Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Kuvahaun tulos haulle PAAVI JOHANNES PAAVALI

MUTTA ANTTI EI LÖYTÄNYT ENÄÄ SIJAA PERUUTUKSELLE-MUTTA ANTIN KOLLAA KESTI!

Kuvahaun tulos haulle ORTODOKSINEN RISTI

365

COPYRIGHT

Kuvahaun tulos haulle JOUTSEN

 

 

 

 

RAKKAUDEN PAAVI- EMME VOI KIELTÄÄ SITÄ ETTEIKÖ KRISTUS OLISI KATOLISEN KIRKON AINAINEN REFORMAATTORI JA YKSIN EREHTYMÄTÖN, JOKA KUTSUU TÄSSÄ REFORMAATIOSSA KATOLISIA PYSYVÄÄN PARANNUKSEEN- KRISTUS REFORMAATIO KATOLISESSA KIRKOSSA MERKITSEE SITÄ, ETTÄ PELASTUSTOTUUKSISTA OLLAAN VARMOJA JA MITÄ KRISTUS TAHTOO KANSAN TIETÄVÄN NÄISTÄ JA ETTÄ NE SAATETAAN ILMAISEKSI KATOLISELLE KANSALLE MITA SEN TULEE USKOA JA OMAKSUA TÄSSÄ KRISTUS USKOSSA JA MITÄ KIRKKO ON SEN VÄLITÄJÄ JA VOIMAAN SAATTAJA EDELLEEN ON SIIS KIRKON OLTAVA SELVILLÄ SIITÄ MISTÄ ON IHMINEN LUNASTETTU TUNNUSTAA SE OIKEIN JA MITEN SIITÄ TULLAAN OSALLISEKSI JA KIRKOLLA ON OLTAVA VARMA KANTA SIITÄKIN KYSYMYKSESTÄ ONKO SYNNEISTÄ HIRVITTÄVIN JA PAHINKIN SOVITETTU!

VISIO KONGREKATION PAAVILLISESTA ENSIMMÄISESTÄ JULISTUKSESTA - PYHÄN HENGEN PILKASTA OPETAMME SEURAAVAA: JUMALA KOMEROSSA EI OLE SOVITTAMATTOMIA SYNTEJÄ VAAN KRISTUS ON TODELLISESTI ABSOLUTTISESTI JA LOPULLISESTI SOVITTANUT AIVAN KAIKKI IHMISKUNNAN SYNNIT, MITÄ IKINÄ JUMALAN SANA SYNNIKSI SANOO! NIINPÄ SAATTE OLLA VARMAT SIITÄ ETTEI PAHOINEN VAIKKA HÄN PANISI PELIIN KAIKKENSA EIPÄ EDES PYHÄ PAAVALI KAIKELLA JUMALAN SANAN KIRKKAUDELLA JA TODISTUKSELLA LÖYDÄ JUMALA KOMEROSTA EIKÄ MISTÄÄN MUUALTAKAAN JUMALAN EDESTÄ TAI PIILOSTA   YHTÄÄN SOVITTAMATTOMAA SYNTIÄ JOKA KOSKEE IHMISKUNTAA! JA KOSKA JUMALA EI LUKENUT NIITÄ SYYKSI VAIKKA NE OVAT IHMISTEN KOMEROISSA HÄN USKOI TÄMÄN SOVITUKSEN SANOMAN KIRKOLLE ETTÄ KANSA OTTAISI TÄMÄN ARMON VASTAAN!, SILLÄ SAATANA SYYTTÄÄ IHMISTÄ SIITÄ ETTÄ KUN KAIKKI NUO SYNNIT SYNNEISTÄ PAHINKIN ON IHMISEN KOMEROSSA SOVITTAMATTOMASSA RISTIRIIDASSA ARMON JA ANTEEKSIANTAMUKSEN JA SITÄ SEURAAVAN SOVINTORAKKAUDEN KANSSA, NE ON MYÖS JUMALAN KOMEROSSA SOVITTAMATTA MUTTA ON USKOTTAVA TÄMÄ TODISTUS JONKA JUMALA ON ITSE ANTANUT, TÄTÄ ON VANHURSKAUTTAMINEN ARMOSTA. ELLEMME NÄIN TUNNUSTA, EI OIKEAA EVANKELISTA USKOA VOI SYNTYÄ! TÄMÄ ON KESKEINEN PERIAATE, SILLÄ KESKEINEN PERIAATE ON USKOA JUMALAN SANAAN JUMALAN ARMOSTA KAIKKIA SYNTEJÄ VASTAAN NIIN ETTÄ USKOO NIIDEN ANTEEKSIANNON YKSIN ARMOSTA.

 

KESKEISESTÄ PERIAATTEESTA LAAJEMMIN!

JEESUKSEN RISTINKUOLEMA OSOITTI ETTÄ VANHAN TEMPPELIN AIKA OLI OHI JA SE TUHOUTUI JEESUKSEN KUOLEMASSA, JUUTALAISET SYYLLISTYIVÄT PYHÄN HENGEN PILKKAAN, JEESUS OLI KUITENKIN RISTILLÄ RUKOILLUT ANTEEKSIANTOA JUUTALAISILLEKIN KOSKA PYHÄN HENGEN PILKKAA EI VOITU ANTAA ANTEEKSI, JEESUKSEN TÄYTI SOVITTAA SE KUOLEMALLAAN-JEESUS SANOI FARISEUKSILLE JA KIRJANOPPINEILLE KAIKKI MUU SYNTI ANNETAAN ANTEEKSI MUTTA PYHÄN HENGEN PILKKAA EI ANNETA ANTEEKSI TÄSSÄ EIKÄ TULEVASSA AJASSA, VAAN HÄN ON VIKAPÄÄ IKUISEEN SYNTIIN-TÄSSÄ JEESUS TODISTI LAISTA ETTÄ LAIN MUKAAN KAIKKI MUU SYNTI ON MAHDOLLISTA SAADA ANTEEKSI MUTTA EI PYHÄN HENGEN PILKKAA, MUTTA MYÖHEMMIN KUN JEESUS OLI ANTANUT HENKENSÄ PYHÄ PAAVALI OPETTI NIIN ETTÄ ERITYISESTI JUURI TUON SYNNIN TÄHDEN KRISTUKSEN OLI KUOLTAVA KOSKA KOKO IHMISSUKU OLI SIIHEN SYYLLISTYNYT, TÄMÄ MERKITSI TÄYDELLISEN SYNTIEMME ANTEEKSIANNON ILMESTYMISTÄ EVANKELIUMISSA YKSIN JUMALAN ARMOSTA YKSIN KRISTUKSEN TÄHDEN KAIKEN SEN PERUSTEELLA MITÄ HÄN OLI PUOLESTAMME TEHNYT. TÄHÄN SYNNIT ANTEEKSIANTAVAAN KRISTUKSEN KUOLEMAAN ME OLEMME KASTEESSA HAUDATTU JA SANOIN KUIN JEESUS ON TODISTETTU YLÖSNOUSSEEKSI SAMOIN MEKIN YKSIN USKOLLA TULEMME AUTUAIKSI! NIINPÄ JOS JUMALAN LAKI PALJASTAISI MEIDÄT SYYLLISTYNEEN PYHÄN HENGEN PILKKAAN OLISI MEILLÄ SIITÄ TÄYDELLINEN ANTEEKSIANTO JA SYNNINPÄÄSTÖ ILMAN MITÄÄN EROTUSTA, SILLÄ KAIKEN MUUN SYNNIN JUMALA KOKO MAAILMASSA JA KOKO MUUN JUMALATTOMUUDEN ON JO ANTANUT ANTEEKSI JA TYYSTIN UNOHTANUT, MUTTA EI PYHÄN HENGEN PILKKAA! NIINPÄ IHMISEN JA KOKO IHMISKUNNAN KYNNYSKYSYMYS ON PÄÄSTÄ OMAKOHATISEEN LUNASTUKSEEN PYHÄN HENGEN PILKASTA JA YMMÄRTÄÄ JEESUKSEN LUNASTUS OMAKOHTAISESSA USKOSSA JUURI TÄTÄ KYSYMYSTÄ SILMÄLLÄ PITÄEN, KAIKKI MUU ON EPÄOLENNAISTA, SILLÄ KAIKEN MUUN JEESUS OLISI VOINUT TOIMITTAA ILMAN RISTINKUOLEMAANSA JA ITSEASIASSA SANOIKIN SEN OLEVAN SILTÄ OSIN JO SELVÄÄ! SILLÄ PYHÄ PAAVALI SANOOKIN SITEN ETTÄ JOKA EI TÄTÄ NÄIN TUNNUSTA EI TUNNUSTA LUNASTUSTA ENSINKÄÄN JA SANOO ETTÄ RISTI ON SILLOIN VIELÄ HULLUTUS PAKANOILLE JA PAHENNUS JUUTALAISILLE MUTTA JOTKA SEN NÄIN TUNNUSTAVAT PAAVALI SANOO, MUTTA MEILLE JOTKA PELASTUMME SE ON JUMALAN VOIMA JA VIISAUS! PAHOLAINENKIN TIETÄÄ ETTÄ JUMALA ON HÄNELTÄ RIISUNUT KAIKKI MUUT ASEET MUUTENKIN, MUTTA HÄN ESTÄÄ TUOSTA LUNASTUKSEN RISTIN OVESTA SISÄLLE PÄÄSYÄ! TÄSTÄ RIIPPUU KOKO KATOLISEN KASTETUN KANSAN IKUINEN PELASTUS!-SIKSI SANOMME TÄTÄ KATOLISUUTTA PUNAISEN LIPUN KATOLISEKSI KANSAKSI JA KIRKKOSALAISUUDEKSI! VASTA TÄSTÄ NÄKÖKULMASTA KÄSIN ME OPETAMME SYNNINPÄÄSTÖN SAKRAMENTTIA JA YLEENSÄ SAKRAMENTTIEN MERKITYSTÄ KUTEN EHTOOLLISEN JA KASTEEN! IHMISET LUONNOSTAAN LUOTTAVAT LAKIIN PERUSTUVAAN USKOLLISUUTEEN´JA SITÄ SEURAAVAAN VANHURSKAUDEN PALKKAAN LUONNOLLISESSA OMANTUNNON ELÄMÄSSÄ, NOUDATTAEN LUONNOLLISEN IHMISEN OMAN ELÄMÄN LAKIA, MUTTA SE ON HARHAA EIKÄ JOHDA MINNEKÄÄN, EIKÄ OLE EDES LUNASTUKSEN VARSINAINEN HEDELMÄ. NÄIN TEILLE AVATAAN JUMALAN HENGEN VOIMIA JOITA TEILLÄ EI ENNEN OLLUT, NE TULEVAT LUNASTUKSEN SALAISUUDESTA JA NE VAHVISTAVAT TEITÄ KAIKISSA ELÄMÄNKOKEMUKSISSA JA TILANTEISSA JA TE ETTE JOUDU TOIVOTTOMUUTEEN MISSÄÄN TILANTEESSA RAKKAUS ON SUURIN MUTTA SE EI OLE MINKÄÄN LAIN ALAINEN! KUN LUNASTUKSEN ENERGIAT JOTKA OVAT TUOSTA ARMONHENGESTÄ AVAUTUVAT SILLOIN TULEE OIKEA VOITTO SYNNISTÄ JA SE ON VARSINAINEN LUNASTUKSEN HEDELMÄ, NIIN KUIN PYHÄ PAAVALI ON SANONUT ETTEI YKSIKÄÄN, JOKA JEESUKSEEN USKOO, JOUDU HÄPEÄÄN! NIINPÄ TÄMÄ PERUSTUS ON KRISTINUSKOLLE TÄRKEÄMPI KUIN MIKÄÄN TRANSFORMAATIO, SILLÄ KASTE EI ILMAN TUOTA USKOA TAI SEN ULKOPUOLELLA VOI TOTEUTUA IKUISEKSI PELASTUKSEKSI.MUTTA ME SAAMME VANHURSKAUDEN HÄNEN ARMOSTAAN SEN LUNASTUKSEN KAUTTA, JOKA ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA.  JEESUS ON SOVITTANUT KAIKKI MAAILMAN SYNNIT ILMAN EROTUSTA JA KAIKKI SYNNIT VOIDAAN MYÖS JULISTAA ANTEEKSI.NIIN SIIS LAPSEN KASTEEN EVANKELINEN JA JUMALUUSOPILLINEN LUONTO ON ANTAA TÄMÄKIN VIIMEINEN SYNTI ANTEEKSI JA SÄILYTTÄÄ ANTEEKSIANTAMUS MYÖS PYHÄN HENGEN PILKASTA JA SAMALLA SÄILYTTÄ TALLESSA TÄMÄN EVANKELISEN KASTEEN APOKALYTIIKAN MUKAAN KASTETUN AUTUUS IKUISESTI NIIN ETTEI JUMALAN IKUINEN RAKKAUS JA ARMO, EI USKO, EI TOIVO, EIKÄ RAKKAUS LOPULLISESTI JA IANKAIKKISESTI VOI TÄSSÄ EVANKELISESSA KASTEEN APOKALYTIIKASSA RAUETA TYHJIIN! TÄMÄN APOKALYPTIIKAN TODELLINEN JA OIKEA EVANKELINEN TOTEUTUMINEN EDELLYTTÄÄ EVANKELISTA KASTAMISTA, NIIN ETTÄ NE, JOTKA NÄIN KASTETAAN, kuten olemme ohjeen anteneet, vahvistettuna se kaikilla julkilausutuilla Jumalan lupauksilla, NE MYÖS NÄIN AINA PALAAVAT TAKAISIN KASTEEN ARMOON, VÄLINEELLISEEN USKOON, TOIVOON JA RAKKAUTEEN JA KOKEVAT ELÄMÄN PARANNUKSEN JA PÄÄSEVÄT MATKALLE POIS HENGELLISESTÄ EGYPTISTÄ!  PAAVIN VIRAN ERITYINEN TEHTÄVÄ AJASTA AIKAAN ON VALVOA SITÄ ETTÄ KIRKON EVANKELISEN SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSEN KIRKKAIN TÄHTI ON PAAVIN ILMASTAVISSA KULLOISISSAKIN KIRKOLLISISSA KYSYMYKSISSÄ MITÄ KIRKOSSA TULEE USKOA JA TUNNUSTAA TÄSSÄ EVANKELISESSA SALAISUUDESSA. NIIN ON SIIS KIRKON PYSTYTTÄVÄ SANOMAAN KAIKKIAN KASTETTUJEN KOHDALLA ONKO TODELLISTA TOIVOA SILLÄ JOKA EI SYNNISTÄ ARMOON KÄÄNTYNYT KASTEEN JÄLKEEN, mikä on niitten kastettujen kohtalo jotka eivät antaneet sovittaa itseään Jumalan kanssa eikätkä lähteneet hengellisestä Egyptistä välineellisen uskon kautta vaan kuolivat sinne, sovittamatta itseään kirkon kanssa eivät uskoneet Jeesuksen siten kuin Johannes sanoo uskon olevan ikuiseksi elämäksi?  KRISTUS ON KOKO IHMISKUNNAN TOIVO JA JUMALA ON KASTEEN ENSIMMÄISESSÄ PREDESTINAATIOSSA ILMOITTANUT TAHTONSA KASTETULLE ETTÄ PELASTUS KASTEEN JÄLKEEN EI VOI RAUETA TYHJIIN,ETTÄ KOKO ELÄMÄN SYNNIT OVAT KASTEEN HAUDASSA KAIKILLA LAPSENA KASTETUILLA TÄMÄN SANOMAN MUKAAN: IANKAIKKISELLA RAKKAUDELLANI MINÄ OLEN SINUA RAKASTANUT JA IANKAIKKISELLA ARMOLLANI PUOLEENI VETÄNYT JA IANKAIKKISELLA UNHOITUKSELLANI SINUN KOKO ELÄMÄSI KAIKKI SYNNIT UNHOITTANUT! MINÄ OLEN SINUT NIMELTÄ KUTSUNUT, SINÄ OLET MINUN, VUORET VÄISTYKÖÖT JA KUKKULAT HORJUKOOT, MUTTA MINUN ARMONI EI SINUSTA VÄISTY, EIKÄ RAUHANLIITTONI HORJU, SANOO HERRA, SINUN ARMAHTAJASI! MINÄ OLEN KÄTKENYT KOKO ELÄMÄNKIRJASI KUOLEMANI KAUTTA KASTEESI HAUTAAN! PS.139 JA LUVANNUT KASTETULLE SELLAISEN KRISTUKSEN HERÄTTÄMÄN PYSYVÄN USKON, KUTEN PYHÄ PAAVALI SANOO NYT PYSYVÄT SIIS USKO, TOIVO JNE, JOTA JUMALA EI ENÄÄ KOSKAAN KADU OTTAMALLA SEN POIS JA SANONUT KASTEHETKELLÄ KASTETULLE, MINÄ EN SINUA JÄTÄ ENKÄ HYLKÄÄ.

MUTTA SALATUSSA TAHDOSSAAN JUMALA ON OTTANUTKIN SEN POIS, EIKÄ OLE VARJELLUT USKON PELASTUKSESSA EIKÄ ANTANUT SIIHEN MAHDOLLISUUTTA MYÖSKÄÄN ISÄN JA ÄIDIN JA KUMMIEN OPETUKSEN KAUTTA JA ILMOITTANUT TOISEN TAHDON JOKA MUKAAN HÄN UHKAA KUITENKIN TUOMITA KAIKKI JOTKA EIVÄT TEE KÄÄNTYMYSTÄ JUMALAN ARMOON JA ANTEEKSIANTAMUKSEEN JA HYLKÄÄVÄT TÄMÄN EVANKELIUMIN, EIVÄTKÄ LÄHDE POIS HENGELLISESTÄ SYNNIN EGYTISTÄ MATKALLE VÄLINEELLISEN USKON KAUTTA EIVÄTKÄ VÄLITÄ TUOSTA NIIN SUURESTA PELASTUKSESTA, panee kaiken kilvoituksen alle, KUTEN SANA SANOO, KUINKA HE SIIS VOISIVAT VÄLTTÄÄ JUMALAN TUOMION! JUMALA SIIS TÄSSÄ AINOITUKSESSA JA PREDESTINAATIOSSA PÄÄTTÄÄ PELASTAA VAIN MURTO-OSAN PARANNUKSEEN LAPSENA KASTETUISTA, NE JOTKA OVAT LÄHTENEET USKON KILVOITUKSEEN JA JÄTTÄÄ LOPUT MAAILMAN ARMOILLE SYNNIN HENGELLISEEN EGYPTIIN, NE JOTKA EIVÄT KUITENKAAN VÄLITTÄNEET TUOSTA PELASTUKSESTA NIIN, ETTÄ OLISIVAT PANNEET AUTUUSKYSYMYKSENSÄ KILVOITUKSEN ALLE, ME EMME VOI NOUSTA JUMALAN TUOMIOTA VASTAAN JOS HÄN VIIMEISELLÄ TUOMIOLLAAN PÄÄTTÄÄ KUITENKIN TOUMITA TOISEN PERDESTINAATION MUKAAN, HYLJÄTÄ KAIKKI JOTKA EIVÄT OLE ELÄMÄNSÄ AIKANA VÄLITTÄNEET TUOSTA ILMOITETUSTA NIIN SUURESTA PELASTUKSESTA EIVÄTKÄ OLE SELVITTÄNEET SYNTIKYSYMYSTÄÄN NIIN ETTÄ OLISIVAT TULLEET TUNTEMAAN TOTUUDEN PELASTUKSESTA. KASTEHETKELLÄ JUMALAN SANOO JA TOIMII TOISIN ETTÄ HÄN ITSE HUOLEHTII KAIKESTA, MUTTA EI SALLI SEN TOTEUTUA JA PANEEKIN KAIKKI IHMISEN ETEEN VALINNAN TAVOIN JA IHMISEN OMAEHTOISEN KILVOITUKSEN ALLE. KUITENKIN RAAMATTU OPETTAA ETTÄ KASTE TAPAHTUU SELLAISEEN PYHÄN KOLMINAISUUDEN OLEMISTAPAAN, ETTÄ VAIKKA JUMALA KATUISI ANTANEENSA IKUISEN PELASTUKSEN KASTEESSA, IHMISEN JUMALATTOMUUDEN TÄHDEN, HÄN EI VOI ENÄÄ PERUUTTAA VAAN ON JÄÄVI TUOMITSEMAAN IKUISELLA TUOMIOLLA ENÄÄ KASTETTUJA IANKAIKKISUUDESSA. ON KUITENKIN MERKITYSTÄ MYÖS SILLÄ KASTETAANKO LAPSI TÄLLAISELLA EVANKELISELLA KASTEELLA VAIKO YLIMALKAISESTI ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN. EVANKELISTA KASTAMISTA EI VOIDA SUORITTAA ELLEI VANHEMMAT JA KUMMMIT LUPAUDU OPETTAMAA JA KASVATTAMAAAN KRISTITYKSI KASTETTUA LASTA!

JUMALAN LUONTOON KUULUU PUHUA TÄLLÄ TAVALLA HÄN ON TARKOITUKSELLA SALANNUT TÄMÄN ASIAN ETTÄ VIIMEISELLÄ TUOMIOLLA KAIKEN RATKAISISI YKSIN KRISTUS, TUOMITA EMME VOI NIITÄKÄÄN JOTKA JÄIVÄT HENGELLISEEN EGYPTIIN JA SINNE KUOLIVAT, VAAN JÄTTÄÄ ASIA KRISTUKSELLE, SILLÄ LOPULTA IHMISEN AUTUUTTA EI RATKAISE KUMPIKAAN JUMALAN TAHTOILMOITUS VAAN YKSIN RISTI JA ON MYÖS TOTTA ETTEI KUKAAN VOI EVANKELISESTI JA OIKEIN AUTUAAKSI TULLA ELLEI HÄN TUNNUSTA TODELLISTA SYYLLISYYTTÄ JA OSALLISUUTTA MYÖS IHMISKUNNAN  JA AIVAN KAIKKEEN MAAILMAN SYNTIIN JA OTA VASTAAN TÄLLAISTA RISTIN SOVITUSTA KAIKEN SYNTINSÄ SOVITUKSEKSI. MUTTA VARMAA ON ETTÄ KAIKKI MAAILMAN SYNNIT VIIMEISTÄ MYÖTEN ON SOVITETTU JA MEILLÄ ON KAIKKIEN SYNTIEMME ANTEEKSIANTAMUS JA JOKA TÄMÄN ARMON OTTAA VASTAAN TAI JOLLA SE JO ON, SE PELASTUU. KAIKKIEN KASTETTUJEN AUTUUDESTA MEILLÄ ON VAIN SE TOIVO, MINKÄ JUMALA ON ITSE SANONUT JA HÄN ON SANONUT ETTEI KASTEEN JÄLKEEN ENÄÄ ARMO IKUISESTI TULE VÄISTYMÄÄN, EI USKO, EI TOIVO, EI RAKKAUS, MUTTA SUURIN NIISTÄ ON RAKKAUS. KAIKEN KAIKKIAAN TÄSTÄ LUNASTUKSEN AIHEESTA PYHÄ PAAVALI VIITTAA MESSIAASEEN TUNNUSTUKSEMME APOSTOLINA JA SANOO JOKA EI TÄTÄ TUNNUSTA SITÄ EI TUNNUSTETA JA EDELLYTTÄÄ TÄTÄ TUNNUSTUSTA SEURAKUNNILTAAN ERITYISESTI SEN JOHTOHENKILÖILTÄ! Gal.luku5. PYHÄ PAAVALI SIIS SANOO TUOMIONPERUSTEEKSI SEN ONKO IHMISET VÄLITTÄNEET TUOSTA KRISTUKSEN VALMISTAMASTA NIIN SUURESTA PELASTUKSESTA NIIN PALJON ETTÄ OVAT OTTANEET SEN VASTAAN JA HYVÄKSYNEET PYHÄN HENGEN KUTSUN! NIIN SIISPÄ TÄTÄ EI RATKAISE KASTEEN VOIMA VAAN IHMISEN VAPAA RATKAISUVALTA, KUTEN PROFEETTA SANOO, VALITKAA SIIS TÄNÄ PÄIVÄNÄ KETÄ TE TAHDOTTE PALVELLA JA KUTEN PYHÄ PAAVALI MYÖS OPETTAA: 2.KOR.5:18-6:2. SUOSTUKAA SOVINTOON JUMALAN KANSSA. NIIN SIIS KASTEEN VOIMAKSI ELI KASTEEN KRISTUKSEN VOIMAKSI ILMAN USKOA TÄSSÄ ASIASSA JÄÄ SE, ETTEI RANGAISTUS OLE KASTETUN KOHDALLA KOSKAAN IKUINEN VAAN JONKUNLAINEN KIIRASTULI TAI RANGAISTUKSEN PAIKKA. NIIN SIIS JUMALALLA ON TÄMÄ OIKEAMIELINEN RANGAISTUS KAIKKIA KOHTAAN OLEMASSA, jotka kääntyvät pois eivätkä suostu armoon ja sovintoon Jumalan kanssa, SILLÄ SYNNIT OVAT KYLLÄ SOVITETUT MUTTA LUNASTUS USKON KAUTTA EI KASTETUN ELÄMÄSSÄ OLE TOTEUTUNUT MUTTA JUMALA EI KASTEEN LUPAUKSEN TÄHDEN VOI MYÖSKÄÄN IANKAIKKISESTI RANGAISTA, SILLÄ JUMALA ON KASTEHETKELLÄ SELVÄSTI SANONUT, MINÄ EN SINUA JÄTÄ, ENKÄ HYLKÄÄ! JUMALAN MUUTTUMATON PÄÄTÖS KASTEESSA PYSYY, ANTEEKSIANTAMUS ON TALLELLA JA VIIMEINEN VAHINKO POISTETTU, VAIKKA SITTEN HÄN ON ASETTANUT MYÖS KRISTILLISENVASTUUN IKUISUUTTA VARTEN ETTEI ELÄMÄRAKENNUS SAATA KESTÄÄ KOETUSTA ILMAN SITÄ JA SEN HUOMIOON OTTAMISTA. SIKSI TUSKIEN RISTILLÄ KYSYTÄÄN AAMUUN ASTI, JUMALANI! JUMALANI! MIKSI MINUT HYLKÄSIT! MIKSI HYLKÄSITKÄÄN! TÄMÄ ON KIRKON HURKAS USKOMUS, KASTEEN PERUSTEELLA, ETTEI LOPULTA KUKAAN KASTETTU JOUDU VIIMEISEEN IKUISEEN VAHINKOON. VAIKKA SITTEN JUMALA VOISI TOIMIA TOISINKIN JA KIRKON AVAIMET KOSKEVAT VAIN TÄTÄ MAANPÄÄLLISTÄ AIKAA.  ME SAAMME LUOTTAA KUITENKIN SIIHEN KUTEN LUTHER SANOO, JUMALA KASTEEN TÄHDEN ANTAA KAIKILLE KASTETUILLE JOKA PÄIVÄ KAIKKI SYNNIT RUNASIN MÄÄRIN ANTEEKSI, PYYTÄMÄTTÄKIN, JOS HE VAIN TAHTOVAT USKOA, KUTEN LUTHER MYÖS SANOI, OLEN KASTETTU, OLEN PELASTUVA, KOSKA OLET KASTETTU SINÄ PELASTUT, jos vain tahdot uskoa. ROOM.8. JEESUS SANOO, HEITTÄKÄÄ KAIKKI OPILLISET VAJAVUUTENNE, KAIKKI MURHEENNE JA SAIRAUTENNE MINUN PÄÄLLENI! MINÄ PIDÄN TEISTÄ HUOLEN! TÄMÄN RANGAISTUKSEN UHKAKUVA JOSTA JEESUS JA APOSTOLIT PUHUVAT KOSKEE SIIS NIITÄ JOTKA EIVÄT OLE VÄLITTÄNEET TUOSTA NIIN SUURESTA PELASTUKSEN SANOMASTA EIKÄ TAHTONEET USKOA APOSTOLIEN TODISTUSTA JEESUKSESTA. TIETÄKÄÄ SIIS SE, ETTÄ NE JOTKA USKOVAT KIRKON SANOMAN JA OVAT PELASTUKSEN KIRKOSSA MUKANA OVAT VAPAUTETUT MYÖS TUOMIOSTA, PYSYKÄÄ KIRKON YHTEYDESSÄ JA KÄYTTÄKÄÄ SEN PALVELUJA HYVÄKSENNE! ELÄKÄÄ TODEKSI TÄMÄ KATOLINEN PELASTUKSEN SALAISUUS SANAN JA SAKRAMENTTIEN YHTEYDESSÄ, NIIN TEILLE RUNSAIN MÄÄRIN TARJOTAAN PÄÄSY MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN VALTAKUNTAAN! JOS SITTEN JUMALA TOTEUTTAA TOISEN TAHTONSA JA HYLKÄÄ KAIKKI NE, MYÖS KASTETUT  JOTKA EIVÄT ELÄNEET PARANNUKSESSA JA USKOSSA LOPULLISESTI IKUISEEN KADOTUKSEEN SE ON JUMALAN TUTKIMATON TUOMIO SILLÄ SITÄ TUOMIOTA KIRKKOKAAN EI VOI AVAIMILLA SULKEA POIS! LUTHER AIKANAAN HUOMASI ETTEI TÄTÄ KASTEEN EVANKELISTA VOIMAA OLE EPÄUSKOSSA, SURUTTOMASTI JA HUOLIMATTOMASTI TOIMITETUILLA KASTEILLA JA HÄN SANOI, SAKRAMENTTEJA EI PIDÄ HEITELLÄ VÄKIJOUKKOON JA ANTOI UUSIA KASTEOHJEITA PAPISTOLLE. LUTHER SISLLYTTI MANAUKSEN KASTEESEEN! LUTHERIN KASTAMISTA KAIKKI OLIVAT SÄILYTTÄNEET KASTEEN USKON, MYÖHEMMIN LUOPUMUSTA ALKOI TAPAHTUAKUN PAPIT KASTOIVAT HUOLIMATTOMASTI! NIINPA TÄMÄ PAAVILLINEN JULISTUS JA KAUTTA LINJAN KOKO REFORMOITU LUTERILAIS-KATOLINEN OPPI EDELLYTTÄÄ ALKUPERÄISEEN EVANKELISEEN KASTAMISEEN JA KUMMIEN JA VANHEMPIEN TOIMESTA LAPSEN OPETUKSEEN PALAAMISTA! NIIN VÄITTÄMÄSSÄMME EI OLEE KYSE SELLAISESTA PAAVIN VALLASTA ETTÄ PAAVILLA OLISI VALTA SITOA SURUTTOMINEN KADOTUSTUOMIO POIS, VAAN EVANKELISESTA KASTAMISESTA JOTA EI TÄNÄ AIKANA KRISTIKUNNASSA ENÄÄ OLE VALLALLA, SILLÄ EVANKELISEEN KASTAMISEEN AINA KUULUU MYÖS KAIKKIEN KASTETTUJEN OPETUS, SILLÄ KOKO LAPSEN KASTE SEISOO SILLÄ PERUSTALLA ETTÄ SIINÄ ON VOIMIA SÄILYTTÄÄ USKON VANHURSKAUS KASTETUSSA, JOS TÄMÄ KAATUU, KAATUU KOKO LAPSEN KASTE! NIIN MEILLÄ ON SE HURSKAS USKOMUS YLEISEN LAPSIKASTEENKIN POHJALTA ETTÄ MISSÄ NÄMÄ VOIMAT OVAT RAUENNEET TYHJIIN JA PALUUTA EI OLE TAPAHTUNUT SYNNIN HENGELLISESTÄ EGYPTISTÄ TUOMIO EI OLISI IKUINEN SILLÄ ILMAN OPETUSTA EI KOSKAAN SAISI VILJELLÄ KASTEEN SAKRAMENTTIA! OPETUS LAPSEN KASTEESSA ON NIN OLENNAINEN JA TÄRKEÄ ETTÄ ELLEI OPETUSTA OLE ON PARMEPI JÄTTÄÄ LAPSI KASTAMATTA! KASTELUOPUMUKSEN JATKUESSA APOSTOLINEN KIRKKO VOI PALATA SIIHEN TILANTEESEEN JOKA OLI ALKUKIRKOSSA, ETTI VAIN USKOVIEN KRISTITTYJEN LAPSET KASTETAAN! ALKUKIRKON KUMMIJÄRJESTYS OLI SE, ETTÄ KUMMIT OLIVAT KIRKON AKTIIVIHENKILÖITÄ! USKOTTOMINEN SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUS EI KUULU KIRKON AVAINTEN VALLAN PIIRIIN VAAN JUMALAN TUTKIMATTOMAN KAITSELMUKSEN PIIRIIN!

Kastehetki!

6.
Niinpä kaste pappi rukoilee isämeidän rukouksen, Herran siunauksen ja uskontunnustuksen sen jälkeen hän opettaa miksi vanha liitto ei pitänyt sen valaliitto kaatui koska ei löytynyt yhtään uskollista Psalmi 89. Niin ikään pappi opettaa miten uusi Liitto on uusi vala joka kokonaan perustuu Kristuksen uskollisuuteen ja hänen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kolmipäiväiseen salaisuuteen jossa Kristus rakensi uuden uuden liiton temppelin, kastaminen merkitsee tähän uuteen liittoon ja sen kolmipäiväiseen Salaisuuteen kastamista. Sitten pappi lukee psalmin 139 joka elämän kirja kasteessa kätketään Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta Teurastetun Karitsan elämän Kirjaan. Sitten pappi lukee room. 8. Miten edeltämäärätty pelastus nyt toteutuu ja saa lopullisen sinetin lapsen kohdalla kasteessa sen merkiksi, että Herra on luvannut kerran lopullisesti lunastaa ja pelastaa kasetun, sekä täyttää lunastuksensa, kuten Paavali efesolaiskirjeessa opettaa, eikä nyt kuten Paavali opettaa usko, toivo ja rakkaus saata lopullisesti raueta tyhjiin, alkaneen lunastuksen tähden, Jeesuksen kuolema ja veri Jumalan pyhä Nimi sekä Kristuksen ylösnousemus toteutuu lapsen kasteessa siten että koko lapsen elämän kaari, olipa se millainen tahansa kätketään tuohon salaisuuteen, jossa uusi elämä alkaa toteutua apostolisen Kirkon yhteydessä.
7.
Sitten pappi tekee kasteen manauksen ristiinnaulitun vihkiristin kanssa: Jeeseksen käskyn jälkeen Hänen suunsa sanoilla ja kaikella Pyhän Hengen ja Jumalan sanan arvovallalla minä käsken ja manaan västy sielun paholainen tästä lapsesta nyt, ajassa ja iäisesti sillä Kristuksen verellä ja Pyhän Hengen voimalla ja Jumalan sanalla minä päästän sinut kaikista perisynnin syyllisyydestä ja kaikista elämäsi synneistä: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen Amen! Vaella Jumalamme riemusaatossa ja päätä kerran matkasi hyvin Alfa ja Omega Kristus on Kaikkivaltias, päätä hyvin aamenemme Aamenessa! Kunnia Jumalalle Amen! Tämän hän sanoo kolme kertaa. Sitten hän rukoilee: Palaja lapsonen aina takaisin, palaja sanan ja Hyvän Paimenen laitumille, missä vaellatkin minne matkasi johtaakin, palaja kuin kadonnut lammas Isän armon huoneeseen olkoon kasteesi enkelit aina kanssasi missä kuljetkin Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen: Amen! Sitten pappi kastaa lapsen kolme kertaa veteen upottamalla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen, jonka jälkeen hän lausuu: Näin sanoo Herra, sinun Armahtajasi: Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei tule sinusta väistymään eikä rauhanliittoni horjumaan, palaja siis
Jumalan armo aina takaisin tälle kastetulle, sen myötä myös usko, toivo ja rakkaus, Kunnia Jumalalle! Ainoalle Viisalle ja Totiselle! Amen! Niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus! Sitten pappi rukoilee kätten päälle panemisen kautta: Täyty lapsonen Jumalan Hengellä, sen armolla, rauhalla, rakkaudella ja voimalla ja viisaudella sekä lahjoilla: Jeesuksen Vapahtajasi ja Pelastajasi Nimessä Amen! Sitten pappi painaa ristiinaulitun vihkiristin lapsen rinnan päälle ja lausuu: Palaja lapsonen, palaja aina: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen Amen! Sitten kääntää tyhjän ristin ja painaa sen uudestaan lapsen rinnan päälle ja lausuu: Kristus voimasi ja viisautesi, vanhurskautesi, pyhitykseksi ja lunastuksesi, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen: Amen! Sitten lausuu vielä: Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota eikä iäisesti kadottavaa syntiä olemassa sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut tämän lapsosen synnin ja kuoleman laista ja tämä kaste sana kautta on synnyttänyt tämän lapsen Jumalan Hengestä, sanasta ja Nimestä, Kristuksen verestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta uuden liiton armolapseksi! Rakastava taivaallinen Isämme, ainoan Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden ja Pyhän Henkesi ja sanasi kautta, pidän nyt huolta tästä kastetusta lapsesta niin ettei hän koskaan katoa laumastasi ja jos hän joskus siitä poistuu ja katoaa, hae hänet takaisin laumaasi ja hoida hänet armoihisi! Kunnia Jumalalle! Amen! LAPSUKAINEN, MUISTA KUN KASVAT AIKUISEKSI SITÄ EI RANGAISTA JOKA NÄIN VAKAASTI KASTEEN USKOO!

 
5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jesus on Kristus, hän on Jumalasta syntynyt, ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka synnytti, hän rakastaa myös sitä, joka hänestä syntynyt on. 5:1 JOcainen cuin usco että Jesus on Christus  hän on Jumalasta syndynyt. Ja jocainen cuin racasta sitä joca synnytti  hän racasta myös sitä  joca hänestä syndynyt on.
5:2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. 5:2 Siitä me tunnemme, että me rakastamme Jumalan lapsia, koska me Jumalaa rakastamme ja hänen käskynsä pidämme. 5:2 Sijtä me tunnemme  että me racastam Jumalan lapsia  cosca me Jumalata racastam  ja hänen käskyns pidämme
5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; 5:3 Sillä tämä on rakkaus Jumalan tykö, että me hänen käskynsä pidämme, ja hänen käskynsä ei ole raskaat. 5:3 Sillä rackaus Jumalan tygö on  että me hänen käskyns pidämme  ja hänen käskyns ei ole rascat.
5:4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 5:4 Sillä kaikki, mitä Jumalasta syntynyt on, se voittaa maailman, ja meidän uskomme on se voitto, joka maailman voitti. 5:4 Sillä caicki mitä Jumalasta syndynyt on  se woitta mailman  ja meidän uscom on se woitto  joca mailman woitti.
5:5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 5:5 Kuka siis on, joka voittaa maailman, mutta se joka uskoo, että Jesus on Jumalan Poika? 5:5 Cuca sijs on joca woitta mailman  mutta se joca usco että Jesus on Jumalan Poica?
5:6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. 5:6 Tämä on se, joka vedellä ja verellä tulee, Jesus Kristus, ei ainoastansa vedellä, vaan vedellä ja verellä. Ja Henki todistaa, että Henki on totuus. 5:6 Tämä on se joca wedellä ja werellä tule  Jesus Christus  ei ainoastans wedellä  waan wedellä ja werellä. Ja Hengi todista  että Hengi totuus on.
5:7 Sillä kolme on, jotka todistavat: 5:7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat: 5:7 Sillä colme todistawat Taiwasa : Isä  Sana  ja Pyhä Hengi  ja ne colme yxi owat.
5:8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. 5:8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat. 5:8 Ja colme todistawat maan päällä : Hengi  Wesi ja Weri  ja ne colme yxi owat.
5:9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. 5:9 Jos me ihmisten todistuksen otamme, niin on Jumalan todistus suurempi; sillä tämä on Jumalan todistus, jonka hän Pojastansa todisti. 5:9 Jos me ihmisten todistuxen otamme  nijn on Jumalan todistus suurembi : Sillä tämä on Jumalan todistus  jolla hän Pojastans todisti.
5:10 Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. 5:10 Joka uskoo Jumalan Pojan päälle, hänellä on todistus itsessänsä: joka ei usko Jumalaa, hän tekee hänen valehteliaksi; sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut. 5:10 Joca usco Jumalan Pojan päälle  hänellä on todistus idzesäns. Joca ei usco Jumalata  hän teke hänen walehteliaxi : Sillä ei hän usconut sitä todistusta  jonga Jumala on Pojastans todistanut.
5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 5:11 Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän antanut, ja se elämä on hänen Pojassansa. 5:11 Ja tämä on se todistus  että Jumala on meille ijancaickisen elämän andanut  ja se elämä on hänen Pojasans.
5:12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. 5:12 Jolla Jumalan Poika on, hänellä on elämä; jolla ei Jumalan Poika ole, ei hänellä ole elämää. 5:12 Jolla Jumalan Poica on  hänellä on elämä  jolla ei Jumalan Poica ole  ei hänellä ole elämä.
5:13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. 5:13 Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jumalan Pojan nimen päälle uskotte: että te tietäisitte teillänne ijankaikkisen elämän olevan, ja että te uskoisitte Jumalan Pojan nimen päälle. 5:13 Näitä minä teille kirjoitin  jotca Jumalan Pojan Nimen päälle uscotta  että te tiedäisitte teillän ijancaickisen elämän olewan  ja että te uscoisitte Jumalan Pojan Nimen päälle.
5:14 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 5:14 Ja tämä on se turva, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa jälkeen, niin hän meitä kuulee. 5:14 Ja tämä on se turwa cuin meillä on häneen  että jos me jotakin anomme hänen tahdons jälken  nijn hän meitä cuule.
5:15 Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. 5:15 Ja jos me tiedämme, että hän meitä kuulee, mitä ikänä me anomme, niin me tiedämme, että meillä ovat ne anomiset, joita me häneltä anoimme. 5:15 Ja että me tiedämme  että hän meitä cuule mitä ikänäns me anomme  nijn me tiedämme  että meillä owat ne anomiset  cuin me häneldä anoimma.
5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. 5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän jonkun synnin, ei kuolemaan, hän rukoilkaan, niin hän on antava niille elämän, jotka syntiä tekevät, ei kuolemaan. Jos synti on kuolemaan: senkaltaisista en minä sano, että joku rukoilis. 5:16 JOs jocu näke weljens tekewän jongun synnin  ei cuolemahan  hän rucoilcan  nijn hän on andawa nijlle elämän  jotca syndiä tekewät  ei cuolemahan. Jos syndi on cuolemahan  sencaltaisist en minä sano  että jocu rucoilis.
5:17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. 5:17 Kaikki vääryys on synti; on myös muutama synti ei kuolemaan. 5:17 Caicki wäärys on syndi  mutta muutamat synnit ei ole cuolemahan.
5:18 Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 5:18 Me tiedämme, että jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei hän syntiä tee; vaan joka Jumalasta syntynyt on, se varjelee itsensä, ja paha ei rupee häneen. 5:18 Me tiedämme  että jocainen cuin Jumalasta syndynyt on  ei hän syndiä tee  waan joca Jumalasta syndynyt on  hän warjele hänens  ja se paha ei rupe häneen.
5:19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. 5:19 Me tiedämme, että me olemme Jumalasta ja koko maailma on pahuudessa. 5:19 Me tiedämme että me olemma Jumalasta  ja coco mailma on pahudes.
5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. 5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut, että me sen totisen tunnemme, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa: Tämä on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä. 5:20 Mutta me tiedämme  että Jumalan Poica tuli  ja on meille mielen andanut  että me sen totisen tunnemma  ja olemma sijnä totisesa  hänen Pojasans Jesuxes Christuxes.
5:21 Tämä on se totinen Jumala  ja se ijancaickinen elämä.
5:21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. 5:21 Lapsukaiset, kavahtakaat epäjumalia, amen! Lapsucaiset  cawahtacat teitän epäjumalista  Amen.

JUMALANI! KUKA JA MIKÄ ON ELÄMÄNI PETOLLINEN VAAKA - JEESUS! SINÄ LUNASTIT MEIDÄT, JOTKA OLIMME KUMARTUNEET SAATANAN ETEEN JOHON SINÄ ET KIUSATESSAKAAN SUOSTUNUT - SYNNYTÄ MEILLE YHTEYS - OLENHAN SAANUT TULLA JO KASTEESSANI SINUN LUNASTUKSESI PIIRIIN JOSSA SAATANAN KUMARTAMISEMME LIITTO ON MITÄTÖITY - ARKKIENKELI MIKAEL-KATKAISE SIIS KAHLEEMME - HYVÄ PAIMEN! TULE ETSIMÄÄN MEITÄ JA LÖYTÄMÄÄN MEIDÄT -Pelasta meidät synnin herrasta-Jumala! Älä anna sen Salaisuuden mennä pimentoon josta tämä Liike elää! Suo ettei olisi edessäsi tuomittavaa opettaa kaikkien kastettujen lopulta autuuteen saapumista-anna siihen Viisaus, sanasi ja Voimasi-käsittele meidän puolestamme tämä asia korkeimmassa Katolisessa Istuimessasi ja anna meille synnin päästö- SUO MEITÄ KANTAA SE KASTEEN AIVOITUS VAIKKA EMME TIETÄISI JA YMMÄRTÄISI MITEN, SUO KUITENKIN ETTEMME HUKKAISI ARMOASI JA EVANKELIUMIASI SEN TUNTEMISESSA! OI SINÄ TUTKIMATON MUTTA YLEN ARMOLLINEN, ME KYSYMME SINULTA SITÄ MITÄ MEILLÄ EI OLE ELLET SINÄ ANNA, SAATA MEIDÄT YHTEYTEESI RAKKAUTESI JA ARMOSI SALAISUUDESSA JA RISTISI KÄSITTÄMÄTTÖMÄSSÄ USKOLLISUUDESSASI! ANNA RISTISI JOHTAA MEITÄ UUTEEN TAISTELUUN JA UUTEEN RIKASTUMISEESI RISTISI SALAISUUDESSA! ANNA ANTEEKSI ÄRTYMYKSEMME, PAHANTAHTOISUUTEMME JA SAATA MEIDÄT TOVERILLISUUTEEN, PELASTA MEIDÄT ELÄMÄMME PAHEISTA SISÄLLE LAIVASI PELASTUKSEN ARKKIIN JA SYTYTÄ MEISSÄ KATOLISEN RAKKAUTEMME YLISTYS SINUA KOHTAAN JA RIEMULLINEN KIITOS RISTISI VOITOSTA JA VAHVISTA KIRKKOSI NIIN, ETTÄ KAIKKI SINUN VIHOLLISESTI SITÄ KAVAHTAVAT JA PELKÄÄVÄT OI SINÄ YLEN ARMOLLINEN JOKA PÄÄSTÄT MEIDÄT ARMOTTOMAN VALLASTA! JUMALAMME! ME ETSIMME SINUN TÄYDELLISTÄ KAIKKIEN SYNTIMME ANTAAKSIANTAMUSTA KIRKKOSI SALAISUUDESSA, ANNA JA JULISTA SE MEILLE! MUTTA JOS TUOMARIMME ON LÄNNESSÄ ANNA ARMOSI NOUSTA IDÄSTÄ KUIN AAMUNKOITTO KORKEUDESTA JA MUISTA OI YLEN ARMOLLINEN ORTODOKSISEN RISTIN USKOLLINEN RAKKAUS, SINÄ RAKKAUDEN KALLIOMME! SAAVU SINÄ KÄSITTÄMÄTÖN RAKKAUTEMME IHME JA SAATA MEIDÄN ARMOSI RAUHAN LEPOON SYNTISISTÄ TEOISTAMME OI SINÄ AAMUNKOITTO KORKEUDESTA, SINÄ AURINKO IDÄSTÄ OI SINÄ YLEN ARMOLLINEN JA KÄSITTÄMÄTTÖMÄN JA SUUREN RAKKAUTESI KAITSELMUKSESSA MUISTA MEIDÄT, KUOLEMAN VARJON MAAN LAPSET, SINÄ SUURI JA ARMOLLINEN JUMALA JA ANNA RAKKAUTESI KAITSELMUKSEN SUURUUDEN SYNNYTTÄÄ ELÄMÄN LIIKETTÄ JA HERÄÄMISTÄ KIRKKOSI PELASTAVAA SALAISUUTTA KOHTI AINA SISÄLLE ARMOON ASTI!!

Kuvahaun tulos haulle Paavi Johannes Paavali

24-VALVOTTU TUOMION AIKA! ORTODOKSINEN TASO XPC 365 x X CXP -Suur-Ortodoksia!

VISIOESITYS LIIKKEEN TOISESTA PAAVILLISESTA  KONGREKAATIOJULISTUKSESTA-13,33!

KIRKON LAPSET! ARMO TEILLE JA RAUHA!  EI SELLAINEN PAAVI VOI OLLA RAKKAUDEN PAAVI, JOKA ILOITSEE JOSTAKIN VÄÄRYYDESTÄ, SILLÄ RAKKAUS EI KOSKAAN VOI ILOITA MISTÄÄN VÄÄRYYDESTÄ, VAAN ILOITSEE YHDESSÄ TOTUUDEN KANSSA, TÄMÄ ON HERRAN ILO.  KIRKON LAPSET, NÄILLÄ SANOILLA TAHDON OLLA PAAVINNE! PALATKAA SIIS SYNNINPÄÄSTÖSSÄ JA KASTEEN ARMOSSA AINA LIITON KATOLISEEN VALVOTTUUN TILAAN ARMONASIA ON SIINÄ TÄYDELLINEN! SILLÄ SEN MUKAAN JUMALA TULEE KÄSITTELEMÄÄN SEN ASIAN VIIMEISELLÄ TUOMIOLLA-KASTEEN SUHTEEN. KASTETTUA EI KANNA AINOASTAAN ARMO VAAN LIITON MERKITYS ITSE KANTAVA AIVOITUS KAIKKIA KASTETTUJA KOHTAAN ON OLEMASSA,-TEIDÄN EI TULE KUITENKAAN JÄTTÄÄ KIRKON YHTEYTTÄ SAKRAMENTTIEN OSALLISUUTTA JA KILVOITUSTA KIRKON YHTEYDESSÄ SILLÄ JUMALA ON SÄÄTÄNYT JOPA KÄSKENYT NÄMÄ KAIKILLE KASTETUILLE ETTÄ HÄN VOISI TOTEUTTAA SEN MITÄ ON LUVANNUT SILLÄ HÄN UHKAA KUITENKIN TOISESSA PREDESTINAATIOSSA JA VAPAASSA RATKAISUVALLASSA EPÄUSKOISIA JA TOTTELEMATTOMIA TUOMIOLLAKIN JA ODOTTAA PARANNUSTA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISEKSI! KIRKON LAPSET! MINÄ SIUNAAN TEITÄ JOTKA TÄNÄ AIKANA ETSITTE KATOLISESTA KIRKON YKSEYDESTÄ ARMON TÄYTTÄ LAHJAA JA KRISTUKSEN TÄYDELLISTÄ SIUNAUSTA,  KAIKKI SYNTINNE OVAT ANTEEKSIANNETUT TÄSSÄ KIRKON YHTEYDESSÄ JOSSA NYT OLETTE! TULKAA PYHÄÄN PÖYTTÄÄN, LUNASTUKSEN SUUREEN SALAISUUTEEN! OLKAA TURVALLISELLA MIELELLÄ, ARMOLAPSUTENNE ON VAHVISTETTU JA SINETÖITY LUNASTUKSEN SINETILLÄ! JA JOS TÄTÄ PAAVILLISTA ASEMAA EI ENNEN OLISI OLLUT KIRKKOMME SALAISUUDESSA VALVOTTUNA KASTEEMME SAKRAMENTIN LUJUUDESSA JA KAITSELMUKSESSA KIRKKOSALAISUUDEN TÄYTEEN ARMOON JA PELASTUKSEEN KASTETUN KANSAN HYVÄKSI OLEN VELVOLLINEN SEN NYT OTTAMAAN KIRKON KATOLISEN YKSEYDEN NIMISSÄ JA TÄHDEN KATOLISENA KUTSUNA PAAVILLISELLE ISTUIMELLE! NIINPÄ PAAVILLISUUS OTTAA VAKAVASTI VASTAA KATOLISESSA KIRKOLLISESSA YKSEYDESSÄ SEN TODISTUKSEN KANSAN PYYNNÖSTÄ ETTÄ KIRKOSSA SÄILYY KORKEIMPANA PÄÄOPINKOHTANA OPNKOHTA KAIKKIEN SYNTIEMME ANTEEKSIANNOSTA JA KIRKKO KATOLISESSA YKSEYDESSÄ ON VELVOLLINEN KANSALLE SELKEÄSTI SELVITTÄMÄÄN KUINKA SYNNIT VOIDAAN VAITAA ARMOON JA MILLÄ PERUSTEELLA KUTEN JO PYHÄ AUGUSTIINUS ON SIITÄ OPETTANUT.TÄSSÄ AUGUSTIINUS ON ANTANUT KIRKOLLE SELVÄN PERUSTAN JA  OHJEEN ETTÄ SYNNINPÄÄSTÖ ON AINA KAIKKIEN SYNTIEN PÄÄSTÖ JA SE SAATETAAN VÄLITTÖMÄSTI VOIMAAN TAIVAISSA JA MAANPÄÄLLÄ KUN SE ON JULISTETTU JA SE JUISTETAAN NÄIN TAIPUVILLE JA NÖYRTYVILLE JA ARMOA ETSIVILLE SYNTIEMME TUNTEMISEN SALAISUUDESSA JONKA KIRKKO ILMAISEE SYNNINTUNNUSTUKSESSAAN! TEOLOGIA EI SINÄLLÄÄN PORAA OPINKOHTAA SYNTIEMME ANTEEKSIANTAMUS SEN SYVEMMÄLLE KUIN ETTÄ SEN JULISTAMINEN PERUSTUU KRISTUKSEN KÄSKYYN JA SEN ME USKON PERUSTEELLA JA KAUTTA YMMÄRRÄMME KUN USKO ON SAANUT VOIMAN ANSAITSEMATTOMASTA ARMOSTA, SEN SIJAAN TEOLOGIA PYRKII TORJUMAAN TUOTA OPINKOHTAA EDELTÄVIÄ JA SITÄ SEURAAVIA HARHAUTUMIA JA VÄÄRINKÄSITYKSIÄ JOISTA MM. PYHÄ PAAVALI SELKEÄSTI OPETTAA JA SITÄ KAUTTA JOHDATTAA SIIHEN JUMALANPALVELUKSEN ARMOTALOUDEN HOITOON, JOKA PERUSTUU SIIHEN USKOON JOKA SAA VOIMANSA JUMALAN ANSAITSEMATTOMASTA ARMOSTA JOKA ARMO ILMESTYY ARMONVÄLNEITTEN JA KIRKON MUITTEN EVANKELIUMIN MUKAISTEN LAHJOJEN KAUTTA! SUUREKSI MURHEEKSEMME TUNNUSTAMME TÄSSÄ KATOLISESSA YKSEYDESSÄ ETTEI KAIKKIEN KASTETTUJEN ASIAINTILA OLE KIRKON TÄYDEN ARMON JA AUTUUDEN PELASTAVAN SALAISUUDEN ASIAINTILASSA JA SEN MUKAINEN JA PYYDÄMME NÖYRÄSTI JUMALALTA KAIKILLE KASTETUILLE HERÄÄMISTÄ JA ELÄMÄNLIIKETTÄ KIRKON PELASTAVAAN ARMON SALAISUUTEEN, SITÄ KOHTI JA SEN IKUISEN ELÄMÄN ARMONARKIN TÄYTEEN ARMOHOITOON IKUISEKSI ELÄMÄKSI KAIKILLE KASTETUILLE, NIIN ETTÄ JOKAINEN JOKA KYSYY LÖYTÄÄ SEN TIEN JA JUMALA MUISTAA KASTEEN EVANKELISEN EHDOTTOMAN PREDESTINAATION KANSAN TILAN KÄSITTÄMÄTTÖMÄLLÄ KIRKON JA KRISTUKSEN RAKKAUDEN KUTSULLA KIRKKOSALAISUUDEN ARMOVLINEELLISEEN YHTEYTEEN JA JUMALANPALVELUKSEEN! NIINPÄ PAAVILLINEN ISTUINKIN VALVOESSAAN KAIKKIEN KASTETTUJEN KIRKKOYHTEYTTÄ ON VELVOLLINEN TUNNUSTAMAAN NE KIRKON AVAIMET JOTKA OVAT MAAN PÄÄLLÄ ETTEI PAAVILLINEN ISTUINKAAN VOI PÄÄSTÄÄ MUUTEN KUIN TÄMÄN ARMOVÄLINEELLISEN AVAINTEN EVANKELIUMIN PERIAATTEEN MUKAAN KIRKON KAITSELMUKSESSA SYNNEISTÄ KOSKA TAIVAASSA EI OLE ENÄÄ AVAIMIA OLEMASSA JA NE ON ANNETTU JEESUKSEN OPETUKSEN MUKAAN ENSIN PIETARILLE TÄLLÄ PERUSTEELLA JA NÄIN TOTEUTETTAVAKSI KIRKON ELÄMÄSSÄ, MUUSTA KRISTUS EI OLE PUHUNUT KUIN SITTEN SIITÄ ETTÄ KUITENKIN JOS KASTETTUKAAN EI SITTEN TAHDO TULLA TÄHÄN JEESUKSEN SOVINTOON KIRKOSSA HÄN JOUTUU PAIKKAAN JOSTA HÄN EI PÄÄSE ENNEN KUIN MAKSAA VIIEMISENKIN ROVON SILLÄ KASTETUN OSA EI KUITENKAAN ENÄÄ OLE IKUINEN KADOTUS, SIKSI KRISTUS KIRKKONSA VÄLITYKSELLÄ KUTSUU KAIKKIA KASTETTUJA TÄHÄN KIRKKONSA TÄYTEEN SOVINTOON ILMAN ANEITA JA TEKOJA YKSIN EVANKELIUMIN KAUTTA TUNNUSTAEN MYÖS SEN ETTEI KRISTILLISTÄ KIRKKOA VOI OLLA OLEMASSA ILMAN VANHURSKAUTUSTA ARMOSTA JA TÄMÄ VANHURSKAUTUS ON KRISTUKSEN HYVÄKSILUKEMINEN MEIDÄN EDESTÄMME JA ON LUETTUNA JUMALAN EDESSÄ TÄYDELLINEN JA PÄÄTTYNYT JA TOTEUTUNUT VANHURSKAUTUS ELI KRISTUKSEN TÄYDELLINEN LAHJAVANHURSKAUS! SIKSI ON KIRKON TEOLOGIAN TÄRKEÄ SELVITTÄÄ JA ILMAISTA YKSINKERTAISUUDESSAAN TIE SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSEEN, KUINKA SYNNIT VOIDAAN VAIHTAA ARMOON JA SE MIKÄ ON EVANKELINEN ELÄMÄN PERUSTA JA TOTEUTUS SYNTIEMME ANTEEKSIANTAMUKSEN YHTEYDESSÄ JA KIRKON YHTEYDEN ELÄMÄSSÄ SEKÄ MIHIN VOIMME LUOTTAVAISIN MIELIN TURVATA KUOLEMAMME HETKELLÄ JA SITTEN VIELÄ SE KUINKA HOIDAMME ELÄMÄMME AIKANA TÄTÄ USKON YHTEYTTÄ KIRKON TUKEMANA JA YHTEYDESSÄ. ON KUITENKIN HYLJÄTTÄVÄ SEURAKUNTATOTUUDEN VASTAISENA SELLAINEN SEURAKUNTAMALLI JOSSA EI OLE YKSILÖN STATUSTA OLEMASSA EIKÄ YKSITYISYYDEN SALAISUUTTA USKOSSA. TÄSSÄ KONGREKAATIOJULISTUKSESSA ANNETAAN JULKI SEURAAVAA, RAAMATUSTA VOIDAAN SELKEÄSTI JOHTAA SELLAINEN PERUSAJATUS LAPSEN KASTEESTA ETTEI ISÄ JUMALA ENÄÄ LAPSEN KASTEEN JÄLKEEN AIO KADOTTAA IKUISESTI ANTAMANSA VALALUPAUKSEN TÄHDEN, JONKA HÄN ON LIITTÄNYT TÄSTÄ ASIASTA LAPSEN KASTEESEEN JA TÄMÄ VALALUPAUS ON JUMALAN OMAEHTOISEN TAHDON ANTAMA SE MERKITSEE SITÄ ETTEI JUMALAN ARMO JA PELASTAVA RAKKAUS LAPSEN KASTEEN JÄLKEEN VOI IKUISESTI RAUETA ENÄÄ TYHJIIN! JOS SIIS JOILLAKIN LAPSENA KASTETUILLA ON JOTAKIN KADOTUSTUOMIOTA JA RANGAISTUSTA IKUISUUDESSA SE EI OLE IANKAIKKISTA KADOTTAMISTA! TUNNUSTAMME ETTEI KIRKKO OLE KORVANNUT ISRAELIA SITEN ETTEIKÖ JUUTALAISILLA OLISI EDESSÄÄN ENNALLEEN ASETTAMISEN SALAISUUS MESSIAANISENA KANSANA JA ETTEIKÖ MYÖS RAAMATUN PROFETIAT JUMALAN SIUNAUKSISTA ISRAELILLE JA ISRELIN VALTIOLLE LOPULTA TOTEUTUISI NIIN KUIN ON KIRJOITETTU- KIRKKO EI VOI HYVÄKSYÄ MITÄÄN ANTISEMITISMIÄ OLLAKSEEN JUMALAN SANAN KANSSA YHTÄMIELTÄ JA HISTORIALLISET JUUTALAISVAINOT KAIKKINEEN ON TUOMITTAVIA! JUUTALAISIIN KOHDISTUVINA VAINON AIKOINA KIRKKO ON VELVOLLINEN SUOJELEMAAN JUUTALAISIA KAIKIN MAHDOLLISIN KEINOIN! VIIME VAINOJEN AIKANA JUUTALAISTEN MERKITTÄVÄ AUTTAJA JA SUOJELIJA OLI OSKAR SHINDLER! NIINPÄ PUNAISEN LIPUN KIRKKOSALAISUUS ON OTTANUT TÄLLAISEN SIIONISTISEN KANNAN JOKA TUKEE PYHIEN KIRJOITUSTEN KIRJAIMELLISEN MERKITYKSEN USKOTTAVUUTTA! KIRKON EI PIDÄ ILKKUA JUUTALAISIA HEIDÄN HÄTÄNSÄ PÄIVÄNÄ EIKÄ ASETTUA HEIDÄN VIHOLLISTENSA PUOLELLE-TÄMÄN ME NÄEMME SELKEÄNÄ KIRKON JUMALAN TAHTONA, KIRKKO EI SAA OLLE PUOLUEETONKAAN VAAN ON KIRKON JUMALA KÄSKENYT ASETTUA KAIKIN KEINOIN PUOLUSTAMAAN HÄNEN OMAISUUSKANSAANSA SILLOIN KUN VAINOJA ALKAA TAPAHTUA JUUTALAISIA KOHTAAN! 

Kuvahaun tulos haulle HOLOKAUSTI

HOLOKAUSTI!

 

METUNNUSTAMME ETTEI JUMALAN RAKKAUS VOI ILOITA MISTÄÄN VÄÄRYYDESTÄ VAAN ILOITSEE YHDESSÄ SANAN TOTUUDEN KANSSA, TÄMÄ MERKITSEE EVANKELIUMIN EHDOTONTA TUNNUSTAMISTA NIIN KUIN ON KIRJOITETTU, KUTEN MYÖS PYHÄ PAAVALI GALATAISKIRJEESSÄ KIIVAILEE EVANKELIUMIN PUOLESTA, TÄSSÄ ON KYSYMYS TOTUUDEN HENGESTÄ. EMME VOI YHTYÄ SELLAISEEN YLEISEEN IMMANENTTISEEN KIRKKOYHTEYTEEN, JOKA EI TUNNUSTA ARMONVÄLINEITTEN KIRJOITUSTEN MUKAISTA SANALLISTA MERKITYSTÄ EIKÄ HYVÄKSY KIRJOITETTUA TUNNUSTUSTA EVANKELIUMISTA, TÄLTÄ POHJALTA ME NOSTANNE YLEISEN KIRKKOYHTEYDEN JA SUUR-ORTODOKSIAN JA TÄMÄ MERKITSEE MYÖS NIKEAN TUNNUSTUKSEN EHDOTONTA TUNNUSTAMISTA! MUTTA MITÄ TULEE KIRJOITUSTEN TOTEUTUMISEEN PYHÄN MAAN SUHEEN SEN VALTIOLLISESSA MERKITYKSESSÄ SE ON JUMALAN TOINEN LUPAUS AABRAHAMILLE JOKA ON VIELÄ TÄYTTYMÄTTÄ EIKÄ SE ENNEN VOI TÄYTTYÄ ENNEN KUIN ISRAEL LUOPUU KAIKISTA LIITTOLAISISTA SILLÄ AABRHAM ON SANONUT, EN OTA TEILTÄ LANGANPÄÄTÄKÄÄN, ETTETTE SANOISI ME OLEMME TEHNEET AABRAHAMIN RIKKAAKSI, SE ON YKSIN ISRAELIN ASIA JA JUMALAN OMA AJAN KOHTA! AABRAHAMIN ARMEIJA ON NIIN VÄKEVÄ SALAISUUDESSAAN ETTEI SE TARVITSE LIITTOLAISIA EIKÄ AABRAHAMIN JUMALA NIITÄ EDES SALLI ISRAELILLE EIKÄ KUKAAN VIELÄ TIEDÄ MITEN JUMALAN AABHARAMILLE TÄYTTÄÄ TUON TOISEN LUPAUKSENSA EIKÄ KIRKOLLA OOLE MITÄÄN OIKEUTTA KOPELOIDA AABRAHAMIN JA HÄNEN JUMALANSA VÄLISIÄ ASIOITA MILLÄÄN KIRKON KORVAUSTEOLOGIALLA! NIIN MYÖS TRUMP ON NOUSSUT LIHAN KÄSIVARRELLA JUMALAN AABRAHAMILLE ANNETTUA LUPAUSTA VASTAAN! NIIN MYÖS TUNNUSTAMME SEN, ETTÄ JUUTALAINEN KANSA ON SÄILYTTÄVÄ SEN JUUTALAISEN VERENPERINNÖN KAIKESTA HUOLIMATTA ETTÄ SE ON SEKOITTUNUT MAAILMAN KANSOJEN JOUKKOON JA JUMALALLA ON IHMISVIISAUDELTA SALATTU TARKKA JA EREHTYMÄTÖN KUTSUMUS HEILLE HEIDÄN OMAAN MAAHANSA! NÄIN MEIDÄN ON TOTUUDELLISUUDEN TÄHDEN TUNNUSTETTAVA SITÄ ALKUPERÄISTÄ SIIONISMA JA YHDYTTÄVÄ TÄHÄN REFORMAATIOON JOKA ALUKSI ANNETTIIN AABRAHAMILLE, JUUMALAISEN KANSAN OMAA SIIONISMIA VASTOIN YLEISTÄ LIITTOLAISSIIONISMIA, JOKA TOTEUTUU JA VYÖRYY ETEEN PÄIN YKSIN JUMALAN PÄÄTTÄMÄLLÄ JA EDELTÄMÄÄRÄÄMÄLLÄ TAVALLA JOTA VOIMME SEURATA PYHISTÄ KIRJOITUKSISTA! JÄÄKÖÖN ARMO JA RAUHA TEILLE!

Kuvahaun tulos haulle OSKAR SCHINDLER

OSKAR SHINDLER-JUURI ILMAISEMAMME MARIOLOGIA ON JUUTALAIS-KATOLISUUDEN KANNALTA TÄRKEÄ KYSYMYS MYÖS JUUTALAISVAINOJEN VARALTA!

Kuvahaun tulos haulle AGNUS DEI KUORO

 

Kuvahaun tulos haulle kOLLAAN VASAMA

©2018 Corpus Christi in Christo - suntuubi.com