Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
YLÄ-KARJALAN PESHASKIITTA ANKAPHEENA- PUNAINEN PERHEKUNTA- UUDEN AIKAKAUDEN KOLMAS MAAILMAN ADVENTISMI -TÄYDEN EVANKELIUMIN ADVENTTIKIRKKO UAKMA
 
HAAGARIN JA MAARAN PERINTÖ- 
 
ARVOISAT SUOMEN KANSALAISET-  JUMALA ALOITTANUT TEILLE ETSIKONAJAN-PROTESTANTTINEN KOLMASLINJA - KAIKEN AIVAN KAIKEN, LAPSENA KASTAMISEN TAI SEN KIELTÄMISEN, NIHLAN, ELI KASTEESSA HERÄTTÄMISEN TAI SEN POISOTTAMISEN JA KAIKEN REFORMAATION JUMALA ALOITTAA AINA ENSIKSI KAIKKIA LAPSIA AJATELLEN, MUTTA YLEENSÄ SE ETTÄ DAAVIDIN SORTUNUT MAJA PYSTYTETÄÄN JÄLLEEN ON TÄRKEÄMPÄÄ SEKÄ LASTEN ETTÄ AIKUISTEN KANNALTA KUIN KASTE TAI MIKÄÄN MUU!
KALEVAN HERÄNNEET-OVI SANCTA HELECAN JUUTALAIS- PROTESTANTTISEEN SUUR - ORTODOKSIAAN 
Peshaskiitta Ankapheena-Valistuskatekismus Erasmus -KÄSIRISTI JA KAKSI DUPLONIA SEKÄ KYSOLIITTIHELMI
 
 
 
 
 
 
 
KORVATUNTURI JA JOULUPUKKI, MAAILMAN LASTEN KORKEIN OIKEUS!
 
RUOKKIKAA NÄLKÄISET!
 
 
 
 
JUMALA! SUO MEILLE SE SUURI ARMOSI, ETTEMME VÄÄRÄSSÄ HENGESSÄ TUTKISI SINUN PYHIÄ ASIOITASI VAAN SINULLE KUNNIAKSI JA YLISTYKSEKSI. AMEN!
ERASMUS ROTTERDAMILAINEN:YLISTYS TYHMYYDELLE! TYHMÄÄ ON SEKIN ETTÄ RAKENTAA TALOANSA KOKO IKÄNSÄ JA KAIKKI SE TYHJIIN RAUKEAA EIKÄ EHDI TOTEUTUA MITÄ VARTEN TALO RAKENNETTIIN-MUTTA VIISAUS ON TALONSA RAKENTANUT, EIKÄ NIIN ETTÄ VIISAUS TALOA RAKENTAA, ON VEISTÄNYT SEITSEMÄN PYLVÄSTÄNSÄ JA SITTEN TAPAHTUU KAIKKI SE MITÄ SIITÄ SEURAA.
Suostu minun sovintooni Jumala Room.5. jonka tässä kirjassa osoitan, SILLÄ KATSO, PALVELIJASI ON VALINNUT TÄMÄN TIEN, ANNA MINUN JUURTUA SIIHEN! OIKEAUSKOISEN KIRKON ON OPETETTAVA OIKEAN TIEDON SAMMUMATTOMASSA VALOSSA! KOKO POHDINTA SIDOTUSTA JA VAPAASTA RATKAISUVALLASTA ON JOUTUNUT LÄHINNÄ NAURUN ALAISEKSI-KADITAATIOUUDISTUS-Vapaa ratkaisuvalta - Foppetaatio valmistaa saktiosta firrokaatioon - RAAMATUN SOVINTO JUMALAN KANSSA RIKKOO VÄLINEETTÖMÄN SYNTYMYKSEN JA SELLAISEN KATOLISEN YHTEYDEN VÄLITTÖMÄSTI. TEOLOGIA JOKA ON JOTAKIN MYNTESRILÄISYYDEN KUVAUSTA TAI VÄLINEETTÖMÄN SYNTYMYKSEN KUVAUSTA EI OLE RAAMATUN TEOLOGIAA. TÄLLAISTA VÄLINEETÖNTÄ PYHÄIN YHTEYTTÄ JUMALAN SANA EI TUNNUSTA. KIRKON NIHLA ELI LAPSENA KASTEESSSA HERÄTTÄMINEN, KOL.2, EI RIITÄ PERUSTEEKSI PYHÄIN YHTEYDELLE, SILLÄ SE PERUSTUU ENEMMÄNKIN POSSETAATIOON ELI SIIHEN UUDESTISYNTYMISEN KIRKKAUTEEN JOKA TAPAHTUU PARANNUKSEN JÄLKEISEN VANHURSKAUTUKSEN SEURAUKSENA JA TÄMÄ EI KOSKAAN OLE VÄLINEETÖN TAPAHTUMA, koko Kirkon nihla on lisäksi harhaoppinen, ontuva ja sairas, JOKA TOTEUTTI KIRKKOON SISÄLLE TULEMISEN NIIN ETTÄ JÄIMME PAITSI USKON YSTÄVIEN SAATOSTA, KAIKESTA SEN HERÄNNÄISYYDESTÄ, ARMOHOIDOSTA, JA SE KORVASI PARANNUKSEN JÄLKEEN TOTEUTUVAN VARSINAISEN UUDESTISYNTYMISEMME, SEKÄ PYHÄN HENGEN LAHJAT JA SITÄ ALETTIIN SANOA KASTEEN ARMOKSI, JOKA TEKI MEISTÄ KIRKKOON KUULUVIA INDIVIDUALISTEJA, JOIDEN RAKKAUS TULI AAMUPILVEN KALTAISEKSI JA JUMALAN SANA JÄI TUNTEMATTOMAKSI EMMEKÄ OPPINEET KENELLEKÄÄN PUHUMAAN JEESUKSESTA. NIIN MEIDÄT OLI LUETTU KASTEEN ARMOLAPSIKSI VAIKKA EMME TUNTENEET JEESUSTA JA UUDESTISYNTYMISTÄMME VAAN OLIMME VIELÄ SOKEAT JA SYNNIN PIMITTÄMÄT ILMAN TODELLISTA PARANNUSTA. NIINPÄ KIRKON HEIKOIN KOHTA ON SIINÄ, MISTÄ SE HELPOIMMIN KYLMENEE JA TÄSTÄ LUTERILAINEN JA KATOLINEN KIRKKO ENSIMMÄISENÄ KYLMENEE. SE MERKITSEE ETTÄ ERISTEPOHJAT OVAT HUONOT JA JOTAIN NURIN NISKOIN, FIFIKAATIO ELI VARSINAINEN UUDESTISYNTYMINEN EI OLE VOINUT VARSINAISESTI TAPAHTUA LAPSEN KASTEEN TIETÄMÄTTÖMYYDEN SYRÄSOPESSA, KUTEN PAAVALI SANOO, EIHÄN NÄMÄ OLE MISSÄÄN SYRÄSOPESSA TAPAHTUNEET.
LAINAUKSIA ADVENTTIKIRKON OPETUKSISTA!
" Pyhä Raamattu, Vanha ja Uusi testamentti, on Jumalan innoittamana kirjoitettu Jumalan sana. Innoitetut kirjoittajat puhuivat ja kirjoittivat Pyhän Hengen johtamina. Tässä sanassa Jumala on uskonut ihmiskunnalle pelastumiseen välttämättömän tiedon. Pyhä Raamattu on ylin, arvovaltainen ja erehtymätön ilmoitus Jumalan tahdosta. Se on luonteen mittapuu, kokemuksen koetinkivi, ratkaiseva opin ilmoittaja ja luotettava kirjaus Jumalan teoista historiassa. (Ps. 119:105; Sananl. 30:5,6; Jes. 8:20 RK 2012; Joh. 17:17; 1. Tess. 2:13; 2. Tim. 3:16–17; Hepr. 4:12; 2. Piet. 1:20–21.)
KOLMINAISUUS
On olemassa yksi Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki, kolmen yhtä ikuisen persoonan ykseys. Jumala on kuolematon, kaikkivoipa, kaikkitietävä, kaikkea korkeampi ja aina läsnä oleva. Hän on ääretön ja ylittää ihmisen käsityskyvyn. Kuitenkin hän on tehnyt itsensä tunnetuksi ilmoittamalla itsensä. Jumala, joka on rakkaus, on ikuisesti arvollinen saamaan koko luomakunnan ylistyksen, palvonnan ja palveluksen. (1. Moos. 1:26; 5. Moos. 6:4; Jes. 6:8; Matt. 28:19; Joh. 3:16; 2. Kor. 1:21–22, 13:14; Ef. 4:4–6; 1. Piet. 1:2.)
 
Jumala, ikuinen Isä, on koko luomakunnan Luoja, kaiken alkulähde, ylläpitäjä ja suvereeni valtias. Hän on vanhurskas ja pyhä, laupias ja armollinen. Hän on pitkämielinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Pojassa ja Pyhässä Hengessä ilmenevät samat ominaisuudet ja kyvyt kuin Isässä. (1. Moos. 1:1; 5. Moos. 4:35; Ps. 110:1, 4; Joh. 3:16; 14:9; 1. Kor. 15:28; 1. Tim. 1:17; 1. Joh. 4:8; Ilm. 4:11.)
 
Jumala, ikuinen Poika, tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen kauttaan kaikki luotiin, Jumalan luonne ilmoitetaan, ihmiskunnan pelastus toteutetaan ja maailma tuomitaan. Hän, ikuisesti tosi Jumala, tuli myös tosi ihmiseksi, Jeesukseksi Kristukseksi. Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Hän eli ja koki kiusauksen ihmisolentona, mutta antoi täydellisen esimerkin Jumalan vanhurskaudesta ja rakkaudesta. Ihmeteoillaan hän ilmensi Jumalan voimaa, ja ne osoittivat hänen olevan Jumalan lupaama Messias. Hän kärsi ja kuoli vapaaehtoisesti ristillä meidän syntiemme tähden ja meidän sijastamme. Hänet herätettiin kuolleista, ja hän astui ylös taivaisiin suorittaakseen palvelusta taivaallisessa pyhäkössä meidän hyväksemme. Hän on tuleva takaisin kirkkaudessa vapauttaakseen lopullisesti kansansa ja saattaakseen kaiken ennalleen. (Jes. 53:4–6; Dan. 9:25–27; Luuk. 1:35; Joh. 1:1–3, 14; 5:22; 10:30; 14:1–3, 9, 13; Room. 6:23; 1. Kor. 15:3–4; 2. Kor. 3:18; 5:17–19; Fil. 2:5–11; Kol. 1:15–19; Hepr. 2:9–18; 8:1–2.)
 
PYHÄ HENKI
Jumala, ikuinen Henki, toimi yhdessä Isän ja Pojan kanssa luomisessa, ihmiseksi tulemisessa ja lunastuksessa. Hän on yhtä lailla persoona niin kuin ovat Isä ja Poika. Hän innoitti Raamatun kirjoittajia. Hän täytti Kristuksen elämän voimalla. Hän vetää ihmisiä puoleensa ja saattaa heidät synnintuntoon. Ne, jotka vastaavat hänen kutsuunsa, hän uudistaa ja muuttaa Jumalan kuvan kaltaisiksi. Isän ja Pojan lähettämänä hän on aina Jumalan lasten kanssa, jakaa hengellisiä lahjoja seurakunnalle, antaa sille voiman todistaa Kristuksesta ja sopusoinnussa Pyhän Raamatun kanssa johtaa seurakuntaa tuntemaan koko totuuden. (1. Moos. 1:1–2; 2. Sam. 23:2; Ps. 51:13; Jes. 61:1; Luuk. 1:35; 4:18–19; Joh. 14:16–18, 26; 15:26; 16:7–13; Ap. t. 1:8; 5:3; 10:38; Room. 5:5; 1. Kor. 12:7–11; 2. Kor. 3:18; 2. Piet. 1:21.)
Jumala on Raamatussa esittänyt luotettavan historiankuvauksen luomistyöstään. Hän loi maailmankaikkeuden, ja taannoisessa kuusi päivää kestäneessä luomistyössä ”Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on” sekä lepäsi seitsemäntenä päivänä. Siten hän asetti sapatin loppuun suoritetun luomistyönsä ainaiseksi muistomerkiksi. Hän suoritti tämän työn ja sai sen valmiiksi kuudessa kirjaimellisessa päivässä, jotka yhdessä sapatin kanssa muodostavat saman ajanjakson, jota nykyisin kutsutaan viikoksi. Ensimmäinen mies ja nainen tehtiin Jumalan kuvaksi, luomistyön kruunuksi. Heille annettiin valta hallita maailmaa ja velvollisuus pitää siitä huolta. Kun maailman luominen oli saatu päätökseen, maailmassa ”kaikki oli hyvää” ja julisti Jumalan kunniaa. (1. Moos. 1–2; 5; 11; 2. Moos. 20:8–11; Ps. 19:2–7; 33:6, 9; 104; Jes. 45:12, 18; Ap. t. 17:24; Kol. 1:16; Hepr. 1:2; 11:3; Ilm. 10:6; 14:7.)
Mies ja nainen tehtiin Jumalan kuvaksi, yksilöiksi, joilla on kyky ja vapaus ajatella ja toimia. Vaikka heidät luotiin vapaiksi olennoiksi, joista kukin on ruumiin, mielen ja hengen jakamaton ykseys, he ovat riippuvaisia Jumalasta, joka antaa heille elämän ja hengen sekä kaiken muun. Kun ensimmäiset esivanhempamme olivat tottelemattomia Jumalalle, he kielsivät riippuvuutensa hänestä ja lankesivat korkeasta asemastaan. Heissä oleva Jumalan kuva turmeltui, ja heistä tuli kuolevaisia. Heidän jälkeläistensä osana on tämä langennut luonto ja siitä johtuvat seuraukset. He ovat synnynnäisesti heikkoja ja pahaan taipuvia. Kuitenkin Kristuksessa Jumala sovitti maailman itsensä kanssa, ja Hengellään hän palauttaa ennalleen syntiään katuviin kuolevaisiin ihmisiin heidän Tekijänsä kuvan. Heidät on luotu Jumalan kunniaksi ja kutsuttu rakastamaan häntä ja toisiaan sekä pitämään huolta ympäristöstään. (1. Moos. 1:26–28; 2:7, 15; 3; Ps. 8:4–9; 51:7, 12; 58:4; Jer. 17:9; Ap. t. 17:24–28; Room. 5:12–17; 2. Kor. 5:19–20; Ef. 2:3; 1. Tess. 5:23; 1. Joh. 3:4; 4:7–8, 11, 20.)
 
KRISTUKSEN ELÄMÄ, KUOLEMA JA YLÖSNOUSEMUS
Kristus oli täydellisesti kuuliainen Jumalan tahdolle, ja tämä Kristuksen elämä, hänen kärsimyksensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa on Jumalan järjestämä ainoa keino ihmisen synnin sovittamiseksi, jotta ne, jotka uskon kautta ottavat vastaan tämän sovituksen, saisivat iankaikkisen elämän ja koko luomakunta voisi paremmin ymmärtää Luojan ääretöntä ja pyhää rakkautta. Tämä täydellinen sovitus osoittaa Jumalan lain vanhurskaaksi ja hänen luonteensa armolliseksi, sillä se sekä tuomitsee meidän syntimme että hankkii meille anteeksiantamuksen. Kristuksen kuolema on sijaiskuolema ja hyvityskuolema, se sovittaa ja muuttaa ihmisen. Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus julistaa Jumalan voittoa turmiovalloista, ja niille, jotka ottavat vastaan sovituksen, se varmistaa heidän lopullisen voittonsa synnistä ja kuolemasta. Se julistaa, että Jeesus Kristus on Herra, jonka edessä on kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä polvistuttava. (1. Moos. 3:15; Ps. 22:2; Jes. 53; Joh. 3:16; 14:30; Room. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3–4; 1. Kor. 15:3–4, 20–22; 2. Kor. 5:14–15, 19–21; Fil. 2:6–11; Kol. 2:15; 1. Piet. 2:21–22; 1. Joh. 2:2; 4:10.)
 
Äärettömässä rakkaudessaan ja laupeudessaan Jumala siirsi kaikki meidän syntimme Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Pyhän Hengen johtamina me tajuamme tarpeemme, tunnustamme syntisyytemme, kadumme rikkomuksiamme ja turvaudumme uskossa Jeesukseen, Herraan ja Kristukseen, Sijaiseen ja Esimerkkiin. Tämä usko, joka ottaa vastaan pelastuksen, tulee Jumalan sanan voimasta ja on Jumalan armon lahja. Kristuksen välityksellä meidät vanhurskautetaan, otetaan Jumalan pojiksi ja tyttäriksi ja vapautetaan synnin herruudesta. Henki synnyttää meidät uudesti ja pyhittää meidät; Henki uudistaa mielemme, kirjoittaa Jumalan rakkauden lain sydämeemme ja antaa meille voimaa elää pyhää elämää. Hänessä pysyen tulemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja omistamme pelastusvarmuuden sekä nyt että tuomiolla. (1. Moos. 3:15; Jes. 45:22; 53; Jer. 31:31–34; Hes. 33:11; 36:25–27; Hab. 2:4; Mark. 9:23–24; Joh. 3:3–8, 16; 16:8; Room. 3:21–26; 8:1–4, 14–17; 5:6–10; 10:17; 12:2; 2. Kor. 5:17–21; Gal. 1:4; 3:13–14, 26; 4:4–7; Ef. 2:4–10; Kol. 1:13–14; Tit. 3:3–7; Hepr. 8:7–12; 1. Piet. 1:23; 2:21–22; 2. Piet. 1:3–4; Ilm. 13:8.)
 
Seurakunta on Jumalan maanpäällinen perhe. Sen jäsenet palvelevat yhdessä Jumalaa ja toisiaan sekä tutkivat hänen sanaansa. Katsoen Jeesukseen johtajanaan ja Vapahtajanaan seurakunta julistaa evankeliumin ilosanomaa kaikille ihmisille.
Seurakunta on niiden uskovien yhteisö, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja Vapahtajaksi. Vanhan testamentin aikana eläneen Jumalan kansan jatkona meidät on kutsuttu ulos maailmasta ja me liitymme toisiimme jumalanpalvelusta ja seurakunnallista yhteyttä varten saadaksemme opetusta Jumalan sanasta, viettääksemme Herran ehtoollista, palvellaksemme koko ihmiskuntaa ja julistaaksemme evankeliumia kaikkialla maailmassa. Seurakunta saa arvovaltansa Raamatun ilmoittamalta Kristukselta, joka on ihmiseksi tullut Sana. Seurakunta on Jumalan perhettä. Sen jäsenet, jotka Jumala on ottanut lapsikseen, elävät uuden liiton perustalla. Seurakunta on Kristuksen ruumis, uskon yhteisö, jonka päänä on itse Kristus. Seurakunta on morsian, jonka puolesta Kristus kuoli voidakseen hänet pyhittää ja puhdistaa. Voittoisassa paluussaan Kristus asettaa eteensä kirkastetun seurakunnan, kaikkien aikojen uskolliset, hänen verellään ostetut, joissa ei ole tahraa eikä ryppyä, pyhän ja moitteettoman seurakunnan. (1. Moos. 12:1–3; 2. Moos. 19:3–7; Matt. 16:13–20; 18:18; 28:19–20; Ap. t. 2:38–42; 7:38; 1. Kor. 1:2; Ef. 1:22–23; 2:19–22; 3:8–11; 5:23–27; Kol. 1:17–18; 1. Piet. 2:9.)
Armollinen Luoja lepäsi seitsemäntenä päivänä kuuden luomispäivän jälkeen ja asetti sapatin kaikille ihmisille luomisen muistomerkiksi. Jumalan muuttumattoman lain neljäs käsky velvoittaa viettämään tätä seitsemännen päivän sapattia lepo- ja jumalanpalveluspäivänä sekä kristillisen palvelun päivänä Jeesuksen, sapatin Herran, opetuksen ja käytännön mukaisesti. Sapatti on päivä, jolloin iloitsemme yhteydestämme Jumalaan ja toisiimme. Se on vertauskuva lunastuksestamme Kristuksessa, merkki pyhittämisestämme, tunnus uskollisuudestamme ja esimakua ikuisesta tulevaisuudestamme Jumalan valtakunnassa. Sapatti on Jumalan iäti pysyvä merkki hänen ikuisesta liitostaan itsensä ja kansansa välillä. Kun tätä pyhää aikaa vietetään iloiten illasta iltaan, auringonlaskusta auringonlaskuun, juhlitaan Jumalan luomis- ja lunastustekoja. (1. Moos. 2:1–3; 2. Moos. 20:8–11; 31:13–17; 3. Moos. 23:32; 5. Moos. 5:12–15; Jes. 56:5–7; 58:13–14; Hes. 20:12, 20; Matt. 12:1–12; Mark. 1:32; Luuk. 4:16; Hepr. 4:1–11.) "
Kasteessa tunnustamme uskomme Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen sekä todistamme kuolemastamme synnille ja tarkoituksestamme vaeltaa uudessa elämässä. Siten me tunnustamme Kristuksen Herraksi ja Vapahtajaksi, liitymme hänen kansaansa ja meidät otetaan jäseniksi hänen seurakuntaansa. Kaste on vertauskuva yhteydestämme Kristukseen, syntiemme anteeksiantamisesta ja Pyhän Hengen vastaanottamisesta. Kaste tapahtuu veteen upottamalla ja sen edellytyksenä ovat kastettavan antama vakuutus uskostaan Jeesukseen ja näyttö syntien katumisesta. Kaste seuraa Raamatun opettamista ja sen opetusten vastaanottamista. (Matt. 28:19–20; Ap. t. 2:38; 16:30–33; 22:16; Room. 6:1–6; Gal. 3:27; Kol. 2:12–13.) HUOM. KOLMAS ADVENTTILIIKE OTTAA YHTEYTEENSÄ MYÖS LAPSENA KASTETTUJA JA KASTAA LAPSETKIN.
Seurakunta on yksi ruumis, mutta siinä on monta jäsentä, jotka on kutsuttu kaikista kansoista, heimoista, kielistä ja maista. Kristuksessa olemme uusi luomus. Rotua, kulttuuria, koulutusta ja kansallisuutta koskevien erilaisuuksien tai eron ylhäisen ja alhaisen, rikkaan ja köyhän, miehen ja naisen välillä ei tule erottaa meitä toisistamme.
 Olemme kaikki samanarvoisia Kristuksessa, joka on liittänyt meidät yhdessä Hengessä yhdeksi yhteisöksi hänen kanssaan ja toistemme kanssa. Meidän tulee palvella toisiamme ja saada palvelua toisiltamme varauksitta ja puolueettomasti. Raamatun ilmoitus Jeesuksesta Kristuksesta on antanut meille saman uskon ja toivon, ja esitämme tämän yhteisen todistuksemme kaikille. Tämän yhteyden lähtökohtana on meidät lapsikseen ottaneen kolmiyhteisen Jumalan ykseys. (Ps. 133:2; Matt. 28:19–20; Joh. 17:20–23; Ap. t. 17:26–27; Room. 12:4–5; 1. Kor. 12:12–14; 2. Kor. 5:16–17; Gal. 3:27–29; Ef. 2:13–16; 4:3–6, 11–16; Kol. 3:10–15.)
Herran ehtoollisella osallistumme Jeesuksen ruumiin ja veren tunnuksista ilmaisuna uskostamme häneen, Herraamme ja Vapahtajaamme. Ehtoollisessa Kristus on läsnä kohdatakseen ja vahvistaakseen kansaansa. Siitä osallistuessamme me iloiten julistamme Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee takaisin. Ehtoolliselle valmistautumiseen kuuluu itsetutkistelu, katumus ja synnintunnustus. Mestari asetti jalkojenpesun palveluksen kuvaamaan toistuvaa puhdistusta, ilmaisemaan halukkuutta toistensa palvelemiseen Kristuksen kaltaisessa nöyryydessä ja yhdistämään sydämemme rakkaudessa. Ehtoollispalvelus on avoin kaikille uskoville kristityille. (Matt. 26:17–30; Joh. 6:48–63; 13:1–17; 1. Kor. 10:16–17; 11:23–30; Ilm. 3:20.) HUOM. KOLMAS ADVENTISMI TUNNUSTAA JEESUKSEN RUUMIIN JA VEREN OSALLISUUDEN EHTOOLLISAINEISSA.
HENGEN LAHJAT JA PALVELUTEHTÄVÄT
Jumala lahjoittaa seurakuntansa kaikille jäsenille kaikkina aikoina hengellisiä lahjoja, joita jokaisen jäsenen tulee käyttää rakastavassa palvelutehtävässä seurakunnan ja ihmiskunnan yhteiseksi hyödyksi. Näihin lahjoihin, joita Pyhä Henki jakaa kullekin jäsenelle niin kuin tahtoo, kuuluvat kaikki kyvyt ja palvelutehtävät, joita seurakunta tarvitsee toteuttaakseen Jumalalta saamansa tehtävät. Raamatun mukaan näihin palvelutehtäviin sisältyvät lahjat uskoa, parantaa, profetoida, julistaa, opettaa, hallita sekä sovituksen virka, myötätunto ja itsensä uhraava rakkauden palvelus ihmisten auttamiseksi ja rohkaisemiseksi. Jotkut jäsenet Jumala kutsuu Hengen varustamina pastoraalisiin, evankelioiviin ja opettaviin palvelutehtäviin, jotka seurakunta tunnustaa julkisesti. Niitä tarvitaan erityisesti varustamaan jäseniä palvelukseen, kasvattamaan seurakuntaa hengelliseen kypsyyteen ja edistämään yhteyttä uskossa ja Jumalan tuntemuksessa. Kun jäsenet Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina käyttävät näitä hengellisiä lahjoja, seurakunta varjeltuu väärien oppien turmiolliselta vaikutukselta, saa kasvunsa Jumalalta sekä rakentuu uskossa ja rakkaudessa. (Ap. t. 6:1–7; Room. 12:4–8; 1. Kor. 12:7–11, 27–28; Ef. 4:8, 11–16; 1. Tim. 3:1–13 RK 2012; 1. Piet. 4:10–11 RK 2012.)
Kristuksen toinen tulemus on seurakunnan autuaallinen toivo, evankeliumin valtava huipentuma. Vapahtajan tulemus on oleva kirjaimellinen, henkilökohtainen, näkyvä ja maailmanlaajuinen. Hänen tullessaan takaisin vanhurskaat kuolleet herätetään ja yhdessä elossa olevien vanhurskaiden kanssa heidät kirkastetaan ja otetaan taivaaseen, mutta jumalattomat kuolevat. Useimpien profeetallisten ennustussarjojen lähes täydellinen täyttymys samoin kuin maailman nykyinen tila osoittavat, että Kristuksen tulemus on lähellä. Tuon tapahtuman aikaa ei ole ilmoitettu, ja siksi meitä kehotetaan olemaan aina valmiina. (Matt. 24; Mark. 13; Luuk. 21; Joh. 14:1–3; Ap. t. 1:9–11; 1. Kor. 15:51–54; 1. Tess. 4:13–18; 5:1–6; 2. Tess. 1:7–10; 2:8; 2. Tim. 3:1–5; Tit. 2:13; Hepr. 9:28; Ilm. 1:7; 14:14–20; 19:11–21.) HUOM. JÄTETÄÄN VARAUS.
Synnin palkka on kuolema, mutta Jumala, joka yksin on kuolematon, suo ikuisen elämän lunastetuilleen. Siihen asti kuolema merkitsee kaikille ihmisille tiedottomuuden tilaa. Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, ylösnousseet samoin kuin hänen tullessaan elossa olevat vanhurskaat kirkastetaan ja temmataan Herraansa vastaan. Toinen eli jumalattomien ylösnousemus tapahtuu tuhat vuotta myöhemmin. (Job 19:25–27; Ps. 146:3–4; Saarn. 9:5–6, 10; Dan. 12:2, 13; Jes. 25:8; Joh. 5:28–29; 11:11–14; Room. 6:23; 16; 1. Kor. 15:51–54; Kol. 3:4; 1. Tess. 4:13–17; 1. Tim. 6:15; Ilm. 20:1–10.)
TUHATVUOTISKAUSI JA SYNNIN LOPPU
Tuhatvuotiskausi on Kristuksen ja hänen pyhiensä hallitusaikaa taivaassa ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välillä. Tuona aikana jumalattomat kuolleet tuomitaan. Maapallo on tuon ajan täydellisen hävityksen tilassa ilman ainuttakaan elävää ihmistä, Saatanan ja hänen enkeleittensä asuttamana. Tuhatvuotiskauden päättyessä Kristus laskeutuu pyhiensä ja pyhän kaupungin kanssa taivaasta maan päälle. Silloin herätetään jumalattomat kuolleet, jotka Saatanan ja hänen enkeleittensä kanssa piirittävät kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät sekä puhdistaa maan. Siten koko maailmankaikkeus vapautetaan synnistä ja syntisistä ainaiseksi. (Jer. 4:23–26; Hes. 28:18–19; Mal. 3:19; 1. Kor. 6:2–3; Ilm. 20; 21:1–5.) JÄTETÄÄN VARAUS
UUSI MAA
Uudessa maassa, jossa vanhurskaus asuu, Jumala tarjoaa lunastetuille yhteydessään ikuisen kodin ja täydellisen ympäristön loppumatonta elämää, rakkautta, iloa ja tiedon hankkimista varten. Siellä Jumala itse on asuva kansansa kanssa, ja kärsimys ja kuolema ovat kadonneet. Suuri taistelu on päättynyt, ja syntiä ei enää ole. Koko luomakunta julistaa, että Jumala on rakkaus – ja hän hallitsee ikuisesti. Aamen. (Jes. 35; 65:17–25; Matt. 5:5; 2. Piet. 3:13; Ilm. 11:15; 21:1–7; 22:1–5.)
Jumalan lain suuret periaatteet on ilmaistu kymmenessä käskyssä, ja niiden noudattamisesta Kristus antoi elämässään esimerkin. Niissä ilmenee Jumalan rakkaus sekä se, mikä ihmisen käyttäytymisessä ja ihmissuhteissa on Jumalan tahdon ja tarkoituksen mukaista, ja ne velvoittavat kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Nämä käskyt muodostavat perustan liitolle, jonka Jumala on tehnyt kansansa kanssa, ja mittapuun Jumalan tuomiolla. Pyhän Hengen vaikutuksesta ne osoittavat synnin ja herättävät ihmisen tajuamaan Vapahtajan tarpeensa. Pelastus on kokonaan armosta eikä teoista, ja kuuliaisuus Jumalan käskyille on sen hedelmä. Tämä kuuliaisuus kehittää kristillistä luonnetta ja edistää hyvinvointiamme. Se on osoituksena rakkaudestamme Herraan ja huolenpidostamme lähimmäisiämme kohtaan. Uskon kuuliaisuus osoittaa Kristuksen voiman muuttaa ihmiselämää, ja siten se vahvistaa kristillistä todistusta. (2. Moos. 20:1–17; 5. Moos. 28:1–14; Ps. 19:8–15; Ps. 40:8–9; Matt. 5:17–20; 22:36–40; Joh. 14:15; 15:7–10; Room. 8:3–4; Ef. 2:8–10; Hepr. 8:8–10; 1. Joh. 2:3; 5:3; Ilm. 12:17; 14:12.)
 
AVIOLIITTO JA PERHE
Jumala asetti avioliiton Eedenissä, ja Jeesus vahvisti sen toisiaan rakastavan miehen ja naisen elinikäiseksi liitoksi ja toveruudeksi. Kristitty antaa aviolupauksen paitsi puolisolleen myös Jumalalle, ja avioliitto tulisi solmia vain sellaisen miehen ja naisen kesken, joilla on sama usko. Tämän suhteen aineksia ovat keskinäinen rakkaus, kunnioitus, arvonanto ja vastuu. Kristuksen ja hänen seurakuntansa väliselle suhteelle ominaisen rakkauden, pyhyyden, läheisyyden ja kestävyyden tulisi heijastua aviosuhteessa. Avioerosta Jeesus opetti, että henkilö, joka eroaa puolisostaan muun kuin haureuden tähden ja nai toisen, tekee aviorikoksen. Vaikkakaan perhesuhteet eivät joissakin tapauksissa kenties vastaa ihannetta, mies ja nainen, jotka Kristuksessa täysin sitoutuvat toisilleen avioliitossa, voivat Hengen johdatuksen ja seurakunnan kasvatuksen alaisina saavuttaa rakastavan yhteyden. Jumala siunaa perhettä, ja hänen tarkoituksensa on, että perheen jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan kohti täyttä kypsyyttä. Perhesiteiden lujittuminen on yksi viimeisen evankeliumin sanoman vaikutuksen tunnusmerkeistä. Vanhempien tulee kasvattaa lapsiaan rakastamaan ja tottelemaan Herraa. Esimerkillään ja sanoillaan heidän tulee opettaa heille, että Kristus on rakastava, hellä ja huolehtiva opastaja, joka tahtoo liittää heidät jäseniksi omaan ruumiiseensa, Jumalan perheeseen, johon kuuluvat sekä naimattomat että avioituneet. (1. Moos. 2:18–25; 2. Moos. 20:12; 5. Moos. 6:5–9; Sananl. 22:6;
 Mal. 3:23–24; Matt. 5:31–32; 19:3–9, 12; Mark. 10:11–12; Joh. 2:1–11;
 1. Kor. 7:7, 10–11; 2. Kor. 6:14; Ef. 5:21–33; Ef. 6:1–4.)
taistelussa, joka koskee Jumalan luonnetta, hänen lakiaan ja hänen suvereeniuttaan maailmankaikkeudessa. Tämä taistelu sai alkunsa taivaassa, kun luodusta olennosta, jolle oli annettu valinnan vapaus, itseään korottamalla tuli Saatana, Jumalan vastustaja, joka johti osan enkeleistä kapinaan. Hän pani kapinahengen alkuun tässä maailmassa johtaessaan Aadamin ja Eevan syntiin. Syntiinlankeemuksen seurauksena oli Jumalan kuvan turmeltuminen ihmisessä, luodun maailman joutuminen epäjärjestykseen ja lopulta maailman tuhoutuminen maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen yhteydessä, kuten Ensimmäisen Mooseksen kirjan lukujen 1–11 historiankuvaus osoittaa. Kaikki luodut tarkkailevat tätä maailmaa, josta tuli koko maailmankaikkeutta koskevan selkkauksen näyttämö. Tässä selkkauksessa rakkauden Jumala osoittautuu lopulta syyttömäksi. Auttaakseen kansaansa tässä taistelussa Kristus lähettää Pyhän Hengen ja uskolliset enkelit opastamaan, suojelemaan ja vahvistamaan sitä pelastuksen tiellä. (1. Moos. 3; 6–9; Job 1:6–12; Jes. 14:12–14; Hes. 28:12–18; Room. 1:19–32; 3:4; 5:12–21; 8:19–22; 1. Kor. 4:9; Hepr. 1:14; 1. Piet. 5:8; 2. Piet. 3:6; Ilm. 12:4–9.)
PROFETOIMISEN LAHJA
Raamatun mukaan yksi Pyhän Hengen lahjoista on profetoimisen lahja. Tämä lahja kuuluu jäännösseurakunnan tuntomerkkeihin, ja me uskomme, että se ilmeni Ellen G. Whiten palvelutehtävässä. Hänen kirjoituksillaan on profeetallinen arvovalta, ja ne tarjoavat seurakunnalle lohdutusta, ohjausta, opetusta ja ojennusta. Ne myös ilmaisevat selvästi, että Raamattu on se normi, jolla kaikki opetukset ja kokemukset on koeteltava. (4. Moos. 12:6; 2. Aik. 20:20; Aam. 3:7; Joel 3:1–2; Ap. t. 2:14–21; 2. Tim. 3:16–17; Hepr. 1:1–3; Ilm. 12:17; 19:10; 22:8–9.)
Ristinkuolemallaan Jeesus saavutti riemuvoiton pahan voimista. Hän, joka maanpäällisen palvelutyönsä aikana alisti pahat henget, on murskannut heidän voimansa ja varmistanut heidän lopullisen tuhonsa. Jeesuksen voitto antaa meille voiton pahan vallasta, joka yhä pyrkii hallitsemaan meitä kulkiessamme Jeesuksen kanssa rauha sydämessämme, iloisina ja varmoina hänen rakkaudestaan. Nyt Pyhä Henki on meissä ja antaa meille voimaa. Kun antaudumme päivittäin Jeesukselle, Herrallemme ja Vapahtajallemme, meidät vapautetaan menneiden tekojemme aikaansaamasta taakasta. Enää emme elä pimeydessä, johon liittyi pahan voimien pelkoa, tietämättömyyttä ja entisen elämäntapamme tarkoituksettomuutta. Tässä uudessa Jeesuksen meille antamassa vapaudessa meitä kutsutaan kasvamaan kohti hänen luonteensa kaltaisuutta. Siksi olemme päivittäin yhteydessä häneen rukouksessa, ravitsemme itseämme hänen sanallaan sekä mietiskelemme sitä ja hänen johdatustaan elämässämme. Laulamme hänen ylistystään, kokoonnumme yhteiseen jumalanpalvelukseen ja osallistumme seurakunnan lähetystehtävään. Meidät on myös kutsuttu Kristuksen esimerkin mukaisesti myötätuntoisesti palvelemaan ihmisten fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, emotionaalisia ja hengellisiä tarpeita. Kun annamme itsemme rakkauden palveluun lähimmäistemme hyväksi ja todistamme Kristuksen pelastustyöstä, hänen jatkuva läsnäolonsa Pyhän Hengen kautta muuttaa jokaisen hetkemme ja tehtävämme hengelliseksi kokemukseksi. (1. Aik. 29:11; Ps. 1:1–2; 23:4; 77:12–13; Matt. 20:25–28; 25:31–46; Luuk. 10:17–20; Joh. 20:21; Room. 8:38–39; 2. Kor. 3:17–18; Gal. 5:22–25; Ef. 5:19–20; 6:12–18; Fil. 3:7–14; Kol. 1:13–14; 2:6, 14–15; 1. Tess. 5:16–18, 23; Hepr. 10:25; Jaak. 1:27; 2. Piet. 2:9; 3:18; 1. Joh. 4:4.)
Kaikkien aikojen yleismaailmalliseen seurakuntaan kuuluvat kaikki, jotka todella uskovat Kristukseen, mutta viimeisinä päivinä, laajalle levinneen luopumuksen aikana, on kutsuttu esiin jäännös noudattamaan Jumalan käskyjä ja uskomaan Jeesukseen. Tämä jäännös ilmoittaa tuomion ajan koittaneen, julistaa pelastusta Kristuksessa ja kaiuttaa hänen toisen tulemuksensa lähestymistä. Tämän julistuksen vertauskuvina ovat Ilmestyskirjan 14. luvun kolme enkeliä. Sen kanssa samanaikaisesti on taivaassa käynnissä tuomiotoimi, ja maan päällä julistus johtaa parannukseen ja uskonpuhdistukseen. Jokaista uskovaa kutsutaan osallistumaan henkilökohtaisesti tähän maailmanlaajuiseen todistamiseen. (Dan. 7:9–14; Jes. 1:9; 11:11; Jer. 23:3; Miik. 2:12; 2. Kor. 5:10; 1. Piet. 1:16–19; 4:17; 2. Piet. 3:10–14; Juud. 3, 14; Ilm. 12:17; 14:6–12; 18:1–4.)."
KOLMAS ADVENTISMI JÄTTÄÄ VARAUKSEN OPINKOHTIIN: KASTE, EHTOOLLINEN, KUOLEMA JA YLÖSNOUSEMUS, TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA JA SHABATIN LUONNE.
ERASMUS JA TOPELIUS: VASTUSTAJAMME VASTUSTAVAT VALISTUSTA JOSSA LIHANTEOT VÄHENEVÄT JA IHMISET PAIMENTAVAT MIELENSÄ LAMPAITA NIIN ETTÄ JUMALA ANTAA HEDELMÄÄ -TONTTU ANTAA KAIVOSTA VETTÄ, MUTTA EI LASKETTAVAKSI KANKAALLE!
 
 
 
 
SEKSTILJOONA!
 
ERASMUS KANSANOPISTON NUORISOPÄHKINÖITÄ!
VALISTUS -JUMALA ON SANONUT, SILLÄKIN ON HEDELMÄNSÄ JOKA AJATUSTEN LAMPAITAAN 
PAIMENTAA!
ERASMUS OPISTO
Feodaalinen ORTODOKSISUUS täyttää Herran tahtoa kirkkosalaisuuden kautta. 
ORTODOKSISET JUUTALAIS-PROTESTANTTISET VIETTÄVÄT SHABATTIA JUUTALAISEEN AIKAAN, SITÄ SANOTAAN SALOMONIN SHABATIKSI, JOLLOIN JUMALA LEPÄÄ JA KAIKKI IKEET ON KATKAISTAVA. 
 
365/7/8 IANKAIKKISEN SANAN RISTIN VOIMA, JOTA PAHOLAISET PAKENEVAT.
 
KRISTUKSEN ENSISIJAINEN TAHTO
1. KRISTUKSEN SANA KUULTAVAKSI KAIKILLE, SILLÄ USKO TULEE KUULEMISESTA MUTTA KUULEMINEN KRISTUKSEN SANAN KAUTTA, JUMALA SALATUSSA TAHDOSSAAN VOI PELASTAA MITEN JA MILLOIN IKINÄ KENETKIN TAHTOO, MUTTA ENSIMMÄINEN TAHTO ON HÄNEN VALKEUTENSA ILMESTYMINEN SANAN, HENGEN JA USKON KAUTTA, ETTÄ HÄN VALAISEE KAIKKI PIMEYDEN KÄTKÖT JA TÄHÄN SEURAKUNTA ON SIDOTTU.
2. TÄYDELLISESTI JULISTAAKSENI JUMALAN SANAN JA SAATTAAKSENI PYHÄT TÄYSIN VALMIINA PALVELUKSEN TYÖHÖN.
3. MENKÄÄ KAIKKEEN MAAILMAAN JA SAARNATKAA EVANKELIUMIA KAIKILLE LUODUILLE.
9
4. PAIKALLISEN SEURAKUNNAN RAKENTAMINEN JA KASVU.
5.RUOKKIKAA NÄLKÄISET
6. OPETUKSELLISEN KANDITAATION HENGELLINEN JA RAAMATULLINEN UUDISTUS SEURAKUNNASSA.
KARDINAALI SWEBBENTAUER -TE PARANNATTE KEPEÄSTI MINUN KANSANI VAMMAN JA SANOTTE-RAUHA! RAUHA! VAIKKA RAUHAA EI 
10
OLE-SIUNATTU OLKOON SANCTA HELECA, ORTODOKSINEN SALAISUUS, KÄTKÖPAIKKA KAIKILLE, JOTKA SITÄ ETSIVÄT!
Vapaa ratkaisuvalta!
 
 
Kardinaali Sweppendaur-Olen kiinnostunut Kirkon parannuksesta en kirkon Perkeleestä-kunninarvoisat Kalevan lapset - KUMPIKA ON SUUREMPI, KIRKON LUOVUTTAMATON NIHLA JOKA ON TURMELLUT KOKO KIRKON VAIKO YKSI JUMALAN KYYNELPISARA JOKA PUTOAA VETEEN!  KENENKÄÄN EI PIDÄ ETSIÄ TEOLOGIASTA VAPAUTTA EIKÄ MITÄÄN MUUTAKAAN SILLOIN KUN HERRA TAHTOO PITÄÄ YKSIN SANANSA ALLA SILLÄ SE TALO ON RAKENNETTU SILLOIN SELLAISEN PEILIN EDESSÄ ETTEI TUO TALO TULE KESTÄMÄÄN KUTEN ELISAKAAN EI PUHDISTANUT SPITALISTA NAEMANIA ARVOKKAALLA KIRKOLLISELLA TAVALLA VAAN SELLAISELLA TAVALLA JOHON NAEMAN HETI PAHASTUI, SEN KALTAINEN ON JUMALAN SANA TOISIN KUIN TEOLOGIA NIINPÄ KIRKON NIHLA ESTÄÄ ELISAA PARANTAMASTA TUON JUMALAN SANAN MUKAAN JA SITÄ KAUTTA KAIKKI ELISAN SUOLAT MENEVÄT KATOLISEEN KIRKKOON VAIKKA HÄN OSOITTI OLEVANSA PROTESTISSA KOKO KIRKKOA VASTAAN KOSKA ELISA SANOO KIRKOLLE, EI JUMALAN SANA OLE TEILLE SITÄ ILMOITTANUT VAAN PATRISTINEN PERINTÖ JOS ET OLISI SIITÄ TIETÄNYT ET OLISI SANAN SUHTEEN SILLÄ KANNALLA JA ELISA ANTAA SUOLANSA VAIN NIILLE JOTKA OVAT OPPINEET JUMALAN SANASTA JOTAKIN ILMAN ENNAKOIVAA KIRKON AIVOITUSTA SILLÄ ONHAN KIRKKO JO KASTEESEEN SIJOITTANUT OMAN PATRISTISEN ENNAKKOAIVOITUKSENSA MUTTA SE EI OLE PROTESTANTTINEN KASTE.PATRISTISELLA PERINNÖLLA EI OLE OIKEUTTA MUOKATA KENENKÄÄN HENKILÖKOHTAISTA SANAN USKOA SILLÄ SE ON HERRAN KRISTILLISYYTTÄ JA KIRKKAIN VASTAUS VAIKKA SE EI TUNTUISI NIIN ETEVÄLTÄ KUIN PERINTÖ PROTESTANTIT EIVÄT VOI YHTYÄ PATRISMIIN. TEOLOGIAAN JOHTAVA SANAN TULI ON VÄÄRÄ JA KATOLINEN. PROTESTANTTISEEN MESSIAASEEN EI SAA USKOA EDES PAAVALIN ENNAKKOAIVOITUS JUURIA. PROTESTANTTINEN MESSIAS PERUSTUS EI VOI OLLA KATOLISEN KIRKON KANSSA SAMA KOSKA EI OLE KYSYMYS EDES SAMASTA MESSIAASTA! 
PROTESTANTTINEN SEKSTILJOONA HAASTE!
 
 
Vapaa ratkaisuvalta, missä määrin se on Jumalan tarkoitus? 
MISTÄ ASIOISTA ON KESKUSTELTAVA JA MITÄ ON SELKEYTETTÄVÄ SEURAKUNNASSA? PARANNUKSESTA, USKOSTA, EVANKELIUMISTA, USKONKAPPALEISTA, JUMALAN SANASTA JA OIKEASTA 4 VÄLINEELLISYYDESTÄ, KILVOITUKSESTA, PYHITYKSESTÄ, KÖYHÄIN AVUSTA, LÄHETYKSESTÄ, OPIN SELKEYDESTÄ JA VOIMASTA, DIAKONIASTA, , JOHTOTEHTÄVISTÄ, KUTSUMUKSISTA, APOSTOLISESTA YHTEYDESTÄ, VANHUSTEN HUOLLOSTA JA SAATTOHOIDOSTA, NUORISOKULTTUURISTA JA VALISTUKSESTA, LASTEN KASVATUKSESTA JA PERHEIDEN ELÄMÄSTÄ SEURAKUNNAN YHTEYDESSÄ, JUMALANPALVELUKSESTA JA SEN 
11
MERKITYKSESTÄ, KIRKON HOIDOSTA JA SEN TEHTÄVÄKENTÄSTÄ, SEURAKUNNAN KYVYSTÄ TAVOITTAA PAIKALLINEN VÄESTÖ, HUMANITAARISESTA AVUSTA, MIKÄ ON IHMISEN TEHTÄVÄ JA KUTSUMUS MAAILMASSA JA SEURAKUNNASSA, JUUTALAISTEN ASEMASTA MAAILMASSA, YLEENSÄ HUONO-OSAISEN KANSAN JA KANSOJEN AVUSTA. MIHIN PYRKIÄ KUN TEOT EI YHTEISKUNNALLISET EIKÄ KIRKOLLISET LUO PERUSTAA, POHJAA JA STATUSTA KRISTILLISEN LIIKKEEN OLEMASSAOLOLLE VAAN KAIKKI OVAT PYSYVÄSTI TEKOJEN SUHTEEN SAMASSA ASEMASSA JA VANHURSKAS ON ELÄVÄ YKSIN USKOSTA JA SAAVAT VANHURSKAUDEN LAHJAKSI YKSIN JUMALAN ARMOSTA, MIKÄ ON SE HERÄNNÄISYYS JOKA ON TARPEELLINEN, MIKÄ ON VIINITARHAMME TÄSSÄ AJASSA.  RAAMATUN MAAILMA ON YHTEISÖLLINEN, AIKAMME PROTESTANTTISUUTTA VAIVAA INDIVIDUALISMI TARVITSEMME ELISAN SUOLOJA VESILÄHTEILLE ETTÄ VESI PARANISI, MISTÄ 5 YHTEISÖLLISYYTEMME TODELLINEN STATUS JA 
12
JAKAMATON TULI? VÄLINEELLISYYS EI OLE MYNSERILÄISYYDEN KUVAUSTA - MITÄ HYÖTYÄ OLISI YHTEISÖLLISESTÄ TALOUDESTA ESIMERKIKSI LUOSTAREISTA JA KIRKOISTA, JOS SIIHEN ENEMMÄNKIN HUKKUU KOKO HENGELLINEN HARJOITUS JA TEHTÄVÄKENTTÄ MAALLISIIN MURHEISIIN.  MIKÄ ON SE JOKAPÄIVÄINEN HENGELLINEN HARJOITUS PROTESTANTTISUUDESSA JOKA EI KATSO MITÄÄN TEKOJA RIITTÄVÄKSI SYYKSI. YHTEISÖLLISYYDEN MERKITYS RAUKEAA TYHJIIN, JOS YHTEISÖLLISYYDEN STATUS SAMMUU JA TULI HIIPUU ALTTARILTA! TEKOJA JOITA TULISI TEHDÄ ON KUITENKIN OLEMASSA, KANSALAISKUNNON PUUTE JA UUS AVUTTOMUUS, LIHAN VALTA JA EPÄUSKO  RIISTÄÄ IHMISEN AJAN AHKEROIMASTA HYVISSÄ TEOISSA YHTEISÖLLISYYDEN MERKEISSÄ. VAIKKA TEOT EIVÄT ANNA STATUSTA USKOLLE, ON NE MERKKI SIITÄ ETTÄ IHMINEN ON AHKEROIMASSA JUMALAN VIINITARHASSA JA HÄNET ON USKON KAUTTA KUTSUTTU TEKEMÄÄN TYÖTÄ, JO TÄSSÄ AJASSA ELÄMÄN OMA LAKI PALKITSEE HYVIEN TEKOJENSA TEKIJÄN JA KRISTUKSEN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ JOKAINEN TUOMITAAN SEN MUKAAN ONKO TEHNYT ELÄESSÄÄN HYVÄÄ VAIKO PAHAA, TÄMÄ 13
MERKITSEE SITÄ ETTÄ USKOLLA ON HYVÄT HEDELMÄT 6 TEKOINA, JUMALALLE EMME VOI KUITENKAAN ANTAA MITÄÄN, JOKA HÄNEN OLISI KORVATTAVA VAAN ME OLEMME VELVOLLISIA TEKEMÄÄN HYVÄÄ MUTTA VAIN ANSIOTTOMIA PALVELIJOITA, ELI MEILLE EI KERRY ANSIOITA HYVISTÄ TEOISTA. JUMALA KUITENKIN LUVANNUT OSANSA KAIKILLE NIIN ETTÄ HÄN ON KÄSKENYT KYLVÄÄ HYVÄÄ OSANSA SAAMISEN TOIVOSSA. SIKSI ME TARVITSEMME TULEN JONKA YMPÄRILLE IHMISIÄ KOKOONTUISI OSANSA SAAMISEN TOIVOSSA, AIVAN KUIN IHMISIÄ KOKOONTUU RIKKAAN JA ANTELIAAN IHMISEN YMPÄRILLE OSANSA SAAMISEN TOIVOSSA, MUTTA NYT VAIKUTIN EI OLE RAHA VAAN HERRAN TULI, NIIN ETTÄ HERRA ANTAA TULEN KAIPUUN, JUMALAN SANOJEN KUULEMISEN NÄLÄN JA HENGELLISEN VEDEN JANON. MUTTA MITÄ VARTEN SEURAKUNTA ON JA MITÄ VARTEN MATKASAATTO ON?  SEURAKUNTA MUODOSTUU AINA KUN  RYHMÄ ON KOOLLA JA SE ON AINA SEN KALTAINEN KUIN 
14
ON  RYHMÄN KOKOONTUMINEN JA SE MUODOSTUU NIISTÄ JOTKA OVAT KOOLLA JA NIISTÄ AIHEPIIREISTÄ JOTKA OVAT ESILLÄ JA NIISTÄ TEOISTA JOITA PYRIMME TEKEMÄÄN. TÄSSÄ YHTEYDESSÄ ON MAHDOLLISUUS KESKUSTELLA HENGELLISISTÄ ASIOISTA JA VIETTÄÄ HERRAN ATERIAA. HENGELLISYYS ALKAA VASTA SIITÄ KUN KAIKKI RAUKEAA TYHJIIN, EIKÄ MILLEKÄÄN JÄÄ MITÄÄN POHJAA, SE ON USKONTONA TYHJIINRAUENNUT LIIKE, SANOTAAN EX NIHILI NIHIL-TYHJÄSTÄ EI SYNNY MITÄÄN, HENGELLISYYDEN ON KUITENKIN 7 SYNNYTTÄVÄ TÄSTÄ TYHJASTÄ SILLÄ SEN PERUSOLEMASSAOLO EI ANNA STAUSTA MILLEKKÄÄN ANSIOLLISELLE. HENGELLISYYDEN LÖYTÄVÄT NE JOILTA KAIKKI ON TYHJIINRAUENNUT. KATSO! KAIKKI USKONTO SEKÄ KATOLINEN ETTÄ PROTESTANTTINEN ON RAUENNUT TYHJIIN MUTTA SAMALLA TÄYSI HYVITYS JA ANSIO KRISTUKSESSA ON AVAUTUNUT, ENÄÄ EI OLE MERKITYSTÄ KUKA ON TEHNYT PALJON SYNTIÄ TAI VÄHÄN JA MITÄ TEKOJA, 
15
KAIKKI ON KAATUNUT YHTEEN KASAAN, SAMALLA KRISTUS JA HÄNEN ANSIOITTENSA SEURAKUNTA ON AVANNUT SYLINSÄ NIILLE JOILLA EI ENÄÄ OLLUT SIJAA MISSÄÄN MAJATALOSSA. KRISTUKSEN SEURAKUNTA EI OLE MITÄÄN MUUTA KUIN KRISTUKSEN ITSENSÄ ANSIO JA HYVITYS TÄLLAISELLE IHMISKOHTALOLLE EIKÄ SIIHEN SAA LISÄTÄ MITÄÄN IHMISTEKOA VAAN KAIKEN PITÄÄ PALVELLA YKSIN TÄTÄ KRISTUKSEN ANSION JA HYVITYKSEN TARKOITUSTA, SILLÄ ENNEN HYVITYSTÄ ANNETTIIN JA JAETTIIN KIRKON KAUTTA KAIKELLA TAVALLA, NYT SEN ANTOI YKSIN KRISTUS SYNTISELLE ANSIOITTENSA TAKUUKSI, NIINPÄ MAAILMASSA EI OLE KUIN YKSI AINOA KRISTUKSEN SEURAKUNTA, KRISTUKSEN ANSIO JA HYVITYS SYNTISELLE EIKÄ SIIHEN SAA MITÄÄN MUUTA LISÄTÄ EIKÄ OPETTAA MITÄÄN MIKÄ SITÄ HÄMÄRTÄÄ, MUTTA TÄSTÄ ON KIISTELTY KOKO KIRKKOHISTORIAN AJAN JA SIITÄ SYYSTÄ OVAT SYNTYNEET MYÖS ERILAISET TUNNUSTUSKIRJAT. MUTTA EI KUKAAN VOI PÄÄSTÄ SISÄLLE KRISTUKSEN HYVITYSTEN JA ANSIOITTEN OVESTA, ELLEI JUMALA TÄYDELLISESTI TEE KAIKKEA MUUTA 
16
8 MAHDOTTOMAKSI JA RAUETA SITÄ TYYSTIN TYHJIIN, MUTTA SILLOIN KUN TÄMÄ TAPAHTUU SAAVUTAAN HENGELLISEEN SEURAKUNTAAN. ON VAARALLISTA HARJOITTAA KRISTUKSEN SEURAKUNNASSA MITÄÄN MENOA JA USKONTOA JOKA HÄMÄRTÄÄ TÄTÄ SEURAKUNNAN JA KRISTUKSEN TODELLISTA TARKOITUSTA, VASTA SITTEN AVAUTUU MERKITYS OPILLE, OPIT EIVÄT OLE MITÄÄN MUUTA VARTEN KUIN SITÄ VARTEN ETTEI KOKO SEURAKUNNASSA OLISI MITÄÄN MUUTA KUIN KRISTUKSEN ANSIOT JA HYVITYS JA JOS TUNNUSTUKSISTA TEHDÄÄN JONKINLAINEN MUU KIRKKO SE EI OLE MITÄÄN MUUTA USKONTOA PARMEPI, SILLÄ JUURI TUOTA VASTAAN HYÖKÄTÄÄN VÄLITTÖMÄSTI JOS YKSIKIN ON PÄÄSSYT OVESTA SISÄÄN JA SIINÄ OLI KOKO SEURAKUNNAN SOTA, JOS SEURAKUNNASSA ON SÄILYTETTY JOTAIN USKONNOLLISTA SE LOPULTA VALTAA KOKO SEURAKUNNAN JA LIITTÄÄ SEN USKONTOJEN JOUKKOON. SEURAKUNNAN OPIT OSOITTAVAT TUON KIRKON AINOAN TARKOITUKSEN KRISTUKSEN AINOAKSI TAHDOKSI 
17
JA MIELISUOSIOKSI 9 JA TYHJIINRAUETTAVAT KAIKEN USKONNON IHMISPYRKIMYKSEN JA ANSIOT SEKÄ KAIKKI MUUT OVET JA NIIDEN ARVON JA ILMAISEVAT TIEDON JA VIISAUDEN AARTEET YKSIN KRISTUKSESSA. NIIN ON SIIS OPINKOHTA UUDESTISYNTYMINEN SELKEÄSTI JA KIRKKAASTI ASETETTAVA USKON VANHURSKAUTUKSEN VÄLITTÖMÄÄN SEURAAMUKSEEN JOTA AINA EDELTÄÄ PARANNUS JA AINOASTAAN TÄHÄN YHTEEN AINOAAN KOHTAAN KUULUU UUDESTISYNTYMISEN USKONKOHTA.
 HENGELLISYYS ILMENTYY SIELLÄ MISSÄ KAIKKI MUU RAUKEAA TYHJIIN JA VAIN KRISTUKSEN HYVITYS JA ANSIO JÄÄ VOIMAAN, EIKÄ KUKAAN VOI OLLA SEURAKUNNAN PAPPI, JOKA EI OLE VOINUT MENNÄ TUOSTA OVESTA SYYSTÄ TAI TOISESTA OLIPA HÄN VAIKKA TUNNUSTUSTEOLOGIAN TOHTORI. ON OPETETTAVA ETTÄ KASTEELLA ON KIRKKAUTENSA MONESSAKIN MIELESSÄ MUTTA MONESTAKIN SYYTÄ JUMALA ON SÄÄTÄNYT JA VALMISTANUT NIIN ETTÄ ON KASTETTA KIRKKAAMPAA!
EVANKELIUMIN HENGELLINEN TARKOITUS ON, ETTÄ JUMALAN VANHURSKAUS JOKA HERÄTTÄÄ KESKUSTELUJA KIRKASTUESSAAN ILMESTYISI USKOSTA USKOON JA ETTÄ SIIHEN TARVITTAVA EVANKELIUMIN 11 AKTIO OLISI SELVÄ HENGELLINEN AKTIO KANSAN 
18
KESKELLÄ JA SE OLISI RUNSAS, SILLÄ UUDESTISYNTYMINEN ILMAN USKOA ON NON ENS, JOTAKIN TÄYSIN OLEMATONTA, SIKSI JUMALAN VANHURSKAUDEN TÄYTYY ILMESTYÄ USKOSTA USKOON, NIIN KUIN ON KIRJOITETTU, VANHURSKAS ON ELÄVÄ USKOSTA, YKSIN USKOSTA, EI SHABATEISTA EIKÄ MISTÄÄN MUISTAKAAN VAAN YKSIN USKOSTA. KOL.2. SIKSI ON KESKUTELTAVA JUMALAN VANHURSKAUDESTA NIIN ETTÄ SE VOISI ILMESTYÄ USKOSTA USKOON, MUTTA KUINKA SE VOISI ILMESTYÄ KOSKAAN ELLEI TUNNETA JUMALAN VANHURSKAUTTA. USKONNOT, MYÖSKÄÄN ROOMA EI OLE VASTAUS TÄHÄN. ON SIIS YMMÄRRETTÄVÄ SE ETTÄ ON ERO SIINÄ VAPAUDEN FILOSOFIASSA JOKA ILMENEE HENGELLISESSÄ TYHJIINRAUKENEMISESSA YLEISEN MAAILMAN USKONNOLLISUUDEN KANSSA, SILLÄ SEN VAPAUDEN MERKITYS INNOITTAA MAAILMAN USKONNOLLISUUTEEN ENTISTÄ ENEMMÄN ELI VANHURSKAUTEEN, JOKA RAUKEAA TYHJIIN, MUTTA SEN VAPAUDEN JOKA ILMENEE HENGELLISYYDESSÄ ON ANTANUT YKSIN KRISTUKSEN HYVITYS JA ANSIO SYNTISEN HYVÄKSI JA JÄLJELLE EI OLE JÄÄNYT KUIN YKSIN ARMO JA 19
YKSIN KRISTUS, TÄMÄ PERUSTUU TÄMÄN YKSIN RAAMATTUUN JA MUODOSTAA SIITÄ YKSIN RAAMATTU PERIAATTEEN. NIINPÄ  MITÄÄN TYHJIINRAUKEAVAA KANNATA RAKENTAA JA VILJELLÄ VAAN SEN TÄYTYY KAATUA JUMALAN VANHURSKAUDEN EDESSÄ MITÄTTÖMÄKSI TOMUKSI 12 JA MITÄ PIKEMMIN SE KAATUU, SEN PAREMPI.  JUMALA EI OLE MITANNUT HENGELLISEN ASIAN KOKEMUKSEN SYVYYTTÄ MUTTA JOKAINEN HENGELLINEN ON TYHJIINRAUENNUT TUOSSA JUMALAN TYÖSSÄ OMALLA TAVALLAAN ENNEN KUIN JUMALA ON SUOSTUNUT AVAAMAAN  ARMONSA OVEN. JOTKUT KUITENKIN SANOVAT ETTÄ ASIA JÄÄ OHUEKSI KOSKA TUONKIN JÄLKEEN SYNTI ON VOIMASSA, ON SYNTYNYT KUITENKIN ARMONLAPSI JA IHMINEN ON EDELLEEN ITSESSÄÄN KOKONAAN MAHDOTON JA TÄYSIN YKSI SYNTI, MUTTA NYT KRISTUKSESSA MYÖS TÄYSIN PYHÄ JA OTOLLINEN JUMALALLE, MILLEKKÄÄN TEOILLE EI JÄÄS STATUSTA EDELLEENKÄÄN VAAN JUMALAN HENKI 
20
VAIKUTTAA ARMONLAPSESSA MYÖS JUMALALLE HYVÄÄ JA 13 OTOLLISTA JA MIKÄ NIISSÄ ON SYNTISTÄ SITÄ JUMALA EI SYYKSI LUE, JUMALA EI LUE ENÄÄ TÄLLAISEN IHMISEN SYNTEJÄ JA SYNNINTEKOJA SYYKSI SYNTISELLE VAAN ON LUKENUT HÄNELLE KRISTUKSEN VANHURSKAUDEKSI, VIISAUDEKSI, LUNASTUKSEKSI JA PYHITYKSEKSI.  NIINPÄ HENGELLINEN KOKEMUS ON TOIVOTTOMUUS KAIKISTA OMISTA MAHDOLLISUUKSISTA HYVÄN JA KILTINKIN IHMISEN SIELUNELÄMÄSSÄ JA SEN TIEDOSTAMINEN ETTÄ OLEN TÄYSIN RIITTÄMÄTÖN ITSESSÄNI, NIINPÄ TÄSSÄ JO LAKI ALKAA SURMATA SYNNIN AVULLA ELÄMÄN KULTTIA JONKA ON ENNEN AJATELTU RIITTÄVÄN VASTAUKSEKSI JUMALALTA PELASTUKSEEN KUNNES IHMINEN TULEE SEN ETEEN ETTÄ YKSIN SE RIITTÄÄ MITÄ JEESUS ON TEHNYT MINUN PUOLESTANI JA SE OVI ON AUKI MINULLEKIN YKSIN ARMOSTA JA HÄNEN HYVITYKSENSÄ MYYVITTÄÄ JUURI MINUA TUOSTA OVESTA SISÄLLE OMAAN ARMON KOKEMUKSEENI. ON AINA USKOTTAVA JA OPETETTAVA JA TUNNUSTETTAVA ETTÄ HERRAN KRISTILLISYYS ON KIRKKAIN OSA MUTTA VAIN HERRAN KRISTILLISYYS. EI 
21
HENGELLISYYS VARSINAISESTI ALA KASTEHETKESTÄ SE ON YLEINEN KRISTUKSEN KÄSKY JA ASETUS VAAN HENGELLISYYS ALKAA SIITÄ KUN JEESUS TULEE JA SANOO, MIKÄ ON RIITTÄMÄTÖNTÄ SE ON RIITTÄMÄTÖNTÄ JA SINUN TULEE SAADA RIITTÄVÄ, NIINPÄ LAKI ALKAA SURMATA RIITTÄMÄTÖNTÄ ELÄMÄN KULTTIA SYNNIN AVULLA KUNNES IHMISELTÄ RAUKEAA KAIKKI USKONTO, LUOTTAMUS, TOIVO JA KAIKKI MUU RAUKEAA TÄYSIN HIEKKAAN JA TOMUUN, JOLLOIN HÄN ON VALMISTETTU 18 KRISTUKSEN HYVITYSTÄ JA ANSIOTA VARTEN AINOANA MAHDOLLISUUTENA JA KRISTUKSEN HYVITYKSEN KAUTTA JUMALAN HENKI ALKAA KIRKASTAA TUOTA KRISTUSTA JA MYYVITTÄÄ TUOTA ARMOA KOHTI KUNNES OVI AVATAAN JA SYNTINEN PÄÄSEE KRISTUKSEN LAHJAN TÄHDEN ARMON TUNTOON JA USKON HERÄÄMISEEN JOSSA JUMALAN VANHURSKAUS ILMESTYY USKOSTA USKOON. EDELLYYTTÄÄKÖ JUMALA SITTEN KAIKILTA IHMISELTÄ KAIKEN TURHAKSI RAUKEAMISTA LAIN ILMOITUKSEN KÄRJISTYMISEN 
22
KAUTTA IHMISEN SIELUNELÄMÄSSÄ ETTÄ IHMINEN TULISI HENGELLISEN PELASTUSKOKEMUKSEN PIIRIIN, TÄHÄN PAAVALI VASTAA YKSINKERTAISESTI KUTEN JEESUSKIN, JOKA KUULEE TULKOON KUN IANKAIKKINEN EVANKELIUMI ON USKOSSA KUULTU, SE RIITTÄÄ PERUSTEEKSI IHMISEN ARMONAUTUUDEKSI, MUTTA SITTEN EVANKELIUMIN VALO TODISTAA SAMAA KAIKKI MUU KERRAN TYHJIINRAUKEAA JÄÄ VAIN JUMALAN SANA JOKA ON TEILLE ILOSANOMANA JULISTETTU EVANKELUIMI, KUTEN PAAVALI SANOO KAIKKIEN HYVIENKIN LAHJOJEN RAUKEAVAN KERRAN ETTEI JÄLJELLE JÄÄ KUIN USKO, TOIVO JA RAKKAUS JA TOISAALLA, KUINKA HE VOIVAT USKOA JOS EIVÄT OLE KUULLEET, NIINPÄ SEURAKUNNAN TEHTÄVÄLLE ASETETAAN MYÖS VASTUUTA SITEN ETTÄ KAIKKIEN OLISI MAHDOLLISTA SAADA TUO KUULEMISEN SANA EVANKELIUMISTA KUULTAVAKSI. TUNNUSTUSVALASTA SANOMME SEURAAVAA SE ON SUURIN VALA MUTTA MERKITSEE UUTTA KAUPUNKIA EI VANHAN ASUTTAMISTA SE YLIN TAHTO EI ANNA SEURATA MITÄÄN MUUTA KUIN JUMALAN SANAA VAIKKA SE MERKITSISI KAIKESTA VANHASTA KAUPUNGISTA SEN TALOISTA JA RAKENTAMISISTA LÄHTEMISTÄ SILLÄ AVAIMET EIVÄT UUDESTISYNTYMYKSESSÄÄN VOI SINNE KOSKAAN LYÖDÄ KOSKA HERRA ON TOISIN SANONUT.
Juutalaiskysymyksestä opetetaan, ettei Raamattu opeta antisemitsimiä eikä vihamielistä tuomiota 23
juutalaisia kohtaan, jotka eivät ole kristittyjä. Vaikka antisemitistisellä kristillisyydellä on syvät juuret kristillisissä kirkoissa, se on ollut juutalaisvihaa, jota ei voi hyväksyä, antisemistismi, rotusorto ja vähemmistöryhmiin kohdistunut vihamielisyys 23 tuomitaan. Israel on Jumalan omaisuuskansa ja Jerusalem rauhan sekä Suuren Kuninkaan kaupunki. Kaikkia ihmisiä on kohdeltava Uuden Testamentin lähimmäisen rakkauden ja oikeudenmukaisuusohjeen mukaisesti, eikä epäoikeudenmukaisuus saa personoitua missään järjestelmässä eikä minkään järjestelmän vuoksi.
MIKÄ ON SE LUOTU, JOKA PYRKII EROTTAMAAN MEIDÄT JUMALAN RAKKAUDESTA JOKA ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA-ROOM.8. 
MINÄ TUNNUSTAN JA USKON ETTEI KUKAAN VOI ILMAN PARANNUSTA AUTUAAKSI TULLA, JA ETTÄ 
24
MISSÄ USKO ON SIELLÄ ON OLLUT MYÖS PARANNUS, JA ETTEI TÄMÄ PARANNUS OLE MUUTA KUIN KAIKEN MUUN TYHJIINRAUKEAMINEN JA KAIKEN SYYTÖKSEN LAKKAAMINEN LAIN KAUTTA POIS KUOLEMINEN ETTEI JÄLJELLE JÄÄ KUIN KRISTUKSEN HYVITYS JA ANSIO. JA ETTÄ ENNEN OLIN SOKEA MUTTA NYT NÄEN, ENNEN EN TIENNYT PELASTUKSESTA ENNEN KUIN JUMALAN HENKI ANTOI MINUN SUUHUNI JA SYDÄMEEN JUMALAN SANAN JA NYT KRISTUKSEN HENKI VASTAA KUN MINULTA KYSYTÄÄN OLENKO PELASTETTU, ON ON TOTISESTI AMEN, EN SAATTAISI TUNNUSTAA JA USKOA ENKÄ OPETTAA  UUDESTISYNTYMISTÄ ILMAN USKOA, SILLÄ NYT OLEN TULLUT SYDÄMENI USKOLLA VANHUSKAUTETUKSI, JUMALAN HENKI OTTI SANASTAAN JA ANTOI SUUHUNI JA SYDÄMEENI USKON 24 SANAN, NIIN ETTÄ MINÄ SYDÄMEN USKOLLA TULIN VANHURSKAAKSI JA SUUN TUNNUSTUKSELLA PELASTUIN. SEN TUNNUSTAN ETTEI SEURAKUNTA VOI OLLA ILMAN TÄTÄ USKOA 
25
JA TUNNUSTUSTA, ETTÄ ILMAN KRISTILLISTÄ TUNNUSTUSTA JA KRISTUKSEN ASETTAMAN TUNNUSTUKSEN HENGELLISTÄ MERKITYSTÄ JA ILMENEMISTÄ VOI OLLA EVANKELINEN
1.ANTAKAA SOVITTAA ITSENNE HÄNEN KANSSAAN JA USKOKAA JEESUKSEEN NIIN TE SAATTE ARMON! ROOM.5. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 7 Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. 8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 9 Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. 10 Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, 164
26
paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.11 Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.
Sovituksen vastaanotto
Isä, minä olen tehnyt syntiä Sinua vastaan. Uskon, että Jeesus kuoli ristillä minunkin puolesta ja sovitti verellään syntini. Anna anteeksi kaikki pahat tekoni, ajatukseni, kaikki syntini ja pese minut puhtaaksi Jeesuksen verellä. Isä, ota minut omaksesi. Jeesus, tule minun Herrakseni ja Vapahtajakseni. Tule sydämeeni asumaan. Annan elämäni Sinulle.
27
165 Kiitos, että annoit anteeksi kaikki syntini ja teit minut vapaaksi. Kiitos Sinun suuresta armostasi. Aamen Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. ROOM 8:14 Jabesin rukous JOSPA SINÄ SIUNAISIT MINUA JA LAAJENTAISIT MINUN ALUEENI; JOSPA SINUN KÄTESI OLISI MINUN KANSSANI JA SINÄ VARJELISIT PAHASTA, NIIN ETTÄ MINÄ PÄÄSISIN KIPUJA KÄRSIMÄSTÄ! Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua
28
Kyllä uskon ratkaisun merkiksi jokaisen on saatava kynsilaukkaa ja että hän tulee kiinnitetyksi sellaisen seurakunnan yhteyteen jossa on elävä lähde -Oikea oppi on tämä: kaikki ovat syntisiä ja syyllisiä ja tulevat ilman omaa ansiota ja laintekoa vanhurskaiksi, ei mikään laki, teko ja ansio saa sitä aikaan vaan yksin Jumalan armo, tämä armo tuo meidät uskon piiriin kuten on kirjoitettu Kristus on lain loppu ja vanhurskas on elävä uskosta! Tämä armo ei ole ainoastaan 
29
uskon tietoa, vaan itse katoamaton Jumalan sana ilmestyy meille Jumalan armona, tämä on ortodoksian keskeisen pääperiaatteen ensisijainen sivuperiaate, jonka ortodoksia tosin on muotoillut eritavoin. Tämän päivän kynnyskysymys on se, missä määrin laki kuuluu uuteen liittoon ja miten ortodoksiamme sen selittää. Koska luterilaisuus, protestanttisuus muu ortodoksisuus ja katolisuus suosii erityisesti lain toista käyttöä sen valo on kuitenkin tarkoin erotettava evankeliumin valosta, sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti ollut julistajansa.
30
KUN SYNTINEN IHMINEN NÄIN ON TULLUT ARMON PIIRIIN HÄN SAA KYNSILAUKKAA ANKAPHEENAN KIRKOSSA MERKIKSI SIITÄ ETTÄ KRISTUKSEN HENKI ALKAA HÄNTÄ KULJETTAA, SILLÄ KAIKKI JOITA JUMALAN HENKI KULJETTAA OVAT JUMALAN LAPSIA. ROOM.8:14. KYNSILAUKKA ON JUMALAN MERKKI SIITÄ ETTÄ HÄNEN HENKENSÄ ON NÄIN ALKANUT TOIMIA.
31
LEIPÄÄ-VIINIÄ-TERVAA-HUNAJAA-MAITOA-ÖLJYÄVETTÄ-SUOLOJA-MANNAA PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN 
OPISTOAKKU!
ERASMUS OPISTO -Kanditaatiosta professuuriin -66/7-200/7/365/7!
32
1000 000 SEKSTILJOONAA
HES.34 Rukous Kristuksen kärsimysten ylentämiseksi, Kaikkein armollisin, pyhä Ristiinnaulittu Kristus, pelasta minut hirvittävästä Jumalan vihollisuudesta ja katso ikuisessa laupeudessasi sieluni puoleen ja sammuta sen ikuinen tuska ja 
33
kirous, sekä piina, kolmituntisen kuolonpiinasi ja verihikesi tähden. Suo minulle osa siitä ylennetyn ristisi täydellisestä sanomasta ja lunastustyöstä, jonka tähden kärsit sanoinkuvaamatonta tuskaa ja ahdistusta, kirousta ja rangaistusta minun tähteni. Ota osaksesi minunkin rangaistukseni täydellisessä kärsimystyössäsi, kuolinkamppailussasi, täydellisessä kilvoituksessa ja rukouksissa ristinpuullasi. Koko kärsimysveresi vuotamisen tuskaisimmat hetket, lue hyvityksekseni Jumalan rankaisevalle vanhurskaudelle ja loukatulle kunnialle ja ainaiseksi etsikokseni Jumalan edessä! Katkerimmat ruoskaniskut joita sait kokea ja kärsiä, lepyttäköön Jumalan vihan minua kohtaan ja muuttakoon sen rakkaudeksi, Sinun tähtesi. Katkerin malja, jonka joit Getsemanessa, sekä kuolemasi murhe sammuttakoon maisen turmelukseni. Sieluasi ja ruumistasi raastava piinaisin ja tuskaisin janosi sammuttakoon ikuisen janoni ja avatkoon elämän virrat minunkin sielulleni. Olkoon Sinun synniksitulemisesi ikuinen päästö synneistäni ja kaikkein piinallisin, tuskaisin ja ahdistavin ja 34
raastavin kärsimyksesi valituksitulemiseni Isän Jumalan edessä, sekä Alttarin Sarveni verikostajaa vastaan, johon on veresi vuotanut ja pääsö vapaa kaupunkiin! Kirotuksitulemisesi vapauttakoon minutkin kaikesta synnin ja lain-ja Jumalan kirouksesta sekä sairauksien kourista, syistä ja voimista ja kaikesta tuomiosta, sekä avatkoon veresi kautta perintöoikeuden minullekin Isän edessä, sielusi katkera murhe ja sydämesi vertavuotava raastava tuska olkoon suljettujen Oviesi Voitto minunkin puolestani, kun minua iäti kalvavan tuskan suljit rintaasi! Ahdistuksesi vapauttakoon minutkin ja sieluni ikuisesta tuskasta ja ahdistuksesta. Verihikesi olkoon esirukoukseni, kun kerran jätän tämän ajallisen elämän ja kuolinkilvoituksesi täyttäköön minunkin kuolinkilvoitukseni Sinun täytetyllä työllä ja olkoon kilvoitukseni ja kiitokseni Isän edessä, sen pyyntö Lohduttajan ja Puolustajan saapumiseksi, vaivasi olkoon vapauteni ja viisi haavaasi avoin Ovi ja pääsy ikuiseen elämään ja pääsö Isän eteen! Kristus kun sinut on ylennetty Ristille, olet luvannut vetää kaikki tykösi, vedä 
35
siis minutkin. Amen.
Toinen rukous aamulla Toinen pyhän Makarios suuren rukous Unesta herättyäni veisaan aamuvirren sinulle, Vapahtajani, 34 ja langeten eteesi rukoilen: Kristus Jumalani, joka omasta tahdostasi annoit naulita itsesi ristiin, älä salli minun vaipua synnin kuolemaan, vaan ole laupias minulle. Herätä minut, joka suruttomana nukun, ja pelasta minut, kun edessäsi seison ja rukoilen, ja yölevon jälkeen valaise minulle synnitön päivä ja varjele minua, suostu minun sovintooni Jumala ja kiinnitä minut pelastukseesi.Room.5.
Kolmas rukous aamulla Kolmas pyhän Makarios Suuren rukous
36
Sinun luoksesi, ihmisiä rakastava Herra, minä aamusta varhain riennän ja laupeutesi tähden haluan tehdä sinulle kelpaavia töitä. Rukoilen sinua: auta minua aina toimissani. Päästä minut kaikesta maailman pahuudesta ja pahan hengen vaikutuksesta. Pelasta minut ja johdata ikuiseen valtakuntaasi, sillä sinä olet minun Luojani ja kaiken hyvän huoltaja ja 35 antaja. Sinä olet minun turvani, ja sinulle minä kunniaa kannan nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Neljäs rukous aamulla Neljäs pyhän Makarios Suuren rukous
Herra, sinä olet paljosta hyvyydestäsi ja suuresta laupeudestasi sallinut minun, sinun palvelijasi, viettää yön turvassa pahan hengen kiusauksilta. Sinä, Herra, kaikkien Luoja, suo minun todellisen valosi avulla, valistetusta sydämestäni täyttää sinun tahtosi nyt ja aina ja iankaikkisesta 
37
iankaikkiseen. Aamen.
Viides rukous aamulla Pyhän Basileios Suuren rukous 36 Herra Kaikkivaltias, ruumiittomien voimien ja kaiken näkyvän luomakunnan Jumala, sinä asut korkeudessa ja katsot nöyrien puoleen, sinä tutkit ihmisten sydämen ja sisimmän ja tunnet tarkkaan heidän salaisuutensa, sinä ikuinen Valo, jolla ei ole alkua, jonka edessä ei ole muutosta eikä valon ja pimeyden vaihtelua! Sinä itse, kuolematon Kuningas, ota vastaan rukouksemme, jotka me, sinun laupeutesi paljouteen turvaten, kannamme sinulle syntisillä huulillamme. Anna meille anteeksi rikkomuksemme, jotka olemme tehneet teoin, sanoin ja ajatuksin, tietäen ja tietämättämme. Puhdista meidät kaikesta ruumiin ja hengen epäpuhtaudesta ja tee meidät Pyhän Hengen temppeleiksi. Anna meidän vaeltaa sydän valveilla ja mieli raittiina koko tämän elämän yö 
38
odottaen ainokaisen Poikasi, meidän Herramme, Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen suuren ja kirkkaan päivän koittoa, jolloin kaikkien 37 Tuomari tulee kunniassaan maan päälle antamaan kullekin hänen tekojensa mukaan, ettei hän löytäisi meitä langenneina nukkumasta, vaan heränneinä ja valppaina hänen käskyjensä täyttäjinä. Auta meitä, että valmistautuneina pääsisimme hänen kunniansa jumalalliseen häähuoneeseen, iloon, jossa juhlavierasten riemuääni on lakkaamaton ja sinun kasvojesi loputonta hyvyyttä näkevien ihastus on sanoin kuvaamaton, sillä sinä olet todellinen Valo, joka valistat ja pyhität kaikkeuden, ja sinulle ylistystä veisaavat kaikki luodut iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Kuudes rukous aamulla Toinen pyhän Basileios 
39
Suuren rukous Sinua me ylistämme, korkein Jumala ja laupeuden Herra. Sinä teet meille aina suuria ja tutkimattomia, jaloja ja ihmeellisiä tekoja. 38 Ylistämme Sinua, joka annoit meille heikoille unen levoksi ja väsyneen ruumiimme vaivojen huojentamiseksi. Kiitämme Sinua, ettet hukuttanut meitä rikoksiimme, vaan aina ihmisiä rakastavana herätit meidät unestamme, jossa tiedottomina lepäsimme, jotta ylistäisimme Sinun valtaasi. Hartaasti rukoilemme Sinun vertaamatonta hyvyyttäsi: Valaise ajatuksemme silmät. Herätä suruttomuuden raskaasta unesta meidän ymmärryksemme. Avaa suumme hartaasti ylistämään Sinua, jotta osaisimme vakain mielin veisata Sinulle ja tunnustaa Sinua, Jumala, jonka kunnia näkyy kaikessa ja jota kaikki kunnioittavat, Sinua, iankaikkinen Isä ja Sinun ainokainen Poikasi ja kaikkein pyhin, hyvä ja eläväksi tekevä Henkesi nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
40
39 Kahdeksas rukous aamulla Jeesukselle Kristukselle
Ylen armollinen ja kaikkilaupias Jumalani, Herra Jeesus Kristus! Suuresta rakkaudestasi sinä tulit alas maan päälle ja otit ihmisen muodon pelastaaksesi kaikki. Rukoilen sinua, Vapahtajan: pelasta minut armostasi! Jos tekojen tähden lunastaisit minut, se ei olisi armoa eikä lahjaa, vaan ansaitsemani palkka. Oi Kristuksen, laupeutesi on ehtymätön, armosi on tutkimaton! Sinä olet sanonut, että sinuun uskova elää iankaikkisesti eikä milloinkaan näe kuolemaa. Jos usko sinuun pelastaa toivottomat, niin katso, minä uskon. Pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalan ja Luojan. Kelvatkoon sinulle, Jumalani, tämä usko tekojeni sijasta. En ole tehnyt yhtään tekoa, joka vanhurskauttaisi minut. Minun uskoni olkoon täydellisesti otollinen sinulle kaiken sen edestä, mikä minulta puuttuu. 40
41
Se vastatkoon puolestani. Se vanhurskauttakoon minut. Se tehköön minut sinun iankaikkisesta kunniastasi osalliseksi, oi Sana, ettei saatana saisi minua saaliikseen eikä kerskaisi ryöstäneensä minua sinun kädestäsi ja linnastasi. Pelasta minut, Kristus, minun Jumalani, vaikken osaisikaan pelastustani oikein pyytää sinulta. Kiiruhda auttamaan minua, kiiruhda pian, sillä muuten hukun. Sinähän olet ollut minun Jumalani syntymästäni saakka. Tee minut, Herra, otolliseksi rakastamaan sinua, niin kuin ennen rakastin syntiä. Suo minun taas palvella sinua ilman mitään laiminlyöntejä, sillä niin tandon palvella sinua, Herraa, Jumalaani Jeesusta Kristusta, kaikkina elämäni päivinä nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 41 Yhdeksäs rukous aamulla Suojelusenkelille
Pyhä enkeli, joka valvot sieluparkaani ja vajavaista elämääni, älä hylkää minua, syntistä, äläkä luovu minusta himojeni 
42
hillitsemättömyyden tähden. Älä anna kavalan paholaisen saada valtaansa kuolevaista ruumistani äläkä anna hänen hallita minua. Tartu heikkoon, alas vaipuneeseen käsivarteeni ja johdata minut pelastuksen tielle. Oi pyhä Jumalan enkeli, kurjan sieluni ja ruumiini vartija ja suojelija, anna minulle anteeksi kaikki, millä olen pahoittanut sinua kaikkina elämäni päivinä ja millä olen syntiä tehnyt viime yönä. Varjele minua tänään. Suojele minua kaikista pahan hengen hyökkäyksistä, etten millään synnillä vihastuttaisi Jumalaa. Rukoile puolestani Herraa, että hän vahvistaisi minua hänen pelossaan ja tekisi minut, palvelijansa, otolliseksi laupeuteensa. 42 Aamen. 
 
1000 000 SEKSTILJOONAA/10
 Absurtaatio sielulle jota paha henki ahdistaa- 
JUMALAMME! KUN SAATANA PITÄÄ MEIDÄN HEIKKOUTTAMME MITTANAAN ITSEÄÄN VASTAAN JA NAURAA MEILLE JA VOIMAMME HEIKKOUDELLE SANOEN EI VASTUSTAJANI OLE TEITÄ SUUREMPI, MITTAA PIAN RISTIMME 1000  SEKSTILJOONAA SAATANAA VASTAAN HÄNEN ETEENSÄ, SINUN PYHÄSSÄ ORTODOKSISESSA KIRKKAUDESSASI OLKOON TÄMÄ RISTIRIITAMME SAATANAN JA MEIDÄN VÄLILLÄMME LOPPUUN ASTI-JUMALAMME 1000 SEKSTILJOONAA ME PYYDÄMME POIKASI RISTIN SALAISUUDESTA-OLKOON SE PERINTÖOSAMME! OLKOON SE KUIN HIERTÄVÄ KIVI SAATANAN SILMÄSSÄ, JEESUS KATKERIMMAT RUOSKANISKUT JOTKA SAATANA LÖI SELKÄÄSI, PUOLUSTAKOON MEITÄ SAATANAA VASTAAN ISÄN EDESSÄ JA HERÄTTÄKÖÖN JUMALA NIILLÄ KAUHUA SAATANASSA. RAKASTAVA JUMALANI! KUINKA KÄVISIN KAKSINTAISTELUUN SAATANAA VASTAAN, KUN HÄN ON MITANNUT MINUSTA ITSELLEEN SOPIVAN KOKOISEN VASTUSTAJAN ITSELLEEN JONKA HÄN VARMASTI VOITTAA, MITTAA SIIS KÄTEENI 1000 SEKSTILJOONAA JA KIRKASTA SILLÄ KÄSIRISTINI! KAIKKIVALTIAS JUMALA! ANNA ORTODOKSISEN KIRKKOMME KAATAA SAATANAN VALTAISTUIN 1000 SEKSTILJOONALLASI!
Ylistys Jumalalle Kunnia Nimellesi, Sinä Korkein, Kunnia Sinulle, nyt ja aina! Herra armahda! Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, Jeesuksen nimessä, Jumalan ja Hänen sanansa, voimansa sekä pyhän apostolisen Kirkkosi kaikella kanonisella arvovallalla, Jumalan voimalla ja Sinun käskystäsi, 
44
anomme läsnä neljän Jeeseksen Kristuksen apostolin tuomiovaltaa sekä salaisuuden lujuutta ja uskoa murtamaan demoninen lujuus ja valta ja nyt sielujen ja käsky-sekä sitomisvalta kohdistuisi läsnäoleviin ja operoiviin henkiin sekä henkivaltoihin, riivaajiin ja demoneihin suurella Jumalan Voimalla, Vallalla ja Viisaudella ja Jumalan juridisella päätöksellä. Pyydämme nyt Yli-Paimenelta, Pelastajalta ja Vapahtajalta Kristukselta, Jumalan Karitsalta, Kuninkaalta, Ylimmäiseltä Papilta ja profeettojen ja apostolien sekä kaikkien Häneen uskovien kristittyjen apostoliselta edelläjuoksijalta Jeesukselta Messiaalta, Jumalan todelliselta Salaisuudelta ja pelastuksen salaisuuden Herralta 100 kertaa kirkkaampaa ja voimallisempaa Lähdettä kuin olemme
45
ulosantaneet, sekä lupaa ja valtaa ajaa ulos tästä palvelijastasi Saatana valtakuntineen ulos ja pois, jonka sinä olet luvannut lähettää uloimpaan pimeyteen kahlittuna ja tuomittavaksi, viimeisenä tuomionpäivänäsi. Me pyydämme demonologisen analyysin vahvistusta ja voimaan saattamista Jumalan Pyhässä Hengessä ja sen mukaisia toimia Jumalan Hengeltä ja Jeesukselta Kristukselta, sen lupauksen mukaan minkä apostolinen ja profeetallinen Jumalan sana todistaa vaikka syntimme olisivatkin mustat ja pimeät kuin kuoleman varjon laakson pimeys sekä yö ja saatana pitäisi niistä kiinni, Herra Sebaot! Muista Aamuruskon sarastus ja anna sen nousta ja ole armollinen ja voimallinen tässä salaisuudessa, jota toimitamme. Me anomme, paljasta ja aja pois kaikki sielun murhamiehet ja henget, anoen uskollista enkeliä, 
46
sielun puolustajaa ja taivaallista valoa sielulle ja Jumalan voimaa saatanaa vastaan, täyttäen meidät Pyhän Hengen eksorkimilla ja Jumalan voimalla ojentaen meille Hengen Miekan ja Jumalan kaikki taisteluvarustukset ja valmista voitollinen ylistys meidän huuliltamme Jumalalle, Korkeimmalle Kuninkaallemme ja Herrallemme! Totisesti! Niin tapahtukoon! Kiitetty olkoon Herra Nimi, Kristus kuule meitä, Herra armahda, Kristus armahda! Jumala! Palvelijasi pelastuksen tähden, Avaa nyt avuksemme Suljetut Ovet! Avautukaatte meille Jumalan avaamina Te suljetut Ovet kuten avasit apostolien helluntaina, jolloin he kaikki yhdessä olivat koolla yläsalissa ja tapahtui Pyhän Hengen vuodatus, Jumala Herra 
47
Sebaot, anna nyt Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta periksiantamattomat, Saatanaa ja hänen valtakuntaansa Väkevämmät ja Viisaammat Pyhät Eksorkistiset lahjasi ja Voimasi, sekä kielesi, sekä sanasi, anna niiden nyt ilmestyä pavelijasi pelastukseksi, kaikella rohkeudella ja pelottomuudella sekä viisaudella, voimalla ja väkevyydellä, sekä periksiantamattomuudella, auktoriteetillä ja arvovallalla, yhden Pyhän Hengen yhteydessä, j riemussa ja ilossa, sinulle ylistykseksi ja kunniaksi, aina ja iäti. ME MURRAMME JEESUKSEN NIMEEN JA HÄNEN VERIVOIMALLAAN YLIVALLAN KAIKILTA KOHTALONOMAISUUTEEN SITOVILTA HENKIVALLOILTA, Tapahtukoon niin. Totisesti! Amen! Kiitetty olkoon Herran Nimi, Kristus kuule meitä, Herra armahda, Kristus armahda! Ylhäisin Herra Sebaot! Kuinka voisimme löytää avun Perkelettä ja hänen valtakuntaansa vastaan, koska 48
kaikkialla on vain syntiä ja lihan heikkoutta. Mutta olethan valallasi ja lupauksillasi säätänyt seurakunnallesi ja Kirkollesi ylivallan Saatanasta ja hänen valtakunnastaan. Ylistys Jumalalle Kunnia Nimellesi, Sinä Korkein, Kunnia Sinulle, nyt ja aina! Herra armahda! Tätä valtuutusta ja Jumalan voimaa nyt kysymme Kristuksen ja Hänen apostolisen Kirkkonsa päältä sekä Jumalan pyhästä sanasta. Sinä Ylistetty Herra, kaikkein pyhin Kolminaisuus, joka saastuttavaiset ja epäpyhät henget karkotat pois, asuaksesi itse ihmistemppelissä, katso palvelijasi puoleen, jota se Paha, joka on leppymätön vihollisesi, tahtoo pitää kartanossaan, hallitakseen sinuun luomaasi, lunastamaasi ja pyhittämääsi, sekä kutsumaasi, häväistäkseen palvelijassasi nimesi ja kunniasi sekä
49
turmellen tahtosi tarkoituksen palvelijaasi ja sinun kaikkein pyhintä nimeäsi kohtaan. JHVH Jumala ja Mies! Heräjä sinä Jumalan maskuliininen kiivaus ihmisen leppymätöntä vihollista vastaan. Kiitetty olkoon Herra Nimi, Kristus kuule meitä, Herra armahda, Kristus armahda! Raamatun käskyn jälkeen, me mitään herjaavaa tuomiota lausumatta huudamme Jumalaa ja Hänen valtaansa tekemään tekonsa Saatanaa vastaan, ja tyhjäksi Perkeleen teot. Pyhä Herra! Toimita tekosi Saatanaa vastaan niin, ettemme heikkoina, vähäuskoisina ja viheliäisinä syntisinä joutuisi Perkeleen lannistamiksi, häpäisemiksi ja peräti hänen tuomitsemiksi. Tulemme eteesi, emme omaan vanhurskauteemme luottaen, vaan sanomattoman laupeutesi tähden, lupaustesi mukaan, yksin sinun vanhurskautesi ja ihmisrakkautesi tähden, ryöstä 50
ostamasi Saatanan vallasta, Kunnia Jumalalle! Ylistys Jumalalle Kunnia Nimellesi, Sinä Korkein, Kunnia Sinulle, nyt ja aina! Herra armahda! Vaikka minussa ja meissä ei olisi sitä valtaa ja voimaa jota rakkaat pyhät apostolisi käyttivät, herätköön Herra säälisi ja tartu miekkaan sekä kilpeen, riennä joutuin avuksemme! O ´Sauva ja Paimen! Missä on Jaakobin Väkevä! Kristuksen tähden, Jumala auttajamme! Missä lienetkään silloin, kun sisällä ja yltympäriinsä on perkeleitä, mutta nimeäsi älä kiellä, tempaa kilpi ja miekka, riennä joutuin avuksemme, Jumalan Sormi, nouse Paholaista vastaan. O´Jumala, me tiedämme, ettei valtakuntasi ole sanoissa vaan 
51
voimassa, mutta suuren ihmisrakkautesi ja palvelijaisi pelastuksen tähden, sovita voimasi sanoihimme, jotka olemme tässä ripissä ja rukouksessa sekä Paholaisen manauksessa ulosantaneet. Kiitetty olkoon Herra Nimi, Kristus kuule meitä, Herra armahda, Kristus armahda! Kristus Kaikkivaltias, kun synti ja pahat henget pitävät ovea kiinni, niin ettet pääse tulemaan sisälle, tule silloin vaikka lävitsemme, vastoin kaikkea synnin ja perkeleitten vastarintaa sekä tee tyhjäksi perkeleitten aikeet ja pelasta. Kaikkivaltias Jumala ja Herra Sebaot, milloin tallaat Saatanan ja hänen valtakuntansa pyhän Kirkkosi ja kaikkien meidän jalkojemme alle, niin, että vähäisinkin kerskaa rohkeasti voitostasi ja jakaa suurta saalistasi. Oi Valtias 
52
Kristus, käy ristisi Väkevillä voimilla meitä auttamaan ja lunastusveresi väkevällä voimalla tee minusta halullinen sielu!. Kristuksen nimessä ja voitossa, niin tapahtukoon, Amen! Amen! Ylistys Jumalalle Kunnia Nimellesi, Sinä Korkein, Kunnia Sinulle, nyt ja aina! Herra armahda!
JUMALAMME! SIUNAA MEITÄ RITARIEN JA PYHÄN YRJÄNÄN VOIMILLA, OI SINÄ YLEN VÄKEVÄ JUMALA! MINÄ TUNNUSTAN JA USKON ETTEI KUKAAN VOI ILMAN PARANNUSTA AUTUAAKSI TULLA, 
53
JA ETTÄ MISSÄ USKO ON SIELLÄ ON OLLUT MYÖS PARANNUS, JA ETTEI TÄMÄ PARANNUS OLE MUUTA KUIN KAIKEN MUUN TYHJIINRAUKEAMINEN JA KAIKEN SYYTÖKSEN LAKKAAMINEN LAIN KAUTTA POIS KUOLEMINEN ETTEI JÄLJELLE JÄÄ KUIN KRISTUKSEN HYVITYS JA ANSIO. JA ETTÄ ENNEN OLIN SOKEA MUTTA NYT NÄEN, ENNEN EN TIENNYT PELASTUKSESTA ENNEN KUIN JUMALAN HENKI ANTOI MINUN SUUHUNI JA SYDÄMEEN JUMALAN SANAN JA NYT KRISTUKSEN HENKI VASTAA KUN MINULTA KYSYTÄÄN OLENKO PELASTETTU, ON ON TOTISESTI AMEN, EN SAATTAISI TUNNUSTAA JA USKOA ENKÄ OPETTAA  UUDESTISYNTYMISTÄ ILMAN USKOA, SILLÄ NYT OLEN TULLUT SYDÄMENI USKOLLA VANHUSKAUTETUKSI, JUMALAN HENKI OTTI SANASTAAN JA ANTOI SUUHUNI JA SYDÄMEENI USKON 24
54
SANAN, NIIN ETTÄ MINÄ SYDÄMEN USKOLLA TULIN VANHURSKAAKSI JA SUUN TUNNUSTUKSELLA PELASTUIN. SEN TUNNUSTAN ETTEI KIRKKO VOI OLLA ILMAN TÄTÄ USKOA JA TUNNUSTUSTA, ETTÄ ILMAN KRISTILLISTÄ TUNNUSTUSTA JA KRISTUKSEN ASETTAMAN TUNNUSTUKSEN KIRKKOA VOI OLLA EVANKELINEN JA SEN TUNNUSTAN JA USKON ETTÄ TÄMÄ TUNNUSTUS ON OIKEA SANAN JA SAKRAMENTTIEN SEKÄ EVANKELIUMIN VAIKUTUKSEN JA VIRAN VOIMAAN SAATTAMAN USKON PIIRISSÄ JA SE ON PYHÄN HENGEN MERKKI SIITÄ ETTÄ OLEN PELASTUNUT USKON KAUTTA, KUN SYNTINEN YKSIN ARMOSTA SAA KAIKKI SYNNIT ANTEEKSI NIIN ETTÄ USKO HERÄÄ, HÄN ON PÄÄSSYT AHTAAN PORTIN SISÄPUOLELLE EIKÄ HÄNTÄ ENÄÄ MISTÄÄN SYYSTÄ TAI SYNNISTÄ HYLJÄTÄ, KUN HÄN NYT NÄIN USKOO JA MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA EI OLE NIILLE JOTKA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA OVAT. 
55
TUNNUSTAN SEN KASTEEN, JOSSA MINUT JO LAPSENA KASTETTIIN KRISTUKSEN PERINTÖOIKEUDEN KANSAAN, JOSSA JUMALAN VALMISTI MINUT OMAEHTOISESTA ARMOSTAAN SITÄ VARTEN ETTÄ MINUSSA TOTEUTUISI TÄMÄ UUDEN LIITON VANHURSKAUS USKON KAUTTA JA LUPASI OLLA USKOLLINEN OMASSA ASETUKSESSAAN JOSSA KRISTUS KAIKKINEEN ON LÄSNÄ JA JOKA VAIKUTTAA AUTUUDEKSENI KRISTUKSEN USKON KAUTTA SITEN ETTÄ HÄN KUTSUMANSA PARANNUKSEN KAUTTA AVAA OVEN TÄYTETTYYN PELASTUKSEENSA AINA KUN HALAJAN SOVITUSTA SYNNEILLENI SAADAKSENI KUULLA ETTÄ KAIKKI SYNTINI OVAT 25 ANTEEKSI ANNETUT. TUNNUSTAN SEN EHTOOLLISEN JOSSA KRISTUKSEN RUUMIS JA VERI OVAT LÄSNÄ SAKRAMENTILLISESTI 
56
EHTOOLLISAINEISSA LEIVÄSSÄ JA VIINISSÄ ETTÄ MINÄ SYNTINI TUNTIEN JA KAIVATEN KRISTUKSEN APUA NAUTTISIN SEN NIIN USEIN KUIN TUNNEN TARVETTA, ETTÄ MINULLA ON EVANKELIUMI KASTEESSA, SANASSA SYNNINPÄÄSTÖSSÄ JA EHTOOLLISESSA SITEN ETTÄ PARANNUKSENI TUNTIEN OLISIN SIITÄ OSALLINEN JUMALAN OMAEHTOISESTA ARMOSTA JA SEN USKON KAUTTA JONKA JUMALAN SANA JA KRISTUKSEN HENKI ON MINUSSA VAIKUTTANUT. NIIN TUNNUSTAN JA USKON, ETTÄ TÄMÄ EPÄÄMÄTÖN USKO EVANKELIUMIIN, JONKA SANA JA PYHÄ HENKI SEKÄ SAKRAMENTTIEN VOIMA YKSIN JUMALAN ARMOSTA YKSIN KRISTUKSEN KUOLON ANSIOITTEN JA VOITON KAUTTA ON VAIKUTTANUT, AVAA SIDEAVAIMEN JA MUUTTAA SEN PÄÄSTÖAVAIMEKSI JOKA SAATTAA IKUISEN AUTUUTENI JA SYNTIENI ANTEEKSIANNON VOIMAAN MINUSSA. TUNNUSTAN JA USKON KUITENKIN SEN ETTÄ 
57
SALATTU JUMALA VOI TOKI TOIMIA IHMISEN AUTUUDEKSI EDELTÄTIETÄMYKSENSÄ KAUTTA NIIN KUIN TAHTOO ESIMERKIKSI SAKRAMENTIN TÄHDEN MUTTA HÄN ON ILMAISSUT IHMISILLE SEN KUINKA HEIDÄN TULEE USKOA AUTUUDEKSEEN OMASSA SANASSAAN JA KÄSKENYT USKOA KASTEESTA VAIN SEN MIKÄ ON KIRJOITETTU JA KÄSKENYT USKOA YKSIN USKO AUTUUDEKSI JA YKSIN KRISTUKSEN KUOLO ANSIO JA VOITTO SYNTEIN PÄÄSTÖKSI JA YLEENSÄ PELASTUS YKSIN ARMOSTA NIIN ETTÄ USKON SANA ILMESTYISI 26 SUUN TUNNUSTUKSENA JA SYDÄMEN VANHURSKAUTENA, HENKILÖKOHTAISENA USKONA JA KÄSKENYT RAKENTAA KIRKKOA PARHAIN PÄIN ETTÄ TÄMÄ KRISTUKSEN ASETTAMA OMA TUNNUSTUS ILMESTYISI KIRKOSSA PÄÄSÄÄNTÖISENÄ KRISTITTYJEN TUNNUSTUKSENA. SEN TUNNUSTAN JA 
58
USKON ETTÄ KASTEEN ARMON USKON VANHURSKAUDEKSI ON ILMESTYTTÄVÄ USKOSTA USKOON UUDESTISYNTYMISENÄ NIIN ETTÄ VOIN NOJATA VAIN SIIHEN MITÄ KRISTUS ON TEHNYT,  MUTTA NYT ON TAPAHTUNUT USKON HERÄÄMINEN MINUSSA JA ETTÄ KRISTUS ITSE ON SÄÄTÄNYT TÄMÄN USKONKOKEMUKSEN JOKAISELLE KRISTITYLLE JOTA SANOTAAN UUDESTISYNTYMISEKSI JA KÄSKENYT OPETTAA PARANNUKSEN JA USKON KAUTTA UUDESTISYNTYMISTÄ PYHÄSTÄ HENGESTÄ JA JUMALAN SANASTA VAIKKA SITTEN KASTEEN KRISTUS ON TUTKIMATON LAPSENA KASTEESSA JA ON ANTANUT KASTETULLE KAIKEN SEN MITÄ ELÄMÄÄN JA AUTUUTEEN TARVITAAN LAPSEN KASTEHETKELLÄ, NÄIN EN SAATA TOISTA KIELTÄÄ TOISEN TÄHDEN SILLÄ KRISTUS ON MOLEMMAT ASETTANUT.  SEN USKON JA TUNNUSTAN ETTEI LAPSI VOI OLLA SAKRAMENTIN HALVEKSIJA VAIKKA 
59
KASTAMATTOMALLE LAPSELLE KIRKKO EI OLE ANTANUT MITÄÄN ON HÄNELLÄ JUMALAN HYVYYDEN JA LAUPEUDEN TÄHDEN KRISTUKSEN ANSIO SUOJANAAN KUITENKIN NIITÄ ETTÄ KASTE OLISI SAATETTAVA VOIMAAN KOSKA JEESUS ON NIIN KÄSKENYT ETTÄ HÄN KIRKON KAUTTA VOISI ANTAA LAPSELLE LAHJOJAAN. SEN TUNNUSTAN JA USKON, 27 ETTEN MINÄ OMASTA JÄRJESTÄNI VOI USKOA ENKÄ YMMÄRTÄÄ JUMALAN PELASTUSTEKOJA, JOSKO SEN SALAISUUS JA ILMOITUS TUNTUSI RISTIRIITAISELTA OMALLE JÄRJELLENI VAAN AINOASTAAN USKOMALLA SEN, MITÄ ON KIRJOITETTU, NIINPÄ JUMALALLA ON ILMOITETTU TAHTO JA SALATTU TAHTO JA HÄN ON ILMAISSUT PELASTAVANSA KAIKKI, JOTKA USKOVAT JA KRISTUS ITSE ON ANTANUT SIITÄ LUPAUKSET JA VAHVISTANUT NE OMALLA VERELLÄÄN. 
60
NIIN MINÄ TUNNUSTAN SEN PYHÄN HENGEN ASETTAMAN SAARNAN, LAIN JA EVANKELIUMIN, JOSSA EN VOISI AUTUUDEKSENI KOSKAAN TOIMIA OIKEIN JOS SULKISIN SILTÄ SYDÄMENI JA KORVANI, ENKÄ SITÄ ETSISI ENKÄ TOTTELISI PYHÄN HENGEN VIRKAA JA ETTEI MINULLA OLE MITÄÄN PUOLUSTUSTA JOLLA VOISIN VÄLTTÄÄ JA TORJUA SEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYDEN AUTUUDEKSENI JOSSA SE KUTSUU PARANNUKSEEN PURKAEN KAIKKI PUOLUSTELUT JA OSOITTAA ARMON JA PELASTUKSEN JA PAIKAN KRISTUKSEN RUUMIISSA, KUTSUU, VALAISEE JA ASETTAA JUMALAN SANASTA, ETTÄ SIIHEN NÖYRTYISIN JA SEN  VAKAASTI USKOISIN, ETTEN MUUTEN VOISI AUTUAAKSI TULLA, ETTEN VASTUSTAISI PYHÄN HENGEN VIRKAA AJATTELEMALLA ETTÄ EHKÄPÄ SE JOTENKIN MUUTEN VOISI OLLA ESIMERKIKSI KIRKKOON KUULUMISEN JA SAKRAMENTIN TÄHDEN, ETTÄ SEN USKON JA TUNNUSTAN ETTÄ 
61
KAIKKI JUMALAN SALATTU TAHTO TAPAHTUU ENNALTA MÄÄRÄTEN JA VÄLTTÄMÄTTÖMYYDEN PAKOSTA MUTTA ETTÄ JOKAINEN IHMINEN ON ITSE SYYLLINEN JOKA EI TOTTELE TÄTÄ JUMALAN KUTSUA JA ETTEI JUMALA KAKSINKERTAISESSA 28 PREDESTINAATIOSSAAN OLE SULKENUT TÄTÄ EVANKELIUMIA SALATUSSA TAHDOSSAAN KENELTÄKÄÄN VAAN KÄSKENYT KASTAA JA OPETTAA KAKKI KANSAT JA LUVANNUT ILMAISTA HEILLE ARMONSA EVANKELIUMIN, KUITENKIN TUNNUSTAN JA USKON SEN SIDOTUN RATKAISUVALLAN, ETTEI IHMISESSÄ KENESSÄKÄÄN OLE SITÄ HYVÄÄ JOKA SUOSTUU JA TAIPUU TÄHÄN VAAN SE PAHA JOKA SEN HYLKÄÄ JA ETTÄ JUMALA TUTKIMATTOMASSA VALINNASSAAN TOTEUTTAA ARMOPÄÄTÖKSEN KOKO IHMISKUNNAN KESKELLÄ. TUNNUSTAN JA 
62
USKON ETTÄ KASTETTUINA OLEMME KASTEEN ARKISSA JEESUKSEN KRISTUKSEN USKON JA KASTEEN KRISTUKSEN KAUTTA ETTÄ SIINÄ HOITAISIMME AUTUUTTAMME SANAN, SAKRAMENTTIEN, YHTEISEN SEURUSTELUN JA YHTEISEN VIRAN KAUTTA JOSSA PYHÄ HENKI HERÄTTÄÄ ELÄMÄÄ JA USKOA JA ELÄMÄN PARANNUSTA JA KUTSUU PYHITYKSEEN, MISSÄ JA MILLOIN TAHTOO SANAA JA SAKRAMENTTEJA IKÄÄN KUIN VÄLINEINÄ KÄYTTÄEN. Raamatun todistuksia Pyhän Hengen saamiseksi "niin Johannes vastasi kaikille sanoen: `Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella Lk.3:16. "vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan
63
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". Apt.1:8. "Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette."Apt.2:33. "Niin Pietari sanoi heille:" Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan." Apt. 2:38. "Ja tultuaan sinne nämä (Pietari ja Johannes) rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen." Apt. 8:15-17. "Kun Pietari näitä (evankeliumia) puhui, tuli Pyhä 
64
Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat."Apt.10:44. "Silloin minä (Pietari) muistin Herran sanan, Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.Apt.11:16. hän (Paavali) sanoi heille: `Saitteko Pyhän Hengen silloin kun te tulitte uskoon: ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.`" Apt.19:2-5. … ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki. Mk.13:11. …että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Room.15:13. Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Apt16:6. Puolustaja. Jh.16:7-8. Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mt.28:19.
65
( Lisäksi: Mt.10:12,Jh.15:26, 1Kor.2:12,, 1Piet.1:12, Room.8:9-10, Gal.4:6, 2Tess.2:8. 1Moos.1:2, 4Moos.11:25, 11:29, 24:2, Tm.3:10, 11:29, 13:25, 1Sm.10:6, 16:13, 2Sm.23:2, 2Aik.15:1, 20:14, Neh.9:20, Job.33:4, Ps.51:13, 106:33, 139:7, Jes.32:15, 40:13, 44:3, 48:16, 59:21, 61:1, 63:10-14, Hes.8:3, 39:29, Jooel.2:28, Miik.3:8, Sak.4:6, 6:8, 7:12, Mal.2:15.) Rukous Pyhän Hengen lahjan saamiseksi Herramme Jeesus! Sinä olet luvannu armosi sen vastaanottajalle, samalla myös Pyhän Henkesi lunastuksen sinetiksi. Mutta että Sinun Henkesi lahja runsaana voitelisi elämäni, sieluni ja mieleni sekä kaikki rukoukseni ja palvelukseni, rukoilen Sinua! Vuodata Henkesi lahjan runsaus sanasi lupausten mukaan, Hänen seitsenlahjat minunkin sydämeni elämään ja sielulleni, niin, että täyttyisin uudella voimallasi 
66
ylhäältä ja Pyhä Henki alkaisi virrata minusta myös kaikkiin niihinkin, joiden seurassa matkaa teen, sekä rukoukseni tulisi Jumalan voimalliseksi aseeksesi. Kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona, Jumalan Henki, kasta minutkin Sinun helluntaisi liekkien voimalla ja rakkauden tulella niin, että ylitsevuotavasti sieluni saisi osakseen sen armon ja voiman, joka tarvitaan kaikessa kristillisessä palveluksessasi, jotta ihmisissä heräisi kauttani usko, toivo ja rakkaus. ANNA MINUN LIITTYÄ VIRVOITTAJAANI JA PUOLUSTAJAANI OI SINÄ KALLEIN JUMALA! Tätä pyydämme saman Herran Jeesuksen kautta, Isän Jumalan kunniaksi, kiitokseksi ja ylistykseksi. Amen! Rukous Pyhän Hengen lahjasta! Rakas Taivaallinen Isämme, Olen saanut kasteen Sinun, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen. Tunnustan nöyrästi etten ole 
67
pyhittänyt Nimeäsi tahtosi mukaisesti, mutta Sinä olet kastehetkellä valasi antanut, uskollisuuden lupauksen lahjoittanut ja vieläpä lunastuksen saarnan ylleni julistanut. Tässä luottamuksessa käännyn puoleesi ja anon autuaallista armoasi pelastavan uskollisuutesi tähden. Sinä näet miten hirmuinen viholliseni minua seuloo ja uhkaa, mutta Sinä olet antanut minulle lupauksen Pyhän Hengen Puolustajana ja Ohjaajana, sekä Virvoittajana ja Eläväksitekijänä olemisesta. Rakas kallis Herra, minun Jumalani, kuinka voisin yleensä pelastuakaan ja päästä kerran perille, ilman Sinun, yli ymmärryksen käyvää viisauttasi ja johdatustasi. Sinun pyhään sanaasi liittyen ja hyvyyteesi luottaen minä rukoilen ja anon, vuodata myös minullekin kastavan Pyhän Henkesi olevainen ja toimiva
68
lahjasi, kuten lupasit pyhänä helluntaina apostolien kautta kaikille uskovillesi. Tee minusta armosi, voimasi ja Kristuksen todistaja sekä kanava, ja täytä minut Sinun Pyhän Henkesi kalliilla lahjoilla niin, että minunkin kautta syntiset kääntyisivät tykösi ja saisivat voiman Pyhässä Hengessä, ja tulisivat tuntemaan Sinut, Poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja iloitsisivat Sinun evankeliumisi ihanuuden tuntemisessa, tapahtukoon tämä kaikki Sinun kirkkautesi kiitokseksi ja tahtosi mukaisesti! Amen! Amen! ”Tule Pyhä Henki tänne, laskeudu alas taivaasta meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhäin apu, tule lahjain antaja, tule sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa
69
lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta. Pese se mikä saastainen on, kastele se mikä kuiva on, paranna mikä haavoitettu on, pehmitä mikä kova on, lämmitä mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvaavat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo.” Aamen. Vanha kirkkorukous 
 
KUOLEVAN SIUNAAMINEN! 
LÄHDE RAUHASSA, KRISTUS LUNASTAJAN NIMEEN, LÄHDE RAUHASSA, KRISTUS PYHITTÄJÄN NIMEEN, LÄHDE RAUHASSA SOVITETTUNA JUMALAN KANSSA TÄYDESSÄ ARMOSI KASTEEN PUVUSSA PUHDISTETTUNA KRISTUKSEN VERELLÄ, KAIKKI ON ANTEEKSIANNETTU KESKELLE ARMON KIRKKAINTA TAIVASTA, PYHÄ HENKI 222 ON SINETTISI, LOHDUTTAJASI JA PUOLUSTAJASI, 
70
KRISTUS YLLÄSI, KRISTUS ALLASI, KRISTUS SIVUILLASI, EDESSÄ JA TAKANA, YSTÄVÄN JA VIERAAN SUUSSA, SINÄ KRISTUKSESSA JA KRISTUS SINUSSA, KASTEEN ENKELIT TOINEN VASEMMALLA JA TOINEN OIKEALLA PUOLELLASI, LÄHDE IKUISESSA RAUHASSA, ET SINÄ KUOLE ETKÄ KUOPPAAN JÄÄ SILLÄ KATSO DAAN ON KÄÄRMEENÄ TIELLÄ JA SILMÄNRÄPÄYS JA SINÄ OLET PERILLÄ KRUUNUSI MAASSA JA IANKAIKKISESSA ONNESSA JA AUTUUDESSA, SITEN KUIN HERRAN TAHTO ON USKOA, JOS NUKUN MULLISSA VIIMEISEEN PÄIVÄÄN,, JOS HERRAN TAHTO ON NÄIN USKOA VAIKKA MIELUUSTI NOUSISIN ENKELIEN TYKÖ ISÄ KIRKKAUTESI VOIMASTA JA KAUTTA, JÄTÄN TÄMÄ HUOMEESI HERRA TPAHTUKOON NIIN KUIN PAAVAALI ON TARKOITTANUT KUN HÄN TÄSTÄ OPETTI, EN OTA KANTAA KUMPAANKAAN SINÄ OLET MINUN YLÖSNOUSEMUS JA ELÄMÄ JA HERRAN TAHTO ON SIELULLENI PARAS ETTÄ VAIN HERRAN KRISTILLISYYS JA SEN KRISTILLINEN YLÖSNOUSEMUS HERRAN TAHDON MUKAAN MINULLEKIN, EN PELKÄÄ KUOLLA VAIKKA SIELUN ODOTTAISI MAAN MULLISSA TULEMUKSESI PÄIVÄÄ RAKAS HERRANI, SHABATTINI ON ALKANUT, EIKÄ MIKÄÄN VOI SITÄ ENÄÄ JÄRKYTTÄÄ, ETTÄ NIIN TAPAHTUSI, TÄSSÄ SHABATIN USKOSSA MINÄ HERRANI KRISTUKSEN JA KIRKKONI TUNNUSTAN: HERRA ON TURVASI, NYT JA IANKAIKKISESTI, SIUNAAN SINUT KRISTUKSEN JA PYHÄN KASTEESI IANKAIKKISEEN SHABATTIIN JA RAUHAAN, ÖLJYLLÄ VOIDELLEN ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN! AMEN! 
Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.
Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on ulos syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, tullen Kolminaisuuden toiseksi persoonaidentiteetiksi, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, oleen yksin perssonallisuudessa Jumala, iankaikkinen Isä. joka on samaa persoonaolemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka lihansa ja persoonaidentiteettinsa puolesta Poikana  meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin 
71
meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän identiteetin oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.
Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, joka saa vaikutuksensa Pojan persoonaidentiteetin kautta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskon yhteen, pyhään, protestanttiseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamuksen liitoksi, niin että vanhurskautus toteutuisi minussa uskon kautta, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen
72
JOKAISELLA ON KOHTALON ENKELI JA KOHTALON NUMERO, SUURI TAI PIENI, AUTUAS JOKA TUNTEE KOHTALONSA ENKELIN JA NOUDATTAA HÄNEN NEUVOAAN! KOHTALO EI TARKOITA 
73
MITÄÄN SELLAISTA EVANKELIUMIN VASTAISTA ETTÄ ELÄMÄNI KOHTALO ON RISTIINAULITTU VIINPULLOON, TUPAKKAAN, SAIRAUTEEN TAI MIHINKÄÄN SAKTIOON JOTKA KUULUVAT LAIN PIIRIIN, VAAN HETI KUN TÄMÄN TUNNISTAN ITSESSÄNI JA SAAN KUULLA ILOSANOMAA OLET OIKEUTETTU OTTAMAAN EVANKELIUMIN VASTAAN JOKA TUO MUKANAAN FIRROKAATION.
VOIMME LUOTTAA SIIHEN ETTEI MEITÄ JOHDATA PIMEYS VAAN VALO. ROOM.8:14. PÖLLÖ ON SUUREN FEODAALISEN 
74
HALLITSIJAN MERKKI:
KUINKA VOITTE LÖYTÄÄ ORTODOKSIAN SUUREN SALAISUUDEN JOS ETTE KILVOITELLEN PYHITYKSESSÄ ALATI RUKOILE. FEODAALINEN ORTODOKSISUUS-NIITTYJEN JOUTSENET -ORTODOKSISEN RISTIN YSTÄVÄT!
KOTIRISTI-10 000
Jumalaapelkääväisten kotionni.
1281Matkalaulu.
Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa,
joka vaeltaa hänen teillänsä.
2Sinä saat nauttia kättesi ansion;
onnellinen sinä, sinun käy hyvin!
3Niinkuin hedelmällinen viiniköynnös
on sinun emäntäsi sinun huoneesi perällä,
niinkuin öljypuun vesat
ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi ympärillä.
4Sillä katso, näin siunataan mies,
joka Herraa pelkää.
5Siunatkoon Herra sinua Siionista,
niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi
nähdä Jerusalemin onnellisena,
6saat nähdä lastesi lapset.
Rauha Israelille! 
EI HERRA HERRA KIELLÄ MITÄÄN HYVÄÄ NIILTÄ, JOTKA NUHTEETTOMASTI VAELTAVAT!
OI SINÄ  SALAISUUKSIEN JUMALA, SUURIN VAARAMME ON YHTEISÖLLINEN RAKENTUMATTOMUUS JA HAJAANNUS, OTA SIIS VASTAAN TÄMÄ AKATISTOS , TULEMME ON LIIAN HEIKKO JA RAKENTAMATON, VAHVISTA TULEMME JA TEE SE JAKAANTUMATTOMAKSI -  ANNA ANTEEKSI JA POISTA MINUSTA SE SUURI USKOTTOMUUS JOKA ON LAULUNI ESTEENÄ, PYYHI SE POIS KIRJOISTASI JA PUHDISTA SIITÄ! VAPAUTA SAATANASTA JA VANHASTA LAULUSTA 
75
SIELUNI, MIELENI JA SYDÄMENI HENKI, OTA KAIKKI VALTA MINUSSA, OI SINÄ ALLAH SHEMAIJAH, NYT JA AINA, SINÄ ORPOJEN JYLHÄ MUTTA RAKASTAVA ISÄ SINÄ LESKIEN VANKKUMATON PUOLUSTAJA KÖYHIEN OIKEUS SINÄ OIKEAMIELISYYDEN ISÄ JA LAPSIEN RAKKAUS. KAIKEN  LUOJA JUMALAMME, HYLJÄTTYJEN RAKKAUS, KAIKKI OVAT VIISAITA, SUURIKSI JA YMMÄRTÄVIÄSIKSI TULLEET, ME OLEMME TYHMIÄ JA YMMÄRTÄMÄTTÖMIÄ, KAIKKI OVAT TULLEET PUETUKSI ME OLEMME ALASTOIMIA JA KÖYHIÄ, TOISET OVAT RIKKAITA, MUTTA MEILLÄ EI VIELÄ OLE MITÄÄN JA VOIMAMME ON LOPPUNUT JA PELTOMME KYNTÄMÄTTÄ JA KYLVÄMÄTTÄ JA AURINKO LASKEE JO YLLEMME, MEIDÄT ON VAAKAAN PANTU JA KÖYKÄISIKSI PUNNITTU JA ALASTOMIKSI RIISUTTU PAHOLAISEN EDESSÄ, JUMALA PUE MEIDÄT 8 HÄÄVAATTEESEEN. KAIKILLA ON SALAISUUS, ME PALJASTETTUJA, NEKIN JOTA EIVÄT ALOITTANEET VOITTIVAT, ME OLEMME HÄVINNEET VAIKKA ALOITIMME AHKERASTI LAULUMME JÄI 
76
LAULAMATTA SAAVU OI NITRAH, VIHREÄ HELLUNTAI, ETTÄ ALISTAISIT VIHDOIN KOKO LUOMAKUNTASI SUUNNITELMASI EX BAREBAAN, JA SULJET KAIKKI VÄLINEETTÖMÄT ILMESTYSVAIKUTUKSEN, JOTKA OLET SANASSASI KIELTÄNYT KIRKKAUTESI TULEMUKSEN PÄIVÄÄN ASTI, SUHTEESSASI JUMALA SINUN AINOAN SANAASI, KUTEN SE OLI VIELÄ PYHÄSSÄ NIKOLAOKSESSA, ETTÄ TOIMITTAISIT TÄMÄ EX BAREBAN. ELÄMÄ ON UNELMA RAKKAUS ON SITÄ ETTÄ SE TOTEUTUU, RAKKAUS YLITTÄÄ TITAANISESTI KAIKKI LIIALLISUUDEN RAJAT, RAKKAUS, TULE MEIHIN ASUMAAN JA ELÄ ELÄMÄSI MEISSÄ. OI SINÄ VAPAIMMAN MAAILMAN ELÄMÄÄ VAPAAMPI JA TAIVAITA RAKKAAMPI JA RAIKKAAMPI SALAISUUS, KÄTKE MEIDÄT RIKKAUTESI JA RAKKAUTESI SUOJELUKSEEN JA SUOSIOON, EHEYTÄ KIRKKOSI YHTEISEEN KIRKON MYSTEERIOON JA RISTISI SAKRAMENTTIIN, ANNA KIRKKOSI RAKENTUA MYÖS SINUN SALATUN VIISAUTESI JA TAHTOSI SEKÄ LUOJA RAKKAUTESI MUKAAN, OTA KAIKKI KIRKON JÄSENET HUOMIOON. SINÄ ALLAH SHEMAIJAH,VIERAANVARAISUUDEN, RIKKAUDEN JA RAKKAUDEN SEKÄ JÄRKÄHTÄMÄTTÖMYYDEN KALLIO JUMALAMME, JUMALAMME, ELÄMÄMME VALTIAS, SINÄ JOKA TEET MEIDÄT KÖYHYYDESTÄMME UPPORIKKAIKSI JA JÄRJESTÄT VIERAANVARAISUUDEN, PYHITTÄKÄÄMME SOTIA VIHAAVAN ALLAH SHEMAIJAHIN NIMEÄ, KAUNISTAKAAMME SE 
77
VEREN VIOISTA IKIRAKKAUDEN ISÄ, PESE MINUT PUHTAAKSI VERENVIOISTA JUMALA, PESE MINUN VERINEN HUNTUNI, SINÄ ALLAH SHEMAIJAH, VÄISTY SINÄ KÖYHYYDEN JA KURJUUDEN DEMONI, VÄISTY, VÄISTY SINÄ HAJOITUKSEN DEMONI, VÄISTY SINÄ JOKA YLPEILET ALLAH SHEMAJAHIA 9 VASTAAN,  VÄISTY ALLAH SHEMAIJAHIN TIELTÄ, VÄISTY, JUMALANI TIELTÄ VÄISTY, LÄHETÄ ENKELISI TUOMAAN ELÄMÄMME HOLOKAUSTIIN VETTÄ JA LEIPÄÄ. ALLAH SHEMAIJAH-LÄHETÄ 50 000 + 7 MILJOONAA TULISTA ENKELIÄ JA PALVELEVAA HENKEÄ HOITAMAAN SALAISTA LUOSTARIAMME ELÄMÄMME HOLOKAUSTIN KESKELLE, KÄTKEMÄÄN MEITÄ HYVYYDEN VOIMAN IHMEELLISEEN SUOJAAN -VAHVISTA TÄMÄ OSASTO KESKELLÄMME MYÖS AHDINGON AIKANA, KIITOS KIITOS KIITOS, SINÄ SUOMEN YSTÄVÄ -ALLAH SHEMAIJAH, VAHVISTA TÄMÄ IDÄN LIITTO JA AGABAARAH SOPIMUS NELJÄN LEIJONAN KENRAALIN TASOLLA! VAHVISTA NIIN ETTÄ SODAN JA RAUHAN KESKELLÄ HUOLTO 78
PELAA JOKA PÄIVÄ, LEIPÄÄ, TERVAA, VIINIÄ, HUNAJAA, MAITOA, ÖLJYÄ, VETTÄ, SUOLAA JA MANNAA JA ENKELTEN YLILUONNOLLINEN APU ON KESKELLÄMME! TULKOON IKILUJA PERUSTUS, VÄISTY SINÄ VÄÄRÄ JUMALA JOKA ET VÄLITÄ VAIMOJEN KAIPAUKSESTA, ET TYTÄRTEN LEMMESTÄ ETKÄ ISIEN ILOSTA VAAN PALVELET LINNOITUKSIA,
Jumalamme, ole meille Elämämme laulujen tuhat sinfoniaa!
 
JUMALAMME LUOJAMME, ANNA MEITÄ SEURATA NE HENGET, JOTKA EIVÄT OLE EDESSÄSI IÄISYYDESSÄ TUOMITTUJA JOTKA EIVÄT VAARANNA MEIDÄN IKUISTA LUNASTUSTAMME, SILLÄ MURABAHRA EI ANNA TULTA AKASISESSA. JUMALAMME JILLA, NOSTA RAKKAUDEN SALAISUUTEMME TODELLISUUSARVO HENKIMAAILMAN 100 JUMALAN SANAN 1000 000 SEKSTILJOONAAN! KUN LOHIKÄÄRME NIELAISI MEIDÄT ANNA RAKKAUTESI NIELAISTA MEIDÄT TAKAISIN OI SINÄ VALKOINEN JA PUNAINEN, NIIN KUIN JOOSEF JA MARIA SAAPUIVAT KARJALUOLAAN, SAAVU LUOKSEMME OI SINÄ YLEN ARMOLLINEN, VOITTAISIKO VAPAA RATKAISU PAHAA SYDÄNTÄMME, SIIHEN EMME PYSTY, MUTTA ANNA MEILLE HYVITYKSESI NIIN ETTÄ KALTAISEKSESI TULISIMME. ROOM.5.
 
 
 MINÄ MANAAN SINUA SINÄ SIELUN SÄRKIJÄ, SODAN LIETSOJA, VEREN VUODATTAJA JA RAISKAAJA, SEKÄ HUNNUN HÄPÄISIJÄ, VAPAUDEN 10 RIISTÄJÄ, JANOON JA NÄLKÄÄN UUVUTTAJA, VÄISTY IÄKSI, VÄISTY! MEIDÄT JOTKA HUNNUTTAMATTAOMIA ALATI PUNNITTIIN YLEN KÖYKÄISIKSI ELÄMÄMME ALTTARILLA KOHTALON KÄSKYSTÄ, Tulemme eteesi, sinä Tutkimaton Transendentti, KUTEN ALASTOMUUDEN LAPSET, KUTEN SAATANAN ALASTOMIKSI RIISUTUT PORTOT, JOTKA SAATANAN SYNAGOOGA ON RIISUNUT JA VARASTANUT LAULUMME, alentaen itseni edessäsi, olen edessäsi kuin alaston, sinä Salattu ja pyydän vaatetusta, tulen luoksesi kuin 79
kerjäläinen vieraalta maalta ja pyydän huomaasi ja laupeuttasi, sinä kaikkeuden LUOJA, joka yksin teet mahdottomat mahdolliseksi, tulemiseni otolliseksi ja palvelijasi kevolliseksi pyhiin salaisuuksiin. LUOMAKUNTASI KUMARTUU ETEESI SINÄ TUTKIMATON! Älköön luotuasi saak o se VÄÄRÄ LAULU hallita ja turmella. Tulen eteesi, Sinä Alkuolevainen, luomakunnan LUOJA jonka pyhin nimi on pyhä Salaisuus. LUOJA Jumaluus, MINÄ OLEN! Opeta meille UUDEN LAULUN salaisuus ja ota meiltä pois VÄÄRÄN LAULUN harjoitus, älä koskaan anna sielujemme jäsenkirjaa vieraille voimille ja vihollisillesi, vaan osoita meille osaveljeystyösi veljellinen jäsenkirjasi Sinun ja kaikkien UUSIEN LAULUJEN yhteyteen ja pyyhi pois se raskas velka joka on piirretty meitä vastaan. Maanäärien kaikkein syvin, syntisin, demonisin, 11 paheellisin, pimein ja petomaisn Alho! Anna takaisin Ne sielut, JUMALA! PANEE VAAKAAN PAINOSI, ANNA TAKAISIN LUOJALLE, KAIKKI, LAULAMATTOMAT LAULUT, Peitetty Valtias, NOUSE VOIMASSASI, Ota meissä kaikki valta 
80
salaisuuksissa ja maan päällä sekä aseta meidät salaisuuksiin ja asu meissä vuodatuksesi Hyvyydessäsi JA ANNA VIHREÄN HELLUNTAIN SAAPUA JA JUOTA KAIKKI YHDEKSI JA ANNA MEILLE PYHÄN KOLMISALAISUUTESI  VOITELU! IHMEELLINEN LUOJAN KÄSI, NOSTA MEIDÄT ETEESI JA TEE MEIDÄT TÄYDELLISESTI VAPAIKSI! OI SINÄ RAKKAUDEN VELJEYDEN JA SISARUUDEN LIITTO, KANNA MEITÄ VOIMASI KÄDELLÄ! Ihminen v apaassa tahdossaan ja harjoituksessaan sekä kilvoituksessaan saavuttaa tietyn ontologisen määreen, mutta sitten tulee Jumaluuden Käsi eteen ja sanoo, tästä et voi enää itse jatkaa. Silloin joudumme kokemaan jotain aivan erityistä suhteessamme siihen päämäärään joka on salaisuuksien valtakunta ja Nizhamme. Tämä on Jumaluuden oma suuri matka, jossa päättyy oma matkamme ja Jumaluuden matka alkaa. Luomakunnan kruunu vaipuu edessäsi tomuun ja tuhkaan ja polvistuu eteesi, ottaakseen vastaan vihkimyksen pyhiin ja ihmeellisiin, salaisiin sekä siunattuihin salaisuuksiisi ja luomakunnan ykseyden mysteereihin, Jumaluuden Salatun kansan yhtymykseen ja salaisuuteen, ollakseen 81
ykseyden pyhä jäsen, jossa 12 vihitylle avataan salatut ja siunatut. Ikuisten salaisuuksien salatut perustukset, kaikelta ihmisviisaudelta kätketyt, jotka lopulta sulkevat sisäänsä aivan kaiken, meitä alati kantakoot, ja ikuisilta perustuksilta nosta elämän ikonit, Salatun LUOJAN kuvan kaltaisuuteen. Jumaluuden Käden salattu kansa, sen Hyvät henget, palvelevaiset enkelvallat, salaisuuksien todistamat, piirittäkööt meitä alati ja yltympäri sekä hallitkoot kaikki ihmislasten asunnot ja koko ihmislasten olevaisuuden Jumaluudelle otolliseksi puhdistakoot ja kaunistakoot sekä edeskantakoot, YKSIN TÄSSÄ EX BAREBASSA. LA ULUJEN JUMALAN VÄKEVYYS -ELÄMÄPUUN BILJOONA BILJOONAA -MIKÄ ON RAKKAUDEN JA HYVYYDEN KALIBERIMME TÄNÄÄN ENTÄ VALTAISTUIMEMME MEILLE, JOTA OLEMME PAKOLAISINA KAIKESTA KIRKOSTA JA KRISTIKUNNASTA ÄITI PAKOLAISEN MUKANA, OI SINÄ KORKEIN HYVYYS. Ikuisilla siunauksillasi siunaa meitä niin, ettemme jättäisi salatun Mysteerion palvelusta, vaan sinun salatun valtasi 
82
kantamana olisimme otolliset Salattuun, avaa armollisuutesi Ninana! Kautta sen pyhimmän, kalleimman ja siunatuimman mysteerion, joka ilmoitettiin UUTENA LAULUNA, olen vapautettu UUSIEN LAULUJEN JUMALAN VÄKEVYYDELLÄ. LUOJ A pyhitti vedet ja kaikki lähteet mysteeriollaan sekä kaikki luodut, kun Hän ilmestyi kunniassaan. Maan elementtien siunaus, jonka siunaamme ja edeskannamme Jumaluudelle pyhitettäväksi, antakoon 13 Jumaluus ne meille palvelijoiksemme, Hänen kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, nuo Jumaluuden palvelijat.Kautta tulen, veden, ilman ja maan, sekä tuulen, kaiken luodun, kautta nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman, otan vastaan vihkimyksen rakkauteesi, vapauteesi, totuuteesi, valoosi, lämpöösi ja pääsyn kaikkiin näihin mysteereihin, vihkimysten salatussa järjestyksessä EX BAREBAN KAUTTA. MAHTAVA JUMALA! ME YLISTÄMME SINUA, SINUN  UUTTA LAULUASI. K oko kaikkeus kertoo LUOJAN runsaudesta ja rikkaudesta, sen käsittämättömyydessä ja rikkaudessa saan olla 
83
osallinen sen runsauden salaisuudesta ja siunauksesta, vihkimysten salatussa järjestyksessä ja rituaalien yhtymyksessä, sekä enkelten kielin ylistää Luojan ja Hänen luomakunnan salaisuutta. Oi sinä runsauden, rikkauden, rakkauden ja ystävyyden, intohimon ja elämän sykkeen, toivon ja luottamuksen, elämän ja kaikkeuden kaikkien Jumalan salaisuuksien salattu maailma, ollos tervehditty, sinä aina uusi ja ihmellinen, siunattu sinun lähtemisesi ja tulemisesi, kanssaolemisesi, sinä salattu kansa, joka Jumaluuden kaikkeudessa asut ja täytä ylistyksellä kaikki Korkeimman kuorit, ollos tervehditty! TUTKIMATON LUOJA! PÄÄSTÄ MEIDÄT SAATANAN ALASTOMUUDESTA JA HIRMUVALLASTA PUE MEIDÄT UUTEEN LAULUUN.
 
 
 
 
KAKSI MAAILMAN KUVAA TOINEN VALINNUT ARVOKKAAMMAN MUTTA EI MITÄÄN EROTUSTA!
 
 14 Tutkimattomat ovat sinun salaisuutesi ja käsittämättömät sinun tiesi, jotka elämän lahteistä pulppuavat ja virtaavat, lähesty meitä lahjoinesi, yhteytesi ja yhtymyksesi salaisuudessa. YLISTETTY OLKOON SINUN  SALAISUUTESI LÄSNÄOLO, SINUN TUTKIMATTOMAN SALAISUUTESI KIRKKO, KESKELLÄ HENGELLISTÄ EGYPTIÄ, NIIN KUIN 
84
HYLJÄTTY JA VAIVAINEN EGYPTIN KURKI, JOTKA KUKAAN EI MUKAANSA OTTANUT, MINÄ RIENNÄN SUOJAASI, KAIKEN LAULUJEN LAULU, SINÄ RAKKAUDEN JUMALA, SINÄ KAIKKEA SEURAKUNTAA JA SALAISUUTTA TUTKIMATTOMAMPI JUMALA SINÄ SALATUKSI SALAISUUDELLA HUNNUTETTU JUMALA, OTA VASTAAN MINUT JA HUNNUTA MINUT HENGELLISEN EGYPTIN ALASTOMUUDEN KESKELLÄ, SEURAKUNTAA SALATUMMALLA TUTKIMATTOMAN SALAISUUTESI ANTROPAATTISELLA HUNNULLA, 
1000 000 SEKSTILJOONAA!
 
Sancta Heleca!
 
 
 
 
 SETÄ SAMULIN PANKKI-3000 MILJARDIA!
 
 
 
 
Ruokkikaa nälkäiset!
 
 
 
 
ETTEI SAATANAN SYNGOOGA MEITÄ RIISUISI JA VOITTAISI, PELASTA TUONELAN JOUTSEN IKUISEN ELÄMÄN UUTEEN LAULUUN. KAIKEN LUOJA, SIELUNI JUMALA! POISTA MINUSTA SISÄISEN SIELUNI KODIN KUTSUMATON VIERAS, EPÄJÄRJESTYKSEN JA SEN SAASTUTUKSEN HENKI JA ANNA MINULLE SINUN PALVELIJALLESI SALAISUUTESI HENKI, AJA ARMOLLINEN POIS ARMOTON! Ystävyys, Yhteistyö, Avunanto ja Yhteyden yhtymys täyttyköön ja meidän koko elämäämme 15
85
pyrkimys täyttäköön Jumalan tahtoa, vihkimysten salaisessa järjestyksessä, jossa enkelten ja ylienkelten taivaallisia salaisuuksia avataan sanasi Ex Bareban järjestyksessä sen välineellisessä tahdossa, sekä kaikkia pyhäin siunaamia ja luomakunnan kirjaa selitetään, myös Jumaluus itse antaa lahjansa, sen mukaan kun kykenen vastaan ottamaan, sillä näitä tutkivaisten ymmärrys lisääntyy ja he kasvavat kaikessa tiedossa ja käsittämisessä. KASTA MINUT OI JUMALANI ENSIMMÄISEN RAKKAUDEN HEHKUVALLA TULELLASI ANTROPAATTISESSA RAKKAUDESSASI, SUO ETTE KAUTTAMME VÄÄRÄN HENGEN TYÖ SPONSOROIDU ETEEN PÄIN, LÄHETÄ VOIMASI! Mahta van enkeliruhtinaan Rafaelin enkeljoukot piirittävät meitä aikana, jolloin maailma on rauhaton ja maailman muoto muuttumassa, antaen Jumaluuden ja salatun mystisen maailman apua ja voimaa sekä johdatusta, parantaen sairauksiamme ja vammojamme, sekä sielussa, psyykkeessä, että ruumiissa, nuo siunatut auttajat, TÄSSÄ IKIAIKOJEN LAULUSSA. AUTA NIIDEN KAUTTA jotka LUOJAN vallan täyttävät, avaten salaisuuksien lähteitä ja virtoja erämaahan, nuo 
86
salaisuuksien Rakkauden enkelvallat. Vain hullut ja järjettömät mielipuolisesti järjettömien eläinten tavoin kevytmielisesti ruoskivat LUOJAN palvelijaa.  Siinä asiain 16 muodossa ja sen hengen olevaisuudessa, jossa LUOJAN vapaus asuu ja sen totuus ilmestyy, otan vastaan inhimillisyyden sekä jumalallisuuden ja vapauden, voiman sekä viisauden, veljeyden ja sisaruuden, kautta tulen, veden, ilman ja maan, sekä tuulen, kaiken olevaisen, kautta nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman. Sanoutuen irti Hajottajasta, erilleen heittäjästä, ihmiselämän ja sielujemme leppymättömästä vihaajasta, Vastakkaisesta Pahasta, sen kosminen kaaos ja hajoitus, psyykkisten ja sielullisten sairauksien lähde ja hajoittava voima väistyköön, Ykseyden harmonisessa Hengessä, joka on Kaikkieuden Jumaluus ja kaikkeuden Luoja, itse Terveyden ja Elämän kuihtumaton Lähde: luomakunnan kruunu vaipuu edessäsi tomuun ja tuhkaan sekä pyytää edessäsi elämää hengellisen elämän vahvistusten ja runsauden Puusta. Salattu LUOJA, ALISTA KOKO LUNASTETTU LUOMAKUNTA SUUNNITELMASI EX BAREBAAN. Tarvitsemme 
87
myrkkykäärmeen purmiin seerumia, mutta myös siedätyshoitoa. SUURI LUOJA, HYVYYDEN ISÄMME JA RAKKAUDEN ÄITIMME, RAKKAUTEMME ON KUIN KIELLETTY LEIKKI, KIRKKOMME KUIN KIELLETTY RAKKAUS JA EVANKELIUMIMME KUIN VAINOTTU PAKOLAINEN SUORITA RAKKAUDEN MYSTINEN RIISUMINEN KUIN SALATUSSA TANSSISSA JA MYSTISESSÄ RIITISSÄ JA PUE MEIDÄT TÄYTEEN RAKKAUDEN JUHLAPUKUUN YHTEYDEN KÄSITTÄMÄTTÖMÄSSÄ RAKKAUDEN NIZHASSA, JA HÄNEN MYSTEERIOSSAAN, TEE MEIDÄT 17 YHDEKSI RAKKAUDESSASI, OTA VASTAAN PALVONTAMME SUURI RAKKAUDEN JUMALA! LÄHETÄ PYHÄ FORTUNATUS LUOMAKUNTA KIRKKOSI KESKELLE ETTÄ NOUSISIMME VÄÄRYYTTÄ VASTAAN.   RIISUTUN RAKKAUDEN MYSTINEN TANSSI SINÄ PIMEYDEN LOHIKÄÄRME JOKA NIELAISIT ELÄMÄMME, ETKÄ JÄTTÄNYT MEILLE PISARAAKAAN, MILLAINEN OLISIKAAN ELÄMÄMME, JOS SAISIMME SEN ELÄÄ, OIKEAMIELISYYDEN VYÖLLÄ ET ANSAITUSTI MEITÄ 
 
 
SITONUT VAAN VÄÄRYYDEN  VYÖLLÄ SINÄ VALTAASI MEIDÄT ANASTIT JA LEIKITEN MEIDÄN LEMPEMME OTIT JA SIDOIT MEIDÄT EGYPTIN TORRAAN-PUE JUMALAMME MEIDÄT ALASTOMUUTEEN RIISUTUT MYSTISEN LAULUSI LAHJAVAATTEELLA OI SINÄ MAHELLAH JA OTA MEIDÄT ALASTOMUUTEMME YÖSTÄ PELASTUKSEN KARKELOON JA ENSIMMÄISEN RAKKAUDEN TULISEEN HEHKUUN! VÄISTY SINÄ SIELUN PAHOLAINEN, VÄISTY, VÄISTY SINÄ ARMOTON ARMOLLISEN TIELTÄ, VÄISTY SINÄ, JONKA HERRA ON TUOMINNUT, KATSOKAA USKOLLINEN RAKKAUS KESKELLÄMME, JOKA EI MEITÄ KOSKAAN JÄTÄ! KYYNELIN ME ANOMME VUOLAASTI ITKIEN ME ETTEESI TULEMME, ANNA ANTEEKSI KAVALTAMISEMME, NUO KOLMEKYMMENTA HOPEAREHANIA, KUN LUOVUIMME RAKKAUDESTA KAIKEN SEN TÄHDEN MITÄ MEILLE PUHUTTIIN, OI SINÄ VIISASTEN 18 LAULUJEN RAKKAUS! ÄLÄ KIELLÄ MEILTÄ SAISUUTEESI HUNNUSTETTUJEN YHTEISTÄ TANSSIA ÄLÄKÄ YHTEYTESI KÄSITTÄMÄTÖNTÄ 
89
RIEMUA, PÄÄSTÄ MEIDÄT VAINOOJASTA JA VIHAAJASTA JA VUODATA MEILLE PYHÄT LAHJASI JA PÄÄSTÄ MEIDÄT VAPAIKSI PIMEYDEN AINAISISTA RAKASTAJISTA, SYTYTÄ RAKKAUS VALOOSI, ANNA VIHREÄN HELLUNTAISI PUHJETA ENTISTÄ KIRKKAAMMISTA LÄHTEISTÄ.   Otan n yt vastaan luomakunnan ykseyden salaisuuden Salatun LUOJAN tutkimattomassa rikkaudessa ja Ykseyden Voimassa, EX BAREBAN KAUTTA, Avautuen myös kaikkeuden Siunatuimman Nimen parantaville voimille ja Jumaluuden luomakunnan parantaville salaisuuksille, tässä Tesseteenisessä salaisuuden järjestyksessä, jotka LUOJA on meitä varten avannut, yhtyen salaisille yhtymyksille salatussa vihkimyksessä, otan nyt vastaan ne salaiset yhtymyksiin johdatukset, jossa toteutuu salattu suunnitelma, johdossa korkeimman Voiman ja Hengen, sekä Nimen, kunnes salattu illuminaatio juottaa meidät täyteen ja täydelliseen yhtymykseen, yhteyteen ja ykseyteen, SANASI VÄLINEELLISYYDEN AVAAMANA.   Vihkim ykset, jotka ovat kätketyt ulkopuolisilta, mutta kuitenkin vihkiytyneiden kautta kaikkeen maailmaan lähetetyt ja vaikuttavaiset, kuten itse, salaisuuksien Salaisuus, ilmaisit itsesi uudella tavalla, Saavu LUOJAN Vihreä Helluntai!   O´Nimi, 90
järjestys ja tuo Ylhäisimmältä annettu, siunattu, autuas, salattu ja pyhä seitsemän Ylienkelin hallitus, Salatun 19 LUOJAN ja luomakunnan kaikkeuden neljältä tuulelta. Mutta ylhäistä johtaa vielä ylhäisempi ja kaikkea kaikkein Ylhäisin. Meitä kaikessa johtaa, salatulla tiellä, salattu kaitselmus ja on suojanamme, Ihmeellinen, salattu Henki sekä henkäys, kautta maan, ilman, veden, tuulen ja tulen, kautta kaiken luomakunnan, kautta Nimen Ylhäisimmän sekä Siunatuimman, ANNA VIHREÄN HELLUNTAIN VUOTAA UUSISTA SALAISUUKSISTASI AIKANA JOLLOIN KAIKKI KIELLETYT TUNTEET ON KIEDOTTU HAUREUDEN MALJAAN, TUO VÄÄRÄ JUMALA JOKA EI VUODATA HELTYMYSTTÄN MUUHUN KUIN HAUREUDEN MALJAAN, MUTTA OI SINÄ KAIKKEIN ARMOLLISIN ALASTOMUUTEMME PUKIJA AGABAARAH -HYLJÄTTYJEN RAKKAUS, PUE MEIDÄT VAITTOMUUTESI JOUTSENHUNTUUN JA VUODATA HELTYMYKSESI LAPSENKALTAISTEN SYDÄMIIN, HÄN ANTAA MEILLE VETTÄ! Kaikkeuden täyteys, runsaus ilot ja antimet, 
91
kaikkiin tarpeisiin, kaikkiin salaisuuksiin, yhtymyksen siunatussa olevaisuudessa: Avautukaa, kaikki kätketyt, salatut, salaiset mysteeriot, luomakunnan ykseyden yhtymyksessä siunatut, kaikki olevaiset, kaikki harmonisesti luodut sekä luomattomat voimat, jotka kaiken luomakunnan LUOJAA kumartaen palvelette ja ylistätte EX BAREBASSA, tettn lähtisi paholaisen tietä taivaaseen kielletyissä ilmestysten kirkkaudessa, kuten Paavit ja Rooma on lähtenyt, herännäisuuden Hengessä Jeesusta alati palvellen,te Jumalan lähettämät,jotka ihmisten alastomuuden 20 puette BAHALLAHIIN, olevaisuuden täyteyteen, Jumaluutemme johtamina, jotka Jumaluus on asettanut meitä varten, Hänen henkäyksensä käskystä, vihkimyksen järjestyksessä. OI SINÄ ALASTOMUUTEMME PÄIVIEN JUMALA! OTA VASTAAN YHTEYTEMME JA NOSTA LIITON PESHA! SINÄ HUNTUUN PUKIJA JA PUE MEIDÄT  RAKKAUTESI SALAISUUTEEN JA AJA MEISTÄ POIS VALLAN JA TURMELUKSEN PAHOLAINEN. ALASTOMUUTEMME PÄIVIEN LAULAMATON LAULU MUISTA SE TUSKIEN YÖ, JOSTA OLEMME TULOSSA SINUN YHTEYTESI HELLÄÄN SUOJAAN, 
92
KIRKASTA LAULUJEN LAULU, VIISAUS JA VOIMA! PYSTYTÄ ELÄMÄMME DAAVIDIN SORTUNUT MAJASI! Uudessa Jumalan SALAISUUDESSA on tuho ja Kali kaikelle vanhalle, myös vanhalle tuhjiinraukeavalle salaisuudelle-LEHDET OVAT PUDONNEET JA SYKSY SAAPUNUT-MUTTA KATSOKAA JO KEVÄÄN NOUSUA HÄNEN NOUSUNSA ON VARMA KUIN AAMUNRUSKO! OI SALATTU LUOJA! PEITÄ KAIKKI ALASTOMUUTEMME HÄPEÄ RAKKAUDELLASI JA ARMOLLASI JA PÄÄSTÄ MEIDÄT RAKKAUTESI TUTKIMATTOMAAN RAUHAAN JA SEN KÄSITTÄMÄTTÖMÄÄN VAPAUTEESI PUE MINUT TÄYDELLISEEN SYNTIENI ANTEEKSIANTOON JA TÄYDELLISEEN UUSIEN LALUJEN HÄÄVAATTEESEEN RAKKAANI! OLKAA EVANKELIUMI JOTA KOSKAAN ENNEN EI OLE OLLUT, OLKAA KIRKKO JOKA EI KOSKAAN ENNEN 21 OLE SYNTYNYT, OLKAA RAKKAUS JOTA EI ENNEN OLE OLLUT, LEIKKIKÄÄ ELÄMÄN LEIKKI, JOTA EI ENNEN OLE LEIKITTY, OLKAA KRISTUS, JOTA EI ENNEN OLE SYNTYNYT, LEMPIKÄÄ LEMPI, JOTA EI 
93
ENNEN OLE LEMMITTY, OLKAA LAULU, JOTA EI ENNEN OLE LAULETTU, LEIKKIKÄÄ SE LEIKKI, JOKA MEILTÄ KIELLETTIIN.ÄLKÄÄ TYYTKÖ OLEMISEN TUSKAAN VAAN OLKAA ELÄMÄN TEATTERI JOTA EI KOSKAAN ENNEN OLE ESITETTY! SILLÄ JOS IHMINEN SUOSTUU UUTEEN, EI JUMALALLA OLE MÄÄRÄÄ EIKÄ RAJOJA! UUSIEN LAULUJEN YLÖSNOUSEMUS PUKEUTUKAA LUOJANNE KAUNISTUKSEEN TE PALVELEVAISET HENGET ETTÄ VOITTAISITTE KIUSAAJAN JA TOISITTE MEILLE LOHDUTUSTANNE JA Avautukaa kaikki Jumaluuden, VÄISTYKÄÄ MINUSTA TE ALASTOMAKSI RIISUJAT, OTA MINUT VASTAAN! palvelevaiset henget, enkelit, hallitukset, herraudet, vallat, voimat, valtaistuimet, ylienkelten joukot, Kerubit ja Serafit, kaikki, jotka Jumaluudelle salaisuuksissa palvelevaiset ovat ja salaisuuksissa sekä salaisuuksien salaisuuksissa asuvat JOTKA TUNNUSTAVA PYHÄSSÄ MARIASSA EX BAREBAN,   K anna meitä hyvyydelläsi ja vallallasi, Anna totuutesi SIUNATTUJEN ilojen tielle, LUOMATTOMAN HENKESI KAUTTA, poista meistä turha tie. Nouse Jumaluuden Oikea Käsi puolellemme ja ota meidät suloiseen suojelukseesi ja täytä meidät luomattoman tietosi ja viisautesi 94
Hengellä.   Salattu P 22 aratiisi, salaisuuksien salaisuus, avaa lahjasi, avaa siunauksesi, avaa kutsumuksesi ja pääsysi myös meille ja johtaos kaikessa meitä, sinä täyttymyksen salaisuus, lähetä palvelijasi meitä johtamaan tielläsi täyttymykseen. Salattu luotilankasi ja LUOJAN viisaus, erota pois kaikki epäaito ja osoita sekä anna todellinen ja aito, sekä valaise totuudellasi meitä kaikkeen rakkauden jakamattomaan ja erottamattomaan täyteyteen asti. Kun salaisuutesi viholliset hyökkäävät kimppuumme, taistele Jumaluus puolellamme ja häädä leiristämme pois kaikki se, mikä ei rakenna yhteyttä ja yhtymyksen salaisuutta, sekä rakentumisen jumalallista dispensaatiota ja jumalaista totuuttasi. Ottakaa vastaan maan lapsonen, suloiseen suojelukseen ja viisaitten johdatukseen sekä opetukseen. Juottakaa aluttomasta kirkkauden lähteestä, te jotka Alkuolevaisen, Luona kaiken täytätte, Hänen, jonka edessä koko kaikkeus soittaa jumalaista sinfoniaa, saattakoon meitä tällä tiellä ja avatkoon 
95
tien Mysteerio salaisuuksiin, luomattoman Henkesi salaisuudessa ja voimasta, KIRKKOSI OIKEAN SHABATIN MUKAAN HERRAN KRISTILLISYYDESSÄ, TÄYTÄ SIELUNI JA HENKENI  SALAISUUTESI UUDELLA MYSTEERIOLLASI PUE ALASTOMAKSI RIISUTTU KÄSITTÄMÄTTÖMÄN RAKKAUTESI UUDEN LAULUN HÄÄVAATTEESEEN! JUMALAMME ISÄMME, KUN ANKARIMMATKIN KARHUNKEIHÄÄT OVAT OLJENKORSIA ANTIKRISTUKSEN 23 EDESSÄ, NOSTA TAPPARASI PETOA VASTAAN JA PÄÄSTÄ ALSTON JA AVUTÖN KANSASI TAPPARASI TURVIIN: VELJET JA SISARET! ÄLKÄÄ JÄTTÄKÖ, ÄLKÄÄ JÄTTÄKÖ MEITÄ! P oistukoon kaikki turhuus, turhamaisuus, itsekkyys ja omahyväisyys sekä turhautuminen ja tulkoon elämän Henki ja mielekkyys, sielun salattu suunnitelma toteutukoon kaiken Jumaluudessa ja Hänen ihmeellisessä elämän suunnitelmassaan, jonka Hän on ennen alkuaikoja aivoitellut meitä varten yhteydeksi. Sinä yrttitarhojen vartija, niitten Ovi ja Tie, itse salattu puutarha ja sen salaisuus. Avaudu pyhä Tuli, sinun kaikkitietävä viisautesi, salattu varjelus, sen syvyys, pituus, korkeus ja laajuus, 
96
anna lahjasi Kädestä sinä tuoksuva Myrtti purppuravirtainen runsauden Puu, jonka edessä koko luomakunta kumartuu, sinä voittava puu, riemu ja ihastus kaikelle luomakunnalle.   O’ Salattu Nimi, Sinä Tutkimaton ja Ylhäinen: Iäti ovat siunatut sinun aluttomat lähteesi, Sinä joka kutsut eteesi kaiken luomakunnan. Minäkin tulen luoksesi, sulkeutuen sinun tutkimattomaan Hyvyyteesi ja otan nyt vastaan kaiken rakkautesi, suojeluksesi, varjeluksesi ja hyvyytesi, sekä intuitiosi, huostastasi sinä Sinä Transendenttinen Maan hyvyys ja Taivas, Otan vastaan kutsumuksesi yhteyteen, kautta kaiken luomakunnan, Nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman, ollakseni yhteyden pyhä jäsen ja palvellakseni sinua sekä osoittaakseni lähimmäisyyttä 24 sinun laupeutesi suosiosta.Olevaisuuden ykseyteen liittyen ja tunnustaen voimasi, jossa erottava polarisaatio on salatulla ja käsittämättömällä tavalla voitettu sekä hävitetty, tunnustan valtasi kaikessa. Olen vihkiytynyt pyhiin salaisuuksiin ja olen yhteyden pyhä jäsen, olen 
97
valinnut Tien Me jätämme kaiken sen, mikä on Tietäsi ja Rakkauttasi, sekä Hyvyyttäsi ja totuutesi johdatusta vastaan ja estää meitä tulemasta yhtymyksesi täyteen riemuun ja yhteyteen. Me astumme pyhälle Tielle, salaisuuksien ja kaikkien olevaisten sekä koko luomakunnan todistajain edessä, pyhäin kaikkeuden autuaalliseen saattoon yhtyen.   Otan v astaan salaisuuden sinetin, pyhän Kolmitahoisuuden salaisuuden sinetin, etten paljastaisi salaisuutta vihkiytymättömille, otan vastaan pyhät rituaalit ja yhteyden. Vihkimyksen tauöljy olkoon liittymiseni merkki, salaisuuksien rituaali osallisuus yhteyteen, kaikkeen maailmaan lähetetyn Jumaluuden Hengen kautta, sen seitsemän henkäyksen kautta, kaiken luomakunnan kautta. rakkauteen ja vapauteen, sekä yhteyteen, Kutsumme sinua, sinä kaiken olevaisen Salaisuus ja tunnustamme Salaisuuden piiriin kuuluvaa ykseyttä. Otamme vastaan Salaisuuden kaikkeuden ykseydessä, ykseyden Salaisuuden kaikkeudessa, rakkauden Salaisuuden ykseydessä ja ykseyden Salaisuuden rakkaudessa..   25
98
MEIDÄT , JOTKA RIISUTTIIN  TÄHTESI ALASTOMAAN RAKKAUTEEN OLLAKSEMME TÄYDELLISESTI YKSI ALASTOMAKSI RAKKAUDEKSI NIIN ETTÄ IHMISYYTEMME YHTYVÄT TÄYTEEN PALVONNAN MYSTEERIOOSI, RAKKAUDEN IHMELLISESSÄ YLISTYSLAULUSSASI, SALATUSSA YHTYMYKSESSÄ, NIIN TULIT SINÄ MEILLE AGABAARAHIKSI JA YHTYEN MEIHIN KÄSiTTÄMÄTTÖMÄSSÄ RAKKAUDEN MYSTEERIOSSA JA JUOTIT MEIDÄT SANOMATTOMUUDEN TÄYDELLISYYTESI HENGEN KAUTTA YHDEKSI LAULUKSESI, BAHALLAH! LAITA RAKKAUTESI PERUSTUS TÄLLE ELÄMÄN TEATTERIN UUDELLE TANSSILLE! SINÄ MIEHUUTENI JUMALA , SILLÄ MENNYT ON MINULTA KUNNIA JA JUMALANI ODOTUS, ALLAH SHEMAIJAH, JUMALANI JILLA, JOKA TEET MINUT UPPORIKKAAKSI, SILLÄ MINÄ YKSIN OLEN JÄLJELLÄ. KAIVA SIIS JUMALAN YSTÄVÄ, JOKA OLET KANSSANI KAIVO, JOSTA JUODA JA ANNA OSAVELJEYS LEIPÄÄ TÄSSÄ ORTODOKSIASSA. OI JUMALANI YSTÄVÄ, ANNA MINUN SIJOITTAA SEKSTILJOONANI TÄHÄN EHNAPEETTISEEN ORTODOKSIAAN. ANNA SIIS OI YLEN ARMOLLINEN,  99
MEIDÄN JUODA KAIVOSTASI TÄNÄÄN JA OTA MEIDÄT SALATTUUN PESHAASI. PUE SIIS MEIDÄT OI YLEN YLISETTÄVÄ JA SIUNATTU PYHÄ VÄKEVÄ JA KUOLEMATON ANTROPAATTISEEN HUNTUUSI EHNAPEETTISESSA ORTODOKSIAN PESHA SALAISUUDESSASI, TUNNUSTAEN SEN OIKEIN YLISTÄVÄN ORTODOKSIAN ETTÄ JUMALA ON KUVATTAVA AINA YHTENÄ, SILLÄ JOS KOIRASI ON JUUTALAINEN, KÄSKE SEN HYPÄTÄ AIDAN YLITSESILLÄ MURABAHRA EI ANNA TULTA AKASISESSA, PELASTA MINUT SIIS TÄYDELLISESTI SYYLLISYYTTÄ AIHEUTTAVISTA TEOISTA, OI SINÄ YLEN ARMOLLINEN JA VÄKEVÄ JUMALA, ÄLÄ ANNA FEODAALISEN KATOLISUUTEMME TURMELTUA LOHIKÄÄRMEEN KALTAISEKSI, SINÄ PYHÄ VÄKEVÄ, SILLÄ MEKIN TAHDOMME PALVELLA HERRAA, OI SINÄ YLEN SIUNATTU JA PYHÄ ARMOLLINEN, VAAN SURMAA LOHIKÄÄRME PEITSELLÄSI JA PUOLUSTA MEITÄ SINÄ SUURIEN IHMEELLISTEN TEKOJEN JUMALA, SILLÄ ONHAN JO AMMOISISTA AJOISTA MOOSEKSELLA OLLUT JULISTAJANSA MUTTA ETTÄ SINÄ SAATTAISIT SUURET TEKOSI JULKI! ÄLÄ KATSO SIELUANI YLEN ÄLÄKÄ LIIAN HALVAKSI, OI YLEN ARMOLLINEN VAAN PUE MINUN SIELUNI ANTROPAATTISEEN HUNTUUSI OI KAIKKITIETÄVÄ! OI SINÄ KAIKKI NÄKEVÄ JA KAIKKI PALJASTAVA 100
JUMALA, SUO ETTEI MEILLÄ OLISI PIMEYDEN ASEMIA JA PIMEYDEN KÄTKÖJÄ VALAISE ORTODOKSIAMME NIIN ETTÄ PÄÄSISIMME VAPAAKSI TUOSTA PIMEYDEN LAPSIEN TEOSOFIASTA JOKA ON TÄYNNÄ SALAILUA HERRAN EDESSÄ JA PIMEYDEN KÄTKÖJÄ SIUNAA OI YLEN ARMOLLINEN OIKEIN YLISTÄVÄ ORTODOKSIAMME SINUN SAMMUMATTOMALLA VALKEUDELLASI, SILLÄ TOTISESTI POIKASI JEESUS KRISTUS ON LIHAAN TULLUT JA VALMISTANUT MEILLE IANKAIKKISEN VALKEUDEN JA KATOAMATTOMAN ELÄMÄN, ETTÄ VOITTAISIMME PIMEYDEN HENGEN JA KIRKKOSI OLISI VÄKEVÄ ABSURTAATIOSSAAN OI SINÄ IKUINEN KAIKKI PALJASTAVA JA KAIKKITIETÄVÄ KIRKKAUS! OLKOON SIUNAAJANI AINA SINUN ORTODOKSINEN RISTISI PETTÄMÄTÖN YSTÄVÄNI JA OLKOON MEILLÄ NIIN MONTA KUIN MEITÄ ON SAMA USKON HENKI JA SAMA POIKASI JEESUKSEN RISTIN RAKKAUS, ANNA TULLA KORJUUDEEN KAIKKI ARVOLLINEN KERÄTKÖÖN SEN ENKELISI TALTEEN MISSÄ SE OLISIKIN, MUTTA KAIKKI ARVOTON, POLTA RISTISI TULESSA TUHKAKSI, LAITA AIKAKIRJOIHISI KAIKKI SE MIKÄ 101
KUNNIALLISTA JA ARVOLLISTA ON SINUN KIRKKOSI AARTEEKSI JA MATKAMIEHEN EVÄÄKSI, TIENVIITAKSI SINNE MINNE KIRKKOSI ON MATKALLA, PELASTUKSEMME JUMALA, ANNA MEILLE JOKA PÄIVÄ RISTISI RAKKAUDEN JA USKOLLISUUDEN TULISESTA VOIMASTA JOKAPÄIVÄINEN VILVOITTAVA PARANNUKSEKSI JA OTA MEIDÄT SIIS KIRKKOSI ANTROPAATTISKSI MATKALAISIKSISI JA LAITA HUNTUUMME SINUN LUNASTUKSESI VERINEN MERKKI, ETTÄ TUNTISIT MEIDÄT OMAKSESI KUN KERRAN SAAVUMME SINUN ETEESI, MEILLE TUTKIMATTOMAAN TUOMIOPÄÄTÖKSEESI, ETTÄ VOISIT ANTAA MEILLE PÄÄSYN SINUN IKUISEEN SHABATTIISI, SINÄ YLISTETTÄVÄ VÄKEVÄ JUMALA JA KAIKEN IHMISKUNNAN TUOMARI. ANNA ANTEEKSI SE SUURI SOKEUTEMME JOSSA VASTUSTAJASI FARISEUS ASUU, IKÄÄN KUIN ME OMALLA VIISAUDELLAMME KYKENISIMME JOTAKIN KUTOMAAN JA TALLETTAMAAN, MITÄ MEIDÄN PITÄÄ TEKEMÄN ETTÄ PELASTUISIMME, OI SINÄ AINOA VIISAS JA TOTINEN, MITKÄ OVAT NE PELASTUKSEN SANAT JOTA TÄYTYY TALLETTAA MIKÄ ON SE KIRKKOSI SALAISUUS JOKA TÄYTYY 102
YLÖS KIRJOITTAA, SIUNAA SIIS KIRKKOASI PYHILLÄ LAHOILLASI JA ALATI LOISTAVALLA OIKEAN TIEDON SAMMUMATTOMALLA VALOLLA OI SINÄ VALOJEN ISÄ, ÄLÄ SIELUNI AARTEEN JA RISTINI SALLI OLLA NIIN HALPA, ETTÄ SE ON OSTETTAVISSA, MYYTÄVISSÄ TAI VAIHDETTAVISSA, SIUNAA JA VARJELE JA VAHVISTA SEKÄ PYHITÄ KAIKESSA ANKAPHEENA, ANNA ORTODOKSISEN RISTIMME ASETTUA KAIKKIEN NIIDEN LUO, JOTKA SEN YSTÄVÄKSEEN KUTSUVAT! KUN HALPA HENKI MYYSKENTELEE SIELUAMME, MASENNA SE RISTISI VOIMALLA, OI VÄKEVÄ HERRAMME, JOS JOKU ON JO MAKSANUT LUNNAAT SIELUSTAMME JA ISÄNNÖI MEITÄ KATSO ORTODOKSISEN RISTIMME SIELUN AARRE SUUREMMAKSI JA KALLIIMMAKSI JA TEMPAA SIELUMME JA ELÄMÄMME KALLIIN RISTISI VOIMALLA KIRKKOSI SALAISUUTEEN. OSOITA ORTODOKSINEN RISTIMME NIIN KALLIIKSI ETTEI SIELUJEMME VIERAS ISÄNNÖIJÄ PYSTY SIIHEN VASTAAMAAN, ANNA PIENIMMÄNKIN RISTIN VARJELLA KANTAJAANSA JA POLTTAA PAHOLAISTA KUKA IKINÄ SITÄ KANTAA, NOSTA ANKAPHEENAN SAUVA LAUMASI YLITSE, ETTEI MIKÄÄN OPPI JOLLA  HE SIELUJA OMISTAVAT OLISI 103
ORTODOKSISEN RISTIMME LUNASTUSTA SUUREMPI, SILLÄ MINÄ OLEN JUMALANI JEHOLELLAH EIKÄ MINULLA MUUTA SAA OLLAMINKÄ RISTI PÄÄSTÄÄ SE ON ANNETTU, MINKÄ SE SULKEE SE ON POIS OTETTU, EIKÄ PYHÄLLÄ ORTODOKSISELLA KIRKOLLA MITÄÄN MUUTA AARRETTA JA RIKKAUTTA JA AVAINTA SAA OLLA, TÄMÄ ON ORTODOKSISEN KIRKKOMME KESKEINEN PÄÄPERIAATE, OI SINÄ YLEN VÄKEVÄ JUMALA, LÄHETÄ FORTUNATUS JA LYÖ KIRKKOSI TAKAISIN NELJÄÄN TUULEEN! MISTÄ SAATAT TIETÄÄ KUKA TÄNÄÄN MESSIAAN VALTIKKAA KANTAA, RIKASKO VAI KÖYHÄ, TEE SIIS HYVÄÄ KAIKILLE, ÄLÄ ARVOTA KETÄÄN ÄLÄKÄ KATSO HENKILÖÖN SILLÄ MITÄÄN EROTUSTA EI OLE OLEMASSA, ÄLÄKÄ IHMETTELE ETTET SAA VAIVASTASI PALKKAA, ET TIEDÄ MILLOIN RISTI ON RIKAS JA MILLOIN KÖYHÄ SINUN ON VAIN SEURATTAVA SITÄ, SILLÄ SE ON PYHÄN ORTODOKSISEN KIRKKOMME AINOA TUNTOMERKKI, SIKSI SINUN ON MENTÄVÄ RISTIN OVESTA TUOHON KIRKKOON SILLOIN KUN SE ON EDESSÄSI, OLIPA SE MISSÄ TAHANSA, SINUN ON KILVOITELAVA TUOSSA KIRKOSSA, JOSSA RISTI 104
ANTAA KAIKEN, OI SINÄ KAIKKEIN ARMOLLISIN, RIISU MINUT VÄÄRÄSTÄ RIKKAUDESTANI RISTISI EDESSÄ ENNEN KUIN JATKAN MATKAANI SILLÄ EN TIEDÄ MINNE SE VIE JA MITÄ SE TUO MINULLE TULLESSAAN JA KETKÄ OVAT SAMAN RISTIN YSTÄVIÄ. OI KAIKKIVALTIAS JOKA KAIKKI PÄÄTÄT JA KAIKKI VAIKUTAT, SÄILYTÄ PYHÄSSÄ ORTODOKSIASSAMME AINA FEKUSAATTINEN TASAVALTA MUTTA MIES FATEHMA, OLKOON AINA SIUNATTU JA PYHITETTY KIRKKOSI EHNAPEETTINEN SALAISUUS. OI SANCTA HELECA! OTA MINUT VASTAAN JA KÄTKE KIRKKOSI JOHDATUKSEEN JA SEN SALATTUUN SUOJAASI, ELÄMÄÄN, YHTEYTEEN JA KAIKKEEN SIIHEN MITÄ KIRKKOSI ON, TEKEE JA VAIKUTTAA, OI YLEN SUURI JA PELJÄTTÄVÄ JUMALA, PIDÄ MINUT TURVISSASI ELÄMÄSSÄ JA KUOLEMASSA KÄSITTÄMÄTTÖMÄN KAITSELMUKSESI KAUTTA, SINÄ YLISTETTÄVÄ JUMALA! RIISU SIIS PYHÄ RISTI KAIKKI OMAT EVÄÄT JA ENNAKKOAIVOITUKSET JA PÄÄSTÄ MINUT SISÄLLE ORTODOKSIAMME SANCTA HELECAN IHMISILTÄ SALATTUUN KIRKKOOSI OI SINÄ ANTROPAATTISTEN SALAISUUKSIEN TUTKIMATON JUMALA, NIIN ETTEI ITSE ALOITTAISI 105
MITÄÄN ASIAA TAI TYÖTÄ, VAAN KULKISIN PYHÄN ORTODOKSIAN KIRKKOMME RISTIN JOHDATUKSESSA! NIIN KUIN TUHLAAJAPOIKA SAAVUN ETEESI EPÄONNISTUNEELTA RETKELTÄNI SINÄ NOUSIT ETEENI JA OSOITIT KAIKKI SYNNIKSI KOKONAAN, JA PYYDÄN ETEESI SYNTISENÄ LANGENNEENA, RIISU SAASTAINEN PUKUNI JA OTA MINUT YHDEKSI RISTINPALVELIJOISTASI JA AVAA TUTKIMATON TIESI PYHÄN KIRKKONI YHTEYTEEN JOSTA OLIN KAUAKSI JOUTUNUT JA SULKEUTUNUT SEN ULKOPUOLELLE OMAN TIENI KULKIJANA, AVAA MINULLE OSALLISUUS RISTISI SALAISUUDESTA, JOKA HUKKASIN KAIKEN LEIVISKÄNI VIERAALLA MAALLA, OI SINÄ YLEN ARMOLLINEN, VALTIAS ANNA RIKOKSENI ANTEEKSI, SILLÄ MINÄ KAVALSIN PYHÄN POIKASI KAHDESTA HOPIASTA, HÄPESIN VOIMATONTA VOIMALLISEN EDESSÄ JA VAIKENIN HÄNEN PYHÄSTÄ NIMESTÄÄN JA  JA SAATOIN SKIITTANI SUUREEN HÄPEÄÄN, LÄKSIN NIIN KUIN VARAS JA ROSVO VIERAILLE MAILLE, KIINNITÄ MINUT TAKAISIN PYHÄÄN SÄÄTYYSI JA OTA TAIKAISIN SINUN SKIITTASI VIINITARHAAN OI KAITSIJA JA VALISTUKSEN JÄTTILÄINEN JA SEN KIRKAS JA 106
LOISTAVA TÄHTI, OI ANKHAPEENAN ENKELI, SINÄ ORTODOKSIAMME EDESKÄYPÄ, SILLÄ ME OLIMME YLPEILLEET SILLÄ MINKÄ LUONNOSTAMME OLIMME OPPINEET MITÄÄN HARJOITUKSEEN PANEMATTA JUMALAN POJAN TÄHDEN, vallan ja loiston tähden sen kielsimme JA KOSKA HALVEKSIMME SINUN VALISTUSTASI SINÄ JUMALAN LÄHETTILÄS, KAIKKI HARJOITUKSEMMEKIN TULI PAHOLAISEN PIILOPAIKASI JA PIMEÄKSI HÄPEÄLLISEKSI HUONEEKSI DEMONEILLE! MUTTA OI YLEN KALLIS ANKAPHEENA, ÄLÄ SULJE KIRKKOSI OVEA SILLOIN KUN SIELU KOLKUTTAA OI SINÄ SUUREN VALISTUKSEN ISÄ VAAN RIENTÄKÖÖT ENKELISI AVAAMAAN SILLÄ MONTA MAJATALOA ON KULJETTU OHI EIKÄ NIISSÄ SIJAA OLE LÖYTYNYT OI SINÄ JUMALAINEN OPETTAJA JA TIELLE JOHTAJA, JOHDA SIELUMME SYVÄN LIIKUTUKSEN KYYNELVIRTOIHIN KIRKKOSI KIITOKSEKSI, OI PYHITTÄJÄ ANKAPHEENAN ENKELI, VARJELE kirkkomme esitaistelijana ja esikuvana KIRKKOSI VOIMILLA JA VIISAUDELLA NIIN ETTEI HYVÄSTÄ AIKOMUKSESTAMME TULISI PAHAN LÄHETTILÄSTÄ, VAAN HYVÄ AIKOMUS SAAVUTTAISI VALISTUKSESI SALAISUUDEN, ETTÄ SIITÄ TULISI TYÖMME KIITOS JA 107
VAIVAINNÄKÖMME PALKKA! NIIN KUIN VÄSYNEET JA VAELTAVAT MUUKALAISET ME KYYNELVIRROIN ANOMME, ANNA MEIDÄN VIHDOIN JUURTUA KIRKKOOSI SANCTA HELECAAN, ORTODOKSIASI SALAISUUTEEN, KUTEN ON KIRJOITETTU, TULEVINA AIKOINA JUURTUU JAAKOB, ANNA SIUNAUKSESI VUODATTAA MEIHIN KIRKKOSI HELLÄSYDÄMINEN RAKKAUS KAIKKIA KOHTAAN JOKA OLET ARVOLLINEN SITÄ KORKEIMMAN EDESSÄ PYYTÄMÄÄN MEIDÄN PUOLESTAMME JOTKA ALASTOMINA KAIKEN MENETIMME, KUULE MEITÄ SINÄ SUURI KYYNELTEN RAKKAUDEN JUMALA JA KIRKON YLIN HYVYYS JA ANNA MEILLE KIRKKOSI SALAISUUDESSA POIKASI JEESUKSEN VEREN OIKEAUSKOINEN TODISTUS, ANNA ANKAPHEENAN AINA OLLA LUOTTOMIES EDESSÄSI JA KIRKKOSI EDESSÄ ETTEI HYVÄKIN MUUTTUISI PAHAN PALVELUKSEEN JA VALISTUKSENKIN TÄYTYISI KÄÄNTYÄ DEMONIEN HYVÄKSI, USKO HÄNELLE TULEVAISEN MAAILMANAJAN VOIMIASI JA SÄILYTÄ NE HÄNELLÄ USKOLLISESTI IKUISUUDEN TUOMIOPÄIVÄÄN ASTI, SINÄ LUOMATON ISÄMME JA KAIKEN ALKU. SIIS OI KALLIS ANKAPHEENA, ANNA MEIDÄN VALMISTUA 108
JA KASVAA KIRKOKSESI, JOKA TÄYTTÄÄ ILOMIELIN JA TOIMELLISESTI JUMALAN ENSISIJAISTA TAHTOA SIINÄ KILVOITELLEN KIRKKOSI SALAISUUDESSA. SIUNATTU OLKOON SANCTA HELECAN ORTODOKSINEN KIRKKO JA SEN 365 PYHÄÄ PYLVÄSTÄ! SURMAA MINUSTA SYNNIN VALTA RISTISI VÄKEVÄLLÄ VOIMALLA JA TULELLA JA VERELLÄ JA VEDÄ SIIS OI KRISTUS MINUT ORTODOKSISEN RISTISI TULISESTA PORTISTA SIELTÄ MISSÄ EI OLE PELASTUSTA, SINNE MISSÄ ON PELASTUS JA SAATA ORTODOKSINEN KIRKKOSI VOIMAAN KESKELLÄMME SINÄ KIRKON YLIN KAITSIJA JA PAIMEN, SUO ETTEI SYNTITODELLISUUS ESTÄISI MINUA PELASTUMASTA PYHÄN ORTODOKSISEN KIRKKOSI PELASTAVAAN SALAISUUTEEN EIKÄ ESTÄISI ORTODOKSISEN KIRKKOSI SYNTYMISTÄ KESKELLEMME, ANNA PALVELIJASI LAHJAN OLLA KYMMENEN KERTAISESTI SIUNATTU, ANNA HERRAN KRISTILLISYYS JA JUMALAN SANAN SIUNAUS, OI SINÄ KAIKKIEN PYHIEN KIRKON LAHJOJEN JA SEN EVANKELIUMIN YLIN VARTIJA JA ANNA MINULLE VAELLUKSENI VALO JOKA EI OLE MOOSEKSESTA EIKÄ PETOKSEN HENGESTÄ JA IHMISESTÄ JA SAATA SAUVA KÄTEENI, OI SINÄ JOKA TUNNET 109
YLÖSNOUSEMUKSEN TIEN, SIUNAA PYHITÄ JA ANNA KIRKKOSI  SALATTU RISTIN PORTTAALI,  SIUNAA, TUE JA LUJITA JA KÄTKE PYHÄÄ SALATTUA VELJESTÖÄSI JA SISARKUNTAA ALATI, NYT JA IKUISESTI JA AVAA SILLE SALATUT PYHÄT LAHJASI JA LÄSNÄOLOSI SIUNAUS JA HENKESI JOHTO JA KULJETUS, JA TÄYTÄ MEISSÄ SALATUN KRISTUKSEN TAHTO, PYHITÄ JA SIUNAA, VAHVISTA JA KÄTKE KIRKKOSI SANCTA HELECAN ORTODOKSINEN PATRIARKKA, RISTIN PORTTAALIN YLIN KAITSIJAMME. ROOM.8:14.ANNA MEIDÄN JOKA PÄIVÄ JUODA SALATUSTA LÄHTEESTÄSI, OI SINÄ YLEN VÄKEVÄ JA ARMOLLINEN JA KUTSU MEIDÄT AAMU AAMULTA ETEESI SINUA RUKOILEMAAN, KIITTÄMÄÄN JA YLISTÄMÄÄN, ANNA VELJESTÖMME KASVAA YLEN SUUREKSI JA VÄKEVÄKSI JA ANNA SILLE KÄSIRISTINSÄ JA MATKASAUVANSA, PALVELUSLAHJANSA JA KAKSI KULTAISTA DOPLONIA. JUMALA, KÄSITTÄMÄTÖN SALATTU VIISAUS SÄÄDÄ JA VALVO NIIN, ETTEI KUKAAN SAA TUODA LAHOA PUUTA KIRKKOSI RAKENNUSAINEEKSI VALVOA KAIKKIA HENKIÄ JOTKA SINÄ YKSIN TUNNET ÄLÄKÄ KENENKÄÄN SALLI SITÄ TEHDÄ, OI SINÄ KAIKKIEN HENKIEN ISÄ! 110
PUHDISTA JA PYHITÄ MEIDÄT KAIKESTA HENGELLISESTÄ JA SEKSUAALISESTA LAITTOMUUDESTA KIRKKOSI PYHITTÄVÄÄN YHTEYTEEN JA KASVATA MEITÄ RISTISI PORTTAALISSA. KOKOA, VALAISE JA PYHITÄ VELJESTÖSI, PÄÄSTÄ SE KAIKISTA TAPAIN TURMELUKSISTA JA OTA VELJESTÖN JA SISARUSTON KADITAATIOON UUSIA JÄSENIÄ. KAIKKIVALTIAS JUMALA, ÄLÄ ANNA MEILLE KELVOTONTA MESSIASKUVAA VAAN VOIMAKAS JA VÄKEVÄ OPETTAJA JOKA TOIMII VELJESTÖN PYHITTÄJÄISÄNÄ JA JOHTAJANA, AVAA SIIS RISTIN PORTTI OI YLEN ARMOLLINEN JA PÄÄSTÄ MEIDÄT PYHITTÄVÄÄN KIRKKOOSI SISÄLLE JA OTA KELVOTTOMINKIN PARANNUKSEESI, OI KIRKKOMME HERRA. ANNA KÄSIRISTISI ENSIMMÄINEN PORTTAALI JOKAISELLE JOKA ON TULLUT KIRKKOOSI ORTODOKSIAN RISTIMME PORTISTA KIRKKOON KUULUMISEN MERKIKSI, NIIN ETTEI SITÄ KUKAAN VOISI OHITTAA, YLITTÄÄ JA SIVUUTTAA JA TEE SE YLEN ARVOKKAAKSI TÄSSÄ FEODAALISESSA JÄRJESTYKSESSÄ,YSTÄVÄNI VAPAHTAJANI, TEE KUNNIAKSESI TÄMÄ PROTESTANTTINEN KIRKKO JA OTA MINUT TUHANSIEN 
VELJIEN JA SISARTEN JOUKKOON. SUO VELJIEN INTO SYTTYÄ MYÖS SISARIIN ETTÄ SISARKUNTA ELPYISI SUUREEN RAKKAUTEEN JA YHTEYTEEN JA PALAVUUTEEN KIRKOSSASI SANCTA HELECASSA, ÄLÄ OTA MEILTÄ KOSKAAN POIS OIKEAN TIEDON SAMMUMATONTA JUMALALLISTA VALOASI, JUMALAMME KRISTUS, IHMISEKSI TULLUT SANA, ANNA ARMOSI ILMESTYÄ MEILLE PELASTUKSEKSI JA PERUSTUKSEKSI.
 1. KRISTUKSEN SANA KUULTAVAKSI KAIKILLE, SILLÄ USKO TULEE KUULEMISESTA MUTTA KUULEMINEN KRISTUKSEN SANAN KAUTTA, JUMALA SALATUSSA TAHDOSSAAN VOI PELASTAA MITEN JA MILLOIN IKINÄ KENETKIN TAHTOO, MUTTA ENSIMMÄINEN TAHTO ON HÄNEN VALKEUTENSA ILMESTYMINEN SANAN, HENGEN JA USKON KAUTTA, ETTÄ HÄN VALAISEE KAIKKI PIMEYDEN KÄTKÖT JA TÄHÄN SEURAKUNTA ON SIDOTTU. 
2. TÄYDELLISESTI JULISTAAKSENI JUMALAN SANAN JA SAATTAAKSENI PYHÄT TÄYSIN VALMIINA PALVELUKSEN TYÖHÖN.
3. MENKÄÄ KAIKKEEN MAAILMAAN JA SAARNATKAA EVANKELIUMIA KAIKILLE LUODUILLE.
4. PAIKALLISEN SEURAKUNNAN RAKENTAMINEN JA KASVU.
112
5.RUOKKIKAA NÄLKÄISET
6. OPETUKSELLISEN KANDITAATION HENGELLINEN JA RAAMATULLINEN UUDISTUS SEURAKUNNASSA
1000
113
114
100 0000 -JUMALANI! TEE RISTISI SALAISUUS TÄYDEKSI JA ANNA MINULLE KÄSIRISTINI JA ALTTARIRISTINI TÄSSÄ ORTODOKSISESSA SALAISUUDESSASI! JUMALANI SUO MINUN KANTAA ORTODOKSIASI KÄSIRISTIÄ MINNE IKINÄ MENENKIN  JA VALMISTA MINULLE ORTODOKSIASI SULOINEN FIRROKAATIO JA PALVELUSLAHJASI, SINUN SALATUSSA ARMOSSASI! TULE JUMALAN HENKI SIELUNI TYHJÄÄN HUONEESEEN TÄSSÄ ORTODOKSIASSA JA TÄMÄN SALAISUUDEN KAUTTA. ROOM.8:14.
115
SEKSTILJOONA
ANKAPEEHNA -TÄSSÄ ORTODOKSIAN SALAISUUDESSA! 
116
XP365ZXP/7/ 777777777777/7/8
117
[Kristus] tunnetaan kahdessa luonnossa sekoitamata, muutamata, erottamata ja jakamata, jolloin yhdistymisen tähden luontojen erilaisuus ei ole millään tavoin kumoutunut, vaan kummankin luonnon omalaatuisuus on säilynyt ja yhdistynyt yhdeksi persoonaksi ja yhdeksi hypostaasiksi, joka ei
118
ole jakaantunut tai erotetu kahdeksi persoonaksi, vaan joka on yksi ja sama ainosyntyinen Poika, Jumala-Logos, Herra Jeesus Kristus persoonaidentiteetti yksipersoonallisessa pyhässä kolminaisuudessa kuitenkin samalla iankaikkinen Isä eikä poikaa sanota iankaikkiseksi Isäksi tarkoittamalla eri persoonaa kuin Isä vaan eri persoonaidentiteettiä [ --].
SANCTA HELECA -SULJETTU KAIKELTA LUOMAKUNNALTA! KIRKON EHTOOLLINEN ON EUKARISTINEN VIRKAVALMISTELUT TAPAHTUVAT SKIITTA TOIMINNAN KAUTTA. 
119
XP788888887XP
ROOM.5. KOL.2. ROOM.8. KORKV.8. GAL.3. EF.2. EF.4. 1.KOR.12. 1KOR.13. 
JUMALAMME, KUINKA TULISIMME SINUN KIRKKAUTESI TEMPPELIIN, KUN EMME OLE PÄÄSSEET EDESÄ ALIMMALLE ASTUIMELLESI EMMEKÄ OLE OLLEET SIIHEN ARVOLLISIA!
66 
200 
365 
1000 
10 000 
1000 000
1000 000 000 
SEKSTILJOONA 
1000 SEKSTILJOONAA
1000 000 SEKSTILJOONAA
 
SUUR-OROTODOKSIA!
 
1000 000 SEKSTILJOONAA
 
NIMIKKOPYHIÄMME OVAT MM. PYHÄ YRJÄNÄ JA PYHÄ NIKOLAOS JA ERASMUS ROTTERDAMILAINEN.
 
 
 
30 000 MILJARDIA DUPLONIA-MAAILMAN LASTEN KORKEIN OIKEUS -JOULUPUKKI JA KORVATUNTURI!
Erityinen juhla-aika on Joulun aika, marraskuun ensimmäisestä Knuutin päivään, erityinen enkelisalaisuus on Mihael hän on myös Joulun enkeli.
 
 
 
 
EX BAREBA! MARIAN SUURIN TEHTÄVÄ ON TOIMITTAA IHMISKUNNAN PUOLESTA EX BAREBA, SILLÄ SINÄ OLET YLIENKELI GABRIELIN AMPENEESI KUTEN JOHANNES SANOO, NÄISTÄ KIVISTÄ!
 
 
 PUNAINEN KIRJA -ANTROPAATTINEN YHTEYS!
PUNAISTEN VELJIEN USKONTODIALOGI -PUNAINEN PERHEKUNTA!
 
 
 
MIKÄ SINUN ON HAAGAR! MIKÄ SINUN ON? SE JEESUS JOTA PIDETTIIN HUIJARINA OLI PARAS!
 
 
 
SUOMEN KÖYHÄT PERHEET!
 
NIIN TIINAKIN OLI JOUTUNUT ELÄMÄN HOLOKAUSTIIN JA HÄNELTÄ KATKAISTIIN KETUN HÄNTÄ JA ÄÄNI VARASTETTIIN EHDOKKAALLE, JOTA HÄN EI TAHTONUT ÄÄNESTÄÄ, NÄIN HÄNELTÄ EVÄTTIIN ÄÄNIOIKEUS - MUTTA TÄTÄ TIINA AJATTELI - MYÖTÄPÄIVÄN PESHJAH-HYVÄ PAHAN TUOMITTAVANA JA SEN HOLOKAUSTIVANKINA!
 
VOIKO JUMALAMME PELASTAA MEIDÄT LAITTOMUUDELTA JA ASETTAA HYVYYDEN! ASETTAAKO JUMALA OIKEUDEN ETTÄ HYVÄ VASTAA HYVÄÄN PYRKIMYKSEEN, JOTKA HYVÄÄN PYRKIVÄT KOHTAAVAT HYVYYDEN VOIMAT VAI VÄSYTTÄÄKÖ PAHA HYVÄN PAHUUDELLLAAN, ONKO PAHA HYVÄÄ SUUREMPI JA VOIMAKKAMPI, ONKO HYVÄ VAIN PAHAN NARRI? PANEEKO PAHA HYVÄKIN PALVELEMAAN TARKOITUKSIAAN ENTÄ ONKO HYVÄN KUMARRUTTAVA PAHAN EDESSÄ, VAI PELASTUVATKO NE JOTKA HYVÄÄN PYRKIVÄT, VAI VOITTAAKO PAHA SENKIN HYVÄN JOLLA IHMINEN PYRKII HYVYYDEN VOIMAN SUOJAAN. ONKO HYVÄ PAHAN ORJA, TUOMITTAVANA JA SEN HOLOKAUSTIVANKINA? ONKO PAHA NOUSSUT HYVYYDEN JUMALAN PAIKALLE JA OTTANUT KAIKEN VALLAN TAIVAASSA JA MAAN PÄÄLLÄ? HYVÄ TUOMITAAN PAHA PALKITAAN? ONKO HYVÄ VAIN PAHAN KÄSIKASSARA? ELÄMÄN TESTISSÄ PAHAN VIISAUS LUETAAN HYVYYDEKSI JA TIETÄMÄTÖN HYVÄ MURSKATAAN, ONKO JUMALA HYLJÄNNYT HYVYYDEN JA RUVENNUT PAHAN KEKSIJÄKSI, TONTTU EI OLE ARVOSSAAN JA JUMALAKIN VASTUSTAA TONTTUJEN TYÖTÄ, YKSINKERTAINEN YSTÄVYYS JA HYVYYS TUOMITAAN PAHANA HENKENÄ, ONKO TONTTU PAHA HENKI? KOSKA JUMALA ON NÄKÖJÄÄN ITSE NÄIN PÄÄTTÄNYT JOS KALEVA ON PAHA ENKELEINEEN, SHAMAANEINEEN, JA ENERGIOINEEN, KUINKA JUMALA VOI SEN TUOMITA KOSKA VÄHÄINEN HYVÄ EI OLE JUMALAN SUOSIOSSA VAAN SUURI PAHA, KALEVA ON PYRKINYT HYVÄÄN, MUTTA JUMALA EI OLE SALLINUT SEN TOTEUTUA VAAN ANTANUT PAHAN TILALLE, JUMALA EI SIIS OLE HYVÄN KANNALLA KOSKA SEN ON LIIAN AVUTON JA VÄHÄINEN JA MITÄTÖN! JUMALA EI KUULLUT HYVÄN KUTSUA KALEVAN KOHDALLA VAAN VASTASI PAHALLA, SUURI PAHA KALEVA ON JUMALALLE MIELUISEMPI KUIN PIENI HYVÄ KALEVA! NYT JUMALA PAKOTTAA MEITÄ PAHUUTEEN, PAHUUDEN KUTSU TULEE MEILLE NYT JUMALAN PAIKALTA, MUTTA ME EMME TAHDO SUOSTUA SIIHEN, ON VARMAAN OLEMASSA HYVÄ JUMALA JA PAHA JUMALA PAHA JUMALA ON SUUREMPI JA VOIMAKKAAMPI KUIN HYVÄ JUMALA, VOISIPA PIENEN HYVÄN JUMALAN LUKUUN PANNA NOLLIA LISÄÄ, SAISIMMEKO KALEVAN PIENEEN HYVÄÄN JUMALAAN 10 000 NOLLAA LISÄÄ PERÄÄN? NE JOTKA SEURAAVAT HYVÄÄ JUMALAA NIILLE KÄY NÄIN: ELÄMÄN HOLOKOUSTISTA: TIINA TONTTU!
KALEVAN PIENI HYVÄ JUMALA TULEE KASVAMAAN SUUREKSI HYVÄKSI JUMALAKSI
 
ÄITI PAKOLAINEN!
KALEVAN LAPSET, HYVÄ ISÄ LUOJA JUMALA ON KANSSANNE JOKA HETKI EIKÄ TEITÄ JÄTÄ KOSKAAN PAHAN TÄYTYY VÄISTYÄ HYVÄN JUMALAN EDESTÄ, TEITÄ KAIKKIA SUOJELLAAN, RUOKITAAN JA HOIDETAAN!
 
 
 
 
Taas minä tulin näkemään auringon alla, että ei ole juoksu nopsain vallassa, ei sota urhojen, ei leipä viisaitten, ei rikkaus ymmärtäväisten eikä suosio taitavain vallassa, vaan aika ja kohtalo kohtaa kaikkia. 
 
JOULUN PUNAISET KAARTILAISET-YHTEISKUNNALLISIA TEESEJÄ! 
 
1. KUN KANSA ANTAA VAPAAEHTOISIA LAHJOJA KÖYHÄIN HYVÄKSI JA MUUTA AVUSTUSTA SAMASSA SUHTEESSA VALTION APU KÖYHILLE PIENENEE! VAADIMME TUNTUVAA VALTION AVUN KOROTUSTA KÖYHIEN HYVÄKSI!
2. PIENYRITTÄJÄT AJETAAN SUOMESSA KONKURSSIIN, VAADIMME PIENYRITTÄJILLE HUOJENNUKSIA JA ETUJA.
 
3. SYRJÄSEUTUJEN ASTUSTA PARANNETTAVA MM. ANTAMALLA ETUJA JA HUOJENNUKSIA SYRJÄSEUTUJEN YRITTÄJILLE, ERITYISESTI PIENYRITTÄJIEN ARVONLISÄ JA MUUTA VEROTUSTA ON PORRASTETTAVA HUOJEMMAKSI SYRJÄSEUDUILLE.
 
4.YHTEISKUNNAN VANHUSTEN JA SAIRAIDEN HOITOON SEKÄ KUOLEVIEN
SAATTOHOITOON VAADIMME VOIMAKKAITA PARANNUKSIA.
 
5. VALTIOLLE KÖYHIEN PERHEIDEN JÄSENTEN TYÖLLISTÄMISVELVOITE.
 
6.AFRIIKAN VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN KESTÄÄ ENINTÄÄN 5 VUOTTA, SITÄ ON TEHTY 80 VUOTTA JA SIIHEN ON MENNYT RAHAA MONIKYMMEN KERTAINEN MÄÄRÄ, VAADIMME SELITYSTÄ JA ASIAN KORJAUSTA VÄLITTÖMÄSTI! AFRIIKAN TÄYDELLINEN VESIJÄRJESTELMÄ MAKSAA 100 MILJOONAA EUROA SE ON TOTEUTETTAVISSA 5 VUODESSA, EIKÄ MAAILMA JA KIRKKO HALUA SITÄ TOTEUTTAA!
 
7. MAAILMASSA SEEMISSÄ, HAAMISSA JA JAAFETISSA ON SELVÄ ETNISTEN PUHDISTUSTEN UHKAKUVA, VASTUSTAMME ANKARASTI TÄTÄ HOLOKAUSTIA.
 
8.TAVOITTEEMME ON SAADA SUOJELUALUEITA SUOMESTA 10 000 HEHTAARIA LISÄÄ JA KOKO MAAILMASTA 150 MILJOONAA HEHTAARIA!
 
9. KORVATUNTURILLE ON SAATAVA JOULUPUKIN MAAILMAN LASTEN KORKEIN OIKEUS.
 
10. VAADIMME OIKEUKSIA MUSLIMEILLE HEIDÄN USKONTONSA JA KULTTUURINSA MUKAISEEN VAATETUKSEEN KUTEN PEITTÄVÄÄN HUNTUUN JA SAMAA MYÖS JUUTALAISILLE, KUTEN KIPAAN!
 
11. SUURYRITTÄJILLE, TEHTAILIJOILLE, URHEILIJOILLE JA SUURLIIKEMIEHILLE PETRATAAN SUOMESSA MAHDOLLISUUS, KOULUTUS, RAHOITUS JA KAIKKI MUU JA HE VIEVÄT VEROVARAT VEROPARATIISIIN, TÄMÄ ON SULJETTAVA PERUSTUSLAILLA.
12.SATANISTIT OVAT MAADOITTUNEET SUOMEEN LAINSÄÄDÄNNÖN TURVIN JA HALLISTEVAT RÖYHKEÄSTI IHMISTEN ASIOITA.
13. MAAILMAN MEDIA ON ÄÄRI-OIKEISTOLAISESTI KONTROLLOITUNUT JA HALLITSEE SITEN MAAILMA ILLUMINAATIN KOKONAISKUVAA. 
 
Kuvahaun tulos haulle PUNAINEN HEVONEN 
AD WER VEREDIN-SALLIMUKSEN HEVONEN LÄHTEE LIIKKEELLE, SE OTTAA RAUHAN POIS MAAN PÄÄLTÄ, MUTTA MINKÄ RAUHAN JA MIKÄ ON HÄNEN PUOLUEENSA?
 
 PUNAISEKSI ON KÄÄNTYNYT KÖYHÄN KANSAN ASIA, PUNAISEKSI SEN LIPPU, RUKOILKAAMME PUNAISEN KANSAN PUOLESTA JA PUNAISEN LIPUN PUOLESTA! 30 000 MILJARDIA TARVITTAISIIN PUNAISEN VALLANKUMOUKSEN PESÄMUNAKSI, EI KUTSU MUISTO VILJASEN, MEITÄ VERIN KOSTAMAAN, SEN KUTSUU VANHAN HAUTAAMAAN JA UUTTA RAKENTAMAAN...
 
Kuvahaun tulos haulle punainen puolikuu
 
ÄLÄ TEE REFATALLAHISTA ELI PUNAISESTA KUUN SIRPISTÄ VERISEN SODAN JA VELJESVIHAN TAI RELLATEKSEN SYMBOLIA!
 
Kuvahaun tulos haulle punainen x
Kuvahaun tulos haulle ITKEVÄ AFRIKKALAINEN NAINEN
 
ÄLÄ ITKE HAAMIN TYTÄR!
 
Kuvahaun tulos haulle NÄLKÄINEN LAPSI
 
ÄLÄ ITKE MINUN BALLUBANI, MINÄ SIUNAAN SINUN MAASI SEITSENKERTAISESTI! MINÄ SIUNAAN AFRIIKAN TORININ JA LINNAN, MINÄ SIUNAAN SEN PERUSTUKSET, MINÄ SIUNAAN SEN VILJALAARIT JA VESILÄHTEET MINÄ SIUNAAN MAAN JA KANSAN, MINÄ SIUNAAN KANSASI RUHTINAAN, MINÄ SIUNAAN OIKEUDEN, LAUPEUDEN JA USKOLLISUUDEN!
 
Kuvahaun tulos haulle HALTIJA
 
8005 -HALTIJA DAKONA
 
 MAARAN JA HAAGARIN KIELLETTY JOUTSENLAULU - MISSÄ VAIN SAARAN NIMI MAINITTIIN SIELLÄ HAAGARIA SORRETTIIN!
 
Kuvahaun tulos haulle ARABINAINEN
 
KALEVAN HERÄNNEET- VASTUSTAA KAIKKEA LAITTOMUUTTA JA VÄÄRYYTTÄ VERISTÄ SOTAA, EPÄOIKEUDENMUKAISUUTTA, JULMUUTTA, ROTUSORTOA JNE.PUHUU RADIKAALISTI YHTEISKUNNAN VÄÄRISTYMISTÄ JA KÖYHIEN JA OSATTOMIEN JA HUONO-OSAISTEN PUOLESTA JA KOROSTAA YHTEISKUNNALLISTA OIKEUDEN MUKAISUUTTA, SE KUTSUU NÄIN KÄYMÄÄN JUMALAN ETEEN, ARMOLLISEN ARMELIAAN JA HYVÄN JUMALAN ETEEN JOKA ON MYÖS LAUPEUDESTA RIKAS.
ISÄNI SHEMAIJAH-TULE LEPÄÄMÄÄN POHJOISEEN MAAHAN, TULE LEPÄÄMÄÄN VERISESTÄ VIITASTA JOHON HE OVAT SINUT PUKENEET! 
Kuvahaun tulos haulle TONTTU
 
Kuvahaun tulos haulle nälkäinen lapsi
 
 LOHDUTTAKAA! LOHDUTTAKAA! MINUN BALLUBANIANI!
 
 
 
Kuvahaun tulos haulle MUSLIMIAVIOLIITTO
 
Nuoruusmuistoja
 
On arkea elomme tää
Ja kaikki mi jäljelle jää
Päivät sen nuoruuden
Usein muistoissa kimaltelee
Ei aina se ruusuja suo
Ei aina se onnea tuo
Kuitenkin tiedän sen
Nuoruuden aika on rakkauden
Taas muistelen aikaa nuoruuden
Kauneinta aikaa rakkauden
Kirkkainta päivää
Yötöntä yötä
Kansssi viettää sain
Nuo kuvina silmissäni näin
Häävalssit, hunnut ystäväin
Ilot ja surut
Ne kullan murut
Kaikki on muistoja vain
 
On elomme muistoja vain
On elomme haaveita vain
Päivät sen nuoruuden
Kulkee ohitse kimaltaen
Ei aina se ruusuja suo
Ei aina se onnea tuo
Kuitenkin tiedän…
 
 
 
 
Ken maasta hyisen hallan loi pellot viljavat? Ken nosti tehdasvallan ja linnat korkeat? Ken riemut rikkahille luo, vaan kyynelmaljan itse juo? Se joukko köyhälistön, työn raskaan raatajat. Se joukko köyhälistön, työn raskaan raatajat. Ken huomenesta varhain ain' iltaan raataa saa? Ken herkut laatii parhain ja vallat vaatettaa? Ken muille onneen porras on, vaan itse koito, onneton? Se joukko köyhälistön, työn raskaan raatajat. Se joukko köyhälistön, työn raskaan raatajat. On meidän maassa valta, jos liitto vahva on. Vapaaksi sorron alta joukkomme nouskohon! Eespäin kuin myrsky rynnätkää, pois orjamieli jättäkää. Niin voittaa köyhälistö, työn raskaan raatajat. Niin voittaa köyhälistö, työn raskaan raatajat.
 
En voi jäädä vierellesi, yöhön rientää täytyy mun. Turhaan avaat uutimesi, usvaan tyystin piiloudun. Älä kysy, minkä tähden enää viipyä voi en, öisen metsän kätköön lähden luokse partisaanien. Öisen metsän kätköön lähden luokse partisaanien. Kuu on noussut, jostain kuulla nyt voi koiran haukunnan. Sinun ei vain pidä luulla, että toista rakastan. Ehkä yö tai päivä koittaa, jolloin saavun takaisin, murhemielen onni voittaa, tervehdimme suudelmin. Murhemielen onni voittaa, tervehdimme suudelmin. Jos en palaa, pellollani touon kylvää joku muu. Maa saa voimaa ruumiistani, vilja nousee, tuleentuu. Joskus peltomaalle kulje, hyväillen tähkäpää kätes hellään lämpöön sulje - siinä jatkan elämää. Kätes lämpöön tähkä sulje - siinä jatkan elämää. 
 
 
HYVÄKSYMÄLLÄ ERILAISUUKSIA ERILAISUUDET HYVÄKSYVÄT SINUT, RISTI EI OLE SYNTYNEITÄ STATUKSIA VARTEN VAAN JOKAISTA IHMISTÄ VARTEN HENKILÖKOHTAISESTI! TÄRKEINTÄ ON SE ETTÄ JOKAISESSA STATUKSESSA ON SIELUN PORTTI AUKI 
NAPS -ARVO KANSOJEN MITTARISSA 4.4.2019 -SSSSSSS S= SEKSTILJOONA!
 
HUOLI MAAILMAN LAPSISTA - MISTÄ ORPO LAULAISKAAN KUIN ORVON KYYNELEISTÄ -KORVATUNTURILLE MAAILMAN LASTEN KORKEIN OIKEUS!
 
JJJJJJJ7 - Jumalan Vähäisen enkelin joulunapsit pienille ja osattomille jokaiseen päivään!
ELÄMÄN VOLOKKI!
Jabesin rukous
 
1.Aikakirja:4:9-10
9 Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty
kuin hänen veljensä;
ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen
Jabes sanoen:
"Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien."
10 Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: "
Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit
minun alueeni;
jospa sinun kätesi olisi minun kanssani
ja sinä varjelisit pahasta,
niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!"
Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua
 
11Taas minä tulin näkemään auringon alla, että ei ole juoksu nopsain vallassa, ei sota urhojen, ei leipä viisaitten, ei rikkaus ymmärtäväisten eikä suosio taitavain vallassa, vaan aika ja kohtalo kohtaa kaikkia. SAARNAAJA 9.
NIIN HE ALISTUIVAT KOHTALOONSA, JULISTIVAT ITSELLENSÄ TUOMION JA RÄNTTÄSIVÄT PUNAISEN VIIVANSA JUURI SIIHEN, MIHIN PAAVALI OLI SEN PANNUT! GAL.5:18-21. 
 
AGNUS DEI PESHAJAH-LIITON TANSSI-MYÖTÄPÄIVÄÄN!
 
AD WER VEREDIN-SALLIMUKSEN HEVONEN LÄHTEE LIIKKEELLE, SE OTTAA RAUHAN POIS MAAN PÄÄLTÄ, MUTTA MINKÄ RAUHAN JA MIKÄ ON HÄNEN PUOLUEENSA?
 
 
Oli mulla ennen pieni kaunis koti, jossa vanhempani mua hoiteli. Siellä äiti pikkusiskoani kehdossansa helli, tuuditti. Mutta pommitus sen multa poies ryösti, rajumyrskyt kaatoivat mun kotini. Lahtareitten luodit isän hengen riisti, murhe hautaan vei mun rakkaan äitini. Mun isäin lepää sorakuopas tuolla, hän on tutkimatta teloitettuna. Ja äiti raukka nukkuu nurmen alla rauhallisna uinuu viime untansa. Heidän haudallensa istutan mä ruusun ja sen kostutan mä kyynelilläni. Sitä ruusua ei sortovalta kaada, sen puolest' annan vaikka henkeni. Kerran vielä tullee toisenlainen aika. Kerran sortovalta vahva lannistuu. Kansa sorrettu rivinsä kun nostaa lahtarit ne silloin kauhistuu. Silloin köyhä kansa niiltä vallan ottaa. Silloin uusi aika koittaa työläisten. Silloin poistamme me sortovallan kahleet ja punaorvon valan vannomme.
 
 
KOL.2. RAKKAUDEN PERUSTUS TÄYTYY OLLA NIIN LUJA ETTEI MIKÄÄN VOI AMPUA ENÄÄ SANKTIOTA LÄPI! ROOM.5. ROOM.8.
 
ON AIVAN SELVÄÄ ETTÄ JOKAISEN ON PÄÄSTÄVÄ SOVINTOON JUMALAN KANSSA PIENIMMÄSTÄKIN SYNNISTÄ. 2.KOR.5.14-6:2. ROOM.5. 
RAKKAUDEN ORTODOKSINEN KIRKKO ON RAKENNETTAVA KOKONAAN KOVASTA PUUSTA, ETTÄ SEN KESKEINEN PERIAATE OLISI IÄISYYDEN EDESSÄ ILMEINEN JA KUNNOSSA!
VAIKKA JUMALA EI VAAKALLA MITTAISIKAAN ON PANTAVA VAAKAAN NIIN SUURI RAKKAUS, ETTEI PAHOLAINEN PYSTY SITÄ NOSTAMAAN POIS, ON AINA TUNNUSTETTAVA ETTÄ JUMALA RAKASTAA MAAILMAA, LUOMAKUNTAA JA IHMISTÄ ENEMMÄN KUIN KIRKKO, TÄSTÄ RAKKAUDESTA MEIDÄN ON AINA AMMENNETTAVA!
SIUNAA JUMALAMME JEHOLELLAH, SIUNAA JA KASVATA EUNIKKISI, RAKKAUDEN PERUSTUSTEN SUURI JÄTTILÄINEN -RAKAS PUNAINEN KANSA, PUNAINEN SANKTIO ON PYSÄHTYNYT!
ROOM.5. KOL.2. ROOM.8. KORKV.8. GAL.3. EF.2. EF.4. 1.KOR.12. 1KOR.13.
RAKKAUDEN SUUR-ORTODOKSIA- RAKKAUSKIRKKO VAAKASSA TARJOTTAVAKSI MAAILMALLE- OM-1000 000 000 000 SEKSTILJOONAA BILJOONAA SEKSTILJOONAA X 77777777777777/S!
 
 
 
 
 
TURHAAN ETTE TÄNNE TULLEET, SUOTTA ETTE SAAPUNEET!
 
 
 
 
 
ISÄ AURINKOINEN- MAAILMAN KIRKKO JA MAAILMA KIRKKONA ON KAKSI ERI ASIAA, MAAILMAN KIRKKO ON SYNTYNYT PAAVIN SYDÄMESSÄ MAAILMA KIRKKONA ON SYNTYNYT JUMALAN SYDÄMESSÄ, ETTÄ OLISIMME RAKKAUS MAAILMASSA SIUNAA  SIIS RAKKAUTESI VANHURSKAUTUS JA IHMISIÄ LÄHESTYVÄ HYVYYTESI! PIENI HYVÄ IHMISIÄ RAKASTAVA JUMALA, KASVA SYDÄMISSÄMME SUUREKSI, VALTAVAKSI JA KÄSITTÄMÄTTÖMÄKSI HYVYYDEN SUUREKSI JUMALAKSI, SIUNAA JA KASVATA RAKKAUDELLASI, HYVYYDEN VOIMALLASI JA SUURELLA SIUNAUKSELLASI TÄMÄ ELÄMÄN RAKKAUDEN VAPAA RATKAISUVALTA. SIUNAA TÄMÄ RAKKAUTESI HYVYYDEN ORTODOKSIA MAAILMA KESKELLÄ! KÄÄNNÄ POIS KYLMYYDEN ISÄT JA ROUTINEET JÄTTILÄISET RAKKAUTESI HYVYYDEN TIELTÄ, KAIVA KANSASI SIELUN PERUSTUKSET ROUTARAJAN ALAPUOLELLE ASTI RAKKAUTESI HYVYYTEEN JA PÄÄSTÄ KANSASI HUONOSTA KOHTELUSTA, SAAVU RAKKAUDEN JUMALA VASTOIN VIHAA, KÄRSIMYSTÄ JA KUOLEMAA, SINÄ JOKA YKSIN TEET MEIDÄT UPPORIKKAIKSI RAKKAUTESI HYVYYDESTÄ, ÄLÄ ANNA PAHAN PÄÄTTÄÄ RAKKAUTESI VALLASTA VAAN PÄÄTTÄKÖÖN SIITÄ SINUN HYVYYTESI HENKI, OTA POIS ORJAN TUOKSU JA IES KANSASI PERINNÖSTÄ JA PUHDISTA PUNAINEN LIPPUSI RAKKAUTESI HYVYYDEN TULISEEN HEHKUUN, ANNA MUAMOLLE MITÄ MUAMOLTA PUUTTUU ANNA, TEE HYVIN MUAMOLLE! PÄÄSTÄ ORPO OSAANSA ISIEMME JA ESI-ISIEMME KYLMISTÄ KUPEISTA MUAMON PAIKKAAN! VOI ISIEMME KYLMIÄ KUPEITA JOTKA SELITTÄVÄT OMIIN KUPEISIINSA RAKKAUDEN JUMALAN SUURET TYÖT! ONKO KANSAMME LAPSILLA YSTÄVÄÄ KUN KAIKKI OVAT KÄÄNTYNEET POIS JA ISIEMME KUPEET OVAT KYLMENNEET, HERÄJÄ SINÄ RAKKAUDEN PALAVAN HEHKUN TULI, KATSOKAA VOIDELTUA JEESUSTA JOKA ON LUONUT RAKKAUDEN KIRKOKSI MAAILMAN KESKELLE!
JOKAISELLA IHMISELLÄ ON VOITTAJANSA OLIPA SE KALJA, SEKSI TAI MIKÄ TAHANSA ON VOITETULLA MYÖS VETURINSA
TÄMÄ ON RAKKAUDEN KIRKKO VOIMATÖIN IHMETEOIN JA TUNNUSMERKEIN.
 
MILLÄ MITALLA TE MITTAATTE, SILLÄ TEILLE, MITATAAN, MILLÄ TUOMIOLLA TE TUOMITSETTE, SILLÄ TEIDÄT TUOMITAAN, MILLÄ MITALLA TE MITTAATTE RAKKKAUTTA JA LUNASTUSTA SILLÄ TEILLE MITATAAN JO TÄSSÄ AJASSA!
 
 
JUMALA EI HALVEKSI PIENINTÄKÄÄN HYVYYTTÄ MUTTA ETTÄ JUMALA TODELLISESTI SAISI PYSTYTTÄÄ JÄLLEEN DAAVIDIN SORTUNEEN MAJAN ON KAIKKI TUNNUSTUKSET, MYÖS PROTESTANTTISET JÄTETTÄVÄ SILLE KUULUVAAN OMAAN ARVOONSA MUTTA ON AIVAN VARMAA SE, ETTÄ PROTESTANTTISUUDESTA ON KYSYMYS! MUTTA UUSI AIKA JA VANHA AIKA ON PAHASTI VASTAKKAIN JA SUKSET RISTISSÄ. JOS MENETTE UUTEEN AIKAAN LÖYDÄTTE VANHAN LAULUN, JOS MENETTE VANHAAN AIKAAN LÖYDÄTTE UUDEN LAULUN, TÄMÄ KIRJA NOUSEE VANHALTA AJALTA, JOPA IKIVANHOJEN KIRKKOISIEN PROTESTANTTISESTA TARKOITUKSESTA, EIVÄT HE PYHIÄ MUUTEN OLISIKAAN, TERVEISIÄ PYHÄLTÄ NIKOLAOKSELTA, JOKA SANOO, MIKSI TEILTÄ EVÄTÄÄN UUSI LAULU VANHAN LAULUN TÄHDEN VAIKKA MEKIN OLEMME SAANEET LAULAA UUDEN LAULUN, MUTTA JOS YLEENSÄ ON VAAKA, SE AINA MITATAAN POIS, SIKSI VANHAT KIRKKOISÄT EIVÄT TUNNUSTANEET SITÄ VANHURSKAUTTAMISTA, EI NIKOLAOSKAAN, SIKSI EI OLE KIRKON PALATTAVA LUTHERIIN VAAN NIKOLAOKSEEN, HÄN OLI PROTESTANTTISEMPI KUIN LUTHER! PYHÄ NIKOLAOS EI TUNNUSTANUT VAAKITUKSEEN PERUSTUVAA VANHURSKAUTTAMISTA VAAN PITI SITÄ LAHKO-OPPINA, JUMALUUSOPISSAAN HÄN OLI PUHDASOPPISEMPI JA SUUREMPI KUIN LUTHER!
 
 
 
 
EI VAAKITUKSEEN PERUSTUVAA VANHURSKAUTTAMISTA SINÄNSÄ VOI KUMOTA, MUTTA VANHURSKAUTTAMISESTA EI OLE KAIKKEA SANOTTU, YLEISFORENSSISUUDESSAAN SE ON OLEMASSA AJATUKSENA, SE ON TAPAHTUNUT KOKO IHMISKUNNAN PUOLESTA JOSTA ON ANNETTU TRINOLOGINEN PÄÄTÖS! JOKA NYT USKOO JEESUKSEEN, SE PELASTUU, YKSIN TÄMÄN USKON KAUTTA! ON VÄÄRIN SANOA ETTÄ PELASTUS SINÄLLÄÄN OLISI MINKÄÄN AVAINTEN TAKANA, SE ON AINOASTAAN TÄMÄN USKON TAKANA JA MISSÄ TÄMÄ USKO ON SIELLÄ JEESUS ON AVANNUT. JEESUS ITSE ON DAAVIDIN AVAIN, MYÖS ILMAN SEURAKUNTAA JOKAISELLE HÄNTÄ ETSIVÄLLE. TÄMÄ JEESUS DAAVIDIN AVAIN ON AINOA AVAIN RAAMATTUUN, SIITÄ HETI VYÖRYY TODISTUS SYDÄMELLE, SAA USKOMALLA JEESUKSEEN SYNNIT ANTEEKSI JA PERINTÖOSAN PYHITETTYJEN JOUKOSSA JA KOKO RAAMATTU AVAUTUU! 2.KOR.5.14-6:2. ROOM.5- TÄMÄ ON SE PATRISMI JOTA ISÄT OVAT OPETTANEET, ETTÄ JEESUS KRISTUS ON LIHAAN TULLUT SEURAKUNTANSA KESKELLE, JA ETTEI MILLÄÄN ILMESTYSVAIKUTUKSILLA JA KENTIES KIRKASTETTUJEN PYHIEN VAIKUTUKSILLA SAA KORVATA VÄLINEELLISTÄ USKOA VAAN JUMALAN  KUNNIA ON ANNETTAVA NÄKYVÄSSÄ SEURAKUNNASSA JA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA, JOSTA PYHÄ PAAVALI ON SANONUT, VAIKKA ENKELI TAIVAASTA JULISTAISI MUUTA EVANKELIUMIA, HÄN OLKOON KIROTTU!
ANKHAPEENA! OI SINÄ KALLIS ANKHAPEENA JOKA HETI YMMÄRSIT TÄMÄN HERRAN TYÖKSI SINULLA ANNETUSSA ETSINAASIOSSASI VAIKKA PUHDASOPPISET JESUIITAT TUOMITSIVAT SEN KERETTLÄISEKSI KOSKA HEILTÄ PUUTTUI PYHIEN ISIEN ETSINAASIO JA SINÄ VASTASIT HEILLE, USKON KAUTTA ME YMMÄRRÄMME, YKSIN USKON KAUTTA, KATOLINEN KIRKKO ON USKON VIHOLLINEN, KUINKA KIRKKOISÄT VOISIVAT SIIHEN KUULUA, EI HE OLE SIIHEN KOSKAAN KUULUNEETKAAN! KIRKON ILMESTYSVAIKUTUKSET OVAT VÄÄRIÄ JA KIRKON TULEE TARKKAAN TIETÄÄ MITKÄ ILMESTYSVAIKUTUKSET ALKAVAT VASTA KUN KIRKKAUDEN VALTAKUNTA ILMESTYY JA MITKÄ JUMALAN SANAN MUKAAN KUULUVAT ARMONVALTAKUNNAN AIKAAN KIRKOLLE. MUTTA ON SUURIKIN SANOMA SE ETTÄ VANHURSKAS ON ELÄVÄ YKSIN USKOSTA EIKÄ KOKO KANSA MUUTA TARVITSE, ON KUITENKIN MUISTETTAVA ETTÄ SE ON USKOA SEN KALTAISEEN VOIDELTUUN JOKA EI VOI RAKENTAA TEMPPELIÄÄN KUIN YKSIN JUMALAN SANASTA JA ETTÄ DAAVIDIN MAJA ON EI KIRKKO VAAN ITSE MESSIAS. MUTTA PROTESTANTTIEN EI TARVITSE YHTYÄ SIIHEN PATRISMIIN JOTA ISÄMMEKÄÄN EIVÄT HARJOITTANEET. 
 
 
LAULAJA EINO GRÖHN SUURI KANSAN TAITEILIJAESIKUVA JA IHMISTEN YSTÄVÄ!
 
KIRKKO JA SEURAKUNTA RESONOI VAAKASUORAAN!
NIIN MAHDOTTOMALTA JA ITSESTÄÄN SELVÄLTÄ KUIN SE TUNTUUKIN MITÄÄN RAAMATUN ULKOPUOLISTA TODISTUSTA EI OLE OLEMASSA SIITÄ NUKKUVATKO KAIKKI PYHÄT MAAN MULLISSA VAI OVATKO HE YLÖSNOUSSEET TIETOISEN OLOTILAN KIRKASTUKSEEN, EIKÄ KIRKKOKAAN VARSINAISESTI OLE RATKAISSUT TÄTÄ ASIAA, MUTTA SUA KUUNNELLAAN, SILLÄ SEINILLÄKIN KORVAT ON... EHKÄ OLEMME YKSIN JA SANAN JA HENGEN JA JUMALAN LÄSNÄOLON VAIKUTUKSET IMMANENTTISOIVAT MEITÄ VAIN VAAKASUORAAN JA ENKELITKÄÄN EI SAA JULISTAA MUUTA USKOA EI YLI KIRJOITUSTEN, SIIS RAKASTAKAAMME TOISIAMME JA TEHKÄÄMME HYVÄÄ KAIKILLE! MUTTA VAIKKA PYHÄIN YHTEYS OLISIKIN RISTIN MUOTOINEN JEESUS SAATTAA PIMITTÄÄ PYSTYPUUN YHTEYDEN SANANSA TÄHDEN JA SIKSI ETTEI HÄN HYVÄKSY MAANPÄÄLLISEN KIRKON JA SEURAKUNNAN HITAUTTA JA KYLMYYTTÄ LÄHIMMÄISEN RAKKAUDESSA. SIIHEN VOI OLLA MYÖS PAINAVA SYY, SELLAINEN LAIVA EI KENTIES KESTÄKKÄÄN MYRSKYN TULLEN! VÄLINEETÖN TRANSENDENTTI ON MYÖS NÖYRIN MIELIN ALISTETTAVA TÄHÄN JEESUKSEN KIRKON YHTEISEEN TAHTOON.
 
 
 
Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
 
2.
Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.
 
3.
Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
 
4.
Kun pahan valta kasvaa ympärillä,
vahvista ääni toisen maailman,
niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.
 
5.
Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin
 
 
 
JEESUKSEN LAPSILLE POSITER PROTEKAANUS -PIMEYDEN PALVELIJOILLE HALMETES -TRINILOGINEN PÄÄTÖS!
Ilm.14.
EI OLE MAHDOTONTA VALMISTAUTUA VIIMEISTÄ TUOMIOPÄIVÄÄ VARTEN JOS TAHTOO TEHDÄ PARANNUKSEN JA ELÄÄ LÄHELLÄ JUMALAN SANAA!
 
HES.34. 2.KOR.5.14-6:2. ROOM.5. KOL.2. ROOM.8.
1000 000 SEKSTILJOONAA
 
 
VOI ISIEN KYLMIÄ KUPEITA JA KIRKON ROUTEINEITA JÄTTILÄISIÄ-ME LUOTAMME RAKKAUDEN VANHURSKAUTUKSEEN JOSSA EI OLE MITÄÄN YHTEYTTÄ TUOHON FORENSSISEEN VAAKITUKSEEN, TÄMÄ ON MEIDÄN MESSIAAMME HEIKKOUS, EI MEILLÄ OLE AUTUASTA VAIHTOKAUPPAA, SELVITKÖÖN VOIDELTU SIITÄ SITTEN, ISIEMME KYLMIEN KUPEITTEN JA ROUTINEITTEN JÄTTILÄISTEN TÄHDEN!
KOLMEN ENKELIN SANOMA: JOS TUNNUSTAMME ETTÄ ISÄ SANOO MINÄ OLEN, POIKA SANOO MINÄ OLEN JA PYHÄ HENKI SANOO MINÄ OLEN EIKÄ KUITENKAAN OLE KOLMEA MINÄ OLEN JUMALAA VAAN YKSI MINÄ OLEN JUMALA, EDELLYTTÄÄ MEIDÄN TUNNUSTAA KUTEN KORKEIN TUNNUSTUS SHEMA OPETTAA EI VOI OLLA KUIN YKSIPERSOONALLINEN JUMALA, SILLÄ NÄIN KIRJOITETTU IHMISEN JA ENKELIN KUNNIANKÄYNNISTÄ JUMALANSA ETEEN! MUTTA ETTÄ MESSIAS PROFETIA: SE ON MINUN MURHEENI ETTÄ KORKEIMMAN OIKEA KÄSI ON MUUTTUNUT ON TÄYSIN RISTIRIIDASSA TÄMÄ JUMALAN KÄSKYN KANSSA SIKSI SANOTAAN, MINÄ JÄLLEEN PYSTYTÄN DAAVIDIN SORTUNEEN MAJAN! MUTTA ETTEI KIRKKO TÄTÄ MYÖNNÄ EIKÄ OLE KOSKAAN MYÖNTÄNYTÄÄN, SYNNYTTI MM. ATHANASIOKSEN TUNNUSTUKSEN! 2.KOR.5.14-6:2. ROOM.5-AUTUAS VAIHTOKAUPPA VAIKO TRINILOGINEN PÄÄTÖS!
 
 
 
 
 
 
SUOMEN RAKAS DIANA-TÄHDISTÄ KIRKKAIN, NYT LOISTEESI LUO!
 
JOKAINEN IHMINEN ON LAULUN ARVOINEN: OLE IÄTI MUISTETTU, IÄTI MUISTETTU, IÄTI MUISTETTU-KAIKKI ON HELLÄÄ JA HYVÄÄ - SIUNATKOON SINUA RUNSAS LUNASTUS, TÄYSI LUNASTUS, OLKOON SE IKUINEN PERINTÖOSASI, ILOITSE JA RIEMUITSE SIITÄ! ME USKOMME ETTÄ MYÖS ARMIN KOHDALLA SANKTION ON TÄYTYNYT PYSÄHTYÄ!
 
KASTE-TRINILOGINEN PÄÄTÖS!
TORNI!
 
777/S -2.KOR.5.14-6:2. ROOM.5- AUTUAS VAIHTOKAUPPA VAIKO TRINILOGINEN PÄÄTÖS!
 
 
 
Pyhä Paavali sanoo, me olemme syntien paljouden kansaa, joka nielaistaan rakkauden peittävällä ja käsittämättömällä salaisuudella ja rikkaudella Kristuksen rakkauden valtakuntaan, sillä rakkaus peittä syntiemme paljouden-Jeeus Voideltu otti päälleen meidän syntimme ja peitti ne Rakkaudellaan-Teitä siunataan Rakkauden käsittämättömällä ja tutkimattomalla rikkaudella-30 000 miljardia Duplonia - Niinpä Rakkauden Kirkon ratkaisuun tarvitaan suurempaa ja parempaa viisautta, vaikka Jumalan rakkauteen vastattaisiinkin ratkaisevalla tavalla, sitä ei kannata välipohjustaa sanktiolla! On tietysti muistettava se elämän vapaa ratkaisuvalta niin kuin sidottukin ettei sinne taivaaseen silti saa taloa pyntättyä eikä sinne kukaan voi mitään täältä lähtiessään salakuljettaa, eikä se ole Jumalan tarkoituskaan mutta että Jumalan rakkaus tulisi ilmi meissä jo tässä ajan rahtusessa siitä on kuitenkin suuri hyöty. 1.kor.13. Mutta että meillä olisi runsas lunastus on tietysti vakavasti otettava kaikki se, missä Kristus on ilmaissut lunastuksensa. 
MITÄ KUULUU JOULUPUKKI, SUOMEN KANSAN KORKEIN ISÄ! KORVATUNTURI EI OLE MIKÄÄN  KANSANSA HYLJÄNNEN KIRKON NAVETTA EIKÄ NIKOLAOS TUON KIRKON LYPSYLEHMÄ VAAN KANSAN PROTESTANTTINEN KAITSIJA JA PAIMEN-KANSALAISET, LYPSÄKÄÄ KORVATUNTURIN NAVETASTA. HES.34.
 
 
ME VAADIMME KAIKELLA KANSAN ARVOVALLALLA JA KIIVAUDELLA ETTÄ HERRAN HUONE ON HETI LAITETTAVA KUNTOON PYHÄN NIKOLAOKSEN MUKAAN!
 
KANSAN VALINTA-ME ASETAMME PYHÄN NIKOLAOKSEN SAUVAN SUOMEN KORKEIMMAKSI SAUVAKSI TÄYDESSÄ HERRAN TEMPPELIN KUNNIASSA-PYHÄ NIKOLAOS ONKO KUPEESI KYLMÄT VAI RIITTÄÄKÖ PROTESTANTTINEN RAKKAUTESI REFORMOIMAAN SUOMESTA VÄÄRÄT PAIMENET POIS! HES.34.
 
 
 
 
Murheellisten puolesta
 
Riennä auttamaan masennukseen vaipuneita
(Kuva © veli Martinus)
Herra, Herra,
joka lohdutat elämän ahdingossa kärsiviä
ja riennät auttamaan kaikkia masennukseen vaipuneita,
elvytä meidän mielemme, jota murhe painaa,
polta pois sydämemme vallannut suru ja andistus
ja anna meille sinun ilosi.
Aamen.
Sairaan puolesta
 
Jeesus parantaa halvaantuneen miehen
mosaiikki Ravennasta
Kaikkivaltias Herra, pyhä Kuningas,
sinä rankaiset, mutta et kuoleta,
sinä nostat langenneet ja autat jalkeille maahan vaipuneet,
sinä parannat ihmisten ruumiilliset vaivat.
Me rukoilemme sinua, armollinen Jumalamme:
Tule sairastavan palvelijasi (nimi) luo.
Anna hänelle anteeksi kaikki hänen syntinsä,
jotka hän on tahtoen tai tahtomattaan tehnyt.
Herra,
lähetä taivaasta parantava voimasi,
koske hänen ruumiiseensa, sammuta siinä piilevä liekki,
hillitse kärsimys sekä joka ainoa pahoinvointi.
Ole palvelijasi (nimi) parantaja,
nosta hänet sairasvuoteesta, tuskan tilasta, terveenä ja täydellisenä.
Anna hänet jälleen kirkollesi alttiina palvelemaan sinua ja noudattamaan tahtoasi,
sillä sinä, meidän Jumalamme, voit armahtaa ja pelastaa meidät,
ja me kunniaa kannamme sinulle,
Isä, Poika ja Pyhä Henki,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
Meitä vihaavien puolesta
 
Kristuksen ristilta ottaminen
(Kuva: Anu Koivuniemi)
Tropari 4. säv.
 
Herra,
joka ihmisten sieluja rakastat,
sinä rukoilit ristiinnaulitsijaisi puolesta
ja käskit palvelijoidesi rukoilla vihollistensa puolesta.
Anna anteeksi niille, jotka vihaavat meitä ja tekevät meille pahaa.
Nöyrästi rukoilemme sinua:
Johdata heidät kaikesta pahuudesta ja vilpistä veljesrakkauteen ja hyvään elämään.
että me yksimielisinä ylistäisimme sinua ainoaa ihmisä rakastavaa.
Varjelusta tarvitsevan puolesta
 
Pelasta palvelijasi valkeuden enkelien ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden.
(Kuva © veli Martinus)
Herra meidän Jumalamme,
iankaikkinen Kuningas, Kaikkivaltias ja Kaikkivoipa,
joka yksin vapaasta tandostasi olet kaiken luonut.
Sinä pelastit Babyloniassa pyhät nuorukaiset
seitsemän kertaa kuumennetun pätsin liekeistä muuttamalla ne vilpoisiksi.
Sielujemme parantaja ja vahvistaja,
sinuun toivonsa panevien turva,
rukoilemme sinua ja hartaasti anomme:
Karkota kaikki pahat voimat ja päästä niistä palvelijasi,
varjele hänet kaikilta paholaisen hyökkäyksiltä ja juonilta.
Ihmisiä rakastava Jumala, Kaikkeinkorkein,
anna palvelijallesi auttava kätesi, ojenna käsivartesi ja vartioi ja varjele luotuasi.
Lähetä palvelijasi tykö rauhan enkeli, voimallinen sielujemme ja ruumiidemme suojelija,
puolustamaan häntä, jotta suojassasi hän kiittäen rukoilisi sinua:
Kun Herra on minun kanssani, en pelkää, mitä voivat ihmiset;
ja: En pelkää mitään pahaa, koska sinä olet kanssani,
koska sinä olet Jumala, minun turvani, väkevä Valtias, rauhan Ruhtinas.
Herra meidän Jumalamme,
pelasta palvelijasi ja varjele häntä kaikelta pahalta.
Kaikkeinpyhimmän Jumalansynnyttäjän,  Neitseen Marian,
valkeuden enkelien ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden.
Amen.
 
ROOM.5. KOL.2. ROOM.8. KORKV.8. GAL.3. EF.2. EF.4. 1.KOR.12. 1KOR.13.
 
NÄLKÄÄN NÄÄNTYY SIELUMME, JOS ET AUTA JEESUKSEMME!
 
 
MIKÄ SINUN ON HAAGAR! MIKÄ SINUN ON? 
 
SUOMEN KÖYHÄT PERHEET!
 
 
KUN KAIKESTA TÄYTYY MAKSU MAKSAA JA VERO, MITTAA KÖYHILLESI VEROTONTA JA HINNATONTA, RAHATTA JA HINNATTA, OI SINÄ VERRATTOMAN SUURI JUMALA, SUO LEIPÄSI JA KALASI JAKOON TULLA KUTEN KERRAN JAOIT KAKSI KALAA JA VIISI LEIPÄÄ, OI SINÄ YLEN ARMOLLINEN!
MINÄ OLEN IANKAIKKINEN ISÄ!
OLETKO SE SINÄ, VAI PITÄÄKÖ MEIDÄN TOISTA ODOTTAMAN, 
SE ON MINUN MURHEENI, ETTÄ KORKEIMMAN OIKEA KÄSI ON MUUTTUNUT!
 
 
VOI ISIEN KYLMIÄ KUPEITA JA KIRKON ROUTEINEITA JÄTTILÄISIÄ-ME LUOTAMME RAKKAUDEN VANHURSKAUTUKSEEN JOSSA EI OLE MITÄÄN YHTEYTTÄ TUOHON FORENSSISEEN VAAKITUKSEEN, TÄMÄ ON MEIDÄN MESSIAAMME HEIKKOUS, EI MEILLÄ OLE AUTUASTA VAIHTOKAUPPAA, SELVITKÖÖN VOIDELTU SIITÄ SITTEN, ISIEMME KYLMIEN KUPEITTEN JA ROUTINEITTEN JÄTTILÄISTEN TÄHDEN!
KOLMEN ENKELIN SANOMA: JOS TUNNUSTAMME ETTÄ ISÄ SANOO MINÄ OLEN, POIKA SANOO MINÄ OLEN JA PYHÄ HENKI SANOO MINÄ OLEN EIKÄ KUITENKAAN OLE KOLMEA MINÄ OLEN JUMALAA VAAN YKSI MINÄ OLEN JUMALA, EDELLYTTÄÄ MEIDÄN TUNNUSTAA KUTEN KORKEIN TUNNUSTUS SHEMA OPETTAA EI VOI OLLA KUIN YKSIPERSOONALLINEN JUMALA, SILLÄ NÄIN KIRJOITETTU IHMISEN JA ENKELIN KUNNIANKÄYNNISTÄ JUMALANSA ETEEN! MUTTA ETTÄ MESSIAS PROFETIA: SE ON MINUN MURHEENI ETTÄ KORKEIMMAN OIKEA KÄSI ON MUUTTUNUT ON TÄYSIN RISTIRIIDASSA TÄMÄ JUMALAN KÄSKYN KANSSA SIKSI SANOTAAN, MINÄ JÄLLEEN PYSTYTÄN DAAVIDIN SORTUNEEN MAJAN! MUTTA ETTEI KIRKKO TÄTÄ MYÖNNÄ EIKÄ OLE KOSKAAN MYÖNTÄNYTÄÄN, SYNNYTTI MM. ATHANASIOKSEN TUNNUSTUKSEN! 2.KOR.5.14-6:2. ROOM.5-AUTUAS VAIHTOKAUPPA VAIKO TRINILOGINEN PÄÄTÖS!
 
KUN JANOON,OLE LÄHTEENÄ, NÄLKAISEN RUOKKIJANA, KUN EKSYN KORPEEN SYNNIN MÄ, SÄ OLE PAIMENENA, SÄ OLE OKSAN RUNKONA JA RAMPA RAUKAN SAUVANA, LAIN TUOMIOISTA PÄÄSTÄ!-
SAKRAMETTEJA KAKSI, EHTOOLLISESSA KRISTUKSEN RUUMIS JA VERI ON LÄSNÄ, KASTEESSA ON LÄSNÄ JUMALAN TRINOLOGINEN PÄÄTÖS, JUMALAN ANTAA SANANSA JOKAISELLE EREHTYMÄTTÖMYYDEN SALAISUUDESSA NIIN ETTÄ SANA MITÄ LUEMME ON INSPIROITUNUT JUMALALTA MEILLE EREHTYMÄTTÖMÄNÄ JUMALAN SANANA. VANHURSKAUTTAMINEN EI OLE VAAKITUSTOIMI VAAN KOLMITAHOISEN JUMALAN TRINILOGINEN PÄÄTÖS. KIRKKO JA VIRKA-AJATUS ON PRESBYTEERINEN. UUDESTISYNTYMINEN TAPAHTUU PARANNUKSEN JÄLKEEN VANHURSKAUTUKSEN SEURAUKSENA, KASTEESSA ON KUITENKIN HERÄTTÄMISEN NIHLA, MUTTA POSSESATIONAALISESSA MIELESSÄ UUDESTISYNTYMINEN EI VOI TAPAHTUA LAPSEN KASTEESSA, MUTTA TRINILOGINEN PÄÄTÖS ON KASTEESSA LÄSNÄ SITEN ETTÄ SE VARJALEE UUDESTISYNTYMISEN SALAISUUTTA SEN VARSINAISEEN USKON KOHTAAN NIIN KUIN ON KIRJOITETTU ETTEI RAAMATTU TUNNUSTA KAHTA UUDESTISYNTYMISTÄ, VAAN YHDEN PARANNUKSEN JÄLKEEN TAPAHTUVAN UUDESTISYNTYMISEN, NIINPÄ LAPSEN KASTEESSA TAPAHTUU PELASTUKSEN AFFETAATIO KOSKA EI OLE MYÖSKÄÄN KAHTA PELASTUSTA OLEMASSA JA KOSKA LAPSI EI TARVITSE PELASTUSTA VAAN AINOASTAAN AFFETAATION, KOSKA ON KIRJOITETTU, JOKA USKOO JA ON KASTETTU SE PELASTUU, LAPSI EI TÄTÄ TARVITSE KOSKA HÄN ON PELASTETTU JO ENNEN KASTETTA TÄMÄ LAUSE SELVÄSTI TARKOITTAA POSSESAATIONALISTISTA PELASTUSTA, NIINPÄ LAPSEN PELASTUMINEN EI VARSINAISESTI KUULU USKON PIIRIIN VAAN SE ON PRONOS OTOLLISUUS ERITYISOIKEUDELLA. JUMALALLA EI OLE VIHAN AKTIOTA KASTAMATONTA LASTA KOHTAAN VAAN SUOJAAVA JA VARJELEVA TRINILOGINEN AKTIO! ON MAHDOLLISTA ETTÄ Annihilationismiksi SANOTTU KADOTUS OPPI ON LÄHEMPÄNÄ RAAMATUN TOTUUTTA KUIN KIRKON SILLÄ KOKO ILMESTYSKIRJAN APOKALYTINEN ENKELIEN SANOMA ON SIIHEN VIITTAAVA JA SEN LUONTOINEN. MYÖS POSITER PROTEKAANUS VIITTAA EVANKELIUMIN LUONTOON JOTA ENKELI JULISTAA. RAAMATULLISTEN LAHJOJEN PERUSMUOTO ON SEITSEMÄN SEN PERUSAJATUS ON PUNNITA, SINUT ON VAAKASSA PUNNITTU JA KÖYKÄISEKSI HAVAITTU, PUNNITA LÄHIMMÄISELLE, SIKSI LAHJOJA ON MONINAISIA. PARANNUKSEN JÄLKEEN UUTTA KASTETTA EI TARVITA KOSKA KASTEEN PERUSTALLA EI OLE USKON DEKOTAANISTA MERKITYSTÄ, ILMAN USKOAKIN TAPAHTUNUT KASTE ON KRISTILLINEN KASTE EIKÄ SITÄ TARVITSE UUSIA, JOS JOKU SEN OTTAISI EI SILLÄ KUITENKAAN SITÄ OLE, VAAN SE ON PIKEMMINKIN TÄSSÄ MIELESSÄ USKOSTA RIIPPUMATON ANFITAATIO, VAIKKA SITTEN SIINÄ ONKIN HERÄTTÄMISEN NIHLA USKON KAUTTA, KASTE ON USKON HERÄTTÄJÄYHDISTYS, JOKA ILMAN PARANNUSTA JA USKOA ON KUOLLUT TAI TYHJÄ MERKKI JOKA KAUTTA MEIDÄT ON HAUDATTU KRISTUKSEN KUOLEMAAN ANFITAATIO MERKITYKSESSÄ. ME VOIMME KUVATA LUTHERIN OPPIA SITEN ETTÄ KAIKKI TALOT OVAT KASTEEN SAKRAMENTIN RINTAMAMIES TALOJA EIKÄ LUTERILAISET MUILLE TALOILLE SALLI KOTIRAUHAA EIKÄ LEPOPÄIVÄÄ ELLEI NE KOKONAAN KAIKKOA LUTERILAISUUDEN PIIRISTÄ, NIIN KUIN LUTHER SANOO, KASTEEN JA USKONTUNNUSTUKSEN SUHTEEN MEILLÄ EI OLE PÄTENKÄÄN EROA ROOMAN KANSSA, EMMEKÄ TAHDO TOISTA KRISTUSTA SINÄLLÄÄN USKOA, TUNNUSTAA JA TOISTA KRISTUKSEN KIRKKOA RAKENTAA KUIN ROOMA. HELLUNTAILAISILLA ON SITTEN KATOSTAPÄIN LORISEVA RINTAMAMIES TALO. TUNNUSTAMME TIETYN KATOLISPERÄISEN PELASTUKSEN OLEVAN LUTERILAISUUDEN KASTEEN KIRKOSSA,  KUTEN PAAVALI SANOO, PÄÄASIA ETTÄ JOLLAKIN TAVALLA EVANKELIUMIA JULISTETAAN, MUTTA KIRKKOMME KASTE VARSINAISESTI TAPAHTUU KATESENTISTISEEN KOLMINAISUUDEN SALAISUUTEEN. JOHTAVA PRESBYTEERI ON AINA MIES. KASTE EI TARKOITA ENSISIJAISESTI KERRAN KASTAMISTA VAAN KERRAN SIIHEN ASTUMISTA LAPSENA, JOS KIRKKO ON EREHTYNYT ESIMERKIKSI KASTEEN KOLMINAISUUDESSA ESIMERKIKSI ATHANSIOKSEN MUKAAN JA ABSOLUTISOINUT SEN JO LAPSENA, KASTE VOIDAAN SUORITTAA UUDELLEEN LITURGISESSA KASTEEN SAATOSSA, OSOITTAEN TUNNUSTETTUA KOLMINAISUUTTA, KASTETTU ON KUITENKIN SYYNTAKEETON, MUTTA KIRKKO SYYLLINEN, KASTETTA EI VARSINAISESTI AUTUUDEN TÄHDEN TARVITSE UUSIA MUTTA KIRKON TÄHDEN SE VOIDAAN UUSIA, ETTÄ JUMALAN SUUREMPI TODISTUS TULISI JULKI. KASTE ON PELASTUS MERKITYKSESSÄÄN DEFEKTIOTOIMI JOLLA ILMAISTAAN JUMALAN KUNNIAA, NIIN ON OLTAVA YKSI (KIRKKO) JOKA ILMAISEE KASTEELLAAN SELVÄSTI JUMALAN OLEVAN YKSIPERSOONALLINEN. KUN PIETARI SANOO VESI PELASTAA TEIDÄT KASTEENA, KASTEELLA ITSELLÄÄN EI KUITENKAAN OLE PELASTAVAA VOIMAA ILMAN IHMISEN HENKILÖKOHTAISTA DEFEKTIIVISYYTTÄ KRISTUSTA JA EVANKELIUMIA KOHTAAN, SE ON ILMAN USKOA KUOLLUT JA TYHJÄ MERKKI EIKÄ SIINÄ ILMAN USKOA OLE PYHITTÄVÄÄ VOIMAA. KASTEEN KRISTUS ON PELASTAVANA KASTEESSA VAIN SILLOIN KUN OLEMME KATUMUKSEN JA USKON KAUTTA TULLEET TAKAISIN TÄHÄN KASTEEN JA SEN KRISTUKSEN LAIVAAN JA OLEMME SUOSTUNEET JUMALAN DEFEKTIOTOIMEEN. NÄILLÄ PERUSTEILLA MYÖS SYLILAPSET KASTETAAN KRISTILLISEN KIRKON PIIRIIN SEURAKUNNAN JÄSENIKSI, KOSKA HE OVAT OTOLLISIA SIIHEN JEESUKSEN ERITYISOIKEUDELLA, SILLÄ SEN KALTAISTEN ON JUMALAN VALTAKUNTA, SIKSI JEESUS SANOO, SALLIKAA HEIDÄN TULLA MINUN TYKÖNI TÄLLÄ TAVALLA MYÖS KASTEEN KAUTTA. NIINPÄ KUN KOL.2. SANOO KASTEESSA TE OLETTE HERÄTETYT USKON KAUTTA EI TARKOITA LAPSEN UUDESTISYNTYMISTÄ KASTEESSA, VAAN SIINÄ KOKO KASTEEN LAIVA SAA MERKITYKSENSÄ AINA USKON KAUTTA JOTA ILMAN EI OLE KASTEEN KRISTUSTA EIKÄ IHMINEN USKON JA KASTEEN KRISTUKSEN LAIVASSA, NIIN SIIS RAAMATTU SELVASTI OPETTAA UUDESTISYNTYMISEN OPINKOHTAA AINOASTAAN PARANNUKSEN JA DEFEKTIIVISEN USKON VANHURSKAUTUKSEN SEURAUKSENA.
 
 
 JUMALA TAHTOO TÄMÄN KUNNIANKÄYNNIN IHMISELTÄ JOKA ON EREHTYVÄINEN ITSENSÄ ELI JUMALAN, EREHTYMÄTTÖMÄN ETEEN, NIINPÄ IHMINEN VOI EREHTYÄ MUTTA EI JUMALAN SANA, JUMALA ON KUITENKIN KÄSKENYT USKOA SANAANSA NIIN JA TÄLLÄ TAVALLA EREHTYVÄNÄ IHMISENÄ JOHON SAATANA EI VOI KOSKAAN SITEN USKOA JA SITÄ SITEN KÄYTTÄÄ. EI SIIS SILLÄ PELASTUS HUKASSA OLE JOKA TÄLLÄ TAVALLA USKOO SANAN OLEVAN EREHTYMÄTÖN JA ITSE EREHTYVÄINEN, VAIKKA HÄN VÄÄRIN SITTEN USKOISIKIN VAAN PIKEMMINKIN SILLÄ, JOKA EI USKO ENSINKÄÄN SILLÄ LEIVISKÄÄ EI OLE LUPA MAAHAN HAUDATA. NIINPÄ SELVÄSTI MINÄ OLEN TARKOITTAA JUMALAN PERSOONAA JA KUN ATHANASIOS SANOO ETTEIVÄT PERSOONAT OLE SEKOITTUNEET TOISIINSA, NIIN PÄIN VASTOIN NE OVAT PERÄTI YKSI JA KUTEN JEESUS SANOO, MINÄ JA ISÄ OLEMME YKSI JA MINÄ OLEN ISÄSSÄ JA ISÄ ON MINUSSA, NIINPÄ VAARANTAMATTA RAAMATUN SANAA VOIDAAN PERSOONIA SEKOITTAMATTA  JA JUMALALLISTA OLEMUSTA HAJOITTAMATTA, TUNNUSTAA PERSOONIEN YKSEYS JUMALA SANOMASSA MINÄ OLEN KOSKA PERSOONA ON JUMALA ITSE, SEKOITTAMATTA KUITENKAAN TOISIINSA KOLMEA ERI PERSOONA IDENTITEETTIÄ, JA HAJOITTAMATTA NIIDEN JUMALALLISTA YKSEYTTÄ POIKA TULI IHMISEKSI JA ILMAISEE OLEVANSA IANKAIKKINEN ISÄ. NIINPÄ POIKA ON ENNEN AIKOJEN ALKUA IKUISESSA AMMUSINATIOSSA SYNTYNYT ISÄSTÄ TOISEEN PERSOONA IDENTITEETTIIN TÄSTÄ MINÄ OLEN YKSI PERSOONA JUMALA SALAISUUDESTA, SAMOIN HENKI LÄHTEE ISÄSTÄ JA TULLUT POJAN SALAISUUTEEN SAMASSA AMMUSINAATIOSSA. KOSKA PERSOONA VIITTAA RAAMATUSSA SUORAAN JUMALALLISEEN OLEMUKSEEN, EI TÄSSÄ MIELESSÄ PERSOONA OLEMUSTAKAAN SAA HAJOITTAA JUMALAN YKSIOLENNOLLISUUDESTA. TÄTÄ ATHANASIOS EI TUNNUSTA. NIINPÄ TÄMÄ YKSIOLENNOLLINEN JUMALSALAISUUS TEKEE VANHURSKAUTTAMISESTA TRINILOGISEN PÄÄTÖKSEN. 2.KOR.5:11-6:2. ROOM.5.  
 
 
USKONTUNNUSTUS KOLMIYHTEISESTÄ JUMALASTA!
Yhteinen kristillinen usko on tämä: Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta.
 
Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma,
mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.
 
Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki: Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton.
 
Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön.
 
Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön.
 
Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias.
 
Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.
 
Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta.
 
Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt.
 
Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.
 
Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.
 
Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin.
 
Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi.
 
Oikea oppi on tämä: Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen:
 
Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen.
 
Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä.
 
Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi.
 
Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden.
 
Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.
 
Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista,
 
astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
Selitys - vaan ei yhtä tiennyt hän!
SELVÄSTI MINÄ OLEN TARKOITTAA JUMALAN PERSOONAA JA KUN ATHANASIOS SANOO ETTEIVÄT PERSOONAT OLE SEKOITTUNEET TOISIINSA, NIIN PÄIN VASTOIN NE OVAT PERÄTI YKSI JA KUTEN JEESUS SANOO, MINÄ JA ISÄ OLEMME YKSI JA MINÄ OLEN ISÄSSÄ JA ISÄ ON MINUSSA, NIINPÄ VAARANTAMATTA RAAMATUN SANAA VOIDAAN PERSOONIA SEKOITTAMATTA  JA JUMALALLISTA OLEMUSTA HAJOITTAMATTA, TUNNUSTAA PERSOONIEN YKSEYS JUMALA SANOMASSA MINÄ OLEN KOSKA PERSOONA ON JUMALA ITSE, SEKOITTAMATTA KUITENKAAN TOISIINSA KOLMEA ERI PERSOONA IDENTITEETTIÄ, JA HAJOITTAMATTA NIIDEN JUMALALLISTA YKSEYTTÄ POIKA TULI IHMISEKSI JA ILMAISEE OLEVANSA IANKAIKKINEN ISÄ. NIINPÄ POIKA ON ENNEN AIKOJEN ALKUA IKUISESSA AMMUSINATIOSSA SYNTYNYT ISÄSTÄ TOISEEN PERSOONA IDENTITEETTIIN TÄSTÄ MINÄ OLEN YKSI PERSOONA JUMALA SALAISUUDESTA, SAMOIN HENKI LÄHTEE ISÄSTÄ JA TULLUT POJAN SALAISUUTEEN SAMASSA AMMUSINAATIOSSA. KOSKA PERSOONA VIITTAA RAAMATUSSA SUORAAN JUMALALLISEEN OLEMUKSEEN, EI TÄSSÄ MIELESSÄ PERSOONA OLEMUSTAKAAN SAA HAJOITTAA JUMALAN YKSIOLENNOLLISUUDESTA. 
TÄMÄ MINÄ OLEN JUMALA ON JEHOVAH
 
 
OIKEISTOLAISILLA ELI VALKOISILLA ON VAAKITUKSEEN PERUSTUVA VANHURSKAUTUS, VASEMMISTOLAISILLA, ELI PUNAISILLA TRINOLOGISEEN PÄÄTÖKSEEN PERUSTUVA VANHURSKAUTUS. MUTTA ETTÄ JO ISÄT OVAT OPETTANEET ETTÄ JEESUKSEN VERI KIINNITTÄÄ YHTEEN AINOAAN USKOON EREHTYMÄTTÖMÄN SANAN USKOON, VAIKKA SITTEN USKON MÄÄRÄ SANAAN EI VASTAA VAJAVAISIA OPETUKSIAMME, EI MEITÄ TUOMITA SEN TÄHDEN VAAN ETTÄ JOKAINEN SANASTA SYNTYNYT NYT OMAA SANAN EREHTYMÄTTÖMÄN SANAN USKON, SILLÄ USKO, TOIVO, RAKKAUS JA JUMALAN SANA VAIN JÄÄ, TÄHÄN MYÖS MARTTI LUTHER TURVASI JA NIIN OVAT KAIKKI KIRKKOISÄT TEHNEET JA TÄSTÄ OPETUKSESTA APOSTOLI JOHANNES ANTAA YLEISEN PERIAATTEEN, JOKAINEN HENKI, JOKA TUNNUSTAA JEESUKSEN KRISTUKSEKSI, LIHAAN TULLEEKSI, ON MYÖS JUMALASTA! NIINPÄ VASTOIN SYDÄMEN KAIKKEA PERKELETTÄ KAIKKI SAAVAT ARMON TALLETUKSEN JA SOVINNON JUMALAN KANSSA JUMALAN VAIKUTTAMASSA JA YLLÄPITÄMÄSSÄ ARMOVOIMASSA ILMAN OMAA ANSIOTA, VASTAANOTTAMALLA TÄMÄN SOVINTOSAARNAN - 2.KOR.5:11-6:2.  SALATUSSA TAHDOSSAAN JUMALA VOI PELASTAA IHMISIÄ MITEN TAHTOO KUTEN ESIMERKIKSI KASTEEN TÄHDEN, MUTTA ILMOITETUSSA TAHDOSSAAN HÄN ON SÄÄTÄNYT LÄHESTYMISJÄRJESTYKSEN IHMISELLE JUMALAA JA AUTUUTTA VARTEN.
 
MITÄ KASTE MERKITSEE? 
KRISTUS PERUSTUS POHJUSTUKSEN LÄHTÖKOHDAN, HERÄTTÄMISEN JA SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSEN LIITON JA LUPAUKSEN, LUPAUKSEN PYHÄN HENGEN SAAPUMISESTA, VANHURSKAUTUKSEN TRINOLOGISEN JUMALAN PÄÄTÖKSEN, LUPAUKSEN JA NIHLAN JUMALAN PYHITTÄVÄSTÄ VOIMASTA, HAUDATUT KRISTUKSEN KUOLEMAAN PELASTUSTA VARTEN, USKON KAUTTA HERÄTTÄMISEN LUPAUKSET, HYVÄN OMANTUNNON LIITON, PELASTAVAN VESIPESUN OSALLISUUDEN, SANAN, HENGEN JA KRISTUKSEN KAUTTA, LIITETYT KANSAAN JOSSA ON LUVATTU VANHURSKAUTUS TOTEUTTAA, UUDEN SYNTYMÄN PESUN PYHÄN HENGEN UUDISTUSTA VARTEN, NIIN ETTÄ SANA, HENKI, USKO JA KRISTUS TOTEUTTAA KAIKEN TÄMÄN ELÄMÄSSÄMME KUNNES UUSISYNTYMISEMME ON TÄYDELLINEN. TÄSSÄ MIELESSÄ PARANNUS ON KASTEEN VOIMAAN JA USKOON PALAAMISTA KUITENKIN SIINÄ MERKITYKSESSÄ ETTÄ UUDESTISYNTYMISEN TÄYTTYMYS EI OLE HISTORIASSA SEN POSSENSAALISESSA MERKITYKSESSÄ.
 
 
 
KALEVAN HERÄNNEET! HES.34
 
 
SALLIMUKSEN PUNAINEN HEVONEN
MAAILMA VAIKO JEESUS-JUMALAMME, ISÄMME, ME PYYDÄMME NÖYRÄSTI, ETTET SYNNYTTÄISI LAHOSTA PUUSTA TÄTÄ KANSALLISTA KIRKKOSALAISUUTTA!
 
KALEVAN LINJA, RAITEELTA 2.
 
 
PUNAINEN VIIVA-MITÄ HERÄNNEILLE JÄÄ?
 
OLEMME TRINIAANISEN PÄÄTÖKSEN KANNALLA, EMME VAAKITUKSEN- 2.KOR.5.14-6:2. ROOM.5
 
KUKA KUOLI RISTILLÄ- KAS KARITSATA JUMALAN, HÄN VAIVAHANSA ASTUU JA PIIKIT ORJANTAPPURAN, PÄÄ VERESTÄNSÄ KASTUU...
 
JEESUS EI SANO FARISEUKSILLE NIIN ETTÄ OLETTEKO LUKENEET KIRJOITUKSISTA ETTÄ JUMALA ON YKSI, VAAN HÄN SANOO, ISÄ JA MINÄ OLEMME YKSI!
 
 
 
Akatistoshymni Arkkienkeli Mikaelille, taivaallisten sotajoukkojen johtajalle
1. kontakki
Taivaallisten voimien valittu johtaja ja ihmiskunnan puolustaja, me sinun avullasi koettelemuksista vapautetut, kannamme sinulle kiitosveisun. Sinä, joka seisot kunnian Kuninkaan valtaistuimen edessä, vapautat meidät kaikesta hädästä, jotta me uskolla ja rakkaudella huutaisimme sinulle:
 
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
1. iikossi
Tulisten enkeljoukkojen johtajana on oikein ylistää sinua enkelten kielin, oi Mikael, mutta vasta nyt, sinun opettamanasi, me olemme tulleet tuntemaan ruumiittomien voimien puheen. Ota meiltä, kuolevaisten huulilta, vastaan kiitollisena kantamamme ylistys:
 
Iloitse, maailman ensiksi luotu tähti; iloitse oikeuden ja totuuden kynttilä, joka loistat kullan lailla.
Iloitse sinä, joka ensimmäisenä otit vastaan enkelten joukosta luomattoman valon säteet;
iloitse enkelien ja arkkienkelien johtaja.
Iloitse sinä, jossa Luojan oikean käden kunnia loistaa;
iloitse sinä, jossa kaikkien ruumiittomien joukkojen joukot on kaunistettu.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
2. kontakki
Pitäen hengellisen kauneutesi loistokkuutta ja oikean kätesi voimaa salaman kaltaisena me, jotka olemme kietoutuneet kuolevaiseen lihaan tässä maailmassa, mutta täytettynä ilolla ja kiitollisuudella Luojaamme kohtaan huudamme, oi Jumalan arkkienkeli ja kaikki taivaalliset voimat:
 
Halleluja!
2. iikossi
Oi ihmeellisin Mikael, taivaallisten voimien johtaja, ano meille selkeää ymmärrystä, vapautusta intohimoista, jotta ylennettynä maallisesta taivaalliseen me laulaisimme sinulle ylistysveisua:
 
Iloitse, Jumalan sanomattoman kauneuden ja hyvyyden kaltaisuus;
iloitse kaikkipyhän Kolminaisuuden salaisuuksiin osallistuja.
Iloitse Kolminaisuuden tuomioiden uskollinen täyttäjä;
iloitse sinä taivaallisissa joukossa Jumalan rakkauden hämmästyttämänä.
Iloitse sinä, jolle maassa syntyneet antavat kunnian;
iloitse sinä, jonka edessä taivasten voimat vapisevat.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
3. kontakki
Arkkienkeli Mikael, sinä näytit voimasi Jumalan kunnian rikkomattomana sinettinä. Enkelten joukkojen päämiehenä sinä olet seissyt röyhkeän Saatanan, tavattoman ylpeän ja pahuutta hengittävän ja hänen pimeyden palvelijoidensa edessä heittäen heidät maan alimpiin paikkoihin. Samanaikaisesti taivaalliset voimat kunniallisesti sinun johtaminasi huutavat yhteen ääneen riemuiten Jumalan valtaistuimen edessä:
 
Halleluja!
3. iikossi
Kaikki kristityt omaavat sinut, oi arkkienkeli Mikael, voimallisena puolustajana ja apuna taistelussa sielun vihollista vastaan. Siksi me toivomme sinulta ihmeellistä suojelusta lausuen sinulle tänä pyhänä juhlana:
 
Iloitse sinä, joka olet heittänyt alas Saatanan salaman lailla taivaasta;
iloitse sinä, jonka suojelemana ihmiskunta nousee taivaaseen.
Iloitse sinä korkeuksissa olevan loistavan maailman upea kaunistus; iloitse langenneen maailman kunniakkain puolustaja.
Iloitse sinä, jota pahat voimat eivät ole koskaan voittaneet;
iloitse sinä, joka vahvistit ikuisiksi ajoiksi jumalallisen armon totuudessa ja vanhurskaudessa taivaallisten voimien kanssa.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
4. kontakki
Oi enkelten päämies, päästä meidät, jotka loistavaa juhlaasi riemuiten kiusausten myrskystä ja vaikeuksista, sillä sinä olet voimallinen apu koettelemuksissa ja suojelija ja puolustaja kuoleman hetkellä kaikille, jotka huutavat Herralle sekä Valtiattarellemme:
 
Halleluja!
4. iikossi
Nähden sinun rohkeutesi Saatanan joukkoja vastaan kaikki enkelten joukot riemuiten taistelussa Valtiaan nimessä ja kunniaksi huutavat: ”Kuka on niin kuin Jumala?”. Ja me, nähden Saatanan heitettynä sinun jalkojesi juureen huudamme sinulle, kuten voittajalle:
 
Iloitse sinä, jonka kautta rauha ja hiljaisuus on palautettu taivaissa;
iloitse sinä, joka ajoit alas helvettiin pahuuden hengen.
Iloitse sinä, joka johdat enkelten armeijaa ja näkymättömien joukkoja maailmassa saattaen perikatoon pahuuden;
iloitse sinä, näkymätön, joka rauhoitat kuohunnan ja näkymättömän maailman joukot.
Iloitse sinä, ihmeellinen puolustaja niille, jotka sotivat pahuuden henkeä vastaan; iloitse niiden vahva puolustaja, joita ovat maailman kiusaukset ja hyökkäykset heikentäneet.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
5. kontakki
Sinä ilmestyit Khonen kirkossa suuria ihmeitä vuodattavana jumalallisena suihkulähteenä. Sinä et ainoastaan tuhonnut siellä asuvaa suurta ja pelottavaa käärmettä, vaan myös puhkaisit veden virran, joka parantaa ruumiillisia vaivoja, jotta kaikki voisivat ylistää sinua, enkelten Herraa ja Jumalaa, huutaen:
 
Halleluja!
5. iikossi
Kuultuamme sinusta ja tietäen sinut suureksi, loistavaksi valoksi enkelten joukossa, Jumalan ja Hänen Äitinsä jälkeen me kiiruhdamme sinun luoksesi, ihmeellinen Mikael. Valosi kirkkailla säteillä valista meidät, jotka laulamme sinulle seuraavasti:
 
Iloitse sinä, joka välitit Moosekselle Siinailla lain;
iloitse sinä, jossa Israelin tuomarit ja johtajat löysivät voiman ja suojeluksen.
Iloitse sinä, jonka kautta profeetat ja juutalaisten ylipapit vastaanottivat tiedon kaikkitietävästä Jumalasta;
iloitse sinä, joka huolehdit Jumalaa pelkäävien lain antajien viisauden salaisuudesta.
Iloitse sinä, joka istutit hyvyyden ja armon lain ja totuuden palvelijoiden sydämiin.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
6.kontakki
Sinä olet ilmoittanut edeltä Jumalan tuomion muinaisina aikoina – merkkinä sinusta – Maanoah täyttyi pelolla ja hämmennyksellä ajatellen ettei hän enää eläisi. Vaimonsa opettamana hän ymmärsi näyn hyvyyden ja sanojesi lempeyden. Täyttyneenä ilolla pojan, Simsonin, tulevasta syntymisestä hän huusi Jumalalle kiitokseksi:
 
Halleluja!
6. iikossi
Sinä loistit ihmeellisesti, oi Mikael, kun miehen hahmossa seisoit Joosua Nuunin pojan edessä lausuen: Riisu kenkäsi, sillä minä olen Herran taivaallisten voimien johtaja. Ja me, ihmetellen, laulamme sinulle:
 
Iloitse sinä johtajien, hallitsijoiden ja hallituksien väsymätön suojelija;
iloitse sinä Jumalan käskyjen vastustajien pikainen kukistaja.
Iloitse sinä, joka tyynnytät yleisen sekasorron voimallisen aallon;
iloitse halpamaisten tapojen näkymätön tuhoaja.
Iloitse sinä, joka valaiset epäilyksen ja suuren hämmennyksen hetkenä;
iloitse sinä, joka pelastat kaikki sielun tuhoavasta ja petollisesta hyökkäyksestä.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
7. kontakki
Tahtoen osoittaa, että ihmisen onni ei ole riippuvainen hänestä itsestään, vaan on aina Hänen, kaikkien Luojan, jumalallisessa kädessä, Hänen, joka on antanut sinut puolustajaksi ja suojelijaksi maallisille valtakunnille, jotta voisit valmistaa kaikki heimot ja kansat Jumalan valtakunnan ikuisuuteen. Siksi kaikki, jotka tietävät suuren palveluksesi ihmiskunnan pelastukseksi, huutavat Jumalalle kiitokseksi:
 
Halleluja!
7. iikossi
Kaikkien ihmeiden Luoja ja Herra on näyttänyt meille uuden ihmeen maan päällä sinun kauttasi, enkelten päämies, kun ihmeellisesti pelastit nimesi kunniaksi rakennetun kirkon huuhtoutumasta joen veteen. Sinä käskit nousevaa virtaa kääntymään takaisin maan poveen Arhippoksen ja hänen hengellisten lapsiensa nähden, jotka kiitokseksi huutavat sinulle:
 
Iloitse sinä Jumalan kirkon kestävä valli;
iloitse sinä, jonka käskyille luonnon elementit ovat alamaiset.
Iloitse sinä, jonka vuoksi kaikki pahat aikeet eivät toteudu;
iloitse sinä, joka kaikille uskovaisille tuot riemun Jumalan kaikkivoimalliselta valtaistuimelta.
Iloitse sinä, joka johdat uskottomat oikeuden ja totuuden poluille.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
8. kontakki
Habakuk, profeetta, itse näki voimasi oudon ihmeen, oi Jumalan joukkojen johtaja, jonka suoritit jumalallisesta käskystä. Sinä veit hänet Juudeasta Babyloniaan viemään ruokaa Danielille, joka oli vankina leijonien luolassa. Siksi hämmästyen voimasi vaikutuksesta hän huutaa:
 
Halleluja!
8. iikossi
Seisoen Jumalan valtaistuimen edessä, Mikael, sinä olet korkeuksissa olematta kuitenkaan kaukana maailman ihmisistä. Sinä aina taistelet ihmiskunnan pelastuksen vihollisia vastaan. Siksi kaikki, jotka haluavat saavuttaa kaivatun isänmaan taivaassa lausuvat sinulle yksimielisesti:
 
Iloitse sinä enkelten kolmipyhä veisun johtaja;
iloitse maailmassa olevien aina valmis puoltaja ja suojelija.
Iloitse sinä, joka oudolla tavalla löit alas faraon ja hänen petolliset egyptiläisensä heidän raskaassa ylpeydessään;
iloitse sinä, joka kunniallisesti johdit juutalaisia heidän erämaa vaelluksellaan.
Iloitse sinä, joka sammutit Baabelin palavan pätsin liekit kolmen nuorukaisen vuoksi.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
9. kontakki
Riemuisa värinä valtasi pyhän Athos vuoren munkit kun he näkivät sinun pelastavan Jumalaa pelkäävän kivi kaulassaan meren syvyyksiin heitetyn lapsukaisen rahaa himoitsevien miesten toimesta. Luostari, joka otti hänet vastaan on koristettu nimelläsi, oi Mikael, ja huutaa Jumalalle kiitokseksi:
 
Halleluja!
9. iikossi
Puhujilla, jotka rakastavat kaunopuhetta ja nokkelia ajatuksia ei ole tarpeeksi rohkeutta puhua voimastasi, Oi Mikael, kuinka sinä yhdessä yössä tuhosit Assyrian kuninkaan Salmanassarin satakahdeksankymmentäviisituhatta sotilasta varoittaakseen häntä pilkkaamasta Herran nimeä. Me, jotka kunnioitamme innokkuuttasi puolustaa totuuden Jumalan kunniaa huudamme sinulle riemuiten:
 
Iloitse sinä oikeauskoisten joukkojen voittamaton johtaja;
iloitse sinä pahuuteen uskovien joukkojen pelote ja tuhoaja.
Iloitse sinä oikean uskon ja jumalanpalveluksen istuttaja;
iloitse sinä sielua vahingoittavien harhaoppien ja skismojen kitkijä.
Iloitse sinä, joka vahvistit hurskaita Makkabealaisia taistelu kentällä;
iloitse sinä, joka kaadoit maahan temppelissä Heliodoruksen, pahan kuningas Antiokuksen joukkojen johtajan.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
10. kontakki
Oi Jumalan sotajoukkojen johtaja, ole meille, jotka toivomme pelastusta horjumaton apu ja suojelus ahdingossa sekä onnettomuuksissa. Ennen kaikkea suojele meitä omilta pahoilta tavoiltamme ja synneiltämme, jotta edistyisimme uskossa, toivossa ja rakkaudessa Kristukseen ja voisimme kiitollisuudella riemuiten huutaa enkelten johtajalle ja ihmiskunnan vahvalle puolustukselle:
 
Halleluja!
10. iikossi
Oi Jumalan sotajoukkojen johtaja, sinä olet suojamuuri ja vahva tukipylväs kaikille taistelussa näkyväisiä ja näkymättömiä vihollisia vastaan. Kiitollisin sydämin ja äänin me huudamme sinulle.
 
Iloitse sinä uskon ja pyhän Kirkon voittamaton puolustaja vihollisia vastaan;
iloitse sinä, väsymätön apu niille, jotka nöyrästi julistavat ilosanomaa.
Iloitse sinä, joka valaiset uskon valolla pimeyden maassa istuvat;
iloitse sinä, joka johdat totuuden ja katumuksen poluille ne, jotka ovat langenneet valhe viisauteen.
Iloitse sinä kauhea kostaja niille, jotka turhaan lausuvat Herran nimeä;
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
11. kontakki
Oi Jumalan enkeli, jokainen ylistys veisu on köyhä ylistämään sinun taivaassa ja maassa sekä alisen maailman synkissä syvyyksissä tekemiesi ihmeiden paljouden vuoksi. Alisessa maailmassa sinä Herran voimalla kahlitsisit käärmeen, jotta pahuuden vallasta vapautetut siunaisivat taivaan ja maan Herraa huutaen:
 
Halleluja!
11. iikossi
Oi sotajoukkojen johtaja, sinä ilmestyit totuuden ja puhtauden jumalallisen palveluksen valoa kantavana palvelijana ennalta nähden pimeyden hengen ansat. Sinä kielsit häntä Herran nimessä ettei hän näyttäisi heprealaisten johtajan, profeetta Mooseksen, ruumista aistillisille Israelin lapsille, jotta he eivät palvoisi häntä. Nyt kun me vietämme jumalallisen kirkasta juhlaasi huudamme sinulle:
 
Iloitse sinä, joka pidit puhtaana Jumalan tuntemisen heprealaisten keskuudessa Vanhan Testamentin aikoina;
iloitse sinä, joka armolla kitkit erheen rikkaruohot Uuden Testamentin päivinä.
Iloitse sinä valheprofeettain ja epäjumalien tuhoaja;
iloitse sinä taistelevien ja kärsivien kristittyjen lujittaja.
Iloitse sinä, joka täytät hengessä heikot Jumalan armon voimalla;
iloitse sinä, joka puet uskon aseilla lihassa heikot.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
12. kontakki
Ano taivaassa Jumalalta meille armoa, kun me laulamme ylistääksemme kunnioitettua nimeäsi, oi Mikael, jotta me sinun suojelemina eläisimme hurskaudessa ja puhtaudessa. Päästä vapaaksi lihan ja kuoleman siteistä, jotta me voisimme seisoa kunnian Kuninkaan liekehtivän valtaistuimen edessä ja laulaa yhdessä enkelkuoron kanssa:
 
Halleluja!
12. iikossi
Laulaen ylistystä monille, meidän pelastukseksemme, tekemillesi ihmeille, me rukoilemme kaikkien Valtiasta ja Herraa, oi Mikael, jotta Jumalan kunnioituksen henki täyttäisi meidät, kun me laulamme sinulle näitä ylistyslauselmia:
 
Iloitse sinä, joka korkeudesta lähetät jumalanpalvelijoille tarpeen hetkenä voiman;
iloitse sinä, joka näkymättömästi tuot ylhäältä voiman ja kunnian ansaitsemattomille.
Iloitse sinä, joka viimeisenä päivänä keräät valitut maan neljältä kulmalta;
iloitse sinä, joka Jumalan äänellä karkotat syntiset ikuiseen tuleen.
Iloitse sinä, joka heität Saatanan ja hänen enkelinsä tuliseen järveen;
iloitse sinä, jonka kautta vanhurskaat asettuvat taivaallisen Isän esikartanoihin.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
13. kontakki
Oi ihmeellisin enkelien ja arkkienkelien johtaja, sinun ihmiskunnan pelastukseksi suorittamasi uskomattoman palveluksesi tähden ota vastaan meiltä tämä kiitos- ja ylistysveisu, jonka me nyt sinulle kannamme. Koska sinä olet täynnä Jumalan voimaa, niin suojele meitä näkymättömillä siivilläsi kaikista näkyväisistä ja näkymättömistä vihollisista, jotta me voisimme lakkaamatta huutaa sinut kirkastaneelle ja kunnioittamallesi Herralle:
 
Halleluja, halleluja, halleluja!
Tämä kontakki luetaan kolmesti.
 
Sitten luetaan uudestaan 1. iikossi ja 1. kontakki ja seuraava rukous.
 
1. iikossi
Tulisten enkeljoukkojen johtajana on oikein ylistää sinua enkelten kielin, oi Mikael, mutta vasta nyt, sinun opettamanasi, me olemme tulleet tuntemaan ruumiittomien voimien puheen. Ota meiltä, kuolevaisten huulilta, vastaan kiitollisena kantamamme ylistys:
 
Iloitse, maailman ensiksi luotu tähti; iloitse oikeuden ja totuuden kynttilä, joka loistat kullan lailla.
Iloitse sinä, joka ensimmäisenä otit vastaan enkelten joukosta luomattoman valon säteet;
iloitse enkelien ja arkkienkelien johtaja.
Iloitse sinä, jossa Luojan oikean käden kunnia loistaa;
iloitse sinä, jossa kaikkien ruumiittomien joukkojen joukot on kaunistettu.
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
1. kontakki
Taivaallisten voimien valittu johtaja ja ihmiskunnan puolustaja, me sinun avullasi koettelemuksista vapautetut, kannamme sinulle kiitosveisun. Sinä, joka seisot kunnian Kuninkaan valtaistuimen edessä, vapautat meidät kaikesta hädästä, jotta me uskolla ja rakkaudella huutaisimme sinulle:
 
Iloitse Mikael, taivaallisten voimien johtaja!
Diakoni:
 
Kantakaamme rukouksemme pyhän arkkienkeli Mikaelin puoleen!
Kuoro:
 
Pyhä arkkienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.
Pappi:
 
Oi suuri ja pyhä Mikael, Jumalan arkkienkeli, sinä seisot ikuisen Kolminaisuuden edessä enkeljoukkojen johtajana. Oi puolustaja ja ihmiskunnan suojelija, sinä enkeljoukkojen kanssa olet rikkonut taivaassa kointähden – tavattoman ylpeän Saatanan – pään sekä sinä aina saatat häpeään hänen pahat ja viekkaat palvelijansa maan päällä. Me uskossa riennämme luoksesi ja rakkaudella anomme: ole särkymätön kilpi ja luja linnoitus pyhälle Kirkolle ja sinun kansallesi suojellen niitä salamoivalla miekallasi. Ole meille suojelusenkeli, viisas neuvonantaja ja apu maallemme tuoden sille ikuisesti hallitsevan Kuninkaan ja Herran, meidän Jumalamme, valistuksen ja voiman, ilon, rauhan ja lohdun. Ole maamme sotajoukkojen johtaja ja kanssa taistelija kruunaten sen kunnialla ja voitoilla vihollisista, jotta kaikki sen vastustajat tietäisivät, että Jumala ja hänen pyhät enkelinsä seisovat valmiina puolustamaan sitä. Ole lääkäri ja parantaja haavoittuneille. Ole tuki ja puolustus niille Jumalan Kirkon lapsille, jotka ovat vankeudessa. Ja äläkä kiellä apuasi ja suojelustasi, oi Jumalan arkkienkeli, niiltä, jotka tänä päivänä kunnioitamme pyhää nimeäsi. Vaikka me olemmekin suuria syntisiä, me emme toivo tuhoutuvamme synteihimme, vaan toivomme kääntyvämme Herran puoleen ja elävämme tehden hyviä tekoja. Valaise mielemme Jumalan kasvojen valkeudella, joka lakkaamatta loistaa kirkkaudessa, jotta me ymmärtäisimme Jumalan tahdon meitä kohtaan olevan hyvän ja että Hän tietää kaiken mikä on hyväksi meille. Vahvista Herran armolla meidän heikkoja aikomuksiamme, jotta Herran käskyjen vahvistamina menestyisimme. Tämän lisäksi ano meille todellista katumuksen henkeä, todellista surua ja synnin tuntoa Jumalan edessä, jotta me voisimme viettää jäljellä olevan ajallisen elämämme tyydyttämättä omia tunteitamme ja lihallisia intohomojamme, kitkien pahaa pois sielustamme uskon kyynelin, omantunnon vaivoissa, hyväntekeväisyydessä, hurskaudessa ja rakastavassa armahtavaisuudessa.
Loppumme ja maallisista siteistä vapautuksen hetkenä lähesty meitä, oi Jumalan arkkienkeli, puolusta meitä mallisia ja pahoja henkiä vastaan, jotta me sinun suojeluksessasi voisimme astua kunniakkaisiin asuinsijoihin Paratiisissa, missä ei ole surua eikä kipua, vaan loppumaton elämä. Tee meidät otollisiksi seisomaan kaikkein armollisimman Herran ja Valtiaan kasvojen edessä, joka rakkaudesta meihin on lähettänyt enkeljoukot suorittamaan palvelua meidän pelastukseksemme. Sillä kaikki taivasten voimat ylistävät sinua, ja me kannamme kunnian, ylistyksen ja kiitoksen sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Pieni rukoushetki
1. Alkuvirsi
Virren sijasta voi olla muuta musiikkia.
2. Johdanto
Alkusiunauksen jälkeen voidaan lausua vapaasti laadittavat johdantosanat.
E Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
[E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.]
Synnintunnustus ja synninpäästö
Synnintunnustus ja synninpäästö lausutaan ensisijaisesti silloin, kun pieni
rukoushetki vietetään päivän päättyessä. Synnintunnustuksen edellä voidaan
lausua lyhyet kehotussanat (esim. s. 86).
Synnintunnustus voidaan lukea yhteen ääneen. Siihen voi sisältyä hiljaista
rukousta, johon kehotetaan esimerkiksi: Kuule myös hiljainen anteeksipyyntöni.
Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.
E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.
S Aamen.
3. Psalmi
Psalmin sijasta voidaan laulaa virsi.
Psalmi voidaan laulaa tai lukea. Sen alussa ja lopussa voi olla antifoni. Psalmisävelmiä s. 381.
Psalmin kertosäkeitä s. 391 (virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nrot 761–790).
Psalmiin liitetään Pieni kunnia (Gloria Patri). Sen sijasta voidaan käyttää seuraavia
virrensäkeistöjä: 49: 4, 50: 6, 111: 7, 115: 8, 131: 4, 258: 6, 325: 4, 334: 8, 418: 8, 420: 9, 475: 4,
534: 6. Pieni kunnia jätetään pois paastonaikana 5. paastonajan sunnuntaista lähtien.
– psalmi
67
Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
4. Raamatunluku
Luetaan jokin kirkkovuoden tai vuorokauden ajankohtaan liittyvä lukukappale tai evankeliumi.
Raamatunlukua voi seurata hiljainen mietiskely.
5. Vastaus
Vastauksena voi olla virsi, laulu tai soitinmusiikkia.
6. Puhe
Puheen sijasta voidaan lukea mietiskelyteksti.
7. Virsi
Virren sijasta voi olla muuta musiikkia.
8. Rukousjakso
Päivän rukous
Luetaan jokin kirkkovuoden tai vuorokauden ajankohtaan liittyvä rukous. Rukouskehotusta voi
seurata lyhyt hiljainen rukous. Rukoushetkien päivän rukoukset s. 285. Rukous voidaan laatia
myös vapaasti.
Rukous voidaan lukea tai laulaa. Päivän rukouksen sävelmä s. 452.
E Rukoilkaamme.
– rukous
S Aamen.
Isä meidän
Herran rukous lausutaan yhteen ääneen. Se voidaan myös laulaa (sävelmät s. 453, virsikirjan
jumalanpalvelusliitteessä nro 805).
Herran rukouksen ekumeenista sanamuotoa (s. 262) voidaan käyttää ekumeenisissa
tilaisuuksissa.
S Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
68
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
9. Siunaus
E Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki.
S Aamen.
 
 
 
 
Spiritualiteetti ei anna lopullista vastausta, mutta saattakaamme yhdessä voimaan Ex Bareba -usko pysyy, toivo pysyy ja rakkaus pysyy ja Jumalan sana jää keskellemme!
 
OM!
+ KARMAPANKKI +77777777777777/SEKSTILJOONAA+

 

©2019 Corpus Christi in Christo - suntuubi.com