Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Yhtyy Metodistikirkon uskonkappaleisiin

I. Uskosta Pyhään Kolminaisuuteen

On olemassa vain yksi elävä ja tosi Jumala; hän on ikuinen, hänellä ei ole ruumista eikä hän ole jakautunut osiin, hänellä on ääretön valta, viisaus ja hyvyys, hän on kaiken, sekä näkyvän että näkymättömän, luoja ja ylläpitäjä. Tässä jumalaykseydessä on kolme persoonaa, jotka ovat samaa olemusta, valtaa ja ikuisuutta: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

II. Sanasta eli Jumalan Pojasta, josta tuli tosi ihminen

Poika, joka on Isän Sana, tosi ja ikuinen Jumala, yhtä olemusta Isän kanssa, otti itselleen ihmisen luonnon siunatun neitsyen kohdussa, niin että kaksi kokonaista ja täydellistä luontoa, nimittäin jumalallinen ja inhimillinen, yhdistyivät yhdessä henkilössä eivätkä koskaan eroa, minkä perusteella on yksi Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen, joka totisesti kärsi, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, jotta hän sovittaisi isänsä meidän kanssamme ja tulisi uhriksi, ei ainoastaan perisynnistä, vaan myös ihmisen tekojen synneistä.

III. Kristuksen ylösnousemuksesta

Kristus nousi totisesti kuolleista ja otti itselleen jälleen ruumiinsa, sekä kaiken, mikä kuuluu täydelliseen ihmisluontoon. Sellaisena hän astui taivaaseen ja istuu siellä, kunnes hän tulee takaisin tuomitakseen kaikki ihmiset viimeisenä päivänä.

IV. Pyhästä Hengestä

Pyhä Henki, joka lähtee Isästä ja Pojasta, on samaa olemusta, majesteettia ja kirkkautta kuin Isä ja Poika, tosi ja ikuinen Jumala.

V. Pyhän Raamatun riittävyydestä pelastukseen

Pyhä Raamattu sisältää kaiken, mikä on pelastukseen välttämätöntä, niin ettei kenenkään ihmisen tule vaatia otettavaksi uskonkappaleeksi tai pidettäväksi pelastukseen vaadittavaksi tai välttämättömäksi sellaista, mitä ei ole Pyhässä Raamatussa tai mitä ei voida sen perusteella todistaa oikeaksi. Nimityksellä "Pyhä Raamattu" tarkoitamme Vanhan ja Uuden Testamentin kanoonisia kirjoja, joiden arvovaltaa ei koskaan ole epäilty. Kanoniset kirjat ovat: Viisi Mooseksen Kirjaa (Genesis, Exodus, Leviticus, Numero ja Deuteronomium), Joosua, Tuomarien Kirja, Ruut, Ensimmäinen Semuelin Kirja, Toinen Samuelin Kirja, Ensimmäinen Kuningasten Kirja, Toinen Kuningastan Kirja, Ensimmäinen Aikakirja, Toinen Aikakirja, Esra, Nehemia, Ester, Job, Psalmit, Sananlaskut, Saarnaaja, Laulujen Laulu, Valitusvirret, neljä suurtaa profeettaa ja kaksitoista pientä profeettaa. Kaikki Uuden Testamentin kirjat, jotka ovat yleisesti hyväksytty, hyväksymme mekin kanonisiksi.

VI. Vanhasta Testamentista

Vanha Testamentti ei ole ristiriidassa Uuden Testamentin kanssa, koska ikuista elämää tarjotaan ihmiskunnalle sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa Kristuksen kautta, joka on ainoa välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, sen perusteella, että hän on sekä Jumala että ihminen. Siksi ei tule kuulla niitä, jotka uskottelevat, että vanhat isät odottivat vain ajallisten lupausten täyttymistä. Vaikka Jumalan Mooseksen välityksellä antama laki ei jumalanpalvelusmenojen ja sääntöjen puolesta olekaan kristittyjä sitova ja vaikkei sen sisältämiä yhteiskunnallisia säännöksiä tarvitsekaan välttämättä missään yhteisössä hyväksyä, niin ei kuitenkaan ketään kristittyä, kuka hän sitten lieneekin, ole vapautettu tottelemasta niitä lakeja, joita kutsutaan siveellisiksi laeiksi.

VII. Synnynnäisestä synnistä eli perisynnistä

Perisynti ei ole Aadamin esimerkin seuraamista (kuten pelagiolaiset väärin sanovat), vaan se on jokaisen ihmisen luonnossa oleva turmelus, jonka hän on perinyt luonnollisen, Aadamista lähtevän syntyperänsä kautta ja jonka perusteella ihminen on suuresti etääntynyt alkuperäisestä vanhurskaudesta ja omalta luonnoltaan taipuvainen pahaan ja on sitä lakkaamatta.

VIII. Vapaasta tahdosta

Ihmisen tila Aadamin lankeemuksen jälkeen on sellainen, ettei hän voi oman kykynsä tai pyrkimyksensä kautta kääntää tai parantaa itseään uskomaan Jumalaan ja kutsumaan häntä avuksi; näin ollen meillä ei ole kykyä tehdä hyviä, Jumalalle mieleisiä tekoja, ilman että Jumalan Kristuksen kautta antama armo valmistaa meitä, niin että saamme hyvän tahdon ja vaikuttaa meidän kanssamme, kun meillä on hyvä tahto.

IX. Ihmisen vanhurskauttamista

Meidät katsotaan vanhurskaiksi Jumalan edessä ainoastaan Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ansion perusteella, uskon kautta, eikä omien tekojemme tai ansioittemme perusteella. Sen tähden on se oppi, että meidät vanhurskautetaan yksin uskosta, mitä terveellisin ja erityisen lohdullinen oppi.

X. Hyvistä töistä

Vaikka hyvät työt, jotka ovat uskon hedelmiä ja seuraavat vanhurskauttamista, eivät voikaan poistaa syntejämme tai lieventää Jumalan tuomioitten ankaruutta, ovat ne kuitenkin Jumalalle mieluisia Kristuksessa ja johtuvat totisesta ja elävästä uskosta, niin että niistä voidaan elävä usko todeta yhtä selvästi, kuin puu tunnetaan hedelmistään.

XI. Ylimääräisistä hyvistä töistä

Vapaaehtoisia töitä - Jumalan käskemien rinnalla ja lisäksi - joita kutsutaan ylimääräisiksi hyviksi töiksi, ei voida opettaa ilman ylimielisyyttä ja omaa vanhurskautta. Sellaisten töitten mahdollisuutta opettamalla ihminen näet selittää, ettei hän tee Jumalan edessä vain mitä on velkaa, vaan enemmän kuin mihin on velvollinen, vaikka Jeesus nimenomaan sanoo päinvastoin: "Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: Me olemme ansiottomia palvelijoita."

XII. Vanhurskauttamisen jälkeisestä synnistä

Jokainen tahallinen vanhurskauttamisen jälkeen tehty synti ei ole synti Pyhää henkeä vastaan ja sellaisena anteeksiantamaton. Siksi ei tule kieltää parannuksen armoa sellaisilta, jotka vanhurskauttamisen jälkeen lankeavat syntiin. Senkin jälkeen, kun olemme saaneet Pyhän Hengen, voimme poiketa meille lahjoitetusta armosta ja langeta syntiin, mutta myös nousta jälleen Jumalan armon kautta ja tehdä elämänparannus. Näin ollen on torjuttava ne, jotka sanovat, etteivät enää voi tehdä syntiä niin kauan kuin elävät maan päällä tai jotka kieltävät anteeksiannon vakavasti parannusta tekeviltä.

XIII. Kirkosta

Kristuksen näkyvä kirkko on uskovien ihmisten yhteisö, jonka piirissä Jumalan puhdasta sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan Kristuksen näitä asioita koskevan asetuksen mukaan.

XIV. Kiirastulesta

Roomalainen oppi kiirastulesta, aneista, kuvien ja pyhäinjäännösten rukoilemisesta ja palvomisesta samoinkuin pyhimysten avuksihuutamisesta on mieletön ja turha keksintö, joka ei perustu mihinkään Raamatun todistukseen vaan on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa.

XV. Siitä, että seurakunnassa on puhuttava kansan ymmärtämää kieltä

On selvästi ristiriidassa Jumalan sanan ja alkukirkon käytännön kanssa käyttää seurakunnan julkisessa rukouksessa tai sakramentteja jaettaessa sellaista kieltä, jota kansa ei ymmärrä.

XVI. Sakramenteista

Sakramentit, jotka Kristus on asettanut, eivät ole vain kristityn ihmisen tunnustuksen merkkejä ja tunnuksia, vaan ne ovat pikemmin varmoja merkkejä Jumalan meitä kohtaan osoittamasta armosta ja mielisuosiosta, ja niiden kautta hän näkymättömästi vaikuttaa meissä ja sekä herättää että myös vahvistaa ja lujittaa uskoamme häneen. Kaksi sakramenttia on Herramme Kristus evankeliumeissa asettanut, nimittäin kasteen ja Herran ehtoollisen. Evankelisina sakramentteina ei ole pidettävä seuraavaa viittä katolilaisten tavallisesti sakramenteiksi kutsumaa toimitusta: konfirmaatiota, parannusta, pappisvihkimystä, avioliittoa ja viimeistä voitelua, koska ne osittain ovat johtuneet apostolien esimerkin nurinkurisesta seuraamisesta ja osittain ovat ihmiselämään kuuluvia asioita, jotka on Raamatussa sallittu mutta joilla ei kuitenkaan ole samaa luonnetta kuin kasteella ja Herran ehtoollisella, koska niihin ei liity Jumalan asettamia näkyviä merkkejä tai jumalanpalvelusmuotoja. Kristus ei asettanut sakramentteja katseltaviksi tai kannettaviksi ympäri vaan jotta me käyttäisimme niitä oikein. Vain niissä, jotka ottavat ne vastaan arvollisesti, ne vaikuttavat terveellisesti ja hedelmää tuottavasti. Ne taas, jotka ottavat ne vastaan arvottomasti, vetävät päälleen tuomion, niinkuin apostoli Paavali sanoo.

XVII. Kasteesta

Kaste ei ole vain tunnusmerkki ja tunnus, jonka perusteella kristityt erottuvat toisista, joita ei ole kastettu, vaan se on myös uuden syntymisen merkki. Lapsikaste on säilytettävä kirkossa.

XVIII. Herran ehtoollisesta

Herran ehtoollinen ei ole kuva siitä rakkaudesta, joka kristityillä tulee olla toisia kohtaan, vaan pikemmin Kristuksen kuoleman kautta tapahtuneen lunastuksemme pantti, niin että niille, jotka ottavat ehtoollisen vastaan oikein, arvollisesti ja uskossa, tulee murtamamme leipä osallisuudeksi Kristuksen ruumiista ja samoin siunauksen malja osallisuudeksi Kristuksen verestä. Transsubstantiaatiota eli leivän ja viinin olemuksen muuttumista Herran ehtoollisessa ei voida todistaa Pyhällä Raamatulla, vaan se on ristiriidassa Raamatun selvien sanojen kanssa, vääristelee sakramentin luonnetta ja on aiheuttanut paljon taikauskoa. Kristuksen ruumis ja veri annetaan, vastaanotetaan ja nautitaan ehtoollisessa ainoastaan taivaallisella ja hengellisellä tavalla, ja usko on väline, jonka kautta Kristuksen ruumis ja veri ehtoollisessa otetaan vastaan ja nautitaan. Asettaessaan tämän pyhän sakramentin Kristus ei tarkoittanut sitä juhlallisesti säilytettäväksi, kannettavaksi ympäri, ylös kohotettavaksi tai rukoiltavaksi.

XIX. Molemmista muodoista

Herran maljaa ei saa kieltää maallikoilta, vaan ehtoollisen molemmat osat on Kristuksen asetuksen ja käskyn mukaan jaettava ilman erotusta kaikille kristityille.

XX. Kristuksen ainoasta, ristillä täytetystä uhrista

Kristuksen kerran tapahtunut uhri on koko maailman syntien, sekä perisynnin että tekosyntien tähden tapahtunut lunastus, sovitus ja toteuttaminen; eikä ole muuta synnin sovitusta kuin yksin tämä. Siksi on messu-uhri herjaava keksintö ja vaarallinen petos, sillä siinähän tavallisesti sanotaan papin uhraavan Kristuksen elävien ja kuolleitten puolesta vapautukseksi rangaistuksesta ja velasta.

XXI. Saarnaajien avioliitosta

Kristuksen palvelijoita ei ole Jumalan laissa käsketty sitoutumaan naimattomaan säätyyn tai pidättäytymään avioliitosta; sen tähden on heille niinkuin kaikille kristityille sallittua mennä naimisiin sen mukaan, kuin he itse parhaaksi näkevät, erityisesti sellaiseen avioliittoon, jonka he käsittävät eniten palvelevan ja edistävän jumalista elämää.

XXII. Kirkonmenoista ja jumalanpalvelusmuodoista

Kirkon menojen ja jumalanpalvelusmuotojen ei välttämättä tarvitse olla samoja tai tarkoin samanlaisia kaikkialla, sillä ne ovat aina olleet erilaisia, ja niitä voidaan muuttaa maiden, aikojen ja kansantapojen vaihdellessa, kuitenkin niin, ettei mitään sellaista järjestetä, joka on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Jokaista, joka omasta halustaan tahallaan avoimesti rikkoo sellaisia kirkkonsa jumalanpalvelustapoja ja -muotoja vastaan, jotka eivät ole ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, vaan asianmukaisen viranomaisen tai kokouksen säätämiä ja hyväksymiä, tulee muille varoitukseksi julkisesti nuhdella, sillä hän rikkoo näin kirkon yleistä järjestystä ja haavoittaa heikkojen veljien omiatuntoja. Jokainen erillinen kirkko voi järjestää, muuttaa tai kumota jumalanpalvelusmuotoja ja tapoja, kunhan se vaan koituu rakennukseksi.

XXIII. Esivallasta Amerikan Yhdysvalloissa

Ks. The Book of Discipline

XXIV. Kristittyjen omaisuudesta

Kristittyjen rikkaudet ja omaisuudet eivät laillisen oikeuden omistuksen ja hallinnon puolesta kuulu yhteiseen omistukseen, niinkuin jotkut väärin väittävät. Tämä ei merkitse, etteikö jokaisen ihmisen tulisi omistamastaan vapaaehtoisesti antaa kykynsä mukaan avustuksia köyhille.

XXV. Kristityn valasta

Aivan niinkuin toisaalta tunnustamme, että Herra Jeesus Kristus ja hänen apostolinsa Jaakob ovat kieltäneet kevytmielisen ja ajattelemattoman vannomisen, niin katsomme kuitenkin toisaalta, ettei kristinusko kiellä ketään henkilöä vannomasta valaa, kun esivalta sitä vaatii uskon ja lähimmäisen asiassa, kunhan se vain tapahtuu, niinkuin profeetta kehottaa, oikeudenmukaisesti, viisaasti ja totuudellisesti.
(Seuraavan the Methodist Protestant Church'n kirkkojärjestyksessä esiintyneen uskonkappaleen otti tähän mukaan yhdistymiskonferenssi (1939). Se oli yksi niistä uskonkappaleista, joista mainitut kolme kirkkoa eivät äänestäneet.)

XXVI. Pyhityksestä

Pyhitys on Pyhän Hengen kautta tapahtuva langenneen luontomme uudistus, jonka saamme uskomalla Jeesukseen Kristukseen, jonka sovintoveri puhdistaa kaikesta synnistä. Pyhityksessä me emme vain vapaudu synnin velasta, vaan myös puhdistumme sen saastumukselta, pelastumme sen vallasta ja saamme armon avulla mahdollisuuden rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme sekä vaeltaa nuhteettomasti hänen pyhissä käskyissään.
(Seuraavan pykälän otti yhdistymiskonferenssi käyttöön (1939). Se pyrkii tulkitsemaan XXIII. uskonkappaletta Amerikan Yhdysvaltojen ulkopuolella oleville kirkoille. Se on vahvistettu laki, muttei kirkon perussäännön osa.)

Kristittyjen velvollisuudesta esivaltaa kohtaan

Kaikkien kristittyjen ja erityisesti kaikkien kristittyjen saarnaajien velvollisuutena on pitää esivallan lait ja määräykset sekä totella niitä siinä maassa, jonka kansalaisia tai alamaisia he ovat tai jossa he asuvat sekä käyttää kaikkia luvallisia keinoja maan laillista esivaltaa kohtaan osoitettavan kuuliaisuuden edistämiseksi.

 

Heidelbergin katekismus

 

Heidelbergin katekismus julkaistiin Pfalzin vaaliruhtinaan Frederik III:een toimeksiannosta vuonna 1563. Tradition mukaan katekismuksen alkuperäiset laatijat olivat Zacharius Ursinus ja Caspar Olevianus. Katekismus sai erinomaisen vastaanoton ja pian tämän jälkeen se jaettiin 52:een osaan, jotta se voitaisiin opettaa ja selittää seurakunnille vuosittain. Heidelbergin katekismus on Reformoidun kirkon tunnustuskirja, sekä sen kiitetyin ja ekumeenisin katekismus.

 

1. viikko

K. 1. Mikä on ainut lohdutuksesi elämässä ja kuolemassa?

Etten ole itseni oma,[1] vaan kuulun sielultani ja ruumiiltani, sekä elämässä, että kuolemassa,[2] uskolliselle Pelastajalleni Jeesukselle Kristukselle.[3] Hän on täysin maksanut kalliilla verellänsä kaikista synneistäni ja Hän on vapauttanut minut paholaisen kaikesta vallasta.[5] Hän myös varjelee minua niin, [6] ettei hiuskaan voi pudota päästäni ilman Taivaallisen Isäni tahtoa;[7] totisesti, kaikkien asioiden on vaikutettava pelastuksekseni.[8] Siis, Pyhän Henkensä kautta Hän vakuuttaa minut iankaikkisesta elämästä,[9] sekä tästedes tekee minut halukkaaksi ja valmiiksi elämään Hänelle.[10]

[1] 1Ko. 6:19,20 [2] Ro. 14:7-9 [3] 1Ko. 3:23; Ti. 2:14 [4] 1Pi. 1:18,19; 1Jo. 1:7; 2:2 [5] Joh. 8:34-36; He. 2:14,15; 1Jo. 3:8 [6] Joh. 6:39,40; 10:27-30; 2Te. 3:3; 1Pi. 1:5 [7] Ma. 10:29-31; Lu. 21:16-18 [8] Ro. 8:28 [9] Ro. 8:15,16; 2Ko. 1:21,22; 5:5; Ef. 1:13,14 [10] Ro. 8:14

K. 2. Mitä tarvitset tietää elääksesi ja kuollaksesi tämän lohdutuksen autuudessa?

 

1. Syntieni ja kurjuuteni suuruuden.[1]

 

2. Miten pelastun synneistäni ja kurjuudestani.[2]

 

3. Miten minun tulee olla kiitollinen Jumalalle tällaisesta pelastuksesta.[3]

 

[1] Ro. 3:9,10; 1Jo. 1:10 [2] Joh. 17:3; Apt. 4:12; 10:43 [3] Ma. 5:16; Ro. 6:13; Ef. 5:8-10; 1Pi. 2:9,10

2. viikko

K. 3. Mistä tiedät syntisi ja kurjuutesi?

Jumalan laista.[1]

[1] Ro. 3:20

K. 4. Mitä Jumalan laki meiltä vaatii?

Kristus opettaa tämän meille tiivistettynä Matteuksen 22:ssa luvussa: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.[1] Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.[2]

[1] 5Ms. 6:5 [2] 3Ms. 19:18

K. 5. Voitko pitää kaiken tämän täydellisesti?

En.[1] Olen luonnostani altis vihaamaan Jumalaa ja lähimmäistäni.[2]

[1] Ro. 3:10,23; 1Jo. 1:8,10 [2] 1Ms. 6:5; 8:21; Jer. 17:9; Ro. 7:23; 8:7; Ef. 2:3; Ti. 3:3

3. viikko

K. 6. Loiko siis Jumala ihmisen näin pahaksi ja turmeltuneeksi?

Päinvastoin. Jumala loi ihmisen hyväksi[1] ja omaksi kuvakseen,[2] so. todella vanhurskaaksi ja pyhäksi,[3] jotta ihminen tuntisi Jumalansa ja Luojansa[4], sydämellisesti rakastaisi Häntä, sekä eläisi Hänen yhteydessään iankaikkisessa autuudessa, Hänen ylistyksekseen ja kunniakseen.[5]

[1] 1Ms. 1:31 [2] 1Ms. 1:26,27 [3] Ef. 4:24 [4] Ko. 3:10 [5] Ps. 8

K. 7. Mistä sitten ihmisen turmeltunut luonto tuli?

Ensimmäisten vanhempiemme, Aatamin ja Eevan lankeemuksesta ja tottelemattomuudesta paratiisissa[1] seurasi tämä luontomme turmeltuneisuus[2] niin, että me kaikki hedelmöitymme ja synnymme synnissä.[3]

[1] 1Ms. 3 [2] Ro. 5:12,18,19 [3] Ps. 51:5-7

K. 8. Mutta olemmeko niin turmeltuneita, että olemme kokonaan kykenemättömiä hyvään ja taipuvaisia kaikkeen pahaan?

Kyllä,[1] jollemme ole syntyneet uudesti Jumalan Hengen kautta.[2]

[1] 1Ms. 6:5; 8:21; Job 14:4; Jes. 53:6 [2] Joh. 3:3-5

4. viikko

K. 9. Eikö se tee Jumalasta epäoikeudenmukaista, kun Hän vaatii laissaan sellaista, johon ihmiset eivät kykene?

Ei tee, sillä Jumala loi ihmisen kykeneväksi,[1] mutta ihminen perkeleen yllytyksestä[2] ja tahallisella tottelemattomuudella[3] riisti itseltään ja kaikilta jälkeläisiltään nämä lahjat.[4]

[1] 1Ms. 1:31 [2] 1Ms. 3:13; Joh. 8:44; 1Ti. 2:13,14 [3] 1Ms. 3:6 [4] Ro. 5:12,18,19

K. 10. Salliiko Jumala moisen tottelemattomuuden ja luopumuksen rangaistuksetta?

Ei taatusti. Hän on hirveän tyytymätön, sekä perisyntiimme, että henkilökohtaisiin tekosynteihimme. Joten Hän rankaisee niistä, sekä nyt, että iankaikkisesti;[1] kuten Hän on sanonut:[2] Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee (Gal. 3:10).

[1] 2Ms. 34:7; Ps. 5:4-6; 7:10; Nah. 1:2; Ro. 1:18; 5:12; Ef. 5:6; Heb. 9:27 [2] 5Ms. 27:26

K. 11. Mutta eikö Jumala ole myös armollinen?

Jumala on todellakin armollinen,[1] mutta Hän on myös vanhurskas.[2] Hänen vanhurskautensa vaatii, että Hänen äärimmäistä majesteettisuuttaan vastaan tehty synti myös rangaistaan äärimmäisellä, so. ikuisella ruumiin ja sielun rangaistuksella.[3]

[1] 2Ms. 20:6; 34:6,7; Ps. 103:8,9 [2] 2Ms. 20:5; 34:7; 5Ms. 7:9-11; Ps. 5:4-6; Heb. 10:30,31 [3] Ma. 25:45,46

5. viikko

K. 12. Jumalan vanhurskaan tuomion mukaan ansaitsemme ajallisen ja iankaikkisen rangaistuksen: miten sitten voimme pelastua tältä rangaistukselta ja palata Hänen suosioonsa?

Jumala vaatii, että Hänen oikeamielisyytensä tulee tyydytetyksi[1] ja siksi meidän, tai jonkun toisen, on maksettava täysi hinta.[2]

[1] 2Ms. 20:5; 23:7; Ro. 2:1-11 [2] Jes. 53:11; Ro. 8:3,4

K. 13. Voimmeko itse suorittaa tämän maksun?

Varmasti emme. Päinvastoin, joka päivä velkataakkamme lisääntyy.[1]

[1] Ps. 130:3; Ma. 6:12; Ro. 2:4,5

K. 14. Voiko joku luontokappale maksaa puolestamme?

Ei. Jumala ei rankaise toista olentoa ihmisen tekemästä synnistä.[1] Eikä mikään pahainen luontokappale voi kärsiä Jumalan iankaikkisen synnin vihan taakkaa, eikä vapauttaa toisia siitä.[2]

[1] Hes. 18:4,20; Heb. 2:14-18 [2] Ps. 130:3; Nah. 1:6

K. 15. Minkälaista välittäjää ja pelastajaa meidän tulee etsiä?

Sellaista, joka on oikea[1] ja vanhurskas[2] ihminen, mutta joka on samalla kaikkia luotuja voimakkaampi, so. joka samalla on myös tosi Jumala.[3]

[1] 1Ko. 15:21; Heb. 2:17 [2] Jes. 53:9; 2Ko. 5:21; Heb. 7:26 [3] Jes. 7:14; 9:6; Jer. 23:6; Joh. 1:1; Ro. 8:3,4

6. viikko

K. 16. Miksi Hänen tulee olla oikea ja vanhurskas ihminen?

Hänen tulee olla oikea ihminen, koska Jumalan oikeamielisyys vaatii, että sama ihmisluonto, joka lankesi, myös maksaisi synnistä.[1] Hänen tulee olla vanhurskas, koska syntinen ei voi maksaa toisen puolesta.[2]

[1] Ro. 5:12,15; 1Ko. 15:21; Heb. 2:14-16 [2] Heb. 7:26,27; 1Pi. 3:18.

K. 17. Miksi Hänen tulee olla samalla myös tosi Jumala?

Hänen tulee olla tosi Jumala, jotta Hän jumalallisen luontonsa voimassa voisi kärsiä Jumalan vihan ihmisluonnossansa ansaitakseen ja palauttaakseen meille vanhurskauden ja elämän.[1]

[1] Jes. 53; Joh. 3:16; 2Ko. 5:21

K. 18. Mutta kuka on sellainen Rauhanvälittäjä, joka samalla on tosi Jumala ja oikea, sekä vanhurskas ihminen?

Herramme Jeesus Kristus,[1] jonka Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi (1Ko. 1:30).

[1] Ma. 1:21-23; Lu. 2:11; 1Ti. 2:5; 3:16

K. 19. Mistä tiedät tämän?

Pyhästä evankeliumista, jonka itse Jumala alussa ilmoitti Paratiisissa.[1] Myöhemmin Hän julisti sitä patriarkkojen[2] ja profeettojen kautta,[3] sekä enteili sitä lain uhri- ja juhlamenoilla.[4] Lopulta Hän toteutti sen rakkaan Poikansa kautta.[5]

[1] 1Ms. 3:15 [2] 1Ms. 12:3; 22:18; 49:10 [3] Jes. 53; Jer. 23:5,6; Mi. 7:18-20; Apt. 10:43; Heb. 1:1 [4] 3Ms. 1-7; Joh. 5:46; Heb. 10:1-10 [5] Ro. 10:4; Gal. 4:4,5; Ko. 2:17

7. viikko

K. 20. Pelastuvatko kaikki ihmiset Kristuksen kautta, ihan niin kuin he hukkuivat Aatamin kautta?

Eivät. Vain ne pelastuvat, jotka oikean uskon kautta ovat Kristukseen oksastettuja ja Hänen kaikkien lahjojensa vastaanottajia.[1]

[1] Ma. 7:14; Joh. 1:12; 3:16,18,36; Ro. 11:16-21

K. 21. Mitä on oikea usko?

Oikea usko on vakuuttuneisuutta siitä, että kaikki mitä Jumala ilmoittaa Sanassaan on varmasti totta.[1] Samalla se on lujaa luottamusta[2] siihen, ettei ainoastaan muille, vaan myös minulle[3] Jumala on suonut syntien anteeksiantamuksen, iankaikkisen vanhurskauden ja pelastuksen;[4] ainoastaan silkasta armosta ja vain Kristuksen ansioiden tähden.[5] Pyhä Henki vaikuttaa tämän uskon sydämessäni evankeliumin kautta.[6]

[1] Joh. 17:3,17; Heb. 11:1-3; Ja. 2:19 [2] Ro. 4:18-21; 5:1; 10:10; Heb. 4:16 [3] Gal. 2:20 [4] Ro. 1:17; Heb. 10:10

[5] Ro.3:20-26; Gal. 2:16; Ef. 2:8-10 [6] Apt. 16:14; Ro. 1:16; 10:17; 1Ko. 1:21

K. 22. Mihin siis kristityn tulee uskoa?

Kaikkeen siihen mitä Jumala lupaa meille evankeliumissa.[1] Tämä evankeliumi on meillä tiivistettynä yleisen ja eittämättömän kristillisen tunnustuksemme kappaleissa.

[1] Ma. 28:19,20; Joh. 20:30,31

K. 23. Mitkä ovat nämä kappaleet?

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas helvettiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

8. viikko

K. 24. Miten nämä kappaleet on jaettu?

Kolmeen osaan: ensimmäinen koskee Jumalaa Isää ja luomistamme, toinen koskee Jumalaa Poikaa ja lunastustamme, kolmas koskee Jumalaa Pyhää Henkeä ja pyhitystämme.

K. 25. Miksi puhut kolmesta persoonasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä, vaikka on vain yksi Jumala?[1]

Koska Jumala on näin ilmoittanut itsensä Sanassaan:[2] nämä kolme erillistä persoonaa ovat se yksi, totinen ja iankaikkinen Jumala.

[1] 5Ms. 6:4; Jes. 44:6; 45:5; 1Ko. 8:4,6 [2] 1Ms. 1:2,3; Jes. 61:1; 63:8-10; Ma. 3:16,17; 28:18,19; Lu. 4:18; Joh. 14:26; 15:26; 2Ko. 13:13; Gal. 4:6; Tit. 3:5,6

Jumala, Isä

9. viikko

K. 26. Mihin uskot, kun sanot: minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan?

Siihen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen iankaikkinen Isä, joka tyhjästä loi taivaan ja maan kaikkine joukkoineen[1] ja, joka vieläkin ylläpitää ja hallitsee niitä iankaikkisen neuvonsa ja kaitselmuksensa mukaan,[2] on Jumalani ja Isäni Poikansa Kristuksen tähden.[3] Häneen minä luotan niin perin juurin, etten epäile, etteikö Hän huolehtisi kaikista sieluni ja ruumiini tarpeista,[4] sekä kääntäisi hyödykseni kaikki lähettämänsä vastoinkäymiset[5] tässä murheellisessa maailmassa. Näin Hän kykenee tekemään, koska Hän on Kaikkivaltias Jumala;[6] näin Hän tahtoo tehdä, koska Hän on Uskollinen Isä.[7]

[1] 1Ms. 1-2; 2Ms. 20:11; Job 38-39; Ps. 33:6; Jes. 44:24; Apt. 4:24; 14:15 [2] Ps. 104:27-30; Ma. 6:30; 10:29; Ef. 1:11 [3] Joh. 1:12,13; Ro. 8:15,16; Gal. 4:4-7; Ef. 1:5 [4] Ps. 55:23; Ma. 6:25,26; Lu. 12:22-31 [5] Ro. 8:28 [6] 1Ms. 18:14; Ro. 8:31-39 [7] Ma. 6:32,33; 7:9-11

10. viikko

K. 27. Mitä Jumalan kaitselmus käsittää?

Jumalan kaitselmus on Hänen kaikkivoipa ja aina läsnä oleva voima[1], jolla Hän, niin kuin kädellänsä, ylläpitää taivaan ja maan, sekä kaikki luodut,[2] niin niitä halliten, että lehti ja terä, sade ja kuivuus, hedelmälliset ja hedelmättömät vuodet, ruoka ja juoma, terveys ja sairaus, rikkaus ja köyhyys[3], todellakin, kaikki asiat meille tapahtuvat, eivät sattumalta[4], vaan Hänen isällisen kätensä kautta.[5]

[1] Jer. 23:23,24; Apt. 17:24-28 [2] Heb. 1:3 [3] Jer. 5:24; Apt. 14:15-17; Joh. 9:3; Snl. 22:2 [4] Snl. 16:33 [5] Ma. 10:29

K. 28. Miten meitä auttaa tieto Jumalan luomistyöstä ja kaitselmuksesta?

Voimme harjoittaa kärsivällisyyttä vastoinkäymisissä[1] ja kiitollisuutta menestyksessä.[2] Katsoessamme tulevaisuuteen voimme asettaa lujan luottamuksemme siihen, ettei mikään luotu voi meitä erottaa uskollisen Jumalamme ja Isämme rakkaudesta[3], sillä kaikki luodut ovat niin täydellisesti Hänen kädessään, etteivät ne voi edes liikahtaa vastoin Hänen tahtoansa.[4]

[1] Job 1:21,22; Ps. 39:10; Ja. 1:3 [2] 5Ms. 8:10; 1Te. 5:18 [3] Ps. 55:23; Ro. 5:3-5; 8:38,39 [4] Job 1:12; 2:6; Snl. 21:1; Apt. 17:24-28

Jumala, Poika

11. viikko

K. 29. Miksi Jumalan Poikaa kutsutaan Jeesukseksi, eli Pelastajaksi?

Koska Hän vapauttaa meidät kaikista synneistämme.[1] Ja koska pelastusta ei tule muualta etsiäkään, sillä sitä ei ole muualta löydettävissä.[2]

[1] Ma. 1:21; Heb. 7:25 [2] Jes. 43:11; Apt. 4:12; 1Ti. 2:5

K. 30. Uskovatko nekin ainoaan Pelastajaan Jeesukseen, jotka etsivät pelastusta ja turvaa pyhimyksiltä, itsestään, tai mistä tahansa muualta?

Eivät. Perimmiltään he teoillaan kieltävät ainoan Pelastajan Jeesuksen, vaikka he sanoillaan Hänestä mahtailevatkin.[1] Sillä niiden, jotka oikean uskon kautta hyväksyvät tämän Pelastajan, on löydettävä Hänessä kaiken pelastukseensa tarpeellisen.[2]

[1] 1Ko. 1:13,30,31; Gal. 5:4 [2] Ko. 1:19-23; 2:10; 1Jo. 1:7

12. viikko

K. 31. Miksi Häntä kutsutaan Kristukseksi, eli Voidelluksi?

Koska Isä Jumala on vihkinyt ja Pyhä Henki on voidellut[1] Hänet meille ylimmäksi Profeetaksi ja Opettajaksi,[2] joka on täysin paljastanut meille Jumalan salaisen tahdon koskien lunastustamme.[3] Hän:

 

on meidän Ylimmäinen Pappimme[4]

 

yhdellä ruumiinsa uhrilla on meidät lunastanut[5]

 

jatkuvasti esirukoilee puolestamme Isän edessä[6]

 

on Iankaikkinen Kuninkaamme,[7] joka hallitsee meitä Sanallansa ja Hengellänsä

 

puolustaa ja vaalii meitä hankkimassaan lunastuksessa[8]

 

[1] Lu. 3:21-22; 4:14-19; Heb. 1:9 [2] Apt. 3:22 [3] Joh. 1:18; 15:15 [4] Heb. 7:17 [5] Heb. 9:12; 10:11-14 [6] Ro. 8:34; Heb. 9:24; 1Jo. 2:1 [7] Ma. 21:5; Lu. 1:33 [8] Ma. 28:18-20; Joh. 10:28; Ilm. 12:10-11

K. 32. Miksi sinua kutsutaan kristityksi?

Koska olen uskon kautta Kristuksen jäsen[1] ja täten osallinen Hänen voitelustaan,[2] jotta voisin:

 

profeetan lailla tunnustaa Hänen nimeänsä[3]

 

papin lailla tarjota itseni Hänelle elävänä kiitosuhrina[4]

 

kuninkaan lailla taistella tässä elämässä vapaalla ja puhtaalla omatunnolla syntiä ja paholaista vastaan[5]

 

vastedes hallita Hänen kanssaan kaikkea luomakuntaa iankaikkisesti[6]

 

[1] 1Ko. 12:12-27 [2] Apt. 2:17; 1Jo. 2:27 [3] Ma. 10:32; Ro. 10:9-10; Heb. 13:15 [4] Ro. 12:1; 1Pi. 2:5,9 [5] Gal. 5:16-17; Ef. 6:11; 1Ti. 1:18-19 [6] Ma. 25:34; 2Ti. 2:12; Ilm. 3:21

13. viikko

K. 33. Miksi Häntä kutsutaan Jumalan ainoaksi Pojaksi, sillä olemmehan mekin myös Jumalan lapsia?

Koska Kristus yksin on iankaikkinen Jumalan Poika.[1] Me taas olemme Jumalan ottolapsia, armosta ja Kristuksen tähden.[2]

[1] Joh. 1:1-3,14,18; 3:16; Ro. 8:32; Heb. 1; 1Joh. 4:9 [2] Joh. 1:12; Ro. 8:14-17; Gal. 4:6; Ef. 1:5-6

K. 34. Miksi kutsut Häntä Herraksemme?

Koska Hän on lunastanut ruumiimme ja sielumme[1]--ei hopealla, eikä kullalla, vaan omalla kalliilla verellänsä[2]-- sekä vapauttanut meidät paholaisen hirmuvallasta tehden meidät omaisuudeksensa.[3]

[1] 1Ko. 6:20; 1Ti. 2:5-6 [2] 1Pi. 1:18-19 [3] Ko. 1:13-14; Heb. 2:14-15

14. viikko

K. 35. Mitä tunnustat, kun sanot: Hän sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta?

Jumalan iankaikkinen Poika, joka on ja pysyy oikeana ja iankaikkisena Jumalana,[1] otti itselleen oikean ihmisluonnon neitsyt Marian lihasta ja verestä[2] Pyhän Hengen toiminnan

kautta.[3] Näin Hän on myös oikea Daavidin siemen[4] ja veljiensä kaltainen kaikessa,[5] kuitenkin ilman syntiä.[6]

[1] Joh. 1:1; 10:30-36; Ro. 9:5; Ko. 1:15-17; 1Joh. 5:20 [2] Ma. 1:18-23; Joh. 1:14; Gal. 4:4; Heb. 2:14 [3] Lu. 1:35 [4] 2 Sam. 7:12-16; Ps. 132:11; Ma. 1:1; Lu. 1:32; Ro. 1:3 [5] Fil. 2:7; Heb. 2:17 [6] Heb. 4:15; 7:26,27

K. 36. Mitä hyötyä saat Kristuksen pyhästä hedelmöitymisestä ja syntymästä?

Välimiehenämme[1] Hän viattomuudellaan ja täydellisellä pyhyydellään peittää Jumalan katseelta syntini, jossa itseni siitettiin ja, jossa synnyin.[2]

[1] 1Ti. 2:5-6; Heb. 9:13-15 [2] Ro. 8:3-4; 2Ko. 5:21; Gal. 4:4,5

15. viikko

K. 37. Mitä tunnustat, kun sanot Hänen kärsineen?

Koko maan päällisen elämänsä aikana ja varsinkin sen lopussa, Kristus kärsi ruumiissaan ja sielussaan Jumalan vihan koko ihmiskunnan syntiä vastaan.[1] Tämän Hän teki, jotta Hänen kärsimyksensä ainoana sovittavana uhrina,[2] lunastaisi ruumiimme ja sielumme ikuisesta kadotuksesta,[3] sekä hankkisi meille Jumalan armon, vanhurskauden ja ikuisen elämän.[4]

[1] Jes. 53; 1Ti. 2:6; 1Pi. 2:24; 3:18 [2] Ro. 3:25; 1Ko. 5:7; Ef. 5:2; Heb. 10:14; 1Jo. 2:2; 4:10 [3] Ro. 8:1-4; Gal. 3:13; Ko. 1:13; Heb. 9:12; 1Pi. 1:18-19 [4] Joh. 3:16; Ro. 3:24-26; 2Ko. 5:21; Heb. 9:15

K. 38. Miksi Hän kärsi Pontius Pilatus tuomarinaan?

Syyttömyydestään huolimatta Kristus sai tuomionsa ajalliselta tuomarilta[1] vapauttaakseen meidät Jumalan ankaran tuomion alaisuudesta.[2]

[1] Lu. 23:13-24; Joh. 19:4,12-16 [2] Jes. 53:4,5; 2Ko. 5:21

K. 39. Onko Kristuksen kuolintavalla eli ristiinnaulitsemisella joku erityismerkitys?

On, siten olen vakuuttunut siitä, että Hän otti itsellensä minulle kuuluvan kirouksen, sillä ristiinnaulittu on Jumalan kiroama.[1]

[1] 5Ms. 21:22-23; Gal. 3:13

16. viikko

K. 40. Miksi Kristuksen piti nöyrtyä aina kuolemaan asti?

Koska Jumalan oikeamielisyys ja totuudellisuus sitä vaativat[1], eli syntiemme hyvitystä ei voi aikaansaada muulla tavalla, kuin Jumalan Pojan kuolemalla.[2]

[1] 1Ms. 2:17 [2] Ro. 8:3; Fil. 2:8; Heb. 2:9,14,15

K. 41. Miksi Hänet haudattiin?

Todistukseksi siitä, että Hänen kuolemansa oli todellinen.[1]

[1] Jes. 53:9; Joh. 19:38-42; Apt. 13:29; 1Ko. 15:3,4

K. 42. Miksi meidän vielä pitää kuolla, vaikka Kristus on kuollut puolestamme?

Oma kuolemamme ei ole hyvitys synneistämme. Pikemminkin se on syntiemme loppu, sekä sisään astuminen ikuiseen elämään.[1]

[1] Joh. 5:24; Fil. 1:21-23; 1Te. 5:9,10

K. 43. Mitä lisähyötyä vastaanotamme Kristuksen ristin uhrikuolemasta?

Kristuksen kuoleman kautta vanha luontomme on ristiinnaulittu, kuoletettu ja haudattu Hänen kanssaan,[1] niin että lihan pahat himot eivät enää meissä hallitsisi,[2] vaan että me voisimme tarjota itsemme Hänelle kiitosuhriksi.[3]

[1] Ro. 6:5-11; Ko. 2:11,12 [2] Ro. 6:12-14 [3] Ro. 12:1; Ef. 5:1-2

K. 44. Miksi tunnustus lisää: astui alas helvettiin?

Jotta suurimmissa murheissani ja kiusauksissani vakuuttuisin ja lohduttuisin siitä, että Herrani Jeesus Kristus--kuvaamattomien tuskiensa, kipunjensa, kauhujensa ja ahdistuksiensa kautta, jotka Hän kesti alusta loppuun kaikissa kärsimyksissänsä, mutta etenkin ristillä--on vapauttanut minut helvetin pelosta ja piinasta.[1]

[1] Jes. 53; Ps. 18:5,6; 116:3; Ma. 26:36-46; 27:45,46; Heb. 5:7-10

17. viikko

K. 45. Miten Kristuksen ylösnousemus hyödyttää meitä?

 

1. Ylösnousemuksellaan Hän on voittanut kuoleman, jotta Hän voisi tehdä meidät osallisiksi siitä vanhurskaudesta, jonka Hän meitä varten kuolemallaan hankki[1]

 

2. Hänen voimallaan meidätkin nyt herätetään uuteen elämään[2]

 

3. Kristuksen ylösnousemus on meille varmana vakuutena omasta loistavasta ylösnousemuksestamme[3]

 

[1] Ro. 4:25; 1Ko. 15:16-20, 54-55; 1Pi. 1:3-5,21 [2] Ro. 6:5-11; Ef. 2:4-6; Ko. 3:1-4 [3] Ro. 8:11; 1Ko. 15:12-23; Fil. 3:20-21

18. viikko

K. 46. Mitä tunnustat sanoessasi: Hän astui ylös taivaisiin?

Että Kristus, opetuslapsiensa silmien edessä, otettiin ylös maasta taivaaseen[1] ja, että Hän on siellä meidän eduksemme,[2] kunnes Hän tulee uudelleen tuomitakseen elävät ja kuolleet.[3]

[1] Lu. 24:50,51; Apt. 1:9-11 [2] Ro. 8:34; Heb. 7:23-25; 9:24 [3] Apt. 1:11; 3:20-21

K. 47. Eikö sitten Kristus ole kanssamme maailman loppuun asti, kuten Hän on meille luvannut?[1]

Kristus on tosi ihminen ja tosi Jumala. Ihmisluontonsa puolesta Hän ei enää ole maan päällä,[2] mutta Hänen jumaluuteensa, majesteettisuuteensa, armonsa ja Henkensä eivät ole koskaan poissa luotamme.[3]

[1] Ma. 28:20 [2] Ma. 26:11; Joh. 16:28; 17:11; Apt. 3:19-21; Heb. 8:4 [3] Ma. 18:20; Joh. 14:16-19; 16:13

K. 48. Mutta eivätkö Kristuksen kaksi luontoa tällöin joudu erilleen, jos Hänen ihmisluontonsa ei ole läsnä siellä missä Hänen jumaluutensa on?

Eivät lainkaan, sillä Hänen jumaluutensa on rajaton ja läsnä kaikkialla.[1] Josta on seurattava se, että Hänen jumaluutensa todellakin ylittää sen ihmisluonnon, jonka Hän on omaksunut, mutta siltikin se on tämän ihmisluonnon sisällä ja pysyy personalisesti yhdistettynä siihen.[2]

[1] Jer. 23:23,24; Apt. 7:48,49 [2] Joh. 1:14; 3:13; Ko. 2:9

K. 49. Miten Kristuksen taivaaseen astuminen hyödyttää meitä?

 

1. Hän on Puolustajamme taivaassa Isänsä edessä[1]

 

 

2. Meillä on omaa lihaamme taivaassa varmana vakuutena siitä, että Hän, meidän Päämme, ottaa myös meidät, Hänen jäsenensä ylös luoksensa[2]

 

3. Hän lähettää meille Henkensä vastavakuutena,[3] jonka voimasta elämämme tarkoitus ei ole maanpäällisissä asioissa, vaan ylhäällä olevissa asioissa, jossa Kristuskin on, istuen Jumalan oikealla puolella[4]

 

[1] Ro. 8:34; 1Jo. 2:1 [2] Joh. 14:2; 17:24; Ef. 2:4-6 [3] Joh. 14:16; Apt. 2:33; 2Ko. 1:21,22; 5:5 [4] Ko. 3:1-4

19. viikko

K. 50. Miksi lisätään: istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella?

Kristus nousi taivaaseen tuodakseen siellä julki itsensä kirkkonsa Päänä,[1] jonka kautta Isä hallitsee kaikkia asioita.[2]

[1] Ef. 1:20-23; Ko. 1:18 [2] Ma. 28:18; Joh. 5:22,23

K. 51. Miten Päämme Kristuksen kirkkaus meitä hyödyttää?

 

1. Hän vuodattaa taivaallisia lahjoja meille jäsenilleen Pyhän Henkensä kautta[1]

 

2. Hän voimallaan puolustaa ja suojelee meitä kaikilta vihollisilta[2]

 

[1] Apt. 2:33; Ef. 4:7-12 [2] Ps. 2:9; 110:1,2; Joh. 10:27-30; Ilm. 19:11-16

K. 52. Miten Kristuksen paluu tuomitsemaan eläviä ja kuolleita sinua lohduttaa?

Kaikissa murheissani ja ahdingoissani nostaan pääni ja luottavaisesti odotan taivaasta tuomaria, Häntä, joka jo on puolestani alistunut Jumalan tuomiolle ja poistanut kaiken kirouksen päältäni.[1] Hän tuomitsee kaikki vihollisemme ikuiseen rangaistukseen, mutta minut ja kaikki muut valittunsa Hän ottaa luoksensa taivaalliseen iloon ja loistoon.[2]

[1] Lu. 21:28; Ro. 8:22-25; Fil. 3:20,21; Tit. 2:13,14 [2] Ma. 25:31-46; 1Te. 4:16,17; 2Te. 1:6-10

Jumala, Pyhä Henki

20. viikko

K. 53. Mitä uskot koskien Pyhää Henkeä?

 

1. Hän on tosi ja iankaikkinen Jumala, kuten Isä ja Poikakin [1]

 

2. Hän on myös minulle annettu,[2]

 

o tehdäkseen minut oikean uskon kautta osalliseksi Kristuksesta ja kaikista Hänen lahjoistaan[3]

 

o lohdutukseksi[4]

 

o ollakseen kanssani ikuisesti[5]

 

[1] 1Ms. 1:1,2; Ma. 28:19; Apt. 5:3,4; 1Ko. 3:16 [2] 1Ko. 6:19; 2Ko. 1:21,22; Gal. 4:6; Ef. 1:13 [3] Gal. 3:14; 1Pi. 1:2 [4] Joh. 15:26; Apt. 9:31 [5] Joh. 14:16,17; 1Pi. 4:14

21. viikko

K. 54. Mihin uskot koskien pyhää yhteistä kirkkoa?

Uskon, että koko ihmiskunnasta,[1] maailman alusta aina sen loppuun asti,[2] Jumalan Poika,[3] Henkensä ja Sanansa kautta,[4] kokoaa, puolustaa ja säilyttää itsellensä [5] oikean uskon yhteydessä,[6] iankaikkiseen elämään valitun kirkon.[7] Uskon myös olevani tämän kirkon elävä jäsen, sekä pysyväni siinä ikuisesti.[8]

[1] 1Ms. 26:4; Ilm. 5:9 [2] Jes. 59:21; 1Ko. 11:26 [3] Joh. 10:11; Apt. 20:28; Ef. 4:11-13; Ko. 1:18 [4] Ro. 1:16; 10:14-17; Ef. 5:26 [5] Ps. 129:1-5; Ma. 16:18; Joh. 10:28-30 [6] Apt. 2:42-47; Ef. 4:1-6 [7] Ro. 8:29; Ef. 1:3-14 [8] Ps. 23:6; Joh. 10:27,28; 1Ko. 1:4-9; 1Pi. 1:3-5

K. 55. Mitä ymmärrät pyhäin yhteydellä?

 

1. Että uskovilla, Kristuksen jäseninä, kaikilla ja kaikkialla, on yhteys Hänen kanssaan ja, että he ovat osallisia kaikista Hänen aarteistaan ja lahjoistaan.[1]

 

2. Että kaikki ovat velvollisia käyttämään lahjojaan auliisti ja iloiten toisten jäsenten hyödyksi ja hyvinvoinniksi.[2]

 

[1] Ro. 8:32; 1Ko. 6:17; 12:4-7,12,13; 1Jo. 1:3 [2] Ro. 12:4-8; 1Ko. 12:20-27; 13:1-7; Fil. 2:4-8

K. 56. Mihin uskot koskien syntien anteeksiantamista?

Uskon, ettei Jumala, Kristuksen hyvityksen johdosta, enää muista syntejäni,[1] eikä syntistä luontoani, jota vastaan minun on kilvoiteltava koko elämäni ajan,[2] vaan Hän armollisesti lukee hyväkseni Kristuksen vanhurskauden vapauttaakseen minut tuomiolta ikuisesti.[3]

[1] Ps. 103:3,4,10,12; Miika. 7:18,19; 2Ko. 5:18-21; 1Jo. 1:7; 2:2 [2] Ro. 7:21-25 [3] Joh. 3:17,18; 5:24; Ro. 8:1,2

22. viikko

K. 57. Mitä lohtua saat ruumiin ylösnousemuksesta?

Ei ainoastaan sieluni nouse (joka heti kuoleman jälkeen viedään päänsä Kristuksen tykö),[1] vaan Kristuksen voimasta vieläpä itse lihani nousee yhdistyen jälleen sieluuni ja tulee Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltaiseksi.[2]

[1] Lu. 23:43; Fil. 1:21-23 [2] Job 19:25,26; 1Ko. 15:20,42-46,54; Fil. 3:21; 1Jo. 3:2

K. 58. Mitä lohtua saat iankaikkista elämää koskevasta kohdasta?

Jo nyt tunnen sydämessäni iankaikkisen ilon alun,[1] mutta tämän elämän jälkeen tulen omistamaan täydellisen autuuden, sellaisen, jota silmä ei ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, eikä ihmisen sydän käsittänyt-- siinä ylistääkseni Jumalaa iankaikkisesti.[2]

[1] Joh. 17:3; Ro. 14:17; 2Ko. 5:2,3 [2] Joh. 17:24; 1Ko. 2:9

23. viikko

K. 59. Mutta miten tähän kaikkeen uskominen sinua auttaa?

Siten, että Kristuksessa olen vanhurskas Jumalan edessä ja iankaikkisen elämän perillinen.[1]

[1] Hab. 2:4; Joh. 3:36; Ro. 1:17; 5:1,2

K. 60. Miten olet Jumalan edessä vanhurskas?

Ainoastaan aidosta uskosta Jeesukseen Kristukseen.[1] Vaikka omatuntoni minua syyttää siitä, että olen raskaasti rikkonut kaikkia Jumalan käskyjä, enkä ikinä ole niistä yhtäkään pitänyt,[2] ja vaikka vieläkin olen taipuvainen kaikkeen pahaan,[3] niin Jumala, ilman minkäänlaista ansiotani,[4] pelkästä armosta,[5] lukee hyväkseni Kristuksen täydellisen hyvityksen, oikeamielisyyden ja pyhyyden.[6] Nämä Hän suo minulle, ikään kuin en olisi syntinen, enkä ikinä olisi syntiä tehnyt, ihan kuin olisin itse saavuttanut kaiken sen kuuliaisuuden, jonka Kristus suoritti puolestani,[7] jos vain hyväksyn tämän lahjan uskovalla sydämellä.[8]

[1] Ro. 3:21-28; Gal. 2:16; Ef. 2:8,9; Fil. 3:8-11 [2] Ro. 3:9,10 [3] Ro. 7:23 [4] 5Ms. 9:6; Hes. 36:22; Tit. 3:4,5 [5] Ro. 3:24; Ef. 2:8 [6] Ro. 4:3-5; 2Ko. 5:17-19; 1Jo. 2:1,2 [7] Ro. 4:24,25; 2Ko. 5:21 [8] Joh. 3:18; Apt. 16:30,31; Ro. 3:22

K. 61. Miksi sanot, että olet vanhurskas ainoastaan uskosta?

Ei niin, että olisin Jumalalle kelvollinen uskoni arvokkuuden tähden, sillä vanhurskauteni Jumalan edessä koostuu ainoastaan Kristuksen hyvityksestä, oikeamielisyydestä ja pyhyydestä.[1] Voin vastaanottaa tämän vanhurskauden ja tehdä sen omakseni ainoastaan uskon kautta.[2]

[1] 1Ko. 1:30,31; 2:2 [2] Ro. 10:10; 1Jo. 5:10-12

24. viikko

K. 62. Mutta miksi eivät hyvät tekomme voi tehdä meistä Jumalalle kelvollisia, tai edes osaksi myötävaikuttaa vanhurskaudeksemme?

Koska Jumalan tuomion edessä kelpaavan vanhurskauden on oltava ehdottoman tahratonta ja täydessä sopusoinnussa Jumalan lain kanssa,[1] kun sitä vastoin meidän parhaat tekomme ovat kaikki epätäydellisiä ja synnin saastuttamia.[2]

[1] 5Ms. 27:26; Gal. 3:10 [2] Jes. 64:6

K. 63. Mutta eivätkö hyvät tekomme ansaitse mitään, vaikka Jumala lupaa ne palkita tässä ja tulevassa elämässä?

Tätä palkkaa ei ansaita; se on armon lahja.[1]

[1] Lu. 17:10; Ro. 11:6

K. 64. Eikö tämä oppi tee ihmisistä huolimattomia ja paheellisia?

Ei, sillä on mahdotonta, etteivät oikean uskon kautta Kristukseen oksastetut tuottaisi kiitoksen hedelmiä.[1]

[1] Lu. 6:43-45; Joh. 15:5

Sakramentit

25. viikko

K. 65. Mistä tulee tämä usko, jonka kautta ainoastaan meillä on osallisuus Kristukseen ja kaikkiin Hänen siunauksiinsa?

Pyhältä Hengeltä,[1] joka vaikuttaa sen sydämissämme pyhän evankeliumin saarnan kautta[2] ja vahvistaa sen pyhien sakramenttien käytön kautta.[3]

[1] Joh. 3:5; 1Ko. 2:10-14; Ef. 2:8; Fil. 1:29 [2] Ro. 10:17; 1Pi. 1:23-25 [3] Ma. 28:19,20; 1Ko. 10:16

K. 66. Mitä ovat sakramentit?

Sakramentit ovat pyhiä, näkyviä merkkejä ja sinettejä, jotka Jumalan on asettanut, jotta niiden käytön kautta Hän voisi vielä täydellisemmin julistaa ja sinetöidä meihin evankeliumin lupauksen.[1] Ja lupaus on tämä: Jumala armollisesti suo meille syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän ainoastaan Kristuksen ristin uhrin vuoksi.[2]

[1] 1Ms. 17:11; 5Ms. 30:6; Ro. 4:11 [2] Ma. 26:27,28; Apt. 2:38; Heb. 10:10

K. 67. Ovatko sitten molemmat, sekä Sana, että sakramentit, tarkoitetut kohdistamaan uskomme Jeesuksen Kristuksen ristin uhriin ainoana pelastuksemme perustuksena?

Totisesti. Evankeliumissa Pyhä Henki opettaa meitä ja sakramenttien kautta vakuuttaa meille, että koko pelastuksemme lepää Kristuksen ainoan ristin uhrin varassa.[1]

[1] Ro. 6:3; 1Ko. 11:26; Gal. 3:27

K. 68. Monta sakramenttia on Kristus asettanut Uudessa Testamentissa?

Kaksi: pyhä kaste ja pyhä ehtoollinen.[1]

[1] Ma. 28:19,20; 1Ko. 11:23-26

Pyhä kaste

26. viikko

K. 69. Miten pyhä kaste muistuttaa ja vakuuttaa sinua siitä, että Kristuksen kertakaikkinen uhri hyödyttää sinua?

Tällä tavalla: Kristus asetti tämän ulkoisen pesun[1] ja liitti siihen lupauksen: yhtä varmasti kuin vesi pesee ruumiin epäpuhtauden, niin Hänen verensä ja Henkensä pesee pois sieluni epäpuhtauden, eli kaikki syntini.[2]

[1] Ma. 28:19; Apt. 2:38 [2] Ma. 3:11; Mark 16:16; Joh. 1:33; Ro. 6:3,4; 1Pi. 3:21

K. 70. Mitä tarkoittaa tulla pestyksi Kristuksen veressä ja Hengessä?

Tulla pestyksi Kristuksen veressä tarkoittaa syntien anteeksiannon omistamista, Jumalan armosta ja Kristuksen veren takia, joka vuodatettiin puolestamme ristillä.[1] Tulla pestyksi Kristuksen Hengessä tarkoittaa Pyhän Hengen uudistavaa työtä, jolla Hän pyhittää meidät Kristuksen ruumiin jäseniksi, jotta yhä enemmän kuolisimme synnille ja kulkisimme pyhässä ja nuhteettomassa elossa.[2]

[1] Hes. 36:25; Sak. 13:1; Ef. 1:7; Heb. 12:24; 1Pi. 1:2; Ilm. 1:5; 7:14 [2] Joh. 3:5-8; Ro. 6:4; 1Ko. 6:11; Ko. 2:11,12

K. 71. Missä Kristus lupaa, että olemme osallisia Hänen verensä ja Henkensä pesusta yhtä varmasti kuin kasteen vesipesustakin?

Kasteen asetuksessa, jossa Hän sanoo: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Mat. 28:19). Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen (Mr. 16:16). Tämä lupaus toistuu siellä missä Kirjoitukset kutsuvat kastetta syntien pois pesuksi ja uudestisyntymisen pesoksi (Ti. 3:5; Apt. 22:16).

27. viikko

K. 72. Onko sitten tämä ulkoinen vesipesu itsessänsä syntien poispesu?

Ei ole. Vain Jeesuksen Kristuksen veri ja Pyhä Henki puhdistavat meidät kaikista synneistä.[1]

[1] Ma. 3:11; 1Pi. 3:21; 1Jo. 1:7

K. 73. Miksi sitten Pyhä Henki kutsuu kastetta syntien pois pesuksi ja uudestisyntymisen pesoksi?

Jumala puhuu näin hyvästä syystä. Hän tahtoo opettaa meille, että Kristuksen veri ja Henki poistaa syntimme, kuten vesi poistaa ruumiin lian.[1] Mutta enemmänkin, kuten vedellä pestyinäkin olemme puhdistuneet ruumiillisesti, niin Hän tahtoo vakuuttaa meille, että tämän taivaallisen vakuuden ja merkin kautta olemme todella hengellisesti puhdistettuja synneistämme.[2]

[1] 1Ko. 6:11; Ilm. 1:5; 7:14 [2] Apt. 2:38; Ro. 6:3,4; Gal. 3:27

K. 74. Pitäisikö myös sylilapset kastaa

Kyllä. Lapset ja aikuiset kuuluvat Jumalan liittoon ja seurakuntaan.[1] Sama lupaus, lunastus synnistä Kristuksen veren kautta ja uskoa vaikuttava Pyhä Henki, kuuluu heille, kuten aikuisillekin.[2] Heidät siis tulee kasteen, eli liiton merkin kautta oksastaa kristillisen kirkon jäseniksi ja erottaa uskottomien lapsista.[3] Tämä tehtiin Vanhassa Liitossa ympärileikkauksella,[4] jonka tilalle Uudessa Liitossa asetettiin kaste.[5]

[1] 1Ms. 17:7; Ma. 19:14 [2] Ps. 22:11; Jes. 44:1-3; Apt. 2:38,39; 16:31 [3] Apt. 10:47; 1Ko. 7:14 [4] 1Ms. 17:9-14 [5] Ko. 2:11-13

Herran pyhä ehtoollinen

28. viikko

K. 75. Miten Herran pyhä ehtoollinen muistuttaa ja vakuuttaa sinua siitä, että olet osallinen Kristuksen kertakaikkiseen uhriin ja kaikkiin Hänen lahjoihinsa?

Tällä tavalla: Kristus on käskenyt minua ja kaikkia uskovia syömään tästä murretusta leivästä ja juomaan tästä maljasta Hänen muistokseen. Tähän käskyyn Hän liitti nämä lupaukset:[1]

 

1. Yhtä varmasti, kuin näen silmilläni Herran leivän murrettavan ja maljan annettavan minulle, niin yhtä varmasti oli Hänen ruumiinsa uhrattu ja Hänen verensä vuodatettu ristillä puolestani.

 

2. Yhtä varmasti, kuin saan papin kädestä ja maistan suullani Herran leivän ja maljan, niin yhtä varmasti Hän itse ravitsee ja virvoittaa sieluani iankaikkiseen elämään ristiinnaulitulla ruumiillaan ja vuodatetulla verellään.

 

[1] Ma. 26:26-28; Mark 14:22-24; Lu. 22:19,20; 1Ko. 11:23-25

K. 76. Mitä tarkoittaa Kristuksen ristiinnaulitun ruumiin syöminen ja Hänen vuodatetun verensä juominen?

 

1. Vastaanottaa uskovalla sydämellä Kristuksen koko kärsimys ja kuolema ja siten saada syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä.[1]

 

2. Yhdistyä yhä enemmän Hänen pyhään ruumiiseensa Pyhän Hengen kautta, joka asuu molemmissa, sekä Kristuksessa, että meissä.[2]

 

Joten, vaikka Kristus on taivaassa[3] ja me olemme maassa, niin silti olemme lihaa Hänen lihastaan ja luuta Hänen luustaan,[4] ja me ainiaaksi elämme yhden Hengen hallitsemina, kuten ruumiimme jäsenetkin ovat yhden sielun hallitsemia.[5]

[1] Joh. 6:35,40,50-54 [2] Joh. 6:55,56; 1Ko. 12:13

[3] Apt. 1:9-11; 3:21; 1Ko. 11:26; Ko. 3:1 [4] 1Ko. 6:15,17; Ef. 5:29,30; 1Jo. 4:13 [5] Joh. 6:56-58; 15:1-6; Ef. 4:15,16

K. 77.* Missä Kristus lupaa, että uskovat ovat osallisia Hänen ruumiinsa ja verensä ravintoon ja virvoitukseen yhtä varmasti kuin ehtoollispöydän leipään ja viiniinkin?

Herran ehtoollisen asetuksessa: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni." (1Ko. 11:23-26) Paavali toistaa tämän lupauksen sanoessaan: Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? 17 Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. (1Ko. 10:16,17)

29. viikko

K. 78. Muuttuvatko leipä ja viini Kristuksen oikeaksi ruumiiksi ja vereksi?

Eivät. Kuten kasteen vesikään ei muutu Kristuksen vereksi, eikä se ole itse syntien poispesu, vaan se on yksinkertaisesti Jumalan merkki ja vakuus.[1] Näin ei myöskään leipä Herran Ehtoollisessa muutu itse Kristuksen ruumiiksi,[2] vaikkakin sitä kutsutaan Kristuksen ruumiiksi,[3] sakramenttien luonnon ja kielen mukaisesti.[4]

[1] Ef. 5:26; Tit. 3:5 [2] Ma. 26:26-29 [3] 1Ko. 10:16,17; 11:26-28 [4] 1Ms. 17:10,11; 2Ms. 12:11,13; 1Ko. 10:3,4; 1Pi. 3:21

K. 79. Miksi sitten Kristus kutsuu leipää Hänen ruumiikseen, tai maljaa Hänen verekseen, tai uudeksi liitoksi Hänen veressään? Ja miksi Paavali puhuu Kristuksen ruumiin ja veren osallisuudesta?

Kristus puhuu näin hyvästä syystä: Hän tahtoo Ehtoollisensa kautta opettaa, että samoin kuin leipä ja viini ravitsevat meitä ajallisessa elämässä, niin myös Hänen ristiinnaulittu ruumiinsa ja vuodatettu verensä ovat meille totista ruokaa ja juomaa ikuista elämää varten.[1] Mutta enemmänkin, Hän tahtoo vakuuttaa meille tämän näkyvän merkin ja vakuuden kautta, että:

 

1. Pyhän Hengen työn kautta olemme osallisia Hänen oikeasta ruumiistaan ja verestään yhtä varmasti, kuin vastaanotamme suullamme nämä pyhät tunnukset Hänen muistokseen[2]

 

2. kaikki Hänen kärsimyksensä ja Hänen kuuliaisuutensa ovat yhtä varmasti meidän, ihan kuin olisimme itse henkilökohtaisesti kärsineet ja maksaneet synneistämme[3]

 

[1] Joh. 6:51,55 [2] 1Ko. 10:16,17; 11:26 [3] Ro. 6:5-11

30. viikko

K. 80. Mitä eroa on Herran ehtoollisen ja roomalaiskatolisen messun välillä?

Tätä kysymystä ei alkuperäinen versio katekismuksesta sisältänyt ollenkaan. Se ohitetaan myös tässä suomennuksessa, mutta sille varataan kysymysnumero helpottamaan yhdenmukaisuutta myöhempien laitosten kanssa.

K. 81. Keiden tulee osallistua Herran ehtoolliseen?

Niiden, jotka ovat oikeasti tyytymättömiä itseensä syntiensä tähden, mutta silti luottavat, että nämä ovat anteeksiannetut ja että heidän jäljellä oleva heikkoutensa peittyy Kristuksen kärsimyksen ja kuoleman tähden, ja jotka myös tahtovat yhä enemmän lujittaa uskoansa, sekä oikaista elämäänsä. Mutta tekopyhät ja katumattomat syövät ja juovat tuomioksensa.[1]

[1] 1Ko. 10:19-22; 11:26-32

K. 82. Tuleeko myös sellaiset päästää Herran ehtoolliselle, jotka sanoin ja teoin ilmaisevat epäuskonsa ja jumalattomuutensa?

Ei tule, sillä tämä häpäisisi Jumalan liiton ja sytyttäisi Jumalan kiivauden koko seurakuntaa kohtaan.[1] Täten, Kristuksen ja Hänen apostoliensa opetuksen mukaisesti, Kristuksen kirkko on velvoitettu, taivaan valtakunnan avainten virallisella käytöllä, sulkemaan sellaiset henkilöt pois, aina siihen asti, että he oikaisevat elämänsä.

[1] Ps. 50:16,17; Jes. 1:11-18; 66:3; 1Ko. 11:17-34

31. viikko

K. 83. Mitä ovat taivaan valtakunnan avaimet?

Pyhän evankeliumin saarna ja kirkkokuri. Näiden kahden kautta taivaan valtakunta aukeaa uskoville ja sulkeutuu epäuskoisilta.[1]

[1] Ma. 16:19; Joh. 20:21-23

K. 84. Miten taivaan valtakunta aukeaa ja sulkeutuu evankeliumin saarnan kautta?

Kristuksen käskyn mukaan taivaan valtakunta aukeaa, kun julistetaan ja julkisesti todistetaan kaikille uskoville, että niin usein kuin he vain hyväksyvät oikeassa uskossa evankeliumin lupauksen, niin Jumala todella anteeksiantaa heille kaikki heidän syntinsä Kristuksen ansion tähden. Taivaan valtakunta taas sulkeutuu, kun julistetaan ja todistetaan kaikille epäuskoisille ja ulkokullatuille, että ilman parannusta Jumalan viha ja ikuinen kadotus lepää heidän päällänsä. Jumala tulee tuomitsemaan tämän evankeliumin todistuksen kautta, sekä tässä, että tulevassa elämässä.[1]

[1] Ma. 16:19; Joh. 3:31-36; 20:21-23

K. 85. Miten taivaan valtakunta aukeaa ja sulkeutuu kirkkokurin kautta?

Kristuksen käskyn mukaan kristityiksi itseään kutsuvia ihmisiä, jotka osoittavat epäkristillisyytensä opillaan tai elämällään on toistuvasti veljellisesti nuhdeltava. Mikäli he jatkavat hairahduksissaan tai pahuudessaan, jopa kirkon viranhaltijoiden kehotuksista huolimatta, heiltä kielletään sakramentit ja heidät suljetaan kirkon vanhimpien toimesta kristillisestä yhteydestä ja itse Jumalan toimesta Kristuksen valtakunnasta.[1] Heidät vastaanotetaan uudestaan Kristuksen ja kirkon jäseninä, kunhan he lupaavat ja osoittavat todellista parannusta.[2]

[1] Ma. 18:15-20; 1Ko. 5:3-5, 11-13; 2Te. 3:14,15 [2] Lu. 15:20-24; 2Ko. 2:6-11

32. viikko

K. 86. Miksi meidän on silti tehtävä hyviä tekoja, kun kerran olemme lunastetut kurjuudestamme yksin armosta, Kristuksen kautta ja ilman mitään omaa ansiotamme?

Koska Kristus, lunastettuaan meidät verellänsä, myös uudistaa meidät Pyhän Henkensä kautta Hänen kuvaksensa niin, että koko elämällämme osoittaisimme kiitollisuutemme Jumalalle Hänen lahjoistaan[1] ja, että Hän saisi kauttamme kunnian.[2] Edelleen, jotta me itse vakuuttuisimme uskostamme sen hedelmistä[3] ja, jotta jumalisella elämällämme voittaisimme lähimmäisemme Kristukselle.[4]

[1] Ro. 6:13; 12:1,2; 1Pi. 2:5,9-10,12 [2] Ma. 5:16; 1Ko. 6:19,20 [3] Ma. 7:17,18; Gal. 5:22-24; 2Pi. 1:10,11 [4] Ro. 14:17-19; 1Pi. 3:1,2

K. 87. Voivatko ne pelastua, jotka eivät käänny Jumalan puoleen kiittämättömästä ja katumattomasta elämästään?

Eivät suinkaan. Kirjoitukset sanovat, ettei kukaan siveetön, epäjumalanpalvelija, avionrikkoja, varas, ahne, juopottelija, pilkkaaja, rosvo, tai vastaava peri Jumalan valtakuntaa.[1]

[1] 1Ko. 6:9,10; Gal. 5:19-21; Ef. 5:5,6; 1Jo. 3:14

33. viikko

K. 88. Mitä kuuluu oikeaan parannukseen, tai ihmisen kääntymykseen?

Kaksi asiaa:

 

1. vanhan luonnon kuolema

 

2. uuden luonnon syntymä[1]

 

[1] Ro. 6:1-11; 1Ko. 5:7; 2Ko. 5:17; Ef. 4:22-24; Ko. 3:5-10

K. 89. Mitä on vanhan luonnon kuolema?

Se on syntimme tuottamaa aitoa murhetta, sekä synnin enenevää vihaamista ja karttamista.[1]

[1] Ps. 51:5,6,19; Joel 2:12,13; Ro. 8:12,13; 2Ko. 7:10

K. 90. Mitä on uuden luonnon syntymä?

Se on aitoa autuutta Jumalassa Kristuksen kautta[1], sekä iloa Jumalan tahdon mukaisessa elämässä ja kaikissa hyvissä töissä.[2]

[1] Ps. 51:10,14; Jes. 57:15; Ro. 5:1; 14:17 [2] Ro. 6:10,11; 7:22; Gal. 2:20

K. 91. Mitä ovat hyvät työt?

Ne ovat vain sellaiset teot, jotka nousevat oikeasta uskosta,[1] jotka ovat sopusoinnussa Jumalan lain kanssa[2] ja, jotka tehdään Hänen kunniakseen;[3] eivätkä sellaiset teot, jotka perustuvat omiin mielipiteisiimme, tai inhimillisiin ohjenuoriin.[4]

[1] Joh. 15:5; Ro. 14:23; Heb. 11:6 [2] 3Ms. 18:4; 1Sa. 15:22; Ef. 2:10 [3] 1Ko. 10:31 [4] 5Ms. 12:32; Jes. 29:13; Hes. 20:18,19; Ma. 15:7-9

34. viikko

K. 92. Mitä Jumala sanoo laissaan?

Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

 

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

 

 

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

 

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

 

4. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

 

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

 

6. Älä tapa.

 

7. Älä tee huorin.

 

8. Älä varasta.

 

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

 

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

 

[1] 2Ms. 20:1-17; 5Ms. 5:6-21

K. 93. Miten nämä käskyt jaotellaan?

Kahteen osaan. Ensimmäinen osa opettaa meille miten tulee elää suhteessa Jumalaan, toinen osa opettaa meille velvollisuuksistamme lähimmäistämme kohtaan.[1]

[1] Ma. 22:37-40

K. 94. Mitä Jumala vaatii ensimmäisessä käskyssä?

Että itse pelastukseni tähden kartan ja pakenen kaikkea epäjumalanpalvelusta,[1] noituutta, taikauskoa,[2] sekä pyhien, tai muiden luotujen avuksihuutamista.[3] Edelleen, että koko sydämestäni oikein oppisin:

 

tuntemaan ainoan oikean Jumalan,[4]

 

Häneen yksin luottamaan,[5]

 

kaikessa nöyryydessä[6] ja kärsivällisyydessä[7] Hänelle alistumaan

 

odottamaan kaikkea hyvää vain Häneltä[8]

 

rakastamaan,[9] pelkäämään,[10] ja kunnioittamaan Häntä[11]

 

Lyhyesti, että hylkäisin kaiken ennemmin kuin millään lailla toimisin Hänen tahtoansa vastaan.[12]

[1] 1Ko. 6:9,10; 10:5-14; 1Jo. 5:21 [2] 3Ms. 19:31; 5Ms. 18:9-12

[3] Ma. 4:10; Ilm. 19:10; 22:8,9 [4] Joh. 17:3 [5] Jer. 17:5,7 [6] 1Pi. 5:5,6 [7] Ro. 5:3,4; Fil. 2:14; Ko. 1:11; Heb. 10:36 [8] Ps. 104:27,28; Jes. 45:7; Jaak. 1:17 [9] 5Ms. 6:5 [10] 5Ms. 6:2; Ps. 111:10; Snl. 1:7; 9:10; Ma. 10:28; 1Pi. 1:17 [11] 5Ms. 6:13; 10:20 [12] Ma. 5:29,30; 10:37-39; Apt. 5:29

K. 95. Mitä on epäjumalanpalvelus?

Luottamuksen asettaminen johonkin muuhun kuin Sanassaan itsestänsä ilmoittaneeseen ainoaan oikeaan Jumalaan on epäjumalanpalvelusta.[1]

[1] 1Aik. 16:26; Gal. 4:8,9; Ef. 5:5; Fil. 3:19

35. viikko

K. 96. Mitä Jumala vaatii toisessa käskyssä?

Ettemme tekisi millään tavalla minkäänlaista jumalankuvaa,[1] emmekä palvelisi Häntä millään muulla tavalla, kuin Hän on Sanassaan käskenyt.[2]

[1] 5Ms. 4:15-19; Jes. 40:18-25; Apt. 17:29; Ro. 1:23 [2] 3Ms. 10:1-7; 5Ms. 12:30; 1Sa. 15:22,23; Ma. 15:9; Joh. 4:23,24

K. 97. Emmekö saa tehdä minkäänlaista kuvaa?

Jumalaa ei voi, eikä saa kuvata mitenkään näkyvästi. Luotuja voidaan kuvata, mutta Jumala kieltää kaikkien kuvien pitämisen, tai tekemisen, mikäli tarkoituksena on niiden palvominen, tai Jumalan palvelu niiden kautta.[1]

[1] 2Ms. 34:13,14,17; 4Ms. 33:52; 2Ku. 18:4,5

K. 98. Mutta eikö kuvia voida sietää kirkoissa "maallikoiden kirjoina"?

Ei voida, sillä meidän ei tule olla Jumalaa viisaampia. Hän ei tahdo opettaa kansaansa mykkien kuvien kautta,[1] vaan Hänen Sanansa elävän saarnan kautta.[2]

[1] Jer. 10:8; Hab. 2:18-20 [2] Ro. 10:14,15,17; 2Ti. 3:16,17; 2Pi. 1:19

36. viikko

K. 99. Mitä kolmas käsky vaatii?

Me emme saa pilkata tai väärinkäyttää Jumalan nimeä kiroamalla,[1] väärin vannomalla,[2] tai turhilla valoilla, emmekä saa osallistua tällaisiin inhottaviin synteihin hiljaisina sivustakatsojina.[4] Sanalla sanoen, meidän tulee käyttää Jumalan pyhää nimeä vain pelolla ja kunnioituksella,[5] jotta voisimme oikein tunnustaa Häntä,[6] rukoilla Häntä,[7] sekä ylistää Häntä kaikilla sanoillamme ja teoillamme.[8]

[1] 3Ms. 24:10-16 [2] 3Ms. 19:12 [3] Ma. 5:37; Jaak. 5:12 [4] Snl. 29:24 [5] Ps. 99:1-5; Jes. 45:23; Jer. 4:2 [6] Ma. 10:32,33; Ro. 10:9,10 [7] Ps. 50:14,15; 1Ti. 2:8 [8] Ro. 2:24; Ko. 3:17; 1Ti. 6:1

K. 100. Onko Jumalan nimen pilkkaaminen kiroamalla ja manaamalla todella niin vakava synti, että Jumalan on vihainen myös niille, jotka eivät auta kykyjensä mukaan estämään ja kieltämään sitä?

Varmasti,[1] sillä mikään synti ei ole suurempi, tai enemmän Jumalan vihaa herättävä, kuin Hänen nimensä pilkkaaminen. Siksi Hän sääti siitä kuolemantuomion.[2]

[1] 3Ms. 5:1 [2] 3Ms. 24:16

37. viikko

K. 101. Mutta voimmeko vannoa valan Jumalan nimeen, jos teemme sen hurskaasti?

Kyllä, Jumalan kunniaksi ja lähimmäisemme hyväksi voimme vannoa valan, jos

 

esivalta sitä alamaisiltaan vaatii

 

se on tarpeellista uskollisuuden ja totuuden edistämiseksi

 

Tällainen vala perustuu Jumalan Sanaan,[1] joten Vanhan- ja Uuden Testamentin pyhät tekivät oikein sitä käyttäessään.[2]

[1] 5Ms. 6:13; 10:20; Jer. 4:1,2; Heb. 6:16 [2] 1Ms. 21:24; 31:53; Joos. 9:15; 1Ku. 1:29,30; Ro. 1:9

K. 102. Voimmeko myös vannoa pyhien, tai muitten luotujen nimeen?

Emme. Laillinen vala kutsuu Jumalaa, ainoaa sydämen tuntijaa, todistamaan valani totuudellisuutta, sekä rankaisemaan minua, mikäli vannon väärin.[1] Kenellekään luodulle ei saa antaa tällaista kunniaa.[2]

[1] Ro. 9:1; 2Ko. 1:23 [2] Ma. 5:34-37; 23:16-22; Jaak. 5:12

38. viikko

K. 103. Mitä Jumala vaatii neljännessä käskyssä?

 

1. Että evankeliumin virkaa ja sen opetustyötä ylläpidetään.[1] Ja, että olen säännöllisesti läsnä Jumalan kirkossa, etenkin lepopäivänä:[2]

 

o kuullakseni Jumalan Sanaa[3]

 

o käyttääkseni sakramentteja[4]

 

o rukoillakseni Jumalaa julkisesti[5]

 

o antaakseni kristillistä avustusta köyhille[6]

 

2. Että elämäni kaikkina päivinä lepään pahoista töistäni, antaen Herran tehdä työtänsä minussa Henkensä kautta, näin aloittaakseni ikuisen sapatinlevon jo tässä elämässä.[7]

 

[1] 5Ms. 6:4-9; 20-25; 1Ko. 9:13,14; 2Ti. 2:2; 3:13-17; Tit. 1:5 [2] 5Ms. 12:5-12; Ps. 40:9,10; 68:27; Apt. 2:42-47; Heb. 10:23-25 [3] Ro. 10:14-17; 1Ko. 14:26-33; 1Ti. 4:13 [4] 1Ko. 11:23,24 [5] Ko. 3:16; 1Ti. 2:1 [6] 1Ko. 16:2; 2Ko. 8-9 [7] Jes. 66:23; Heb. 4:9-11

39. viikko

K. 104. Mitä Jumala vaatii viidennessä käskyssä?

Että osoitan kunnioitusta, rakkautta ja uskollisuutta isälleni ja äidilleni, sekä kaikille auktoriteeteilleni, alistuen asiaankuuluvalla kuuliaisuudella heidän hyvään opetukseensa ja kuriinsa.[1] Ja myös, että suhtaudun kärsivällisyydellä heidän heikkouksiinsa ja puutteisiinsa,[2] sillä Jumala tahtoo hallita meitä heidän kauttansa.[3]

[1] 2Ms. 21:17; Snl. 1:8; 4:1; Ef. 5:21,22; Ko. 3:18-4:1 [2] Snl. 20:20; 23:22; 1Pi.2:18 [3] Ma. 22:21, Ro. 13:1-8; Ef. 6:1-9

40. viikko

K. 105. Mitä Jumala vaatii kuudennessa käskyssä?

Etten itse, tai toisen ihmisen kautta ajatuksillani, sanoillani, tai eleilläni, puhumattakaan teoillani, häpäise, vihaa, vahingoita, tai tapa lähimmäistäni,[1] vaan minun tulee hylätä kostonhalu kokonaan.[2] Edelleen, minun ei tule vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa itseäni.[3] Siksi myös murhien estämiseksi esivalta kantaa miekkaa.[4]

[1] 3Ms. 19:17,18; Ma. 5:21,22 [2] Snl. 25:21,22; Ma. 18:35; Ro. 12:19; Ef. 4:26 [3] Ma. 4:7; 26:52; Ro. 13:11-14 [4] 1Ms. 9:6; 2Ms. 21:14; Ro. 13:4

K. 106. Mutta eikö tämä käsky puhu ainoastaan tappamisesta?

Jumala, kieltäessään murhat, opettaa meille, että Hän vihaa murhien juuria, kuten kateutta, vihamielisyyttä, kiukkua, sekä kostonhalua,[1] ja että Hän pitää näitä kaikkia murhina.[2]

[1] Snl. 14:30; Ro. 1:29; 12:19; Gal. 5:19-21; 1Jo. 2:9-11; Jaak. 1:20 [2] 1Jo. 3:15

K. 107. Riittääkö siis se, ettemme tapa lähimmäistämme millään tuollaisella tavalla?

Ei riitä. Tuomitessaan kateuden, vihamielisyyden ja kiivastuksen, Jumala käskee meitä rakastamaan lähimmäistämme kuten itseämme,[1] osoittamaan hänelle kärsivällisyyttä, sovintoa, lempeyttä, armeliaisuutta ja ystävällisyyttä,[2] sekä suojelemaan häntä vahingolta parhaan kykymme mukaan, vieläpä tekemään hyvää vihollisillemme.[3]

[1] Ma. 7:12; 22:39; Ro. 12:10 [2] Ma. 5:5; Lu. 6:36; Ro. 12:18; Gal. 6:1,2; Ko. 3:12; 2Pi. 3:8 [3] 2Ms. 23:4,5; Ma. 5:44,45; Ro. 12:20

41. viikko

K. 108. Mitä seitsemäs käsky meille opettaa?

Että Jumala tuomitsee kaiken haureuden.[1] Niin myös meidän tulee sydämestämme inhota haureutta[2] ja elää siveellistä ja kurinalaista elämää, sekä pyhän avioliiton sisällä, että sen ulkopuolella.[3]

[1] 3Ms. 18:30; Ef. 5:3-5 [2] Juud. 22,23 [3] 1Ko. 7:1-9; 1Te. 4:3-8; Heb. 13:4

K. 109. Kieltääkö Jumala tässä käskyssä muuta kuin aviorikoksen ja vastaavat häpeälliset synnit?

Jumalan tahto on, että pidämme itsemme puhtaina ja pyhinä, koska olemme, sekä ruumiiltamme, että sielultamme Pyhän Hengen temppeleitä. Sen vuoksi Hän kieltää kaikki haureelliset teot, eleet, sanat, ajatukset, himot,[1] sekä kaiken mikä saattaa vietellä meidät haureuteen.[2]

[1] Ma. 5:27-29; 1Ko. 6:18-20 [2] 1Ko. 15:33; Ef. 5:18

42. viikko

K. 110. Mitä Jumala kieltää kahdeksannessa käskyssä?

Hän ei ainoastaan kiellä esivallan rankaisemaa selvää varkautta ja ryöstöä,[1] vaan myös pahat vehkeilyt ja juonet, jotka voiton saamiseksi harhauttaisivat lähimmäistämme, kuten väärät mitat ja painot, väärä kauppatavara tai raha, koronkiskonta,[2] tai mikä muu tahansa Jumalan kieltämä keino, jolla väkisin tai hämäten riistäisimme lähimmäistämme.[3] Jumala myös kieltää kaiken ahneuden,[4] sekä kaikkien Hänen lahjojensa väärinkäytön tai haaskauksen.[5]

[1] 2Ms. 22:1; 1Ko. 5:10; 6:10 [2] 5Ms. 25:13-16; Ps. 15:5; Snl. 11:1 Hes. 45:9-12 [3] Miika. 6:9-11; Lu. 3:14; 1Te. 4:6 [4] Lu. 12:15; Ef. 5:5 [5] Snl. 21:20; 23:20,21; Lu. 16:10-13

K. 111. Mitä Jumala sinulta vaatii tässä käskyssä?

Minun on edistettävä lähimmäiseni hyvinvointia kykyjeni mukaan ja kohdeltava häntä, kuten toivoisin muidenkin minua kohtelevan, sekä tehtävä työtä uskollisesti, jotta minulla olisi mistä antaa puutteessa olevalle.[1]

[1] Jes. 58:5-10; Ma. 7:12; Gal. 6:9,10; Ef. 4:28

43. viikko

K. 112. Mitä Jumala vaatii yhdeksännessä käskyssä?

Etten saa antaa väärää todistusta ketään vastaan, väännellä kenenkään sanoja, juoruta, herjata, tai olla mukana kenenkään hätäisessä tuomitsemisessa, tai syytettyä kuulematta.[1] Päinvastoin, minun on kaihdettava kaikkea valhetta ja vilpillisyyttä, jotka ovat Jumalan vihan alaisia perkeleen aseita.[2] Niin käräjillä, kuin kaikkialla muuallakin minun on rakastettava totuutta, puhuttava ja tunnustettava sitä vilpittömästi,[3] sekä tehtävä parhaani lähimmäiseni kunnian ja maineen puolustamiseksi ja edistämiseksi.[4]

[1] Ps. 15; Snl. 19:5,9; Ma. 7:1; Lu. 6:37; Ro. 1:28-32 [2] 3Ms. 19:11,12; Snl. 12:22; 13:5; Joh. 8:44; Ilm. 21:8 [3] 1Ko. 13:6; Ef. 4:25 [4] 1Pi. 3:8,9; 4:8

44. viikko

K. 113. Mitä kymmenes käsky meiltä vaatii?

Ettei pieninkään Jumalan käskyjen vastainen ajatus tai halu ikinä nousisi sydämestämme, vaan meidän pitää vihata koko sydämestämme kaikkea syntiä ja iloita kaikesta vanhurskaudesta.[1]

[1] Ps. 19:8-15; 139:23,24; Ro. 7:7,8

K. 114. Mutta voivatko Jumalaan kääntyneet kerrassaan pitää nämä käskyt?

Eivät voi. Tässä elämässä kaikista pyhimmilläkin on vasta pieni alku tästä kuuliaisuudesta.[1] Siitä huolimatta, he alkavat vakavalla tarkoituksella elämään, ei ainoastaan osan, vaan kaikkien Jumalan käskyjen mukaan.[2]

[1] Saar. 7:20; Ro. 7:14,15; 1Jo. 1:8 [2] Ps. 1:1,2; Ro. 7:22-25

K. 115. Miksi sitten Jumala tahtoo niin visusti saarnattavan kymmentä käskyä, jollei tässä elämässä kukaan voi niitä täydellisesti pitää?

 

1. Jotta elämämme halki tulisimme yhä enemmän tietoisiksi syntisestä luonnostamme ja siten etsisimme yhä halukkaammin syntien anteeksiantoa ja Kristuksen vanhurskautta.[1]

 

2. Jotta jatkuvasti pyytäisimme Jumalalta Pyhän Hengen armoa

 

o että olisimme innokkaita kaikissa hyvissä teoissa

 

o että Hän yhä enemmän uudistaisi meitä kuvansa kaltaiseksi

 

aina siihen asti kunnes saavutamme tavoitteemme, eli tämän elämän jälkeisen täydellisyyden.[2]

[1] Ps. 32:5; Ro. 3:19-26; 7:7,24,25; 1Jo. 1:9 [2] 1Ko. 9:24; Fil. 3:12-14; 1Jo. 3:1-3

45. viikko

K. 116. Miksi kristittyjen tarvitsee rukoilla?

Koska rukous on kaikista tärkein osa siitä kiitollisuudesta, jota Jumala meiltä edellyttää.[1] Ja koska Hän antaa armonsa ja Pyhän Henkensä vain niille, jotka lakkaamatta ja vilpittömällä halulla Häneltä niitä pyytävät ja Häntä niistä kiittävät.[2]

[1] Ps. 50:14,15; 116:12-19; 1Te. 5:16-18 [2] Ma. 7:7,8; Lu. 11:9-13

K. 117. Minkälainen on rukous, jonka Jumala kuulee?

 

1. Meidän tulee sydämestämme rukoilla ainoastaan yhtä ainoaa oikeaa, Sanassaan itsensä ilmoittanutta Jumalaa, pyytäen Häneltä kaikkea sitä, mitä Hän on käskenyt meidän pyytää.[1]

 

2. Meidän on perin pohjin tunnettava tarpeemme ja kurjuutemme, siten nöyrtyäksemme Jumalan edessä.[2]

 

3. Meidän on levättävä tällä horjumattomalla perustuksella: vaikka emme sitä ansaitse, niin Jumala varmasti kuulee rukouksemme Kristuksen, meidän Herramme tähden, kuten Hän on Sanassaan luvannut.[3]

 

[1] Ps. 145:18-20; Joh. 4:22-24; Ro. 8:26; Jaak. 1:5; 1Jo. 5:14; Ilm. 19:10 [2] 2Aik. 7:14; 20:12; Ps. 2:11; 34:19; Jes. 66:2 [3] Dan. 9:17-19; Ma. 7:8; Joh. 14:13,14; 16:23; Ro. 10:13; Jaak. 1:6

K. 118. Mitä Jumala on käskenyt meidän Häneltä pyytää?

Kaikkia ruumiimme ja sielumme tarvitsemia asioita, jotka Herramme Kristus sisällytti rukoukseen, jonka Hän itse meille opetti.[1]

[1] Ma. 6:33; Fil. 4:6; 1Pi. 5:7; Jaak. 1:17

K. 119. Mikä on tämä Herran opettama rukous?

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.[1]

[1] Ma. 6:9-13; Lu. 11:2-4

46. viikko

K. 120. Miksi Kristus käskee meitä puhuttelemaan Jumalaa Isänämme?

Herättääkseen meissä heti rukouksemme alussa sitä lapsenmielistä kunnioitusta ja luottamusta Jumalaan, joka on rukouksemme perusta: Jumalasta on tullut Isämme Kristuksen tähden. Jos

isämme eivät kiellä meiltä maallisia asioita, niin sitä vähemmän taivaallinen Isämme kieltää meiltä uskossa pyytämäämme.[1]

[1] Ma. 7:9-11; Lu. 11:11-13; 1Pi. 1:17

K. 121. Miksi on lisätty: joka olet taivaissa?

Nämä sanat opettavat meille:

 

ettei meidän tule ajatella maallisesti Jumalan taivaallisesta majesteettisuudesta[1]

 

että meidän on odotettava kaikkia ruumiimme ja sielumme tarvitsemia asioita Hänen kaikkivaltiaalta mahdiltansa[2]

 

[1] Jer. 23:23,24; Apt. 17:24,25 [2] Ma. 6:25-34; Ro. 8:31,32

47. viikko

K. 122. Mikä on ensimmäinen pyyntö?

Pyhitetty olkoon nimesi. Se on: suo meille ennen kaikkea, että oikein Sinut tuntisimme[1] ja, että pyhittäisimme, kirkastaisimme ja ylistäisimme Sinua kaikissa teoissasi, joista loistaa kaikkivoipa voimasi, viisautesi, vanhurskautesi, armosi ja totuutesi.[2] Suo meille myös, että voisimme suunnata koko elämämme -- ajatuksemme, sanamme ja tekomme -- niin ettei nimesi tulisi takiamme herjatuksi, vaan aina kunnioitetuksi ja ylistetyksi.[3]

[1] Jer. 9:23,24; 31: 33,34; Ma. 16:17; Joh. 17:3 [2] 2Ms. 34:5-8; Ps. 145; Jer. 32:16-20; Lu. 1:46-55, 68-75; Ro. 11: 33-36 [3] Ps. 115:1; Ma. 5:16

48. viikko

K. 123. Mikä on toinen pyyntö?

Tulkoon sinun valtakuntasi. Se on: niin hallitse meitä Sanallasi ja Hengelläsi, että yhä enemmän ja enemmän alistuisimme Sinulle.[1] Säilytä ja kasvata kirkkoasi.[2] Tuhoa jokainen juoni pyhää Sanaasi vastaan ja jokainen mahti joka nostaa itsensä Sinua vastaan.[3] Tee tämä kaikki aina valtakuntasi täydellistymiseen asti, ollaksesi kaikki kaikissa.[4]

[1] Ps. 119:5,105; 143:10; Ma. 6:33 [2] Ps. 51:20; 122:6-9 [3] Ro. 16:20; 1Jo. 3:8 [4] Ro. 8:22,23; 1Ko. 15:28; Ilm. 22:17,20

49. viikko

K. 124. Mikä on kolmas pyyntö?

Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Se on: suo, että me ja kaikki ihmiset voisimme kieltää oman tahtomme ja että, ilman mitään napinaa tottelisimme tahtoasi, sillä ainoastaan Sinun tahtosi on hyvä.[1] Suo myös että kaikki voisimme tehdä kutsumuksemme mukaisen työmme[2] yhtä halukkaasti ja uskollisesti kuin taivaan enkelit.[3]

[1] Ma. 7:21; 16:24-26; Lu. 22:42; Ro. 12:1,2; Tit. 2:11,12 [2] 1Ko. 7:17-24; Ef. 6:5-9 [3] Heb. 13:21; Ps. 103:20,21

50. viikko

K. 125. Mikä on neljäs pyyntö?

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Se on: pidä huolta meidän ruumiillisista tarpeistamme,[1] jotta tuntisimme Sinut kaiken hyvän ainoana lähteenä[2] tietäen, ettei meidän huolehtimisemme, tai rehkimisemme, eikä myöskään Sinun lahjasi voi meitä hyödyttää ilman siunaustasi.[3] Auta siis meitä vetäytymään luottamuksestamme luotuihin ja asettamaan luottamuksemme ainoastaan Sinuun.[4]

[1] Ps. 104:27-30; 145:15,16; Ma. 6:25-34 [2] Apt. 14:17; 17:25; Jaak. 1:17 [3] 5Ms. 8:3; Ps. 37:16; 127:1,2; 1Ko. 15:58 [4] Ps. 55:23; 62:11; 146:2,3; Jer. 17:5-8; Heb. 13:5,6

51. viikko

K. 126. Mikä on viides pyyntö?

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Se on: Kristuksen veren tähden, älä lue syyksi meille kurjille syntisille meidän rikkomuksiamme ja piintynyttä pahuuttamme,[1] niin kuin mekin--Sinun armosi osoituksena meissä--olemme päättäneet antaa kokonaan anteeksi lähimmäisellemme.[2]

[1] Ps. 51:3-9; 143:2; 1Jo. 2:1,2 [2] Ma. 6:14,15; 18:21-35; Ef. 1:7

52. viikko

K. 127. Mikä on kuudes pyyntö?

Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Se on: omassa varassamme olemme liian heikkoja kestämään edes hetkeä.[1] Lisäksi vannoutuneet vihollisemme-- perkele,[2] maailma[3] ja oma lihamme[4]--eivät lakkaa ahdistamasta meitä. Joten Herra, puolusta ja vahvista meitä Pyhän Henkesi voimalla niin, ettemme tässä hengellisessä sodassa häviäisi,[5] vaan voisimme vankasti vastustaa vihollisiamme, aina lopulliseen ja täydelliseen voittoon asti.[6]

[1] Ps. 103:14-16; Joh. 15:1-5 [2] 2Ko. 11:14; Ef. 6:10-13; 1Pi. 5:8 [3] Joh. 15:18-21 [4] Ro. 7:23; Gal. 5:17 [5] Ma. 26:41; Mr. 13:33 [6] 1Ko. 10:13; 1Te. 3:13; 5:23,24

K. 128. Miten rukous päättyy?

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Se on: tätä kaikkea Sinulta pyydämme, koska kaikkivaltiaana kuninkaanamme Sinä, sekä pystyt, että tahdot antaa meille kaikkea sitä mikä on hyvää.[1] Ja koska, ei meille, vaan Sinun pyhälle nimellesi kuuluu kaikki kunnia iankaikkisesti.[2]

[1] Ro. 10:11-13; 2Pi 2:9 [2] Ps. 115:1; Jer. 33:8,9; Joh. 14:13

K. 129. Mitä aamen tarkoittaa?

Aamen tarkoittaa: se on totta ja varmaa. Sillä on varmempaa se, että Jumala on kuullut rukoukseni, kuin se, että sydämestäni toivon sitä, mitä olen Häneltä pyytänyt.[1]

[1] Jes. 65:24; 2Ko. 1:20; 2Ti. 2:13

 

 Vasemman siiven reformaatio!


Pohjantähden liitossa -Tunnustus Pien Sylvia-Tiedä oikeutesi Jumalan sanasta ja kirkosta!

 KALEVAN HERÄNNEET-

Kuvahaun tulos haulle TÄÄLLÄ POHJAN TÄHDEN ALLA


Rakkauden palveluksessa-Pelastakaa sielut-parantakaa sairaat - ruokkikaa nälkäiset- Ottakaa oudot omaksenne. Matt 25

   Tunnustus - SUOMIKIRKKO KANSOJEN VALO - LÄHTENYT PAAVILLISESTA KATOLISESTA YHTEYDESTÄ-UUS-REFORMOITU KATOLINEN KALVINISMI - SANAN JA LEIVÄN KIRKKOARMEIJA

Kuvahaun tulos haulle PUNAINEN LIPPU


 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvahaun tulos haulle john knox

POHJANTÄHDEN LIITTO - NOUSKAA TAISTOON SUOMEN KÖYHÄLISTÖ!
1.ANTAKAA SOVITTAA ITSENNE HÄNEN KANSSAAN JA USKOKAA JEESUKSEEN NIIN TE SAATTE ARMON! ROOM.5.


Kuvahaun tulos haulle reikäleipä

2.LIITON LEIPÄÄ--Me kiitämme leivästä tämän päivän ja siunaamme Suomen kansan leivän!


3.KRISTUS NOUSI YLÖS KAIKESTA KUOLEMASTA, KATSO HE KOETTIVAT HAAVOITTAA HÄNTÄ MUTTA HÄN EI ENÄÄ HAAVOITTUNUT, SIKSI HÄN ASETTI RAKKAUDEN SAKRAMENTIN, TÄMÄ ON ORTODOKSINEN USKOMME, KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA JA KUOLEMALLA KUOLEMAN VOITTI JA HAUDOISSA OLEVILLE ELÄMÄN ANTOI. KOL.2. 
 

4.TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA- HES.34- .Aik.4:9-10. ”Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä; ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jabes sanoen: "Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien". Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!" Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua.” 

5.RAKKAUDEN ELOHIM - KRISTUS KAIKKIVALTIAS -HERRA PAIMENTAA SITÄ LAUMAANSA JOKA KANTAA HEDELMÄÄ JUMALALLE! EI PELKKÄ TYÖ JA PALVELU VAAN MYÖS HENKINEN JA HENGELLINEN RAKENTUMINEN, KUN JOTKUT KOETTAVAT SELVITÄ MAHDOLLISIMMAN VÄHÄLLÄ, ME TARVITSEMME ALINOMAISTA HERÄNNÄISYHTEYTTÄ JA HOITOA.

6.VAPAHTAJA ON ILMOITTANUT ETTÄ IHMISKUNNALLE ON OLEMASSA TÄLLAINEN SELVÄ PELASTUS.ROOM.5.Pelastus on Jeesuksen veren kautta parannukseen uudistamista ja uskomista Jeesukseen. ON VAIN YKSI TIE TODELLISEEN HERÄTYKSEEN HYLJÄTÄ KAIKKI JUMALAN SANAN VASTAISUUS SYNTINÄ JA OTTAA RAAMATTU EREHTYMÄTTÖMÄKSI ELÄMÄN KIRJAKSI JA JOKA PÄIVÄISEKSI VÄLINEEKSI JA TOIMIA YKSIN JUMALAN SANAN MUKAAN.

7.HEIDÄN KUORMAINSA IKEEN, KÄSKIJÄINSÄ SAUVAN JA OLKAINSA VITSAN HÄN SÄRKEE KUIN MIDIANIN PÄIVINÄ, HÄN SAARNAA RUNSAUTTA, HÄN ON SUURI GIDEON EI SE KUORMA OLE HÄNESTÄ, ÄLKÄÄ NIIN USKOKO -SANOKAA HÄTÄÄNTYNEILLE SIELUILLE, KATSOKAA, TEIDÄN JUMALANNE HES.34! HÄN NOSTAA VALTIKKANSA JA PORTIT AUKEAA! PELASTUS ON JEESUKSESSA!

 POHJANTÃHDEN LIITTO!

KALEVAN HERÄNNEET

8.JO VANHA TESTAMENTTI OPETTAA ETTÄ JUMALA RAKASTAA HERÄNNÄISYYTTÄ ENEMMÄN KUIN PUHDASOPPISUUTTA JA ETTÄ HERÄNNÄISYYS ON HÄNEN YKKÖSASIANSA, JUMALA ERITTÄIN MIELELLÄÄN ANTAA OPIN ERHEET ANTEEKSI JA TAHTOO OLLA ERITYISESTI HERÄNNEITTEN JUMALA! MUISTA OI HERÄNNÄISYYTEMME JUMALA ERITYISESTI NIITÄ, JOIDEN KOHTALO EI OLE VIELÄ KÄÄNTYNYT SANASI YHTEYTEEN!

SYNTISET PUDISTELTIIN MYÖS JOHANNEKSEN SEURAKUNNASTA JA PAAVALIKIN OLI GALATALAISKIRJEESSÄ OTTANUT TAKAISIN ROHKEITA SANOJAAN-JOHANNEKSEN KIRJEITÄ EI KUITENKAAN VOIDA TULKITA SITEN ETTÄ HÄN KÄSKISI PYSTYTTÄÄ UUDELLEEN SEN VANHURSKAUDEN JONKA PAAVALI SANOO TULLEEN LOPULLISESTI PURETUKSI UUDESSA LIITOSSA. 1.JOH.2-3.LUVUT. JOHANNES SANOO, JOKA VANHURSKAUDEN TEKEE SE ON JUMALASTA MUTTA JOKA ON SYNNIN ORJA SE ON PERKELEESTÄ, LAKI TEKEE ENTISTÄ SYNTISEMMÄKSI JA JOHANNES KÄY KUITENKIN TUOMIOLLE NIITTEN KANSSA JOTKA EIVÄT LÖYDÄ TUOTA LAIN RAKKAUTTA, ONKO JOHANNES VANHAN VIININ KANNALLA, MUTTA MITÄ JOHANNES MUUTA ODOTTAA KUIN ANTEEKSIANTAVAA RAKKAUTTA, NÄIN RAKKAUDETON JOHANNES VOIDAAN YMMÄRTÄÄ RAKKAUDESTA KÄSIN, SILLÄ PAAVALI SANOO TUON LAIN VANHURSKAUDEN TULLEEN LOPULLISESTI PURETUKSI POIS, EIKÄ JOHANNES ENÄÄ VOI VAATIA UUDESSA LIITOSSA SEN VANHURSKAUDEN TEKEMISTÄ JOKA ON JO PURETTU JA PYYHITTY POIS, KOSKA MYÖS AABRAHAMILLE JUMALA LUKI VANHURSKAUDEKSI YKSIN USKON SAMALLA PERUSTEELLA JUMALATONKIN VANHURSKAUTETAAN YKSIN USKON KAUTTA. JUMALA EI KUITENKAAN HYVÄKSY SANAN JA SAKRAMENTTIEN PILKKAA JA HALVEKSUNTAA VAAN EDELLYTTÄÄ AUTUUDEKSI NIIDEN KÄYTTÄMISTÄ, SAKRAMENTIT YHDESSÄ SANAN KANSSA AVAAVAT PELASTUKSEN OVEN! EI NIIN HUONOA JOKA LAITETTAISIIN POIS, MUTTA TE ETTE VOI PÄRJÄTÄ ILMAN KIRKON NÄKYVIÄ MERKKEJÄ, ILMAN SANAA JA SAKRAMENTTEJA, SILLÄ TÄMÄ PARANNUS ON KAIKKIEN KAIKKIALLA TEHTÄVÄ, SILLÄ TE ETTE MITENKÄÄN VOI PÄÄSTÄ PERILLE, JOS LUOVUTTE SANA JA SAKRAMENTTIEN YHTEYDESTÄ! NYT IHMINEN AJATTELEE ETTÄ ON JOKU EGYPTIN PÄÄMÄÄRÄ JONNE VOIN HYVINKIN PÄÄSTÄ ILMAN SANAA JA SAKRAMENTTEJA, KUTEN VIRRENTEKIJÄ SANOO, AUTTAOS MÄÄRÄNI SAAVUTTAMAAN, MUTTA NYT EMME SAA AJATELLA NIIN, KOSKA JUMALA ON TOISIN SÄÄTÄNYT, HÄN ON SÄÄTÄNYT MATKAMME MÄÄRÄN KIRKON NÄKYVIEN MERKKIEN YHTEYDESSÄ. ME RUKOILEMME HARTAASTI ETTÄ JUMALA MURTAISI LIITON LEIPÄÄ, JOKA TOISI NÄIDEN NÄKYVIEN MERKKIEN YHTEYTEEN! ETTÄ TULISIN JOKA AIKA TÄMÄN HERÄTTÄVÄN LAIN JA PELASTAVAN EVANKELIUMIN SANOMAN YHTEYTEEN JOTTA JUMALA SITTEN NÄIDEN NÄKYVIEN MERKKIEN KAUTTA VAIKUTTAISI USKON JA ANTAISI PYHÄN HENGEN MISSÄ JA MITEN HÄN ITSE TAHTOO! OI SINÄ LIITON JUMALA! ÄLÄ NOUSE ENÄÄ VANHAAN LIITTOOSI. SINÄ SUURI JUMALAMME, SAARNAAJANK.9. PS.89, VAAN MUISTA UUSI LIITTOSI. KOL.2. ROOM.5. ROOM.8. KORKV.8. ROOM.12. ÄLÄ LUE SYYKSI ÄLÄKÄ SIDO SYNTIÄ ENÄÄ OMALLE TUNNOLLE, JOKA ON KERRAN PÄÄSTETTY! ÄLÄ SIIRRÄ TAKAISIN VANHAAN LIITTOON SITÄ JOKA KERRAN ON JO TULLUT UUTEEN LIITTOON! JOS HE HALUAVAT VANHAN LIITON MORSIAMEN, ÄLÄ SIIHEN SUOSTU! KOL.2. OI SINÄ VIERAANVARAISUUDEN JA RIKKAUDEN JUMALA! SUO ETTEI RUOKA NIIN TIUKALLA OLISI ETTÄ MEIDÄT TÄYTYISI VOITTAA, SILLÄ NE JOTKA SANAASI TURVASIVAT, NIIDENKÖ TÄYTYI HÄVITÄ SOTANSA!

 

9.KRISTUS! POISTA SE LAIN TUSKAINEN KUORMA JONKA SINÄ OLET KANTANUT JA HÄVITTÄNYT RISTILLÄSI LAIN JA JULISTANUT VAPAUTTA ARMOSTA - MUTTA VASTUSTAJAT EIVÄT ANNA PERIKSI TUOSSA LAIN KYSYMYKSESSÄ, NOUSE SIIS, LIITON JUMALA JA TEE IHMETEKOSI!


10.VÄISTYKÖÖN VANHA, TULKOON UUSI - HÄVITÄ VANHAN LIITON IHMISVAATIMUS JA JULISTA AUTUUTTASI ARMON LAULUMAILLA!

 11.ME KIITÄMME SINUA SINÄ LEIVÄN JUMALA, SILLÄ KAIKKI ON LEIVÄN VARASSA - MUTTA VOI! KATSOKAA HÄNTÄ JOKA HALVEKSII MEITÄ, JOKA YLVÄSTELLEN LYÖ MEITÄ KASVOILLE, JOKA PILKKAA KÖYHÄIN OSUUTTA JA VÄÄRYYS ON VALLAN SAANUT! HE VIEVÄT ORPOJEN JA LESKIEN OSUUDET! JUMALAMME, JOS MEILLÄ EI OLISI KOSKAAN MUUTA IHMETTÄ, ANNA MEILLE LEIVÄN JA RUOKKIMISEN IHME! MUTTA ME PYYDÄMME ETTÄ AINA OLISI JOUKOSSAMME MUUTAMIA ETEVIÄ PARANTAJIA JA SANAN SELITTÄJIÄ, ETTÄ ALATI KÄSITTÄISIMME ARMONASEMAMME KRISTUKSESSA JUMALAN RANKAISEVAN VANHURSKAUDEN EDESSÄ! ME KIITÄMME SINUA SINÄ IKIAIKOJEN JUMALA  SINUN LEIPÄSI  YHTEYDESTÄ JOLLA SINÄ LUOT KANSASI UUDEKSI KIRKOKSI, SILLÄ LEIPÄ LOPPUU KAIKELTA SILTÄ LUODULTA JOKA EI KIITOSTA JA KUNNIAA SIITÄ JUMALALLEEN ANNA JA TYPERYYS VALTAA SEN ESIVALLAN, JOKA EI JUMALAANSA TOTTELE SANAN HYLKÄÄ EIKÄ JUMALAANSA YKSIN AINOANA TOTISENA VIISAANA PIDÄ EIKÄ KUNNIAA JA YLISTYSTÄ SIITÄ JUMALALLEEN ANNA, SILLÄ JOS TE PYSYTTE KIITOKSESSA JUMALA ANTAA JOKA PÄIVÄ LEIVÄN MATKALLA POIS SYNNIN EGYPTISTÄ JA JOS TE PYSYTTE USKOLLISUUDESSA JUMALA ANTAA VIISAAN ESIVALLAN!


12.RAKASTAVA JUMALAMME! ÄLÄ OTA KOSKAAN POIS MEILTÄ HELTYMYKSEN KYYNELTEN LÄHTEITÄ, VAAN ETTÄ ME SYVÄN LIIKUTUKSEN VALLASSA ALISTUISIMME SINUN LAMMASSAARNAASI!

13.JUMALA SUOKOON MEILLE USKON JA HURSKAUDEN ETTEI MEIDÄN TARVITSISI TUNNUSTUSTA MADALTAA SYNTIEMME TÄHDEN! ASIAN ARVOKKUUS JA ARVO SEKÄ KURINALAISUUS ON SÄILYTETTÄVÄ EVANKELISESSA HENGESSÄ, LAHJOISSA JA KAIKESSA.

Kuvahaun tulos haulle john knox

14.Julmassa kirkkaudessaan hän valaa astioita joita me kauhistumme ja jylisee ukkosen äänellä, syy on sinun, vaikka kaikki tapahtuu ennalta määräten välttämättömyyden pakosta, Hän on ehdottoman predestinaation Jumala, loi meidät hyvään eikä antanut voimaa siihen hyvään jonka rikkomisesta  hän nosti syytöksen, Hän on Deus absocondinus, Salattu Jumala joka ei tyydy muuhun kuin Kristukseen, mutta kun hän saapuu syytös lakkaa, sillä Kristus on kaiken lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle joka uskoo. Kol.2.Roo.5. Room.8. KORKV.8. Tämä on lain toisen käytön demipaasis.
 

15.JA JUMALA SANOI, TE RIKOTTE AVIOT, KÄYKÖHÄN TEILLE HYVIN, MUTTA SITTEN PROFEETTA TOTEAA, KAIKKI MEIDÄN VANHURSKAUTEMME OLI KUIN LIHAN TAHRAAMA VAATE, KUN ISRAELIN KANSA EI PYSTYNYT PITÄMÄÄN EDES TÄTÄ YHTÄ KÄSKYÄ KOKO LAKI PURETTIIN POIS JA ALETTIIN JULISTAA VANHURSKAUTTA YKSIN USKOSTA. KOL.2.
 

16.Toinen osa: Jeesuksen Kristuksen virka ja tehtävä: meidän lunastuksemme
Ensimmäinen eli pääopinkohta
Jeesus Kristus, meidän Jumalamme ja Herramme, on "kuollut meidän syntimme tähden ja noussut kuolleista meidän vanhurskautemme tähden" (Room. 4:25. Hän yksin on "Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnin" (Joh. 1:29. "Jumala on pannut kaikkien meidän syntimme hänen kannettavikseen" (Jes. 53:6. "Kaikki he ovat syntisiä, mutta tulevat ilman omaa ansiota vanhurskaiksi hänen armostaan, kun Jeesus Kristus on heidät verellään lunastanut" (Room. 3:23-25).
Tämä on otettava uskoen vastaan, mikään teko, laki tai ansio ei tee siitä osalliseksi. Siksi on selvää ja varmaa, että yksin tämä usko tekee meistä vanhurskaita, niin kuin pyhä Paavali sanoo (Room. 3:28: "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja." "Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." (Room. 3:26

Tästä opinkohdasta ei voi yhtään väistyä tai antaa periksi, vaikka taivas, maa ja kaikki muu katoavainen sortuisivat. Sillä "ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman", sanoo pyhä Pietari (Ap.t. 4:12. "Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut" (Jes. 53:5. Tähän opinkohtaan perustuu koko oppimme ja elämämme. Tästä meidän siis on oltava täysin varmoja, ilman mitään epäilystä. Muutoin on kaikki menetetty, ja kaikki vastustajamme ovat oikeassa ja voittavat meidät.
 

17.Kaikki synnit anteeksi, keskelle armon kirkkainta taivasta - Hän otti päälleen meidän syntimme ja peitti ne rakkaudellaan!

18. RATIFIKAATIOAJATUS 25/37 TÄSSÄ MERKITYKSESSÄ RATIFIKAATIOLLA TARKOITAMME SITÄ ASEMAN MUUTOSTA KUINKA LUONNOLLISESTA IHMISESTÄ TULEE VANHURSKAUTETTU UUTEEN ASEMAA KRISTUKSESSA ASETETTU, KOSKA IHMISEN LUONTAINEN ASEMA VAATII MUUTOSTA JUMALAN RANKAISEVAN VANHURSKAUDEN TÄHDEN JA MIKÄ ON TUO UUSI SANAN ASEMA KRISTUKSESSA, MITEN SE SAAVUTETAAN JA MITÄ MERKITSEE SITTEN TOTEUTTAA UUTTA IHMISYYTTÄ SIINÄ HENGELLISESSÄ SEEMILÄISYYDESSÄ JOSSA TOTEUTUU SE JUMALAN TAHTO JOKA ANNETTIIN JO ILMI VANHASSA LIITOSSA MUTTA UUSI LIITTO VASTA TEKI SEN MAHDOLLISEKSI. LYHYESTI SANOMME ETTÄ LAKI VAATII PERINPOHJAISTA MUUTOSTA MUTTA SE SAAVUTETAAN YKSIN ARMOSTA USKOMALLA EVANKELIUMIIN JUMALAN ARMOSTA JOSSA ASEMA MUUTTUU SYNTEIN ANTEEKSIANNON JA VANHURSKUTUKSEN TAPAHTUESSA, UUDEKSI KRISTUKSESSA, JOKA ON KELVOLLINEN JUMALALLE. TÄMÄ MERKITSEE OTOLLISUUTTA JA JUMALAN LAPSEUTTA JUMALAN EDESSÄ, SYNTISESTÄ ON SILLOIN TULLUT JUMALALLE OTOLLINEN JA KELVOLLINEN JUMALAN ARMOLAPSI  JA HÄNELLÄ ON UUSI ASEMA KRISTUKSESSA. SYNTINEN IHMINEN ON SILLOIN SYNTYNYT EI KATOAVAISESTA VAAN KATOAMATTOMASTA SIEMENESTÄ ELÄVÄN JA PYSYVÄN JUMALAN SANAN KAUTTA, HÄN ON PELASTUNUT IKUISEEN ELÄMÄÄN JA AUTUUTEEN KRISTUKSESSA JEESUKSESSA, SYNNIN, KUOLEMAN JA PERKELEEN VALLASTA, TÄMÄN PANTIKSI HÄN ON SAANUT KRISTUKSEN HENGEN.TÄMÄ UUSI ASEMA KRISTUKSESSA EI OLE MILTÄÄN OSIN LAIN VANHURSKAUDEN MUKAINEN VAAN KOKONAAN EVANKELIUMIN MUKAINEN KOL.2. GAL.3. SE EI ENÄÄ OSOITA LAIN VANHURSKAUDEN VAATIMUSTA, NIILLE JOTKA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA OVAT. MATT.28:16-20. SILLOIN HENGELLISESSÄ MIELESSÄ EI ENÄÄ VELI OPETA VELJEÄ TUNTEKAA HERRA, VAAN HE KAIKKI TUNTEVAT PIENIMMÄSTÄ SUURIMPAAN HENGEN KAUTTA JA LAKI ON HEIDÄN SYDÄMISSÄÄN, MUTTA TOISESSA MIELESSÄ SEURAKUNTA ON ALINOMAISESSA OPETUKSESSA, SILLA SANAA EI VIELÄ TÄYSIN TUNNETA JA OPETUS TARVITSEE JATKUVAA UUDISTUMISTA JA KRISTITTY ON VIELÄ MATKALLA JA ESILLE TUODAAN KOKO AJAN UUTTA JA VANHAA. TÄMÄ ON UUDESTISYNTYNEEN JUMALAN SEURAKUNNAN TUNTOMERKKI, JOKA EI VOI OLLA LAODIKEAN SEURAKUNNAN KALTAINEN. NIINPÄ ILMAN TÄTÄ ASEMAN MUUTOSTA EI OLE UUDESTISYNTYNYTTÄ SEURAKUNTAA JA PAAVALI ASETTAA SANAN OPPIMISEN HENKILÖKOHTAISELLE TASOLLE NIIN, ETTÄ KUN SINULTA TÄTÄ KYSYTÄÄN OSAISIT SIIHEN VASTATA. TÄMÄ ON KRISTITYN VASTUU. MEILLÄ ON SIIS TÄMÄ KRISTUKSEN MIELI ETTEMME VASTUSTA JUMALAN SANAA EMMEKÄ OLE TÄMÄN KALTAISTA SEURAKUNTAA VASTAAN, KUTEN ON KIRJOITETTU, HE PYSYIVÄT YHTEISESSÄ RUKOUKSESSA LEIVÄN MURTAMISESSA JA APOSTOLIEN YHTEYDESSÄ. NIINPÄ TÄSSÄ RATIFIKAATIO AJATUKSESSA EMME HÄMÄRRÄ SOVITUKSEN VASTAAN OTTAMISTA KASTEEN EMMEKÄ MINKÄÄN MUUNKAAN NOJALLA, EMMEKÄ PUHU SEN KALTAISESTA PALUUSTA JOHONKIN JOKA ON OLLUT ENNENKIN, VAAN RATIFIKAATIOSTA JOKA SIIRTÄÄ MEIDÄT ASEMAAN KRISTUKSESSA JOTA IKÄÄN KUIN MEILLÄ EI KOSKAAN ENNEN OLISI OLLUT. ROOM.5.

 

Kuvahaun tulos haulle john knox


1.ANTAKAA SOVITTAA ITSENNE HÄNEN KANSSAAN JA USKOKAA JEESUKSEEN NIIN TE SAATTE ARMON! ROOM.5.

Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 7 Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. 8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 9 Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. 10 Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.11 Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.

Sovituksen vastaanotto

Isä, minä olen tehnyt syntiä Sinua vastaan.

Uskon, että Jeesus kuoli ristillä minunkin puolesta ja sovitti verellään syntini.

Anna anteeksi kaikki pahat tekoni, ajatukseni,
kaikki syntini ja pese minut puhtaaksi Jeesuksen verellä.
 
Isä, ota minut omaksesi.
Jeesus, tule minun Herrakseni ja Vapahtajakseni.
Tule sydämeeni asumaan. Annan elämäni Sinulle.
 
Kiitos, että annoit anteeksi kaikki syntini
ja teit minut vapaaksi. Kiitos Sinun suuresta armostasi.
 
Aamen

 

Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. ROOM 8:14

 

19.AVIOLIITOSTA!

EI OLE  HYVÄ RIKKOA AVIOTA, SILLÄ HÄNEN SÄÄTÄMYKSENSÄ OVAT YLEN KORKEITA JA PYHIÄ EIKÄ MIKÄÄN JOTA JUMALA EI OLE SÄÄTYNYT OLE PYHÄÄ, SILLÄ JUMALA SIUNAA YLEN RUNSAASTI AVION PEITTÄÄ SEN ARMOLLAAN PYHITTÄÄ JA EROTTAA KAIKESTA MUUSTA JA SIUNAA SITÄ YLENPALTTISESTI!

20.KÄSKYT SELITYKSIN!


1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei

saa

olla muita jumalia. MINÄ OLEN JUMALASI,

RAKASTA JA KUNNIOITA MINUA

KORKEINTA,

PYHITÄ OIKEAMIELISESTI MINUN NIMENI,

PYYDÄ KAIKKEA HYVÄÄ KIITOLLISIN MIELIN

MINUN EDESSÄNI. ÄLÄ TEE JUMALASTASI

JUMALASI VASTAISTA KUVAA, ÄLÄKÄ

MITÄÄN

YLILUONNOLLISTA KUVAAVAA KUVAA

JOLLAINEN JUMALA EI VOI JA TAHDO OLLA,

KUULE SIIS, MINÄ OLEN YKSI.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.

ÄLÄ

HALVEKSI PYHYYTTÄNI JA NIMIENI

KUNNIAA,

ÄLÄ KÄYTÄ VÄÄRYYTEEN NIMENI VOIMAA,

KUNNIOITA NIMEÄNI KAIKESSA, ÄLÄ

SUOSTU

JUMALASI VASTAISUUTEEN JOSTA TULET

SYYLLISEKSI ÄLÄKÄ VAHVISTA

PAHANTEKIJÄIN KÄSIÄ. 


3. Pyhitä lepopäivä. KIITÄ MINUA VIIKON

TYÖSTÄ JA VAIVASTA JA PYYDÄN SILLE

SIUNAUSTA, MINUN SIUNAUKSENI TEKEE

YKSIN RIKKAAKSI, LEPÄÄ TEOISTASI JA

PYHITÄ NIMENI KUNNIAA, ÄLÄ AHDISTA

LÄHIMMÄISTÄSI MIHINKÄÄN VAIVAAN JA

KUORMAN ALLE, VAAN ANNA HÄNENKIN

LEVÄTÄ. 

4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. ANNA ISÄLLESI

JA

ÄIDILLESI ENSIMMÄINEN KUNNIASIJA

ELÄMÄSSÄSI, HOIDA HEITÄ HEIDÄN

VANHUUDESSAAN, PALVELE HEITÄ

VOIMASI

PÄIVINÄ, ANNA HEILLE KUNNIAASEMA

ELÄMÄSSÄSI. 

5. Älä tapa. ÄLÄ KOSKE LÄHIMMÄISEEN, ÄLÄ

KOSTA ÄLÄKÄ ITSE RANKAISE, OLE

OIKEAMIELINEN LÄHIMMÄISTASI KOHTAAN

JA

TEE HÄNELLE LAUPEUS, JOS HÄN ON

RIKKONUT SINUA VASTAAN.  

6. Älä tee aviorikosta. PYHITÄ AVIOLIITTOSI

JA

SEURUSTELUSI MINUN EDESSÄNI, PYYDÄ

SIIHEN SIUNAUSTA JA VOIMAA YKSIN

MINULTA, KAUNISTA LAHJASI JOKA OLET

SAANUT USKOLLISUUDELLA. 

7. Älä varasta. ÄLÄ OTA TOISEN OMAA

ITSELLESI MINKÄÄN LAIN TAI OIKEUDEN

VARJOLLA ÄLÄKÄ MUUTENKAAN VAAN

ANNA

JOKAISEN PITÄÄN RAUHASSA OMANSA. 


8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.

ÄLÄ TODISTA VÄÄRIN LÄHIMMÄISESTÄSI,

ÄLÄ

ANNA HÄNESTÄ VÄÄRÄÄ LAUSUNTOA ÄLÄ

OTA HÄNEN KUNNINAANSA JA MAINETTAAN

MILLÄÄN TAVALLA ITSELLESI TAI SAATA

VAHINKOON. 


9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. ÄLÄ

TAVOITTELE LÄHIMMÄISESI OMAA MILLÄÄN

VIEKKAALLA KAUPALLA, LAIN TAI

OIKEUDEN

NOJALLA TAI ILKITYÖLLÄ VAAN TOIMI NIIN

ETTÄ LÄHIMMÄINEN SAISI PITÄÄ OMANSA. 


10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa,

työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle

kuuluu. ÄLÄ HALAJA MITÄÄN MIKÄ KUULUU

LÄHIMMÄISELLSI SILLÄ SE ON MINUN

LAHJANI 

HÄNELLE EIKÄ KUULU MUILLE, KAUNISTA

JA

SELITÄ PARHAIN PÄIN KAIKKI

LÄHIMMÄISESI

KUNNIA JA MAINE JA KAIKKI SE MIKÄ

OIKEUS

JA KOHTUUS ON. 

(2 Moos. 20:2–17; 5 Moos. 5:6–21)

Rakkauden laki - MINKÄ TAHDOTTE

IHMISTEN

TEKEVÄN TEILLE TEHKÄÄ SE MYÖS

LÄHIMMÄISILLENNE ROOM.12.


21.LAKIIN NÄHDEN ON KOLMENLAISIA

VOIMIA

YHTEISKUNTA JURIDISET ELI IHMIMILLIS

SIELULLISESTI HILLITSEVÄT.


SITTEN USKOON NÄHDEN DEMIPAATTISET

ELI PYSÄYTTÄVÄT JA RAJAAVAT


KOLMENNEKSI NETROGEENISET ELI

VAPAAT

JA RAJATTOMAT HENGELLISYYDESSÄ

MYÖTÄ SYNTYISET.

OPETUKSEN ARMON PISAROITA!

22.AADAMIN KAUTTA IHMISKUNTA PERI SYNNIN JA KUOLEMAN NIIN ETTÄ KOKO IHMISSUKU ON JUMALAN KIRKKAUTTA VAILLA, LAPSI SYNTYY MYYTYNÄ SYNNIN ALAISUUTEEN ENSIMMÄISEN AADAMIN TOIMESTA, TÄMÄ EI MERKITSE SITÄ, ETTÄ LAPSI SYNTYY KADOTETTUNA, JUMALA JOKA OMASTA PÄÄTTÄMÄSTÄÄN SAATTAA LAPSEN SYNTYMÄÄN EI SAATA KADOTTAA SYNTYMYKSEN PERUSTEELLA, TUNNUSTAMME KUITENKIN SEN ETTÄ PERISYNTI ON SUURIN SYNTI JA LAPSI PERISYNNIN TÄHDEN TARVITSEE KASTEEN, HÄN PERII AIHEEN, SYYN JA LUONNON SIIHEN SYNTIIN ETTÄ LAPSI ON KASTETTAVA SEN SYNNIN JA KUOLEMAN TÄHDEN, MUTTA EI PERI SELLAISTA KADOTUSTA ETTÄ JOS LAPSI KASTAMATTOMANA KUOLISI HÄN JOUTUISI KADOTETUKSI, TÄSTÄ SANOTAAN YKSINKERTAISESTI VAIN SITEN, ETTEI JUMALA KADOTA KUOLEVAA PIENTÄ LAPSTA, SE EI OLE JUMALAN OLEMUKSEN JA LUONNON JA TAHDON MUKAISTA, TOISAALTA PIENI LAPSI EI KANNA HENKILÖKOHTAISTA SYYTÄ SAKRAMENTIN HALVEKSUNTAAN, HÄN PERII VASTAKKAISEN LUONNON, VASTAHAKOISUUDEN, SYNNIN JA LIHAN TURMELUKSEN, KUOLEMAN, AIHEEN KADOTUKSEEN JA PERKELEEN VALLAN JONKA SITTEN TÄYTYY TULLA PESTYKSI KASTEESSA JA LUONTO HALULLISEKSI UUDEN SYNTYMÄN KAUTTA JA JOSSA SYNTI TÄYTYY SAADA ANTEEKSI KASTEEN JA PYHÄN HENGEN KAUTTA JOSSA SITTEN JUMALAN SANA JA HENKI VAIKUTTAA ELÄMÄN PARANNUKSEN JA HENGEN UUDISTUKSEN ARMON JA TOTUUDEN KAUTTA ELÄMÄSSÄ AINA KOHTI AIKUISUUTTA.

23.VANHURSKUTTAMINEN EI TAPAHDU VÄHITELLEN VAAN KERTAHEITOLLA USKON SYNTYMISEN HETKESSÄ JOSSA KOKO ELÄMÄN SYNTI ANNETAAN KOKONAAN ANTEEKSI JA IHMISELLE LAHJOITETAAN KRISTUKSEN ANSIO JA VANHURSKAUS. 

24.AVAIMET EI TARKOITA SITÄ ETTÄ MINKÄ JUMALA ANTAA ANTEEKSI NE JULISTETAAN MAANPÄÄLLÄKIN ANTEEKSI VAAN MIKÄ MAAN PÄÄLLÄ ANNETAAN ANTEEKSI, SEN JUMALAKIN ANTAA ANTEEKSI!

25.PYHÄN HENGEN JOHTAMINA SANAN KAUTTA KRISTUS KUTSUU KAIKKI SEURAKUNNAN PALVELIJAT, KAITSIJAT, PAIMENET, VANHIMMAT, EVNKELISTAT JA ANTAA KAIKKI LAHJAT RAAMATUN OMAN JÄRJESTYKSEN MUKAAN NIIN KUIN ITSE TAHTOO JA SAARNAUTTAA SANAN SEURAKUNNASSA PYHÄN HENGEN JOHTAMANA JA JAKAA SAKRAMENTIT EVANKELIUMIN MUKAAN.

26. JÄLLEENNÄKEMISEN TOIVO MERKITSEE SITÄ KIRKKAUTTA JOKA SYNTISILLE ANNETAAN SANAN JA SAKRAMENTTIEN KAUTTA JOSSA PYHÄ HENKI VAIKUTTAA USKON, YKSIN JUMALAN ARMOSTA KUTEN ON KIRJOITETTU, KRISTUS TEISSÄ, KIRKKAUDEN TOIVO!

27.JUMALAN PELASTAVA ARMO VAIKUTTAA JA TEKEE TYÖTÄÄN KASTEESSA, SANASSA, EHTOLLISESSA JA AVAIMISSA SEKÄ YHTEISESSÄ HENGELLISESSÄ SEURUSTELUSSA JOKA ON ILMAISTU ERITYISESTI VASTAANOTETTAVAKSI SOVITUKSEN SANOMASSA. JUMALA ON MÄÄRÄNNYT IHMISELLE SEN VALMISTUKSENSA ETTÄ IHMINEN TULISI NÄIDEN VÄLITTÄVIEN JUMALAN LAHJOJEN YHTEYTEEN, EI TORJUISI JUMALAN KUTSUA VAAN OTTAISI VASTAAN SOVITUKSEN SANOMAN, SANOMAN JUMALAN ARMOSTA NIIN, ETTEI SE JÄISI TURHAKSI.

28.TÄMÄ ARMOPÖYTÄ KATETAAN SEURAKUNNASSA JOKA AIKA KAIKILLE SYNTISILLE, JOTKA SITÄ MILLOINKIN TARVITSEVAT, JOSSA SITTEN PYHÄN HENGEN VIRAN JOHTAMANA ANNETAAN JOKA AIKA PÄIVÄN SAARNA, JOSSA PÄÄ ARMONVALIKAPPALE ON JUMALAN SANA JOSTA KAIKKI MUU ON RIIPPUVAISTA ETTÄ SE USKOSSA OTETAAN VASTAAN JA KUULLAAN SEN SANOMA AUTUUDEKSI JA PARANNUKSEKSI JA PELASTUKSEKSI SEKÄ VIRVOITUKSEKSI JA LOHDUTUKSEKSI, JONKA KAUTTA JUMALA JAKAA LAHJOJAAN JA TEHTÄVIÄÄN SEURAKUNNAN KAIKILLE JÄSENILLE!

29. EGYPTISTÄ LÄHTÖ TARKOITTAA SITÄ ETTÄ KOSKA MEILLÄ ON KASTE, ME NYT PANEMME SANAN JA YHTEISEN RUKOUKSEN HARJOITUKSEEN JA TULEMME TÄYSIN MÄÄRIN TÄMÄN ELÄVÄN SEURAKUNNAN HENGELLISEN ELÄMÄN SALAISUUTEEN JA TUNNEMME TARVITSEVAMME JOKA AIKA SEN JOHTOA JA HOITOA JOSSA SITTEN PYHÄ HENKI TOIMITTAA MEILLE TÄMÄN AVUN JA SEURAKUNNAN MERKITYKSEN HENGELLISENÄ KRISTUKSEN RUUMIIN SALAISUUTENA, JOSSA USKO ELÄVÄNÄ SAA JOKA AIKA VOIMAA ARMOA JA RAVINTOA SEKÄ VAHVISTUSTA JA NÄIN TULEMME SEURAKUNNAN YSTÄVÄPIIRIIN JA SEN YHTEISEEN MATKASAATTOON.

30. NIINPÄ SITTEN EMME OLE SEN PAREMPIA KUIN MUUTKAAN SILLÄ KAIKKI OVAT SYNNIN ALLA JA VANHURSKAUS ON SAATAVISSA YKSIN LUPAUKSEN KAUTTA, MUTTA SITTEN TÄLLÄ USKOLLA ON KOTINSA YHTEEN KOKOONTUVASSA KRISTUKSEN RUUMIISSA, JOSSA TALLETAMME TÄYDEN KRISTUKSEN PERINNÖN YHDESSÄ KAIKKIEN MUITTEN KANSSA JA JOSSA ON LUPAUS ETTÄ PYHÄ HENKI TÄYSIN MÄÄRIN SELITTÄÄ SANAN JA SAATTAA PYHÄT TÄYSIN VALMIIKSI PALVELUKSEN TYÖHÖN JA LUPAUS AIKUISUUDEN USKOSTA, ETTEMME JÄISI ALAIKÄISIKSI JA ERILAISTEN OPINTUULTEN JA IHMISTEN ARPAPELIEN VISKELTÄVIKSI.

31.TÄMÄ USKO ON SIIS JUMALAN ARMOLAHJA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA KAIKILLE ILMAN EROTUSTA TÄYDELLISESSÄ SYNTIEMME ANTEEKSIANNOSSA JONKA JUMALA VAIKUTTAA EDELTÄTIETÄMYKSENSÄ KAUTTA NIISSÄ JOISSA HÄN ON ALOITTANUT ARMOTYÖNSÄ EVANKELIUMIN KAUTTA.

32. ARMON TUNTEMISEN KÄSITYS EI OLE SIINÄ ETTÄ ME UUDELLEEN JA UUDELLEEN KOETTAISIMME IKÄÄN KUIN ANSIOIDA ARMON TUNTEMISEN VAAN SE ON SIINÄ ETTÄ ETSIMME SITÄ NIIN KUIN JUMALA ON MEILLE SÄÄTYNYT KUTEN ON KIRJOITETTU JOKA PAIKASSA JONNE MINÄ SÄÄDÄN NIMENI MUISTON, MINÄ TULEN JA SIUNAAN SINUA!

33. JUMALA TOTEUTTAA ENNALTAVALINTANSA SALAISUUTTA YLEISEN ARMON KAUTTA JOTA JULISTETAAN KAIKILLE USKON KUULIAISUUDEN AIKAAN SAAMISEKSI, USKO TULEE SIIS KUULEMISESTA JA KUULEMINEN KRISTUKSEN SANAN KAUTTA, SILLÄ NIIN ON JUMALA MAAILMAA RAKASTANUT ETTÄ HÄN ANTOI AINOAN POIKANSA, ETTEI YKSIKÄÄN, JOKA HÄNEEN USKOO, HUKKUISI, VAAN ETTÄ HÄNELLÄ OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ, VANHASSA TESTAMENTISSA TAAS JUMALA SANOO, JUMALATON HYLJÄTKÖÖN TIENSÄ JA VÄÄRINTEKIJÄ AJATUKSENSA JA PALATKOON HERRAN TYKÖ, SILLÄ HÄNELLÄ ON PALJON ANTEEKSIANTAMUSTA JA TOISAALLA, KURJAN HÄN PELASTAA HÄNEN KURJUUTENSA KAUTTA JA AVAA HÄNEN KORVANSA AHDISTUKSELLA JA TAAS, NE JOTKA OTTIVAT SANAN VASTAAN, NE KASTETTIIN SEURAKUNNAN YHTEYTEEN.

34. SYNNISTÄ YLEENSÄ SANOTAAN ETTÄ KAIKKI JUMALAN SANAN VASTAISUUS ON SYNTIÄ.

35. RAAMATUN EREHTYMÄTTÖMYYDESTÄ SANOTAAN ETTÄ JOKAINEN JUMALAN SANA ON NIIN TAATTU ETTÄ RAAMATTUA VOIDAAN PITÄÄ EREHTYMÄTTÖMÄNÄ.

36. JOHTAAKO JUURI ARMOLAHJATOIMINTA TÄMÄN AJAN SEURAKUNNAN HARHAAN ENTÄ KARISMAATTISUUS, TAPAHTUUKO SEN TAUSTALLA SUURIA RIKOKSIA JA VÄÄRYYKSIÄ, ONKO SE JUMALASTA LUOPUNUTTA TOIMINTAA, JUMALA JAKAA ARMOLAHJOJA ILMAN KARISMAATTISUUTTAKIN, JOITA TULEE KÄYTTÄÄ PYHÄN HENGEN JA JUMALAN SANAN JOHTAMINA, JUMALA ON JÄRJESTYKSEN JUMALA JA YKSINKERTAINEN TOIMINTA NÖYRYYDEN HENGESSÄ SAA AIKAAN PYHÄN HENGEN LIIKETTÄ SIINÄ MISSÄ SUURIELEINEN KARISMAATTISUUSKIN, ON LUOTETTVA YKSINKERTAISUUTEEN JA SANAN JOHDATUKSEEN TOTEUTTAESSAMME ARMOLAHJOILLA ESIMERKIKSI PARANTUMISTA!

37.KUINKA SITTEN TULEE TOIMIA KRISTITTYNÄ, SITEN ETTÄ ALATI VAELLAN SANAN USKOSSA, USKON PYHÄN SANAN, TOIMIN SEN MUKAAN JA HARRASTAN SEN TOTUUTTA USKOA, SANOMAA JA PYHITYSTÄ SÄÄNNÖLLISESTI.

38. MITÄ TULEE AJATELLA SITTEN UUDESTA KASTEESTA YLEENSÄ, SITEN ETTÄ SE ON VAIN KASTEEN ERÄÄNLAINEN JO OLEMASSAOLEVAN KONFIRMAATIO JA JOS SE ON TAPAHTUNUT USKON VAHVISTUKSEKSI, JUMALAN PELON SYNTYMISEKSI JA HERÄTYKSEKSI SE ON JUMALAN SIUNAAMA, KIRKOSSAMME EI KUITENKAAN OLE UUTTA KASTETTA LAPSIKASTEEN JÄLKEEN.

 39.PREDESTINAATIOSTA OPETAMME SEURAAVAA ETTEI JUMALALLA OLE KAKSI AVAIMIA TOISET MAANPÄÄLLÄ JA TOISET TAIVAISSA VAAN YHDET AINOAT EVANKELIUMIN AVAIMET MAAN PÄÄLLÄ JA ETTEI JUMALALLA OLE MYÖSKÄÄN SEN KALTAISTA KAKSINKERTAISTA PREDESTINAATIOTA ETTÄ HÄNELLÄ OLISI TUTKIMATTOMAT PREDESTINAATION TAI JOPA VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDEN AVAIMET EVANKELIUMIN SUHTEEN, VAAN JUMALA ON ERITTÄIN AKTIIVINEN EVANKELIUMIN PIIRISSÄ, JA OSOITTAA ILOISEN, VARMAN EVANKELISEN SYYN RIEMUITA JUMALASTAMME JA VAPASSA ARMOSSAAN KUTSUU SIIHEN KAIKKIA, MUUALLA KOHTALO JA KAITSELMUS ON SALATTU. ROOM.5.

40. SANAN TUNTEMUKSESTA OPETAMME ETTÄ TÄMÄ USKO ROOM.5. SAATTAA SIIHEN ILMOITUKSEEN JOSSA USKO AVAUTUU ILMOITUKSEN TUNTEMISEN PÄÄMÄÄRÄÄ KOHTI, TÄMÄ ON KRISTUKSEN TAHTO JOKAISTA KRISTITTYÄ KOHTAAN. ON SITEN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ LÖYTÄÄ EVANKELIUMIN AVAIN SILLÄ RAAMATTU ON JEESUKSEN OMA OPPI EIKÄ MIKÄÄN MUU OPPI OLE SUUREMPI EIKÄ RAAMATUN RINNALLA JA TÄLLÄ PERUSTEELLA SEURAKUNNAN JUMALALLINEN OIKEUS ON MAAN PÄÄLLÄ NÄITTEN EVANKELISTEN AVAINTEN SUHTEEN SITEN, ETTÄ MISSÄ NE TULEVAT ILMI, SIELLÄ ON JUMALAN SEURAKUNTA LÄSNÄ.

41. JUMALAN SANAN VÄLINEELLISESTÄ MERKITYKSESTA OPETAMME ETTÄ KOKO RAAMATTU ON HYÖDYLLINEN JA SEN PÄÄTARKOITUS UUDESSA LIITOSSA ON SYVENTÄÄ, KIRKASTAA, VAHVISTAA RUOKKIA, SELVENTÄÄ JNE. ARMON VANHURSKAUDEN MERKITYSTÄ JA VAIKUTUSTA JOTA SANAA JA SAKRAMENTTEJA IKÄÄN KUIN VÄLIKAPPALEENA KÄYTTÄEN SAAMME SOVITUSARMON JA KOKO PELASTUKSEN JOSSA IHMINEN ON IKÄÄN KUIN INSTRUMENTTI JOSSA JUMALA VAIKUTTAA HENKENSÄ KAUTTA KAIKEN TÄMÄN EVANKELIUMIN MUKAAN NIIN KUIN JUMALA ON ILMOITTANUT TAHTONSA JA SEN MITEN JA MISSÄ HÄN NIIN TOIMII!

42. SANAN JA LEIVÄN KIRKKOARMEIJA KANSOJEN VALO KUTSUU EVANKELISEN VIRAN POHJANTÄHDEN LIITON PIIRISTÄ!

43. REGIMENTEISTÄ OPETAMME ETTÄ NIITÄ ON KAKSI YHTEISKUNNALLINEN ELI AVOIN JA KIRKOLLINEN ELI HENGELLINEN ELI SULJETTU TOINEN ELI YHTEISKUNNALLINEN ON VAPAATA RATKAISUVALTAA VARTEN SULJETTU ELI HENGELLINEN SIDOTTUA RATKAISUVALTAA VARTEN EVANKELISET AVAIMET OVAT HENGELLISESSÄ ELI SULJETUSSA REGIMENTISSÄ EVANKELISEN VIRAN YHTEYDESSÄ.

44. SOVITUKSESTA SANOMME ETTÄ OTETTUAMME VASTAAN SOVITUKSEN ROOM.5. OLEMME SOVITETUT KAIKKIALLA JA KAIKESSA LÄSNÄOLEVAN ELOHIM JUMALAN KANSSA JA SAAMME RIEMUITA JUMALASTAMME JA KRISTUS ON LAIN LOPPUNA KAIKESSA JA KAIKKIALLA LÄSNÄ, NIIN KUIN ON KIRJOITETTU, HERRAN TUNTEMINEN ON KUIN ALITUISET PIDOT.

45. NIINPÄ KRISTUS KÄSKENYT ANTAA TAISTELU HÄNEN KÄSIINSÄ JA LUOTTAA SIITEN ETTEI PAHOLAINEN VOITOLLAANKAAN VOI ARMOA JA JUMALAN RAKKAUTTA JA HYVÄKSYNTÄÄ TYHJÄKSI TEHDÄ. ROOM.8. SOTA ON HERRAN JA HÄN SOTII PUOLESTAMME! NÄIN ME NOSTAMME KARITSAN LIPUN JA TURVAAMME JEESUKSEN VERIARMOON ME LUOTAMME SIIHEN JEESUKSEN TYÖHÖN, JOTA TOSIN EI MEILLE VAAKITSEMALLA VOIDA ANTAA MUTTA EI MYÖSKÄÄN VAAKITSEMALLA POIS OTTAA. ROOM.8.

46.VANHA TESTAMENTTI JÄTTÄÄ IHMISKOHTALON TUTKIMATTOMAAN LAIN VARJOON MUTTA KASTEEN JA KRISTUKSEN KAUTTA IHMINEN ON  TUOTU SEN VANHURSKAUDEN PIIRIIN JOKA ON UUDEN LIITON VANHURSKAUS KUTEN PAAVALI SANOO, SE MIKÄ ON OLLUT SALATTU, SEN MINÄ NYT ILMOITAN.

47.EVANKELIUMISSA ILMESTYY UUDEN LIITON VANHURSKAUS USKOSTA USKOON SANAN VASTAAN OTTAMINEN MERKITSEE TÄMÄN USKON SYNTYMISTÄ.

48. EVANKELIUMI ON ARMONVANHURSKAUTTA SIINÄKIN MIELESSÄ ETTÄ SE TAITTAA KÄRJEN VANHAN LIITON KOHTALON USKOLTA JOKA JÄI LAIN VARJOON.

49. MEIDÄN ON SIIS LUOTTAVAISIN MIELIN USKOTTAVA SIIHEN, ETTÄ SOVINTO JUMALAN KANSSA ON TEHTY ROOM.5. JUMALA NYT LUKEE MEIDÄN USKOMME VANHURSKAUDEKSI, VAIKKA SIELUN VAAKAKUPISSA TUNTUVAT PAINAVAN ENEMMÄN NE ASIAT JA SYYT JOIDEN TÄHDEN VANHA LIITTO JÄTTÄÄ MEIDÄT TUTKIMATTOMAN KOHTALON JA LAIN VARJOON. TÄTÄ USKOA KANTAA ARMO, MEIDÄN ON SIIS ALITUISEEN SAATAVA ARMOHOITOA SANASTA, SAKRAMENTEISTA, SYNNINPÄÄSTÖSTÄ JA YHTEISESTÄ SIELUNHOIDOLLISESTA KESKUSTELUISTA JA SEURUSTELUISTA.

50. ON MUISTETTAVA ETTÄ VANHASSA LIITOSSA PUHUU SALATTU JUMALA JA UUDESSA LIITOSSA EVANNKELISEN TAHTONSA ILMOITTANUT JUMALA, JUMALA JONKA VOIMME TUNTEA. MUTTA MEIDÄN ON SAATAVA YHÄ ENEMMÄN EVANKELISTA YMMÄRRYSTÄ JUMALAN SANASTA ETTÄ TÄMÄN SOVINTOLIITON EVANKELINEN SALAISUUS MEISSÄ SYVENISI JA KIRKASTUISI.

51. TÄLLÄ TIELLÄ MEILLE ANNETAAN LIITON LEIPÄÄ. KOL.2. ROOM.5. ROOM.8. ROOM.12. KORKV.8.

52. EVANKELINEN SIELUNTILA EI VOI SYNTYÄ ILMAN JUMALAN SANAN JA KRISTUKSEN HENGEN VAIKUTUSTA!

53. TÄSSÄ KIRKOSSA EI VOIDA KUITENKAAN SIETÄÄ AVAINTEN VALLAN VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ SIKSI MEILLÄ ON KUTSUTTU EVANKELINEN VIRKA! NIINPÄ PYHÄ HENKI EI ILMOITA AVAINTEN VIRALLE ETTEI JOLLEKIN VOIDA ANTAA SYNNINPÄÄSTÖÄ JOS HÄN ON TULLUT HAKEMAAN AVAINTEN LOHDUTUSTA JA PÄÄSTÖÄ OLIPA HÄN KUKA TAHANSA JA MITÄ SYNTEJÄ TEHNYTKIN AVAINTEN JUMALALLINEN OIKEUS ON AINA MAAN PÄÄLLÄ JA AVAINTEN VIRAN ON ANNETTAVA TÄMÄ PÄÄSTÖ KAIKILLE JOTKA SEN LOHDUTUSTA JA PÄÄSTÖÄ TULEVAT ETSIMÄÄN AVAINTEN VIRALTA.

54.TUNNUSTAMME KAIKKIEN PYHIEN YHTEYDEN JA YSTÄVYYDEN JA SEN ETTÄ ENKELIT JA PYHÄT JOLLAKIN TAVALLA AUTTAVAT MEITÄ!

55. KIRKKOA JOHTAA PATRIARKKA JA KIRKOSSA ON KOLME VIRKAA, KAITSIJAT, JULISTAJAT JA DIAKONIT! JUMALANPALVELUS KOKOONTUU YKSINKERTAISEEN SANAN JULISTUSTILAISUUTEEN JA SIELUNHOIDOLLISIIN KESKUSTELUIHIN EVANKELISTEN AVAINTEN ALLE!

56. PYHIEN JA LUOTUJEN PALVOTA EI OLE OIKEAA KATOLISUUTTA JA RAAMATTU EI SITÄ OPETA, SILLÄ RAAMATTU OPETTAA LUOJAA KUMARTAMAAN ENEMMÄN KUIN LUOTUJA JA SANOO, JOKA LUOTUJA KUMARTAA SE LUOTUJA OHJAA MUTTA JOKA LUOJAA KUMARTAA SE LUOJAA OHJAA! 

 57.TÄSSÄ JUMALAN PREDESTINAATIOAIVOITUKSESSA MEIDÄN TÄYTYY YHTYÄ SIIHEN RAAMATUN AJATUKSEEN, ETTEI SYNTIEN ANTEEKSIANTOA SÄLYTETÄ BABYLONISSA KAIKKIEN SYNTIEN PÄÄSTÄMISEKSI LOPULLISESTI ILM.18. KOSKA BABYLONIN SYNTIÄ EI JUMALA ANNA ANTEEKSI, ILM.18. JA BABYLON JÄÄ TUOMION ALLE, SILLÄ JUMALA EI LOPULTA MAAILMAN TUOMIOPÄÄTÖKSESSÄ TUOMITSE MUUTA KUIN TUON SUUREN BABYLONIN JA ETTÄ VANHURSKAUTUKSEN DETEKTIO ELI AABRAHAMIN LIIKKEELLE LÄHTÖ TOTEUTUU JUURI TUOSSA BABYLONISTA POIS PAKENEVASSA KANSASSA.

58.MUTTA ETTÄ KATOLISUUS MYÖS PIENKIRKKONA ON OLEMASSA RAAMATUN POHJALTA JA ETTEI SE VOI OLLA VAIN JONKUN EMÄKIRKON KATEKENTAATIO ELI VAJAAVALTAINEN ARMON JA KRISTUKSEN TÄYTEYDESSÄ ILMAN EMÄKIRKKOA, YHTEISKUNTA JURIDIIKAN KESKELLÄ, VAAN VALTUUTETTU EVANKELISTEN AVAINTEN HALTIJA JEESUKSEN ANTAMALLA JUMALALLISELLA OIKEUDELLA SILLOIN KUN ON TOTEEN NÄYTETTY SEN RAAMATTUUN PERUSTUVA SEURAKUNNALLINEN OIKEUS.

59. TORJUMME KUITENKIN SEN KÄSITYKSEN ETTÄ JUMALA OLISI LUOPUNUT TAI POISTANUT YLEISEN SÄÄTÄMYKSEN KANSAN KESKELLÄ OMASTA KULTASORMESTAAN, VAAN PIKEMMINKIN KIRKKOPERDESTINAATIO EI OLE OIKEA JA OIKEUDEN MUKAINEN KIRKOSSA, KYSYMYS ON SIIS YLEISEN  SÄÄTÄMYKSEN VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ MYÖS AVAINTEN VALLAN SUHTEEN EIKÄ NE VOI OLLA PURITAARISET EIKÄ PARTIKULAARISET.

60. TORJUMME LUTERILAISEN JA KATOLISEN PAPPEUDEN UUDEN LIITON ARMON VASTAISENA, JUMALALLA EIKÄ KOKO RAAMATUSSA OLE TÄLLAISTA KAHDEN KERROKSEN VÄKEÄ EIKÄ UUDEN LIITON ARMO VOI SITÄ SIETÄÄ ENSINKÄÄN!

61. YKSIN RAAMATTU PERIAATTEESTA SANOMME SEURAAVAA, YKSIN PYHÄLLÄ JUMALAN SANALLA TULISI SYNNYTTÄÄ AIVAN KAIKKI, EIKÄ MITÄÄN MUUTA ELÄMÄÄ, OPPIA, USKOA JA KIRKKOA SAISI OLLA OLEMASSAKAAN!

62. SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSESTA JA PYHÄN HENGEN PILKASTA SANOMME SEURAAVAA, KUN SAAVUMME SANAN LAPSEUTEEN KAIKKI ANNETAAN ANTEEKSI, VAIKKA SYNTI OLISI SUURIN JOTA RAAMATTU PYSTYY MAINITSEMAAN JOS HENKILÖ SAAPUU SANAN LAPSEUTEEN KAIKKI ANNETAAN ANTEEKSI, KUN SYNNIN JUURET ON ANNETTU KERRALLA ANTEEKSI EI MIKÄÄN TEKO VOI JÄÄDÄ ANTEEKSIANTAMUSTA VAILLE JA ETTEI SANAN LASTA VOI MIKÄÄN HUKUTTAA!

63. PERISYNTI ON IHMISEN SUURIN SYNTI, PYHÄN HENGEN PILKKA AIVOITUS RAAMATUN NÄKÖKULMASTA EI LUO PERISYNTISYYDEN ANTEEKSIANTAMATTOMUUDEN SERETAATIOTA ELI OLEMASSA OLEVAN SUUREMMAN ILMENTYMINEN, SERETAATIOSSA VOI OLLA VAIN OLEMASSA OLEVAN SYVEMPI KOKEMINEN JA TAJUAMINEN, NIINPÄ AINA KUN PERISYNTI ANNETAAN ANTEEKSI ANNETAAN AIVAN KAIKKI TEKOSYNNITKIN ANTEEKSI.

64. JUMALAN YKKÖSASIA PELASTUSSUUNNITELMASSA ON SANAN LAPSEUS EI SIELUN KAUNISTAMINEN, JUMALA SAATTAA MYÖS PANNA JOPA ESTEEN SIELUN HENGELLISELLE KAUNISTUMISELLE PIDÄTTÄÄKSEEN SANAN LAPSEUDEN PERUSTAA TÄRKEÄMMÄLLÄ SIJALLA EDESSÄÄN!

65. IANKAIKKISESTA PELASTUKSESTA SANOMME SEURAAVAA, KUN SOVINTOARMO ON VASTAANOTETTU MM. ROOM.5.SEN JÄLKEEN IANKAIKKISTA JA LOPULLISTA PELASTUSTA ILMAISEVAT JUMALAN SANAN OBJEKTIT EIVÄT OLE ENÄÄ PELKÄSTÄÄN VÄLINEELLISIÄ VAHVISTAVIA OBJEKTEJA VAAN MYÖS KATOAMATTOMIA TEURASTETUN KARITSAN ELÄMÄN KIRJAAN SIIRRETTYJÄ OBJEKTEJA EIKÄ SELLAINEN PAHUUS ENÄÄ VOI IHMISTÄ VALLATA ETTÄ NUO OBJEKTIT PYYHKIYTYISIVÄT POIS TEURASTETUN KARITSAN ELÄMÄN KIRJASTA, ROOM.5.ROOM.8. GAL.3. ROOM.12. KORKV.8. JNE.

66. LUTERILAISUUS SAATTAA ILMETYÄ OPETUKSENA ETTÄ PITÄMÄLLÄ SIELUN KULTIN PUHTAANA KASTE PELASTAA TÄRKEIMMÄLLÄ TAVALLA MUTTA SAMALLA PERIAATTEELLA, KRISTITYLLÄ ON KUITENKIN TÄMÄ SISÄLLINEN KRISTUS, MUTTA OLEMME YHTÄMIELTÄ LUTERILAISTEN KANSSA ETTEI ZVINGLILÄINEN  KUTSU KUTEN VAPAAT SUUNNAT JNE. ARMOVÄLINE VASTUUSEEN OLE EHDOTTOMAN PREDESTINAATION MUKAINEN JOKA LUTHERINKIN MIELESTÄ OLI VIERASTA TULTA VÄLINEELLISEN TARPEEN HERTTÄMISESSÄ IHMISKOHTALOISSA, VIITTAAMME TÄSSÄ TUNNUSTUKSEEMME-UUS-REFORMOITU TUNNUSTUS KIRKKO KASTE JA KRISTUS JA PREDESTINAATIO. TORJUMME AJATUKSEN ETTEI MEILLÄ OLISI TÄYTTÄ EVANKELISTA ARMOA JA AUTUASTA KUOLEMAA JA TÄYTTÄ EVANKELISTA ARMON LOHDUTUSTA JA PERINTÖÄ ILMAN LUTERILAISTA TAI MUUTA KIRKKO-KATOLISTA YHTEYTTÄ, KUTEN APOSTOLI PAAVALIN KAUTTA ANNETTU LUPAUS KUULUU, MIKÄ USKOSTANNE PUUTTUU, SE TÄYTETÄÄN SEURAKUNNAN HYVÄKSI, NIIN ME SIIS KUULUMME TÄLLAISEEN SEURAKUNTAAN TÄSSÄ KIRKKOYHTEYDESSÄ.

67. TUNNUSTAMME SEN JUMALAN PREDESTINAATION EVANKELIUMIN SUHTEEN, ETTEI IHMINEN VOI EIKÄ SAAKKAAN TEHDÄ EVANKELIUMIA OMILLA VALINNOILLAAN JA ETTÄ SE VALO ON VÄÄRÄ JA SE EI OLE OIKEA EVANKELIUMI MUTTA HÄN SAA TUNNUSTAA KUITENKIN MILLOIN TAHANSA USKONSA SIIIHEN MIHIN KRISTUS JA KASTE ON HÄNET KUTSUNUT JA NÄIN JO KASTEESSA VALMISTANUT IHMISTÄ VARTEN EVANKELISEN VASTAUKSEN JUMALAN TUTKIMATTOMAN PREDESTINAATION EDESSÄ, KATSO UUS-REFORMOITU TUNNUSTUS.

68. MUTTA TUNNUSTAMME YLEISESTI KIRKKO KÄSITTEELLISEN ONGELMAN ETTEI SE JÄÄ PAAVIN PORTTOUTTA VAILLE, SIKSI JUMALAN ENSIMMÄINEN TARKOITUS EI OLE TEOLOGIA VAAN YKSIN JUMALAN SANA, SIKSI KRISTUKSEN PÄÄSTATUS ON ALATI OLTAVA OIKEA, SELKEÄ KIRKAS JA VOIMALLINEN.

69.NIINPÄ TUNNUSTAMME JA USKOMME JUMALAN PELVOLLA JA VAVISTUKSELLA SEN ETTEI JUMALA OLE MIKÄÄN TEOLOGINEN LUOMUS VAAN JUMALAN SANAN JUMALA!

70. MUTTA KIRKKO JOKA ON TEOLOGINEN LUOMUS JA SEN JUMALA ON TEOLOGINEN LUOMUS EI VOI OLLA KAATUMATTA PAAVIN SYLIIN JA TULEMATTA PORTTOKIRKOKSI.

71. MUTTA ETTÄ PAAVALI ANTAA SELVÄN RATIFIKAATION SEEMILAISEN KUTSUMUKSEN IDENTITEETIN TOTEUTTAMISEKSI IHMISKUNNAN KESKELLÄ, JOKA JOHTAA EI KIRKON TEOLOGISEEN ASEMAAN KIRKOSSA, VAAN SANAN ASEMAAN KRISTUKSESSA, JOKA MERKITSEE SITÄ ETTÄ VANHURSKAUTUS ON TOTEUTUNUT USKOSSA.

72.MUTTA MILLÄ TAVALLA TUO RATIFIKAATIO SELITETAAN KANSALLE ETTEI SE JOHDA TEOLOGISEEN ASEMAA KIRKOSSA VAAN SANAN ASEMAAN KRISTUKSESSA, SIIHEN PALAAMME MYÖHEMMIN ERILLISESSÄ SELITYKSESSÄ KANSAA VARTEN JA KANSAA VARTEN, OLEMME HARTAASTI PYYTÄNEET TÄTÄ MAAILMAN VAPAHTAJALTA KIRKKOTYÖTÄMME VARTEN KANSAN KESKUUDESSA, TÄSSÄ KUITENKIN MESSAH ON PAHTALUONTOINEN ARMO RISTIINNAULITTU KRISTUS.

73. NIINPÄ VANHURSKAUTTAMISEN JA EVANKELIUMIN LUONTO TÄSSÄ RATIFIKAATIOSSA ON SE ETTÄ SE ON AINA UUSI LAULU, JOTA EI OLE ENNEN LAULETTU!
ROOM.5. KOL.2. ROOM.8. GAL.3. KORKV.8. ROOM.12.EF.2. EF.4.

74. HYLKÄÄMME OPIN ETTÄ KIRKKO TAI KIRKKOTEOLOGIA ON SANAN YLÄPUOLELLA JA SEN ETTÄ SANAN KIRKKOA JOHTAA TÄLLAINEN ENNAKKOAIVOITUS.

75. EDELLEEN TUNNUSTAMME ETTÄ HENGEN VIRKA ON KIRKOSSA TOTEUTETTAVA MAHDOLLISIMMAN TARKKAAN JUMALAN SANAN JA SEN OHJEEN MUKAAN JA ETTÄ PAAVILLISESTI TOTEUTETTUNA SE EI VOI JÄÄDÄ ILMAN VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ!

76.TUNNUSTAMME ETTÄ IHMISEN ELÄMÄN KOHTALON TRADITIO VOI OLLA MIKÄ TAHANSA MUTTA KIRKON ON AINA OLTAVA EVANKELISESTI NIIN SELVÄ ETTÄ SE JOHTAA SAMAN SOVITUKSEN JA HERRAN YHTEYTEEN KIRKON NÄKYVIEN MERKKIEN MUKAAN!

77. HYLKÄÄMME MAAILMANLAAJUISEN MAAILMANKIRKKO EKUMENIAN JOTA JOHDETAAN PAAVILLISELTA TAHOLTA SILLÄ PERUSTEELLA ETTEI SEN USKONYKSEYS PERUSTU JUMALAN SANAAN, SEN MUKAISEEN TUNNUSTUKSEEN EIKÄ SIITÄ JOHDETTUUN OIKEAAN USKOON JA KRISTUKSEEN.

78.TUNNUSTAMME ETTÄ JULISTETTU JA VASTAANOTETTU SYNTIEN PÄÄSTÖ ON AINA VARMA JA YLITTÄÄ TUTKIMATTOMAN PREDESTINAATION JA KAIKEN MUUN ARMOSSAAN JA TUO VARMAN ARMON JA PÄÄSTÖN JUMALAN EDESSÄ, TÄMÄ PÄÄSTÖ JULISTETAAN KAIKILLE SITÄ KAIPAAVILLE.

79. SUOMIKIRKKO ON PREBYTEERIJOHTOINEN.

KOMMENTTI: NÄIN ME TUNNUSTAMME ETTÄ KANSALLINEN KATOLINEN KIRKKOSENKTIO ELI KANSALLINEN SYNTYMYS SEN ONTOLOGISESSA JA PRAKTISESSA MERKITYKSESSA VOI SYNTYÄ VAIN SELVÄN SANAAN POHJAUTUVAN TUNNUSTUKSEN MYÖTÄ.


80.Pyhän Hengen lahjat-Jokaisella jotakin annettavaa!


121 Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. 2 Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. 3 Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: »Jeesus on kirottu.» Kukaan ei myöskään voi sanoa: »Jeesus on Herra», muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta.

4 Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. 5 Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 6 Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. 7 Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. 8Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, 9 toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, 10 joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. 11 Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.

 

81.PELASTUS JA PYHITYS JUMALAN SANASSA!


Pelastus on tarkoitettu kaikille


5 Siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa: »Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän.» 6 Mutta uskon vanhurskaus puhuu näin: »Älä kysy sydämessäsi: Kuka voi nousta taivaaseen?» – nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle – 7 »tai: Kuka voi laskeutua syvyyksiin?» – nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista. 8 Mitä siis on sanottu?
– Sana on lähellä sinua,
sinun suussasi ja sinun sydämessäsi,
nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. 9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. 10 Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. 11 Kirjoituksissa sanotaan: »Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.» 12 Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. 13Onhan kirjoitettu: »Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.»
14 Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? 15 Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: »Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!» 16 Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: »Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?» 17 Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. 18 Nyt kysyn: eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat:


– Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle,

heidän sanansa maan ääriin asti.


19 Mutta eikö Israel ole sitä käsittänyt? Jo Mooses sanoo: 
– Minä saan teidät kadehtimaan kansaa, joka ei ole kansa,

vihaamaan pakanoiden ymmärtämätöntä joukkoa.


20 Jesaja sanoo vielä rohkeammin: 
– Ne, jotka eivät minua etsineet, ovat minut löytäneet,

olen ilmaissut itseni niille, jotka eivät minua kysyneet.


21 Israelista hän sen sijaan sanoo: »Päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohti.»

Jumala ei ole hylännyt kansaansa
111 Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki! Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa. 2 Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut. Tiedättehän te, mitä kirjoitukset kertovat Eliasta. Hän esittää Jumalalle Israelia vastaan tämän syytöksen: 3 »Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen enää jäljellä, ja he tavoittelevat minunkin henkeäni.» 4Mutta minkä vastauksen hän saa Jumalalta? »Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä.» 5 Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. 6Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin – muutenhan armo ei olisi armo. 7 Israel ei siis ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut; vain valitut ovat sen saaneet. Muut ovat paatuneet, 8 niin kuin on kirjoitettu:


– Jumala on antanut heille turtuneen hengen,

silmät, jotka eivät näe, ja korvat, jotka eivät kuule.

Näin on yhä vielä.


9 Ja Daavid sanoo: 
– Tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi ja satimeksi,

kompastukoot he siihen ja saakoot rangaistuksensa.

10 Hämärtykööt heidän silmänsä niin, etteivät he näe.

Paina heidän selkänsä aina kumaraan.

Pakanakansojen pelastuminen
11 Kysyn siis: eivät kai juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät maahan makaamaan? Päinvastoin! Heidän lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille, ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä. 12 Jos heidän lankeemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa!

13 Teille pakanuudesta kääntyneille sanon: minä ylistän tehtävääni kansojen apostolina, 14 sillä näin herätän ehkä heimolaisissani kateutta teitä kohtaan ja voin pelastaa joitakuita heistä. 15 Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon! 16 Jos ensimmäinen leipä pyhitetään, on koko leipomus pyhä, ja jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhät.

17 Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, 18 älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua.19 Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. 20 Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää! 21 Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. 22 Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään; muuten sinutkin leikataan pois. 23 Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. 24 Jos kerran sinut on leikattu irti villistä oliivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon oliivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa.

Israelin pelastuminen
25 Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. 26 Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu:


– Siionista on tuleva Pelastaja,

hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä.

27 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan:

minä otan pois heidän syntinsä.


28 Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. 29 Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. 30 Te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. 31 Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. 32 Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.


33 Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus,

kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!

Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa

ja jäljittämättömät hänen tiensä!

34 Kuka voi tuntea Herran ajatukset,

kuka pystyy neuvomaan häntä?

35 Kuka on antanut hänelle jotakin,

mikä hänen olisi maksettava takaisin?


36 Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

Uusi elämä
121 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 2 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

3 Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4 Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5 samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 6 Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7 Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8 rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

9 Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. 10Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. 11 Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. 12 Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 13 Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta.14 Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 17Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. 18 Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 19 Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: »Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan» – näin sanoo Herra. 20 Edelleen sanotaan: »Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.» 21 Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

 

82. HUOLTO ON TÄRKEIN-LEIPÄÄ, SUOLAA, MAITOA, TERVAA, HUNAJAA, ÖLJYÄ JA SIELUN LÄÄKKEITÄ SEKÄ VETTÄ JA VIINIÄ SEKÄ MANNAA JOKAISEEN PÄIVÄÄN!

83.JUMALAMME! ME TUNNUSTAMME SINUN KUNNIASI JA TUNNUSTAMME SINUN LAHJASI, ME TUNNUSTAMME YHTEISEN JUMALAN SANAAN PERUSTUVAN PERUSASEMAN KRISTUKSESSA, ETTÄ OLEMME HÄNESSÄ,  ETTÄ JOKAISEN MATKALAISEN TULEE JOKA PÄIVÄ SAADA RIITTÄVÄSTI HOITOA - ME SAAMME LUOTTAA SIIHEN ETTÄ KIRKOSSAMME ON  TIEN KULKIJOILLE AIVAN KAIKKEA MITÄ HE IKINÄ TARVITSEVAT -KRISTUS SALAISUUDESSA ON ALATI TARJOLLA HENGEN RUOKAPÖYTÄ, JOKAPÄIVÄINEN MANNA MUISTUTTAA JUMALAN ARMOHOIDOSTA - JUMALA LASKEE RUOKAPÖYTÄNSÄ NIIN ALAS, ETTÄ KAIKKEIN ARIMMAT JA HEIKOIMMATKIN USKALTAUTUVAT SYÖMÄÄN HES.34!

84.KUULE ISRAEL! JEHOVAH SINUN JUMALASI, JEHOVAH ON YKSI - MINÄ JA ISÄ OLEMME YKSI!

85.KATSO PALVELIJOIHINSA HÄN EI LUOTA JA ENKELTEN VIKOJA HÄN NUHTELEE, KUINKA HÄN LUOTTAISI TOMUMAJAAN, ÄLÄ LUE SYYKSI JUMALAMME TUNNUSTUKSEMME HEIKKOUTTA VAAN KOHTELE MEITÄ SUUREMMAN TOTUUTESI MUKAAN SILLÄ MITÄPÄ IHMISLAPSI TIETÄISI OIKEIN.

 86.VAATTEESI OLKOOT AINA VALKEAT JA ÖLJY ÄLKÖÖN PÄÄSTÄSI PUUTTUKO!
 

87.JUMALALLA ON TÄMÄ TUTKIMATON EHDOTON PREDESTINAATIO, JOSSA HÄN TOISELLA VARMASTI LUPAA MUTTA TOISELLA SULKEE, MITÄ AJATTELEMME TÄSTÄ ETTÄ KIRKOLLA SÄILYISI YHDET AVAIMET JA EVANKELINEN VARMUUS!

88.UUS-REFORMOITU KALVINISTINEN TUNNUSTUS!

NIIN MINÄ USKON TÄMÄN YHDEN ENNALTAMÄÄRÄTYN KOHTALON JOKA VÄLTTÄMÄTTÖMYYDEN PAKOSTA TOTEUTUU JOTA EI TOSIN KOSKAAN VOI MUUTTAA, MUTTA SE VOI KÄÄNTYÄ TAI TEHDÄ SIIRRON JA TUNNUSTAN JA USKON SEN MESSIAAN TAHDON ETTEI KOHTALOA TARVITSEKKAAN MUUTTAA TAI ODOTTAA SEN VAIHTUVAN, VAAN EVANKELINEN TAHTO ON JO OLEMASSA KOHTALOANI VARTEN, SIKSI SE VOI KÄÄNTYÄ JA ETTÄ KASTE JA KRISTUS ON TALLETTANUT KOHTALONI  TÄMÄN ELÄVÄN KRISTUKSENI KIRKON JA SEN VÄLINEITTEN JA YSTÄVIEN YHTEYTEEN JO KASTEESSANI NIIN ETTÄ VAHVISTAISIN OMALTA PUOLELTANI TÄMÄN LIITON YMMÄRRYKSENI USKOSSA KASTEEN KONFIRMAATIOSSA, TUNNUSTAEN SEN JUMALAN ANTAMAN JOKA-AIKAISEN KONFIRMAATIONI, ETTÄ OMAKSUEN SEN PARANNUKSEN ELÄMÄKSI, JOSSA  PYHÄ HENKI HOITAA, PAIMENTAA JA ALATI KUTSUU HERÄTTÄMÄLLÄ LAISSA JA HOITAMALLA EVANKELIUMISSA MINUA NIIN ETTÄ ALATI OMISTAISIN KRISTUKSEN TÄYDEN USKON, ARMON, RAKKAUDEN, TOIVON YHTEYDEN JA KAIKKI HÄNEN ANTAMANSA LAHJAT JA ELÄISIN ALATI HÄNEN RUOKAKUNNASSAAN ILOISENA JA ONNELLISENA JUMALAN LAPSENA KAIKKI MUIDEN KANSSA JA NÄIN RAKENTAISIN TÄTÄ KIRKKOA YHDESSÄ TOISTEN KANSSA, ETTÄ MINÄ VIIMEIN AUTUUDEN PERISIN SULASTA JUMALAN HYVYYDESTÄ JA HÄNEN OMAEHTOISESTA TAHDOSTAAN JA RAKKAUDESTAAN, JA ETTÄ JOKA AIKA KRISTUS ANTAA RUNSAIN MÄÄRIN KAIKKI SYNTINI ANTEEKSI SULASTA HYVYYDESTÄÄN JA ARMOSTAAN TÄSSÄ KIRKOSSANI,ETTÄ NÄIN SAAN KAIKEN AVUN SYNTIÄ JA PERKELETTÄ JA KAIKKIA AUTUUTENI VIHOLLISIA VASTAAN RUNSAIN MÄÄRIN JOKA AIKA, JA ETTÄ MINÄ SAAN OLLA KRISTUKSEN TÄHDEN TÄSSÄ KIRKOSSANI TÄYSIN VAPAA JA VAPAAKSI OSTETTU JUMALAN LAPSI, VAPAAKSI OSTETUSSA LAUMASSA, JOSSA YKSIN KRISTUS ON KAIKEN PÄÄ, ETTÄ MINÄ HÄNET NÄIN TUNNUSTAISIN OMANA RAKKAANA HERRANA JA VAPAHTAJANA JA KRISTUKSENA JA ILOISIN MIELIN ANTAISIN SIITÄ KAIKEN KUNNIAN JA KIITOKSEN YKSIN HÄNELLE. TÄMÄ ON KIRKKOMME MESSIAANINEN JUURI! NÄIN MINÄ USKON ALATI SEN LUPAUKSEN ETTÄ TÄMMÖINEN JUMALA ON ALATI MINUA LÄSNÄ JA AUTTAA ALATI HÄNEN ARMOSSAAN JA VOIMASSAAN JA ETTÄ HÄN ON JO KASTEESSANI TALLETANUT MINULLE TÄYDEN SYNTIENI ANTEEKSIANTAMUKSEN JA ETTÄ KASTEENI TÄHDEN MINUA SANOTAAN KRISTITYKSI, NÄIN USKON ETTÄ OLEN KASTETTU JA PELASTUN SULASTA JUMALAN HYVYYDESTÄ JA ARMOSTA.TÄSSÄ KOHTALOSSANI MINÄ NÖYRIN JA KIITOLLISIN MIELIN PALVELEN JUMALAANI JA OMISTA KAIKKI SANAN LUPAUKSET ITSELLENI JA USKON ETTÄ TÄSSÄ YHDESSÄ AINOASSA KOHTALOSSANI MINUN JUMALANI PANEE KULTAJYVÄSIÄ JA ILON AIHEITA SUURESTA ARMOSTAAN MINUN KOHTALONI JOKAPÄIVÄISEEN VAAKAAN JA ETTEI HIUSKARVAKAAN PÄÄSTÄNI PUTOA HÄNEN SALLIMATTAAN JA ETTÄ ANNAT MYÖS MINULLE ARMOSI RAKKAUTTA JOTA EI OLE MILLÄÄN VAAKALLA MITATTU JA PUNNITTU. ROOM.8. TÄSSÄ KOHTALOSSANI MINÄ KIITÄN JUMALAANI KAIKESTA SILLÄ KIITOS MUUTTAA KAIKEN, SENKIN MITÄ EI VOIDA MUUTTAA! TÄSSÄ RAKKAUTESI LUNASTUKSEN KIRKOSSA MINÄ KIITOLLISIN MIELIN RUKOILEN ISÄÄ, ÄLÄ ANNA VIHOLLISTENI ILOITA MINUN KOHTALOSTANI ÄLÄKÄ ANNA SEN MYYVITTÄÄ PAHAN VOITTOA VAAN TÄYTÄ RAKAS LUNASTUKSENI TÄYDELLISESTI SINUN AINOAN VIISAAN KUNNAIKSI JA ENKELTEN ILOKSI JA ETTÄ TÄMÄ RAKKAUS ON MINUT LUNASTANUT NIIN ETTEI RAKKAUTESI MINUA KOHTAAN SAATA OLLA VIHOLLISTESI PALVELUKSESSA EIKÄ VIHOLLISTENI ASEENA MINUA VASTAAN VAAN ETTÄ NE JOTKA NOUSEVAT MINUA VASTAAN NE NOUSEVAT MYÖS SINUA VASTAAN OI RAKAS ISÄNI JA ETTÄ MINUT ON JUURI SIKSI KASTETTU ENSIN ISÄN, SITTEN POJAN JA SITTEN PYHÄ HENGEN NIMEEN NIIN ETTÄ NYT TUNNEN ISÄSSÄ JUMALANI, POJASSA LUNASTAJANI JA PYHÄSSÄ HENGESSÄ ELÄVÄKSITEKIJÄNI JA TALLETAN NÄMÄ USKONI KAPPALEET ILOISESSA VARMUUDESSA AUTUUDEKSENI JOTKA KASTEESSANI OLEN SAANUT, JOKA ON SULKENUT KAIKKI EPÄJUMALAT JA IHMISOPIT ULKOPUOLELLE AUTUUTENI SALAISUUDESTA JA ETTÄ MINUT ON KASTEESSANI EROTETTU KAIKISTA NÄISTÄ EPÄJUMALISTA YKSIN AINOAA OIKEAA JA TODELLISTA JUMALAA VARTEN, KUTEN BAABELIIN SULJETTU JUMALAN KANSA HUOKAA, MEITÄ ON VALLINNEET MUUT HERRAT, ET SINÄ, MUTTA ETTÄ NYT ILOISIN MIELIN ANNAN KUNNIAN JUMALALLENI JEHOVAHILLE JOKA ON RAKKAUDESSAAN LUNASTANUT MINUT POIS KAIKESTA TUOSTA OIKEAAN ELÄVÄÄN KIRKKOONI JOSTA YKSIN SINUN RAKAS SANASI OPETTAA OI KALLIS JUMALANI NIIN ETTÄ MINUN KUNNIANI ON AINA ILOINEN. NÄIN MINÄ TUNNUSTAN YHDEN AINOAN KOHTALON JA SEN EHDOTTOMAN PREDESTINAATION JA ENNALTAMÄÄRÄYKSEN JOHON EN TOSIN ITSE VOI MITENKÄÄN VAIKUTTAA MUTTA ETTÄ JUMALA ON TUONUT SIIHEN MITÄ ILOISIMMAN EVANKELISIMMAN JA RAKKAIMMAN APUNSA OMASTA HYVYYDESTÄÄN MINUA KOHTAAN KOSKA HÄN ON RAKASTANUT MINUA JO ENNEN MAAILMAN PERUSTAMISTA TÄLLÄ TAVALLA JA ETTÄ JUMALA NYT VAPAASSA ARMOSSAAN KUTSUU SIIHEN KAIKKIA KANSOJA

89.SOVITUKSEN SANOJA!

Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. ROOM 8:14

– Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi

ja joiden synnit on pyyhitty pois.

8 Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään.

Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 7 Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. 8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 9 Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. 10 Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.11 Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.

Voimahan suurehen rakkautes,
Herrani, kätke mua.
Purppuravirtaasi uppoudun,
suo minun puhdistua.
Köyhänä, heikkona, puutoksin
armo on uupua haavoihin.
Purppuravirtaasi uppoudun,
suo minun puhdistua.

Veresi suloista ääntä suo
kuunnella joka hetki!
Syntini kaikki pois pyyhittiin,
syntini viimeisetkin,
sieluuni rauhan sain siunatun
haavoissa Ristiinnaulitun.
Syntini kaikki pois pyyhittiin,
syntini viimeisetkin.

90.TUNNUSTUS JA LOHDUTUS!

Olen niin syntinen ja syyllinen että minulle kuuluu vain syntiset! Yksi pyhä sinulle kuitenkin kuuluu ja se on ARMO, se ei kuulu muille kuin syntisille, Armo kuuluu sulle juuri, Armo ei tosin ole syntinen mutta kuuluu syntisille ja se on aina vain Armoa sinua kohtaan!
1.
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,
vaan ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vieressä käy,
vaan ihana enkeli vieressä käy.

2.
On pimeä korpi ja kivinen tie,
ja usein se käytävä liukaskin lie.
Jo lapsikin helposti langeta vois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois.

3.
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,
vaan ihana enkeli kotihin vie.
Oi laps, ethän milloinkaan ottaa sä vois
sun kättäsi enkelin kädestä pois,
sun kättäsi enkelin kädestä pois.

91.ELÄMÄ JATKUU KUOLEMAN JÄLKEEN!

SE KUN ON SILL TAVALL TUON KUOLON UNNEEN NUKKUMISEN JÄLÄKEISEN TILAN KANSSA JOSSA DAAN ON KÄÄRMEHINÄ TIELLÄ - TÄSS MIELESS SAKRAMENTIN HALVEKSIMINEN EE OO MEELLE EVUKS VUAN SE PITÄÄ ILOSESTI PYHÄNÄ TALLETTOO EEKÄ KIUSATA SUOJELUSENKELLIISÄ JA ON USKOTTAVA ETTÄ MEILL ON SELLANEN ISKÄ JOTT VAIKK MEIST EI TULLUKKAA TOHTOREIT EMMEKÄ SUAVUTTANNEET TEOLOKIST VOETTOO ETT HÄÄ OMAST RAKKAUVESTAAN DAAVITIN SORTUNEEN MAJAN! PYSTYTTÄÄ! 

92.KUOLEVAN SIUNAAMINEN!

LÄHDE RAUHASSA, KRISTUS LUNASTAJAN NIMEEN, LÄHDE RAUHASSA, KRISTUS PYHITTÄJÄN NIMEEN, LÄHDE RAUHASSA SOVITETTUNA JUMALAN KANSSA TÄYDESSÄ ARMOSI KASTEEN PUVUSSA PUHDISTETTUNA KRISTUKSEN VERELLÄ, KAIKKI ON ANTEEKSIANNETTU KESKELLE ARMON KIRKKAINTA TAIVASTA, PYHÄ HENKI ON SINETTISI, LOHDUTTAJASI JA PUOLUSTAJASI, KRISTUS YLLÄSI, KRISTUS ALLASI, KRISTUS SIVUILLASI, EDESSÄ JA TAKANA, YSTÄVÄN JA VIERAAN SUUSSA, SINÄ KRISTUKSESSA JA KRISTUS SINUSSA, KASTEEN ENKELIT TOINEN VASEMMALLA JA TOINEN OIKEALLA PUOLELLASI, LÄHDE IKUISESSA RAUHASSA, ET SINÄ KUOLE ETKÄ KUOPPAAN JÄÄ SILLÄ KATSO DAAN ON KÄÄRMEENÄ TIELLÄ JA SILMÄNRÄPÄYS JA SINÄ OLET PERILLÄ KRUUNUSI MAASSA JA IANKAIKKISESSA ONNESSA JA AUTUUDESSA, HERRA ON TURVASI, NYT JA IANKAIKKISESTI, SIUNAAN SINUT KRISTUKSEN JA PYHÄN KASTEESI IANKAIKKISEEN SHABATTIIN JA RAUHAAN, ÖLJYLLÄ VOIDELLEN ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN! AMEN!

Isä meidän

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kuvahaun tulos haulle KALVINISTINEN USKONPUHDISTUS

SUURSYLVIA - TIETÄ UUS-REFORMOIDULLE TUNNUSTUSKIRJALLE!

93.EI SAIRAALLE SIELULLE KUULU LAKIA SAARNATA EI ENSINKÄÄN, SITÄ SAARNAA PAHOLAINEN SAADAKSEEN SIELUN ENTISTÄ SAIRAAMMAKSI- 

94.Uskontunnustus
Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja

maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan

ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen

alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt

ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka

kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän

ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas

taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta

ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme

Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista

kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin,

istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan

eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään,

joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan

ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Uskon yhteen, pyhään, kristilliseen ja apostoliseen kirkkoon.

Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,

odotan kuolleiden ylösnousemusta ja

tulevan maailman elämää.

Aamen.

95.EHTOOLINEN ON UUDEN LIITON KANSAN MATKA-ATERIA, OSALLISUUS KRISTUKSEN RUUMIISTA JA VERESTÄ, KUTEN NE ON ASETETTU!
 

96.KASTE ON UUDEN LIITON MERKKI KUULUMISESTA SIIHEN KANSAAN JOSSA UUDEN LIITON VANHURSKAUS TOTEUTETAAN.


Kuvahaun tulos haulle AFRIKKALAISIA LAPSIA

97.KENELLE ON LEIVÄN MITALLA ANNETTU, SILTÄ VAIN LEIVÄN MITALLA VAADITAAN!

 

ELÄMÄN HOLOKAUSTEISTA KALEVAN ARMOTUPIIN JA HOITAVAN RAKKAUDEN SAVUSAUNOIHIN!
 

98.ROOM.8. RISTIINNAULITTU! KUN TUNNET OLEVASI KIUSATTU JA ETTEI MIKÄÄN RIITÄ, KATSO KRISTUKSEEN - LUOVA JOHDATUS!

 

JOSPA ET OTTAISI MEILTÄ POIS SYVÄN HELTYMYKSEN JA LIIKUTUKSEN KYYNELIÄ!

99. KALEVAN KANAEMONEN-MINÄ SINUN JUMALASI OLEN RAKKAUDEN JUMALA MUTTA MINÄ OLEN MYÖS KIIVASLUONTOINEN JUMALA! KUULE ISRAEL SINUN JUMALASI JEHOVAH, JEHOVAH ON YKSI! AIKA ON SODALLA...
MUTTA AIKA ON MYÖS RAUHALLA!
SAMALLA REISSULLA - KAIKKI ON SALAISUUTTA-KRISTUS ON YLÖSNOUSSUT, TOTISESTI HÄN ON YLÖSNOUSSUT -TELLUS LUTERILAISET!

100.TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA- - .Aik.4:9-10. ”Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä; ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jabes sanoen: "Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien". Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!" Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua.”

101.MONIA VUOSIA, MONIA ARMORIKKAITA VUOSIA -RAKAS KALEVANI, SIUNATKOON TEITÄ UUSIEN LAULUJEN JUMALA, OI SINÄ KALEVAN JUMALA, SINÄ ENSIMMÄISEN ARMAUDEN ISÄ!
 

102.JUMALAN LUPAUS: MINÄ TULEN JA JÄLLEEN PYSTYTÄN DAAVIDIN SORTUNEEN MAJAN!

Oho, köyhä sieluni, kuljetkos vaan yksin? et, vaan Jeesus kulkee myös kanssas käsityksin. 2.Jesus tahtoo sieluani autuaaksi saattaa, murheen kautta sydäntäni paratuksi laittaa. 3. Jesus antaa pimeyden tulla päälleni totta, että valokseni aina sanansa mahdan ottaa. 4.Jesus sallii uskolleni koetukset tulla, että voiton kruunu kallis olis kerran mulla. 5. Käskee mun vaan pysymään Hänen puheissansa, että yksi olisin oppilapsistansa. 6. Kysykäämme paimenilta, miss' on Jesus vielä? Sanovat: että lampaitansa kaitsee ristin tiellä. 7. Ristin tie on oikia ja kuolettaa se lihaa, sill' ei liha himoinensa pääse taivaan pihaan. 8. Uskolla, toivolla, rakkaudella käykäämme ristin sotiin, koska sodat päättyvät, tullaan taivaan kotiin. 9. Koto kaunis taivahissa olkoon maalinamme, niin on ristin alla riemu täällä jo kulkeissamme. 10. Loppu kaikkein lähestyy, matka pian päättyy, voitosta silloin veisataan, kun suru iloksi kääntyy. 11. Taivaan portit avettuina meille ovat kohta, taivaan sali kirkkahana kunniasta hohtaa. 12. Uudet taivaat ja uusi maa odottavat meitä, Aabraham siellä helmoihinsa korjaa väsyneitä. 13. Hurskauden vaattehilla puetetut saamme seurata aina Karitsata, laulain kiitostamme.

Kuvahaun tulos haulle risti

Kuvahaun tulos haulle reikäleipä

103. JOKA PÄIVÄ LIITON LEIPÄÄ TÄMÄN TUNNUSTUKSEN POHJALTA - SUOMIKIRKKO!

Kuvahaun tulos haulle tuli

Kuvahaun tulos haulle punaiset hevoskärryt

104. Kohtalon vaunut kirkon yhteydessä, johon kaste ja Kristus on meidät asettanut eivät ole liian raskaat kunhan vain tiedämme oikeutemme - Jumala antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi niille jotka nyt uskovat Jeesukseen Kristukseen, se avasi tien kaikkiin Jumalan lupauksiin!

Kuvahaun tulos haulle kalvinistinen uskonpuhdistus

KUINKA MONI TAHTOO TUNNUSTUSLIITTOON PAAVILLISEN KATOLISEN YHTEYDEN ULKOPUOLELLA?

Kuvahaun tulos haulle juhlapöytä

KIRKON PÖYDÄSTÄ SUOMEN KANSALLE! HES.34.

 

©2019 Corpus Christi in Christo - suntuubi.com