Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

SUOMEN LUTERILAIS-KATOLISUUS, TOIMII RITARIKUNTANA JOSSA ON KIRKOLLISET PALVELUT!

Kuvahaun tulos haulle nunna

SEITSEMÄN SALAISUUDEN LUTERILAIS-KATOLINEN HATVA-ENKELTEN KUTSU!

Kuvahaun tulos haulle MOTHER DIVINE

 

Luterilais-Katolisuuden Kansojen Katolinen Vastuun Laiva-Intuitiivinen Luterilais-Katolisen ritarikunnan vihkimys JA SISÄLLE KÄYMINEN-Kansojen Katolinen laiva JIMMY - Katolinen väline yhteyteen-1000 000 000-REFORMOITU AUGUSTIINOLAINEN YHTEYS!

Kuvahaun tulos haulle purjelaiva

 

ESITYS RITARIKUNNALLE OHJEISTA!

UMALA ON ANTANUT RITARIKUNNALLE JA SEN HENKISELLE JA HENGELLISELLE SALAISUUDELLE LÄHTÖKOHDAKSI KOLME HENGELLISTÄ PERUSASEMAA JA ESIMIEHEN ASEMA JUMALAN EDESSÄ HENKISEN MAAILMAN SALAISUUDESSA. NE OVAT PERUSLÄHTÖKOHTIA JOISSA RAKENNUTAAN RITARIKUNNAN HAASTEITA VASTAAVAKSI. RITARIKUNTA PITÄÄ YLLÄ ERITYISESTI KAIKKIEN KASTETTUJEN AUTUUSTOIVOA NIILLÄ TEOLOGISILLA PERUSTEILLA JOTKA ON ESITETTY RITARIKUNNAN YHTEYDESSÄ. PERUSLÄHTÖKOHTANA ON SE JUMALAN ILMOITTAMA EHDOTON PREDESTINAATIO, JONKA JUMALA ON ILMOITTANUT TOTEUTUNEEN LAPSEN KASTEESSA SEN SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSESSA, UUDESTISYNTYMISESSÄ, VANHURSKAUTUKSESSA JA LAPSEN SIELUN PYHITYKSESSÄ JA KIRKASTAMISESSA. ROOM. 8:29-30. KAIKKIEN LAPSENA KASTETTUJEN IÄISYYSTOIVO VOI KAATUA VAIN JOS JUMALALLA EI OLE TÄSSÄ EHDOTONTA PREDESTINAATIOTA, JOTA MYÖS LUTHER OPETTI SILLÄ EDELTÄMÄÄRÄYKSEN JA VALINNAN SINETTI ON VANHURSKAUTTAMINEN. TÄTÄ TOIVOA PIDÄMME YLLÄ SILLÄ EDELLYTYKSELLÄ ETTÄ JUMALA VOI OLLA TOISTA MEILTÄ ETTEI HÄNEN ROOMALAISKIRJEEN ILMOITUS OLEKAAN EHDOTON TAI LAPSIAKASTEESSA EI TAPAHDUKAAN VANHURSKAUTTAMISTA JA UUDESTISYNTYMISTÄ, TAI KOKO KRISTIKUNTAA EI OLE KOSKAAN KASTETTU OIKEIN JA OIKEASSA USKOSSA TÄTÄ TOTEUTUMISTA YLLÄPITÄEN, ETTÄ SE TOTEUTUU VAIN PARANNUKSEN TEHNEITTEN JA USKOON TULLEITTEN KASTEESSA. MUTTA TUO ILMOITUKSEN LINJA JOTA OPETAMME ON KIRKKOISIENKIN MIELESTÄ OLEMASSA, KAIKKI ON KUITENKIN TOIVON VARASSA. LUTERILAIS-KATOLINEN MOTIVAATIO EI OLE PELASTAA KASTETTUJA VAAN AVATA JO OLEMASSA OLEVA PELASTUS KASTETUILLE JA KIRKASTAA SEN ARMO JA USKO ILMEISEKSI JA TUODA HEILLE KATEKUMEENINEN OPETUS JA KUTSUA KASTETTUJA KIRKON JA SEN ARMOHOIDON YHTEYTEEN! MEIDÄN TEHTÄVÄMME ON SIIS SAATTAA KASTEESSA JO PELASTETTUJA PELASTUKSEN VALOON JA VAALIA LUTERILAIS-KATOLISTA YHTEYTTÄ. LUTERILAIS-KATOLISTEN MIELESTÄ KAIKILLA KASTETUILLA ON OIKEUS SANOA ITSEÄNSÄ PELASTEUIKSI, JOS HE LUOTTAVAT JA USKOVAT JEESUKSEEN. MUTTA SAMALLA VELVOLLISUUS SEURATA KRISTUKSEN KIRKON VALOA, USKOA JA YHTEYTTÄ JA OPETUSTA. MONET KANSALAISISTA KUITENKIN AJATTELEVAT ETTÄ ELÄMÄN KOHTALON VAAKA ON JO SINÄLLÄÄN PUNNINNUT JOKAISELLE IÄISYYSOSANSA, JOKAINEN USKOO JEESUKSEEN JOLLAIN TAVALLA JA KATEKUMEENINEN VALISTUS VAIN ARVOTTAA JA TUO ERIARVOISUUTTA KASTETTUJEN JA KANSALAISTEN SEKAAN, SIKSI RUKOILEMME ERITYISESTI TAVALLISELLE KANSALLE JUMALAN LAHJOJEN ILMESTYMISTÄ JA KYKYÄ TUODA ESILLE KANSANUSKOA JA TALONPOIKAISUSKOA, SEKÄ JEESUKSEN SEURAAMISTA JUMALAN LAHJOILLA, JOKA USKO JOS ON JO OLEMASSA KASTETULLA KANSALLA ETTEI SYNTYISI ERIARVOISUUTTA, KUTEN PYHÄ PAAVALI SANOO, TÄSSÄ EI OLE EROTUSTA USKOVAN JA TOISEN USKOVAN VÄLILLÄ, KOSKA OLEMME KAIKKI SAMALLA REISSULLA, TOIVON VARASSA, KASTEESTA KIRKKAUTEEN. TÄTÄ VARTEN ON TEHTY ERITYINEN KATEKISMUS. TARVITSEMME JUMALAN LAHJOJA TUOMAAN ESILLE KANSASSA JO OLEVAN USKON JA SEN SALAISUUDEN ILMENEMISEN YHTEISEN MATKAVELJEYDEN JA SISARUUDEN SYNTYMISEKSI KOKO KANSASSAMME. SIKSI RITARIKUNNAN TEHTÄVÄ ON ERITYISESTI TÄMÄN KALTAINEN VALISTUS JA JUMALAN LAHJOJEN VAALIMINEN! NIIN SITEN JUMALA ON SANASSAAN LUVANNUT TALLETTAA USKON, TOIVON JA RAKKAUDEN KAIKILLE LAPSENA KASTETUILLE, TÄMÄN PRDESTINAATIO AIVOTUS SIIS PERUSTUU ENNALTAVALINNAN TÄYTTYMISEEN LAPSIKASTEEN VANHURSKUTTAMISESSA, SEKÄ UUDESTISYNTYMISESSÄ KASTEESSA, SIKÄLI KUN USKOMME LAPSEN KASTEEN OLEVAN OIKEA KASTE.  MUTTA PIAN JUMALAN SANA PUHUU SIITÄ ETTEI JUMALA PITÄNYT TUOTA VALAA NÄILLÄ EHDOILLA VOIMASSA, VAAN ESITTÄÄ VAATIMUKSEN PELASTUKSEN TUNTEMISESTA SEKÄ UHKAA SEN MUKAAN TUOMITA JOKAISEN, MONELLE LAPSENA KASTETULLE EVANKELIMI ON SEN AUTUUS EI OLE ILMESTYNYT KUITENKAAN USKOSSA, TÄMÄN PELASTUKSEN TUNTEMISEKSI JUMALA ON KÄSKENYT ANTAA KAIKILLE NIILLE TIEDOKSI PELASTUKSEN TUNTEMISEN, JOTKA OTTAVAT VASTAAN PELASTUKSEN ILMOITUKSEN, JA UHANNUT TUOMITA KUITENKIN KASTETUT SEN MUKAAN OVATKO HE TUON ILMOITUKSEN USKOSSA OTTANEET ERITYISESTI JA HENKILÖKOHTAISESTI VASTAAN, RITARIKUNTA ON ESITTÄNYT SEN OMASTA PUOLESTAAN LUTERILAIS-KATOLISESSA KATEKISMUKSESSA. NIIN JUMALALLA ON SANASSAAN TÄMÄ KAKSISUUNTAINEN PREDESTINAATIO ILMOITUS JOSSA HÄN ILMAISEE KAIKEN AUTUUTEEN TARVITTAVAN OLEVAN TALLELLA LAPSENA KASTETTUA VARTEN JO OLEMASSA JA TOINEN JOSSA HÄN VAATII TÄMÄN ILMOITUKSEN ERITYISTÄ TUNTEMISTA JOKAISEN KOHDALLA HENKILÖKOHTAISESTI JA UHKAA TUOMITA IHMISET SEN MUKAAN. NIIN JUMALA SIIS SANASSAAN VAKUUTTAA TALLETTANEENSA ELÄMÄN KIRJOIHIN LAPSEN ENSIMMÄISEN USKON PYSYVÄSTI, MUTTA SALLII IHMISEN KADOTTAA SEN JA PIAN LAIN ENSIMMÄISESSÄ KÄYTÖSSÄ TUOMITSEE IHMISEN LUOPUMUKSEN JA VAATII TOISTA USKOA JA UHKAA TUOMITA JA HEITTÄÄ KOKONAAN POIS IHMISEN ELLEI HÄN TEE TÄTÄ PARANNUSTA JA OTA VASTAAN TÄTÄ SANOMAA AUTUUDEKSI TOISEN USKON SYNTYMISEKSI TÄTÄ KIRKKO SANOO KASTEEN ARMOON PALAAMISEKSI JA LUTERILAISUUS ON TORJUNUT KASTEEN EHDOTTOMAN PREDESTINAATIO-OPIN ELI JUMALAN ENSIMMÄISEN ILMOITUKSEN KASTAMALLEEN LAPSELLE JA SANONUT ETTEI JUMALALLA OLE TÄLLAISTA EHDOTONTA KASTEEN PREDESTINAATIOTA JUMALAN SANASSA VAAN NE JOTKA PALAAVAT SYNNIN TEILTÄ TAKAISIN ARMOON, TULEVAT KERRAN AUTUAIKSI, ELI LUTERILAISUUS ON TAIPUNUT TÄSSÄ VAPAAN RATKAISUVALLAN OPPIIN JA OPETTAA ETTÄ JUMALALLA ON VAIN OBJEKTIIVINEN EHDOTON PREDESTINAATIO SUBJEKTIIVISESTI VAPAA RATKAISUVALTA. TOISET SITTEN VÄITTÄVÄT ETTEI SELLAISTA TUOMIOTA OLE RAAMATUSSA OLEMASSAKAAN JONKA OPETAMME MEITÄ UHKAAVAN VAAN ME OLEMME KEKSINEET SEN OMASTA PÄÄSTÄMME VAAN KASTE ON VAPAUTTANUT JO KAIKKI TUOMIOSTA JOKA UHKAA IHMISIÄ- OLEMME TUONEET ESILLE AJATUKSEN ETTI JUMALA KASTETTUA IKUISESTI HYLKÄÄ MUTTA RANGAISTUKSEN PAIKKA ON OLEMASSA JOSTA VAPAUTTAA VAIN USKO JEESUKSEEN.  TÄSSÄ ME VIITTAAMME PYHÄN PAAVALIN ROOMALAISKIRJEEN 1-3 LUKUUN JONKA JUMALA ON TARKOITTANUT KAIKKIEN KASTETTUJEN LUETTAVAKSI JA TUNNETTAVAKSI. NIIN ME SIIS TOTEAMME ETTÄ JUMALALLA ON TÄMÄ SEURAKUNNALLINEN VALISTUKSEN PAIKKA OLEMASSA KANSAN JA KANSOJEN KESKELLÄ! NIIN OLEMME SIIS PÄÄTYNEET AJATUKSEEN ETTÄ KASTETTUJA KOHTAAN JUMALALLA EI OLE TUONPUOLEISUUDESSA IANKAIKKISTA KADOTUSTA MUTTA SEN SIJAAN RANGAISTUKSEN PAIKKA ON OLEMASSA, JOSTA JEESUS PUHUU OPETUSLAPSILLEEN JA KOSKA KAIKKI ON LUOTU KRISTUKSESSA, ON KRISTUKSELLA VALTA RANGAISTA TUONPUOLEISESSA KAIKKIA NIITÄ JOTKA EIVÄT OLE HÄNTÄ SEURANNEET KASTEESTAAN HUOLIMATTA TÄSSÄ AJASSA. JEESUS OPETTAA MYÖS JOHANNEKSEN KIRJEESSÄ ETTÄ SEURAKUNTA ON KUULEMISEN ARVOINEN. 1.JOH.4:6. NIIN ME PÄÄTÄMME TÄMÄN SANOMAN SIIHEN ETTÄ JOKAINEN KASTETTU JUMALAN SAKRAALIN TAHDON PERUSTEELLA JOKA ON ALKANUT LAPSEN KASTEESSA, OLISI VELVOLLINEN PYRKIMÄÄN SOVITUKSEEN KIRKON KANSSA JA ELÄMÄÄN SOVITTAVASSA YHTEYDESSÄ KIRKON KANSSA SEKÄ OSALLISTUMAAN MYÖS KIRKON SAKRAMENTTEIHIN, TÄMÄ ON VARMASTI JUMALAN TAHTO JA TARKOITUS KAIKKIA KASTETTUJA KOHTAAN! KUN LAPSEN KASTEEN JÄLKEEN IHMISILLE YMMÄRRYSIÄSSÄ KIRKASTUU TÄMÄ JEESUKSEN SEURAAMISEN TARVE ELI USKON KUULIAISUUS SITÄ ME SANOMME REGENERAATIOKSI ELI PYHÄN HENGEN UUDISTUKSEKSI. TUNNUSTAMME JA USKOMME ETTÄ JUMALAN PYHÄ HENKI OPETTAA JUURI NIIN KUIN ON KIRJOITETTU JA KUTEN APOSTOLI JOHANNES OPETTAA TÄSTÄ ME TUNNEMME JUMALAN HENGEN! TÄLLÄ PERUSTEELLA ME OPETAMME ETTEI SUBJEKTIIVISTA EHDOTONTA PREDESTINAATIOTA LAPSEN KASTEESSA VOIDA EHKÄ KOSKAAN LOPULLISESTI TODISTAA MUTTA SE VOI SILTI OLLA OLEMASSA. TÄLLÄ PERUSTEELLA ME ANNAMME JOKAISELLE KUOLEVALLE KASTETULLE NIIN SANOTUN VIIMEISEN VOITELUN ELI HOSPOTIN JOSSA USKOMME KASTEEN PYSYVÄÄN LUNASTUKSEN MERKKIIN JOKAISEN LAPSENA KASTETUN KOHDALLA, ILMAN USKOAKIN. RITARIKUNTA ANTAA KAIKILLE JÄSENILLEEN NIIN SANOTUN ELÄMÄN HOSPOTIN ELI VOITELUN KOLMIYHTEISEN ISÄN JUMALAN, POJAN JUMALAN JA PYHÄN HENGEN JUMALAN NIMEEN!

 

 

1. RITARIKUNTA ALKAA NOVIISIRITAREILLA JONKA HENKINEN JA HENGELLINEN ASEMA ON 365 XP/3000 ENSIMÄINEN LUKU TARKOITTAA ASEMAA KRISTUKSESSA TOINEN LUKU VAIKUTUSALAA, NOVIISIASEMA ON NORMAALIA KRISTILLISYYTTÄ VOIMAKKAAMPAA AKTIVOITUNUTTA PALVELUSTA JA HENKISEN JA HENGELLISEN MAAILMAN SALAISUUDEN VAIKUTUSALA LAAJEMPI JOHON LIITTYY ERITYINEN LAHJA. VAIKKA RITARIKUNNAN HAASTE SAATTAA OLLA TAVALLISTA ELÄMÄÄ VOIMAKKAAMPI PÄÄSY RITARIKUNTAAN ON HELPOMPAA KUIN SEURAKUNNAN YHTEYTEEN JA KYNNYS ON MATALAMPI JA VÄLJYYTTÄ PALVELUKSESSA JA ELÄMÄN KATSOMUKSESSA ON ENEMMÄN KUIN NORMAALISSA SEURAKUNTAELÄMÄSSÄ. SAATTAA TUNTUA OUDOLTA ETTÄ ON TÄLLAISIA ASEMIA OLEMASSA, NÄMÄ PERUSASEMAT EIVÄT KUITENKAAN OLE SAAVUTTAMATTOMAN SUURIA KENELLEKÄÄN, NE ON JUMALAN LAHJOJA JA VARMAAN MM. TEMPPELIHERROJEN RITARIKUNNASSA ON ASEMAT SUURMEPIA, ASEMAN VOI HAHMOTTAA JUMALAN ANTAMAKSI ARMON PYSYVÄKSI TYÖTASOKSI JOSSA RITARIKUNNAN LAHJA ON ASEMAN KALTAINEN JOSSA SITTEN JUMALA ITSE PALJASTAA OMAN SUURUUTENSA JA RAJOITTAMATTOMUUTENSA. MONELLA MUKAANTULEVALLA SAATTAA OLLA JO MUITA LAHJOJA MUTTA EI VIELÄ RITARIKUNNAN LAHJOJA JA ANTIMIA! TÄMÄ TASOAJATTELU RITARIKUNNASSA EI KUITENKAAN TARKOITA ETTÄ RITARIKUNTAAN OTETTAISIIN JOITAKIN KELPOKRISTITTYJÄ, PIKEMMINKIN TOISIN PÄIN RITARIKUNTA ON HUONOJEN JA KELVOTTOMIEN SEKÄ SYNTISTEN IHMISTEN  VELJELLINEN JA SISARELLINEN MUUKALAISLEGIOONA JOSSA SITTEN YHDESSÄ KILVOITELLAAN KYKYMME MUKAAN ETEENPÄIN TOINEN TOISTAAN TUKIEN. KUNNIALLINEN TEHTÄVÄ ON ANNETTU KAIKKEIN HUONOIMMILLE JA SYNTISISTÄ SUURIMMILLE. VAIKKA RITARIKUNNAN KUTSUMUS ON PYHÄ, KOSKA JUMALAMME ON PYHÄ JA JUMALA ON ANTANUT MERKITTÄVÄT ARMON TYÖTASOT RITARIKUNNALLE ETTÄ SE KANTAISI PALJON HEDELMÄÄ, OLEMME KUITENKIN KAIKKEIN ALIMPANA VÄHÄISIMPIÄ JA HEIKOIMPIA JA KAIKIPUOLIN MITÄTTÖMÄMPIA KRISTITTYJÄ KUIN MUUT, JOS MEITÄ ENSINKÄÄN VOI KRISTITYIKSI SANOA, OLET TERVETULLUT, OLIPA ONGELMASI JA SYNTISI MITÄ LAATUA TAHANSA RITARIKUNNAN VELJES- JA SISARUSYHTEYTEEN HEIKKOJEN JA VÄHÄISTEN JOUKKOON

TERVETULOA RITARIKUNNAN HENKISEEN JA HENGELLISEEN RUOKAKUNTAAN JA ARMOPÖYTÄÄN JOSSA MEITÄ KAIKKIA VIEDÄÄN SALATULLA TAVALLA ETEENPÄIN.

KUITENKIN RITARI VASTAA KIRKOLLISTA JA YHTEISKUNNALLISTA TEHTÄVÄÄ, JOHON HÄN SAA SEN MUKAISEN LAHJAVARUSTUKSEN JA ASEMAN KRISTUKSESSA! NOVIISIKSI VOI VIHKIÄ RITARI, RITARIKSI SUURRITARI, SUURRITARIKSI YLIN ESIMIES. RITARIKUNNAN SUHDE SEURAKUNTAAN ON SE ETTÄ JOKA ON KRISTUKSESSA, ON MYÖS SEURAKUNNASSA

 

2.OHJEENA ON, ETTEI RITARIKUNTA EI SAA KIELTÄÄ KRISTUKSEN NEITSEESTÄ SYNTYMISTÄ, KRISTUKSEN LIHAKSITULEMISEN IHMETTÄ EIKÄ KRISTUKSEN JUMALUUTTA JA IHMISYYTTÄ EI SITÄ TUNNUSTUSTA JONKA APOSTOLI JOHANNES ANTAA VAAN SIIHEN TULEE YHTYÄ USKONTUNNUSTUKSEN MUKAAN VAAN TULEE SÄILYTTÄÄ YHTEINEN OPINPOHJA JA PYRKIÄ RITARIKUNNASSA YKSIOPPISEEN YKSEYTEEN JA YKSIMIELISYYTEEN PERUSASIOISSA. TÄMÄ ON HUOMIOITAVA ERITYISESTI RITARIKUNNAN ESIVALLASSA!

 

3. RITARIKUNNAN OHJEENA ON, ETTÄ RITARIKUNNAN TULEE JUMALAN ARMOTYÖN KAUTTA TUNNUSTAUTUA YHTEISEEN OPIN POHJAAN JA TUNNUSTAA KRISTUKSEN KÄRSIMYS, KUOLEMA JA YLÖSNOUSEMUS NIKEAN USKONTUNNUSTKSEN MUKAAN.TÄHÄN ME PYRIMME KUITENKIN YKSIN JUMALAN ARMON JA ANTEEKSIANTAMUKSEN VOIMALLA JUMALAN ANTAMAN VIISAUDEN KAUTTA. ON HYVÄKSYTTÄVÄ SE, ETTEMME PYSTY LAKIA TÄYTTÄMÄÄN OPISSA, ELÄMÄSSÄ, OJENNUKSESSA EMMEKÄ NUHTEESSA, EMMEKÄ VAELLUKSESSA, VAAN OLEMME YKSIN ARMOSTA AUTUAITA, TÄMÄ ARMO KUULUU SYNTISISTÄ SUURIMMILLEKIN, KRISTUS ITSE ON JUMALAN VOIMA JA VIISAUS.

NOVIISAPOSTOLAATTI ENNEN RITARIKSI LYÖMISTÄ KESTÄÄ VUODEN, JONKA JÄLKEEN ASEMA NOUSEE 777XP/6000  RITARI ASEMAKSI. RITARIASEMA ON HUOMATTAVA JA MERKITTÄVÄ ASEMA VAIKUTUSALALTAAN JA SEN HENKINEN JA HENGELLINEN SALAISUUS ON VOIMAKAS. JUUAN ASEMA ON AAMUN KOITTO JA KÄYTTÄÄ DYBACIN VIIKINKIMIEKKAA JA DYBACIN TAISTELURISTIÄ JONKA LUKU ON SAMA KUIN RITARIASEMAN LUKU! RITARIRISTIN KOKO ON SAMA KUIN MIEKAN KOKO! DYBACIN TAISTELURISTI ON Y:N MUOTOINEN RISTI JOSSA ON ORTODOKSINEN POIKKIPUU!

YLIMMÄN ESIMIESHALLINNON ASEMA ON 1200XP/12000. 365 ON OPPILAAN LUKU JA 3000 TARKOITTAA ETTÄ OPPILAAN HENKINEN JA HENGELLINEN HENGEN MIEKKA ON OJENNETTU 3000 YLITSE, 777 ON RITARIN LUKU JA HÄNEN MIEKKA ON OJENNETTU 6000 YLITSE, 1200 ON SUURRITARI JA HÄNEN MIEKKA ON OJENNETTU 12 000 YLITSE. NÄMÄ OVAT NE PERUSASEMAT JOTKA RITARIKUNNASSA ON AINA OLEMASSA, MITÄ SITTEN JUMALA MUUTA ANTAA SE ON HÄNEN KÄDESSÄÄN. RITARIKUNNASSA VAIKUTTAA MYÖS MYSTINEN TEOLOGIA JA RITARIKUNNALLA ON RITARIKUNNAN OMIA HENKISIÄ JA HENGELLISIÄ SALAISUUKSIA.RITARIKUNNALLA ON MYÖS OMAT JUMALAN ANTAMAT KEVENNYKSET!

 

 

 

AAMUVARTTI RITARIKUNNASSA- OLEMMEKO PLUSSAN PUOLELLA-RUKOUSMYLLYN PYÖRÄYTYS KANSAN YHTEISVASTUUN HYVÄKSI- LAIN TOISEN KÄYTÖN OPETUS ESIRUKOUKSESTA- TUNNUSTAMME ETTEI SE HYVÄ SAA ANSIONSA MUKAAN VAAN SIITÄ TULEE VÄLTTÄMÄTTÖMYYDEN PAKOSTA NEGATIIVAUS SILLOIN KUN SE ON LAINALAISTA, MUTTA ON JUMALAN ARMOA JA RAKKAUTTA RUKOILLA KOSKA HÄN ON NIIN KÄSKENYT - SIKSI ASIALISTA ON KÄSITETTÄVÄ OHJEEKSI MUISTELLA NÄITÄ ASIOITA JUMALAN EDESSÄ SILLOIN KUN JUMALA SIIHEN KEHOITTAA JÄÄMÄTTÄ LAIN TOISEN KÄYTÖN VARJOON-SILLÄ LAKI VAATII RUKOILEMAAN MUTTA EI ANNA SIIHEN VOIMAA-EVANKELIUMI ON JUMALAN VOIMA EIKÄ SE KUULU LAIN VAATIMUSTEN PIIRIIN!

 

 

LOOSHI JOHTAJALLA ON RITARIMIEKKA, JOKA KOHOTETAAN AAMUISIN VINOSTI YLI PÄÄN JA PYYDETÄÄN JUMALAN ARMOA JA NÖYRYYTTÄ, RAKKAUDEN KASVUA JA LISÄÄNTYMISTÄ JA VIISAUTTA TYÖHÖN JA YHTEYTEEN, JUMALAN ARMOSIUNAUSTA JA USKOLLISUUTTA ESIVALLALLE, ISÄNMAALLE JA KIRKOLLE SEKÄ KUULIAISUUTTA KAIKISSA TEHTÄVISSÄ, PYYDETÄÄN APUA JA SIUNAUSTA KAIKILLE KODEILLE JA PERHEILLE, KÖYHILLE, LEIVÄN JA VEDEN PUUTTEESSA OLEVILLE, SAIRAALA JA HOITOLAITOSTEN PUOLESTA, LAPSILLE, NUORILLE, TYÖSSÄKÄYVILLE, VANHUKSILLE, SAIRAILLE, KUOLEVILLE JA KÄRSIVILLE, YKSINÄISLLE, SÄRJETYILLE JA HYLJÄTYILLE, LESKILLE JA ORVOILLE, MUUKALAISILLE, VANGITUILLE JA VAINOTUILLE. PYYDETÄÄN KIRKON TYÖN LEVIÄMISTÄ KAIKKEEN MAAILMAAN NIIN ETTÄ KAIKKI KANSAT TULISIVAT KASTETUIKSI JA OPETETUIKSI JA RUKOILEMME IÄISYYSTOIVOA KAIKILLE KASTETUILLE SEKÄ AJASSA OLEVILLE ETTÄ EDESMENNEILLE, KIITETÄÄN KASTEEN LAHJASTA JA PYYDETÄÄN PÄÄSYÄ TUNNUSTAMAMME ORTODOKSISEN RISTIN SALAISUUTEEN, APUA, SIUNAUSTA JA VOIMAA SEKÄ KUULIAISUUTTA, USKOLLISUUTTA JA VIISAUTTA, VÄKEVYYTTÄ, ARMOA, RAUHAA JA RAKKAUTTA RITARIKUNNALLE JA VOIMAA JA VÄKEVYYTTÄ RITARIKUNNAN MIEKALLE. RUKOILLAAN PIENI RUKOUS KOULUNUORISON, LASTEN VANHUSTEN, TYÖSSÄKÄYVIEN, ELÄKELÄISTEN, YRITTÄJIEN JA KOKO KANSAN PUOLESTA JA PYYDETÄÄN ALKAVALLE PÄIVÄLLE APUA JA SIUNAUSTA SEKÄ USKOLLISUUTTA JA KUULIAISUUTTA! PYYDETÄÄN JUMALALTA SAADA OLLA ELÄMÄN RITAREITA ELÄMÄN RITARIEN JA KAIKEN KANSAN JOUKOSSA. RUKOILEMME SALATTUA MANNAA KAIKILLE KÄRISIVILLE JA KUOLEVILLE SEKÄ KUULIAISUUTTA JA USKOLLISUUTTA OLLA RITARIKUNNAN ESIMIEHEN MIEKAN ALLA ETTÄ SAISIMME NOSTAA MIEKKAMME JOKA AAMU TOTISESSA USKOLLISUUDESSA KRISTUKSELLE KAIKKIVALTIAALLE JA SAMALLA PYYDÄMME TAIVAALLISTA SOTAVOIMAA RYHMITTYMÄÄN RITARIKUNNAN KESKELLE. LOPUKSI SANOMME, OLEMME LUNASTETUT YLISTÄMME JUMALAA JA KIITÄMME JUMALAA HUOLENPIDOSTA JA LÄHDEMME ILOISIN JA REIPPAIN MIELIN PÄIVÄN ASKAREISIIN JA HAASTEISIIN!

 

 

NUO NELJÄ ASEMAA OVAT NELJÄ SALAISUUTTA, JOTKA RITARIKUNNALLA ON OLEMASSA!

JOHTAMISJÄRJETYS ON SEURAAVA! 1. YLIN ESIMIES - MIEKKA JA ASEMA SALATTU 2.YLIMMÄT HALLINTOESIMIEHET. SUURRITARI MIEKKA 2. RITARIT. RITARIMIEKKA JA NOVIISIRITARIT. OPPILAAN MIEKKA. HALLINTOKOKOUKSIIN SAA OSALLISTUA RITARIKSI LYÖMISEN JÄLKEEN. RITARIKSI LYÖMISESSÄ NOVIISI LUPAA PYRKIÄ JUMALAN ARMOSSA KASVAMISEN KAUTTA USKOLLISUUTEEN JA ALAMAISUUTEEN SÄÄDETYLLE ESIVALLALLE, TOIMIA KIRKON JA ISÄNMAAN HYVÄKSI SEKÄ RITARIKUNNAN RAKENTAMISEKSI SEN PERUSTUSAJATUKSEN MUKAAN NOUDATTAMAAN YHTEISTÄ SISARUUTTA JA VELJEYTTÄ RITARIKUNNAN HENGEN MUKAAN JA PYRKII JUMALAN ARMON, VOIMAN JA LAHJOJEN AVULLA SEKÄ KIRKON JA RITARIKUNNAN TUELLA ESIKUVALLISUUTEEN YHTEISESSÄ KILVOITUKSESSA JA VELJELLISESSÄ RAKKAUDESSA JA OLEMAAN AVUKSI LÄHIMMÄISILLEEN LAHJOJENSA JA MAHDOLLISUUKSIENSA MUKAAN SEKÄ HYÖDYTTÄMÄÄN RITARIKUNNAN ASEMAA LÄHIMMÄISTEN HYVÄKSI. NÄILLÄ PERUSTEILLA RITARIKUNTA ON AVOIN KAIKILLE IHMISILLE! RITARIKUNTA TOIMII LUTERILAIS-KATOLISENA KIRKOLLISENA SIIPENÄ KAIKKIEN LAPSIKASTE KIRKKOJEN YHTEYDESSÄ JA ON TÄLTÄ OSIN EKUMEENINEN! RITARIKUNNASSA USKOTAAN PELASTUKSEEN YKSIN ARMOSTA NIIN KUIN MUUTKIN! RITARIKUNTIEN LOOSHIT KOKOONTUVAT RITARIKUNNAN YHTEISIIN KOKOUKSIIN YHTEISEN SEKÄ LOOSHIKOHTAISEN OHJELMAJULISTUKSEN MUKAAN - YLIN HALLINTOPORRAS HUOLEHTII VUOSITTAISESTA YHTEISESTÄ JUMALANPALVELUKSESTA JOKA TAPAHTUU OSITTAIN GREGORIAANISEN MESSUN MUKAAN SEKÄ MUISTA YHTEISISTÄ KOKOONTUMISISTA JA JOHTAA TEOLOGISEN SEKÄ KIRKOLLISEN TASON TYÖTÄ JA RAKENTAA KIRKOLLISTA JA TEOLOGISTA SEKÄ KANSAINVÄLISTÄ YHTEYTTÄ JA HUOLEHTII RITARIKUNNAN KIRKOLLISISTA PALVELUISTA, RITARIVIHKIMYKSISTÄ, VAHVISTAA UUDET LOOSHIT JA TOIMII YHTEYDESSÄ LOOSHEIHIN RITARIKUNNAN RAKENTUMISEKSI, TIEDON JAKAMISEKSI SEKÄ ASIAN ETEENPÄIN VIEMIKSEKSI JA OTTAA VASTAAN ALOTTEITA! JOKA PÄIVÄ RITARIKUNTA SAATTELEE JA JOHDATTELEE MATKALLE YHTEISEN KANSOJEN VASTUUN LAIVAN JIMMYN JOKA ON ERÄÄNLAINEN YHTEINEN APOSTOLAATTITEHTÄVÄ KANSOJEN USKONTOJEN JA MAAILMAN KYSYMYSTEN KESKELLÄ JA OSALLISTUU SEN KUTSUUN JA HAASTEESEEN! KANSOJEN LAIVAAN JIMMYYN PÄÄSEE JOKAINEN IHMISOIKEUS JULISTUKSEN HYVÄKSYMÄLLÄ. RITARIKUNTA OSALLISTUU KIRKON KILVOITUKSEEN KUKIN LAHJOJENSA JA VOIMIENSA SEKÄ MAHDOLLISUUKSIENSA MUKAAN! KATEKEETTISENA LÄHTÖKOHTANA PIDETÄÄN LUTERILAIS-KATOLISTA KATEKISMUSTA JA SISÄLLETULO VIHKIMYKSENÄ LIIKKEEN OMAA DEO MYSTERIUM INTUITIIVISTÄ VIHKIMYSTÄ! RITARIKUNNAN PÄÄASEMAN LUKU ON 10 000 x 7777XP/1000 000 000  RITARIKUNTAA JOHTAA LUTERILAS-KATOLINEN KANSAINVÄLINEN RITARIKUNTA NEUVOSTO JOKA TOIMII TASOLLA HALLITUKSET! RITARIKUNNAN KRISTUS ASEMAN KANSAINVÄLINEN KALIBERIASEMA ON 100 000 0000 X 7777777 XP SEKSTILJOONAA-HALLITUKSET! RITARIKUNNAN TUNNUSTUS VAHVISTETTU 30 VUOTTA ETEENPÄIN!

 

 

SAARNAAJA 9

1. Niin minä painoin mieleeni kaiken tämän ja pyrin saamaan kaikkea tätä
selville, kuinka näet vanhurskaat ja viisaat ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä. Ei rakkauskaan eikä viha ole ihmisen tiedettävissä; kaikkea voi hänellä olla edessä.
2. Kaikkea voi tapahtua kaikille. Sama kohtalo on vanhurskaalla ja jumalattomalla, hyvällä, puhtaalla ja saastaisella, uhraajalla ja uhraamattomalla; hyvän käy niinkuin syntisenkin, vannojan niinkuin valaa pelkäävänkin.
3. Se on onnettomuus kaikessa, mitä tapahtuu auringon alla, että kaikilla on sama kohtalo, ja myös se, että ihmislasten sydän on täynnä pahaa ja että mielettömyys on heillä sydämessä heidän elinaikansa; ja senjälkeen - vainajien tykö!
4. Onhan sillä, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin seurassa, toivoa. Sillä elävä koira on parempi kuin kuollut leijona.
5. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.
6. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla.
7. Tule siis, syö leipäsi ilolla ja juo viinisi hyvillä mielin, sillä jo aikaa on Jumala hyväksynyt nuo tekosi.
8. Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi.
9. Nauti elämää vaimon kanssa, jota rakastat, kaikkina turhan elämäsi päivinä, jotka Jumala on sinulle antanut auringon alla - kaikkina turhina päivinäsi, sillä se on sinun osasi elämässä ja vaivannäössäsi, jolla vaivaat itseäsi auringon alla.
10. Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.
11. Taas minä tulin näkemään auringon alla, että ei ole juoksu nopsain vallassa, ei sota urhojen, ei leipä viisaitten, ei rikkaus ymmärtäväisten eikä suosio taitavain vallassa, vaan aika ja kohtalo kohtaa kaikkia.
12. Sillä ei ihminen tiedä aikaansa, niinkuin eivät kalatkaan, jotka tarttuvat pahaan verkkoon, eivätkä linnut, jotka käyvät kiinni paulaan; niinkuin ne, niin pyydystetään ihmislapsetkin pahana aikana, joka yllättää heidät äkisti.
13. Tämänkin minä tulin näkemään viisaudeksi auringon alla, ja se oli minusta suuri:
14. Oli pieni kaupunki ja siinä miehiä vähän. Ja suuri kuningas tuli sitä vastaan, saarsi sen ja rakensi sitä vastaan suuria piiritystorneja.
15. Mutta siellä oli köyhä, viisas mies, ja hän pelasti kaupungin viisaudellaan. Mutta ei kukaan ihminen muistanut sitä köyhää miestä.
16. Niin minä sanoin: Viisaus on parempi kuin voima, mutta köyhän viisautta halveksitaan, eikä hänen sanojansa kuulla.
17. Viisaitten sanat, hiljaisuudessa kuullut, ovat paremmat kuin tyhmäin päämiehen huuto.
18. Viisaus on parempi kuin sota-aseet, mutta yksi ainoa syntinen saattaa hukkaan paljon hyvää.

 

13. Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva.
14. Niinkuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo -
15. niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita.

1. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?

2. Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
9. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
12. Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Luomakunnan kumarrus ykseydessä – Luojan Kätkyt

 

Deo mysterium – Luomakunnan häälaulu

 

JUMALA! KUINKA KAUAN, HELPPO ON SAATANAN VOITTAA, JOS HÄN ON KIRKON VARASTANUT!

Sacramentum inkarnation mysterium, Korkeimman Kätkyt! Korkeimman Kätkyt! Caecula Sacramentum! Caecula Sakramentum! Suljettujen Ovien voitto!

 

Tulen eteesi, sinä Tutkimaton, alentaen itseni edessäsi, olen edessäsi kuin alaston, sinä Salattu ja pyydän vaatetusta, tulen luoksesi kuin kerjäläinen vieraalta maalta ja pyydän isällistä huomaasi ja laupeuttasi, sinä kaikkeuden Herra, joka yksin teet mahdottomat mahdolliseksi, tulemiseni otolliseksi ja palvelijasi kevolliseksi pyhiin salaisuuksiin.

 

Älköön luotuasi saako se Paha hallita ja turmella. Tulen eteesi, Sinä Iäti Oleva, Alkuolevainen, luomakunnan Herra, jonka pyhin nimi on pyhä Salaisuus. Minä Olen Se, joka Minä Olen. (Minä olen tuleva miksi tahansa haluan) Mooses Sinut tunsi, ja Sinä ilmestyit hänelle palavassa pensaassa. Shabbata Sebaot, JHWH Jahve Jumala, Sinä halusit ja tulit Kristukseksi, jota kaikki luodut kumartavaiset ovat, sinä tulit osaksi ihmiskuntaa. Kristus Kaikkivaltias!

 

Opeta meille arvottamattoman vanhurskauden harjoituksen salaisuus ja ota meiltä pois arvottava vanhurskauden harjoitus, älä koskaan anna sielujemme jäsenkirjaa vieraille voimille ja vihollisillesi, vaan osoita minulle lunastustyösi veljellinen jäsenkirjasi sinun ja kaikkien pyhien yhteyteen ja pyyhi pois se raskas velkakirja joka on kirjoitettumeitä vastaan. Maanäärien kaikkein syvin, syntisin, demonisin, paheellisin, piemin ja petomaisn Alho! Anna takaisin Ne sielut, jotka Kristus on kuolemallaan ja verellään lunastanut! Kristus Kaikkivaltias! Ota meissä kaikki valta taivaissa ja maan päällä sekä aseta meidät taivaallisiin ja asu meissä vuodatuksesi Armossa aina annan ihimisllesi Varjelus maan alimpiin paikkoihin ja syvmpiin alhoihin asti ja aseta sinne ihmisiä varten kaiken Rakkauden Perustus ja KulmaKivi ja Korkeasti Pyhä Ristimme sinne pelastavana loistakoon ja kirkastakoon Jumalan Kasvot! Nosta alhoista ihmiset elämän salaisuuteen! Sammuta sieluistamme ja keskeltämme elämän rakkaudeton Raas! Saavu Rakkaus! Saavu joutuin Luoksemme! Saavu! Rakkauden enkelvallat! Piirittäkää meidät Rakkautenne voimilla! En ole yksin, vaan yhdessä toisten kanssa, samalla reissulla, samassa elämän Ristin Saatossa! Rakkaus! Tutkimaton! Anna Uusi Viini Uusiin Leileihin! Vuodata Rakkauden Viini! Jumala! Anna meidän sulautua Yhteen ja yhteyteen sekä ykseyteen Henkesi Salaisuudessa ja Tutkimattomassa Viisaudessasi ja Rakkaudessasi Näe meidät kaikki Samalla Alttarilla! Sammuta elämän rakkaudeton Raas! Miksi rakkautemme olisi kuin aamupilvi, Sinä joka Juotat meitä Aluttomasta Lähteestäsi anna kestävä Rakkaus meitä Kantaa! Tutkimaton Jumala! Juota meitä Yhteen Tässä Salaisuudessa ja karkoita pois kaikki rakkaudettomuuden kylväjät ja suo meille viljalyhteesi Siunaus! Varjele meidät niistä jotka anastavat Jumalan asunnot, vastoin tunnustusta ja uskoa siihen!

Kuvahaun tulos haulle viljalyhde

Ihminen vapaassa tahdossaan ja harjoituksessaan sekä kilvoituksessaan saavuttaa tietyn olevaisen määreen, mutta sitten tulee Jumalan Käsi eteen ja sanoo, tästä et voi enää itse jatkaa. Silloin joudumme kokemaan jotain aivan erityistä suhteessamme siihen päämäärään joka on Jumalan taivasten valtakunta ja kotikartanomme. Tämä on Jumalan ja Kristuksen salaisuus, suuri monergia, jossa päättyy oma matkamme ja Jumalan matka alkaa.

Kuvahaun tulos haulle MOTHER DIVINE

Luomakunnan kruunu vaipuu edessäsi tomuun ja tuhkaan ja polvistuu eteesi, ottaakseen vastaan vihkimyksen pyhiin ja ihmeellisiin, salaisiin sekä siunattuihin salaisuuksiisi ja luomakunnan ykseyden mysteereihin, Jumalan Salatun kansan yhtymyseen ja salaisuuteen, ollakseen ykseyden pyhä jäsen, jossa vihitylle avataan salatut ja siunatut. Ikuisten salaisuuksien pyhät perustukset, kaikelta ihmisviisaudelta kätketyt, jotka lopulta sulkevat sisäänsä aivan kaiken, meitä alati kantakoot, ja ikuisilta perustuksilta nosta elämän ikonit, Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Jumalan Käden salattu kansa, sen Hyvät henget, palvelevaiset enkelvallat, taivaitten todistamat, piirittäkööt meitä alati ja yltympäri sekä hallitkoot kaikki ihmislasten asunnot ja koko ihmislasten olevaisuuden Jumalalle otolliseksi puhdistakoot ja kaunistakoot sekä edeskantakoot, Jumalan iäisiin asuntoihin johtakoot. Nuo Jumalan enkelit, joiden nimi mainitaan tulevassa maailman ajassa, valitut tähän Sinisen Kristallin Ykseyden ja Yhteyden Salaisuuteen, seitsemän salaisuuden kautta, NUO PAHUUDESTA KERSKAAMATTOMAT, HYVYYDEN VOIMAN PUOLELLA OLEVAT, KUTSU kansojen ja koko luomakunnan ykseyteen, TÄSSÄ SALAISUUDESSA, sen Johtajiksi, luomakunnan salaisen elämän ja ykseyden Salaisuus, jossa elämme, mutta kaikki te Kristuksen ja hänen Ristinsä kieltäjät, väistykää ja menkää pois! SUURI ENKELTEN IHMISIÄ RAKASTAVA VOIMA, AJA POIS KAIKKI SAATANAN KÄTYRIT - SUURI MANAAJA SINÄ ENKELTEN JA JUMALAN VOIMAN SUURI HERKULES! AUTA SITÄ JONKA JO SAATANA VALTASI JA TEE JOUTUIN LOPPU PAHOLAISEN DIKTATUURISTA, OLKOON VALON ENKELEITÄ ENEMMÄN KUIN PIMEYDEN ENKELEITÄ SUOJELE JA AUTA KAIKKIA LAPISIA, NUORIA, VANHUKSIA JA YKSINÄISIÄ, ALASPAINETTUJA JA SORRETTUJA SEKÄ TYÖSSÄKÄYVIÄ JA RASKAUTETTUJA!

Kuvahaun tulos haulle MOTHER DIVINE

Ikuisilla siunauksillasi siunaa meitä niin, ettemme nykyiseen maailmaan mielistyneenä jättäisi Herran työtä ja evankeliumin palvelusta, vaan sinun salatun armosi kantamana olisimme otolliset ikuiseen valtakuntaasi.

 

Siunattu se Nimi, jossa syntini ovat sovitetut ja hyvitetyt sekä häpeäni peitetty, kautta sen pyhimmän, kalleimman ja siunatuimman veren, joka maahan vuodatettiin syntiemme päästöksi, olen vapautettu. Eijaa laulakaa, lunastetut olemme, kuolon kahlehista.

 

Kristus pyhitti vedet ja kaikki lähteet kasteellaan sekä kaikki luodut, kun Hän ilmestyi kunniassaan.

Maan elementtien siunaus, jonka siunaamme ja edeskannamme Jumalalle pyhitettäväksi, antakoon Jumala ne meille palvelijoiksemme, Hänen kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, nuo Jumalan palvelijat. Kautta tulen, veden, ilman ja maan, sekä tuulen, kaiken luodun, kautta nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman, otan vastaan vihkimyksen rakkauteesi, vapauteesi, totuuteesi, valoosi, lämpöösi ja pääsyn kaikkiin näihin mysteereihin, vihkimysten järjestyksessä.

Kuvahaun tulos haulle tONTTU

Koko kaikkeus kertoo Luojan runsaudesta ja rikkaudesta, sen käsittämättömyydessä ja rikkaudessa saan olla osallinen sen runsauden salaisuudesta ja siunauksesta, vihkimysten salatussa järjestyksessä ja rituaalien yhtymyksessä, sekä enkelten kielin ylistää Luojan ja Hänen luomakunnan salaisuutta. Oi sinä runsauden, rikkauden, rakkauden ja ystävyyden, intohimon ja elämän sykkeen, toivon ja luottamuksen, elämän ja kaikkeuden kaikkien Jumalan salaisuuksien salattu maailma, ollos tervehditty, sinä aina uusi ja ihmellinen, siunattu sinun lähtemisesi ja tulemisesi, kanssaolemisesi, sinä salattu kansa, joka Jumalan kaikkeudessa asut ja täytä ylistyksellä kaikki Korkeimman kuorit, ollos tervehditty!

 

Tutkimattomat ovat sinun salaisuutesi ja käsittämättömät sinun tiesi, jotka elämän lahteistä pulppuavat ja virtaavat, lähesty meitä lahjoinesi, yhteytesi ja yhtymyksesi salaisuudessa.

 

Ystävyys, Yhteistyö, Avunanto ja Yhteyden yhtymys täyttyköön ja meidän koko elämäämme pyrkimys täyttäköön Jumalan tahtoa, vihkimysten salaisessa järjestyksessä, jossa enkelten ja ylienkelten taivaallisia salaisuuksia avataan, sekä kaikkia pyhäin siunaamia ja luomakunnan kirjaa selitetään, myös Jumalan sana itse antaa lahjansa, sen mukaan kun kykenen vastaan ottamaan, sillä näitä tutkivaisten ymmärrys lisääntyy ja he kasvavat kaikessa tiedossa ja käsittämisessä.

 

Mahtavan enkeliruhtinaan Rafaelin enkeljoukot piirittävät meitä aikana, jolloin maailma on rauhaton ja maailman muoto muuttumassa, antaen Jumalan apua ja voimaa sekä johdatusta, parantaen sairauksiamme ja vammojamme, sekä sielussa, psyykkeessä, että ruumiissa, nuo siunatut auttajat, jotka Jumalan käskyn täyttävät, avaten taivaallisia lähteitä ja virtoja erämaahan, nuo Taivaallisen Rakkauden enkelvallat.

Kuvahaun tulos haulle arkkienkeli rafael

Vain hullut ja järjettömät mielipuolisesti järjettömien eläinten tavoin kevytmielisesti ruoskivat Herran palvelijaa. Suuri viisaus sanoo hengellisesti: Aja pois orjatar poikinensa. Vapautuen kaikesta orjattaren vallasta ja sen hengen alaisuudesta, siinä asiain muodossa ja sen hengen olevaisuudessa, jossa Herran Hengen vapaus asuu ja totuus ilmestyy, otan vastaan inhimillisyyden sekä jumalallisuuden ja vapauden, voiman sekä viisauden, veljeyden ja sisaruuden, kautta tulen, veden, ilman ja maan, sekä tuulen, kaiken olevaisen, kautta nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman, PELASTA MEIDÄT IRTIREPIJÄSTÄ JA ELÄMÄN TAHRAAJASTA LASTEN KALTAISUUTEEN JA ANNA MEIDÄN PYSYÄ PYHÄN KIRKKOSI YHTEYDESSÄ JA KARKOITA POIS SIELUJEMME UHKAILIJA SEKÄ PAHUUDESTA KERSKAAJA!

Kuvahaun tulos haulle LAPSIA

Sanoutuen irti Hajottajasta, erilleen heittäjästä, ihmiselämän ja sielujemme leppymättömästä vihaajasta, Perkeleestä, sen kosminen kaaos ja hajoitus, psyykkisten ja sielullisten sairauksien lähde ja hajoittava voima väistyköön, Ykseyden harmonisessa Hengessä, joka on Kaikkivaltias Jumala ja kaikkeuden Luoja, itse Terveyden ja Elämän kuihtumaton Lähde: luomakunnan kruunu vaipuu edessäsi tomuun ja tuhkaan sekä pyytää edessäsi armoa luomattoman armon lähteestä, kuolemattomuutta kuolemattomuuden ja ikuisen elämän lähteestä, elämää Elämän Puusta. Kristus! Tarvitsemme myrkkykäärmeen purmiin seerumia, mutta myös siedätyshoitoa.

 

Otan nyt vastaan luomakunnan ykseyden salaisuuden Kristuksen tutkimattomassa rikkaudessa ja Ykseyden Voimassa: Avautuen myös kaikkeuden Siunatuimman Nimen parantaville voimille ja Jumalan luomakunnan parantaville salaisuuksille, jotka Kristus on meitä varten pyhittänyt, yhtyen salaisille yhtymyksille salatussa vihkimyksessä, otan nyt vastaan ne salaiset yhtymyksiin johdatukset, jossa toteutuu salattu suunnitelma, johdossa korkeimman Voiman ja Hengen, sekä Nimen, kunnes salattu illuminaatio juottaa meidät täyteen ja täydelliseen yhtymykseen, yhteyteen ja ykseyteen.

 

Vihkimykset, jotka ovat kätketyt ulkopuolisilta, mutta kuitenkin vihkiytyneiden kautta kaikkeen maailmaan lähetetyt ja vaikuttavaiset, kuten Kristus itse, salaisuuksien Salaisuus, ilmaisi itsensä opetuslapsilleen suljettujen ovien takana, pyhänä helluntainjuhlan päivänä Hengen vuodatuksessa, uudella tavalla.

 

O´Nimi, järjestys ja tuo Ylhäisimmältä annettu, siunattu, autuas, salattu ja pyhä seitsemän Ylienkelin hallitus, Kirkon ja luomakunnan kaikkeuden neljältä tuulelta, kuten pyhät apostolit rukoilivat, yhtymystä pyhälle Kirkollesi. Mutta ylhäistä johtaa vielä ylhäisempi ja kaikkea kaikkein Ylhäisin. Pyhä Kolmiyhteinen Salaisuus: Lähetä meille pyhän Kolminaisuuden sinetin kantajat, että uskomme olisi totuudella sinetöity.

 

Meitä kaikessa johtaa, salatulla tiellä, salattu kaitselmus ja on suojanamme, Ihmeellinen, salattu Henki sekä henkäys, kautta maan, ilman, veden, tuulen ja tulen, kautta kaiken luomakunnan, kautta Nimen Ylhäisimmän sekä Siunatuimman.

 

Kaikkeuden täyteys, armo ja antimet, kaikkiin tarpeisiin, kaikkiin salaisuuksiin, yhtymyksen siunatussa olevaisuudessa: Avautukaa, kaikki kätketyt, salatut, salaiset mysteeriot, luomakunnan ykseyden yhtymyksessä siunatut, kaikki olevaiset, kaikki harmonisesti luodut sekä luomattomat voimat, jotka kaiken luomakunnan Herraa kumartaen palvelette ja ylistätte, ihmisten alastomuuden puette olevaisuuden täyteyteen, Jumalamme johtamina, jotka Jumala on asettanut meitä varten, Hänen henkäyksensä käskystä, vihkimyksen järjestyksessä.

 

Avautukaa kaikki Jumalan palvelevaiset henget, enkelit, hallitukset, herraudet, vallat, voimat, valtaistuimet, ylienkelten joukot, Kerubit ja Serafit, kaikki, jotka Jumalalle uskollisesti palvelevaiset ovat ja taivaissa sekä taivaitten taivaissa asuvat. Salattu Luojan kansa, tuo taivaitten todistama, Jumalan Hyvät henget, jotka oikein ja uskollisesti Kristuksen tunnustatte ja Jumalan Käden Salattu kansa, jota palvellen Jumalaa, piiritätte ja suojaatte Kristuksen Kirkkoa, sekä ihmislasta. O´ Salattu Pelastuksen Tie! Sinä pyhiltä kaivattu, Kristus itse, anna siunauksesi, puhdistuksesi, johdatuksesi, anna menestyksesi ja suosiosi ikuisesti, ilmaise meille salatut ja siunatut.

 

Kanna meitä Armollasi ja voimasi sanalla. Anna totuutesi jalolle tielle, poista meistä turhuuden tie. Mikaelin Miekka ja Kilpi! Sodi ihmislapsen vihollista vastaan, joka kotonsa ihmistemppelissä tahtoo tehdä, tuo vastustaja! Nouse Jumalan Oikea Käsi puolellemme ja ota meidät suloiseen suojelukseesi SITÄ PAHAA VASTAAN JOKA PAHUUDESTA KERSKAA PYHIEN KUSTANNUKSELLA SITÄ VASTAAN JOKA KOSKAAN EI TULE TOIMEEN OMILLAAN VAAN VARASTAA JUMALAN PYHILTÄ SAASTAISEEN TARKOITUKSEENSA - JUMALA! AJA SAATANA POIS KÄSKYLLÄSI, ÄLÄ VARASTA! ÄLÄ VALHETELLEN VARASTA - TEE JOUTUIN TILI HUONEESI HALLITUKSESTA JA PALAUTA KAIKKI VARASTAMASI SILLÄ TUOMARI SEISOO JO OVELLA SILLÄ VANHURSKAAN SINÄ OLET TAPPANUT JA TUOMINNUT, RYÖSTÄNYT JA HYVÄKSESI KÄYTTÄNYT, HÄN EI SINUA OLE VASTUSTANUT EIKÄ TEHNYT PAHALLE VASTARINTAA MUTTA ON VANHURSKAUTENSA SÄILYTTÄNYT! ONKO AINOA RENKINI SAATANAN henki JOKA VARASTAA KAIKEN SAATANALLE! ÄLÄ VARASTA! JUMALA! KUINKA KAUAN! HELPPO ON SAATANAN VOITTAA, JOS HÄN ON KIRKON VARASTANUT!

72 JUMALAN NIMEÄ-1000 000 000!

Salattu Paratiisi, kolmas taivas, jonne apostoli Paavali temmattiin ja jonne hän monien edesmenneitten tavoin saapui, avaa lahjasi, avaa siunauksesi, avaa kutsumuksesi ja pääsysi myös meille ja johtaos kaikessa meitä, sinä täyttymyksen salaisuus, lähetä palvelijasi meitä johtamaan tielläsi täyttymykseen. Salattu luotilankasi ja sanan viisaus, erota pois kaikki epäaito ja osoita sekä anna todellinen ja aito, sekä valaise totuudellasi meitä kaikkeen rakkauden täyteyteen asti.

 

Kun salaisuutesi ja totuutesi viholliset hyökkäävät kimppuumme, taistele Jumala puolellamme kuten Israelin ja häädä leiristämme pois kaikki se, mikä ei rakenna yhteyttä ja yhtymyksen salaisuutta, sekä rakentumisen jumalallista dispensaatiota ja jumalaista totuuttasi. Sillä Herramme Kristus on noussut kuolleista ja on helvettiä Väkevämpi, syntiä voimakkaampi ja Saatanaa Mahtavampi. Jumala! Opeta meille Kristuksen uskon salaisuus ja käskyjesi sekä opetustesi tie. säädöstesi polku, jota pyhät taitavasti ovat vaeltaneet.

 

Ottakaa vastaan maan lapsonen, suloiseen suojelukseen ja viisaitten johdatukseen sekä opetukseen. Juottakaa aluttomasta kirkkauden lähteestä, te jotka Alkuolevaisen, koko luomakunnan Herran käskyn täytätte, Hänen, jonka edessä koko kaikkeus soittaa jumalaista sinfoniaa. Te kaiken maan Herran Ylienkelit, te Jumala Salatun Käden Enkelvallat: Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Barachiel, Salafiel ja Jehudiel, Jumalan palvelevaiset enkelvallat, saattakoon meitä tällä tiellä ja avatkoon tien pyhiin salaisuuksiin ja varjeluksensa siipien suojassa meitä johtakoot.

 

Poistukoon kaikki turhuus, turhamaisuus, itsekkyys ja omahyväisyys sekä turhautuminen ja tulkoon elämän Henki ja mielekkyys, sielun salattu suunnitelma toteutukoon kaiken Jumalassa ja Hänen ihmeellisessä pelastus suunnitelmassaan, jonka Hän on ennen aikojen alkua Pojassaan Kristuksessa aivoitellut meitä varten.

 

Kristuksessa ja Hänen Ristissään on kaikki, yksi kaikkien puolesta, siis kaikki yhden puolesta, siunattu pyhä Ristinpuu, sinä yrttitarhojen vartija, niitten Ovi ja Tie, itse salattu puutarha ja sen salaisuus. Avaudu pyhä Ristinpuu, sinun kaikkitietävä viisautesi, salattu varjelus, sen syvyys, pituus, korkeus ja laajuus, anna lahjasi Korkeimman kädestä sinä tuoksuva Daavidin Lilja,

purppuravirtainen Elämän Puu, jonka edessä koko luomakunta kumartuu, sinä ylösnousemuksen puu, riemu ja ihastus kaikelle luomakunnalle.

 

Sammuttakoon Jumalan Voima, Miekka ja Kilpi, kaikki Pahan palavat nuolet sekä torjukoon keihäät ja ammukset. Jumalan Voima, Miekka ja Kilpi, häätäköön pois kaikki henkiruumiissa vakoilevaiset ja väijyväiset vainoojamme, torjukoon kaikki vihollisten ansat, juonet, vehkeilyt ja väijytykset, voimat ja henget, sekä aikeet ja antakoon kirkkauden Jumala meille jalon voiton, siinä Rakastetussa.

 

O’ Salattu Nimi, Sinä Tutkimaton ja Ylhäinen: Iäti ovat siunatut sinun aluttomat lähteesi, Sinä Vanhaikäinen, joka kutsut eteesi kaiken luomakunnan. Minäkin tulen luoksesi, sulkeutuen sinun tutkimattomaan Hyvyyteesi ja otan nyt vastaan kaiken rakkautesi, suojeluksesi, varjeluksesi ja hyvyytesi, sekä intuitiosi, isällisestä huomastasi.

 

Otan vastaan kutsumuksesi yhteyteen, kautta kaiken luomakunnan, Nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman, ollakseni yhteyden pyhä jäsen ja palvellakseni sinua sekä osoittaakseni lähimmäisyyttä sinun laupeutesi suosiosta.

 

Puhaltaen Itään, Länteen, Etelään ja Pohjoiseen, kutsun sinua Kaikkeuden Henki, koko Universumin Hallitsija, kautta nimen Siunatuimman, täytä minut lahjoillasi, palvellakseni pyhää salaisuutta. Sinä Aina Oleva, sinä Alku ja Loppu, sinä Ikuisuuden autuas Alku, Täyttymys ja Päämäärä, sinä Pyhin Pyhä, Shabbata Sebaot: Avaa Ovesi meille vähäisille, O´Korkein, mutta sulje tie kaikilta vainoojiltamme, jotka tuhoaikein liikkuvat.

 

Olevaisuuden ykseyteen liittyen ja tunnustaen voimasi, jossa erottava polarisaatio on salatulla ja käsittämättömällä tavalla voitettu sekä hävitetty, tunnustan valtasi kaikessa. Olen vihkiytynyt pyhiin salaisuuksiin ja olen yhteyden pyhä jäsen, olen valinnut elämän Tien, enkä kulje enää kadotuksen tietä, en lihan turmeluksen tietä, vaan Kristuksen kautta tie kulkee Jumalan lasten kirkkauden vapauteen ja kirkkaudesta kirkkauteen, kohti kirkkauden katoamattomuutta, muuttuen myös Kristuksen kuvan kaltaisuuteen, niin kuin voi muuttaa meidät Herra, joka on Henki. 2.Kor.3:18. Tähän kristityn vaellukseen olemme kutsutut ja valmistetut Kristuksessa.

 

Me jätämme kaiken sen, mikä on Tietäsi ja Rakkauttasi, sekä Hyvyyttäsi ja Totuutesi johdatusta vastaan ja estää meitä tulemasta yhtymyksesi täyteen riemuun ja yhteyteen. Me astumme pyhälle Tielle, taivaallisten ja kaikkien olevaisten sekä koko luomakunnan todistajain edessä, pyhäin kaikkeuden autuaalliseen saattoon yhtyen.

 

Tunnustamme uskoksi sen, mitä Herrastamme todistamme, sanoin, teoin, ajatuksin, rukouksin ja huokauksin, palvelemisin, kiitoksin ja ylistyksin, Hänen pyhässä ja suloisessa Nimessään.

 

Tunnustamme uskoksi myös sen, mitä Pyhin meissä vaikuttaa iäti kestävässä Armossaan ja pelastavassa Rakkaudessaan, kaiken sanansa ihmeellisessä voimassa ja Henkensä salaisessa viisaudessa, Hänen, joka on säätänyt meille ihmeellisten tekojensa muiston, kunnes kaikki pyhät yhtyvät pyhiin taivaissa ja taivaitten taivaissa.

 

Otan vastaan salaisuuden sinetin, pyhän Kolminaisuuden

salaisuuden sinetin, etten paljastaisi salaisuutta

vihkiytymättömille, otan vastaan pyhät rituaalit ja

yhteyden, kautta Jumalan Äidin salaisuuden, Neitsyt

Marian ja hänestä syntyneen, Nimen Siunatuimman, sen

Rakastetun.

 

Vihkimyksen öljy olkoon liittymiseni merkki,

salaisuuksien rituaali osallisuus yhteyteen, Luojan ja

Lunastajan ja Pyhittäjän kautta, Jumalan seitsemän pyhän arkkienkelin kautta, kaikkeen maailmaan lähetetyn Jumalan Hengen kautta, sen seitsemän henkäyksen kautta, kaiken luomakunnan kautta.

 

Otan vastaan vihkimyksen iloon, rauhaan, rakkauteen ja vapauteen, sekä yhteyteen, Alkuolevaisen Totuuden edessä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, jonka tutkimattomassa viisaudessa, armossa, rakkaudessa ja hyvyydessä ovat kaikki rikkomukseni peitetyt, sovitetut, annetut anteeksi ja hyvitetyt, sekä Jumalan viha vanhaa ihmistä kohtaan täydellisesti sovitettu ja lepytetty Jeesuksen Kristuksen uhrissa.

 

Olen lunastettu ikuisella lunastuksella iankaikkisen evankeliumin kautta, jossa salaisuudessa saan olla koko luomakunnan Kaikkeuden ja Kristuksen palvelija, en ole enää puoli-ihminen vaan koko ihminen ja kokonaan lunastettu. Olen kutsuttu iankaikkisiin hyvyyksiin ja ikuiseen elämään, sekä ikuisen vapauden ja autuuden valtakuntaan.

 

Hartaasti anomme Jumalalta, että lunastettu ykseys toteutuisi kohdallamme, päästä Kristus meidätkin lunastettuun ykseyteesi. Siksi Kutsumme sinua, sinä kaiken olevaisen Salaisuus ja tunnustamme lunastuksen piiriin kuuluvaa ykseyttä. Otamme vastaan lunastetun kaikkeuden ykseydessä, ykseyden lunastetussa kaikkeudessa, rakkauden lunastetussa ykseydessä ja ykseyden lunastetussa rakkaudessa, sillä kaikki on Jumalasta ja Hän on sovittanut meidät itsensä kanssa, ja armon vastaan ottamisessa toteutuu lunastuksen sana, sillä Jumala oli Kristuksessa kun Hän kuoli ristinpuulla ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kaikki, koko se olevaisuus, joka lunastettu on, sen Kristus täyttäköön ykseydellään ja täyteydellään, että koko luomakunta lunastetussa ykseydessä kumartaen antaisi kunnian ja ylistyksen kaiken luomakunnan Herralle.

 

O’ nuo salatut yhtymyset, kun täydellisesti yhdymme yhteen, mieli mieleemme, sielu sieluumme, jumalallisuus ihmisyyteemme, ihmisyytemme jumaluuteen, kuten Kristus on meihin yhtynyt, salaisuuksien Käden liittäminä ja me kaikki tulemme täydellisesti yhdeksi toistemme kanssa, kautta kaiken luomakunnan, kautta tulen, veden, tuulen, maan, sekä ilman ja me koko elämällämme tuomme kiitosta ja ylistystä Jumalalle, vapauteen kutsutut, sen Elämän Puun hedelmistä vahvistetut.

 

Ykseys rakkaudessa toteutukoon salaisuuden pyhityksessä taivaallisten valovirtojen ja energioitten kautta, salaisuutesi yhtymys toteutukoon.

 

Kuin purppuraruusujen ja yrttitarhain tuoksu vetää luokseen, niin myös salatut tiet avataan ja salaiset yrtti- ja puutarhat, sekä salatut yhtymykset salassa järjestetään, nuo aivoituksiltamme kätketyt ja salatut, salaisuuksien Käden johtamina ja yhdistäminä.

 

Luomakunta riemuitkoon ympärillämme kuin vihreästä vallankumouksesta, tuo Luojan salattu armeija ja Luojansa kiitollinen palvelija.

 

Salaisuutesi vihkimyksen kautta otan vastaan myös pääsyn ja vihkimyksen luomattoman valon salaisuuden mysteereihin, Isä, joka olet minut luonut, Poika, joka olet minut lunastanut, Pyhä Henki, joka olet minut pyhittänyt, sinä Ikuinen Valo, tuntemisesi riemussa anna minun tuntea Tiesi, Valossasi Valosi sekä Viisaudessasi johdatuksesi.

 

Juota minua aluttomasta lähteestäsi tänään, kun otan vastaan yhtymyksen pyhiin ja siunattuihin salaisuuksiisi, sillä sinun Nimesi ja Hyvyytesi tähden saan olla iäti siunattu. Daavidin Armot ja Salomonin Laulu, meitä kantaa ikiaikojen Jumala, sillä ikuisesti pysyy Hänen Armonsa ja Hänen nimensä on Ihmeellinen.

 

Kristus, Valo Valosta, ikuinen Sana, Isän rinnalla yhtä oleva, koko universumin kirkkaus ja ihmisten pelastus: Kautta syntymisesi Pyhästä Hengestä ja Neitseestä Mariasta, elämäsi, kärsimyksesi, kuolosi, voittosi, ansioittesi sekä ylösnousemisesi ja taivaaseen astumisesi kautta, ota minut vastaan, sinä Aina Oleva.

 

Saata minut vihkimysten tietä kaikkeuden täyttymykseen kirkkaudessa, juhlapukuusi puettuna, vihittynä ja valmistettuna, kaunistettuna taivasta varten. Siihen asti olen matkalainen ja pyhiinvaeltaja, sekä kaikkeuden palvelija tällä Tiellä, jossa sinä sytytät pyyteettömän lähimmäisen rakkauden isällisestä huomastasi ja Kaikkivaltiaan Jumalan kunnian kiitoksen sekä ylistyksen kaikelta luomakunnalta.

 

Jumalan Äiti!

 

Neitsyt Maria,, Yhteyden Äiti, Jumalan Neitsyt ja Kirkon Äiti, sinä Lunastuksen Mystinen Ruusu ja taivaitten Siunattu, Kristuksen kanssa: Rukouksin ja siunauksin saattele meitä ja johdata meitä hyvyydessäsi Jumalamme tuntemiseen. Jumala suosiollisesta armollisuudestasi ja Hyvyydestäsi kätke meidät salatuimpaan suojelukseesi ja varjelukseesi ja anna meidän juoda siunaustesi lähteestä, salattuihin taivaisiin asti.

 

Hän. jonka apostoli Johannes näki kirkastettuna, joka synnytti Hänet, joka on tullut vedessä, veressä ja Hengessä, Kristus, josta Johannes kristologisessa salaisuudessa todisti.

 

Jumalan Äiti, Pyhä Neitsyt, eläimenkin muistoa siunataan, joka on uskollisesti palvellut, tee meistä uskollisiasi, syvässä Mysteeriossasi saata myös katumukseen ja parannukseen helmojesi lapset, ja ohjaa meidät salaisuuteesi, Jumalan tuntemisen Hyvyyteen poikasi tähden, Hänen ansioissaan, kuolossaan sekä voitossaan ja Jumalan palvomisen salaisuuteen. Kunnia Jumalalle! Totisesti!

 

Mariaaninen köyhyytesi ei saanut sijaa majatalossa, Joosef ja Maria, köyhyydessänne lähestyvä kirkkaus valaisee Kristuksen kirkkauden edelleen sinne, missä seimi saa sijansa. Jeesus ja Maria, Joosef! Avatkaa Kirkolle elämän alavirrat. Amen!

Kuvahaun tulos haulle SEIMI

Luomakunta kumartaa sinua Herra! Herra! Kuten vehnän jyväset on leivottu yhdeksi leiväksi, avaamme itsemme rakkaudelle ja ykseydelle, yhtymykselle yhteyden siunattuihin ja pyhiin salaisuuksiin. Luodut ylistävät Sinua Korkein, metsät, meret, järvet, vuoret kumartavat sinua Sebaot! Tuuli, ilma, vesi, tuli, maa yhtyy riemuun edessäsi isällisen Hyvyytesi suosiosta.

 

Rakeet soittavat säveltään sinulle, samoin sade ja ukkonen lyövät rumpuja kiitokseesi yhtyen. Meren aallot jylisevät sinulle ylistystä, Luojansa kiitosta. Linnut, metsän eläimet, matelijat ja kaikki elollinen kumartuu kiitokseesi. Enkelit, voimat, herraudet, hallitukset, vallat, valtaistuimet, ylienkelten joukko, Kerubit ja Serafit sekä kaikki pyhät ja taivaitten asujat kaiuttavat kiitostasi, sinä Pyhä! Pyhä! Pyhä! Pyhin Pyhä!

 

 

Tähän luotujen kiitokseen ja yhtymykseen yhtyy nyt ihmislapsonen, värisevin harpuin ja kantelein. Tähän vihkimyksen salaisuuteen koko luomakuntasi yhtyköön ja täyttyköön Korkeimman kuorit ja ylhäiset salit

luomakunnan kiitollisella palveluksella.

 

Kalevan salat ja Tapion valat, kautta Kalevan Miekan, Saaksin Kilven ja Pyhän Yrjänän Jousen, Liittomme Enkeliruhtinaan edessä pyhästi vakuuttaen, olen nyt salatun pyhän Kirkkosi ja sisaruskuntasi jäsen, ritari Elämän ritarien joukossa, otan vastaan Liiton sormuksen ja Sinetin, että ne rakkaat, jotka alunpitäen meille annettiin, pysyisimme aina yhdessä ja jälleennäkemisen toivossa, sielun, hengen ja ruumiin kautta, substanssin vaihtumatta, uskontunnustusten niihin perustuvan Kristuksen asettaman pyhän kasteemme sakramentin, sekä pyhän Kolminaisuuden ja kristologian apostolisessa substanssissa, olen oikeutettu kaikkeen mitä annatkaan ja minulle paljastat Kristuksen ja Hänen Kirkkonsa Salaisuudessa. Olen ottanut vastaan salaisuuden ja olen nyt ykseyden pyhä jäsen, Olen ottanut vastaan Kristuksen lunastuksen jäsenkirjani, olen elämän pyhä perillinen, Jeesuksen Nimessä ja veressä sekä siinä kasteen pyhässä pesossa, siinä Nimen substanssissa, jossa ensimmäisen kerran ja lapsena jo kasteemme ja nimemme saimme, samassa Aioonissa. Olen vihkiytynyt salatun totuuden ja sisaruskunnan yhteyteen ja ykseyteen, pyhän salatun Kirkon jäseneksi, jossa kaikki on mahdollista, jossa ristillä ei ole rajoja eikä armolla määrää, apostolisessa salatussa järjestyksessä, jossa Jumalan pyhä vala meitä kantaa. Palvelijasi kumartuu nyt kiitokseesi luomakuntasi kanssa ja ottaa vastaan siunauksesi, avautuen Tielle, jolle Sinä kutsut ja jossa Sinä johdatat ja opetat, itse Tie, Totuus ja Elämä, kautta kaiken luomakunnan.

 

Saapuakseni kerran perille, kuten Daavid tuli otetuksi kirkkauteen kaiken maailman teitä, on pyhiinvaeltaja kerran saapuva luoksesi ikuiseen täyttymykseen, ikuiseen Shabattiin, yhtyen kirkkautesi kiitokseen, siinä Rakastetussa.

 

Ole kaikessa Aamenemme sinä Uskollinen ja Totinen, Sinä aamenemme Amen.

 

 

 

Kuvahaun tulos haulle oRTODOKSINEN RISTI

 

Kuvahaun tulos haulle pyhä Augustinus

777 XP -LUTERILAIS-KATOLINEN ELÄMÄMME RISTINSAATTO ON LÄHTENYT MATKALLE!

Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen

 

AGNUS DEI-KOLMAS TIE - 1.KOR.13. - REFORMOITU AUGUSTIINOLAINEN YHTEYS - SAMALLA REISSULLA

Kuvahaun tulos haulle KATOLINEN KRUSIFIKSI
LIIKKEEN LUTERILAIS-KATOLINEN KATEKISMUS - - USKO HERRAAN JEESUKSEEN NIIN SINÄ PELASTUT-

  Kuvahaun tulos haulle STAUPITZ 
 

 

 

 

 

HAGGAIN KIRJASSA JUMALA KÄSKEE MEIDÄN RAKENTAMAAN TÄTÄ UUTTA TEMPPELIÄ JOSSA ME OLEMME HÄNEN TEMPPELINSÄ JA LUPAA TÄLLE UUDELLE TEMPPELILLE SIUNAUKSENSA - RITARIKUNNAN TEHTÄVÄ ON ILMAISTU JUMALAN KAKSOISKÄSKYSSÄ JA LAUPEUDEN HARJOITTAMISESSA- RITARIHUONEITA PERUSTETAAN KAIKKEEN MAAILMAAN JA TIEDOTETAAN YHTEISIÄ RITARIKUNNAN ASIOITA - KOOTKOON MEITÄ YHTEEN YHTEYDEN TARVE, JOKAPÄIVÄINEN TARPEELLINEN USKONHARJOITUS JA PYHÄN KIRKON TEHTÄVÄT! JUMALAMME! ANNA MEILLE VIISAUS ELÄÄ KANSAN KESKELLÄ ÄLÄKÄ ANNA MEIDÄN MAISTERISOITUA POIS KANSAN KESKELTÄ OPIN JÄLKEEN-OLKOON RITARIKUNTASI AINA KANSAN KESKELLÄ-MITÄ ENEMMÄN LUEMME JA OPISKELEMME SITÄ ENEMMÄN TIEDÄMME, MUTTA JUMALAMME, ÄLÄ ANNA MEISTÄ KOSKAAN TULLA MAISTEREITA VAAN USKOVIA JA KANSAN PELASTAJIA- ANNA RAKAS JUMALA PALJON OPPINEILLE JA LUKENEILLE ANTEEKSI MAISTEROITUMISEN SYNTI JOKA TEKEE KRISTUKSEN JA HÄNEN TEKONSA MITÄTTÖMÄKSI-RITARIKUNTA PYRKII SAAMAAN RITARIHUONEEN, KOKOONTUU YHTEISIIN KESKUSTELUFOORUMEIHIN KUUNTELEMAAN LUENTOJA, SAARNAA JA JULISTUSTA SEKÄ OPETUSTA, SUUNNITTELEMAAN JA RUKOILEMAAN MITEN VOISIMME VAIKUTTAA MAAILMAN TILANTEESEEN
POSITIIVISESTI SEKÄ LÄHIMMÄISEN HÄTÄÄN MAAILMALLA JA KIRKON TEHTÄVIIN, MITÄ MUITA KEINOJA KUIN RUKOUKSEN KEINO ON KÄYTETTÄVISSÄ, SEKÄ PYRKII SAAMAAN SUUREMPAA JOUKKOVOIMAA TAAKSEEN YHTEISEN AGENDAN KEHITTÄMISEKSI JA RAKENTUU YHTEISESSÄ USKOSSARITARIKUNTAA SANOTAAN JESUIINEIKSI RITARIKUNNASSA ON MYÖS ARMOLAHJA PALVELUS JOSSA KOKOONNUMME PARANTUMISKOKOUKSIIN ENSIMMÄISEN, TOISEN JA KOLMANNEN USKONKAPPALEEN LAHJOISSA, KÄYTTÄMÄÄN ARMOLAHJOJA JA JAKAMAAN ARMOLAHJATIETOUTTA SEKÄ OPETTELEMME KULKEMAAN KOLMATTA TIETÄ JA KOLMATTA KATOLISTA LINJAA YHDESSÄ SELVITTÄÄKSEMME SEN, MITÄ TOIMINTAMUOTOJA JEESUKSELLA JO ON JA MITÄ HÄN ENITEN TARVITSEE JA MIHIN ME KYKENEMME - KOKOONNUMME YHDESSÄ HENGELLISEEN SEURAKUNTAAN - PÄÄSYY MIKSI IHMISET EKSYVÄT OIKEALTA TIELTÄ ON ILMAISTU ROOMALAISKIRJEEN 1-3 LUVUISSA - KOL.2 LUVUSSA JA GALATALAISKIRJEEN SANOMASSA! JUMALA ON TARKOITTANUT PELASTUKSEN KAIKILLE IHMISILLE, SIKSI JUMALAN SANA SANOO, ANTAKAA PELASTAA ITSENNE TE MAAN ÄÄRET KAIKKI! JUMALA ON ARMOLLINEN KAIKILLE JA VALMIS ANTAMAAN ANTEEKSI! SE RIITTÄÄ PERUSTEEKSI ARMAHTAMISELLE SILLÄ KRISTUS ON KAIKEN LAIN LOPPU JA TULLUT VANHURSKAUDEKSI JOKAISELLE HÄNEEN USKOVALLE!  APOSTOLI PIETARI ON KUTSUNUT KAIKKI KASTETUT JEESUKSEN KRISTUKSEN VERELLÄ VIHMOTTAVIKSI! ELÄMÄ SIIS ALKAA SYNTIEMME ANTEEKSISAAMISEN KAUTTA.  NIIN SIIS KAIKKIALLA MAAILMASSA TÄYTYY OLLA SE LUNASTUKSEN KIRKKO, JOSSA SAARNATAAN LUNASTUKSEN SANOMA ELI EVANKELIUMI SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSESTA KAIKILLE NIILLE JOTKA SEN KUULEVAT PELASTUKSEKSI SYNNEISTÄ, IKUISESTÄ KUOLEMASTA JA KADOSTUKSESTA IANKAIKKISEKSI ELÄMÄKSI JA AUTUUDEKSI, ETTÄ HE USKOISIVAT TÄMÄN SANOMAN JA SEN KAUTTA TULISIVAT AUTUAIKSI. MUTTA ON MYÖS SITTEN TOTTA ETTÄ ANTEEKSIANTAMUS KATTAA KAIKEN JA ELÄMÄ ON ELÄMISTÄ ARMON VARASSA JOTA TUKEE KIRKON USKO!

 

Schmalkaldenin opinkohdat

Ensimmäinen osa: Jumalan majesteettia koskevat yleiset opinkohdat

  1. Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolme eri persoonaa mutta yhtä ainoaa jumalallista olemusta ja luontoa, ovat yksi ainoa Jumala, joka on luonut taivaan ja maan.
  2. Isä ei ole syntynyt kenestäkään, Poika on syntynyt Isästä, Pyhä Henki lähtee Isästä ja Pojasta.
  3. Ei Isä eikä Pyhä Henki vaan ainoastaan Poika on tullut ihmiseksi.
  4. Poika on tullut ihmiseksi siten, että hän ilman miehen myötävaikutusta sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi puhtaasta, pyhästä neitsyestä, Mariasta. Sitten hän kärsi ja kuoli, hänet haudattiin, hän meni helvettiin, nousi kuolleista, astui ylös taivaaseen, istuu Jumalan oikealla puolella ja on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, niin kuin apostolinen ja Athanasioksen uskontunnustus sekä yleisesti käytetty lasten katekismus opettavat.

Näitä opinkohdista ei ole kiistaa eikä riitaa, molemmin puolin me tunnustaudumme niihin. Siksi niitä ei nyt ole tarpeen käsitellä laajemmin.

Toinen osa: Jeesuksen Kristuksen virka ja tehtävä: meidän lunastuksemme

Ensimmäinen eli pääopinkohta

Jeesus Kristus, meidän Jumalamme ja Herramme, on "kuollut meidän syntimme tähden ja noussut kuolleista meidän vanhurskautemme tähden" (Room. 4:25). Hän yksin on "Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnin" (Joh. 1:29). "Jumala on pannut kaikkien meidän syntimme hänen kannettavikseen" (Jes. 53:6). "Kaikki he ovat syntisiä, mutta tulevat ilman omaa ansiota vanhurskaiksi hänen armostaan, kun Jeesus Kristus on heidät verellään lunastanut" (Room. 3:23-25).

Tämä on otettava uskoen vastaan, mikään teko, laki tai ansio ei tee siitä osalliseksi. Siksi on selvää ja varmaa, että yksin tämä usko tekee meistä vanhurskaita, niin kuin pyhä Paavali sanoo (Room. 3:28): "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja." "Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." (Room. 3:26)

Tästä opinkohdasta ei voi yhtään väistyä tai antaa periksi, vaikka taivas, maa ja kaikki muu katoavainen sortuisivat. Sillä "ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman", sanoo pyhä Pietari (Ap.t. 4:12). "Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut" (Jes. 53:5). Tähän opinkohtaan perustuu koko oppimme ja elämämme.... ...Tästä meidän siis on oltava täysin varmoja, ilman mitään epäilystä. Muutoin on kaikki menetetty  ja kaikki vastustajamme ovat oikeassa ja voittavat meidät.


 
JUMALAA VOI OSOITTAA VERRATTAVALLA SYMBOLILLA MUTTA ITSE JUMALASTA EI VOI KUVAA TEHDÄ, JEESUKSESTA VOI TEHDÄ KUVAN IHMISYYDEN PUOLESTA MUTTA EI JUMALUUDEN PUOLESTA - PYHÄ PAAVALI SANOO, KUN NE KUVAAVAT JUMALAN SANAN OPETUSTA JUMALASTA, NE OVAT KUIN KUVASTIMIA JOISTA NÄEMME ARVOITUKSEN TAVOIN, MUTTA KERRAN KASVOISTA KASVOIHIN - JUMALAN LAKI VAATII ÄLÄ TEE JUMALAN KUVAA - MINÄ HERRA OLEN SINUN JUMALASI, ÄLÄ PIDÄ MUITA jumalia MINUN RINNALLANI - LAKI SANOO, JOKA NE TÄYTTÄÄ ON NIISTÄ ELÄVÄ, KOSKA LAKIA EI VOITU TÄYTTÄÄ SEN TÄYTTI JUMALAN POIKA KOL.2. JA ANTOI ITSENSÄ LUNNAIKSI JES.53. MAAILMAN EDESTÄ ETTÄ JOKAISELLA, JOKA USKOO HÄNEEN OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ - IHMINEN TAHTOO POISTAA JA HÄVITTÄÄ KAIKEN SEN, MIKÄ JAKAA IHMISKUNTAA AUTUAISIIN JA ILMAN AUTUUTTA OLEVIIN, KRISTUS ON KÄSKENYT KASTAA JA OPETTAA KAIKKI KANSAT JA LUVANNUT HEILLE AUTUUDEN - TE OLETTE OTTANEET VASTAAN PESON, TE OLETTE PYHITETYT, TE OLETTE KRISTUKSEN PÄÄLLENNE
PUKENEET, VAELTAKAA SIIS HÄNESSÄ- AJATELLEN NIITÄ JOTKA KUULEVAT TÄMÄN KRISTUKSEN KUTSUN ME KUTSUMME HEITÄ TÄHÄN RITARIKUNTAAN PAREMMIN OPPIMAAN HERRAN TIEN JA PALVELEMAAN PYHÄÄ KIRKKOA - PYHÄ PAAVALI KEHOITTAA KOLMANNEN ELI RAKKAUDEN TIEN KULKIJOITA LAUPEUTEEN JA HYLKÄÄMÄÄN TUOMION AJATUKSET LÄHIMMÄISTÄ KOHTAAN!

AUTUAALLA SIELULLA ON SITEN TÄMÄN HENGEN MIELI, ETTÄ HÄN TOIVOO LAUPEUTTA JUMALALTA, TURVAA KRISTUKSEEN JA HÄNEN ARMOONSA, LUOTTAA USKONTUNNUSTUKSEN JA KIRKON SANOMAAN JA KÄTKEYTYY HÄDÄSSÄ JUMALAN RAKKAUTEEN
JA HYVYYTEEN JA TUNTEE KIITOLLISUUTTA KUN HUOMAA JUMALAN AUTTANEEN JA USKOO TÄMÄN KIRKON, ETTÄ SEN KAUTTA JA AVULLA HÄNELLÄ ON ARMOLLINEN JUMALA JA IKUINEN ELÄMÄ, VAIKKA HÄN ITSESSÄÄN ON VAIN SUURI SYNTINEN! KUN IHMINEN TÄLLÄ TAVALLA PELASTUU USKONKOHTA KADOTUS  JA RANGAISTUKSEN PAIKKA EI OLE ENÄÄ VOIMASSA! RAAMATTU PUHUU SENKALTAISESTA RAKKAUDESTA JOKA ANTAA MAHDOLLISUUDEN NIILLEKIN JOILLA EI ENÄÄ OLE MITÄÄN TOIVOA JUMALAN SUURIN RAKKAUS ON JEESUKSEN RISTI JA HÄNEN POIKANSA MAAILMAN VAPAHTAJA! JOH.3:16.  
ÄLKÄÄ KENELLEKÄÄN KADOTUSTUOMIOTA LAUSUKO, NIIN EI TEILLEKÄÄN KADOTUSTUOMIOTA LAUSUTA! 

  PARANNUS ON SITÄ ETTÄ IHMISELLE SELVIÄÄ SE TOSIASIA ETTÄ IHMINEN ON SUURI SYNTINEN JA TUNNUSTAA SEN JEESUKSELLE JA TUNNUSTAA ETTEI PELASTUSTA VOI OLLA KUIN YKSIN JUMALAN ARMOSTA, USKO ON SITÄ ETTÄ ALISTUU JA NÖYRTYY TÄMÄN TOSIASIAN EDESSÄ JA TURVAA YKSIN TUOHON ARMOON TÄTÄ ARMOA SANOTAAN MYÖS KASTEEN ARMOKSI JA TUOTA TURVAAMISTA KASTEEN ARMOON TURVAAMISEKSI!

Kuvahaun tulos haulle KASTE

1. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte

2. ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet.
3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,
4. ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,
5. ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.
6. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois.
7. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille.
8. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt.
9. Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa.
10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani.
11. Olinpa siis minä tai olivatpa he: näin me saarnaamme, ja näin te olette uskoon tulleet.
12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole?
13. Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut.
14. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne;
15. ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.
16. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.
17. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.
18. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut.
19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.
20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24. sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.
29. Mitä muutoin ne, jotka kastattavat itsensä kuolleitten puolesta, sillä saavat aikaan? Jos kuolleet eivät heräjä, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan?
30. Ja miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan?
31. Joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te, veljet, olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
32. Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on? Jos kuolleet eivät heräjä, niin: "syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme".
33. Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee."
34. Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö; sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon.
35. Mutta joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?"
36. Sinä mieletön, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole!
37. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa.
38. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren.
39. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen.
40. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.
41. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa.
42. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;
43. kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;
44. kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.
45. Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
46. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.
47. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.
48. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
49. Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.
51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu".
55. "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?"
56. Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.
57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58. Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

Kuvahaun tulos haulle MUNKIT
 
VAIN JEESUS ANTAA VOI ONNEN AINAISEN - ANOKAA NIIN TEILLE ANNETAAN, ETSIKÄÄ NIIN TE LÖYDÄTTE, KOLKUTTAKAA NIIN TEILLE AVATAAN!   Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi rakkaan Poikasi, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden.  

Kuvahaun tulos haulle NUNNA

 

1. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. 2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin
mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. 3. Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä. 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; 5. ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; 6. ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. 7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. 8. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; 9. toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; 10. toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. 11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. 12. Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; 13. sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 14. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on
siinä monta. 15. Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. 16. Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. 17. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? 18. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut. 19. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? 20. Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. 21. Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä". 22. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä; 23. ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme; 24. mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, 25. ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. 26. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.
28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. 29. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja? 30. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään? 31. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista.   Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.   1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. 4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 8. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. 9. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. 10. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. 11. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. 12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. 13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.
   
   
KRISTUKSELLE ALAMAISET: HALLITUKSET, VALLAT, VOIMAT, HERRAUDET JA VALTAISTUIMET!

 
RISTINTYÖ-KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA JA KUOLEMALLA KUOLEMAN VOITTI JA HAUDOISSA OLEVILLE ELÄMÄN ANTOI, KRISTUS ON YLÖSNOUSSUT, TOTISESTI HÄN ON YLÖSNOUSSUT!  

 
 
GOLGATAN AIVOITUS - RAKKAUDEN KALLIO!


Rukous Kristuksen kärsimysten ylentämiseksi
 

Kaikkein armollisin, pyhä Ristiinnaulittu Kristus,
katso ikuisessa laupeudessasi sieluni puoleen ja
sammuta sen ikuinen tuska ja kirous, sekä piina,
kolmituntisen kuolonpiinasi ja verihikesi tähden.
 
Suo minulle osa siitä ylennetyn ristisi täydellisestä
sanomasta ja lunastustyöstä, jonka tähden kärsit
sanoinkuvaamatonta tuskaa ja ahdistusta, kirousta ja
rangaistusta minun tähteni.
 
Ota osaksesi minunkin rangaistukseni täydellisessä
kärsimystyössäsi, kuolinkamppailussasi,
täydellisessä kilvoituksessa ja rukouksissa
ristinpuullasi.
 
Koko kärsimysveresi vuotamisen tuskaisimmat
hetket, lue hyvityksekseni Jumalan rankaisevalle
vanhurskaudelle. Katkerimmat ruoskaniskut joita sait
kokea ja kärsiä, lepyttäköön Jumalan vihan minua
kohtaan ja muuttakoon sen rakkaudeksi, Sinun
tähtesi. Katkerin malja, jonka joit Getsemanessa,
sekä kuolemasi murhe sammuttakoon maisen
turmelukseni ja ikuisen murheeni, sekä iäti kalvavan
tuskani. Sieluasi ja ruumistasi raastava piinaisin ja
tuskaisin janosi sammuttakoon ikuisen janoni ja
avatkoon elämän virrat minunkin sielulleni 40 päivää
kestänyt Paastosi neuvokoon minut ikuiselle tielle,
surmattu sielusi olkoon Vikauhrini. Olkoon Sinun
synniksitulemisesi ikuinen päästö synneistäni ja
kaikkein piinallisin, tuskaisin ja ahdistavin
kärsimyksesi valituksitulemiseni Isän Jumalan
edessä.
 
Kirotuksitulemisesi vapauttakoon minutkin kaikesta
Isäsi ja synnin, lain, sekä Saatanan kirouksesta sekä
sairauksien kourista, syistä ja voimista.
 
Ahdistuksesi vapauttakoon minutkin ja sieluni
ikuisesta tuskasta ja ahdistuksesta.
 
Verihikesi olkoon esirukoukseni, kun kerran jätän
tämän ajallisen elämän ja kuolinkilvoituksesi
täyttäköön minunkin kuolinkilvoitukseni Sinun
täytetyllä työllä, vaivasi olkoon vapauteni ja viisi
haavaasi avoin Ovi ja pääsy ikuiseen elämään.
Messias kun sinut on ylennetty Ristille, olet luvannut
vetää kaikki tykösi, vedä siis minutkin. Amen.
 
Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua, Jeesus,
Jumalan Poika, armahda minua, Jeesus,
Jumalan Poika armahda minua!
 
Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,
Nyt ja aina ja Iäti Amen!
 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Kunnia olkoon
Jumalalle!


Nikean tunnustus
Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan, ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen seurakunnan. Tunnustamme yhden kasteen
syntien anteeksiantamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.  


Kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, mutta pelastus on Armosta, Kristus on täyttänyt kaiken lain ja antanut meille Armonsa-Risti kestää, Kaste kantaa, Armo Riittää!

 
MITÄ LUPAUKSIA KASTEESSA OMISTAMME?
PESTÄ SYNTI!
PYHITTÄÄ!
KRISTUKSEN KANSSA KUOLEMINEN
JA YLÖSNOUSEMINEN!
VANHAN LUONNON KUOLEMINEN KRISTUKSEN
KANSSA KASTEEN HAUDASSA!
PELASTAA IKUISEEN ELÄMÄÄN!
VAPAUS, SYNNISTÄ IKUISESTA KUOLEMASTA JA
PERKELEESTÄ!
LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ!
SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUS!
KRISTUKSEN PÄÄLLE PUKEMINEN!
HERÄTTÄMINEN JA VANHURSKAUTTAMINEN SEKÄ
UUDESTISYNTYMINEN USKON KAUTTA!
KRISTUKSEN YMPÄRILEIKKAUS!
HYVÄN OMANTUNNON LIITTO!
RUUMIIN YLÖSNOUSEMINEN!
IKUISEEN ARMOLIITTOON SYNTYMINEN!
KAIKKIEN KASTETTUJEN PELASTUSARKKI JA SIIHEN TULEMINEN!  

 


Synnymme erilaisten negaatioitten ja kuoleman varjoon, kaste on pelastusmysteerio Jumalaan, nöyrtymällä tähän ristinrakkauteen ja Salaisuuteen, Kristuksen pelastajaksi tunnustaen, hengellinen pelastus salaisuus saa konkreettisen luonteen ja pelastussalaisuus ristin kautta alkaa toimia konkreettisesti hyväksemme niin että sen
myös tiedostamme, kuten Jeesus sanoo, se joka uskoo häneen tulee tuntemaan onko tämä oppi Jumalasta. Jumalan armo ei kuitenkaan ole hankittu ominaisuus vaan siinä julistetaan meille synnit anteeksi ilman lain tekoja ja omia ansioita, jossa sitten hyväksemme luetaan Kristuksen vanhurskautus, joka on yksin uskossa tai uskon kautta otettava vastaan, kuten pyhä Paavali sanoo, armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta ettei kukaan kerskaisi. Roomalaiskirje 8 vakuuttaa meille ettei meitä mikään luotu voi erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.  
KOLMANNEN KATOLISEN LINJAN JESUIINIT ON NOUSSUT PUOLUSTAMAAN TÄTÄ PYHÄÄ ASIAA-ESTER 4:13-14! RAKKAAT IHMISET JOTKA USKOTTE TÄMÄN KIRKON, ÄLKÄÄ VAIETKO KIRKON USKOSTA!
 
 
Se on Täytetty!
 
Rukous omalle suojelusenkelille!
 
Jumalan Enkeli! Suojelijani ja Varjelijani, jossa on Jumalani Nimi
ja joka aina näet taivaallisen Isäni kasvot. Sinä olit läsnä kun
synnyin, sinä olit läsnä kun sain pyhän kasteen sakramentin ja
siksi olet myös minun kaste-enkelini.
 
Varjele minua tänään ja aina, seiso rinnallani nyt kun minulla
on ahdistus ja huojenna kuormani virvoituksellasi ja
rukouksellasi, varjele minua Korkeimman Hyvyyden sinulle
uskomaa kaikilla teilläni, vahvista uskoa, toivoa ja rakkautta,
sinä tiedät myös mitä sieluni ja ruumiin tänään tarvitsee.
 
Rukoilen sinulta uutta voimaa ja rakkautta, uskoa ja lohdutusta,
parannusta ja parantumista, lääkettä sielun haavoihin ja
Jumalan suurta siunausta koko elämäni matkalle. Olkoon
Jumalasi Ylistetty! Amen!
 
Rukous- Saavu rauhan enkeli!
 
Oi saavu luoksemme sinä Jumalan enkeli, sinä rauhan, rakkauden, yhteyden ja sopusoinnun enkeli, sinä armon ja voiman sekä Jumalan laupeuden lähettiläs. Saavu joutuin luoksemme, tyynnytä eripuraisuus, karkoita viha ja riita sekä hajoitus pois, anna rauhan saapua taistelumme jälkeen ja asetu asemaasi meitä johtamaan, sinä Jumalan kasvojen lähettiläs. Tuo luoksemme lunastuksen salaisuus ja osoita sen voima Jeesuksessa, osoita lähteemme meille, missä Kristus meidät puhdistaa ja saattaa yhteyteen, armoon, rakkauteen, uskoon, toivoon ja lunastukseen sekä Jumalamme tuntemisen pyhitykseen rakkauden ykseydessä ja lujassa toivossa, Jeesus Pyhittäjän laumassa, Toivoon, joka on meille talletettu taivaissa, että Hän osoittaa meille ristinsä viisauden ja voiman. Saavu siis joutuin sinä Jumalan lähettiläs ja astu asemaasi meidän hyväksemme saavu meitä johtamaan päämääräämme kohti, että Jumalan valtakunta leviäisi maanpäällä ja me kaikki
autetuiksi tulisimme. Tätä pyydämme tänään, kunnia ja ylistys Jumalalle, Nimeen Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme. Amen!  
(Abba Filemon): Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua. (Kosmas Aitolialainen): Herra Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika ja Sana, Jumalansynnyttäjän ja kaikkien Pyhiesi esirukouksien tähden armahda minua, syntistä ja kelvotonta palvelijaasi. (Mark.10:47): Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua! (Matt.20:30): Armahda meitä, Herra, Daavidin Poika! (Matt.15:22): Herra, Daavidin Poika, armahda minua! (Abba Dorotheos): Jumalan Poika, auta minua!   
 
 
Aamurukoushetki Joulun aikaan
Jumalan, kuule rukouksemme, Herra Jeesus Kristus
armahda.
Anna tänään syntimme anteeksi, Herra Jeesus
Kristus armahda.
Ole palvelijaisi Puolusmies tänään, Herra Jeesus
Kristus armahda.
Voitele meidät armollasi ja armosi Hengellä, Herra
Jeesus Kristus armahda.
Muistelemme nyt pyhää synymistäsi, Herra Jeesus
Kristus armahda.
Muistelemme Joosefin ja Marian matkaa
Beetlehemiin, Herra Jeesus Kristus armahda.
Heillä ei ollut sijaa majatalossa, Herra Jeesus Kristus
armahda.
Karjaluola sai olla syntymäpaikkasi, Herra Jeesus
Kristus armahda.
Tietäjät ja paimenet olivat todistajiasi, Herra Jeesus
Kristus armahda.
Sinä synnyit syntisten Vapahtajaksi, Herra Jeesus
Kristus armahda.
Vapahda minutkin synnistä, Herra Jeesus Kristus
armahda.
Sinä synnyit maailman Vapahtajaksi, Herra Jeesus
Kristus armahda.
Anna maailmaan Sinun rauhasi, Herra Jeesus Kristus
armahda.
Lapset olivat veritodistajiasi, Herra Jeesus Kristus
armahda.
Sinä olet lasten suuri Ystävä, Herra Jeesus Kristus
armahda.
Ota henkeni, sieluni ja ruumiini synnyinlahjaksesi,
Herra Jeesus Kristus armahda.
Ota koko elämäni synnyinlahjaksesi, Herra Jeesus
Kristus armahda.
Ole kiitetty ja ylistetty kaikilta sukupolvilta, Herra
Jeesus Kristus armahda.
Sinun kansasi ja Kirkkosi rukoilee, Herra Jeesus
Kristus armahda.
 
1. Uskosta
• Mikä oli Lutherin löytö ja uskonpuhdistuksen sisältöperiaate?
• Kuinka Luther suhtautui ”hyviin tekoihin”?
• Mikä on kunnian teologian ja ristin teologian
ero?
• Mitä Luther tarkoittaa kuvauksella ”iloisesta
vaihtokaupasta”?
 
Samaten seurakuntamme opettavat, että ihmiset eivät
voi tulla vanhurskautetuiksi Jumalan edessä
omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille
lahjoitetaan vanhurskaus ilmaiseksi Kristuksen
tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät
otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi
Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on sovittanut
syntimme. Tämän uskon Jumala lukee vanhurskaudeksi
itsensä edessä.
(Room. 3 ja 4)
 
Samaten seurakuntamme opettavat, että tämän uskon
täytyy tuottaa hyviä hedelmiä ja että
sen pitää tehdä hyviä, Jumalan käskemiä tekoja, sen
tähden että se on Jumalan tahto, ei siksi,
että luottaisimme ansaitsevamme näiden tekojen avulla
vanhurskauden Jumalan edessä. Sillä syntien
anteeksiantamus ja vanhurskauttaminen otetaan
vastaan uskolla, niin kuin Kristuksen
sanakin vakuuttaa: Kun olette tehneet tämän kaiken,
sanokaa: Me olemme vain ansiottomia
palvelijoita.”
(Augsburgin tunnustus)
 
Ihmisen rakkauden ja Jumalan rakkauden eroon
perustuu kaksi vastakkaista teologian
muotoa: kunnian teologia ja ristinteologia. Kunnian
teologia perustuu ihmisen rakkauteen, ristin
teologia Jumalan rakkauteen. Kunnian teologi päättelee
Jumalan luomistekojen eli näkyvän
maailman pohjalta, millainen näkymätön Jumala on.
Ihminen on luonnostaan kunnian teologi,
jonka järki ja rakkaus kohdistuu vain siihen, mikä on
jotakin ja mikä on hyvää. Todellinen Jumala
on siellä, missä hänen rakkautensa kohteet ovat,
nimittäin ihmisyydessä, heikkoudessa ja hulluudessa.
Ristin teologi katsoo luoksemme tullutta Jumalaa ja
”ymmärtää Jumalan näkyvät ja selkäpuolen
ominaisuudet kärsimysten ja ristin kautta nähtyinä”.
Jumalan toiminta maailmassa
on ristin muotoista. Hän saattaa ihmisen eimiksikään,
syntiseksi, heikoksi ja hulluksi, ja hän
saattaa olemaan eli pyhäksi, vahvaksi ja viisaaksi.
 
Tuomo Mannermaa: Kaksi rakkautta. Johdatus
Lutherin uskonmaailmaan. WSOY 1983.
 
Usko ei vaikuta ainoastaan sielun tulemista jumalallisen
sanan kaltaiseksi, täyteen kaikkea
armoa, vapaaksi ja autuaaksi, vaan se yhdistää
myöskin sielun Kristukseen niin kuin morsiamen
ylkään. Kuten pyhä Paavali sanoo, seuraa tästä
avioliitosta Kristuksen ja sielun tuleminen yhdeksi
ruumiiksi. Silloin myöskin molempien omaisuus, samoin
lankeemukset, onnettomuudet ja
kaikki asiat ovat yhteisiä; Kristuksen oma tulee
uskovan sielun omaksi ja kaikki sen oma Kristuksen
omaksi. Kristuksella on kaikki aarteet ja autuus – ne
ovat sielun omia. Sielua rasittavat
kaikki paheet ja synnit – ne tulevat Kristuksen omiksi.
Niin alkaa nyt iloinen vaihto ja taistelu.
Vaikka Kristus on Jumala ja ihminen, joka ei
milloinkaan ole tehnyt syntiä ja jonka hurskaus
on voittamaton, iankaikkinen ja kaikkivaltias, niin hän
tämän vihkisormuksen, uskon, välityksellä
ottaa omikseen uskovan sielun synnit ja menettelee
niin kuin hän itse olisi ne tehnyt.
Kristityn vapaudesta. Suom. Tuomo Mannermaa. SLEY-
kirjat 1981.
2. Raamatusta
• Millainen asema Raamatulla on kirkossa
Lutherin mukaan?
• Kuinka tämä näkemys erosi katolisen
kirkon näkemyksestä?
• Mikä on Raamatun pääsisältö?
• Kuinka ja milloin Luther käänsi Raamatun?
• Miksi Raamatun kääntäminen saksaksi
oli Lutherille tärkeää?
• Lue oppikirjasta suomenkielisen Raamatun
syntyvaiheet.
 
Kaikki henget on seurakunnan edessä koeteltava
Raamatun mittapuulla. Kristittyjen keskuudessa
 
näet täytyy ennen kaikkea olla pätevää ja varmaakin
varmempaa, että pyhä Raamattu on
hengellinen valkeus, aurinkoakin paljon kirkkaampi,
varsinkin niissä asioissa, jotka kuuluvat
autuuden asiaan tai jotka ovat tärkeitä tietää.
(Sidottu ratkaisuvalta)
 
Kirjoitusten on ymmärrettävä puhuvan Kristuksen
puolesta eikä häntä vastaan. Siksi jokin raamatunkohta
on joko suhteutettava häneen tai sitä ei tule pitää
lainkaan todellisena Raamatun
kirjana. Jos siis vastustajamme asettavat Raamatun
Kristusta vastaan, niin me asetamme Kristuksen
Raamattua vastaan.
(Lutherin teesit)
 
Koko pyhä Raamattu jakautuu sisällöltään kahteen
osaan: Jumalan käskyihin eli määräyksiin
(laki) sekä Jumalan lupauksiin (evankeliumi). Käskyt
opettavat ja määräävät meille monenlaisia
hyviä tekoja, mutta sillä niitä ei vielä ole tehty. Käskyt
kyllä ohjaavat, mutta eivät auta, ne
opettavat meille, mitä on tehtävä, mutta ne eivät anna
siihen voimaa. Ne on sen tähden annettu
vain sitä varten, että ihminen niiden avulla saisi nähdä
voimattomuutensa hyvän tekemiseen ja
oppisi epäilemään omaa itseään.
Kun ihminen näin on käskyistä oppinut ja käsittänyt
oman kykenemättömyytensä ja on hädissään
siitä, miten voisi täyttää käskyt, koska ne kerran on
täytettävä kadotuksen välttämiseksi,
niin hän on omissa silmissään perin pohjin nöyryytetty
ja masennettu eikä löydä itsestään mitään,
minkä avulla voisi tulla hurskaaksi. Silloin tulee toinen
sana: jumalallinen lupaus (evankeliumi)
ja lausuu: Jos tahdot täyttää kaikki käskyt, vapautua
pahoista himoistasi ja synneistäsi, niin
kuin käskyt pakottavat ja vaativat, niin sinun on
uskottava Kristukseen. Hänessä lupaan sinulle
kaiken armon, vanhurskauden, rauhan ja vapauden:
jos uskot, niin saat ne, jos et usko, et niitä
saa. Usko johon lyhyesti sisältyy kaikkien käskyjen
täyttäminen, vanhurskauttaa ylen runsaasti
kaikki, jotka uskovat, niin etteivät he tarvitse mitään
muuta ollakseen vanhurskaita ja Jumalaa
pelkääviä. Niinpä Paavali sanookin (Room. 10:10):
”Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi.”
(Kristityn vapaudesta)
 
 
 
Jotta saisimme uskon, on asetettu evankeliumin
opettamisen ja sakramenttien jakamisen
 
virka. Sanassa ja sakramenteissa, niitä ikään kuin
välikappaleina käyttäen, lahjoitetaan Pyhä
 
Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin,
vaikuttaa uskon – missä ja milloin Jumala sen
 
hyväksi näkee...
Kirkollisesta järjestyksestä seurakuntamme opettavat,
ettei kirkossa kukaan saa julkisesti
opettaa eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista
kutsumista.
(Augsburgin tunnustus)
 
 
 
5. Sakramenteista
• Mitkä ovat luterilaiset sakramentit ja millä
perusteella näillä toimituksilla on tämä arvo?
• Mitä Luther opettaa kasteesta ja sen
tarpeellisuudesta?
• Mitä Luther opettaa ehtoollisesta?
• Kuka on kelvollinen ehtoollisvieras?
• Kuinka Lutherin opetukset sakramenteista poikkesivat
keskiajan katolisen kirkon näkemyksistä?
 
”Kun sana liittyy aineeseen, syntyy sakramentti.” Tämä
pyhän Augustinuksen lause on niin osuva
ja hyvin muotoiltu, että se varmaankin on parasta mitä
hän on sanonut. Sanan on tehtävä näkyvä
aine sakramentiksi, muussa tapauksessa aine pysyy
tavallisena aineena.
(Iso katekismus)
 
Sakramenttien käyttämisestä seurakuntamme
opettavat, etteivät sakramentit ole asetetut ainoastaan
julkisen tunnustautumisen merkeiksi ihmisten kesken.
Pikemminkin ne ovat merkkejä
ja todistuksia Jumalan tahdosta meitä kohtaan, jotta
usko heräisi ja vahvistuisi niissä, jotka niitä
käyttävät. Sen tähden sakramentteja tulee käyttää
niin, että uskoen luotetaan niihin lupauksiin,
jotka sakramenttien välityksellä tarjotaan ja osoitetaan
meille.
(Augsburgin tunnustus)
 
Kaste:
”Ne sanat, joihin perustuu kaste ovat Herran Kristuksen
sanat Matteuksen evankeliumin viimeisessä
luvussa: ”Menkää kaikkeen maailmaan, opettakaa
kaikkia pakanoita ja kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Samoin myös
Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa: ”Joka
uskoo ja kastetaan, pelastuu, mutta joka ei usko, se
tuomitaan kadotukseen.” Näihin
 
sanoihin sisältyy Jumalan käsky ja asetus. Siksi ei ole
mitään syytä epäillä, että kaste on Jumalasta
lähtöisin. Sillä kun kastetaan Jumalan nimeen, kastetta
eivät suorita ihmiset vaan Jumala
itse. Vaikka välikappaleena siis onkin ihmiskäsi, se on
 
silti todella Jumalan teko. Kaste ei ole
pelkkää vettä, vaan Jumalan sanaan ja käskyyn
sisältyvää ja sen pyhittämää vettä. Jos näet kasteesta
 
otetaan pois sana, se ei enää mitenkään eroa siitä
vedestä, jota palvelustyttö käyttää keittiössä, ja sitä
voitaisiin hyvin nimittää vaikkapa kylvyksi. Kasteen
voima, vaikutus, hyöty, hedelmä ja päämäärä on siinä,
että se pelastaa. Pelastuminen taas, kuten hyvin
tiedämme, ei ole mitään muuta kuin vapautumista
synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta, pääsy
Kristuksen valtakuntaan
ja iankaikkinen elämä hänen kanssaan. Kasteessa
tehdään eli menetellään näin: meidät upotetaan veteen
niin, että se peittää meidät kokonaan, ja sitten meidät
nostetaan sieltä ylös. Juuri siinä vanha ihminen
surmataan ja sen jälkeen nousee ylös uusi ihminen.
Näiden kahden tapahtuman on jatkuttava meissä läpi
koko elämämme. Eihän kristillinen elämä oikeastaan
mitään muuta olekaan kuin yhtä jokapäiväistä kastetta,
joka on kerran alkanut ja jatkuu alati.
(Iso katekismus)
 
Kasteesta seurakuntamme opettavat, että se on
välttämätön pelastukseen ja että Jumalan
armo annetaan kasteen välityksellä. Lapset tulee
kastaa, jotta heidät kasteen kautta annettaisiin
Jumalan huomaan ja näin otettaisiin Jumalan armoon.
Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka
hylkäävät lapsikasteen ja väittävät lasten pelastuvan
ilman kastetta.
(Augsburgin tunnustus)
 
Ehtoollinen:
Alttarin sakramentti on Herran Kristuksen tosi ruumis
ja veri leivässä ja viinissä ja niihin sisältyvinä, leivässä
ja viinissä, jotka Kristus on sanallaan käskenyt meidän
kristittyjen syödä ja juoda... Sana siis luo tämän
sakramentin ja erottaa sen tavallisesta leivästä ja
viinistä niin, että se on
Kristuksen ruumis ja veri. Näin kuuluu Kristuksen sana:
”Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini” ja
”Juokaa tästä kaikki, tämä on uusi liitto minun
veressäni”. Vaikka ehtoollisen ottaa vastaan tai sen
jakaa täysi heittiö, hän ottaa vastaan oikean
sakramentin. Tässä suhteessa hän ei
yhtään eroa siitä, joka toimittaa sen kaiken
kelvollisimmin. Ehtoollinen ei näet nojaa ihmisen
 
pyhyyteen, vaan Jumalan sanaan.
Menemme ehtoolliselle ottaaksemme siinä vastaan
aarteen, jonka välityksellä ja jossa me saamme syntien
anteeksiantamuksen. Siksi onkin oikein kutsua
ehtoollista sielun ravinnoksi, joka ruokkii ja vahvistaa
uutta ihmistä. Kaste on näet alku, siinä me synnymme
uudesti. Koska vielä
Perkele ja maailma aiheuttavat meille paljon vastusta
ja kiusauksia, me usein väsymme ja
menetämme voimamme, toisinaan jopa lankeamme.
Siksi on ehtoollinen annettu jokapäiväiseksi
 
laitumeksi ja ravinnoksi, josta usko saa virkistystä ja
voimaa, jotta se ei joutuisi antamaan
 
tässä taistelussa periksi, vaan voisi alati vahvistua.
 
(Iso katekismus)
 
Maallikoille annetaan sakramentti molemmissa
muodoissa, koska tämä tapa perustuu Herran
käskyyn: ”Juokaa tästä kaikki” (Matt. 26). Tässä
Kristus selvästi käskee, että kaikki joisivat maljasta. Ja
ettei kukaan voisi saivarrella, että tämä muka koskisi
vain pappeja, Paavali esittää Korinttolaiskirjeessään
esimerkin, josta käy ilmi, että ehtoollinen molemmissa
muodoissaan oli käytössä koko seurakunnassa. Tämä
käytäntö säilyi kirkossa kauan eikä kukaan tiedä, koska
ja kenen toimesta muutos ensiksi tapahtui…
(Augsburgin tunnustus)
 
Kelvoton ehtoollisvieras on se, joka ei muista, että hän
menee kohtaamaan Vapahtajaansa ja
että hän on mahdoton ja kelvoton hänen suurta
armoaan vastaanottamaan. Kelvollinen ehtoollisvieras
on se, joka tarvitsee Kristusta. Hän tuntee uskonsa ja
rakkautensa heikkouden. Hän sydämestään katuu
syntejään, pyytää niitä anteeksi ja ikävöi yhä
läheisempää elämänyhteyttä Kristukseen.
(Kristinoppi)
 
 
 
6. Synnistä ja ripistä
• Mitä synti tarkoittaa Lutherin mukaan?
• Millainen on Lutherin käsitys ihmisestä?
• Mitkä ovat ripin osat?
• Mitä tarkoittavat ”avaimet” ripin
yhteydessä?
• Kuinka Luther kritisoi katolista näkemystä
ripistä?
• Mitä ihmisen tulisi tunnustaa ripissä?
 
Seurakuntamme opettavat, että Aadamin
lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät
luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman
jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan
sekä pahan himon hallitsemina, ja että tämä
alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka
tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen
kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän
Hengen voimasta synny uudestaan. Seurakuntamme
tuomitsevat pelagiolaiset ja muut, jotka
kieltävät, ettei perisynti ole synti ja näin tekevät
turhaksi Kristuksen ansioille ja hänen hyville
teoilleen kuuluvan arvon väittäessään ihmisen voivan
tulla omilla järjen voimillaan vanhurskaaksi
Jumalan edessä.
(Augsburgin tunnustus)
 
Perisynnin hedelmiä ovat pahat teot, joita tekemästä
Kymmenen käskyä kieltää: epäusko,
väärä usko, epäjumalanpalvelus, jumalanpelon puute,
ylimielisyys, epätoivo, hengellinen sokeus
eli sanalla sanoen se, ettei tunneta Jumala eikä välitetä
hänestä. Sitten tulevat valehteleminen,
Jumalan nimeen vannoskeleminen, rukouksen ja avuksi
huutamisen laiminlyöminen, Jumalan
sanan halveksiminen, tottelemattomuus vanhempia
kohtaan, murha, epäsiveellisyys, varkaus
ja petos. Perisynti on niin syvää ja pahanlaatuista
luonnon turmeltumista, ettei sitä järki käsitä.
(Schmalkaldenin opinkohdat)
 
Ripittäytymisestä olemme aina opettaneet, että sen
tulee olla vapaaehtoista. Olemme kukistaneet
paavin hirmuvallan, jonka hän oli sälyttänyt
kristikunnan harteille. Ripittäytyminen tehtiin
varsin vaikeaksi, ja omaatuntoamme piinattiin
vaatimuksella, että meidän oli lueteltava kaikki
mahdolliset synnit; kukaan ei pystynyt ripittäytymään
niin, että omatunto olisi tullut puhtaaksi.
Pahinta oli kuitenkin, ettei kukaan opettanut eikä edes
tiennyt, mitä rippi on tai kuinka hyödyllinen
ja lohdullinen se on. Ripittäytyminen oli yhtä ahdistusta
ja helvetin tuskaa.
On olemassa kahdenlaista muuta rippiä edellä puheena
olevan ripin lisäksi, näitä on kuitenkin parempi sanoa
kaikkien kristittyjen yhteiseksi tunnustukseksi.
Tarkoitan, että tunnustus tehdään yksin Jumalan tai
yksin lähimmäisen kuullen ja pyydetään syntiä
anteeksi. Sellainen tunnustus sisältyy myös Isä meidän
-rukoukseen, jossa lausumme: ”Anna meille meidän
velkamme
anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän
velallisillemme.” Rukouksemmehan on
juuri sen tunnustamista, mitä meillä ei ole ja mitä
emme tee ja syyllisyytemme myöntämistä
siihen; samalla pyydämme armoa ja iloista
omaatuntoa. Sellaisen ripittäytymisen tulee jatkua
keskeytyksettä koko elämämme ajan.
Toinen ripin laji on se, jota itse kukin tekee
lähimmäiselleen tunnustamalla ja antamalla anteeksi
keskinäiset rikkomuksemme, ennen kuin astumme
Jumalan eteen pyytämään anteeksiantoa. Tämän
välttämättömän julkisen ja päivittäisen ripin lisäksi on
olemassa se salainen rippi, joka suoritetaan vain yhden
veljen läsnä ollessa. Kun sydämellämme on jotakin
erityistä, joka
meitä ahdistaa, joka kalvaa omaatuntoa eikä päästä
meitä rauhaan, ja kun huomaamme olevamme
uskossa liian heikot, silloin saamme valittaa tätä
kaikkea jonkun veljen kuullen, sinä hetkenä
ja niin usein kuin haluamme, saadaksemme neuvoa,
lohdutusta ja rohkaisua. Tätä ripin lajia
ei ole meille annettu käskynä, kuten nuo kaksi
edellistä, vaan se on annettu vapaasti käytettäväksi.
Tämä on peräisin siitä säätämyksestä, jolla Kristus itse
pani päästösanan kristittyjen suuhun
ja käski vapauttaa meidät synneistä.
Ripissä on kaksi kohtaa. Toisessa toimimme me itse:
minä valitan syntiäni ja anon lohtua ja virvoitusta
sielulleni. Toisessa toimii Jumala: hän julistaa minut
ihmisen suuhun panemallaan sanalla vapaaksi
synneistäni. Näihin aikoihin asti kaikki paino on pantu
sille, mitä me teemme, ripin toista kohtaa ei ole otettu
huomioon eikä sitä ole saarnattu. Näytti siltä, kuin rippi
olisi hyvä teko, joka on suoritettava Jumalalle
maksuna, ja että synneistä päästö olisi mitätön ja
synti jäänyt anteeksi antamatta, jos tunnustus ei ollut
täydellinen. Meidän omaa toimintaamme on
pidettävä vähäarvoisena, mutta Jumalan sanaa on
pidettävä suuressa ja korkeassa arvossa.
Jos tämä tehtäisiin selväksi ja samalla osoitettaisiin,
millainen on se hätä, jonka on määrä saada meidät
liikkeelle, silloin ei tarvittaisi tyrkyttämistä eikä
pakottamista. Jokaisen saisi liikkeelle hänen
omatuntonsa ja hän osaisi toimia kurjan kerjäläisen
tavoin. Kun joku sellainen kuulee, että jossakin jaetaan
suuri määrä rahaa tai vaatteita, häntä ei tarvitse ajaa
paikalle kepillä, vaan hän kyllä lähtee käskemättäkin
juoksemaan, minkä jalat kannattavat. Jos sitä vastoin
annettaisiin käsky, että kaikkien kerjäläisten on
juostava tiettyyn paikkaan, mutta ei mainittaisi mitään
syytä eikä kerrottaisi, mitä sieltä on saatavana, silloin
jokainen menisi vastahakoisena ja käskyä vihattaisiin
aina vain enemmän.
Kehottaessani ripittäytymään kehotan siis vain elämään
kristittynä. Jos näet joku sydämestään haluaa olla
hurskas kristitty ja elää synneistä vapaana ja omatunto
iloisena, hänellä on jo oikea nälkä ja jano. Hän kaipaa
ahdistuneena Jumalan sanaa, synninpäästöä,
ehtoollisen sakramenttia.
(Iso katekismus: Lyhyt kehotus ripittäytyä)
 
Avaimet ovat Kristuksen kirkolleen antama virka ja
valta sitoa syntiin ja päästää synnistä, se
ei koske ainoastaan törkeitä ja julkisia syntejä vaan
myös hienoja ja salaisia, jotka Jumala yksin
tuntee. Ei näet ole meidän vallassamme vaan yksin
Jumalan vallassa ratkaista, mitkä asiat ovat
syntejä sekä kuinka suuria tai lukuisia synnit ovat.
Jumalalle on tunnustettava syyllisyys kaikkiin
synteihin, myös niihin, joista emme tiedä. Niin teemme
Isä meidän -rukouksessa. Ripittäjälle
meidän taas on tunnustettava vain ne synnit, jotka
tiedämme ja tunnemme sydämessämme.
Jeesus sanoi Pietarille: ”Minä olen antava sinulle
taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä
sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja
minkä sinä päästätä maan päällä, se on oleva
päästetty taivaissa.”
(Matt 16:19) (Vähä katekismus ja Schmalkaldenin
opinkappaleet)
 
 
 
7. Jumalanpalveluksesta ja musiikista
• Mitkä katoliset tavat Luther halusi jättää
pois jumalanpalveluksesta?
• Mitä asioita Luther uudisti jumalanpalveluksessa?
• Mitä musiikki merkitsi Lutherille?
• Etsikää virsikirjasta Lutherin kirjoittamia
tunnetuimpia virsiä.
 
 
Luther uudisti jumalanpalveluksen vieraista aineksista
ja otti sen opetuksen välineeksi. Saksalainen messu
ilmestyi vuonna 1536 ja se oli kokonaan
saksankielinen, lukuun ottamatta kreikkalaista
loppusäettä ”Kyrie eleison”. Luther säilytti kuitenkin
vanhoja aineksia: polvistumiset, messukasukat, papin
kääntyilemiset jne. Jumalanpalveluksen luonne oli
kuitenkin muuttunut:
sekä Raamattu että opetus tulivat siinä tärkeämmiksi.
Evankeliumin ja epistoloiden asema
vahvistui ja saarna sai suuremman sijan. Kirkko ei
tästä lähtien ollut vain rukouksen ja ylistyksen
tyyssija vaan myös luokkahuone.
Jumalanpalveluksen laajakantoisin muutos tapahtui
musiikissa ja siinä kolmella alalla: papin aloittamissa
messuosissa, kuoron laulamissa gregoriaanisissa
lauluissa ja seurakunnan veisaamissa virsissä. Luther
itse osasi soittaa luuttua ja laulaa ja mahdollisesti
kymmenessä virsisävelmässä on hänen oma
sävelmänsä. Luther oli itse kiinnostunut musiikista ja
kirjoitti: ”Musiikki on Jumalan kaunis ja viehättävä l
ahja, se on usein virkistänyt ja koskettanut minua, niin
 
että olen ilomielin käynyt saarnaamaan. – – Musiikki
karkottaa kiusaajan ja ilahduttaa ihmisiä, sitä
 
kuunnellessa unohtuu kaikki viha, siveettömyys,
pöyhkeily ja muut paheet. Teologian jälkeen
annan korkeimman sijan ja suurimman kunnian
musiikille.” Luther julkaisi virsikirjan vuonna
1524, se sisälsi 24 virttä, jotka hän oli itse sepittänyt ja
ehkä osaksi säveltänytkin. Lutherin seurakuntaväki
oppi laulamaan. Viikon varrella pidettiin harjoituksia
koko seurakunnalle ja oppitunnin jälkeen perhettä
kehotettiin laulamaan kotona.
(Roland Bainton: Tässä seison – Lutherin elämä.
WSOY 1982.)
 
 
 
8. Kansanopetuksesta
• Mitä Luther joutui toteamaan 1520-luvulla
pitämissään tarkastuksissa kansan kristinopin
taidosta?
• Kenelle ja milloin katekismukset kirjoitettiin?
• Miten hän halusi, että Vähää Katekismusta
käytettäisiin?
• Mitä muutoksia Luther halusi kansanopetukseen
ja koulutukseen? Miksi?
 
Äskeisillä tarkastusmatkoilla havaitsemani valitettava ja
onneton hätätila on suorastaan pakottanut
 
minut tekemään tästä katekismuksesta eli kristinopin
esityksestä lyhyen, suppean ja yksinkertaisen.
Voi hyvä Jumala sitä surkeutta, minkä olen saanut
nähdä! Tavallinen kansanmieshän ei
varsinkaan maaseudulla tiedä kristinopista yhtään
mitään, ja valitettavasti myös monet papit
ovat jokseenkin taitamattomia ja kyvyttömiä
opettamaan. Kaikkien heidän kuitenkin pitäisi olla
kristittyjä, kastettuja ja pyhän ehtoollisen sakramentin
nauttijoita, vaikka eivät osaa Isä meidän
-rukousta, uskontunnustusta eivätkä kymmentä
käskyä. He antavat elämänsä kulua niin kuin
tyhmän karjan ja järjettömien sikojen elämä kuluu.
(Vähän katekismuksen esipuhe)
 
Sana ”katekismus” tarkoitti vanhan kirkon aikana ensin
suullista kasteopetusta ja sitten opetussisältöä.
Keskiajalla opetuksen sisältönä oli uskontunnustus ja
Isä meidän -rukous sekä kymmenen käskyä. Luther
saarnasi ja kirjoitti usein näistä perinnäiseen
lastenopetukseen kuuluvista aiheista. Säännöllinen
katekismusopetus saarnojen muodossa alkoi
Wittenbergissä 1523. Luther
kirjoitti Iso Katekismuksen vuonna 1529. Se sisälsi
aluksi viisi pääkohtaa: kymmenen käskyä,
uskontunnustuksen ja Isä meidän rukouksen, kasteen
ja ehtoollisen. Myöhemmin siihen liitettiin
myös rippiohjeet. Sen nimi ei ollut alunperin Iso
katekismus, vaan Saksalainen katekismus,
mutta Vähä katekismuksen synnyttyä nimitys oli varsin
luonnollinen. Alkuperäisessä esipuheessa
Luther oli osoittanut kirjan kaikille, mutta myöhemmin
kohdisti sanansa kirkkoherroille ja saarnaajille. Hän
varoitti pappeja ryhtymästä ennen aikojaan tohtoreiksi
ja kuvittelemasta tietävänsä
kaiken. Luther korosti, että katekismuksen
tutkisteleminen on elinikäinen tehtävä. Ison
katekismuksen esitystapa oli melko perusteellista ja
sävy toisinaan kärkevää ja poleemista.
Vähä katekismus ilmestyi tammimaaliskuussa 1529
seitsemänä tauluna, jotka voitiin ripustaa seinälle
luettaviksi. Ne sisälsivät viiden pääkohdan lisäksi
aamu-, ilta- ja pöytärukoukset. Taulujen muodossa
julkaistu katekismus ei ole säilynyt, mutta myöhemmin
ilmestyi Vähä katekismus kuvitettuna kirjana. Vähä
katekismus oli tarkoitettu kodin kirjaksi, varsinkin
perheenisien käyttöön. Heidän tuli opettaa sen sisältö
lapsilleen ja palvelusväelleen. Se oli laadittu
kysymysten ja vastausten muotoon, mutta ei ollut
ensisijaisesti oppikirja. Se oli Raamatun opin tiivistelmä
ja avain Raamatun ymmärtämiseen. Kun Raamattu
kalleutensa vuoksi ei pitkään aikaa voinut olla
varsinainen kansankirja, korvasi katekismus tämä
puutteen vuosisadoiksi. Luther nimittikin sitä
maallikkojen Raamatuksi. Se oli myös hartauskirja,
joka tähtäsi uskonelämän hoitamiseen ja hengelliseen
kasvuun.
 
Lutherin ohjeet papeille kansanopetuksesta:

1) Saarnaajan on ennen kaikkea varottava ja vältettävä
monenlaisia, toisistaan poikkeavia
sanamuotoja kymmenestä käskystä, Isä meidän
-rukouksesta, uskontunnustuksesta, sakramenteista
jne. Hänen on valittava yksi ainoa muoto, pysyttävä
siinä ja käytettävä sitä vuodesta toiseen.
Nuoria ja yksinkertaisia ihmisiä on nimittäin opetettava
yhdenlaisin, määrätyin sanamuodoin,
muutoin he menevät kovin helposti sekaisin.
2) Sitten kun he ovat nämä kohdat oppineet hyvin
ulkoa, opeta heidät ymmärtämään niiden
merkitys, jotta he myös käsittäisivät lausumansa.
3) Kun olet opettanut heille tällaisen lyhyen
katekismuksen, ota käyttöösi Iso katekismus ja
rikastuta ja laajenna heidän ymmärrystään.
Kehota tässä yhteydessä erityisesti myös esivaltaa ja
vanhempia hoitamaan hyvin tehtävänsä ja
toimittamaan lapset kouluun. Selvitä heille tarkoin,
millaista surkeaa vahinkoa he tuottavat ja miten
kauheasti Jumala heitä rankaisee, elleivät he anna
apuansa lasten kasvattamiseen papeiksi, saarnaajiksi,
kirjureiksi jne.
(Vähän katekismuksen esipuhe)
 
Ote Vähästä katekismuksesta:
”Neljäs käsky: Kunnioita isä ja äitiäsi.
Mitä se merkitsee?
Vastaus: Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa,
että emme väheksy emmekä vihastuta
vanhempiamme emmekä esimiehiämme, vaan
kunnioitamme, palvelemme, tottelemme, rakastamme
ja arvostamme heitä.”
 
Koululaitoksen perustamisesta:
Vaatimus, että jokaisen kristityn tuli tuntea
kristinuskon päätotuudet ja osata lukea pyhää
Raamattua, sai evankelisen kirkon pitämään huolta
kansanopetuksesta. Korkeampi opetus oli
monin paikoin alkanut rappeutua, kun kirkko ei
tulojensa vähentyessä jaksanut kannattaa kouluja.
Luther kehotti maallista yhteiskuntaa ottamaan
huolekseen tämän asian. Lutherin kehotus
pani alulle uudenaikaisen koululaitoksen kehityksen,
jossa humanismin edistyksiä käytettiin hyväksi.
Koulujen ja yliopistojen järjestäminen tuli ennen
kaikkea Melanchthonin tehtäväksi, joka
suurista ansioistaan tällä alalla on saanut kunnianimen
”Saksan opettaja”. Luther kirjoitti lennokkaassa
kirjasessaan ”Saksan maiden kaikkien kaupunkien
pormestareille ja neuvosherroille”
1524 koululaitoksen tarpeellisuudesta:
”Kun kerran nuorison täytyy juosta ja hyppiä tai aina
olla jossakin muussa touhussa, koska se on täynnä
intoa, ja kun ei sitä voida eikä saakaan sitä estää, niin
miksi ei siis perusteta sille tuollaisia kouluja ja tarjota
sille noita tietoja, kun kerran Jumalan armo on
järjestänyt kaiken niin, että lapset voivat oppia aivan
kuin leikkien, oli sitten kysymys kielistä ja muista
tieteestä tai historiasta… Sillä eihän meidän koulumme
nyt enää ole mikään helvetti ja kiirastuli, jossa meitä
on kidutettu casualibus- ja temporalibusmuodoilla (eli
kieliopilla), ja jossa emme kuitenkaan kaikesta
hakkaamisesta, vapisemisesta pelosta ja hädästä
huolimatta oppineet yhtään mitään. Jos uhrataan
aikaa ja vaivaa siihen, että lapsille opetetaan
kortinpeluuta, laulua ja tanssia, niin miksi ei
uhrata yhtä paljon aikaa siihen, että opetettaisiin heille
lukemista ja muuta taitoa, niin kauan kuin
he ovat nuoria ja joutilaita ja heillä on siihen kykyä ja
halua?– – Samoin on tytöilläkin kyllä niin
paljon aikaa, että hän voi päivittäin käydä tunnin
koulua ja siitä huolimatta hoitaa hyvin kotoiset
askarensa.”
9. Kristillisestä kotielämästä
• Mikä on Lutherin mukaan kodin merkitys?
• Mitä Luther opetti avioliitosta?
• Millaista oli Lutherin oma kotielämä?
• Mitä Lutherin kirje Hans pojalleen kertoo
hänen suhteesta lapsiinsa?
• Mitä ja millaisia olivat Lutherin pöytäpuheet?
 
Hyvä koti on Jumalan suuri lahja. Se liittää yhteen
vanhemmat, lapset ja perheen muut jäsenet.
Perheen perustuksena on avioliitto. Avioliitossa mies ja
nainen yhtyvät koko elinikänsä
kestävän liittoon. Heidän tehtävänään on Jumalan
pelossa hoitaa ja kasvattaa sekä toisiaan että
lapsiaan. Aviopuolisoiden tulee osoittaa toisilleen
rakkautta ja uskollisuutta. Lasten tulee rakastaa,
kunnioittaa ja totella vanhempiaan. Kaikkien tulee
yhdessä vaalia kodin henkeä, sen hyviä
tapoja ja siinä säilyvää arvokasta isien perintöä.”
 
Miten perheenisän tulee opettaa huonekunnalleen
aamu- ja iltarukous sekä ruokarukous.
Noustessasi aamulla vuoteesta siunaa itsesi pyhällä
ristinmerkillä ja lausu: ”Isän Jumalan ja Pojan ja Pyhän
Hengen haltuun Aamen.”
Sen jälkeen lue joko polviltasi tai seisaaltasi
uskontunnustus ja Isä meidän -rukous. Jos haluat,
lausu vielä seuraava pieni rukous:
 
”Minä kiitän sinua, taivaallinen Isäni, rakkaan Poikasi
Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet viime yönä
varjellut minua kaikesta vahingosta ja vaarasta. Pyydän
sinua: varjele minua myös alkavana päivänä synnistä
ja kaikesta pahasta, että tekoni ja koko elämäni olisivat
mielesi mukaiset. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja
kaikkeni sinun käsiisi. Pyhän enkelisi olkoon minun
kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään
valtaa. Aamen.”
 
Laulettuasi sitten ehkä vielä hartaudeksesi virren,
esimerkiksi kymmenestä käskystä, mene iloisin mielin
töihisi.
(Vähä katekismus)
 
 
Lutherin oma kotielämä antoi kauniin esimerkin. Hän
meni naimisiin v. 1525 entisen nunnan Katarina von
Boran kanssa, josta tuli hänelle ”hurskas, uskollinen ja
hellä aviopuoliso”. Vaimonsa ja lastensa piirissä Luther
eli onnellista kotielämää, jossa jumalanpelko ja viaton
hilpeys vallitsi. Laulua ja soittoa suosittiin tässä
kodissa; perheenisä itse osallistui lauluun ja soitti
mielellään luuttuansa. Usein niukoista varoista
huolimatta kodin ovi oli avoinna lukuisille ystäville.
Heidän kanssansa Luther piti monta henkevää
keskustelua, joissa totisuus ja leikki vuorottelivat.
 
Otteita Lutherin pöytäpuheista

”Meillä kaikilla on eläinten julmat ruokatavat. Susi syö
lampaita, kettu kanoja ja hanhia – me
myös. Haukat ja korpit syövät pikkulintuja – me myös.
Hauet syövät kaloja – me myös. Härkien,
hevosten ja lehmien lihassa me syömme ruohoa.
Sianlihassa syömme lokaa ja jätteitä, mutta sisäisesti
kaikki muuttuu jätteeksi.”
”Saarnaajalla pitää olla nykyisin kuusi ominaisuutta,
jotta hän olisi mieluinen maailmalle. 1. hän on oppinut
2. hänellä on sujuva ääntäminen 3. hän on
kaunopuheinen 4. hän on komea, niin että naisväki voi
pitää hänestä 5. hän ei vaadi rahaa vaan hankkii sitä 6.
hän puhuu mitä kansa mielellään kuulee.”
 
”Kaikkinainen surullisuus, kulkutaudit ja
raskasmielisyys tulevat saatanalta. Näissä
surullisuuden ja sairauden tapauksissa olen varma siitä,
että ne ovat paholaisen työtä ja salajuonia.
Sillä Jumala on elävien Jumala eikä siksi masenna,
pelota eikä tapa. Sen vuoksi hän myös lähetti
ainosyntyisen poikansa, että me hänen kauttaan
eläisimme. Tämä poika kuoli, jotta hän voittaisi
 
kuoleman. Siksi sanassa sanotaan: Olkaa iloisia ja
turvallisella mielin. Hengellisissä kiusauksissa
 
paras lääke ovat Jumalan sana ja rukous.”
 
”Miehillä on leveä rintakehä ja kapea lantio, siksi heillä
onkin enemmän ymmärrystä kuin naisilla. Näillä on
ahdas rintakehä, leveä lantio ja takapuoli, sillä heidän
tulee pysyä kotona, istua rauhassa sisällä, huolehtia
taloudenhoidosta, kantaa ja kasvattaa lapsia.”
 
”Nuori ihminen on kuin uusi viini. Sitä ei voi pidätellä,
sen täytyy käydä ja valua yli. Nuori tahtoo aina näytellä
itseään ja olla jotakin meille. Hän ei kestä olla yksin.”
 
”Joka ei ole 20-vuotiaana kaunis, 30vuotiaana vahva,
40-vuotiaana viisas ja 50-vuotiaana rikas, sen ei enää
kannata toivoa. Ikä ei suojele hulluudelta.”
 
Lutherin kirje nelivuotiaalle pojalleen Hansille
[Veste Coburg, kesäkuussa 1530]
Armo ja rauha Kristuksessa, rakas poikani. Minusta on
hyvin mieluista, että Sinä luet ja rukoilet
ahkerasti. Tee niin, poikaseni, ja jatka edelleen. Kun
tulen kotiin tuon Sinulle jonkin sievän
lahjan.
Tiedän kauniin, hauskan puutarhan, jossa käy paljon
lapsia. Heillä on kultaiset nutut yllä ja he poimivat
puiden alla kauniita omenoita ja päärynöitä, kirsikoita
ja luumuja. He laulavat ja hyppivät ja ovat iloisia. Heillä
on myös somat pienet hevoset, joilla on kultaiset
ohjakset ja hopeaiset satulat. Kysyin silloin mieheltä,
joka omisti puutarhan, kenen lapsia ne olivat? Silloin
hän sanoi: ne ovat niitä lapsia, jotka rukoilevat
mielellään ja ovat ahkeria ja hurskaita. Silloin minä
sanoin: rakas herra, minullakin on poika. Hänen
nimensä on Hans Luther. Eikö hänkin voisi tulla
puutarhaan, niin että hänkin saisi syödä noita kauniita
omenoita ja päärynöitä ja ratsastaa noilla sievillä
hevosilla ja leikkiä näiden lasten kanssa? Silloin mies
sanoi: jos hän rukoilee mielellään ja on ahkera ja
hurskas, niin saa hänkin tulla puutarhaan. Lippus ja
Jost [Melanchthonin ja Justus
Joonaksen pojat] myös. Ja jos he tulevat kaikki
yhdessä, niin he saavat myös torvia, rumpuja ja
 
luuttuja ja kaikenlaisia kielisoittimia, he saavat myös
tanssia ja ampua pienillä jousipyssyillä.
Ja hän näytti minulle puutarhassa olevan kauniin niityn,
joka oli rakennettu tanssia varten. Puissa riippui
kultaisia torvia, rumpuja ja hienoja hopeaisia
jousipyssyjä. Mutta oli vielä varhaista, eivätkä lapset
olleet vielä syöneet, joten en voinut odottaa tanssia,
vaan sanoin miehelle: Voi rakas herra, menen suoraa
päätä kirjoittamaan kaikesta tästä rakkaalle pikku
pojalleni Hansille,
 
niin että hän rukoilisi ahkerasti ja olisi hurskas, jotta
hänkin pääsisi tähän puutarhaan. Mutta
hänellä on sisko Lene, hänen täytyy ottaa hänet
mukaansa. Silloin mies sanoi: Hyvä on, mene ja
 
kirjoita hänelle niin.
 
Niinpä rakas poikani Hans, ole ahkera ja rukoile
lohdullisella mielellä ja sano Lippukselle ja Jostillekin,
että hekin olisivat ahkeria ja rukoilisivat, niin pääsette
kaikki yhdessä puutarhaan. Näin suljen Sinut rakkaan
kaikkivaltiaan Jumalan huomaan, ja sano terveisiä
Lene-siskolle ja halaa häntä puolestani. Vuonna 1530.
 
Rakas isäsi
Martinus Luther
(Luther: Valitut teokset.)
10. Regimenteistä
• Missä tilanteessa Luther joutui luomaan
regimenttioppinsa?
• Mitkä ovat hengellisen regimentin tehtävät
ja kuka niitä hoitaa?
• Mitkä ovat maallisen regimentin tehtävät
ja kuka niitä hoitaa?
• Miten kristityn tulisi suhtautua yhteiskunnallisiin
tehtäviin?
• Minkälainen asema hallitsijalle tuli useissa
protestanttisissa kirkoissa?
• Onko regimenttioppia mahdollista soveltaa
nykyaikana?
 
”Yhteiskunnallisen elämän asioista seurakuntamme
opettavat, että yhteiskunnan lailliset
järjestykset ovat Jumalan hyviä tekoja ja että
kristityillä on lupa astua esivallan virkoihin, toimia
tuomareina, ratkaista oikeus-asioita keisarillisen tai
muun pätevän lain mukaan, tuomita lain
vaatimiin rangaistuksiin, käydä oikeudenmukaisia sotia,
suorittaa asepalvelusta, harjoittaa laillisia
liiketoimia, hallita omaisuutta, vannoa vala
viranomaisten sitä vaatiessa sekä ottaa vaimo ja
solmia avioliitto. Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka
kieltävät kristittyjä osallistumasta näihin
yhteiskunnallisiin tehtäviin… evankeliumi opettaa
iankaikkista sydämen vanhurskautta. Se ei kumoa
valtiota eikä perhettä, vaan vaatii nimenomaan, että ne
on säilytettävä jumalallisina järjestyksinä ja että
rakkautta tulee harjoittaa näiden järjestysten
puitteissa. Sen tähden kristittyjen
tulee välttämättä totella esivaltaansa ja sen lakeja,
mikäli ne eivät käske tekemään syntiä,
sillä siinä tapauksessa heidän tulee totella enemmän
Jumalaa kuin ihmisiä.”
(Apt. 5) (Augsburgin tunnustus)
 
Regimenttioppiin sisältyy kaksi väitettä, joista on ollut
vaikeata tehdä oikeita johtopäätöksiä.
Ensiksi: Maailmaa ei ole hallittava evankeliumin avulla
ja toiseksi: Myös maailman ja yhteiskunnan
asioita on järjestettävä Jumalan tahdon mukaan. Näistä
väitteistä on seurannut, että osa on ollut sitä mieltä,
että yhteiskunnan asiat ovat puhtaasti järjen asioita,
joiden hoitamiseen riittää terve järki. Kristillisyyttä ja
kirkkoa tarvitaan vain yksityiselämän ja hengellisen
elämän ongelmien ratkaisemiseen. Jotkut ovat myös
päätyneet johtopäätökseen, ettei kristityllä pidä olla
mitään tekemistä politiikan kanssa.
Toisaalta jos lähdetään yksipuolisesti toisesta
väitteestä, jonka mukaan kaikki elämänalueet,
yhteiskunta mukaan luettuna, kuuluvat Jumalan
vaikutuspiiriin, tehdään johtopäätös, että oikeastaan
vain kristityt tietävät, kuinka yhteiskuntaa pitäisi
ohjata. Tällöin kristittyjen olisi oltava poliittisesti
aktiivisia ja näin voidaan päätyä jopa teokratiaan tai
muihin yhteiskuntamuotoihin, joissa uskonto antaa
puitteet myös yhteiskunnan asioille. Tällaisia
teokraattisia painotuksia on ollut havaittavissa
erityisesti reformoidulla taholla esimerkiksi Calvinin
Genevessä.
Luther onnistui yhdistämään nämä eri puolet.
Hengellisen regimentin ei pidä käyttää poliittista valtaa,
mutta sen on opetettava, miten miekkaa käytetään
kristillisesti, miten poliittista tehtävää ja virkaa
hoidetaan. Hengellinen regimentti voi käyttää vain
sanan valtaa. Lutherin mukaan
maallisen regimentin tehtävät ja virat eivät sinänsä ole
kristillisiä, mutta näitä virkoja on hoidettava
 
rakkaudella, oikeudenmukaisuudella, toisten etua
tavoitellen.
 
Lutherin oppia on sovellettu analysoitaessa kysymystä
kristillisten puolueiden tarpeellisuudesta. Toinen
ajankohtainen kysymys koskee kristityn suhdetta
asevelvollisuuteen ja väkivaltaan. Regimenttiopin
mukaan kysymys asevelvollisuudesta koskee tiettyä
virkaa, jonka yhteiskunta on asettanut jäsenilleen. Tätä
virkaa pitäisi itse asiassa kutsua
väestönsuojeluvelvollisuudeksi”, joka tarkoittaa, että
henkilöille annetaan koulutusta tähän tehtävään sekä
armeijan että siviilipalvelun muodossa.
Regimenttioppia voidaan koetella myös tutkimuksen ja
tekniikan alueella. Nämä alueet kuuluvat järjen alueelle
eli maalliseen regimenttiin. Jos pyritään luomaan
kristillistä biologiaa, astronomiaa, psykologiaa jne.
sekoitetaan regimentit. Jumalayhteyttä ei saa tehdä
riippuvaksi siitä, pitääkö ihminen maata litteänä vai
pyöreänä tai uskooko hän evoluutioon. Hengellisellä
regimentillä on kuitenkin velvollisuus vaikuttaa
eettisten arviointien kautta tieteen ja tekniikan
suuntaan, jotta niitä ei käytetä todellisuuden
manipulointiin.
 
(John Vikström: Lutherin regimenttiopin poliittinen ja
yhteiskunnallinen merkitys. Kirjassa Luther
ja yhteiskunta, toim. Eeva Martikainen. Suomalaisen
teologisen kirjallisuuden seuran julkaisuja
136. 1983.)  
   
Pyhän Mardarioksen rukous!
Herra
Jumala, Isä Kaikkivaltias, Herra, ainokainen
Poika, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, yksi
jumaluus, yksi Voima, armahda minua
syntistä ja niiden vaiheiden kautta jotka
parhaaksi tiedät, pelasta minut sinun
kelvoton palvelijasi, sillä Sinä olet kiitetty
iankaikkisesta iankaikkiseen -KRISTUS
YLLÄNI, KRISTUS ALLANI, KRISTUS
SIVUILLANI, LÄHDEN KRISTUKSESSA
TURVATEN ARMOON JA SYNTIENI
ANTEEKSIANTOON, RAKASTAVA JUMALA,
SALLI MINUN SAAVUTTAA IKUINEN ELÄMÄ
POJASSASI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA,
HERRASSSANI JA VAPAHTAJASSANI! Amen!
 
JUMALALLA ON KAHDEKSAN PYHÄÄ
TOIMITUSTA JOITA VOIMME SANOA
SAKRAMENTEIKSI TAI SAKRAALEIKSI
, SANA
ITSE JA SEN TOIMITUS KIRKOSSA,
EHTOLLINEN, KASTE, ÖLJYLLÄ VOITELU,
VIRKAAN VIHKIMYS, AVIOLIITTO,
SYNNINPÄÄSTÖ JA
KONFIRMAATIO! VARSINAISIA
SAKRAMENTTEJA ON EVANKELISESSA
KIRKOSSA KAKSI, KASTE JA
EHTOOLLINEN!  
1. Lutherin katekismuksen yksinkertainen harjoitus.
 
1.  1. Ensimmäinen rukous: Rippi ja katumus käskyjen johdolla.

 
Iankaikkinen, kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isä! Sinä käsket minua vakaasti kymmenessä käskyssäsi, että minun tulee sinua kaikesta sydämestäni tuntea,
peljätä, rakastaa ja sinuun turvata; nimeäsi tunnustaa, avuksi huutaa ja ylistää. Sinä käsket myös sanasi ja sakramenttisi rakkaana ja kalliina pitää sekä oikein käyttää. Vanhempiani ja esivaltaani olet käskenyt kunnioittaa, sekä olla lähimmäisilleni ruumiiseen ja sieluun, vaimoon ja lapsiin, tavaraan ja taloon, uskottavuuteen ja kunniaan nähden mitään vahinkoa tai loukkausta tekemättä.
 
Olet edelleen käskenyt olla myös mitään pahaa suomatta ja toivottamatta, vaan päinvastoin sydämestä sanoin ja töin, neuvoin ja toimin, tekemisin ja jättämisin osoittaa heille kaikkea hyvää. Sinä olet kieltänyt himoitsemasta mitään heidän omaansa tai sinun tahtoasi vastaan. Sanalla sanoen, olet käskenyt rakastaa sinua kaikesta sydämestäni ja lähimmäistäni niin kuin itseäni.
 
Jospa nyt kaikessa tässä olisin sinua, minun Jumalani ja Luojani, niin kuin kohtuullista ja tarpeellista olisin totellut, niin olisin tehnyt kuin kuuliainen ja kiitollinen luomuksesi. Siten olisin tuottanut parhaan hyödyn ruumiilleni ja sielulleni, niin kuin sen palkintoa sisältävät lupauksesi sekä palkitsemisen esimerkit todistavat.
 
Mutta minä olen valitettavasti monin kerroin, tietäen ja tietämättä, osaksi heikkoudesta, osaksi pahuudesta ja perkeleen sekä pahan maailman viekoituksista tehnyt niitä vastaan.
 
Sillä minähän en ole sinua niin tuntenut, peljännyt, rakastanut enkä kunnioittanut, kuin olisin ollut velvollinen. Olen paljoa enemmän rakastanut ja peljännyt luotuja olentoja, mutta sinua ja sinun tahtoasi epäillyt. Usein olen ollut suruton ja röyhkeä, ristiä kantaessa. Olen ollut milloin toivoton, milloin kärsimätön.
 
Minä olen usein sinua vastaan nurissut ja sadatellut. Olen rukoillessa ja kiittäessä ollut hajamielinen, veltto ja laiska sekä vierasten pahojen, ajatusten raskauttama. En ole sanaasi suurimmalla vakavuudella kuunnellut, oppinut, lukenut, ja tutkinut enkä sen mukaan elänyt. Olen ollut vanhemmilleni tottelematon, kiittämätön ja heihin suuttunut, tehtävissäni ollut hidas ja harmistunut. Olen ollut lähimmäistäni kohtaan vihamielinen, kostonhimoinen, kateellinen, pahansuopa ja sanoillakin halukas sättimään.
 
Samoin olen sanoissa ja ajatuksissa ollut epäsiveä. Olen myöskin liiallisen syönnin ja juonnin samoin kuin elatushuolien ja ahneuden raskauttama. Olen tarvitsevilta apuni kieltänyt, lähimmäiseni omaisuudelle vahinkoa tehnyt, toivottanut pahaa ja antanut sen tapahtua enkä sitä estänyt. Olen häntä pahoin panetellut, enkä ole hänen häpeätänsä peittänyt enkä panettelijoitaan vastustanut.
 
Olen hänen omaansa himoinnut ja kun olen jotakin hänen omaansa oikeuden varjolla voinut omakseni hankkia, niin olen siihen ollut halukas. Olen täten ajatuksin, sanoin ja töin sinua vastaan raskaasti syntiä tehnyt. Ah, ken voi huomatakaan, kuinka usein hän rikkoo!
 
Mutta tämän kaiken olet sinä vakaasti kieltänyt ja uhannut rangaista sekä ajallisesti että iankaikkisesti. Myös olet sinä maailman alusta lähtien vanhurskaana tuomarina osoittanut kiivautesi ja vihasi.
 
Sen johdosta olen siis minäkin joutunut epäsuosioosi ja rangaistukseesi, josta en voi itseäni eikä voi toinen luotu olento minua auttaa. Minun täytyisi vanhurskaan tuomiosi ja ansioni jälkeen jäädä iankaikkisesti vihasi, kuoleman ja iankaikkisen
kadotuksen omaksi, niin kuin muillekin jumalattomille käy ja sinun hirmuisista uhkauksistasi seuraa, Jos et minulle laupeudestasi jollain muulla tavoin kuin lain kautta olisi hankkinut apua ja lohdutusta.
 
Mutta minä suren sydämestäni, että olen sinua, rakasta Jumalaani, Luojaani ja Isääni, niin häpeällisesti ja pahasti loukannut, sekä suurista hyvistä töistäsi ollut niin kiittämätön ja jumalaton.
Minä haluan eteenpäin vakavasti siitä luopua ja sinun armosi kautta elää tahtosi mukaan.
 
Koska siis olet minun ylen suuresta hädästäni jo turmeluksestani välittänyt, olet sulasta laupeudesta ottanut minun asiani huoleksesi, kalliilla valalla minua lohduttanut. Sinä et, niin totta kuin sinä elät, tahdo syntisen kuolemaa, vaan että hän kääntyisi ja eläisi. Tästä syystä olet antanut rakkaan Poikasi vika-uhriksi ja syntieni maksuksi kuolemaan sekä olet minulle hänessä syntien anteeksiantamuksen luvannut.
 
Niin, vaikka olenkin raskaasti syntiä tehnyt, en kuitenkaan tahdo eikä minun tule edellisiin
synteihini lisätä vielä sitä suurta Jumalan pilkkaa, että Kainin, Saulin ja Juudaksen tavalla sinun armoasikin epäilisin. Minä rukoilen sinua sydämeni pohjasta, älä minua rankaise julman vihasi ja ansioni jälkeen. Ole ainokaisen Poikasi tähden, joka on syntiemme sovinnoksi tullut, minulle köyhälle syntiselle armollinen. Anna minulle kaikki syntini anteeksi ja johda minua Pyhällä Hengelläsi eteenpäin parannukseen ja sinun kuuliaisuuteesi. Totisesti.   
1.  2. Toinen rukous: Usko ja lohdutus evankeliumin johdolla
 
Rakas Jumala, sinähän olet pyhässä sanassasi, korkeasti kunnioitettavissa sakramenteissa ja monen monissa hyvissä töissäsi niin sydämellisesti antautunut minun tunnettavakseni. Olet vuodattanut kohtaani armosi tutkimattoman rikkauden, jonka minä varmalla luottamuksella ja iloisella sydämellä pidän mielessäni ja uskon.
 
Sinä, Jumala Isä, Jumala Poika, Jumala Pyhä Henki, kolme persoonaa, yksi ainoa, iankaikkinen, kaikkivaltias Jumala, yhdenvertainen voimassa ja kunniassa, yksin viisas, armollinen, laupias,
kärsivällinen, juuri hyvyydessä, totuudessa ja uskollisuudessa, olet ruvennut minun Isäkseni, Auttajakseni ja Lohduttajakseni. Olet antanut kokonaan minun omakseni itsesi siinä, että sinä, Iankaikkinen Jumala ja Isä, yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa, olet minut ja kaikki olennot luonut, ylläpidät ja varustat minut myös lakkaamatta kaikilla elämäntarpeilla ja elatuksella, käännät minusta pois kaiken pahan ja teet minulle kaikkea hyvää.
 
Sinä olet myös minulle rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen, keskuspersoonan yhdessä erottamattomassa jumaluudessa, lahjottanut Lunastajaksi ja armoistuimeksi. Vieläpä olet antanut hänet minun tähteni ihmiseksi tulla, kärsiä, kuolla, ylösnousta ja taivaisiin astua.
 
Täten sinä olet hänen, ainoan Välimieheni ja Ylimmäisen pappini, verellä ja kuolemalla vapahtanut minut. Olet vapauttanut minut köyhän, kadotetun, tuomitun ihmisen synnistä, kuolemasta, perkeleestä ja helvetistä. Olet hänen ansaitsemansa vanhurskauden minulle omistanut ja minut taivaanvaltakunnan perilliseksi ottanut.
 
Ja ettei tällainen hyvyytesi sanomaton aarre minulta salaan jäisi, vaan osakseni tulisi, olet sinä Pyhän Henkesi, totuuden, armon ja rukouksen Hengen minulle iankaikkisen perintöni pantiksi lahjottanut. Hänen kauttansa minut evankeliumin tuntoon kutsunut, sanan ja kasteen kautta minut kristikuntaan istuttanut sekä sytyttänyt minussa oikean uskon, tunnustuksen, avuksi huutamisen ja kuuliaisuuden. Ja ettei minua synti, kuolema ja helvetti kauhistaisi, annat sinä minulle joka päivä anteeksi kaikki synnit ja lohdutat minua kuolleiden ylösnousemisella ja iankaikkisella elämällä.
 
Olet myös minut tämän elämän perästä kuolleista herättävä ja antava minulle kaikkein Kristukseen uskovien kanssa kuolemattoman, iankaikkisen olon, ilon, autuuden ja kirkkauden antava ja lahjottava. Ja sinä teet tämän kaiken sulasta armosta ja laupeudesta yksin Kristuksen tähden, että minä sinun taivaanvaltakunnassasi, iankaikkisessa vanhurskaudessa ja iankaikkisessa kirkkaudessa eläisin.
 
Olet tehnyt tämän että minä sinussa ja sinun edessäsi ruumiineni ja sieluineni yhdessä kaikkein enkelein ja valittujen kanssa iloitsisin. Tästä sanomattomasta hyvästä työstäsi minä olen sinua, rakas Jumalani ja Isäni, velvollinen ja halukas täällä
ja siellä iankaikkisesti kiittämään, palvelemaan ja sinulle kuuliainen olemaan. Totisesti.
 
1.  3. Kolmas rukous: Kaste ja ehtoollinen
 
Rakas Isä, sinä olet myös pyhässä kasteessa, sanan kanssa yhdistetyn veden autuaallisessa pesossa ottanut armosta minut lapseksesi ja perilliseksesi. Olet pessyt minut puhtaaksi kaikesta synnistä ja velasta, sekä puettanut minut puhtaalla, viattomalla puvulla, joka on itse Kristus Jeesus. Olet voidellut ja armoittanut minut Pyhällä Hengellä, että hän minussa alkaisi uuden elämän.
 
Olet antanut minulle kasteen myöskin siitä syystä, että sen kautta vanhan ihmisen päivä päivältä kaikkine pahoine himoineen ja töineen minussa kuolettaisi. Sinä tahdot, että minä kasteesta, joka on autuuteni varma vakuutus ja iankaikkinen liitto, yhä uudelleen ja ainiaan itseäni lohduttaisin. Sinä tahdot myös, että uskossa siihen taistelisin syntiä, kuolemaa, perkelettä ja helvettiä vastaan ynnä vihdoin ne voittaisin.
 
Sitä paitsi et sinä, uskollinen, rakas Isä, ole jättänyt asiaa vielä siihenkään. Suuremmaksi varmuudeksi ja joka ajaksi, milloin lohdutusta tarvitsen, olet sinä tämän armollisen tahtosi antanut rakkaan poikasi kautta saarnaviran julistettavaksi.
 
Hädän hetkeä varten pannut sen jokaisen kristityn suuhun, jotta he sinun sijassasi ja sinun nimessäsi minulle syntien anteeksi antoa julistaisivat. Sinun armoosi, joka rakkaan poikasi kuoleman ja ylösnousemisen kautta on hankittu, he minulle vakuuttaisivat ja murheellista omaatuntoani lohduttaisivat. Ja heidänkin sanojansa olen minä siis velvollinen uskomaan yhtä varmasti kuin olisivat ne sinun oman suusi lausumat.
 
Päälle muun olet sinä, rakas Isä, valmistanut meille ainaisen pöydän ja autuaallisen aterian. Olet säätänyt ja määrännyt meille armosi varman, näkyvän pantin iankaikkiseksi testamentiksi. Rakkaan Poikasi kautta hänen totisen ruumiinsa, jonka hän on meidän kaikkein edestä kuolemaan antanut, leivässä syötäväksi ja hänen totisen verensä, jonka hän on edestämme vuodattanut, viinissä juotavaksi. Ehtoollisen sinä tarjoat kaikkien syntieni anteeksi antamiseksi, uskoni
vahvistukseksi, sieluni virvoitukseksi, sinun ja sinun rakkaan Poikasi rakkaudenmuistoksi ja tutkimiseksi. Hän sinun hyvän suosiosi jälkeen on antanut ruumiinsa kuolemaan ja on vuodattanut verensä minun, köyhän syntisen edestä.
 
Hän on siis meille tämän ehtoollisen sakramentin lähtölahjaksi jättänyt, jotta hän sydämessämme ei kuolisi, vaan sinun kanssasi meissä asuisi ja uskotuksi tulisi ja että me hänestä, niin kuin ainoasta päästämme, jonka jäseniä me olemme, iankaiken iloitsisimme. Totisesti.
1.  4. Neljäs rukous: Uskon harjoitus rukouksen kautta
 
Sinä taivaallinen rakas Isä olet niin monenlaisilla hyvillä töillä ja todistuksilla isällisen tahtosi, joka sinulla rakkaan poikasi tähden minua kohtaan on, olet minulle osoittanut. Sinä olet minua käskenyt kaikenlaisessa hädässä pakenemaan sinun luoksesi sekä neuvonut minua rukoilemaan Poikasi kautta.
 
Olet valalla vakuuttanut kuulevasi ja vieläpä minulle saman, sinun rakkaan Poikasi lahjottanut, jonka
kautta minun tulee rukoilla. Hän on myös rukoukseni edessäsi tekee otolliseksi ja sen tähden oikealla puolellasi istuu, että hän minua aina eteenpäin iankaikkisena ylimmäisenä pappina puolustaisi.
 
Kaiken lisäksi olet Pyhän Hengen, rukouksen hengen, sydämiimme lähettänyt, joka meitä sanomattomilla huokauksilla puolustaa ja meissä huutaa: Abba, rakas Isä! Olet minulle myös Kristuksen kautta antanut muodon ja tavan, kuinka minun tulee rukoilla.
 
Olet neuvonut ja houkutellut minua rukoilemaan kuulemisen ihanilla, lohdullisilla esimerkeillä, kuten kananealaisen vaimon ja Kapernaumin päämiehen esimerkit näyttävät. Tahdotpa vielä, että minä, huolimatta kaikista synneistäni ja mahdottomuudestani, panisin kaiken lohdutuksen ja turvan sinuun, hätäni sinulle esittäisin ja apuasi odottaisin.
 
Niin se siis onkin minun virkani ja kutsumukseni sekä korkein ulkonainen jumalanpalvelus, jota sinulle voin toimittaa, että minä sinua rukoilen. Ja vaatiihan sitä minun oma suuri tarpeenikin minua
rukoilemaan, koska minä perkeleen pahuuden, maailman ilkeyden ja oman lihani heikkouden takia en voi mitään hyvää säilyttää enkä haluta tai saada. En voi myöskään mitään pahaa poistaa, ellen minä sitä hyvyyteesi turvaten Kristuksen kautta etsi ja saa sinulta.
 
Niin tulen siis yhdessä koko kristikunnan, sinun köyhän ja hajotetun laumasi kanssa armoistuimesi eteen. Me emme tule omassa vanhurskaudessamme ja arvollisuudessamme, jota meillä ei olekaan. Vaan sinun käskystäsi me tulemme ja lupaukseesi luottaen, rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Vapahtajamme nimessä.
 
Me avuksi huudamme sinua sydämellisessä nöyryydessä ja lapsellisella luottamuksella: armahda isällisesti meitä, sinun köyhiä lapsiasi, anna meille anteeksi syntimme Kristuksen tähden! Lähetä Pyhä Henkesi sydämiimme, että sinut oikein tuntisimme, sinua kunnioittaisimme ja avuksi huutaisimme.
 
Pelasta meidät kaikesta vaivasta, varjele kaikesta pahasta, pysytä kaikessa hyvässä, ja anna myös kaikessa tulevaisuudessa sitä, mikä sinulle kunniaksi ja meille autuudeksi on.
Niin kuin sinä tämän tahdotkin tehdä, koska olet meidän Isämme ja voitkin sen tehdä, koska olet taivaissa, se tarkoittaa, että olet kaikkivaltias. Totisesti.
1.  5.   6. Viides rukous
 
Rakas Isä taivaissa, anna rakas sanasi, evankeliumi, sakramentit ja jumalanpalvelus, joissa sinä olet meille nimesi ja tahtosi ilmoittanut, meidän keskuudessamme ja koko maailmassa tulla pyhitetyksi. Anna sen tulla levitetyksi, enennetyksi ja jokaisen päästä totuuden tuntoon. Varjele ne, joilla se jo on, ainiaan siinä. Anna kaikkialla uskollisia opettajia ja saarnaajia, jotka sanasi puhtaana, kestävästi ja ihmisjuonilla sekoittamatta esittävät.
 
Pidä armollisesti voimassa, mitä olet meille antanut, mutta levitä sanasi maihin ja ihmisille, joissa ja joilla sanaasi ei vielä ole, anna se.
 
Perusta ja ylläpidä oikeita kristillisiä kouluja. Palauta eksyneet opettajat ja sanankuulijat. Saata
häpeään ja juurita pois kaikki eri seurat, lahkot, väärät opit, epäjumalisuus ja Jumalan pilkka, kaikki perkeleen valheet ja villitykset. Anna myös meille kaikille armosi, jotta pysyisimme sanasi tunnossa, arvokkaasti sen mukaan eläisimme. Auta että kaikkea pahennusta ja väärää ulkokultaisuutta vihaisimme ja välttäisimme. Suo se meille, rakas Isä. Totisesti.
1.  7. Kuudes rukous
 
Sinä näet, taivaallinen Isä, miten perkele ja maailma kaikin voimin, vihalla ja hirmuisuudella sinun valtakuntaasi ja kristikuntaa vastaan pauhaa ja riehuu, jonka sinä sanasi kautta maailman keskellä olet valinnut ja istuttanut.
 
Ne tahtoisivat meitäkin kaikin puolin kristillisyydessämme estää, mielellään valtakuntasi pois juurruttaa jo oman valtakuntansa, joka on valhetta ja murhaa täynnä, taas meihin pystyttää ja perustaa.
 
Tue sen tähden meitä armollisesti kädelläsi, hallitse ja suojele meitä, vastusta vihollisia. Hävitä heidät ja
heidän voimansa käsivarrellasi, etteivät he köyhää pientä joukkoasi voittaisi ja vallassaan pitäisi, vaan että heidän täytyisi päästää se kuten faaraon.
 
Anna meille myöskin Pyhä Henkesi, ettemme ainoastaan sanaasi kuule, vaan myös sen mukaan vakaasti elämme. Auta että me sinua oikeassa uskossa ja totisessa rakkaudessa palvelemme. Auta että vastoin kaikkea perkeleen ja hirmuvaltiasten väkivaltaa sinun, ainoan kuninkaamme, suojan ja käsivarren turvin evankeliumin kalliin aarteen omistuksessa pysymme.
 
Suo meidän vihdoin tästä täällä alkaneesta ja hengellisestä valtakunnasta Poikasi tulemisen kautta päästä näkyvään ja iankaikkiseen valtakuntaasi. Totisesti.
Seitsemäs rukous
 
Rakas Jumala! Auta että tämä ilman esteettä toteutuisi, koskapa saatana onkin niin kiukkuisa ja maailma niin myrkyllinen. Myöskin lihamme ja veremme on niin turmeltunut, etteivät ne salli nimesi pyhitetyksi eikä valtakuntasi meihin tulla. Ne tahtovat paljoa mieluummin synnin ja pimeyden
valtakunnassa pysyä. Tämän tähden, ota tämä huoleksesi, rakas Isä, estä, murra ja tee tyhjäksi kaikki perkeleen, maailman ja lihan pahat aikeet, ajatukset, tahto ja hankkeet.
 
Anna vain sen kaikessa maailmassa menestyä, mitä sinä ajattelet, neuvottelet ja tahdot. Ojenna myös meidän sydämemme hyvän suosiosi mukaan. Anna meille kaikenlaisen ristin ja kärsimisen aikana kärsivällisyyttä, että ilolla otamme vastaan ja kannamme kaikki, mitä meille lähetät.
 
Auta että kaiken ristin ja kärsimyksen keskellä sinun apuasi kaikessa hädässä oikealla uskolla ja avuksi huudolla odotamme, Auta, ettemme pyydä emmekä saakaan mitään muuta kuin sitä, mitä sinun tahtosi ja sinun kunniasi ja meidän autuutemme vaatii.
 
Me rukoilemme siis sitä, että yhä enemmän ja enemmän kaikin puolin sinun tahtosi täyttäisimme, niin kuin rakkaat enkelisi taivaassa tekevät. Totisesti.  
 
Kahdeksas rukous
 
Anna meille myös, rakas Isä, jokapäiväinen leipämme, sekä kaikki mitä tarvitsemme ruumiin elatukseksi ja tämän elämän ylläpidoksi. Auta kaikkia kristillisiä esivaltoja, että he isällisesti ja hyvin hallitsevat, sinun pyhää sanaasi, siveyttä ja vanhurskautta maihinsa istuttavat ja niissä ylläpitävät, että me kaikesta pahasta ja vihollisilta varjeltuina sinun siipiesi varjossa saisimme asua.
 
Tue armollisesti avullasi ja lohdutuksellasi kaikkia murheellisia ja sanasi tähden ahdistettuja ja vainottuja hallitsijoita, kaupunkeja ja maakuntia ja käännä heistä pois kaikki viholliset, vaarat ja onnettomuudet. Mutta erittäinkin jätämme isälliseen suojelukseesi, hoitoosi ja huomaasi maamme armollisimman, rakkaan ruhtinaan. Pidä hänet evankeliumisi tunnossa kuolemaansa asti ja hallitse häntä autuaallisella Hengelläsi. Anna hänelle terveyttä, että me hänen kristillistä hallitustaan sinun kunniaksesi yhä eteenpäin nauttisimme, sekä hänen että hänen omiensa kanssa sinua tästä hyvästä työstä sydämellisesti kiittäisimme.
 
Lohduta, vahvista ja suojele ruumiin ja sielun puolesta hänen puolisonsa ja hänen perheensä. Varjele myös tämä maamme sanasi tunnossa, rauhassa, siveydessä ja menestyksessä, ja toimita tämä kaikki armollisesti. Hallitse kaikkien virkamiesten sydämet, että he kunniaasi ja kansan menestystä sekä yhteistä hyötyä edistäisivät. Auta että he vanhurskautta ja oikeutta harjoittaisivat, syntiä, paheita ja pahennusta poistaisivat.
 
Anna kaikille alamaisille armoa uskollisesti palvelemaan ja kuuliaisia olemaan, myöskin keskuudessaan uskollisuutta ja rakkautta osoittamaan. Ja yleensä varjele meitä ja anna meille kaikille armollisesti rauha, hyvät ilmat, maan hedelmiä, terveys ja tarpeellinen elatus, uskolliset ystävät ja naapurit.
 
Hallitse ja lohduta, vahvista ja pelasta kaikki hurskaat sydämet, kaikki murheelliset, karkotetut, vainotut, ahdistetut, köyhät, sairaat ja vangitut, lesket ja orvot. Erittäinkin (se ja se). Minä jätän sinun haltuusi omanikin ja omaisteni ruumiin ja sielun, tavaran ja omaisuuden ja kaikki minulle antamasi, että minä yhdessä heidän kanssaan armosi suojassa ainiaan kuuliaisena eläisin ja iankaikkisesti autuaaksi tulisin.
 
Auta minua virkaani ja kutsumustani uskollisesti hoitamaan, anna minulle viisautta, voimaa ja vahvuutta sekä myöskin onnea ja menestystä sinun kunniaksesi. Mutta estä ja hillitse perkele ja kaikki hänen vahingolliset neuvonsa ja työnsä. Hallitse kaikki sanasi ja yleisen rauhan viholliset.
 
Ole meille armollinen nimesi tähden, anna anteeksi syntimme, jotka ansaitsevat kaikkinaista rangaistusta ja lainaa armosi parannukseksemme. Varjele meitä myös armollisesti kulkutaudeista, kalliista ajasta, kapinasta, sodasta, verenvuodatuksesta, tulesta ja kaikesta pahasta.
 
Me kiitämme sinua sydämestä siitä, että sinä meidät vastoin vihollisten pauhua ja raivoa tähän asti niin laupiaasti, yli kaikkien ihmis-ajatusten ja oman ansiomme, rakkaan sanasi omistamisessa, suloisen rauhan, elatuksen, terveyden ja hyvinvoinnin nautinnossa olet ylläpitänyt ja varjellut. Kiitän sinua myöskin siitä, että olet minua ja omiani niin isällisesti siunannut, meistä huolta pitänyt ja meitä holhonnut.
 
Me rukoilemme, että laupiaasti suojaisit meitä ja lisäisit eteenkin päin meille mitä lahjoja, palvellaksemme sinua oikeassa katumuksessa ja parannuksessa edistyen. Me rukoilemme myös, että käyttäisimme lahjojasi autuaasti, kohtuullisesti ja kiitollisesti. Totisesti.
Yhdeksäs rukous
 
Rakas taivaallinen Isä, koska me olemme köyhiä, kurjia syntisiä, jotka milloin heikkoudesta, milloin ilkivaltaisuudesta perkeleen yllyttäminä tulemme kiittämättömiksi ja teemme syntiä, niin emmehän ole arvollisia tulla kertaakaan kuulluiksi ja autetuiksi, vaan päinvastoin ansaitsemme kaikkea epäsuosiota ja rangaistusta.
 
Kumminkin ovat nämä syntimme ja rikoksemme kaikki meille sydämen murheena. Me rukoilemme sinua Kristuksen Jeesuksen, syntiemme poisottajan tähden, älä lue meille meidän velkaamme äläkä käy kanssamme tuomiolle. Sillä jos sinä tahtoisit syntejä viaksi lukea, kuka voisi edessäsi pysyä?
 
Katso pohjatonta hyvyyttäsi, joka meille Kristuksessa on tarjottu ja lahjotettu sekä ota
huomioon suuri puutteellisuutemme ja anna meille isällisesti anteeksi kaikki syntimme. Ohjaa meitä, johda meitä eteenkin päin kuuliaisuudessasi Pyhän Henkesi kautta.
 
Anna myös anteeksi kaikille vihollisillemme, että he kääntyisivät ja yhdessä kanssamme autuaiksi tulisivat. Niin kuin mekin mielellämme teemme, että kaikki heidän velkansa ja loukkauksensa, joilla ovat meitä murehduttaneet, armosi kautta anteeksi annamme ja unhotamme.
Kuule meitä, rakas Isä, Jeesuksen Kristuksen tähden. Totisesti.
Kymmenes rukous
 
Rakas Isä, sinä näet paremmin kuin me, kuinka saatana viekkaasti ja kiukkuisasti kuin kiljuva jalopeura käy ympäri ja vaaniskelee, kenen hän nielisi. Me taas, oi Isä, olemme Aadamin lankeemuksen jälkeen köyhä, kurja rakenne ja kyhäelmä sekä vihastunutta vihollista vastaan liian heikot.
 
Ota sen tähden meidät turviisi kaikessa kiusauksessa, pidä meitä Pyhän Henkesi kautta urhoollisina ja lujina uskossa, alituista sotaa varten perkelettä ja omaa lihaamme vastaan. Varjele meitä kaikenlaisesta kiusauksesta, suruttomuudesta ja epätoivosta, Jumalan pilkkaamisesta, erehdyksistä ja harhaopeista, suuresta häpeästä ja paheista, sekä hengellisistä että ruumiillisista.
 
Ja jos ne meitä kiusaavatkin, niin älä jätä meitä niiden valtaan äläkä heitä meitä yksin, niin että voisimme miehuullisesti niitä vastaan taistella, pitkittäen siinä ahkeroida ja sinun voimallasi vihdoin saavuttaa voiton. Totisesti.
Yhdestoista rukous
 
Rakas Isä, kaiken päätökseksi pelasta meidät vihdoin kaikesta pahasta, ruumiin ja sielun, tavaran ja kunnian puolesta. Pelasta meidät pahasta vihollisesta, sinun ja meidän vastustajastamme. Anna meille lopuksi autuas hetkinen, niin ettemme kuolemaa kauhistu, vaan paljoa enemmän luomme silmämme haudan toiselle puolelle. Auta että kiinnitämme katseemme kuolleista ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään, jonka sinä Kristuksen kautta olet meille luvannut, että lujassa, kestävässä uskossa, avuksi huutamisessa ja
sanasi tunnustuksessa jätämme sielumme sinun käsiisi ja hiljaisesti vaivumme viimeiseen uneen.
 
Valmista meitä rakkaan Poikasi päivälle, johon sinä olet täydellisen lunastuksemme, uudistuksemme ja kirkkautemme sekä myös kaikkien perkeleiden ja jumalattomien lopullisen rangaistuksen säästänyt. Vie rakas kristikuntasi ynnä meidät kaikki tästä surunlaaksosta ja kaikesta pahasta iankaikkiseen autuuteen.
 
Sillä sinun on valtakunta, voima ja kirkkaus iankaikkisesti. Sinä voit tehdä, tulet tekemään ja tahdotkin tehdä kaiken tämän Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan Poikasi, meidän Vapahtajamme kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesti. Amen, rakas Isä, totisesti.
 
Rukous on kuultu, sillä sinun lupauksesi ei voi meitä pettää eikä ole meitä pettävä. Totisesti.
 
  
1. PYHIINVAELTAJAN KATEKISMUS- JA KIRKKORUKOUKSIA  
 
 
A
U XP C
S  
 
2. PYHIINVAELTAJAN KATEKISMUS- JA KIRKKORUKOUKSIA
 
Uskoa voimme harjoittaa eri tavoin, samoin myös uskonoppia. Tämä pieni kirja tahtoo olla tuomassa valoa rukouksen muodossa uskon elämän keskeisiin kysymyksiin. Pieni rukoushetki on pieni uskon harjoitus, pieni hetkipalvelus Jumalan edessä. Kun muistelemme Raamatun keskeisiä opetuksia, voimme pukea ne suoraan rukouksen muotoon. Siten ne menevät Jumalan eteen ja samalla painuvat paremmin mieliimme, tuovat lohdutusta ja lujuutta vaellukseemme, missä sitten olemmekin, maalla, merellä, ilmassa, yksinäisyydessä, sairasvuoteella, matkoilla, temppelissä, jne.
 
Uskomme saa vahvistusta niistä lohdullisista Jumalan totuuksista, joita Raamatussa meille on opetettu. Jumalan teot; sana ja kaste, sekä ehtoollinen joista elämme, ovat uskonharjoituksemme perusta. Muistamme rukouksessa Jumalan suuria tekoja ja ylistämme niistä Jumalaa.
 
Muistamme uskonharjoituksissamme kaikkea sitä, mitä pyhä kirkkomme on meille opettanut, totuuksia joita isämme ja äitimme ovat vaalineet, joita pyhät Jumalan ihmiset ovat kantaneet sukupolvesta toiseen, rukoillen, laulaen, oppien ja opettaen. Samalla loistamme valona ihmisten keskellä. Näin liitymme pyhään sukupolvien saattoon ja saamme yhtyä yhteiseen tunnustukseemme jota kirkoissamme joka aika tunnustetaan, lauletaan ja rukoillaan.
 
Voimme huomata, ettemme ole yksin, vaan saamme olla osa pyhää kirkkoa ja kristikuntaa, suurta pyhiinvaeltajain joukkoa, joka moninaisissa vaiheissa, vaikeuksissa ja olosuhteissa kantaa pyhää tulta Herramme alttarilta maailman
yksinäisten, hyljättyjen ja unohdettujen ihmisten sydämiin.
Kun rukoilemme rukouksen, voimme sytyttää valon keskelle pimeää yötä, tuoda keskelle toivottomuutta toivon, lohdutuksen hyljättyjen ja yksinäisten, kiireisten ja stressaantuneiden, elämän pyörteissä rikkirevittyjen keskelle. Sytyttämällä rukouksen kynttilän, voimme poistaa pahan pimeyttä. Pienikin kynttilä voi valaista suurta huonetta.
 
 
Kirjan tekijä: Jaakko Tuononen
Timovaara 320 83870 Polvela
 
1.  1. Katekismusrukouksia
 
Maanantaina
 
Ensimmäinen käsky: Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia.
 
Herrani ja Jumalani, yksi ja ainoa! Sinua minä tahdon rukoilla ja hyljätä kaiken epäjumalisuuden. Armahda minua Herra. Sinä annat minulle kaiken ja pyydät vain sitä, että minä ottaisin kaiken yksin sinun kädestäsi. Sinua minun tulee yksin kaikesta kiittää ja ylistää, kaikista lahjoista, antimista ja koko elämästäni, perheestäni, ystävistäni, pyhästä sanastasi, kirkosta ja koko kristikunnasta, että olen saanut armon tuntea Jumalan, joka on kaiken alku ja lähde. Kaikki viisaus on sinulta. Ilman sinun lahjojasi, sanaasi, kastetta, ehtoollista ja rippiä en voisi sinua tuntea. Kuinka voin kyllin kiittää sinua siitä, että olet ilmoittanut minulle itsesi ja opettanut minua tuntemaan sinua ainoata ja oikeaa Jumalaani. Rukoilen ja kiitän sinua Jumala ja pyydän, että nimesi kunnia edes hieman kirkastuisi kauttani ja voisin valaista lähimmäisilleni sinun nimesi kunniaa ja suuruutta. Nimessäsi Amen!
 
Tiistaina
 
Toinen käsky: Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
 
Oi Herra! Nimesi on pyhä, sen tiedän. Mutta kuinka usein olenkaan lausunut sinun nimesi vilpillisesti ajattelematta että sinä itse asut nimessäsi ja siinä ilmestyt. Anna minulle anteeksi tämä huolimattomuuteni ja synti, joka lihassani ja turmeluksessani asuu. Tee sinun nimesi minulle rakkaaksi ja mieluisaksi, sillä sinun nimesi on ihmeellinen, sanoo Pyhä Raamattu. Auta että käyttäisin nimeäsi oikein ja siten, että sinun mielisuosiosi olisi ylläni kun lausun sinun pyhää nimeäsi, siunaten, kiittäen, rukoillen, ylistäen ja todistukseksi muille sinun valtasuuruudestasi ja rakkaudestasi ihmislasta kohtaan. Herra, sinulta tulee armo, nöyryys, oikeus, voima, rakkaus, laupeus, hyvyys, totuus, elämä ja kaikki. Kunnia nimellesi. Nimessäsi Amen!
 
 
Keskiviikkona
 
Kolmas käsky: Muista pyhittää lepopäivä.
 
Jumalani ja Herrani! Sinä olet säätänyt ihmiselle päivän ja yön, työn ja levon vaihtelun. Sinä tiedät myös, mikä on ihmiselle parasta ja mikä koituu sinun kunniaksesi. Jo luomistyössäsi sinä lepäsit seitsemäntenä päivänä ja pyhitit sen, sillä silloin luomistyösi oli valmis. Mutta Herra, kuinka voisin kunniaksesi viettää lepopäiväni ja siten että ruumiini, sieluni ja henkeni voimat palautuisivat raskaan työni jälkeen. Tunnen sinun sanasi, joka sanoo: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työn uuvuttamat ja raskautetut, niin minä annan teille levon.” Siis, kun olen väsynyt, uupunut, stressaantunut ja uuvuksiin asti väsytetty monin tehtävin, toimin ja vaatimuksin sekä raskas työ on uuvuttanut ruumiini aivan näännyksiin, niin sinä kutsut minua lepäämään. Tulen luoksesi, sillä sinussa ei ole kuormaa, vaan sinä itse otat minun kuormani. Tulen luoksesi, sillä sinussa on elämän lähde. Tulen rukoillen ja kiittäen, että saan olla osa sinun suurta suunnitelmaasi. Ja nyt Herrani, mitä minä sinulta pyydän! Sinähän olet antanut jo kaiken minulle mitä tarvitsen. Siksi rukoillen
lähestyn sinua; rauhoita levoton sydämeni, virvoita ruumiini ja sieluni ja lahjoita minulle sinun ikuinen rauhasi ja vie minua tänään virvoittavien vettesi tykö. Herra! Sinä olet minun Paimeneni! Nimessäsi Amen!
 
Torstaina
 
Neljäs käsky: Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
 
Jo luomistyössäsi sinä Jumalani olet osoittanut suuren rakkautesi pientä ihmislasta kohtaan. Olet antanut meille jonkun, joka huolehtii ja kantaa vastuun meistä silloin kun emme itse voi itsestämme vastata. Isä ja äiti ovat erityisesti sinun sijaisiasi maanpäällä sillä sinä olet pannut heihin kunniasi varjeluksen.
Lähimmäisiämme meidän tulee rakastaa, mutta isää ja äitiä rakastaa ja kunnioittaa enemmän kuin muita ihmisiä maanpäällä, sillä heissä on sinun pyhyytesi nimi aivan erityisellä tavalla.
Mutta Herra, kuinka voin kutsua sinua isäkseni ja rakastaa sekä kunnioittaa sinua, kun niin huonosti olen monta kertaa toiminut omia vanhempia ja esimiehiäni kohtaan. Sillä Raamattu sanoo: Kuinka joku voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt, jos hän ei rakasta lähimmäistään joka näkee. Kurja sydämeni on synnistä sairas, eikä sieluni silmät näe, kuinka lähellä on sinun valtakuntasi mitä parhaimmassa mielessä, kun se on isässäni ja äidissäni, sekä kaikessa siinä, mitä minun pitää kunnioittaa heidän asemansa puolesta enemmän muita.
Lisäksi olet säätänyt suuren siunauksen tähän käskyyn, menestyksen ja pitkän siunatun elämän. Käskysi osoittaa kuinka suuri syntinen minä oikeastaan olen. Etsin sinun valtakuntaasi, vaikka se on minun vieressäni ja lähelläni, enkä kuitenkaan voi sitä itse löytää. Avaa silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä ja opeta minulle armosta sinun lakisi. Auta että sydämeni kunnioittaisi vanhempiani ja esimiehiäni, millaisia he sitten olisivatkin ja auta että isänä ja äitinä heijastaisin sinun isällistä turvallisuutta ja sinun äidillistä rakkauttasi.
Sinä Herra olet orpojen isä! Rukoilen, että palvelijanasi en sulkisi isällistä tai äidillistä hyvyyttä keneltäkään lähimmäiseltäni, jolla
ei ole isää eikä äitiä ja joka tarvitsee isää ja äitiä maan päällä. Kiitos ja ylistys kaikkeuden Isälle! Nimessäsi Amen!
 
 
 
Perjantaina
 
Viides käsky: Älä tapa.
 
Oi’ Herrani! Rukoilen tänään, etten vahingoittaisi lähimmäistäni sanalla teolla enkä millään muullakaan tavalla. Rukoilen myöskin sitä, että voisin nähdä tämän käskysi positiivisen puolen. Nimittäin, että tekisin kaikkea hyvää lähimmäiselleni ja hankkisin hänelle oikeutta kun häntä sorretaan, rukoilisin hänen puolestaan ja tarjoaisin kaikkea apua ja pyrkisin suojelemaan niitä joilla on turvattomuutta. Poista minusta kaikkinainen vääryys ja lähimmäisen halveksiminen ja täytä minut rakkaudellasi ja hyvällä tahdollasi joka
sinulla on ihmislasta kohtaan. Anna minulle anteeksi ei vain tämän käskyn rikkomiset ja ylitsekäymiset, vaan myös ne lukemattomat laiminlyömiset jotka ovat tehneet minusta itsekkään ja haluttoman puolustamaan kaikkia sorrettuja ja heikkoja. Tätä rukoilen ja anon. Nimessäsi Amen!
 
Lauantaina
 
Kuudes käsky: Älä tee huorin.
 
Herra! Sinä olet antanut tämän käskyn suojelemaan ja varjelemaan aviosäätyä ja jokaisen ihmisen koskemattomuutta, että jokainen saisi pitää kunniansa ja elää siveellistä ja hurskasta elämää sinun luomanasi ja lunastamanasi lapsena. Herra ! Sinä olet sanonut: ”Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Paina tämä käskysi mieliimme ja opeta sitä että voisimme säilyä siveinä sanojen, tekojen ja ajatusten puolesta, sekä suojella lähimmäisiämme sekä puolustaa heitä, kun heiltä tahdotaan riistää heidän
koskemattomuutensa. Oi’ Herra! Sinä tiedät kuinka vaikeaa on tätä käskyä täyttää, sillä meissä asuu mitä ilmeisin synti ja turmelus. Anna meille Pyhä Henkesi, että kuolettaisimme turmeltuneen luontomme ja saisimme armostasi voimaa uuteen elämään. Tätä rukoilen sinulta, joka tiedät mitä ihmisessä on. ”Sillä sinua ainoata vastaan olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Anna minulle uusi vahva henki ja tue minua alttiuden Hengellä.” Nimessäsi Amen.
 
Sunnuntaina
 
Seitsemäs käsky: Älä varasta.
 
Herra! Olen käskysi edessä, joka kieltää minua varastamasta ja sydämessäni tutkin, mitä tämä tarkoittaa ja mitä kaikkea se koskee. Mieleeni nousee lähimmäisen oma, johon olen luvatta kajonnut. Tavara, omaisuus, ystävä, kunnia, maine, omanarvontunto, ja kaikki muu missä olen
vähänkään kaventanut lähimmäiselleni kuuluvaa tai kaventanut hänen etuuksiaan. Entä ne lukemattomat tilanteet, joissa olisin voinut, jos olisin tahtonut enentää kaikkea sitä mikä hyödyttää ja helpottaa lähimmäiseni elämäntilannetta. Huomaan pahoin rikkoneeni tämän pyhän käskysi. Käskysi rikkojana minä olen varas! Kauhea nimitys tällaiselle tavalliselle kansalaiselle joka olen pitänyt itseäni kelvollisena kristittynä. Kuinka paljon varkaita liikkuukaan ympärillämme ja minä olen yksi heistä. Jumala! Sinun sanasi sanoo: ”Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” Anna kirkkautesi valaista ja poistaa minusta tämä viheliäinen synti ja oman edun tavoittelu. Rukoilen sinulta tänään armoa siihen, että tämäkin käskysi tulisi minulle rakkaaksi ja voisin hiukan loistaa rehellisyyttä ja vilpittömyyttä, vaikka olen suuri syntinen. Nimessäsi Amen.
 
 
Maanantaina
 
Kahdeksas käsky: Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 
Kuinka helposti sanomme lähimmäisistämme vääriä todistuksia ja väännämme kieroon heidän oikeutensa sekä tahraamme heidän kunniansa ja hyvän maineensa. Oi’ Kristus, Herramme ja esikuvamme! Sinä näet kuinka tämä suuri synti varjostaa elämääni. Usein, voi niin usein sanon ja kuuntelen lähimmäisestäni, varsinkin jos hän on minua loukannut mieluummin pahoja juoruja ja viestejä kuin puhuttavan hyvää. Sinä Herra kuitenkin opetat omillesi kyyhkysen viattomuutta ja nuhtelet ankarasti tällaisesta pimeyden myrkystä, jota tämän käskyn ylitsekäyminen on. Sinä Herra käsket rakastaa ja puhua hyvää niiden puolesta jotka mahdollisesti vihaavatkin meitä. Kuoleta tuo kiukkuisa kyykäärme povessani, joka heti kuohahtaa kun minua loukataan, niin että se alkaa soimata lähimmistä. Tee minusta rauhasi ja sovinnon välikappale kärsivällä rakkautesi esimerkillä. Nimessäsi Amen!
 
Tiistai
 
Yhdeksäs käsky: älä himoitse lähimmäisesi huonetta
 
Minulla on lähimmäisiä. Jotkut ovat köyhiä, jotkut rikkaita. Köyhän huone ja omaisuus on sinun edessäsi Jumala yhtä kallis kuin rikkaankin. Köyhä tarvitsee oikeutta, samoin rikas. Sinä Jumala et tässä erottele ihmisiä. Kuitenkin sinä tahdot ettemme sortaisi sinun köyhiä jäseniäsi ja että köyhäkin saisi pitää omansa ja oikeutensa. Sinä Kristus olet tullut köyhänä köyhän turvaksi. Siksi sinä kauhistut kun köyhiä sorretaan ja heiltä viedään heidän oikeutensa kotiin, perheeseen ja omaisuuteen. Herrani! Kuinka pyhä onkaan tämä käskysi ja kuinka oikeudenmukainen se onkaan. Ja kuinka suuri turmio siitä on tullut maailmaan ja keskellemme kun ihmisinä olemme pitäneet halpana tämän käskyn. Silmiesi edessä tunnustan syyllistyneeni raskaaseen syntiin, kun en ole pitänyt Jumalaa pyhänä vaan olen rikkonut raskaasti tätä käskyä vastaan. Sinä Kristus osoitit meille esikuvallasi kuinka huolellisesti tätä käskyä tulisi noudattaa ja harjoittaa joka päivä. Katsahda puoleeni ja pyyhi pois tämä synnin myrkky sielustani ja mielestäni sekä auta että koko sydämestäni alkaisin noudattaa tätä pyhää käskyäsi ja hankkisin köyhille heidän oikeutensa. Ole minulle syntiselle armollinen! Nimessäsi Amen!
 
Keskiviikko
 
Kymmenes käsky: Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita, karjaa äläkä mitään, mikä on hänen omaansa.
 
Herrani! Sinä sanot käskyssäsi: Älä himoitse! Mitä on himo? Mistä se syttyy? Kun sanot: Älä himoitse! Huomaan että olen himoja täynnä ja sydämeni on kuin syntinen lähde, joka pulppuaa karvasta myrkkyä myrkyttäen kaikki aikomukseni, hankkeeni, työni, toimeni ja ajatukseni niin että mikään ei jää himoiltani vapaaksi. Sinä sanot myöskin Pyhän Apostolisi kautta: Kun himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Synti aivan kuin pursuaa turmeltuneesta sydämestäni ensin viekkaasti väärinä asenteina ja puolitotuuksina, sitten valkoisina valheina, sitten turmellen toimintani ja elämäni periaatteen uusin ja uusin kompromissein jotka kääntyvät aina vain itsekkäimmiksi. Sitten alan suosia vääryyttä ja vilppiä, niin, ensin aivan hiukan, sitten enemmän. Kunnes huomaan menneeni niin pitkälle vääryyden tietä että kaikki pyrkimykseni ovat itsekkäät ja lähimmäistäni vastaan. Näin himo on tullut raskaaksi ja synnyttänyt synnin. Kunnes lopulta lankean johonkin
tosi pahaan käskysi rikkomiseen ja huomaan että kun synti on täytetty, se on synnyttänyt kuoleman.
 
Yhteys lähimmäisiini ja rakkaisiini joita rakastin ja jotka rakastivat minua, on kuollut, sillä synnin palkka on kuolema. Käärme on purrut ja myrkky leviää sieluuni, Herra, armahda minua! Nosta vaskikäärme puuhun ja anna minun katsoa siihen kunnes paranen, äläkä ota pois minulta rakkaitani ja lähimmäisiäni synnillisen kuoleman kautta! Ristiinnaulittu Kristus, sinä laupeudesta rikas Vaskikäärme! Katsahda minuun niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt. Ja niin kuin sinä katsoit syntiseen vaimoon fariseusten huoneessa ja ryöväriin ristinpuussa. Ja anna minulle se pyhä armosi, että minä, niin kuin Pietari, itkisin syntejäni ja niin kuin syntinen vaimo sinua sydämestäni rakastaisin ja ryövärin kanssa saisin kaikkien rakkaitteni ja lähimmäisteni kanssa katsella sinun pyhiä kasvojasi taivaissa, ikuisessa kirkkaudessa! Nimessäsi Amen!
 
1.  2. Rukouksia rististä
 
Torstai
 
Minun Ristini
 
Oi’ Kristus! Mitä onkaan kristitty ilman ristiä? kuin kuivunut lähde, kuin majakka ilman valoa, harhaileva tähti, kuin sammunut lyhty ja soihtu, kuin kompassi ilman neulaa! Kuinka voisin tulla toimeen ilman ristiä, sillä en ole kristitty jos minulla ei sitä ole. Ilman sitä olen mauton, suolaton, lähteetön, hedelmätön, avuton ja harhaileva. Ilman sitä en voi seurata sinua maailman keskelle. Mutta Herrani! Kuinka usein alan napista ristinpainon alla? Kysyn usein Miksi? Miksi? kun minun täytyisi sanoa kyllä! Kyllä! Miksi en tervehtisi ilolla antamaasi ristiä, sillä sehän tietää lisääntyvä hedelmää, uutta makua ja suolaa sekä valoa, uusia haasteita ja syvällisempää elämää. Mutta ristini painaa. Usein huokaan kuin toivottomuuden yössä kaivaten valoa ahdistuksessa, lohdutusta murheessa, ja rohkeutta elämään. Mutta eikö niin, Herrani! Sinun antamasi risti vie minut oikeaa tietä, oikeaan päämäärään, jonne en muuten voisi löytää. Lopultakin, eikö minun tulisi joka päivä kiittää rististäni ja vaeltaa kiitollisena sen painon alla ja viimein, niin, kuolla sen
uuvuttamana, jopa murskaamana. Silloin vaellan sitä tietä mihin antamasi ristini minun tuli viedä ja saavun oikeaan päämäärään. Siksi laulan sinulle tämän laulun kiitollisin mielin:
 
”En kantaja ristin mä ainoa lie, En viimeinen myöskään maan päällä. Vaan Jeesuksen luo tämä ristini vie, Hän kantoi sen synnittä täällä. Oi’ Jeesus, sun rakkaudestas Sä ristiin mun tyytymään nöyryytit Ja sillä mun luoksesi ahdistit. En kylliksi voi Sua kiittää mä viisaudestas.
 
Sun ristisi rinnalla, Jeesukseni, Mun ristini paljon ei paina. Kun suot minun katsella kasvojasi, Mun virvoitat sieluni aina. Mi’ olla nyt voi hätä mulla? Sä viimeksi päästät mun tuskista, Suot, Herrani, iloas nauttia. Ja kuollessani Sä sallit mun luokseni tulla.” Vvk.581. 2-3.
 
Perjantai
 
Lähimmäisen risti
 
Herrani! Jos avaan silmäni valollesi, näen monta ristinkantajaa ja kuormien uuvuttamaa, jotka väsyneinä tuskailevat, kuten minäkin oman ristinsä ja taakkansa alla. Monen sydämestä nousee kuin hätääntynyt huuto puoleesi pimeässä yössä; minulla ei ole ketään! Ei ketään, joka lohduttaisi, joka auttaisi, joka toisi valon tielleni, joka huojentaisi taakkaani, joka tarjoaisi ystävän käden ja viipyisi rinnallani. Olen yksinäinen ja kurja, kuka minua viitsii ja tahtoo auttaa. Olen kelvoton, Herrakaan ei auta! Monien sydämistä nousee hätä huuto puoleesi Herrani! Lähimmäiseni risti tulisi särkeä sydämeni ja saattaa minut liikkeelle, kohti niitä, jotka vaipuvat tuskien yössä. Siksi otan ristini. Älä salli minun laskea sitä hartioiltani, vaan vieköön se minut sinun jäljissäsi niiden luo, joita tahdot minun auttavan. Tee se pian, Oi Jeesus, ja muista kurjien ja köyhien, syntisten ja sairaiden, vaivaisten ja särkyneiden tuska ja hätä ja iankaikkiseen kaipaukseen anna elämän valo! Nimessäsi Amen!
 
Lauantai
 
Maailma ristin varjossa
 
Oi’ Herra! Sinä olet luonut maailman ristin varjoon. Jo ennen luomista oli päätetty että tulisi Jumalan Poika ja kuolisi Golgatalla ristin häpeäpuussa. Maailman synti sovitettaisiin ja kaikille avattaisiin tie autuuteen ristin kautta. Oi’ Jumala! Kuinka maailma ja sen kärsimys puhuttaa. Tosin se johtuu syntiinlankeemuksesta, mutta jos ihmiset ottaisivat vain vastaan sinut Kristus, niin tuo kärsimys tulisi heidän osakseen sinun siunatun ristisi lävitse, eikä johtaisi tuhoon tätä maailmaa, sen ihmisiä. Näen kärsimystä kaikkialla, kaikenlaista kärsimystä. Mutta tiedän, että myös sinä Kristus olet osallinen tuosta tuskasta. Suurin tuskasi varmaan on kun ihmiset eivät tahdo tulla sinun heidän pelastajansa luokse, vaan etsivät itse omaa tietään. Siunattu risti. Valaise tätä maailmaa sen kärsimystä Kristuksen kärsimyksien lävitse. Anna toivon säteitten valaista ihmisten vaellusta. Pyhä ristin puu. Tervehdin sinua, sinä pyhiinvaeltajan elävä tunnus, sinä
kilvoittelijain ainut tienviitta, sinä murheisen lohdutus, kuolevan autuus ja syntisen ainut toivo. Loista iäistä kirkkauttasi maiseen alhaisuuteemme ja pimeyteen. Anna elävä toivo tälle tuskaan ja kiroukseen vaipuvalle maailmalle, sen ihmisille. Tuo eksyneet tiellesi, johda kaikkia kulkijoita maalla, merellä ja ilmassa. Toivossa katson sinua ristiinnaulittu Kristus ja siksi laulan:
 
”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistusten tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme, hän itse meille rauhan valmistaa. Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän voit pelon poistaa, jää keskellemme Kristus rauha tuo. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä kuinka käyneekään. Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin.” Vk.600.
 
 
Sunnuntai
 
Ristin kirkko
 
Mitä olisikaan kirkko ilman ristiä, tuota merkillistä tienviittaa, joka saa havahtumaan maisen kulkijan. Kristus! sinun ristisi on merkkinä meille luovuttamaton. Se muistuttaa meitä elämästä ja kuolemasta. Tyhjä ristisi kertoo että olet noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Kristuksen hauta on tyhjä ja ylösnousemus on tapahtunut. Herra! Sinun ristisi kertoo että kuolema on nielty ja voitto saatu. Jos nyt joku panee toivonsa siihen että sinä Kristus olet ristisi kuolemalla ja ylösnousemisellasi voittanut synnin, kuoleman ja perkeleen ja uskoo siinä syntinsä anteeksi, niin hän pelastuu. Ristisi merkki on maailman lyhyin evankeliumi ja siitä huolimatta se kertoo kaiken. Rististä ei voida väitellä. Tämä evankeliumi rististä pysyy horjumatta
maailman loppuun asti ja nousee meitä puolustamaan vielä viimeisellä tuomiolla. Kiitos Jeesus rististäsi ja evankeliumista. Nimessäsi Amen.
 
 
Maanantai
 
1.  3. Kaste
 
Mitä on kaste? Herra, kuinka usein mietinkään mitä kaste oikeastaan antaa ja tarkoittaa? Itse en voi sitä ymmärtää, niinpä tartun sanaasi ja luen: Kaste on kuolemista synnin ruumiista, kaste on syntien anteeksiantamusta, kaste lupaa Pyhän Hengen, kaste on heräämistä yhdessä Kristuksen kanssa, kaste on uuden elämän alku, kaste on pyhittämistä, kasteessa minulle luvataan uusi ylösnousemus ruumis. Herra! Kuinka sisältörikas onkaan pyhä kasteeni. Tuntuu kuin mitään ei puuttuisi, vai puuttuuko?
Sinä sanot myöskin; joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu.” Uskonko minä? Kuinka usein kyselenkään uskoni perusasioita ja tutkin onko minulla uskoa. Mutta mitä usko on. Raamattu sanoo: Usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan. Oi’ Herra! Tänään tempaudun itsestäni ja turvaan siihen mitä olen jo saanut kastehetkellä, uskon Jumalan sanat ja lupaukset ja turvaan siihen mitä minä en voinut tehdä, ja minkä sinä teit. Kiitos Jeesus pyhästä kasteesta ja kaikista siinä saamistani lahjoistasi. Uskon jälleen itseni autuaaksi. ”Olen kastettu, olen pelastuva.” Nimessäsi Amen.
 
Tiistai
 
1.  4. Usko
 
Oi’ Vapahtajani! miten lieneekään uskoni laita? Syntiä minulla kyllä on ja lain rikkomisia. Teoista en voi kerskata. Tuo pieni sana: Usko! Se erottaa uskovan ja
epäuskoisen. Kun kuuntelen ja luen sanaasi Herra, niin huomaan sinun tahtovan että uskomme vakaasti. Mutta minä olen täynnä epäuskon myrkkyä, joka myrkyttää kaikki ajatukseni. Käännyn sinun puoleesi sinä kaikkein armollisin ristiinnaulittu Kristus. Pyydän voimaa ja oikeutta uskoa syntini anteeksi, yksin sinun ristin kuoleman tähden että minä lujassa luottamuksessa uskoisin armolupauksesi vaikka olenkin suuri syntinen ja vaikka laki kauhistaa sekä syyttää minua kurjaa syntistä. Tiedän, kuten Lutherkin sanoo, ettei synti voi olla kahdessa paikassa, nimittäin yhtä aikaa minun päälläni ja sinun päälläsi. Siksi heitä syntikuorman sinun harteillesi ja teen autuaan vaihtokaupan. Annan sinulle syntini ja sinä annat minulle vanhurskautesi, armosta. Sinä syntisten Kristus, kuinka minua ilahduttaakin se sanoma että sinä otat edelleen vastaan syntisiä ja annat heille vanhurskautesi ja uskon lahjan. Ole iäti ylistetty, syntisten Vapahtaja! ”Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.” ”Vanhurskas elää uskosta, on usko armosta!” Nimessäsi Aamen.
 
Keskiviikko
 
1.  5. Armo
 
Herrani! Mikä lieneekään armosi syvin olemus? Yltääkö armosi kaikkialle? Onko armollasi määrää? Tiedän että armosi on ansioton. Lakisi antaa meille ansiomme mukaan, mutta sinä Kristus annat meille sitä mitä emme ansaitse, vaan päinvastoin olemme synneissämme armosikin vihollisia. Aadamista lähtien olemme kapinoineet sinua vastaan ja tulleet sinun vihollisiksi. Kuitenkin sinä vihollistasikin armahdat. Sinä sait armosi riittämään suurimmallekin syntiselle Golgatan ristin puussa riippuessasi. Sinä rukoilit ristillä anteeksiantamusta sinun teloittajillesi. Ristillä aukesi Isän syli tälle kapinoivalle ja kadotetulle, kirotulle maailmalle. Tämä suuri armo ristillä avattu Isän syli odottaa synteihinsä hukkuvaa maailmaa, suuri armo odottaa vastaan ottajaa, sillä ”armo otettuna vastaan, pelastaa voi ainoastaan”. Taas kuuluu kehotus: ”Ottakaa vastaan Jumalan armo, niin ettei se jää turhaksi.”
 
”Ei niin vuorta korkeata, Pohjatonta syvyyttä. Sadetta niin siunaavata, Paistetta niin lämmintä, Että Herran armoa Voisi niihin verrata. Syntisi on suuri aivan, Suurempi on armo taivaan.
 
Rohkaistu siis sielu parka, joka kannat murhetta, Heitä surus, sydän arka, Surustas ei apua. Syntiesi suuruutta Ei voi armoon verrata: Ääretön on armo aivan, Määrätön kuin vahvuus taivaan.
 
Tuhatta jos suuremmaksi Oisi luotu maailma Ja sen synti painavaksi Kuormaks päälles koottuna, Eipä Herra armoaan Kieltäis sulta silloinkaan. Herran laupeus sua kohtaan Niin kuin liekki palaa hohtaa. Vvk.307:6-8.  
 
Torstai
1.  6. Synti
 
Kuka Herra voi asua huoneessasi? Se jolla on puhdas sydän. Minun syntini erottavat minut autuuteni Jumalasta. Mutta mitä syntiä minulla on. Herra sanasi sanoo, että minä olen synnissä siinnyt ja omistan synnin jo esivanhemmiltani Aadamilta ja Evalta. Toiseksi lihani on perin juurin syntinen ja turmeltunut. Kolmanneksi teen joka päivä syntiä, niin kuin sanasi sanoo: ”Vääryyttä väsyksiin asti.” Herra, pyhä lakisi osoittaa että olen syntinen ja viheliäinen käskyjesi rikkoja. Herrani! Miten pääsen synnistäni joka riippuu minussa kiinni ja tekee minut mahdottomaksi olla kelvollinen pyhien kasvojesi edessä. Luen sanaasi: ” Kristus, meidän edestämme ristiinnaulittu, syntiemme tähden”, Meidän tähtemme tehty synniksi, että me hänen kauttansa perisimme vanhurskauden”, ”Meidän puolestamme sovitusuhrin antanut, ettei syntejämme syyksemme luettaisi,” ”Kristuksen veri, vuotanut syntiemme tähden”, ”Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi, Kristuksen veren kautta”. Monta kohtaa näen pyhässä kirjassasi Oi’ Jumala, jotka osoittavat, että pelastus synnistä on olemassa Jumalan keskuspersoonassa Kristuksessa. ”Katso Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman
synnin.” Mikä valtava lupaus tämä onkaan. Ei vain minun syntini ole poistettu, vaan koko maailman synti.” Mitä teen synneilleni? Nyt ne kuuluvat sinulle Kristus, en voi pitää niitä itselläni, muuten hukun. Siis minä luovutan, tässä ja nyt, kaikki syntini, menneet, nykyiset ja tulevat syntini sinulle Jeesus Kristus ja otan vastaan sinulta sen mitä sinä lupaat minulle antaa, nimittäin anteeksiantamuksen, sovituksen Jumalan ja minun välille, oman puhtaan vanhurskautesi, veresi lunastuksen ja Pyhän Henkesi lahjan. Herrani! kadun sitä, etten ole tehnyt sitä aikaisemmin, armahda siis minua sinun veresi ja kärsimyskuolemasi tähden ja kirkasta minulle iäinen autuus. Nimessäsi ylistän sinua iankaikkisesta pelastuksesta, Amen.
 
 
Perjantai
 
1.  7. Iäisyyden edessä

 
Oi’ Jumala, edessäsi olen joka päivä kuin iäisyyden portilla. Koska tahansa voi elämänlankani katketa ja silloin siirryn iäisyyteen. Mutta millainen on iäisyystoivoni, mihin sen perustan. Olenko tullut tuntemaan autuaan tien, joka voisi minutkin johtaa kuoleman kauhujen yli kerran toivottuun satamaan. Millainen elämäni on ja millainen se on ollut. Syntilistani on pitkä, ken sen luetella taitaisi. Elämässäni on ilmeisiä rikkomuksia, syntejä, lankeemuksia, itse asiassa elämäni on yksi suuri synti, jos katson sitä lakisi peilistä. Herra, pyydän vastausta! Mikä kestää edessäsi ja kuoleman edessä kun kutsut minut kerran tästä ajasta. Luen taas Pyhästä kirjastasi Raamatusta: ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, ” Kuolema ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta,” ”Missä on otasi kuolema, missä on surmasi tuonela”, Luen myöskin ilmestyskirjasta sanomaasi kuoleman kauhistuttavasta vallasta, luen teurastetun Karitsan elämän kirjasta. Niitä ei toinen kuolema, ikuinen kuolema voi vahingoittaa ja niellä, joiden nimi on teurastetun Karitsan elämän kirjassa. Ketkä ovat nämä joiden nimi siinä on.
Vanhurskauden maassa asuu kansa joka on saanut syntinsä anteeksi. Nyt rukoilen sinua Herra, älä päästä minua, äläkä läheisiäni kuoleman rajan ylitse, ennen kuin synnit ovat armosi alla. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa Kristuksen verilunastusta kaikkien syntieni yli syntymästä saakka kuolemaan asti. Onko minun sitten tunnustettava ja lueteltava kaikki syntini? Ei tämä voi sitä tarkoittaa. Siksi tunnustan sinulle Pyhä Jumala olevani kokonaan perin juurin syntinen ja kelvoton, enkä voikaan itsessäni olla puhdas. Pyydän Kristusta peittämään kaiken aivan kaiken omalla armonvanhurskaudellaan ja rukoilen Pyhän Hengen ja Kristuksen apua sekä voimaa uskoa tämä todeksi joka päivä, kuolemankin kauhujen keskellä ja viimeisellä hetkelläni. Kristuksen nimeen tätä pyydän, anon ja rukoilen! Missä syntien anteeksiantamus on, siinä on elämä ja autuus. Nimessäsi Kristus sanon Aamen.
 
Rukouksia matkan varrelta
 

 
Hapuileva ihminen
 
Herra Kristus! Kun katson tätä maailmaa, näen monia erilaisia ihmisiä ja uskontoja. Jumala! Sinä olet sallinut sen, että ihminen hapuilee sinua kohti kukin omalla tavallaan.
 
Mutta Raamattusi sana ilmaisee meille totuuden. Kristuksessa, sinun Pojassasi on ikuinen elämä ja pelastus iankaikkisesta tuhosta.
 
Pyhä Henki! Johda etsivät ihmiset Taivaallisen Isämme tykö Jeesuksen Kristuksen Poikasi kautta.
 
Kunnia yksin sinulle: Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina, ylistäen nimessäsi: Amen.
 
Jumala, Luoja ja Kaitsija
 
Isä Jumala! Sinä olet luonut tämän maapallo planeetan, kaikki sen eläimet, puut ja kasvit.
 
Sinä olet luonut myös tähdet, kuun ja auringon. Myös ihmisen sinä olet luonut.
 
Tunnustamme: Sinusta on kaikki ja sinussa me olemme, elämme ja liikumme, sinä olet säätänyt ja perustanut sekä tehnyt kaiken kuten apostolisi Paavali meille opettaa. ja Pyhä kirjasi vakuuttaa.
 
Oi’ sinä valtasuuruuden Isä, kaitse kansat sinun tykösi, Poikasi Kristuksen kautta. Nimessäsi Amen.
 
 
Tuhoisa syntiinlankeemus

 
Kaikkeuden Herra! Näen ympärilläni paljon kurjuutta. Tuhon voimat riepovat ihmisparkoja. Monet sodat, taudit, köyhyys ja kurjuus todistaa että ihminen on vajonnut pohjattomaan pimeyteen.
 
Raamattusi ilmaisee, että on tapahtunut syntiinlankeemus josta kaikki olemme osalliset. Maailma vajoaa tuhoaan kohti.
 
Mutta sinä Jumalamme olet meille valmistanut tulevaisuuden ja toivon Poikasi kautta. Lähetä siis sanasi ja paranna meidät sekä pelasta ihmiskuntamme vajoamasta ikuiseen pimeyteen Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja hänen ristintyönsä kautta. Ylistys sinulle Jumalamme, kunnia ja kiitos Poikasi työstä. Nimessäsi Amen.
 
 
Kirkasta tärkein
 
Jeesus Kristus Herramme! Kirkasta kaikille Aadamissa syntiinlangenneille ihmisille se, mikä on tärkeintä ja mikä on elämämme kallein asia. Avaa, oi’ avaa Pyhä sanasi kaikille pelastuksesi välikappaleeksi. Nimessäsi Amen.
 
 
Tielle päin
 
Oi’ Pyhä Jumala! En voi nähdä salaisuutesi verhon taakse, mutta ilmaise minulle Tie, Totuus ja Elämä Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta!
 
Ylistys nimellesi! Amen.
 
 
Jumala, Ilmaise itsesi!
 
Luoja Jumala! Sinä hallitset kaikkea olevaista. Sinä näet kansojen kohtalot ja itse kaiken säädät.
 
Sinä myös näet pienen ihmisen. Uskon että kaikki on hallussasi. Sinä näet myös minut, sen sydämessäni tiedän. Sinä päätät ja säädät tahtosi mukaan kaiken. Kiitos Jumala että olet ilmoittanut meille itsesi, luonnossa ja yleisessä ilmoituksessa, mutta erityisellä tavalla pyhässä sanassasi Raamatussa. Sana neuvoo tien Golgatalle Kristuksen tykö. Kiitos ja ylistys ainoalle Jumalalle, Amen.
 
 
Kiitos Kaikkivoivalle Jumalalle!
 
Isämme ja Jumalamme! Ääretön mahtisi ja rakkautesi sekä armosi on tutkimaton, samoin valtasuuruutesi. Sinä olet Kaikkivaltias! Jumala, tunnustan edessäsi,
ettei mikään ole sinulle mahdotonta toteuttaa.
 
Luomakunta julistaa yhdessä enkelien, serafien, kerubien ja seurakuntasi kanssa taivaassa ja maanpäällä sinun mahtavuuttasi ja suurta kunniaa. Ylistys nimessäsi ! Amen.
 
 
Sanasta löytyy kaikki

 
Herra Jumala! sanassasi sinä olet ilmoittanut kaiken mitä minun tarvitsee tietää elämää ja ikuisuutta varten.
 
Lisäksi olet pannut Pyhän Henkesi sinun sanaasi, että voisin löytää sieltä kaiken tarvitsemani sinun johdatuksessasi.
 
Olet myös luvannut ihanilla lupauksilla siunata jokaisen sanasi lukijan. Rukoilen että Pyhä Henki itse ohjaisi minua kun tutkin pyhiä kirjoituksia. Nimessäsi Amen!
 
3. Lyhyt sielunhoidollinen ohje

 
Elämässä joutuu kokemaan erilaisia kriisitilanteita, joita Jumala sallii meidän kokea ja kohdata. Monta kertaa on niin, että ongelmat ikään kuin kasaantuvat yhdeksi vyyhdeksi tai tapahtumasarjaksi. Niitä saattavat olla työongelmat, perhe- tai avioongelmat, sairaudet, loppuun palaminen, alkoholi tai muu vastaava ongelma, kuolemantapaukset ym.
 
Kun ihminen menee ylikierroksilla elämänsä kulkua, hän ei usein huomaa, että elämä menee väärille raiteille ja luisuu suorastaan käsistä työpaineiden tai muiden syiden tähden. Jumalalla, meidän Luojallamme on suuri Viisaus. Hän nimittäin on pannut meidän luonnolliseen ihmiseemme
eräänlaisia ”hälytyskelloja”, jotka osoittavat, ettei kaikki ole hyvin.
 
Usein ennen ns. loppuun palamista edeltävät unettomuus, hermostuneisuus, levottomuus, psyykkiset häiriöt, masennus, kireys, stressi, ärtyneisyys, tyhjyydentunne, tarpeettomuuden tunne, välinpitämättömyyden tunne ja monet vastaavanlaiset oireilut. Lisäksi tällaisen ihmisen on vaikea katkaista tilannetta ja levätä kunnolla ja oikein. Tässä vaiheessa usein tule mukaan alkoholi, joskus huumeet, ehkäpä avioelämäkin menee väärille raiteille. Näin ihminen jatkaa kuluttavaa tietään, kunnes tapahtuu täydellinen romahtaminen ja elämän hajoaminen.
 
Tästä syystä on syytä tunnistaa elämänsä tilaa ajoissa, ja pysäyttää elämäntilanne. Tässä kuitenkin tarvitaan joskus oikeita lähimmäisiä, joiden kanssa voi keskustella vaikeistakin asioista ja harrastaa tervettä, raitista ja lepoa antavaa ajanvietettä, joka katkaisee elämän luonnollisen kiireisen ja stressaantuneen elämänrytmin. Usein
tällaiset elämäntilanteet kuitenkin kertovat jotakin meidän Jumala – suhteestamme, suhteestamme Luojaan, Lunastajaan ja elämämme Pyhittäjään, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.
Luonnollinen elämämme ei ole silloin siinä ”palanssissa”, jossa Luojamme tahtoisi sen olevan.
 
Elämä on myös vailla suunnan tarkistusta, sekä armonkokemisen tarve on ilmeinen ja syyllisyys painaa omaatuntoa. Elämä on lahja Jumalalta, se on kallis ja ainutkertainen, elämämme tarvitsee myös pyhitystä. Mutta loppuun palanut elämä alkaa uudestaan usein juuri tässä järjestyksessä. Jumalan kohtaaminen huolehtivana ja rakastavana Isänä ja Luojana, antaa meille lepoa ja rauhaa.
 
Toiseksi Lunastajana, joka puhdistaa synneistämme, että alamme uudelleen kaiken kerran kadottamamme aidon ihmisyyden. Kolmanneksi Pyhän Hengen pyhittävä työ, joka tuo elämän uuden sisällön ja tarkoituksen. Elämä muuttuu
Kristuksen kautta, mutta pääsy Kristus – elämään ei aina ole helppoa. Portti tuntuu tuskaisen ahtaalta ja tie kaidalta. Tähän syy löytyy meidän luonnollisen ihmisemme synnillisestä turmeluksesta.
 
Avuttomuus ihmisen pyrkiessä selvittämään itse synti ja muita ongelmia on ilmeinen. Tarvitaan usein sielunhoidollista apua. Siksi tulisi pyrkiä löytämään joku luotettava lähimmäinen, jolle voisi kertoa kaikki elämää ahdistavat asiat, rukoilla yhdessä, sekä pyytää, että tuo lähimmäinen tai ystävä julistaisi synninpäästön. Myös luotettavat hyvät kirjat ovat avuksi. Huonoja kirjoja ei kannata lukea. Vanhat sielunhoidolliset teokset ja hartauskirjat ovat usein parhaita. Joskus tarvitaan aivan kuin ”räätälintyönä” tehtyä Raamatun lukuohjelmaa. Yksinkertainen ja vaatimatonkin rukouselämä virvoittaa.
 
Jumalalle voi puhua luonnollisestikin kaikesta ja aivan omin sanoin ja sitä Jumala tahtoo. Pienet rukouspiirit tai muut hoitavat ja luotettavat ystäväpiirit ovat usein virvoittavia. Kaikki nämä Luojan
hälytyskellot joista oli edellä puhetta kertovat ihmisen luonnostaan vääristyneestä elämänkäsityksestä ja tarvitsevan selviä pysähdysmerkkejä joiden kautta Jumala myös meitä vetää yhteyteensä rikkinäisen maailmamme keskeltä kuulemaan Jeesuksen sanoja: ” Tulkaa minun kanssani yksinäisyyteen ja levähtäkää vähän.” ”Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.”
 
Pyhiinvaeltajan laulu – Psalmi 84.
 
Kuinka ihanat ovat sinun läsnäolosi sijat, Herra Sebaot! Minun sieluni ikävöi ja kaipaa Herran esipihoihin. Sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti.
 
Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee: sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani.
 
Onnellisia ovat ne, jotka asuvat sinun huoneessasi! He kiittävät sinua alati. Sela.
 
Autuaita ovat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessään pyhät matkat!
 
Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla.
 
He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa.
 
Herra, Jumala Sebaot, kuule minun rukoukseni, ota se korviisi, Jaakobin Jumala. Sela.
 
Jumala, meidän kilpemme, käännä katseesi, katso voideltusi kasvoja.
 
Yksi päivä sinun esipihoissasi on parempi kuin tuhat muualla. Mieluummin olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä kuin asun jumalattomien majoissa.
 
Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.
 
Herra Sebaot, autuas se ihminen, joka turvaa sinuun!
 
YHDYSHENKILÖ-JAAKKO TUONONEN
PUH.040-8387846  


VALOA KOHTI - TE OLETTE OTTANEET VASTAAN PESON, TE OLETTE PYHITETYT, TE OLETTE KRISTUKSEN PÄÄLLENNE PUKENEET, SIIS VAELTAKAA HÄNESSÄ JA JUURTUKAA HÄNEEN - KAIKILLA MEILLÄ, JOILLA ON TÄMÄ SAMA USKON HENKI, ANTAKAAMME KRISTUKSEN PYHITTÄÄ MEIDÄT LAUPEUDEN ASTIOIKSI - SUO JUMALAMME ETTEMME KIELTÄISI HYVYYDEN VOIMAN USKOLLISTA SUOJAA KENELTÄKÄÄN IHMISELTÄ! ROOM.12. NIIN PYSYVÄT NYT ISÄN ARMO, USKO, TOIVO JA RAKKAUS, MUTTA SUURIN NIISTÄ ON RAKKAUS!
1. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
2. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme. Hän itse meille rauhan valmistaa.
3. Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
4. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan.
5. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin.  
 
 
LUE RAAMATUN LUKUJA SÄÄNNÖLLISESTI JA PYYDÄ APUA JUMALALTA! Johdantoa Raamattuun
 

Raamatun nimi Kreikaksi on Biblia. Tämä merkitsee kirjoja. Ja se tarkoittaa, että Raamattu on ”kirjojen kirja”, eli kaikista kirjoista tärkein.
Vanha Testamentti sisältää 39 kirjaa ja Uusi Testamentti 27. Alkuaan Vanhan Testamentin kirjat kirjoitettiin todennäköisesti eläintennahoille ja Uuden Testamentin papyruslehdille tai hienoille pergamentille. Voidakseen sopivasti lukea ja säilyttää tällaisia kirjoituksia, laitettiin ne käärön muotoon. Kirjojen sijasta käytettiin siis siihen aikaan oikeastaan vain kääröjä.
 
Raamatun eri kirjat ovat syntyneet pitkän, toista vuosituhatta kestäneen ajan kuluessa. Pyhät Jumalan miehet ovat ne kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena. Ihmeellisiä vaiheita ne ovat saaneet kestää. Monet niistä ovat olleet pitkällisen vankeuden ja tuhansien sotien todistajina. Ja kuitenkin ne ovat katoamattomina säilyneet sukupolvesta sukupolveen. Herra on niistä huolta pitänyt.
 
Palatessaan Babylonin maanpakolaisuudesta viidennen vuosisadan keskivaiheilla enne Kristusta pappi Esra toi Jerusalemiin, Juudan kansan pyhään kaupunkiin 5 Mooseksen kirjaa mukanaan. Ja tämä osa Raamatusta oli ensin seurakunnan ainoana kirjana. Siinä oli kerrottu ihmiskunnan alkuvaiheista, alkaen ensimmäisestä ihmisestä paratiisissa aina suuren kansanjohtajan ja profeetan Mooseksen kuolemaan ja Kanaanin maan valloitukseen asti.
 
Näissä kirjoissa oli myös kirjoitettuna Jumalan pyhä laki ja jumalanpalvelusta koskevat säädökset.
parin vuosisadan kuluttua ruvettiin Mooseksen kirjojen rinnalla yleisesti käyttämään myöskin toista kirjakokoelmaa, johon kuului neljä historiallista kirjaa: Joosuan, Tuomarien, Samuelin ja Kuningasten kirjat, sekä profeetalliset kirjat: Esaias, Jeremia, Hesekiel ja kaksitoista pientä profeettaa.
 
Kuta suuremmaksi kansan ahdistus tuli, sitä rakkaammaksi nämä kirjat kävivät. Lukiessaan historiallisissa kirjoissa valtakunnan entisestä loistoajasta sekä myös siitä, miten kansa itse omien syntiensä tähden oli menettänyt onnensa, rupesi se yhä palavammin kaipaamaan uutta aikaa. Ja nähdessään,
miten Herran pyhäin profeettain ennustukset olivat käyneet toteen, uskoivat he, että vielä voisi koittaa uusi, ihana Daavidin ja Salomonin aikakausi, jos vaan kansa tottelisi käskyjä.
 
Seurakunnan jumalanpalveluksissa laulettiin silloin niitä ihania psalmeja, jotka vielä ovat säilyneet Raamatussamme psalmien nimellä. Psalmit oli Israelin virsi – ja rukouskirja.
 
Muutamissa psalmeissa puhutaan jo selvästi odotetusta Vapahtajasta. Sellaisia ovat esim. Ps.2, 22, ja 110. Toisissa huokuu äärettömän syvä katumus. Lue esim. ps.32 ja 51, Ja toiset soivat täyteläisintä kiitosta ja ylistystä Jumalalle. Tähän ryhmään kuuluvat mm. Ps.113 –118.
 
Ihanaa runoutta sisältävät paitsi Psalmit, myöskin syvämietteinen Jobin kirja, Sananlaskut, Saarnaaja, Korkeaveisu ja Valitusvirret.
Nämä kirjat sekä Ruthin kirja, joka sisältää tuomarien aikaan kuuluvan kertomuksen ja Esterin kirja, joka kertoo, miten Persiaan jääneet juutalaiset Esterin ja hänen kasvatusisänsä kautta pelastuivat eräästä
verilöylystä, ja Daniel – profeetan kirja otettiin kolmantena pyhänä kirjakokoelmana Raamattuun.
 
Viimeiseksi tulivat siihen Esran ja Nehemian kirjat, jotka kertovat maanpakolaisten kotiinpaluusta, temppelin uudestaan rakentamisesta ja muutenkin seurakunnan uudistamisesta, ja Aikakirjat, jotka muun muassa käsittelevät Daavidin ja Salomonin historiaa.
 
Näin tuli siis Vanhaan Testamenttiin kulumaan seuraavat kirjat:
5 Mooseksen kirjaa, Joosuan kirja, Tuomarien kirja, Ruuthin kirja 2 Samuelin kirjaa, 2 Kuningastenkirjaa, 2 Aikakirjaa, Esran kirja, Nehemian kirja, Esterin kirja, Jobin kirja, Psalmit, Salomonin Sananlaskut, Salomonin Saarnaaja, Salomonin Korkeaveisu, sekä profeettain kirjat: Esaias, Jeremias, Jeremian valitusvirret, Hesekiel, Daniel, Hoosea, Jooel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Naahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malakia.
 
Koko Vanhan Testamentin syvin tarkoitus on osoittaa meille, miten Jumala esikuvien tavoin ja armolupauksien kautta valmisti ihmiskuntaa vastaanottamaan Messiasta.
 
Uudessa Testamentissa saamme sitten nähdä kaikkien esikuvien ja armolupausten täyttyneen Jeesuksessa Kristuksessa.
Ensimmäisillä kristityillä ei ollut muuta kirjoitettua Raamattua kuin Vanha Testamentti. evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta, levitettiin ensin vaan saarnojen ja tuttavallisen puhuttelun kautta.
 
Jottei kuitenkaan tämä, kaikista perinnöistä kallein, jäisi vain ihmisten muistin varaan, tahdottiin myöskin kirjallisesti esittää Herran sanoja ja tekoja.
Näin saimme Raamatussa olevat evankeliumit. Ensimmäisen evankeliumin kirjoittaja, Matteus, oli ennen ollut roomalainen tullivirkamies, publikaani.
 
Evankelista Markus oli apostoli Paavalin ja Pietarin läheinen tuttava. Hän otti osaa Paavalin ensimmäiseen lähetysmatkaan.
 
Luukas, joka on kirjoittanut kolmannen evankeliumin, oli ammatiltaan lääkäri, mutta liittyi hyvin läheisesti Paavaliin. Hänkin seurasi Paavalia lähetysmatkoilla, ja
sen tähden hän myös Apostolien teoissa on voinut niin tarkkaan kuvata kristinuskon leviämistä suuren pakanainapostolin (Paavalin) kautta.
 
Johannes oli kalastaja ja hänen veljensä Jaakobin kanssa ruvennut Johannes Kastajan opetuslapseksi. Kuultuaan opettajansa todistusta Jeesuksesta Gennesaretin järven rannalla, alkoivat he seurata Vapahtajaa. ja he tulivat siinä määrin Jeesuksen uskotuiksi, että he yhdessä Pietarin kanssa saivat olla Herran kanssa kirkastusvuorella ja Getsemanen yrttitarhassa. ja Johanneksesta kerrotaan, että hän oli ”se, jota Jeesus rakasti” ja joka aterioitaessa sai nojautua Jeesuksen rintaa vastaan. Hän oli myös ainoa opetuslapsi, joka seurasi Mestariansa aina Golgatan ristille asti. Hänen huostaansahan Jeesus myös uskoi oman äitinsä. Ja juuri tämä opetuslapsi on kirjoittanut Johanneksen evankeliumin.
 
Evankeliumeissa me saamme tutustua Vapahtajan elämään ja hänen omiin sanoihinsa, ja se on tietysti kaikkein tärkein. Mutta äärettömän kallisarvoista on myös saada lukea siitä evankeliumin julistuksesta, jonka Herramme opetuslapset ovat seurakunnalleen ja ystävilleen omistaneet. Ja tästä kertovat Uuden Testamentin kirjeet.
 
Useimmat kirjeet on kirjoittanut mies, joka ennen oli ollut niin kiivas seurakunnan vainooja, että hän olisi tahtonut tappaa kaikki kristityt. Mutta Jumalan ihmeellisen johdatuksen kautta hän kääntyi, niin että saattoi sanoa: ”Mikä minulle oli voitto, sen minä ole Kristuksen tähden lukenut tappioksi.” (Filipp.3.7).
 
Se oli Paavali, joka kristityksi tultuaan itse joutui vainon alaiseksi ja sellaisena siirtyi paikkakunnasta paikkakuntaan Herran evankeliumia levittäen ja uusia seurakuntia perustaen.
 
Näille hän sitten hengellisen elämän ylläpitämiseksi kirjoitti kirjeitä. Ja kun jokin seurakunta oli lukenut saamansa kirjeen, lähetti se sen toiselle seurakunnalle. Sillä tavoin useimmat seurakunnat saivat tutustua Paavalin kirjeisiin.
 
Roomalaiskirje on Paavalin kirjeistä ensimmäinen ja siinä apostoli onkin esittänyt autuuden opin pääkohdat.
 
Korinttolaiskirjeessä saamme lukea miten Herran työntekijä suuren maailmankaupungin seurakunnalle julistaa ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Vapahtajaa.
 
Farisealaismielisiä juutalaisia ei tällainen saarna miellyttänyt. Erittäinkin Galatiassa he koettivat houkutella nuoria kristittyjä juutalaisen lain orjuuteen. Suojellakseen Galatian seurakuntia tällaisilta pahoilta yrityksiltä Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeensä.
 
Kirjeet Efesolaisille, Kolossalaisille ja Filemonille kirjoitettiin Paavalin ollessa vankina.
 
Filippiläiskirjeestä näemme, miten syvästi Paavali rakasti seurakuntaansa.
 
Tessalonikalaiskirjeissä hän puhuu Herran tulemisesta ja siitä, kuinka meidän rukoillen ja työtä tehden tulee valmistua Herran suurta päivää vastaanottamaan.
 
Kirjeissä Timoteukselle ja Tiitukselle annetaan tärkeitä opetuksia erittäinkin sielunhoitajille.
 
Näitä Paavalin 13 kirjettä seuraa Uudessa Testamentissa Hebrealaiskirje. Se esittää Kristuksen ylimmäisenä pappina, jolla yksin on ”katoamaton pappeus” ja joka ”myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalaa lähestyvät, koskapa hän aina elää rukoillakseen heidän edestään” (Heb.7:24,25.).
 
Lukemattomille vahvistukseksi on myös tullut tämän kirjeen esitys uskon voimasta (Luku 11), sillä siinä osoitetaan, miten moni uskon todistaja on pysynyt lujana kuolemaan asti.
 
Erityisen rakasta on lukea sen apostolin kirjeitä, joka itse saattoi todistaa pyhällä vuorella kuulleensa taivaasta äänen: ” Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt” (2 Piet.1:17-18). Tarkatkaa miten tämä Pietari kirjoittaa. hän, joka niin uljaasti Jeesukselle vakuutti olevansa valmis menemään vaikka kuolemaan hänen kanssaan, ja joka sitten niin katkerasti sai itkeä lankeemustaan, hän sanoo 1 Pietarin kirjeen viidennessä luvussa: 2. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen; sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.”
 
Hän tiesi pian joutuvansa marttyyri – kuolemalla Herrastaan todistamaan, mutta tämä tieto ei häntä lannistanut, päinvastoin se kannusti häntä tarkoin käyttämään aikaansa. Ei se myöskään riistänyt häneltä toivoa, sillä hän odotti ”uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu.”
 
”Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä” (1Joh.4:19). Tämä on pääsisältönä Johanneksen, rakkauden apostolin, kirjeissä.
Rakastakaamme, ei sanoilla, vaan töillä, sitä teroittaa Jaakobin kirje. tämä Jaakob, samoin kuin Juudas, joka myös on kirjoittanut lyhyen kirjeen, olivat Jeesuksen veljiä.
 
Viimeisiin aikoihin ja Herran tulemiseen viittaa Juudan kirje.
 
Mutta paljon ihmeellisemmän kuvan lopullisesta taistelusta, tuomiosta ja Karitsan voitosta antaa meille Raamatun viimeisin kirja, Johanneksen ilmestys. Siitä me näemme miten hirvittävän kamppailun jälkeen maailman mahti vihdoin viimein häviää. Jumalan suuri valkoinen valtaistuin kohoaa silmäimme eteen, ja kuolleet, suuret ja pienet, seisovat sen edessä. Ja kun
kuolema ja tuonela on heitetty tulijärveen, jää jäljelle Jumalan pyhä kaupunki, jonka ihanuutta ei kukaan meistä vielä täysin käsitä.
Mutta saman ilmestyskirjan lopussa sanotaan: ”jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois hänen osansa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin”. Niin tärkeä on Jumalan Sana. ”
 
Lainaus vanhasta oppikirjasta v. 1921.
 
 
Kuvahaun tulos haulle RUUSUKKO
 

Jokapäiväiset rukoukset

Pyhä ristinmerkki

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Herran rukous eli Isä meidän

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
(Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.)
Aamen.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie: et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo. Amen.

 

Enkelin tervehdys eli Terve Maria

Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa
ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.
Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntisten puolesta
nyt ja kuolemamme hetkenä.
Aamen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

(Tulostettava A5 ”Ruusukko”)

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, pyhän katolisen kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.

Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus. Descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.

 

Kunnia

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 

Uskon lisääminen

Jumalani, uskon vakaasti kaiken sen,
minkä sinä, iankaikkinen erehtymätön Totuus,
olet ilmoittanut ja pyhän kirkkosi kautta meille julistat.
Tässä uskossa tahdon elää ja kuolla.
Herra, lisää uskoani.

 

Toivon vahvistaminen

Jumalani, luotan vakaasti siihen,
että sinä suuren laupeutesi
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden
annat minun syntini anteeksi
sekä armon sinun tahtosi täyttämiseen,
jotta saavuttaisin iankaikkisen autuuden.
Tämän sinä itse olet luvannut.
Herra, vahvista toivoni.

 

Rakkauden sytyttäminen

Jumalani, rakastan sinua kaikesta sydämestäni ja yli kaiken,
koska olet Isäni ja suurin hyväntekijäni,
mutta varsinkin siksi, että olet korkein Hyvyys ja itse Rakkaus.
Sinun tähtesi rakastan myös lähimmäistäni niin kuin itseäni.
Herra, sytytä minuun yhä täydellisempi rakkaus.

 

Katumuksen herättäminen

Jumalani, kadun koko sydämestäni syntejäni,
koska niillä olen ansainnut vanhurskaan rangaistuksesi,
tuottanut Pojallesi Jeesukselle kärsimyksen ja kuoleman
ja loukannut sinua, korkeinta Pyhyyttä, jota nyt rakastan yli kaiken.
Tahdon lakata tekemästä syntiä ja välttää kaikkea, mikä voi minut siihen vietellä.
Publikaanin kanssa lyön rintaani sanoen: Jumala, armahda minua syntistä!

 

Jumalan enkeli

Jumalan enkeli, joka olet suojelijani, valaise, varjele, johda ja hallitse minua, korkeimman Hyvyyden sinulle uskomaa. Amen.

 

Sinun turviisi eli Sub tuum praesidium

Sinun turviisi pakenemme pyhä Jumalansynnyttäjä. Älä hylkää rukouksiamme hädässä, vaan varjele meidät aina kaikista vaaroista, kunnioitettu ja siunattu Neitsyt Maria.

 

Angelus eli Herran enkeli

Angelus lausutaan aamulla, keskipäivällä ja illalla. Pääsiäisestä helluntaihin sen tilalla rukoillaan Regina caeli.

Herran enkeli toi sanoman Marialle.
– Ja hän tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä.
– Terve Maria…

Maria sanoi: Katso, minä olen Herran palvelijatar.
– Tapahtukoon minulle sanasi mukaan.
– Terve Maria…

Ja Sana tuli lihaksi
– Ja asui meidän keskellämme.
– Terve Maria…

Rukoile puolestamme, pyhä Jumalansynnyttäjä.
– Että me Kristuksen lupausten arvoisiksi tulisimme.

Rukoilkaamme: Kaikkivaltias Jumala, vuodata armosi sydämiimme, että me, joille enkeli on antanut tiedoksi Poikasi Kristuksen ihmiseksi tulemisen, pääsisimme hänen kärsimisensä ja ristinsä kautta ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme kautta.

Aamen.

Angelus Dómini nuntiávit Maríae.
– Et  concépit de Spíritu Sancto.

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
– Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce ancílla Dómini.
– Fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ave, María, …
– Sancta María, …

Et Verbum caro factum est.
– Et habitávit in nobis.

Ave, María, …
– Sancta María, …

Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix.
– Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. Grátiam tuam, quaésumus, Dómine, méntibus nostris infúnde; ut qui, ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.
– Amen.

 

Regina caeli eli Taivaan kuningatar

Iloitse taivaan kuningatar, halleluja!
– Sillä hän, jonka synnytit, halleluja!

Nousi kuolleista sanansa mukaan, halleluja!
– Rukoile puolestamme Jumalaa, halleluja!

Iloitse ja riemuitse, Neitsyt Maria, halleluja!
– Sillä Herra on totisesti ylösnoussut, halleluja!

Rukoilkaamme: Kaikkivaltias Jumala, Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, Neitsyt Marian esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme kautta.

Aamen.

Regína caeli, laetáre. Allelúia.
– Quia quem meruísti portáre. Allelúia.

Resurréxit, sicut dixit. Allelúia.
– Ora pro nobis Deum. Allelúia.

Gaude et laetáre, Virgo María. Allelúia.
– Quia surréxit Dóminus vere. Allelúia.

Orémus. Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi, mundum laetificáre dignátus es: praesta, quaésumus; ut, per eius Genitrícem Vírginem Maríam, perpétuae capiámus gáudia vitae. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.
– Amen.

 

Kristillinen tervehdys

Ylistetty olkoon Jeesus Kristus! — Iankaikkisesti. Aamen.

Laudetur Iesus Christus! — In aeternum. Amen.

 

Yksinkertainen ruokarukous

Ennen ateriaa:

Siunaa, Herra, meidät ja nämä lahjasi,
jotka suuresta hyvyydestäsi tarjoat meille,
Kristuksen, Herramme, kautta.
— Aamen.

Benedic, Domine, nos, et haec tua dona,
quae de tua largitate sumus sumpturi.
Per Christum Dominum nostrum.
– Amen.

Aterian jälkeen:

Me kiitämme sinua kaikista hyvistä teoistasi,
kaikkivaltias Isä Jumala,
joka elät ja hallitset
iankaikkisesta iankaikkiseen.
— Aamen.

Levätkööt uskovien sielut rauhassa
Jumalan laupeuden tähden.
— Aamen.

Gratias agimus tibi, Deus Pater omnipotens,
pro universis beneficis tuis,
qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
– Amen.

Fidelium animae per misericordiam Dei
requiescant in pace.
– Amen.

 

Ikuinen lepo

Herra, anna heille ikuinen lepo,
ja iäinen valo loistakoon heille.
Levätkööt rauhassa. Aamen.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

160 Rukousta

 

 

Jumalan Armon taloudenhoidosta

Jumalan Armon taloudenhoidon rukouksia

 

Rukous 1.

Tämä on vakuutus sinulta Kristus! Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Sanasi lisäksi meillä on vain ihmissanat, kuuntele niitä viisaudessasi ja armossasi, älä anna meidän eksyä pois sinun luotasi Herra. Herra!

Rukous 2

Älä anna työn hukkua Kirkon kriitikkojen hampaisiin, vaan katso erilaisten ihmiskohtaloiden kurjaa osaa, sinulle Herra osoitamme nämä perustelut, ja ammumme ihmisille tietä auki taivaisiin asti, Kristus, katso maailmaasi, sillä se nyt kaipaa tätä työtä, eivät kirkon kamarit.

Rukous 3

Tämä on leipä sinun suuhusi Herra, että tulisit meille Elämän Leipänä. Meistä kukaan ei pysty toimimaan näitten ohjeiden mukaan, ota siksi Kristus asia omaksesi, ja synnytä elävää todellisuutta, sillä miten me muuten pystyisimme seuraamaan sinua tällä tiellä.

Rukous 4

On suuri vahinko, ettei meistä ole edes näitten omien sanojemme mittaisiksi apostoleiksi, kumpa olisikin ja niin tulisi olemaan, sillä omat sanamme ovat meidän tuomarimme, mutta Herra paratkoon, ei nämä ole maailman kaivoilta kaivettu.

Rukous 5

Mutta pelastusta ei ilmaista sanelemalla vaan Raamatun sanoilla, mutta tässä sanelemme, anomme, kysymme, etsimme ja kolkutamme edessäsi, että Henkesi ottaisi huomioon rakentumisemme tarpeen. Emme ole sanelemassa ehtoja sinulle Jumala vaan esittämässä omia, kansasi ja Kirkkosi tarpeita ja huolia sekä esittelemässä sinulle työn rakennuskaavaa ja pyytämässä sinun siunaustasi.

 

Rukous 6

Mutta eikö Paavalin perustus lopulta ollut Armo, jopa kaiken moninainen täyteys, sen ontologinen olevaisuus, joka kattaa aivan kaiken, olkoon se meidänkin perustuksemme. Mutta niitä vaiheita, joita parhaaksi näet ja hyväksi katsot meille, johda meidät kaikki hyvään osaan taivaissasi. Siispä rakkaus Herran, mi kohtalo kohtaa, rakkaus Herran, suo tykös sen johtaa.

Rukous 7

JHVH Viisautesi on käsittämätön, emmekä yhteen tuhannesta voisi vastata, Sinä Ylhäisin ja Siunatuin, tee itse Kirkostasi pelastavan rakkautesi mysteerio.

Rukous 8

Mutta Apostoli Paavali sanoo taitavan rakentajan tavoin panneensa perustuksen, me heikkoudessamme ja vajavaisuudessamme emme sitä kykene tekemään. Taivas kuule! Paavalin perustukset! Paavalin perustukset! Ikuisilta perustuksiltasi Herra, jotka lopulta sulkevat sisäänsä aivan kaiken, johon ymmrtääksemme asiaa oikein, myös apostoli Paavali perustuksensa laski, nosta elämän ikonit kanonisten tienviittojesi saattelemana.

Rukous 9

Auta kuitenkin niin, ettei pieni ihminen hukkuisi kaikkeuden mereen, jota sinä kuitenkin kannatat, sillä sinussa asuu kaiken olevaisen täyteys, vielä tarkemmin, luomattoman Alkuolevaisen ja kaiken luodun täyteys, mutta sinussa on aina paikka ja osallisuus pienen ihmisen tielle ja johdatukselle, Kristus elämän ikoniksi ja laupeuden astiaksi.

Rukous 10

Näytä tietä pyhä apostoli, jos missä elämämme opetus on kumossa: Tule ja auta! Herran sana vakuuttaa esikuvan tavoin, että meillä on oikeus tähän raamatulliseen huutoon. Maan ääristä saapui Paavali etiopialaisen luo, kun kuuli unessa tämän huudon, sillä kaukaa Herra meitä rakastaa. Valistusta emme tosin niin paljon kaipaa vaan kaiken olevaisen salaisuuden tuntemista, joka ilmestyy Kristuksessa Jeesuksessa.

 

Rukous 11

Mutta tähän Kristuksen Kirkon mystiselle perustukselle, jonka pyhät apostolit, profeetat ja Kristus itse on laskenut, joka ei perustu pelkästään meidän ulkoiseen määreeseen, eikä yleensäkään pelkkään ulkoiseen määreeseen, vaan Kristuksen salaisuuteen Kirkkonsa inkarnaatiossa, mekin halajamme katsahtaa ja pyytää apostolista johdatusta, että meidänkin ulkoinen määre asetettaisiin tuohon Kristuksen salaisuuteen saadaksemme osaksemme sen salaisuuden josta apostolit saarnasivat. Mutta onpa Kristus maailmankin Vapahtaja.

Rukous 12

Kirkon Herra! Eikö se olekin niin, että joka ulkoisella määrellä pyrkii tekemään perustuksen, joutuu loputtomiin kynätöihin, Ylösnoussut! Sääli heikkouttamme, Kristus itse, sinä, josta emme me, eikä koko Kirkkosikaan kykene täydellistä määritelmää tekemään, suostu siksi myös meidän perustuksemme Perustukseksi.

Rukous 13

Katsomme sitten koetuksen suurena päivänä, jääkö mitään ansaitsevaa jäljelle, kestääkö rakennukseemme, jos ei kestäisi, olet sinä luvannut meidät kuitenkin pelastaa, ikään kuin tulen läpi, sillä joka kerskaa, se kerskatkoon Herrasta. Mutta apostoli Paavali sanoo, teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

Rukous 14

Mutta Paavalin ja Kristuksen puntariin me elämän kyhäelmän laitamme ja huudamme armoa apostoliselta viisaudelta, että sen kautta ajoissa elämämme rakennus saatettaisiin siihen kuntoon, josko se koetuksenkin päivän kestäisi. Tee siis Herra ihmetekojasi meille lasten kaltaisille, että nuo teot painavat paljon myös kunnianarvoisan Paavalinkin puntarissa, Lutherista ja muista puhumattakaan.

Rukous 15

Josko elämämme vaatimaton kyhäelmä antaisi siihen Herallemme otollisen ja mieluisen syyn ja aiheen. Pyhä Henki, suo meidän kaikki vaivannäkömme toimittaa siten, ettei se sorra Herran mieltä, vaan, on pikemminkin suloista suitsutusta Hänen edessään.

 

Rukous 16

Kuten Kristus ja Paavali, mekään emme tahdo pahuudelle elämämme perustuksia laittaa, vaan perustukset sen kaltaiselle elämälle, jossa myös parannus elämäksi, usko vanhurskaudeksi, sekä armo, toivo ja rakkaus elämän lahjaksi voisi toteutua, sekä sen kautta koko jumalallinen armontalouden hoito aina ikuiseen elämään ja autuuteen asti.

Rukous 17

Tätä pyydämme, että Kristuksen koko totuus saisi valaista kristityn vaellusta, kuten Kristus lupasi opetuslapsilleen Pyhän Hengen lähettämisessä, josta Kristus käytti sanaa: Pyhä Henki johdattaa teidät kaikkeen totuuteen, päästäen meidät vapauteen Kristuksen veren kautta kaikista Saatanan valheista.

Rukous 18

Hyvä Jumala vaikka rukous on pitkä kuin nälkämaan laulu, on kansamme ja Kirkkonkin hätäkin suuri! Toiset huokaavat kerran, ja sinä kuulet ja vastaat, minä vielä viivyn edessäsi. Kaikessa auta oikeauskoinen Jumala niin, ettei meidän asiaintila olisi peräti harhaoppinen, kaikki huomioon ottava Jumala, tämä on ensimmäinen rukous.

Rukous 19

Mutta me olemme ojennetut pyynnöt seikkaperäisesti laittaneet tässä Jumalan alttarin eteen, pyytäen ettei syntinen liha saisi langennutta vastausta, jos niin kävisi, kaikki olisi hukassa ja turha olisi vaivannäkömme ja uskomme olisi tyhiin rauennut ja meistä tulisi pakanoitakin kelvottomimpia olentoja. Tätä kait Perkele haluaa, koska Kristus on sanonut, Saatana ei ole tullut mitään muuta tekemään, kuin tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan.

Rukous 20

Tätä vastaan me esitämme Kristuksen, josko saisimme olla Hänen asialla. Ethän vain tahdo Jumala tehdä meistä kiukkuisia vihollisiasi ja Perkeleen adjutantteja. Kaikki on nyt sinun varassasi Jumala, meillä ei ole muuta voimaa ja asetta kuin se, mitä olemme sinulta oppineet. Jos Jumala luovutat meidät Saatanan saaliiksi, olemme helppoja saalita, vartoa Jumala vielä, ettei vain tästä kaikesta tulisi Saatanallista pimeyttä ja synnin juhlaa sekä Saatanan riemua, tässä laittomuuden ajassa, heräjä Israelin Paimen, heräjä meitä kadonneita etsimään ja turvapaikkaan kokoamaan kadonnutta laumaasi, muuten totisesti hukmme synteihimme ja ryövärien luoliin.

Rukous 21

Tutki Jumala meidät sekä elämämme tarkkaan ja vastaa meille pian onko asiamme oikea ja sinulle otollinen vai olemmeko kokonaan petoksen uhreja. Jos näet Jumala meidän vielä olevan vihollisesi Saatanan asialla, tee siitä pikainen loppu, mutta neuvo meille itse paikka sinun valtakuntasi salaisuudessa ja anna meille ne apostolisen Kirkon kellokkaat jotka selittävät sanan ja Kirkon elämän oikealle tielle.

Rukous 22

Meillä itsellämme ei ole minkäänlaista kykyä ja mahdollisuutta erottaa edes Jumalaan ja Saatanaa toisistaan, ei Jumalan valtakunnan työtä Saatanan valtakunnan työstä, ei Jumalan valtakuntaa Saatanan valtakunnasta, me hulludessamme kykenemme vain valitsemaan huonon osan, toisaalta emme osaa olla vaiti, mutta emme myöskään pysty omasta puolestamme takaamaan mitään.

Rukous 23

Meidän on välttämätöntä näin tunnustaa kristillisyyttä ja samalla tunnustaa se, että jos Jumala ei todista itsestään, emme Häntä tunne, jos Jumala ei todista puolestamme, ei meillä ole todistusta itsestämme eikä uskostamme, ei kristillisen vakaumuksemme pätevyydestäkään. Sanat eivät riitä tätä kertomaan eikä varmistamaan.

Rukous 24

Mutta näihin ihmiselämän ja maailman myrskyihin, sen velkaannuttaviin todellisuuksiin ja koko synnin ja lankeemuksen totalitarismiin on tullut Kristus ja asettanut Kirkkonsa, siihen me kuulumme. Kristus on meidät ylenpalttisella lunastuksella lunastanut Kirkkonsa jäseniksi aikaa ja iäisyyttä varten ja vaikka yön kymmenteen pimeyteen ja sen syntiin vajoaisimme, ei Kristus jätä Kirkkoaan, Hän etsii, nostaa, kantaa ja pelastaa ja vielä Hän näinä pimenevinä lopunaikoina ristintien rakkaaksi tekee.

Rukous 25

Hyvä Jumala! Vaikka me pikkupyhät näin pyristelemme pienine kirkkopaheinemme, onpa maailmassa vielä syntisiäkin ihmisiä ja varma on se sana ja kaikin puoli vastaanottamisen arvoinen, että Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan.

Rukous 26

Apostoli ilmoittaa siis meille kaksi asiaa, maailman asiaintila vaatii pelastusta. Jumala on pannut pelastustoimet käyntiin ja Kristus on tullut, ei vain seurakuntaan, vaan myös koko maailmaan syntisiä pelastamaan. Meidän kaikkein on siis selvitettävä se, mihin asti olemme päässeet ja missä määrin asiaimme tila vielä vaatii ja edellyttää Kristuksen pelastusta, puhumattakaan siitä, olemmeko edes elämän tiellä, sitä enemmän me Kristusta tarvitsemme, että täyden uskon ja Pyhän Hengen yhteyden saavuttaisimme, sillä Jumala voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen tykönsä Kristuksen kautta tulevat.

Rukous 27

Tässä me kaikki tarvitsemme sen pyhän Kristuksen Kirkon ja sen palveluksen apua, joka toimii Jumalan Pyhän Hengen armolahjoilla ja Jumalan sanalla. Me kunnioitamme sitä hengellistä esivaltaa, jonka Jumalalta saamme tehdäksemme työtämme, joka myös on vastuullinen Kirkon Herran edessä.

Rukous 28

Mutta jos me apostoli Pietarilta ja Paavalilta kysymme näinä luopumuksen aikoina, mikä on hyvä tie, me saamme vissin vastauksen, aikana, jolloin langennut luotu todellisuus on Saatanan ja pahojen henkiä hallitsema ja valtaama, me sanasi mukaisesti kysymme muinaisia polkuja, kysymme sitä, mikä on hyvä tie, ja pyydämme alkamaasi työtä tuolle tielle ja tuolla tiellä.

Rukous 29

Mutta tässä avaamme Kristukselle sen oven, josta ilmestyskirjakin sanoo, jos joku avaa oven Kristukselle, tulee Hän tykömme sisälle sekä aterioitsee meidän kanssamme ja me Hänen kanssaan. Kuulumme nyt Kristuksen ruokakuntaan. Vaikuta siis ja anna sekä tee Jumala Kristuksessa Jeesuksessa enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki se, mitä anomme ja ymmärrämme, sen Kristuksen voiman mukaan, joka meissäkin vaikuttaa, kuten olet luvannut apostolisi Paavalin opetusten mukaisesti.

Rukous 30

Mutta minä, joka olen lähimmäistäni kaikin tavoin hyväkseni käyttänyt, O’ laupias Herra, joka odotat myös laupeutta, anna minun mielihyvin korvata se vieläpä ylenpalttisesti kaikkinaisilla hyvillä laupeuden teoilla, rukouksilla, esirukouksilla, anomisilla ja pyynnöillä Herran edessä, sekä puhumalla hyvää Jumalan ja ihmisten edessä ja antamalla hyvän todistuksen niistä, joista olen myös hyötyä saanut.

Rukous 31

Kaiken lisäksi, lisää tähän se, että kun minua kelvotonta ovat lähimmäiset auttaneet ja armahtaneet, minä jatkaisin tätä hyvää työtä ja antaisin itseni toisten käyttöön ja saattaisin voimaan kaikkinaiset laupeuden työt niitäkin kohtaan, jotka eivät ihmisten silmissä mitään ole.

Rukous 32

Mutta kuinka minä kestäisin sinun sanasi tulta ilman sitä vanhurskautesi vaatetta, joka tuomion tulenkin läpi meitä suojaa. Mutta kuinka kavala käärme olenkaan itseäni kohtaan, petän ja kavallan lähimmäiseni, teen syntiä häntä vastaan lyön haavoille ja pakenen kuin rosvo ja ryöväri metsään, kuin Aadam ja Eva, O’ Jumala, enkä tohdi lähimmäistäni kohdata, ja sitten vieläkin yritän oman vanhurskauden tikapuita Herra taivaisiin nousta, kaksinkertaisesti kavala on vihollisuuteni jolla turmelen itseni ja pysyttelen erillään häävaatteisiin pukijasta, ajaton on turmioni, jos et Herra itse auta. Mikä minä olen silloin toisille omavanhurskauden rievuista saarnaamaan, kun itsellänikään ei häävaatetta ole.

Rukous 33

Pue siis minut ensimmäisenä, joka toisille rohkenen opetustani tarjota Kristuksen hääpukuun. Anna siis Jumala minulle se oppi jota olet opettanut, vuodata se parannus, jota olet julistanut, anna se usko josta olet kirjoittanut, vuodata se Pyhä Henki, josta olet todistanut, ja anna se Kristus, josta olet opettanut ja avaa Kristus se yhteys Jumalaan, jonka lupasit.

 

Rukous 34

Tee meistä armoisia alatien Paavaleita pyhälle Kirkollesi, jotka säästävät köyhää ja heikkoa laumaa ja suloista sanomaa heille vuodattavat. Siispä Isän Kristus, jonka edessä vallat vapisevat, avaa meille Tie, Totuus ja Elämä ja Pyhän Hengen kautta yksimielisyys ydinkysymyksissä Kirkkosi ykseydessä, Jumalan palvelemisessa, sanassa, sakramenteissa, rukouksessa ja diakonisessa työssä. Kaiken kaikkiaan, emme ole vailla omavoimaista evankeliumia, vaan Jumalan evankeliumia.

Rukous 35

Mutta näinkö meille kävikin, ovatko papit panneet pillit pussiin, eivätkä enää ruoki laumaansa Paavali suuri Israeliitta ei ole itse meitä auttamassa, O’ Israelin Paimen, katso laumasi puoleen. Pane Paavalisi uudelleen tielle, köyhän ja viheiliäisen kansan askeliin, Isä kulje hitaammin, kutsu hänet kansasi joukosta kuten Daavidin, lähetä myös Siilas, Barnabas, Luukas, Timoteus ja muut sekä Akyla ja Priscilla, sekä lainoppinut Zeenas. Isä Hyvä! katso kaikkea tätä kurjuutta, kohdusta hautaan.

Rukous 36

Asia on suuri, Hyvä Jumala, älä lähetä paineita, vaan avaa Tietäsi pikaisesti ja kutsu joukkojasi. Mutta jos tulimme nielleeksi liian suolaisen silakan, anna sitä myöten myös Armon vettä. Siispä Hyvä Jumala! Vaikka vapaa tahto ei ole kelvollinen, ota huomoon pyhät pyrintömme ja lupaustesi mukaisesti saata ne voimaan tahtomallasi tavalla, oman päättämäsi mukaisesti ja vastaa meille runsautesi mukaan.

Rukous 37

Saata kaikki pelastus ja hyvät työsi myös voimaan O’ Pyhä Herra, aina tästä päivästä lähtien ja edelleen siunaten iankaikkisuuteen asti, päivästä päivään, koko Kirkkosi ja meidän kohdallamme, anna laupias Taivas kylvöjyvästen Jumalan seulomain pudota hyvään maahan.

Rukous 38

Kristus kysymme sinun lunnaitasi. Kuinka meidän käyneekään ota muistoosi meidätkin Suuri Herra. Sitä me yhä kysymme Herra, onko Kirkkomme osa Perkeleen alhossa, aikana, jolloin lahkotkin riemuitsevat. Kristus, kuinka me voimme pysyä apostolisessa päämäärässämme kaikenlaisten kulkuhenkien keskellä, ota virastasi kiinni sinä tunnustuksemme Apostoli ja saavu luoksemme.

Rukous 39

Sillä onhan kautta aikain käynyt kristityille niin, että Saatana on tuhat kertaakin heidät voittanut, ei hän Kristusta ole koskaan voittanut, Hän on Puolustaja, esirukoilija, eikä heikkoja huonoja soimaa, Jeesus Kristus yksin on lopullinen Voittaja. Vvk.171. Suo kaikkeen hätään evankeliumin kantavat voimat ettemme hukkuisi epäuskon murheeseen, vaan Jeesuksen ihmesanat saisivat köyhän sielun pelastuksen riemuun.

Rukous 40

Armas Isä, älä katso halvaksi sitä, että me oveasi näin jyskytämme koko apostolisen uskomme ja Kirkkomme puolesta, vaan hellytä sydämesi meitä ja koko Kirkkoasi kohtaan, ainoan Poikasi, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden ja valmista meille kuulemisesi armo.

Rukous 41

Herra, jos muilla on oikeus Kristus perustukseen, eikö meilläkin, niinpä perustuksemme ei ole oma uskomme, ei lopulta oppimmekaan, vaan apostolinen pyhimmän uskomme perustus olet sinä, kaikille yhteinen Kristuksemme. Näin sinä Herra voit myös seikkaperäisesti selittää vastustajillemme, mitä me opetuksillamme olemme tarkoittaneet Herran edessä, ja johtaa opetuksiamme, etkös luvannutkin olla kaikessa Puolustajamme.

Rukous 42

Kaikessa huolehdi niin hengellisestä hallituksestasi, ettet antaisi meitä niiden vastuuseen, jotka eivät säästä, eivätkä kykene säästämään meitä onnettomista iäisyyskohtaloista. Kuuntele Herra tätä vakavaa puhettamme ja ota se huomioon, älä halujemme haihatuksia.

Rukous 43

Eikö niin, Herra että köyhän Kirkkosi ja kansamme puolesta on ammuttava totuuden tykillä, eikä halujen haihatuksella, rukouksemme tykki on nyt sinua kohti ja sanamme valelevat toimellista ja rehtiä mieltä. Herra, kyllähän kelpo pappikin tietää miten liha liikkuu, mutta siitä huolimatta hän ystävällisesti ja toimellisesti ohjaa oikeaa reittiä, tee se myös meille, joka ylimmaisenä Pappinamme sen tiedät vielä paremmin.

Rukous 44

Kaiken kaikkiaan, jos olemme tulleet niin polarisoituneeksi suhteessamme Jumalan tahtoon, että Kristus on hiekoksi tullut meitä kohtaan, kuten apostolisi mainitsee, niin, Pyhä Henki, ohjaa niin oikealle reitille, että Herra olisi meissä heikoissa Väkevä.

Rukous 45

Jumala! Avaa nyt pyhälle ja apostoliselle Kirkollesi ja sen kansalle, Tiesi, Totuutesi ja Elämäsi sekä tehtäväsi Kristuksessa Jeesuksessa, sekä oikea reitti, kun käymme tässä anomaan ja rukoilemaan.

Rukous 46

Isämme Shabbata Sebaot! Se mitä tässä esitämme, on sinun edessäsi. Isällisessä ja suloisessa hyvyydessäsi valvo kirkkoasi, ettemme kissaa koiraksi yrittäisi perustella, vaan isällinen kaitseva kätesi olisi kaikessa läsnä. Tee siis Kirkko niin lujaksi, etteivät helvetin portit tule sitä voittamaan!

Rukous 47

Kristus kirkastakoon kasvonsa ja voimansa sekä poistakoon meistä kaiken Saatanalle alamaisen ja häätäköön pois valheen hengen ja kun paholainen hyökkää kimppumme ja viettelee meitä, sinä Herra kyllä tiedät, missä paholaisella on päänsä.

Rukous 48

Herra! Mitä teemme, päätä emme voita ja häntää vastaan on turha taistella. Ota silloin Ritarin Miekka ja käy sotimaan silloin puolestamme, ole meille tuki ja turva, sekä kätke meidät kätesi varjoon.

Rukous 49

Kuitenkaan laittamatta Jumalan vihaa ja Perkelettä vastaan mitään omia tekojamme ja ansioitamme tai sanojamme, huudamme avuksi Herran Nimeä! Voi meitä surkeita käskyjesi rikkojia! Minkä laittaisimme voittamatonta synnin ja Saatanan vankeutta ja tuomiota vastaan, jos ikuinen lunastuksesi ja päästösi ei olisi läsnä.

Rukous 50

Mutta Kristus! Sinä olet Golgatalla huutanut kuolintuskissasi: Se on Täytetty! Herra! Sinä itse sanassasi vakuutat, että velkamme on maksettu ja kaikki on täytetty!

Rukous 51

Jumala, Vanhuskas Tuomari! Katso siis yksin Poikasi Jeesuksen Kristuksen täydellistä uhria, jossa ovat kaikki rikkomuksemme, vikamme, virheemme, syntimme ja laimin lyöntimme, sekä vanhurskauden puute sekä perisynnin turmelus, pahat tekomme, turhat sanamme ja syntiset aivoituksemme ja kaikki mitä meissä on ja Jumala eteesi synniksi tullut, ovat peitetyt, sovitetut, annetut anteeksi ja hyvitetyt, sekä Jumala vihasi vanhaa ihmistä ja meitä kohtaan täydellisesti sovitettu, hyvitetty ja lepytetty, voima sekä oikeus uuteen syntymiseen ja uudestiluomiseen luvattu sekä saatettu voimaan.

Rukous 52

Olemme lunastetut ikuisella lunastuksella iankaikkisen evankeliumin kautta, jossa salaisuudessa samme olla Kristuksen palvelijoita, emme ole enää puolinaisia ihmisiä vaan kokonaisia ihmisiä ja kokonaan lunastetut, täydellisella ja runsaalla lunastuksella, jossa lunastuksessa vihollisista viimeisinkin, kuolema on kukistettu ja Kristus on ylösnoussut meidän vanhurskauttamisemme tähden sekä taivaissa rukoilee puolestamme.

Rukous 53

Toteuta siis lunastuksesi myös meidän kohdallamme, lopullisesti ja loppuun saattaen aina kuolemasta vanhurskasten ylösnousemukseen ja uuteen luomakuntaasi asti.

Rukous 54

Herra! Eipä se olisi kristillinen oppi ensinkään, joka ei johtaisi ja saattaisi aina uuteen luomakuntaasi asti, vanhurskasten ylösnousemuksen kautta. Siksi me anomme, että kaikessa Pyhä Henki saattaisi näin elämämme ja oppimme loppuun asti kristilliseksi, saattaen ihmisiä aina vanhurskasten ylösnousemukseen ja uuteen luomakuntaasi asti. Laske itse työhömme ja uskollemme pyhän krkkautesi perustukset.

Rukous 55

Apostolisi Paavali nimittää sitä myös ylenpalttiseksi armoksi, sillä missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Suo siis Herra meillekin, ettemme missään, koskien elämää, uskoa, vaellusta ja oppia, jäisi tästä apostolisi julistamasta armosta paitsi.

Rukous 56

Valmista meidätkin evankeliumin palveluksen työhön lahjoillasi ja lähetä tämä armosi runsaus, hyvin intiimisti ja moninaisella tavalla ihmisten pelastukseksi ja altavastaa myös meidän pyrkimyksemme, kilvoituksemme, opettamamme, julistamamme ja toimittamamme palvelus, kutsumuksesi mukaisesti.

Rukous 57

Jumala! Älä salli meidän joutua opetuksinemme ja töinemme vedettömiin kaivoihin ja hakattuihin vesisäiliöihin, jotka eivät vettä pidä, vaan pikemminkin avaa aina Elävät Vedet luotasi taivaista, Sinä, joka kaukaa meitä rakastat. Jumala! Älä koskaan anna omaatuntoamme vääriin käsiin, vaan pidä se Pyhän Hengen siipien suojassa, auta meitä halveksimattomaan hengenjärjestykseen, joka ei pidä halpana Herran työtä meissäkään vähäisissä ja Herran pienissä.

Rukous 58

Kristus, kukista epätoivon jättiläinen ja sammuta kaikki tuskamme sekä epätoivomme veresi voimalla ja Evankelisella Hengelläsi sekä avaa meille pelastuksen riemu. Suo Herra meidänkin vangita ihmisten autuus ja pelastava sanomasi ihmislle pelastukseksi kirjoitettuna, kuitenkin osoittaen kaikessa Armosi ja Pyhän Hengen vangitsematonta voimaa sekä ylösnoussutta Kristusta, sillä se, joka vielä etsii, ei ole etsimäänsä löytänyt.

Rukous 59

Mutta Herra, suo opetuksissamme olla evankeliset vaajat niin perusteellisen syvällä, että joku puolestamme voi juosta sen avulla voittojuoksun, kun itse emme siihen kykene.

Rukous 60

Herra Sebaot, sinä pimeydessäkin pimeyttä Väkevämpi Kuningas, Alfa ja Omega, Minä Olen se, joka Minä Olen, joka puhuit Moosekselle Siinailla ja palavassa pensaassa ja jonka Mooses tunsi ja jota apostolisi julistivat, jolla on Daavidin avaimet ja vallassa kaikki Daavidin huoneen istuimet. Kun pimeys uhkaa meidät kokonaan niellä, emmekä löydä mitään apua, emmekä valoakaan, tule silloin meitä johtamaan ja käytä suurta Avaintasi sekä avaa meille Tie pimeyden lävitse taivasten valtakunnan kirkkauteen.

Rukous 61

Meillä ei ole muuta pakopaikkaa, kuin sinun käsittämätön ja tutkimaton laupeutesi. Mutta olkoon Herran kunnia ikuinen! Saakoon Hän iloita kaikista teoistaan. Kristus, tule pyhine joukkoinesi kirkkoosi ja omista se itsellesi ja evankeliumille, sekä Pyhän Hengen työlle kaikella Jumalan ja Hänen sanansa arvovallalla. Kätke kaikki kaikessa uuden luomakuntasi salaisuuksiin ja voimiin, tulevaisen maailman ajan voimiin.

Rukous 62

O’ Khriste! Khriste! Missä näet pyhän ja apostolisen kirkkosi teologian heikkouden ja akilleen kantapään, pane siihen vasemman kätesi Armo! Ja missä Armosi ei ole osoitettu kyllin alhaalle, laske sinne Kaitseva Kätesi! Kun voima sanoistamme nousemukseen puuttuu, tee itse ihmeesi!

Rukous 63

Itse Sana, jos näet kaiken meissä edelleen olevan alisteinen Saatanan valtakunnalle kykenemättömänä kanoniseen voittoon, aloita itse Kristus ja Sana voittoisa sotasi kansasi ja pyhän Kirkkosi hyväksi.

Rukous 64

Pyhä Henki, Sinä ihmisiä rakastava Jumala! ah’ sinä, joka sanan salaisuudet tunnet, johda niin, että voit osoittaa meidän sielumme ja elämämme Raamatun salaisuuksiin kätketyiksi, Kristukseen kätketyksi.

Rukous 65

Kristus, onko kaikki turhuutta, kuten Salomo opettaa, ole meille Kristus, jota emme turhaan palvele. Sanoohan Herra sanasikin, että sen mitä korva ei ole kuullut, silmä nähnyt eikä ihmisen sydämeen noussut, sen Herra on valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat. Mutta jos tämäkin olisi turhuutta, ole meille Kristus itse se, joka ei ole turhuutta, Kristus meidän vanhurskautemme, viisautemme, pyhityksemme ja lunastuksemme, jossa koko Jumalan täyteys asuu, ruumiillisesti.

Rukous 66

Anomme ja rukoilemme Jumalalta viisautta ja voimaa, Jeesuksen Kristuksen nimessä, kun on kysymys meidän ikuisesta autuudestamme, ikuisesta lunastuksestamme, ikuisesta evankeliumista ja pääsystämme Kristuksen valtakunnan salaisuuden tuntemiseen, anna sitä!

Rukous 67

Miten alas sinun Kristus täytyykään tulla ja alentua, että voit meidätkin pelastaa, mutta tule sittenkin ja jos joku olisi vieläkin alempana tule ja alenna itsesi sinnekin. Pelastuksen salpa on meille liian raskas avata. Siksi anomme alennetun Kristuksen kautta omakohtaista pelastusta ja Pyhän Hengen olevaista lahjaa sekä uuden luomakunnan, tulevaisen maailman ajan voimia, Jeesusta Kristusta Herraksemme, Pelastajaksemme ja Vapahtajaksemme, avautuen Herran työlle, sinut Jordanilla kastettiin ja Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa päällesi sekä taivaista kuului ääni: Sinä olet minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.

Rukous 68

Pyhitä siis meidät itsellesi ja pyhitä meidän kasteemme, Kasteesi tähden, sekä vaelluksemme että uskomme apostolisen Kirkon oppiin ja uskoon, kaiken kaikkiaan apostoliseen Kirkkoosi, Jeesuksen Kristuksen, Herramme nimessä ja voimassa, hänen apostolisen täyteyden ja vaelluksen kautta, jonka Hän jätti esikuvaksemme, me tahdomme olla kristittyjä, mitä se sitten meiltä vaatineekaan.

Rukous 69

Kun yhä harvempi ilmaisee Kristuksen voittajaksi, kuin me voisimme nostaa Kristuksen voittoisan lipun, sinä olet voittanut minut Kristus, kumpa tämä lause olisi yhä useampien huulilla ja me saisimme olla Hänen voittonsa palkinto.

Rukous 70

Jumala, minne voisin mennä missä ei sinun Henkesi olisi? Pyhä Henki! Käytä Daavidin Avaintasi, rakenna meihin siunattu ja voimakas sekä pelastava yhteytesi juuri nyt, missä lienemmekin ja pelasta meidät kadotuksen sfääreistä taivaallisiin autuaallisiin ja siunattuihin sfääreihin, pane kaikki toimimaan luovalla työlläsi ja voimallasi, Henkesi liikkeellä ja eläväksitekemisellä.

Rukous 71

Herra, ihmisviisautemme ei riitä, olemme sangen rajallisuuden sitomia ja se mitä vanhurskaudeksi usein luulemme, on edessäsi pelkkää saastaa ja kääntäen verrannollinen vain kaikkeen syntiin, ellei jumalallisuutesi taivaisella voimalla ja viisaudella synnytä sitä mitä inhimillisyytemme on kuvannut. Mutta ihmisiä rakastavana Jumalana kätke kantavat salaisuutesi siihen armontalouden hoitoon, jota kirkkosi toimittaa, joka ei ilman sinua ja viisauttasi kykene täyttämään jaloa tehtäväänsä ja jos olemme olleet liian rohkeat, olkoon Herra kerskauksemme joka tekee suuria ja salatuita.

Rukous 72

Kun vapaa ratkaisu haroo sfääreissä tavoittamatta taivasta, muista silloin meitä oman itsesi tähden, Nimesi tähden ja etsivän rakkautesi tähden, ilmoita itsesi. Vaikka käsittämättömästä laupeudesta myös katolinen vapaa ratkaisu löysi Jumalan ja taivasten valtakunnan, me emme voisi löytää sinua, ellet sinä löydä meitä.

Rukous 73

Suo ettei uskomme katsoisi väärään suuntaan ja väärään olevaisuuteen, vaan Kristus, sinun alennetun muotosi kautta löytäisi rauhan ja levon.

Rukous 74

Kristus Kaikkivaltias! Poista sovituksellasi, lunastuksesi ja Pyhän Henkesi voimalla, sekä sanasi arvovallalla pois se erottava polarisaatio meidän ja Jumalan pelastustotuuden väliltä, joka meitä uhkaa erottaa iankaikkisesta autuudestamme.

Rukous 75

Kaikkivaltias Jumala, vaikka palvelijaisi ovat edessäsi vain tomu ja tuhka, käsittämättömässä ihmisrakkaudessasi, älä katso meidän liian pajon saaneeksi, jos annat meille kaiken tämän, mitä anomme ja kaikelle sinun kansallesi. Vaan tee meidät otollisiksi sanallasi ja anna se suosiollisesta hyvyydestäsi meillekin ja korjaa mikä väärin on. Ef.3:14-20. Sen hengen olevaisuudessa ja siinä asiain muodossa, jossa Herran Hengen vapaus asuu, opeta meille pääsysi pyhiin salaisuuksiisi.

Rukous 76

Anna meille tähän elämän rajallisuuteen pysyvät, kukistumattomat sekä tuhoutumattomat ja voittamattomat perustukset sekä salatut siunauksesi.

 

Rukous 77

Rukoilemme ja tuomme Jeesuksen Kristuksen veren alle kaiken sen, mikä on Jumalan sanan vastaista ja vierasta kristilliselle uskolle elämässämme ja työssämme. Rukoilemme myös kaikkien meidän ympärillemme Jeesuksen Kristuksen veren muuria.

Rukous 78

Pyhä Henki! Anna dynaamisen, yliolennollisen ja pelastavan sekä vapauttavan Jeesuksen Kristuksen veren voiman aina ilmestyä väkevänä työssämme ja elämässämme, kirkkosi työssä, sekä tee meistä sielujen voittajia.

Rukous 79

Kirkkosi tahtoo tehdä kunniallista ja jaloa kristillistä työtä sekä evankeliumin palvelusta, Pyhä Henki, anna siihen voimasi, lahjasi ja siunauksesi. Siunaa meitä ikuisilla siunauksillasi niin, ettemme nykyiseen maailmaan mielistyen jättäisi Herran työtä ja evankeliumin palvelusta.

Rukous 80

Jumalan Pyhä Henki, Toinen Puolustaja! Rukoile lakkaamatta ja alinomaa, sanomattomin huokauksin kaikkien meidän puolestamme, äläkä jätä kesken esirukoustasi meidän kenenkään kohdalla mistään syystä äläkä synnistä, vaan alati puolusta meitä ja ojenna aivoituksemme kaidalle tielle, O´Lohduttaja, ole turvamme.

Rukous 81

Kristus! Kuinka taistelisimme mahdollisimman voitokkaasti huoruus- ja viinaperkeleitä vastaan, kun itsekin olemme syntistä ja himokasta lihaa ja verta. Anna meille kuitenkin Pyhän Henkesi voimassa uudet aseet tuota lohikäärmettä vastaan, sillä kansamme hukkuu huoruuteen ja viinaan, sekä uskon raittius ja hyvät tavat katoavat, rakkaus kylmenee ja laittomuus kasvaa.

Rukous 82

Mutta ei parisuhteessa ole kysymys pelkästä vihkimättömyydestä tai vihkimisestä, vaan asiaintilasta, vaikka Jumala mielellään vihkii miehen ja naisen, sekä siunaa julkisen liiton, niinpä pyydämme Jumalalta Joutsenten uskollisuutta parisuhteisiin ja monia yhteisiä vuosia, monia armorikkaita vuosia.

Rukous 83

Päästä kuitenkin aviosuhteet parissuhde lain lakeisvoimaisuuden alta, avioliiton ontologisen olevaisuuden olotilaan ja sen ontologiseen tarkoitukseen ja merkitykseen. Rukoilemme myös perheiden puolesta, yhteyttä, rakkautta, Jumalan valoa, totuutta, armollisuutta, vapautta ja turvallisuutta. Pyydämme kaikkiin perheisiin ja koteihin siunausta Jumalalta ja omaa Jumalan pyhää perhe- ja kotienkeliä. Pyhitä kaikki kodit Jumalalle otollisiksi ja Hänen läsnäolonsa tyysjoiksi, Jeesuksen Kristuksen, Herramme kautta.

Rukous 84

Al ennettu Kristus! Ota itseesi tupakan, viinan, huumeiden ja huoruuden himomme ja orjuutemme, taistele niitä vastaan, kuin itse olisit niiden vanki ja voita, sekä vapauta meidätkin. Toimita näin tekosi myös muita himojamme ja orjuuttamme sekä synnin rakkautta ja muuta sinulle ja meidän elämällemme sekä autuudellemme vahingollista kohtaan.

Rukous 85

Kristus Herramme! Kuinka me koskaan pääsisimme vapaaksi, jos sinä et alentuisi meidänPerkeleen orjien kaltaisiksi ja kuitenkin voittaisi. Tahdothan Herra Jeesus olla myös näin tärkeässä asiassa todellinen Vapahtajamme ja Pelastajamme, sekä tulla tällä tavalla veljeksemme ja saapua sekä kiiruhtaa Paimeneksemme.

Rukous 86

Suuri Herra! Mikä on ongelmamme? Jos julistamme pelastusta, miten me sen teemme oikein, kuinka puhua ja kirjoittaa, että ihmiset saisivat uskon ja Pyhän Henkesi,

Rukous 87

Pyhä Henki! tule ihmisiin, kun rukoilemme heidän puolestaan. Sano vain sana, niin palvelijasi paranee. Avaa pyhä sanasi siten, että se tulee autuudeksi ihmisille joille sitä tunnustamme.

Rukous 88

Kristus! Neuvo meille kädestä pitäen, miten ihminen vapautuu ja pelastuu synnin, kuoleman, kadotuksen ja Perkeleen vallasta, neuvo, miten sinä tulet ihmisiin ja anna tarkat ohjeet, että me ne toisimme ihmisille heidän todelliseksi vapautuksekseen, että he tulisivat tuntemaan onko tämä oppi Jumalasta, jota sinä opetat, sekä tulisivat tuntemaan sinut ja Tien Isän luokse.

Rukous 89

Jumala sinä lähetit Kristuksesi juuri sitä varten, kun näit mitä Perkele oli meiltä ja sinulta ryöstänyt, omaansa hän ei ole ottanut vaan sitä mikä kuuluu sinulle. Ota siis takaisin omistamasi, äläkä katso palvelijaisi halpuutta pahoin, vaikka myös työmme ja vaivannäkömme olisi edessäsi ja silmissasi vain pelkkä karikatyyri todellisuudesta ja asiain jumalallisesta ytimestä sekä olemuksesta.

Rukous 90

Kautta pyhän Yrjänän! Emme me miekkaamme ja jouseemme luota lohikäärmeitä vastaan, vaan Herra Sebaot on sotalippumme ja kerskauksemme ja itse sotii puolestamme.

Rukous 91

Neuvo Kristus neuvo, olethan suuri Opettaja ja Mestari! Kristus, onko kukaan jäänyt opetustasi ja voimaasi vaille, joka on sitä kysynyt? Nyt me kysymme sitä. Jumala, ilmesty itse ja tuo meille pelastuksesi ja lahjasi. Jeesus! Meistä ei ole mihinkään, emme kykene viemään evankeliumia, kun siitä on ollut vain vähän voimaa ja lohtua meille itsellekään, auta Sinä meitä ja anna täysi armo ja lahjojesi runsaus.

Rukous 92

Kristus! Me emme pärjää sentin rahalla! Siitä ei ole edes meidän itsemme elatukseen, tarvitsemme täydellisen armon ja runsaat lahjat sekä Henkesi runsasta valuuttaa.

Rukous 93

Edelleen rukoilemme ja anomme, Jumalan Pyhä Henki, salatussa viisaudessasi, käsittämättömässä ihmisrakkaudessasi ja kaitselmuksessasi, kätke meidät niin salatun viisautesi ja kätesi varjoon ja ohjaa kaikessa siten, että löisimme kanoniset vaajamme taivasten valtakunnan sisäpuolelle asti, Isän kirkkauden kiitokseksi, siinä Rakastetussa, että pyhä kirkkosi saisi riemuita jumalallisesta armostasi ja voitostasi.

 

Rukous 94

Kristus, anna meidän käsittää ja käsitellä evankeliumisi sanoma niin kirkkaasti ja selkeästi, ettemme me, ei toiset eikä opettamamme jäisi synnin, ihmisviisauden ja lain varjoon, vaan pääsisimme kaikki yhdessä Jumalan kirkkauden vapauteen.

Rukous 95

Edelleen rukoilemme, että kun suot meidän saattaa pelastuksen sanoman ihmisille, heidän ikuiseksi autuudeksi, suo myös se, että kirkkosi herätys ja missio olisi kyllin voimakas vapauttamaan ihmiset synnin ja Saatanan sitomista elämän kohtaloista ja kirouksista, sekä kahleista huokeaan elämän osaan ja kohtaloon jo tässä ajassa, sekä iloon, rauhaan ja vapauteen asti Kristuksessa Jeesuksessa.

Rukous 96

Anna kirkollesi eläväksi tekevä kirkollinen lähetys tässä työssä, joka on strategisesti, missionäärisesti ja apokalyptisesti päivitetty Kristuksen Kirkko- 2000 linjalle apostolisin tunnusmerkein ja sfäärein, Pyhässä Hengessä ja apostolisessa teologiassa, palveluksessa, julistuksessa ja koko kirkollisessa dispensaatiossa. Tätä silmällä pitäen, anna kirkollesi myös hengellinen hallitus Isällisestä suosiostasi ja vakavasta pyrkimyksestäsi uudistaa kirkollinen missio ja strategia sekä päivittää apokalyptia kirkon lähetyksessä vuosituhannelle 2000, Kristuksen Kirkossa aina raittiuteen, voimaan ja rakkauteen asti.

Rukous 97

Pyhä Henki! Pane kirkkosi opetuksen evankeliumisi kertoimet mahdollisimman syvälle, laajalle, korkealle ja pitkälle, että sen opetusten teologiset virheet osoittautuvat näennäisiksi.

Rukous 98

Pyhä Henki! vaikuta niin, että olisimme asetetut taivaallisiin, Kristuksessa Jeesuksessa, Kristus asuisi meissä uskon kautta ja vaikuttaisi meissä syntiä ja Saatanaa, maailmaa ja lihallista mieltä väkevämmällä voimalla, kun kysymme sinulta järjelle käsittämättömiä Jumalan salaisuuksia ja karismaattisia lahjojasi, eroita silloin sanallasi ja luotilangallasi tarkoin okkultismi ja muut tämän maailman ajan lunastamattomat voimat liikkeen ulkopuolelle, osoita ja anna aina aito sekä todellinen ja Jumala itse taistele puolellamme kuten Israelin, häädä voimallasi pois tuhoojat ja taivuta vastarinta suosiolliseen muotoosi.

Rukous 99

Pyhä Jumala ja Herra! Tarkkaa kaikessa meidän ja kirkkosi työtä sekä vaivannäköä, etteivät työmme perustukset ja rakenteet perustuisi ihmisviisauteen, eikä pahan hengen ja Saatanan viekkaisiin petoksiin eikä valheisiin, puhdista kaikessa työmme ja uskomme, sekä oppimme ja tekomme sinulle otolliseksi. Me tiedämme, ettei Jumalan valtakunta ole sanoissa vaan voimassa. Me tiedämme myös sen, ettemme suuren heikkoutemme tähden voi saavuttaa totuuden täydellistä määrettä.

Rukous 100

Mutta ihmisrakkautesi ja palvelijaisi pelastuksen tähden sovita voimasi sanoihimme, jotka olemme kirkkosi sanomassa ulosantaneet. Tee se siitäkin huolimatta, että vajavuus ei ole koskaan täydellinen, puhdas ja kokonainen kirkkain totuus, vaan usein ihmisen mitallinen totuutta ja tietoa, jossa lähestymme pyhää salaisuutta, eikä teorian summa vastaa täydellistä tietoa, eikä kohtaa asiain olemusta, muuta kuin Jumalan Hengen johdattamana ja Hänen armollisen Hyvytensä saattamana.

Rukous 101

Anna siis kirkkosi sanoman avata voimasi ja voimasi avata sen sanoma, että työsi, minkä olet tahtonut kirkossasi saattaa voimaan tai tehdä sekä ilmaista, tulisi julki ja työ koituisi Jumalan valtakunnan työksi ja kirkon sanoma Jumalan työvälineeksi, jos se vain on sinun Hyvä tahtosi, sillä minkä sinä pyhität, sen sinä myös siunaat. Johda niin, että pyhän kirkkosi ja sen opetuksen asiaintila on aina Raamatussa.

Rukous 102

Tutkimattomassa laupeudessasi, johdata meidät pois kadotuksen tieltä, tiellesi, joka on Kristus, että saisimme tosielämän sinun totuutesi valkeudessa. Jumalamme joka sanallasi hallitset kaikkea, älä koskaan kirjoita sanasi erokirjaa meille, vaan pidä meidät sanasi yhteydessä ja sen omistamisessa, mitä sanasi meille ilmoittaa ja lupaa, jaa sanasi viisautta meille runsaasti, jota ilman emme voisi työtäsi tehdä. Jaak.1:5.

 

 

Rukous 103

Suo meidän kaikki toimittaa vanhurskaan Tuomarin luvalla. Anna isällisessä rakkaudessasi ja hellyydessäsi meidän aivoituksemme yhtyä Jumala, sinun aivoituksiin.

Rukous 104

Anna meille ne voimalliset ja syvälliset kulminaatiot, ettei lahkouttava henkimaailma sulkisi meitä sisäänsä, vaan sen täytyisi hajota ja vapauttaa kansasi ja Nimessäsi ja pyhässä Kirkossasi syntyisi apostolinen ja katolinen, sekä evankelinen ykseys. Ef.4:1-16. Vaikuta kansain ristinsaatto myös voimallasi oikeaan suuntaan sekä säätämyksesi suosiolliseen ohjaukseen.

Rukous 105

Jumala, Paimenemme, El-Ropheka! Sinun vihollistesi ruoska ei lepoa tunne, mutta itse Kristus on luvannut kaikille työtä tekeville ja raskautetuille levon, kun he tulevat Hänen luokseen. Erämaavaellus tarvitsee myös leirikulminaatiot, anna ne riittävän usein, ettemme nääntyisi matkalla, vaan saisimme levätä, tulla ravituiksi ja riemuita ja iloita yhdessä yhteisistä asioista ja yhteen kuulumisesta, muista köyhää kirkkoasi. Suo henkemme myös levätä, kuten Henkesi lepää pohjoisessa maassa.

Rukous 106

El – Shaddai Kaikkivaltias, mihin me turvaisimme, ettemme joutuisi häpeään sanoissamme, katso tarkkaan mikä on Pyhän Hengen antama inpsiraatio, muoto ja metafora, jossa sinun kirkkonasi lähestymme pyhiä asioita. Lähesty Jumala meitä siinä muodossa, jossa mekin voimme sinut tuntea senkaltaiseksi Isäksemme, joka ei tahdo meitä häpeään saattaa.

Rukous 107

Suo että mekin näkisimme sinut kerran apostoli Johanneksen tavoin, sellaisena kuin olet pyhille apostoleillesi ja heidän seuraajilleen. 1.Joh.3:2. O´Herra, suo taivaalliset pyhäsi esimiehiksemme.

Rukous 108

Anna pyhän Kirkkosi aina olla kaikkien kansojen rukoushuoneena ja ilosanoman julistajana, pelastuksen talona ja laivana, sekä köyhäin rikkautena, vähäisten viisautena ja armonlähteenä, valona ja voimana, elämän antajana ja lähteenä, Jumalan rakkauden ja armon läsnäolona, sanan, Kristuksen ja Jumalan täyteytenä, kaikkien pyhien enkeltesi ja taivaallisten joukkojesi tyysijana, pyhäin siunattuna yhteytenä, vahvana vuorilinnana vihollista vastaan, vaivaisten turvana ja turvapaikkana, sekä apuna, nälkäisten ruokana, janoisten juomana ja alastoman vaatteena, toivorikkaana lohdutuksena, kompassina, matkasauvana sekä turvakalliona ja Jumalan vapaa kaupunkina, lepopaikkana sekä rauhattoman rauhanmajana, sairaiden sekä syntisten pelastuksena, parantumisena, lohdutuksena, ylistyksen ja ilon lähteenä, parannuksena, sekä rakentumisena elämään ja autuuteen, rakenna itse pyhä Kirkkosi Pyhästä Hengestä, Sanasta, lihastasi ja verestäsi, jossa sinä aina asut ja joka on täydellinen pelastus myös syntisistä suurimmillekin, sekä aseta siihen leiviskämme.

Rukous 109

Ihminen on maasta ja maasta on, mitä hän puhuu, mutta ilmoita ja kirkasta meille Kristus sinun kirkkautesi ihmesanat ja opetukset, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinulla yksin on iankaikkisen elämän sanat, maa, maa, kuule Herran sana.

Rukous 110

Oi Sinä, arvottamaton Pyhä Henki! Laske pelastuksesi kaikkien elämän ja syntien ryvettämien ihmisten ulottuville ja anna heille ikuisen elämän sanat. Herra! Anna suureen työhösi runsaasti armoitettuja palvelijoitasi.

Rukous 111

O`Baaranin Pyhä, Juudan Jalopeura ja Daavidin Juurivesa, sinä kauan kaivattu! kuinka kauan rikkaat isännät köyhän lehmää lypsävät? Onko Kristus herrain Herra, eikö myös talonpoikain? On talonpoikainkin.

Rukous 112

Kristus, kaikkien Herra! Herätä meille armohelmastasi talonpoikain ja köyhäin apostolit, valitse heidät niin kuin Daavidin, kutsu kuten Paavalin, täytä rakkaudellasi kuin Johanneksen ja armoita heidät autuuden varustuksilla ja pyhiesi innolla.

 

 

Rukous 113

O´ Sauva ja Paimen! Missä on Jaakobin Väkevä, kuule kurjain huutoa ja anna sen nousta Herran Sebaotin korviin! Milloin virtaavat Siionin veet ja virrat erämaassa. Herätä paimenet, jotka rahvaan sekaan sopivat.

Rukous 114

Kristus Kaikkivaltias, Alfa ja Omega, Herra Sebaot! Käytä ajatonta oikeuttasi säästääksesi meidät varmalta tuholta, joka meitä uhkaa, jos sinä Herra et ole kanssamme yhtä mieltä, ja itse rakenna huonettamme, vaan sorrumme vastustamaan sanaasi ja tahtoasi.

Rukous 115

Herra Sebaot Jahve Jumala! Suo Kristuksen täydellisen synnittömän kuuliasuuden, kuoleman ja koko kärsimysmysteerion olla täytetty, annettu ja voimaan saatettu ainainen vikauhri sekä lunnaat meidän ja koko kirkkosi puolesta ja pyhitä valitsemasi omaan käyttöösi. Jes.53.

Rukous 116

Kristus! Sinä olet Ylimmäinen Pappimme, sinun täydellisyytesi uhri olkoon osamme, sinun vanhurskautesi ainainen vanhurskautemme, veresi voimamme ja sanasi sekä Henkesi johtotähtemme ja elämämme antaja sekä pyhittäjä. Ihmeellinen, siunattu Ristiinnaulitun riemuvoitto, ollos osamme, aina ja iankaikkisesti.

Rukous 117

Voi meitä, jos asetamme omat sanamme sinun sanojesi rinnalle tai peräti yläpuolelle Jumalan sanan, Armahda Herra, sinulle kaikki henget ovat alamaiset, jokaisen sanan sinä tunnet ja tutkit, olkoon kaikki mikä sinusta on, iäti siunattu ja joka luodusta on, aina alamainen sinulle ja sinun totuutesi sanalle.

Rukous 118

Erota siis Jumala kaikki henget eduksemme, että vain se, mikä sinusta on lähtetty sitä varten, saisi hallita, päättää, ratkaista, ohjata ja kaiken kaikkiaan Jumala ja Hänen tahtonsa olla kaikki kaikessa.

Rukous 119

Siispä Jumalamme, Herramme Sebaot! Erottele kaikki henget sanallasi, jotta voisit mennä niistä takuuseen, jotka meitä vallitsevaiset ovat. Sillä yksikään henki, joka ei tunnusta Johannes apostolin tavalla Jeesusta Kristukseksi, lihaan tulleeksi, ole Jumalasta. 1.Joh.4:1-3.

Rukous 120

Mutta mitkä henget eivät erotu sanallasi ja ovat kuitenkin vääriä, muista silloin Isällistä Hyvyyttäsi ja ihmisrakkauttasi, kiivautta sielujen puolesta aina kateuteen asti ja sodi itse puolestamme ja ota selko kaikista hengistä, sekä anna oman Pyhän Kolminaisuutesi Hengen meitä hallita ja opettaa.

Rukous 121

Siispä me nyt kysymmekin elämällemme sekä pyhälle ja apostoliselle Kirkollesi kaikessa Herramme ja Jumalamme takuita, jonka nimeen meidät myös kerran kastettiin, O´Herra! Anna ne. 2.Kor.1:19-21.

Rukous 122

Pyhä Henki! Me emme kestä Herran edessä, jos emme saa Herran omia sanoja painoksemme, anna niitä. Jumala, vaadi mitä tahdot, mutta anna mitä vaadit, mene Kristus itse vaakakuppiin, kuten Luther opettaa ja kaiken kaikkiaan, jos milloin olemme sinun nimissäsi huonon työn tehneet ja onnettomuutemme on pohjaton, laske sinne omat ihmeperustuksesi ja tule Kristus itse katsomaan, missä me olemmekaan ja missä sielumme on?

Rukous 123

Tule Itse Kristus pyhine apostoleinesi ja profeettoinesi meille perustuksemme Perustukseksi ja Kulma Kiveksi ja rakenna itse Hyvä Huoneesi meille, siinä ollaksemme yhteydessä toisiin ja sinuun sekä tehdäksemme sinulle palvelusta, tässä maailman ajassa ja kerran luonasi kirkkaudessa. 1.Kor.3:10-11. Ef.2:20.2.Tim.2:19. Ilm.21:14. Ef.1:22. Kol.1:18,2:10.

Rukous 124

Jumala! Sinä, joka teet palvelijasi tuuliksi ja tulenlieskoiksi, anna uudestisyntymisen tuulen puhaltaa elämää ja autuutta ihmissydämiin.

Rukous 125

O´Jumalan Pyhä Henki, Ruah Elohim! Älä äärettömän Totuutesi ja Pyhyytesi anna liian paljon meitä ahdistaa, vaan anna käsittämättömän Hyvyytesi, ihmisrakkautesi, hellyytesi ja armosi tuulen puhallella. Varjeluksesi siipien varjolla huojenna kohtalomme, valaise polkumme, äläkä määrää ja johdata meille liian raskasta ja rankaa kohtaloa.

Rukous 126

Valmista lastesi suusta kiitos ja ylistys sekä suo kiitoksemme ja palveluksemme ilahduttaa ja ravita myös Herran mieltä. Kuule rukouksemme ja avaa meille Pelastuksen Ovi Jeesuksessa Kristuksessa, että pelastuisimme, näytä meille Kristus Tie, että me saisimme kulkea ikuisen elämän ja toivomme täyttymyksen tietä, avaa meille myös Sanan Ovi, että meistä tulisi Jumalan sanan kylväjiä. Joh.10:7. Apt.14:27. 1.Kor.16:9. 2.Kor.2:12.Kol.4:3. Luuk.13:24. Ilm.3:8,4:1.

Rukous 127

Sanasi sanoo tuomion olevan laupeudeton niitä kohtaan, jotka eivät ole laupeutta tehneet. Erottaen kaikki ihmisansiot, saata Herra voimaan runsain määrin kaikkinaiset laupeutesi teot myös kirkkosi kautta ja vaikuta kaikkea tahtoa sekä tekemistä, sinun kirkkautesi kiitokseksi.

Rukous 128

Ah Herra! Kun kaikki kerran julki saatetaan, suo meille jo tänä päivänä armontuomio ja tuomitse kerran viimeisellä tuomiolla meidät Armon Tuomiollasi. Armahda meitä iäti olevaisesta ja valmistetusta Armostasi ja Rakkaudestasi.

Rukous 129

Herra Sebaot! Sinä Kerubein ja Serafein palvelema!, jonka vasemmalla puolella seisoo tuhannen tuhatta ja oikealla puolella kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta. Lähetä pyhät enkelisi kirkollesi tukiverkoiksi, johdattajiksi, ohjaajiksi, varjelijoiksi, virvoittajiksi, neuvonantajiksi, sotajoukoiksi sekä sanansaattajiksi vahvistamaan ja kirkastamaan Jumalan maailmaa ja tahtoa kaikessa siinä, missä olemme, elämme ja liikumme, teemme työtä, seurustelemme sekä asioitsemme Herran asioilla. Ps.91. Me huudamme myös Kristuksen nimessä taivasten valtakunnan rukoilevaiset voimat avuksemme ja kirkkosi avuksi.

Rukous 130

Jumalan Henki! Anna kirkollesi voittoisa miekka ja Jumalan koko taisteluvarustus. Kristus, anna armosi meille niin runsaana osaksemme, että voit perustaa yliolennollisen rauhasi meidän sydämiimme, ettemme joutuisi yltiöpäisen hengen hallintaan ja valtaan.

Rukous 131

Sinä Ajaton ja ajassa tarkka Herra! Varjele meitä, ettemme olisi jälkiviisaita, vaan armosi avulla ottaisimme oikeasta hetkestä vaarin ja toimittaisimme tekosi ja saamamme tehtävät oikeaan aikaan. Estä hitautemme ja anna meidän pyhäin innolla ja Laupiaan Samarialaisen sekä Hyvän Paimenen lailla olla oikeaan aikaan oikealla asialla.

Rukous 132

Älä myöskään anna pyhää normistoasi meitä sortavaisten käsiin ja synnin voimien armoille, vaan pidä ne aina rakkaissa ja vanhurskaissa käsissä ja ylienkelten varjeluksissa, kirkkosi turvaksi, iloksi, autuudeksi ja rauhaksi sekä rakennukseksi. Kun jokainen sanoo mielessään: Minähän se lienen, osoita uskolliset niin kuin Daavidin, ja anna salaisuuksiesi hoitajat, omasta Hyvästä hallinnastasi. Kristus Kaikkivaltias! Olisiko meidän jättiläisiä palveltaman, kun Jumala voi vähäisimmästä väkevimmän tehdä?

Rukous 133

O¨Salattu Jumala, ainoa Absoluutio, Jumala Kristuksessa, jos sinulle on mahdollista, valmista kirkollesi pelastuksesi ja ikuinen autuutesi juuri sillä tiellä, jota olet saattanut meidät kulkemaan, pyhän Kirkkosi apostolisessa saatossa, tee niin myös muittenkin kohdalla, sinulle on kaikki mahdollista, sen me tunnustamme ja uskomme. Omat työmme on köykäiseksi punnittu ja havaittu, Suuri Herra, laita siihen omat kultapunnuksesi, että Hyvä Sanomasi kirkkosi kautta lähtisi leviämään.

Rukous 134

Elon Herra! Sinä voit toimittaa tekosi niin, että työstä koituisi sinulle otollista hedelmää, ei vain kerran, vaan 30, 60, jopa satakertaisesti.

 

Rukous 135

Isä ja Poika ja Pyhä Henki, auta, kun me näitä pohdiskelemme ja teemme työtä pyhän Kirkkosi ja evankeliumin hyväksi, pidä itse huolta, että myllyn torvi on taivaallisiin laareihisi, pidän myös huolta siitä, että myllyssä riittää aina sinun siunaamiasi jyviä, sekä estä lusteen kasvu.

Rukous 136

Kristus Kaikkivaltias, anna kirkkosi työhön apokalyptinen, eskatologinen ja missionäärinen sekä strateginen siunauksesi että voisimme tehdä työtäsi pyhässä Kirkossasi alkaneella vuosituhannella Kirkkosi parhaaksi ja ihmisten pelastumiseksi sekä heidän hyväkseen siten, että Jumala voisi antaa heille huokeamman osan jo tässä ajassa, kirkkosi työn kautta. Kokoa, valaise, johdata ja hallitse sekä rakenna itse kaikki se, mitä teemme ja toimimme sekä vaikutamme ihmisten keskellä.

Rukous 137

Kaikessa rukoilemme, ettei ettemme opettaisi itseämme ulos siitä joukosta, jota varten teemme työtä, kuitenkin niin, että se säilyttäisi Pyhän Hengen yhteyden rauhan liitossa, kaikkien pyhiesi kanssa ja suo kirkkosi kaikessa kokoontua Ristisi voittamattoman Lipun turviin, Herra on Lippumme.

Rukous 138

Anna kirkolle huolehdittavaksi jumalallista armontaloushoitoasi antamasi kanonisen valtuutuksesi ja voimasi mukaisesti, jotta pyhä missio kaikessa voisi toteuttaa oikein apostolista palvelustehtävää ja kaikki tapahtuisi sinun säätämyksesi mukaisesti.

Rukous 139

Anna kirkon työhön niitä ihmisiä, joita sinä tahdot antaa ja heidän hoidettavakseeen niitä ihmisiä. joista he kykenevät tunnollisesti huolen pitämään ja Herramme Jumalamme, sinun nimesi sekä tekosi tulisi kaikessa kirkastetuksi. Herätä Herra meidätkin kuulemaan opetuslastesi tavalla ja anna meille oppineen kielesi, että taitaisimme väsynyttä virvoittaa.

 

 

Rukous 140

Jeesus Kristus ja Pyhä Henki: Vapahda meidät kaikesta kavaluudestamme, ja saata parannukseen myös kaikki kirkkosi hengelliset vainoojat ja lepytä vihamiehet, kaikkien meidän yhteiseksi rakennukseksi ja taivaan iloksi.

Rukous 141

Kun me tunnustamme Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Hän nimessään läsnä, O´voitokas nimi, ylitse muiden nimien, kaikessa vahvistakoon meitä Jeesuksen Kristuksen Väkevän Nimen Enkeli.

Rukous 142

Sinä olet Kristus itse tullut huulillemme pyhässä nimessäsi, tee meissä myös pyhät tekosi, ettemme jäisi tuomion alaisen sielun tilan valtaan, vaan Henki itse alkaisi todistaa henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, ja me pyhimysten innolla ahkeroitsisimme kaikessa Jumalan tuntemisessa.

Rukous 143

Pyhä Henki, puhdista, irrota ja vapauta meidät kaikista paheistamme ja tee meidät vanhurskaiksi, että myös tekomme olisivat sinun mielesi mukaisia, tee meidät halullisiksi Kristuksen tahtoon ja uskon kuuliaisuuteen.

Rukous 144

Salattu Herra! Anna meidän käsittää käsittämätön ja johda meitä niin, ettemme tekisi ja toimisi sinun, valittujen enkeleittesi, emmekä valitsemuksesi tahtoa ja aivoitusta vastaan, vaan varjeltuisimme Rauhan liitossa kanssasi. Anna meidän käsittää käsittämätön ja kirkasta meille Ristisi salaisuus ja anna meille ainainen Hyvä Osa kuolemassa, ikuinen elämä, Kristuksen ja kaikkien Hänen pyhiensä seurassa. 1.Kor.1:17-31.

Rukous 145

Jumala, anna meille kaikille kristityille Poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen Ristinase ja Pyhän Hengen voima, Saatanaa ja pahoja henkiä vastaan, opeta myös meitä käyttämään Hengen miekkaa, Jumalan sanan voimalla. Ef.6:10-19.

 

Rukous 146

Suo Kristus pelastuksesi sanoman aina olla puolellamme ja säilyä meissä sekä meidän keskellämme. Auta ettemme joutuisi uskossamme, toivossamme ja työssämme, sekä tiedossamme häpeään ja lankeemukseen, vaan saisimme jalon voiton, Kristuksen kautta, joka on meitä rakastanut ja kuljeta meitä aina Jeesuksen Kristuksen voittosaatossa. 2.Kor.2:14. Kol.2:6-15.

Rukous 147

Kristus! Anna kirkollesi myös aina voimaa ja tahtoa totuuden puolustamiseen ja täytä kaikki tarpeemme rikkautesi mukaisesti. Filipp.4:19-20. Jaak.1:4. 1.Kor.1:4-10. Isä Jumala! Anna meille osallisuus siitä voimasta ja kirkkaudestasi, jolla sinä herätit myös Kristuksen kuolleista, että me Kristuksen ylösnousemus voiman kautta voisimme tulla osallisiksi vanhurskasten ylösnousemuksesta. Room.4:25, 8:11. 1.Kor.6:14. Ilm.20:6.

Rukous 148

Ah, sitä Jumalan Viisautta, joka kaukaa tutkii kaiken ja seikkaperäisesti sen meille selittää, anna Jumala suuren Viisautesi meitä hallita ja vuodata sitä meihinkin. Matt.4:34. Luuk.24:32. Apt.11:4. 1.Kor.1:30,2:6-13,12:8,14:4,13. 2.Piet.1:20.

Rukous 149

Älä Kristus anna kirkkoasi ja sen työtä Saatanan häväistäväksi ja ihmisten pilkattavaksi, auta ettemme kurjuudessamme turmelisi itse sitä, mitä sinä istutat. Pyhitä siis kaikki tietomme, lahjamme, uskomme ja työmme sekä oppimamme ja koko elämämme Jumalan kunniaksi, sillä minkä sinä pyhität, sen sinä myös siunaat.

Rukous 150

Runsaasti asukoon meissä Jumalan sana, Vapahtaja Kristus, vaikuta tahtosi mukaan niin, että me myös tulisimme osalliseksi autuuteen johtavasta parannuksesta, sekä yhden kasteen kautta yhdessä ja jakamattomassa uskossa pelastettuina ja Jumalan tuntemisen pyhityksessä sinua palvelisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme. Heb.2:11.

 

 

Rukous 151

Pyhä Henki, suo että antaisimme hyvän tunnustuksen, tunnustuksemme Apostolin, Herramme Jeesuksen Kristuksen, Hänen valittujen enkelien ja ihmisten edessä, suo että kerran perisimme kirkkauden kuihtumattoman seppeleen ja elämän kruunun, iankaikkisen autuuden ja elämän Jumalan valtakunnassa. 1.Piet.5:4.

Rukous 152

Pyhä Henki! Suo meidän aina ja kaikessa pelottomasti palvella ja ylistää Herraa, Hänen kirkkautensa kiitokseksi aina ja iankaikkisesti, täällä ajassa vielä alennustilan ruumiissa, mutta kerran luonasi kirkastettuna, pyydämme sinulta myös nöyryyttä Jumalan kunniaksi, Raamattu sanoo, myös, ettei meidän tule mielistyä jumalattomuuteen, vaan pitää vanhurskautta kunniassa.

Rukous 153

O´Isän Kristus, anna meille kalliin lunastusveresi päästö kaikista synneistämme, vioistamme, virheistämme, katumattomuudestamme, pyhittämättömyydestämme sekä kaikista laiminlyönneistämme, jokaisesta turhasta sanasta, jonka olemme lausuneet, kaikista syntisistä ja kelvottomista teoista sekä ajatuksistamme, ikuisen totuuden evankeliumin sekä suorittamasi ja aikaansaamasi ikuisen lunastuksesi voimalla ja liitä meidät kaikkien kirkastettujen taivaallisten Kristuksen pyhien yhteyteen ja matkasaattoon ylösnousemus voimallasi ja pyhitä meidät myös sisälliseen vanhurskauteesi, sekä anna meille osallisuus ikuiseen lohdutukseesi, jonka olet omillesi luvannut.

Rukous 154

Isä Hyvä, Shabbata Sebaot! Onko aina vain tappion riskaa syötävä? Taantumuksen seuralaiset, jotka lihassamme asuvat, ovat sitkeästi kimpussamme, Mitä aiot tehdä? Kaiken kaikkiaa kunniakas Isämme, jos tätä mitä olemme rukoukseen pukeneet ja kirjoittaneet, tahdot kuunnella, ota sanasta kiinni ja tee se todelliseksi Isällisessä Hyvyydessäsi, sillä onhan kutsumuksesi aina lopulta kahden kauppa.

Rukous 155

Suo ettei kirkkosi työ koskaan, surkealla tavalla koituisi häpeäksi ja murheeksi, sekä surulliseksi hautapaikaksi, vaan sovita suuret sanat meidän viheliäisen pieniin ja mitättömiin ihmisiin omalla sovituksellasi, siten liittäen ne itseesi ja anna reippaasti Kristuksen ylösnousemusvoiman ilmestyä ja siunata.

Rukous 156

Anna kirkollesi runsasta voimaasi läpi haudan salpojen ja muuhunkin voimaa kuin hautuujuttuihin, ja saata kansasi sukupolvittain kirkkauden kartanoihin, kirkkosi avustamana ja sen siunaamana.

Rukous 157

Anna Herra ylösnousemuksen äänen kajahtaa kirkkaana ja väkevänä kansasi sydämiin, että elävät ja kuolleet kuulisivat Jumalan Pojan äänen, pyhän Kirkkosi lunastuksen voitonvirren vahvistamana.

Rukous 158

Jumalan Äidin, Neitsyt Marian ja kaikkien pyhiesi esirukousten tähden, ole meille armollinen, ole meille kaikille syntisille armollinen, tämä on pyynnöistä viimeisin, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, kaikki kunnia ja ylistys sinulle!

Rukous 159

Pyhien apostolien, profeettain ja marttyyrien julkisaarnaama pyhän Raamatun Herra, itse Sana ja Herramme Kristus, ole kaikki kaikessa, ole Amenemme ja myös tämän rukouksen päällä, nimessäsi, Amen! 2.Tess.2:16, 2.Piet.2-8,Ilm.1:5.Heb.12:22-24.

Rukous 160

Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa sekä maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan. Sinä pitkämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä armahdat ja kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevia lahjoja. Sinä itse Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämämme käskyjesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdista mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, että me heidän varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Amen.” Loppuosa ortodoksisesta rukouskirjasta Orologion. Ps.91.

   
 

Ehtoollisvirsiä

                 3. Jeesus Kristus elämämme

 

1. Jeesus Kristus elämämme, Lunastaja synneistämme, Kuolemallaan kovalla Vapahti meidät kuolosta.

 

2. Häntä että muistaisimme, Säätänyt on ruoaksemme Ruumiinsa leivässä, Verensä kalliin viinissä.

 

3. Näillä meitä vahvistaapi, Synneistämme puhdistaapi, Rauhan suopi suloisen Sielulle uskovaisien.

 

4. Mielellä siis hartahalla Tällä armoatrialla Muistakaamme Jeesusta ja kuolemaansa kallista.

 

5. Siinä ompi lahja Herran, Että saamme joka kerran Verensä ja Ruumiinsa pyhässä ehtoollisessa.

 

6. Kukin tänne käydessänsä Koetelkoon itseänsä, Vieras tässä mahdoton Saa itsellensä tuomion.

 

7. Vaan ken saapuu isoovaisna, Köyhänä ja uskovaisna, Sille armon panttina On Herran kallis atria.

 

8. Synnit kaikki Kristus kantoi, Lupauksen meille antoi: Syntinen, käy luokseni, Anteeksi saat syntisi.

 

9. Uskossa sä luota varmaan Sanaan Jeesuksesi armaan: Joka tyhjä, köyhä on, Hän tähän pöytään tulkohon.

 

10. Kun käyn luokse armopöydän, Anna, että armos löydän, Anna minun uskossa lahjojasi nauttia.

 

11. Herra, joka itselläsi, ruokit tässä ystäväsi, Sulle kiitos, kunnia kaikilta sukupolvilta.

                

4. Maan sato elon aikaan

 

Maan sato elon aikaan pellolta korjataan, ja jyvät yhteen liittyy, kun leipä leivotaan. Näin, Herra yhteen liitä sydämet kaikkien. Luo kirkkoon yksi sielu ja rauha taivainen.

 

Syksyllä viinirinteet aurinko kypsyttää, ja rypäleistä saadaan taas uutta elämää. Veresi pyhä voima virratkoon meissä niin ja kootkoon kaikki yhteen hääjuhliin iäisiin.

 

5. Ylistys olkoon Isän taivahassa

 

Ylistys olkoon Isän taivahassa, Kiitos suuri Pojallensa, Hän meitä ruokkii armon atriassa Ruumiillansa, verellänsä. Oi’ Herra armahda! Herra, kallis ruumiis, veresi Tulkoon aina silun evääksi. Tässä surun laaksossa Meitä niillä vahvista. Oi’ Herra, armahda

 

Sä ruumiis, veres edestämme annoit Ja nyt suot ne ruoaksemme, Elämän leivän etehemme kannoit, Että kuolos muistaisimme. Oi’ Herra armahda! Herra sinun hyvä tahtosi Saattoi syntimme sun päällesi, Sinut kuoletettihin, Isä sovitettihin. Oi’ Herra, armahda!

 

Vahvista, Herra tällä atrialla Uskoamme, toivoamme, Niin että sinuun aina turvamalla Lähimmäistä rakastamme. Oi’ Herra, armahda! Henkes anna meitä johdattaa, Aina rauhas tietä kuljettaa, että kristikuntasi Kulkis kunniahasi. Oi’ Herra, armahda!

 

6. Kiittäen nyt ylistämme

 

1. Kiittäen nyt ylistämme Rakkautta Jeesuksen, Joka tuli taivahasta, Päälleen otti miehuuden, Joka syntiinlangenneille Tuotti armon, autuuden.

 

2. Voimatöitä täällä tehden Saarnasi hän autuutta, Piinattiin ja surmattihin Syntisien puolesta Verellänsä päästääksensä Meidät kadotuksesta.

 

3. Yöllä ennen kuolemaansa ehtoollisen asetti, pyhän ruumiin, pyhän veren Leipään, viiniin yhdisti, Niitä syömään ynnä juomaan Muistoksensa kehoitti.

 

4. Sakramentin salaisuuden Tajuamme uskossa: leivässä, sen kanssa, alla, Herra antaa ruumiinsa. Verensä myös viinin kanssa Saamme siinä nauttia.

 

5. Kristus syödään, Kristus juodaan, Kun on itse läsnä hän, Sanan kautta, salaisesti Yhtyy viiniin, leipähän. Itsensä hän syntisille Tarjoo leiväs elämän.

 

6. Niin kuin siinä leivän, viinin Kaikki saavat osakseen, Jeesuksen myös ruumiin, veren Kaikki saavat itselleen. Hurskas saa ne elämäkseen, Väärä kadotuksekseen.

 

7. Ken ei usko Herran sanaan, Hän on vieras kelvoton, Surutonna varmuudessaan Paatuva Hän yhä on. Näin hän syöpi, näin hän juopi Itsellensä tuomion

 

8. Syntinen ken vapaaks pyrkii Syntiensä kuormasta, Surkeuttaan surren pyytää Parannuksen armoa Luottain Herran kuolemahan, Hän saa anteeks armosta.

 

9. Vaivaiset ja köyhät sielut, Herran pöytään astukaa. Kärsimystään, kuolemaansa kiittäin tässä muistakaa. Elämän ja anteeks’-annon Siinä sielumme nyt saa.

 

10. Verells ja Hengelläsi, Kristus, Meidät pyhitä. Meidät armosanallasi Uuteen toivoon herätä. Virvoittaen, uudistaen Itsehesi yhdistä.

 

11. Jeesukselle Kristukselle Olkoon kiitos, kunnia, Kun hän ruokki, kun hän juotti Meitä taivaan herkuilla, Virvoitusta, vahvistusta Sielullemme suomasta.

 

7. Se autuas ken Jeesusta

 

1. Se autuas, ken Jeesusta Sydämestänsä rakastaa, Ah, ilo suurin sielujen On länsäolo Jeesuksen.

 

. 2. On armain Hänen äänensä, Suloisin ystävillensä. Mä Jeesukselta yksin vaan Sydämelleni rauhan saan.

 

3. Hän nöyrille on armias, Ahdistetuille laupias. Ne verellään Hän puhdistaa Ja Hengellänsä uudistaa.

 

4. Hän ainoa on iloni, Vaivoissa virvoitukseni. Hän tuopi turvan tuskissa, Elämän antaa kuollessa.

 

5. Ei ihminen voi ymmärtää, Sen usko yksin käsittää. Mitenkä sydän Jeesuksen, On syntisille armoinen.

 

6. Siks’ sydämeni halulla Mä huokaan ristin juurella. Vain siellä levon sielu saa, Ja sydän rauhan saavuttaa.

 

7. Jo noustessani aamulla, Mä riennän, etsin Jeesusta, Ehtoolla maata pannessa Mä nukun Hänen helmaansa.

 

8. Oi’ kuningasten Kuningas, On ääretön sun kunnias, Kuitenkin olet armoinen Ja muistat köyhän syntisen.

 

9. Ain asu, Jeesus, minussa, Suo pysyä mun sinussa. Sä yksin voit mua lohduttaa, Kun murhe painaa, ahdistaa.

 

10. Sen, joka täällä uskossa Elääpi, Jeesus, sinussa. Sä täytät rakkaudellas Ja elähytät armollas.

 

11. Sun rakkautes suloinen Ain ilhuttaa sydämen. Vaivoissa meitä virvoittaa Ja synneistämme kirvoittaa.

 

12. Sun rakkautes rajaton, Sun veres kallis, viaton. Sun kuolos kova, hirmuinen Toi meille armon, autuuden.

 

13. Sä astuit alas taivaasta Auttamaan meitä vaivasta, Sä kärsit ristinkuoleman, Ett’ eläisimme ainian.

 

14. Tään rakkautes muistoksi Ja uskon vahvistukseksi Sä sääsit armoatrian Edellä kuolos katkeran.

15. Sä siinä ruumiis, veresi Suot sielullemme ruoaksi. Niin meidät kanssas yhdistät Ja armoliittoos kiinnität.

16. Ken tässä ehtoollisessa Sinua etsii uskossa, Saa siunauksen kalleimman Ja virvoituksen runsaimman.

17. Minua, Jeesus valmista, Mua synneistäni vieroita. Suo sydämeni aueta Sua omistamaan uskossa.

18. Ain asu, Jeesus, luonani, Verelläs poista velkani. Ja viimein kautta kuoleman Vie asuntoihin taivahan. 

Kuvahaun tulos haulle laiva

SUOMEN LUTERILAIS-KATOLISET-KÄYTETÄÄN MYÖS NIMEÄ JUUTALAIS-KATOLISET! 1.KOR.13. 1.JOH.1:1-10.

Kuvahaun tulos haulle KATOLINEN RISTI

SYNNIN VOIMA ON LAKI - VOITTO RAMU!

VL oli lakiliitto- joka perustui LAKIIN.
Jumala teki UUDEN liiton ARMOLIITTOLIITON joka perustuu Jeesusksen täyttämään lakiin:

LAKI ON TÄYTETTY KAIKILTA OSIN - MYÖSKIN SAPATTIN OSALTA

Uudessa liitossa Kristus on meidän vanhurskautemme, ja vanhurskaus tulee uskosta Kristukseen, vanhurskaus on siis Jumalan vanhurskautta, lainatavaraa. Se saadaan lahjaksi, ei siis lain teoista.:

” Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,”. Vanhassa Liitossa asia oli toinen. Silloin vanhurskauttamiseen tarvittiin usko Jumalaan sekä myöskin lainteot.( mm Jaakobin kirjeessä tästä enemmin.)

Nyt olemme vapaat lain teoista, koska Kristus täytti lain puolestamme, Hän on siis meidän vanhurskautemme. ” sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä”. Laki ja synti ei siis enää hallitse uskovaa. Synnin voima on laki, ( 1 Kr15:56) ja tuon voiman alla ei auta olla.
Paljonhan toki vanhurskauttamisesta voisi kirjoitta, mutta tässä kirjeessä en sitä käsittele paljoakaan.

Tosi vaikeaa monille tahoille ymmärtää mitä merkitsi kun siirryttiin LAKILIITOSTA-ARMOLIITTOON. Siirryttiin LAIN KIROUKSEN ALTA -ARMON ALLE, armon alle jossa KRISTUS ON LAIN LOPPU JOKAISELLE JOKA USKOO. (mutta ei siis muille kuin niille jotka uskovat; tuo on tärkeää ymmärtää, eräänlainen avain sekin). Siirryttiin Jumalan Armotalouskauteen.

.
”SYNNIN VOIMA ON LAKI”
sanoo Raamattu. Tuo synnin voima kumottiin ristillä
Kristus ei siis tehnyt osittaista,- epätäydellistä työtä ristillä. Sovitus oli todellakin täydellinen. Ei siihen ihmisen ole tarvis mitään lisätä omia suorituksia.

Itse kuitenkin uskon suosiolla Sanaa jonka mukaan: ”kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat ARMOSTA anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit”. Minä joudun turvautumaan yksinomaan Jumalan armoon, ja ottamaan pelastuksen vastaan armosta, Jeesuksen sovitustyön tähden ja -ansiosta. ”Sillä minussa, se on minun lihassani ei asu mitään hyvää, tahto minulla on mutta ei voimaa hyvän tekemiseen.”. Autuas se joka tuon tilansa tunnustaa.

UUSI- JA VANHA LIITTO.

Kiistatta on Raamattu ilmoittanut, että:
” Sanoessaan ”UUDEN” HÄN ON JULISTANUT ENSIMMÄISEN LIITON VANHENTUNEEKSI; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.”

Valtavan ihana asia. Jumala vapautti Uudella Liitolla meidät lain kirouksesta.
Voiko sen selvemmin sanoa:.” Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ILMOITTAMATTA, NIIN KAUAN KUIN ETUMAINEN MAJA VIELÄ SEISOO”.
Miksi siis pitäisimme sitä vanhaa sitkeästi pystyssä vaikka se on jo purettu Jeesuksen toimesta ristillä? Golgata oli alttari jossa uhrattiin kaiken kattava Uhri ja etummainen maja kaadettiin maahan.

Edellinen kohta jatkuu:
”Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, OVAT AINOASTAAN LIHAN SÄÄNTÖJÄ, JOTKA OVAT VOIMASSA UUDEN JÄRJESTYKSEN AIKAAN ASTI.”
Eikä yhtään pitempään. Vaikka monet noita lihan sääntöjä sitkeästi erittävätkin ylläpitää.
Valtavan suuri Jumala, joka kumoaa säätämänsä vanhan, ja toi uuden tilalle, uuden joka on todellakin lain kirouksesta vapaa. Todellakin :” VAPAUTEEN KRISTUS VAPAUTTI MEIDÄT”:

” SILLÄ KRISTUS ON LAIN LOPPU, VANHURSKAUDEKSI JOKAISELLE, JOKA USKOO.”
JA PISTE. (Taakse katsominen on katsomista Lakiliittoon ja lain vaatimuksiin.)
Eli siis käänteisesti sanottuna; niille jotka eivät usko, niin niille Kristus ei ole lain loppu, vaan sellaiset ovat yhä lain kirouksen alla. Tosi yksinkertaista ja selkeää. Sen ymmärtämiseen tosin tarvitaan lapsenkaltaiseksi tulemista. Ihmisviisaudella tuota on mahdotonta ymmärtää.

SYNNIN VOIMA ON LAKI. MUTTA JUMALAN VOIMA ON EVANKELIUMI.

( 1 Kr 15:56) Miksi siis ruokkia sitä? Kyllä tuo voima muutoinkin elää liian vahvana.
”JOS te olette KRISTUKSEN KANSSA KUOLLEET pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, SALLITTE MÄÄRÄTÄ ITSELLENNE SÄÄDÖKSIÄ:”
Käänteisesti asia on siis päinvastoin: eli jos ei olla Kristuksen kanssa kuoltu niin silloin ollaan ihmisten määrättävissä heidän säännöstensä alaiseksi. Tosi selkeää.

Nuo säädökset, joita ihmiset määräävät ovat noiden määrääjien oman lihan tyydyttämiseksi, ”SAADAKSEEN KERSKATA TEIDÄN LIHASTANNE”.
Omaa lihaansa tyydyttävät ne jotka sälyttävät ihmisten niskaan säädöksiä joista Raamattu mainitsee:
” Miksi te siis NYT KIUSAATTE JUMALAA ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?”
Noita Jumalan kiusaajia on todella paljon. Kokonaisia uskonnollisia liikkeitä.

Silloin kun rakkaus Kristukseen on kylmennyt tai sitä ei ole koskaan ollutkaan (vanha ei ole kuollut, eikä uusi ole syntynyt tilalle- siis uudestisyntyminen puuttuu), niin silloin ryhdytään tuomaan noilla lain säädöksillä ja salatiedoilla ja ihmisten niskaan sälytettäviä kuormia. Eli nuo ihmiset ja Kristus tekevät juuri päinvastoin. Kristus vapautti ihmiset noista taakoista, mutta ihmiset kasaavat niitä takaisin.
Miksi ei hyväksytä Kristuksen suorittamaa työtä?

Ehkä selkeämmin tuon lain asema Uudessa liitossa käy esille Rm 7 luvussa (ja koko Rm kirjeessä, kuin myös mm Gal kirjeessä, ja myöskin Kol ja Tim kirjeissä). Mahdotonta on kuitenkin ymmärtää niitä ihmisjärjellä ja - viisaudella.
Jumalan voimasta puhutaan Rm 1:16 ja 1 Kr 1:18.

LAKI VALLITSEE KOKO ELINIÄN, ON SIIS KUOLTAVA, JOTTA SIITÄ PÄÄSEE EROON.

Room 7:1- 4
Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että LAKI VALLITSEE IHMISTÄ, NIIN KAUAN KUIN HÄN ELÄÄ
2.Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.
3.Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.
4.Niin, veljeni, teidätkin on KUOLETETTU LAISTA KRISTUKSEN RUUMIIN KAUTTA, TULLAKSENNE TOISEN OMIKSI, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle”.

Selvemmin sitä ei voi sanoa. Kunhan vain ymmärtää kaikki edellä olevat jakeet.
Monet luulevat, että tuossa kohdin yksistään opetetaan uudelleen avioitumista vasta puolison kuoleman jälkeen. Toki näin on avioliiton kohdalla, ja uudelleen avioitumisen kohdalla, mutta tuossa nimenomaan käytetään tuota olemassa olevaan aviolitto-tilannetta vertauksena jolla saatetaan ihminen ymmärtämään lain alta armon alle siirtymistä ja ikeestä vapautumista. Eli sitä, että VASTA KUOLEMAN KAUTTA OLLAAN VAPAA MEITÄ SITOVASTA LAISTA. (eli vasta uudestisyntymisessä)
”Meidät on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta,”. Sitä ennen olimme myydyt synnin alaisuuteen ja sitä tilannetta hallitsi laki ja lain vaatimukset. Siis Kristus täytti lain puolestamme ja vapautti meidät lain orjuudesta. Uudestisyntymättömät ovat edelleen lain vaatimusten alla.

Tuossa edellä verrataan tuota vaimon ja miehen välisellä suhteella, ”lain alaisena olemista” ja sitä milloin vapaudutaan tuosta lain alta ja siirrytään TOISEN omaksi, vain siis ”kuoleman” kautta, eli laista kuoleman kautta.
”mutta nyt me OLEMME IRTI LAISTA JA KUOLLEET POIS SIITÄ, mikä MEIDÄT PITI VANKEINA, niin että me palvelemme Jumalaa HENGEN UUDESSA TILASSA emmekä KIRJAIMEN VANHASSA.”

”joka myöskin on tehnyt meidät KYKENEVIKSI olemaan UUDEN LIITON PALVELIJOITA, ei KIRJAIMEN, vaan Hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi”.
Valtava tuo Jumalan suunnitelma ja sen toteutus.

Kristus sen teki. Vapautti meidät vapauteen, vapaaksi lain kirouksesta. Miksi siis antaisimme uudestaan sitoa itseämme lain orjuuteen., vaikka mm adventistit sitä kovasti yrittävätkin tahdä sälytämällä niskaanne VLn ikeitä, jota saavat aikaan vain vihaa, kuten laki saa.

KIRJAIN KUOLETTAA.

Todellakin kirjain kuolettaa. Peräti monen on kuolettuneet tuon lain kirjaimen noudattamisen kanssa painiskellessaan. Monet eivät ole tulleet kykeneviksi UUDEN LIITON palvelijoiksi ollenkaan, vaan palvelevat jääräpäisesti vanhaa, jääden lain kirouksen alle.
”Sillä kaikki, jotka PERUSTAUTUVAT LAIN TEKOIHIN, OVAT KIROUKSEN ALAISIA; sillä kirjoitettu on: ”KIROTTU OLKOON JOKAINEN, JOKA EI PYSY KAIKESSA, MIKÄ ON KIRJOITETTUNA LAIN KIRJASSA, NIIN ETTÄ HÄN SEN TEKEE”.
Siinä sitä on urakkaa ja äheltämistä niille jotka haluavat perustautua lain tekoihin.

Mutta kiitos Jumalalle, on toinen mahdollisuus olemassa:
”Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ”vanhurskas on elävä uskosta”. Amen!
” Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?”
Kovaa puhetta lain alle meneville. Noin surkeasti on monelle käynyt. Joutuneet takaisin lain alle, ja monet eivät lain alta ole vapautuneetkaan, sellaisten päällä on kaikki lain vaatimukset.

”Sillä minä olen LAIN KAUTTA KUOLLUT POIS LAISTA, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
ja minä elän, en enää elä minä VAAN KRISTUS ELÄÄ MINUSSA; ja minkä minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saavutettavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut”.

Vanhurskautemme yleensäkin on lahjaksi saatua; Jumalan omaa vanhurskautta.
Jumala on siis antanut meille Henkeään, kuin myöskin vanhurskauttaan lahjaksi.
Peräti monen kohdalla uhri ja lahja on annettu turhaan , koska erittävät sitkeästi pysytellä lain alla, vaikka Raamattu vakuuttaa, että lain kautta ollaan kuoltu pois laista. Lain ei pidä siis enää hallitseman uudestisyntynyttä uskovaa. Lain Täyttäjä hallitkoon. Pois siis synnin voiman alta, eli pois lain alta.

EIPÄ RAKENNELLA VANHAA, JOKA ON HAJOTETTU.

” jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja.
Sillä MINÄ OLEN LAIN KAUTTA KUOLLUT POIS LAISTA, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,”. (huomaa mikä ”osa” ihmisestä on ristiinnaulittu)
Valtavaa; lain kautta on kuoltu pois laista. Laista kuollut on vapaa Kristuksessa.

Yhtykäämme suosiolla seuraavaan päätökseen:
”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja”.
” sillä kun HE EIVÄT TUNNE JUMALAN VANHURSKAUTTA, vaan KOETTAVAT PYSTYTTÄÄ OMAA VANHURSKAUTTAAN, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.
Miksi ? Koska Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo”.
” ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, EI OMAA VANHURSKAUTTA, SITÄ, JOKA LAISTA TULEE, vaan sen, joka tulee KRISTUKSEN USKON KAUTTA, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;”

Laista tulee siis omavanhurskaus ja sillä ei pärjää. Juuri tätä adventistit kuitenkin tekevät- YRITTÄVÄT PYSTYTTÄÄ OMAA VANHURRSKAUTTAA JOKA PERUSTUU LAKIIN.

EIKÖHÄN TYYDYTÄ SANAN LUPAUKSIIN VAPAUDESTA: NE OVAT MAHTAVAT:

” Sillä elämän hengen laki KRISTUKSESSA JEESUKSESSA ON VAPAUTTANUT SINUT SYNNIN JA KUOLEMAN LAISTA.
Sillä MIKÄ LAILLE OLI MAHDOTONTA, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, SEN JUMALA TEKI, LÄHETTÄMÄLLÄ OMAN POIKANSA syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.”
Näin on. Vaatii tosin ajatusta mukaan kun tuonkin lukee. Ja Pyhää Henkeä.

OLEMME SAANEET LAPSIOIKEUDEN.

1.”Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
Tuo orjuuden henki on laki, ja laki tuo pelon.
Lapsi saa kaiken lahjana- ei lapsella mitään ansiota ole. On varottava kasvamasta tuosta lapsen asemasta ulos. Sylilapselta ei paljoa vaadita, yhtä vähän Taivaallinen Isä lapseltaan vaatii suorituksia. Kaikki tulee lahjaksi, vanhurskautta myöten. Kaikki on Isän omaa, vanhurskaudesta lähtien.

2.”Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;”
Valitettavan totta monilla uskonnollisilla tahoilla.

3.”sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.”
Paljon noita omia ”Baabeleita” pystytellään. Uskonnollisuus ja ihmisviisaus eivät alistu Jumalan vanhurskauden alle (eivätkä voikaan).

4.”Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.”
Tuohon valmiiseen työhön ei tahdota alista millään. Rakennellaan omia ehtoja ja tekoja ja ansioita. Todellakin vain lapset tuon saattavat ymmärtää.
”Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä”.
Siinä sitä on äheltämistä kerrakseen. Siitä vaan, jos vain pystyy lain täyttämään niin taivas on taattu. Mitään Jeesusta ei sitten tarvi jos lain kautta yrittää vanhurskautumaan.

Kuitenkin: ”Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.”
Siinä sitä tappelua piisaa, kenen päivä on parempi kun toisen.

Olisi hyvä muistaa, että:
” Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää”.
”mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta; sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä”. Koskee todellakin muutakin kuin syömistä.

MITÄ VARTEN SITTEN ON LAKI?

Raamatun mukaan se on: ”RIKKOMUSTEN TÄHDEN JÄLJESTÄPÄIN LISÄTTY olemaan SIIHEN ASTI, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.”
Luetun ymmärtämisen koe. Mihin asti laki oli? Mitä sen jälkeen on lain tilalla?
” Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.”
Selvää tekstiä.
” Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin MEITÄ LAIN ALLE suljettuina USKOA VARTEN, joka oli VASTEDES ILMESTYVÄ.”.
Mahtavaa!

ALAIKÄINEN ON LAIN ORJA.

1.” Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra;
2.vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti.
3.Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.
4.Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
5.lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
6.Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
7.Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.”

Mahtavaa! TÄYDELLISTÄ ARMOA. ”SE ON TÄYTETTY”. Ylkä teki sen morsiamen puolesta.
Menepä sitten tuota täydellistä työtä vielä täydentelemään.

Kaikesta huolimatta monet uskonnolliset tahot kaipaavat orjuuttamaan itseään ja ennenkaikkea muita koska:
” Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?”
Mikäköhän siinnä orjuuttamisessa kiehtoo? Valtahan se on ja valta turmelee aina.
Seuraavassahan se syy myös on:
”Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne.”.
Koskee todella muutakin lain tekoa kuin ympärileikkausta.

Todellakin; halu hallita ja ”kerskata toisten lihasta” on motiivi. Kai ylpeillään sillä kenellä on eniten ”esinahkoja” narussa roikkumassa.
Moniko esim sapattikiihkoilija itse sapattia noudattaa ja sen käsketyllä tavalla pyhittää? Ei kukaan.

Kyllähän Raamattu selvästi noista kiihkoilijoista varoittaa:
” Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen JÄRKEISOPILLA ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.”

Sitkeästi monet yrittävät noita perinnäisääntöjä kaivella historiankin kätköistä esille, ”tieteellisesti” todistellen niiden olemassaolosta.
Miksi ihmeessä Kristus ja sovintoveri aina yritetään sivuuttaa ja pidetään noita perinnäisääntöjä parempina?
Hullutus ei todellakaan kelpaa viisaille. Vaikka selvästi Kristus sen teki:

JUMALAN PYYHEKUMI.

Hän nimittäin: ” PYYHKI POIS SEN KIRJOITUKSEN SÄÄDÖKSINEEN, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; SEN HÄN OTTI MEIDÄN TIELTÄMME POIS JA NAULITSI RISTIIN.”
Upeaa! Mahtavaa! ”SE ON TÄYTETTY” .
Laki kaikkine säädöksineen on pyyhitty pois. Synnin voima; LAKI, pyyhittiin pois. Jeesus teki sen mikä oli lain kautta mahdotonta saavuttaa.
Sekä kirjoituksen, että kirjoitusten säädökset Kristus pyyhki pois tieltämme. Ristille hän ne naulitsi. Ristillä niiden kirjoitusten paikka säädöksineen on. Ei niitä ole oikeutta ottaa sieltä alas ja asettaa ihmisten niskaan. Niin valitettavasti kuitenkin monet tekevät.

Mutta todellakin: järjen vastaista täysin. Aivan hullutusta. Siksi se ei kai kelpaa, vaan rakennellaan omia järjen päätelmiä; pyritään takaisin alaikäisten asemaan, jota ei missään eroa orjasta?

MISSÄ ON SIIS TUOMIO?

” Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai SAPATIN JOHDOSTA,
jotka VAIN OVAT TULEVAISTEN VARJO, mutta ruumis on Kristuksen.
Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta - ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
Tällä kaikella tosin on viisauden MAINE ITSEVALITUN JUMALANPALVELUKSEN ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja SE TAPAHTUU LIHAN TYYDYTTÄMISEKSI.”

Eipä kaipaa kommentteja. Tyydytystä monet hakevat, lihan tyydytystä.
Selvästi sanottu, mutta kuitenkin tuota voittopalkintoa lukuisat tahot yrittävät riistää pois, tarjoten tilalle lain orjuutta. Todellakin, ne ovat lihallisen mielensä paisuttamia sellaiset, ja niitä on valitettavan paljon. Pitäydytään omiin tekoihin eikä Kristuksen.
Jos on Kristuksen kanssa kuoltu, niin miksi todellakaan eletään niinkuin maailmassa ja sallitaan määrätä itselle noita orjuuttavia säädöksiä? Halu hallita on todellakin väkevä.
Miksi ei nähdä, ja uskota, että kyse on itsevalitusta jumalanpalveluksesta, jolla vain tyydytetään omaa lihaa. Itsensä kiduttamista moinen. Ja lisäksi Jeesuksen sovitustyön ja -uhriveren turhentamista.

Miksi touhuta noiden seuraavien kanssa jääräpäisesti:
” eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin.”

Tunnutaan unohdettaman, että;
” käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.
Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin,
tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät.

TOKI LAKI ON HYVÄ, MUTTA SEURAAVA ON MUISTETTAVA:

”. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
ja tiedetään, että LAKIA EI OLE PANTU VANHURSKAALLE, VAAN LAITTOMILLE ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,”

Jälleen luetun ymmärtämisen koe; KETÄ VARTEN LAKI ON JA KETÄ VARTEN EI?
Kuka ymmärtää mitä on se vapaus, johon Kristus lunastamansa vapautti.

Seuraavassa muistutus niille jotka yrittävät lain kautta pelastua:
” Sillä JOKA PITÄÄ KOKO LAIN, MUTTA RIKKOO YHTÄ KOHTAA VASTAAN, SE ON SYYPÄÄ KAIKISSA KOHDIN.”
Siinä sitä urakkaa on kylläkseen. Jotenka kieli keskellä suuta jos lainnoudattamisen tien valitsee..
Yksinkertaisempi ratkaisukin on toki olemassa. Jumala sen keksi. Hän keksi hullutuksen:
”. Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut VIISAUDEN avulla tuntemaan Jumalaa, niin JUMALA NÄKI HYVÄKSI SAARNAUTTAMANSA HULLUTUKSEN KAUTTA PELASTAA NE, JOTKA USKOVAT,” . Aamen!
Mahtavaa tuo Kristuksen oppi. Mahtavaa tuo hullutus. Mahtavaa tuo ristin hullutus.

Synnin voima on laki, mutta Jumalan voima on evankeliumi ja sanoma rististä. Kristus on Jumalan voima. Siinä synnin voima- laki- kalpenee. (Rm 1:16, 1 Kr 1:18 ja 24)

VAPAUTETTU LAIN KIROUKSESTA.

Edellä siis osa niistä sanan kohdista, joissa käy ilmi Jeesuksen työ jolla hän vapautti omansa lain kirouksesta. Laki on nautittu ristille.

Kristus vapautta omansa lain kirouksesta, Hän täytti lain omiensa puolesta. Kristus on lain loppu jokaiselle, joka uskoo, mutta uskosta osattomilla on niskassaan kaikki lain vaatimukset. Missä joukossa halutaan seisoa?

Mitä vielä minun pitäisi asiasta sanoman. Ei mitään. Jumala on sanonut kaiken.
Ja tosi selvästi.
Ei laista toki ole pieninkään piirto kadonnut. Voi kun tuo käsitetään väärin ja luullaan Jeesuksen tarkoittaneen lain noudattamista, eihän laki minneen ole kadonnut, siellähän se on lainkirjassa edelleen;

” Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, VAAN TÄYTTÄMÄÄN.”..

Jeesus TÄYTTI lain, ei Hän lakia kumonnut vaan TÄYTTI lain. SE ON TÄYTETTY. Lain vaatimus on TÄYTETTY, toisen toimesta, Jeesuksen toimesta.
Eikö tuota voisi jokainen uskoa todeksi kohdallaan? Kumoamisen ja täyttämisen välillä on suuri ero. (voi kun tuon saisi ymmärretyksi, ei sitä ymmärrystä ihminen voi rautakangellaan toiselle esiin vääntää).
Halullaan näihin ihaniin Raamatunkohtiin palaa yhä uudelleen. Palaa muistelemaan Jeesuksen täydellistä työtä. Muuta en haluaisi muistellakaan.

Jeesus teki sen mikä ennen oli ihmisten täytettäväksi säädetty. Ei auta mennä Jeesuksen ”reviirille”. Uskotaan lopultakin, että Jeesus teki täydellisen työn lain täyttämisen kohdalla. ”Se on täytetty”. Lain vaatimukset ja ihmisten tekemät lain rikkomukset- synnit- on sovitettu- laki on täytetty Jeesuksen toimesta.
Ei meidän tarvi hänen työhönsä mitään lisätä. Ei Hän meidän apua tuossa lain täyttämisessä tarvi.

Jos joku tyrkyttää ammattimiehelle amatööri-apua, valmiin työn kohdalla, niin mitenköhän siinä käy. Paljon noita ”amatööri mestareita” kuitenkin esiintyy, jotka omaa suoritustaan sitkeästi Mestarille tyrkyttävät.
Ken ymmärtää tuon ” se on täytetty”, on päässyt armon ymmärtämisen alkuun.
Laki uudestisyntyneeseen ihmiseen nähden ja lain tähtäävä hänen kohdallaan on muuttanut. Synnin voima, laki , on menettänyt otteensa ja voimansa.

LAKI ON KASVATTAJA KRISTUKSEEN.

Lain kautta tulee synnintunto ja laista on tullut kasvattaja Kristukseen. ”En enää elä min, vaan Kristus minussa”, se alkoi kerralla uudestisyntymisessä.
Laki patistaa lapseksi päässyttä Jeesuksen luo turvaan.
Olemme uudestisyntymisessä tulleet toisen omaksi. On siirrytty lain orjuuden alta Kristuksen omaksi. Olemme pääset lapsen asemaan.
Mistä lapsi on vastuussa? Se jonka alaisiksi on tultu, vastaa kaikesta. Olemme vanhurskautuneet pois laista, meidät on julistettu syyttämiksi, Jeesuksen sovintoveren kautta.
Laki ei ole vanhurskasta varten. Syntiselle laki on hyväksi, siitä tulee synnintunto jotta parannus voidaan tehdä. Lapsi on vapaa tuosta laista.

Niinpä niin. Tuon ymmärtää vain, se joka on päässyt lain alta vapaaksi ja päässyt lapsen asemaan. ”Sellaista vastaan ei ole laki” Sellaiselle lapsen asemaan päässeelle asia on selvempääkin selvempää.
Ei pienelle lapselle kovin paljon sälytetä noudatettavia asioita, itseasiassa ei mitään, lapsi vain on isän tai äidein sylissä. Isä tekee kaiken lapsen puolesta.

Uudestisyntynyt pääsee heti sisälle ja ymmärtää kun ymmärrys avataan. Ei sitä toinen ihminen voi avata. Henki, joka uudestisynnyttää, sen tekee.

OLEMME SIIRTYNEET UUTEEN. VANHA LIITTO ON PURETTU.

Toki paljon muutakin Uuden Liiton puolella tuosta Jeesuksen tekemästä lain täyttämisestä, ja lain orjuudesta pääsemisestä ja armon alaisuuteen siirtymisestä puhutaan, mutta eiköhän jo nuo edelläolevat kerro riittävän vakuuttavasti sen, että etummainen maja, Vanha Liito, on purettu. Olemme siirtyneen UUTEEN.
Tie Kaikkeinpyhimpään on avoinna ilman lakia ja etumaista majaa.
Se tie käy ainoastaan Jeesuksen sovitusveren kautta. Vain veri puhdistaa synnistä Ei tieto, ei omat teot, ei oma yritys lain täyttämisestä, ei oikea sapattipäiväkään..
Touhua nyt siinä sitten laintekojen kanssa.
Raunioilla siinä joutuu touhuamaan ja raunioista joutuu yrittämää Kristuksen maahan kaataman etummaisen majan pystyttämistä. Epätoivoinen yritys. Ei sitä etummaista majaa kertakaikkiaan enää pystytetä. Sen purkaminen oli lopullinen.

Olen kauan odottanut sitä hetkeä, että joku kristillinen taho johtajiensa johdolla astuisi seurakuntansa eteen ja ilmoittaisi nöyrästi; ”olemme olleet väärässä, olemme kiinnittäneet huomionne väärään asiaan, olemme kääntäneet huomionne pois Golgatalta ja Jeesuksen sovintoverestä, voitteko antaa anteeksi, olemme olleet väärässä”
Kaikkeen muuhun ihminen on valmis, mutta ei tuohon nöyrtymiseen.

Nuhtele reilusti julkisesti.

Tuostahan Pietari sai Paavalilta julkiset nuhteet:
” Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: ”Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?”.
Olihan tuota silmänpalvontaa jo alussakin.

Olen muuten pannut merkille, että monesti esim kiihkeimmät moralistit peittävät omaa moraalista rappiotaan moraalisella kiihkoilullaan. Sillä ikäänkuin yritetään kääntää toisten huomio pois omasta moraalittomuudesta. Olisiko noiden lainpykälienkin kohdalla samoin?

”Kantakaa toistenne kuormia, ja niin TE TÄYTÄTTE KRISTUKSEN LAIN.” Noita toisten kuormia ei kanneta vaan sälytetään taakkoja lisää ihmisten kannetavaksi, eikä sormellakaan auteta.

”Voi teitäkin, te lainoppineet, kun te SÄLYTÄTTE IHMISTEN PÄÄLLE VAIKEASTI KANNETTAVIA TAAKKOJA ETTEKÄ ITSE SORMELLANNEKAAN KOSKE NIIHIN TAAKKOIHIN!”

Vaikka selvästä on todellakin sanottu: ”Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ETTEI TEIDÄN PÄÄLLENNE OLE PANTAVA ENEMPÄÄ KUORMAA KUIN NÄMÄ VÄLTTÄMÄTTÖMÄT:
että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!””

Nyt on keksitty noita ”välttämättömiä” asioita lisää. Miksi asennoidutaan siten, että Pyhä Henki muuttuu lopussa toisenlaiseksi ja täydentää ja vaatii enemmän kuin ennen?

Pohja on poissa jos lähdetään noille lisäysten tielle.
Kyllä nuo säädösmestarit ovat toimineet niinkuin ennenkin ja onhan niitä aina ollut, mutta se ei anna silti moiseen oikeutta:
” Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin,

EIPÄ SÄLYTETÄ SÄÄNTÖJÄ NISKAAN.

Härkäpäisesti laaditaan omia oppeja vaikka varoitettu on:
” Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?”

Muistanet varmaan, että ulkokultaisuus on erityinen synti joka kadottaa:
”ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.” (lienee tuo paikka helvetti)

Miksi todellakaan Antiokian uskoville kirjoitetussa ohjeessa ei mainittu ”hyvinkäymisen” ehdoksi, muiden lisäksi, että: ” kunhan pidätte sapatin oikeana viikonpäivänä niin teille käy hyvin”. Sapatista ei mainittu mitään. Eikä muuten sianlihastakaan.

JEESUS TEKI SEN.

” pyyhki pois sen kirjoituksen SÄÄDÖKSINEEN, joka oli meitä vastaan ja OLI MEIDÄN VASTUSTAJAMME; sen hän OTTI MEIDÄN TIELTÄMME POIS JA NAULITSI RISTIIN.” .

Pysyköön ne ristillä edelleen. Ihan oikeassa paikassa ovat. Sekä kirjoitukset, että säädökset.
Ei lähdetä niitä ottamaan sieltä pois. Ne kirjoitukset säädöksineen ovat uskovien vastustajia. Niissä säännöissä ja itse laissakin on synnin voima. Miksi antaa tietoisesti tuolle synnille voimaa jyllätä.
Kristus vapautti omansa kertakaikkiseen vapauteen. Ei anneta uudelleen sitä itseämme orjuuden ikeeseen.

Miksi orjuus kuitenkin kiehtoo niin monia? Miksi halutaan palata alaikäisiksi?
Miksi Jeesuksen tekemä vapautus ei kelpaa? Miksi joillakin tahoilla on tarve lisätä omasta takaa taakkoja ihmisten kannettavaksi vaikka Uusi Liitto Jeesuksen toimesta ihmiset nimenomaan niistä vapautti? Etumainen maja on purettu, miksi touhuta kuitenkin sen kanssa ja pystytellään sitä uudellaan? Miksi Jeesuksen sovitustyö ja lain täyttäminen ei kelpaa ja sitä täydennellään ja tuodaan tilalle laintekoja ja halutaan palata vanhaan?

MIKSI ”TIETO” JA OPPI NOSTETAAN ARMON EDELLE?

Etummainen maja on kertakaikkiaan purettu. ”HÄN POISTI ENSIMMÄISEN PYSTYTTÄÄKSEEN TOISEN. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt JEESUKSEN KRISTUKSEN RUUMIIN UHRILLA KERTAKAIKKIAAN”.
Muuta tietä ei ole kuin veren viitoittama tie:
”meillä ON JEESUKSEN VEREN KAUTTA PÄÄSY KAIKKEINPYHIMPÄÄN”.
Ei siis laintekojen kautta. Selkeää ja mahtavaa tuo Heb-kirjeen opetus Vanhasta Uuteen siirtymisen kohdallakin.

Todellakin:
”jos ensimmäinen liitto olisi olut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle” Vaan eipä ollut: Vaan: ”Sanoesaan ”uuden” HÄN ON JULISTANUT ENSIMMÄISEN LIITON VANHENTUNEEKSI”.
Mahtava Jumala, ei Hän ollut sidottu edes omiin säätämiinsä säädöksiin vaan Hänellä oli kanttia repiä ne maahan ja perustaa Uuden.

” laissa on vain tulevan hyvän VARJO, ei ITSE ASIAN OLEMUSTA”.

Itse asian olemus on Kristuksen antamassa veri-uhrissa, ei siis laissa.
Laki on vain varjo siitä tulevasta, mitä meille Kristuksessa annettiin.
Tuo ; ”ei itse olemusta” on tärkeä avain asian ymmärtämiseen.
NÄIN SE MUUTTUI:

”pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä MYÖSKIN LAIN MUUTOS”
”entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön- sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi- MUTTA SIJAAN TULEE parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa”.
” Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet”.
Eivätkä hyödy nytkään.

Voi kun tästä voisi paljon kirjoittaa, mutta löytyyhän ne Raamatusta. Kunhan vain pidämme huolen ja muistamme että:
”Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse.”
Paljon noita ohitse kulkijoita valitettavasti on..
”Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä KRISTUKSEEN”.

LÖYTYYKÖ USKOA?

”Kun Ihmisen Poika tulee löytäneekö Hän uskoa maan päältä”.
”Oikeassa olijoita” sitäkin enemmän omine oppeineen. Ei Hän varmaan ”oikeaa” tieto ja ymmärrystä ja viisautta ja ihmisjärkeä tule täältä noutamaan.
Taitaa helvetin peräseinä olla viisaita täynnä.

”Sun ristis olkoon ainoa, tienviittaajana matkallain”. Itse en muuta tarvitse kuin Jeesuksen sovitustyön, verenevankeliumin.. On epäuskoa muuta edellyttää ja etsiä.

Eräs nuorimies oli sairaalassa tullut uskoon ja oli kuolemassa syöpään. Paikallinen pappi meni tuon kuultuaan opettamaan tälle ”opin alkeita”. Aikansa kuunneltuaan tuo kuoleva mies sanoi: ”En minä noista mitään ymmärrä, eikö se riitä, että olen saanut syntini anteeksi”.
Peräti paljon on noita jotka tekevät juuri niin mistä Raamattu varoittaa:
”kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä?”

Eiköhän tyydytä Jumalan ilmoittamaan pelastuksen tiehen, tuohon ristin hullutukseen.
Minulle riittää Jumalan armoteko, enkä ryhdy Jeesuksen sovitustyöhön mitään omaa suoritustani lisäämään. Uskon että Jeesus teki täydellisen sovitustyön kohdallani. Eikä minun tarvi sitä yrittääkään omalla pinnistämisellä täydentää. Vain Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, ei laintekojen kautta.

Kuvahaun tulos haulle ORTODOKSINEN RISTI

 


 

 

 

©2017 Corpus Christi in Christo - suntuubi.com