Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Juutalais-Katolisen Agnus Dei-Kirkon ritarikunnan

tehtävästä!

Kuvahaun tulos haulle Punainen nenä

Kuvahaun tulos haulle Toivon Tähti

 

1555-2382

Katolinen Kirkkomme uskoo ettei yhtään kastettua ole lopullisesti hyljätty Kristuksen Kirkon pelastavan salaisuuden ulkopuolelle ja ettei Maailman lopullista kohtaloa päätetä ennen viimeistä Tuomiota. Katolinen Kirkkomme taistelee Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Karitsan veren ja todistuksen sanan kautta maailman elämän puolesta, omakohtaisessa uskossa ja kutsuu Katolisen Kirkomme yhteyteen kaikkia ihmisiä. Katolinen Kirkko Tunnustaa sitä lapsen kasteen predestinaatioliittoa että Jumala on luvannut jokaiselle kastetulle kastehetkellä että jos Hän jättäisi ja poistuisi pois kastetusta elämän matkalla hän tulee kerran kuitenkin lunastajana takaisin ja täyttää lupauksensa jonka Hän kastehetkellä antoi. Katolinen Kirkkomme uskoo Kirkkonsa yhteydessä seitsemän Hengen päälahjaa joita sanomme Kasteenlahjoiksi ja ne kuuluvat Kirkon yhteydessä kaikille kastetulle ja Kirkon uskoa tunnustaville. Katolinen Kirkkomme uskoo Jumalan palauttavaan armoon kaikkien kastettujen kohdalla niin, ettei usko, toivo ja rakkaus saata lopullisesti tyhjiin raueta yhdenkään kastetun kohdalla. Tätä työtä Pyhä Kolminaisuus tekee Kirkkonsa hyväksi ja Kirkkonsa avulla sekä omassa salatussa kaitselmuksessaan ainoastaan siksi että Hän on ihmisiä rakastava, armollinen ja hyvä Jumala sekä lahjojaan jakava Jumala eikä saata liittoaan lopullisesti katua ja tyhjiin rauettaa. Kalevan Vanha-Katolinen Kirkko tunnustaa Kirkon Kilvoituksessa Universaalia Katolista Pietismiä, jossa toteutuu erityisesti Kristuksen armon väkevyys, mystinen pelastuksen salaisuus, Kirkon jokapäiväinen ykseys Rakkaudessa, Kirkon kilvoituksen Katolinen pietismi, erityinen mystisen Kristuksen armohoito sekä Kirkon erityinen kaitselmus ihmisten keskellä sekä Kirkon mystiset lahjat sekä Kirkon mystinen ja näkyvä yhteys ja ykseys sekä erityinen sielujen hoito! Kalevan Vanha-Katolinen Kirkko Tunnustaa Avattua Obus Operatum Alttarin Mysteerion Kommuuniota, muilta osin suljettua Kommuniota! Kalevan Vanha-Katolinen Kirkko on taipunut tähän katumukseen ja yhdessä lausuu yksiyhteisen Alttarin Salaisuudessa: Omasta syystäni omasta suuresta syystäni, oi Sinä kaikkein Armollisin Ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, katsahda puoleeni Laupeutesi Silmin ja ole minulle syntiselle armollinen! Kalevan Vanha-Katolinen Kirkko tunnustaa kolme pääsakramenttia jotka ovat Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, lisäksi neljä sakraalia mysteeriota joita ovat vahvistus, voitelu, avioliitto ja rippi! Kalevan Vanha-Katolinen Kirkko tunnustaa sitä Kristologian ja Kolminaisuuden tradition suuntaa, että Jumalan Äidillä Neitsyt Mariamilla ja Joosefilla oli yhteisiä lapsia sekä sitä apostolisen alkusäädyn periaatetta että Pietarilla ja useilla apostoliella oli vaimot, samoin Herran veljillä ja että mm. Herran veli Jaakob oli Marian oikea ja oma poika! Regimenttiopista uskomme että pyhä Kolminaisuus on muodostanut luomakunnan sakramenttiin kaksi regimenttiä jotka kahden ympyrän tavoin leikkaavat toisiaan ja yhdistyvät Jeesuksen ristissä. Siksi pyhä Kirkko ei voi olla toimeton kummassakaan regimentissä tämän Jumalan oman pyhän Kolminaisuuden salaisuuden tähden jossa Hän on ilmoittanut olevansa jokaisen ihmisen Luoja, Lunastaja ja Pyhittäjä ja että jokaisella ihmisellä on kuolematon sielu. Tämä merkitsee Kirkon vastuuta molemmissa regimenteissä. Tuomitsemme kaiken väkivallan, pakkokäännytykset, rotusorron ja uskontoihin ja ihmisryhmiin kohdistuvat vainot, tunnustamme Maailmanlaajuisen Katolisen Mystisen ja Näkyvän Kirkon ja yhteyden myös muiden uskontojen, ihmisryhmien ja uskonsuuntien keskellä ja niiden keskellä toimivat mystiset lahjat osana Katolista salaisuutta. Pidämme yllä kaikkien syntisten Toivoa ja edistamme uskonnollista sairaanhoitoa, vanhustenhoitoa, saattohoitoa, sekä mielenterveyshoitoa. Tämä Katolinen Kirkko on pystynyt käsittämään synnin tähden täyden Armon jota se jakaa kaikille erotuksetta, esimerkiksi täydellisessä synninpäästössä! Uskomme että mystinen Armo on olemassa myös Kirkon ulkopuolella! Jumala on sallinut maailmaan hyvän ja pahan ja käskenyt ihmisen noudattaa hyvää, tämä luo perusteita näkyvän Kirkon vastuulle ja sen eettiselle olemassaololle. Laki on annettu suojelemaan kaikkinaista pahuutta vastaan maailmassa, Viime kädessä Jumala itse voi Suojella pahuudelta! Jumala on antanut käskyn ettei Kirkko saa edistää eikä edustaa maailmassa pahuutta, vaan sen täytyy edistää ja edustaa hyvyyttä, Jumalan laupeutta, rakkautta ja hänen armollista tahtoaan sekä uskoa Jeesukseen Kristukseen. Koska ihminen on tullut osalliseksi hyvän ja pahan tiedon puusta ja pahakin sallii hyvän edistyvän, jos tuo hyvä sallii pahan olemassaolon ja vaikutuksen, sekä edistyksen, Jumala, itse Hyvä ei kuitenkaan salli pahaa vaan on ainoastaan yksin Hyvä. Ihminen ei kykene tuohon Hyvään synnin tähden ja sen tähden, että sen luonto on osallinen hyvän ja pahan tiedon puusta. Siksi Jumala on antanut Armon ja Sovituksen ihmiselle ja Lunastanut ihmisen tuohon Armoon, jonka kautta ihminen voi olla autuas Jumalan edessä, ainoastaan armosta, ainoastaan Kristuksen ansion tähden. Tämä usko tuo täyden Kristuksen vanhurskauden tästä Jumalan armosta ilman omia ansioita ja lain tekoja. Tätä sanotaan myös Kristityn vapaudeksi ja armosta pelastukseksi. Katumus tarkoittaa sitä, että ihminen on joutunut ristiriitaan Luojansa ja lähimmäisensä kanssa ja tuntee sen omassa tunnossaan syntinä ja sovittamattomuutena Luojansa edessä, nyt kääntyy Luojansa eteen ja tunnustaa sen omaksi syykseen, omasta syystäni, omasta suuresta syystäni, tunnustaa erheensä Jumalalle ja saa anteeksi armosta, yksin Kristuksen  lunastustyön ja hänen veren tähden. Tämän Armon tähden Jumala ei enää lue meille meidän syntejämme eikä muista niitä! Uudeksi luomukseksi sanotaan sitä jonka luonto on syntynyt, uudistunut ja pyhittynyt Jumalan sanan, armon, kasteveden, Jeesuksen lunastusveren, uskon ja Pyhän Hengen kautta uudeksi luomukseksi, tästä syntynyttä evankelista valoa ja luontoa jossa syntinen Jumalan armosta uskoo Kristukseen sanotaan myös uskon vanhurskaudeksi. Jumala on luvannut olla uskollinen kaikille kastetuille, siksi kaikilla kastetuilla on niin sanottu unio passiva, passiivinen yhtymys Kristukseen, kun Jumalan tuntuva armo lämmittää tuo vanhurskaus ilmestyy uskossa ja syttyy unio aktiva, aktiivinen yhtymys Kristukseen. Me uskomme että Jeesukseen uskovalle kristitylle on tarkoitettu myös erityinen Hengen kaste, armonlahjojen vuodatus, joka ilmenee Hengen lahjojen erityisenä ilmenemisenä ja vuodatetun armon lahjan karismana, tämä on tarkoitettu kaikille kristityille. Vanha-Katolisessa Kirkossa on yksipappeusjärjestys, vahvistus annetaan valitulle kaitsentaan tarkoitetulle henkilölle, joka on valittu yleisestä pappeudesta, tämä Pyhän Hengen vahvistus annetaan myös rippilapsille mutta virkaan vihittävälle se annetaan kutsuna ja vahvistuksena virkatehtävään. Ehtoollinen jaetaan molemmissa muodoissa kaikille ehtoolliseen osallistujille ja kaste toimitetaan sylivauva kasteena ja yleensä lapsikasteena! Messu-uhrista opetamme että vaikka se kuvastuu epätäydellisenä uhrina asiaa tuntemattomalla aina toistuvan uhraamisen tähden, on se Kristus Salaisuudessa päättyneen ja täydellisen sekä loppuunsaatetun kertakaikkisen uhrin Jumalan sanan mukainen salaisuus Kristuksen omassa mysteeriossa ja antaa kaikki synnit anteeksi ilman omia ansioita ja laintekoja sekä täyden lunastuksen salaisuuden sakramentillisesti uhriin osallistuneelle messukansalle. Kuitenkaan messu-uhria ei valmista uhraaminen vaan asetussanat mutta sen hyöty on aina uudestaan koko Katolisen Kirkon hyöty, jokaisessa messussa, niin monta kuin kastettuja on ja keitä ikinä Messiaan lunastustyö tarkoittaa siinä meidät on lopullisesti lunastettu kaikesta tunemattoman Jumalan palveluksesta palvelemaan ilmoitettua Jumalaa evankeliumin kautta. Niin on siten Katolinen Kirkko kutsuttu toimittamaan Messiaan uhrin hyötyä kaikille joita se hyödyttää, mikä sitten on tämä messu-uhrin hyöty, sen ensiksi se, että siinä Jumala aina muistaa kasteen liiton ja millaisen liiton Hän on Kasteessa tehnyt, toinen hyöty on hedelmissä, se vahvistaa Pyhän Hengen työn ja lähettää Kirkon sinne, missä Messias tahtoo ihmisten tulevan Lunsatuksen hyödystä osalliseksi, kolmas hyöty on se mitä tapahtui Golgatalla kun kalliot halkesivat, Temppelin esirippu repesi ja monta edesmennyttä pyhää nousi kuolleista, tämä kaiken Jumala muistaa Messu-uhrissa. Miten sitten Leipä ja Viini muuttuu Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, ne ei muutu järjellisessä, ymmärrettävällä ja näkyvällä tavalla vaan ne muuttuvat sanan voimasta Jumalan tavalla, Kun messiaan sanat on sanottu, on tapahtunut juuri niin kuin on kirjoitettu, yksi Jumalan sana, on, ja se on tapahtunut, sen jälkeen ne eivät ole enää leipä ja viini vaan Kristuksen ruumis ja veri.  Vaikka Luther törmasi roomassa väärinkäytöksiin ei se ole peruste väittää messu-uhrista mitään epätäydellistä väärinkäytösten tähden. Tässä mielessä ei roomassakaan muuta messu-uhria ole toimitettu koskaan kuin tämä täydellisen sovituksen ja lunastuksen salaisuuden messu-uhri, vaikka se olisi väärin selitetty, eikä jumaluusopillisesti ja kiistaa koskevassa merkityksessä Messu-uhri ole aina uudestaan uhraaamista ensinkään, vaan sen salaisuus on syvempi, josta uskomme että se on täydellinen sovituksen salaisuus  predestinaation Jumalalle ihmistä varten, josta laki opettaa! Ne jotka eivät näe tässä salaisuudessa täydellistä sovitusta meidän ja Jumalamme välillä julkeasti hyökkäävät sellaista vastaan jota eivät tunne, mutta me uskomme, opetamme ja tunnustamme että meillä on tässä salaisuudessa täydellinen sovitus predestinaation Jumalan kauhistuttavan kirkkauden ja hirmuisen lähestymättömän Kunnian ja Kirkkomme Predestinaatioholvin edessä jossa Kristus on täydellinen ja ainoa vanhurskautemme tämän salaisuuden sakramentillisessa tarkoituksessa, jossa Kristuksen ruumis ja veri syödään ja juodaan kaikkien syntimme sakramentillisessa anteeksiantamuksessa, osallisuudeksi siitä, jakamattoman uskon salaisuudessa ja Kirkon ja kaikkien sen pyhien yhteydessä, johon salaisuuteen Kristus itse kutsuu ja valmistaa eukaristian salatun siunauksen. On myös Kristuksen pilkkaa se että meille sanotaan koska meissä on paljon puutetta ja syntejä me emme ole saaneet kaikkia syntejä anteeksi. Jumala on kuitenkin ne kaikki unhoittanut ja poispyyhkinyt täydellisesti eikä niitä enää koskaan muista. Mitä kaikkea muuta messu-uhri on sen me jätämme Kristuksen omaksi salaisuudeksi. Opetamme jakamatonta sekä jakautumatonta ja sekoittumatonta Alttarin Tulta sekä sirpaloitumatonta Totuuden ykseyttä ja tätä kautta jakamatonta yksiyhteistä Pyhän Hengen yhteyttä, sekä pelastussalaisuuden jakamatonta Kirkkotaistelua ja kilvoitusta ja tämän Alttarin ylipaimeneksi sanomme Liiton Paavia! Vanha-Katolinen Kirkko toteuttaa kirkollista ja yhteiskunnallista uus-bysanttista Kristus-Salaisuutta, jota sanomme Kahden Nyrkin Regimenttisalaisuudeksi. Vanha-Katolinen Kirkko toteuttaa kirkollista ja yhteiskunnallista uus-bysanttista Kristus-Salaisuutta, jota sanomme Kahden Nyrkin Regimenttisalaisuudeksi. Vaikka Vanha -Katolinen Kirkko on myös rakkauden tekojen ja vastuun Kirkko ja tässä mielessä myös intensiivinen Kirkko, uskomme, että sen armon dispensaatio ja hoito on kuitenkin täydellinen ja oikeauskoisesti perustuu Kristuksen täydelliseen lunastukseen ja sovituksen työhön ja sen oikeaan jakamiseen ja hoitoon. Niinpä Vanha-Katoliselle Agnus Dei-Kirkolle messu-uhrin asettaminen asetussanojen jälkeen ei tuo ehtoollisen salaisuuteen mitään lisää, mutta se on eräänlainen ehtoollisen dispensaatio ilmaus ja ehtoollisen merkityksen ilmaus jota sanomme ehtoollisen armotalouden hoidon epikleesiksi ja koska pappi uhraa yhdessä seurakunnan kanssa tämän kiitoksen ja antaa yhdessä sen merkityksen tunnustuksen ja tunnustaa uhrin voiman, epikleesi lausutaan aina ennen asetussanoja. Niinpä pappi lausuu ennen asetussanoja: Iankaikkinen Isä! Minä annan Henkesi edessaattaa tässä kiitosuhrissa Sinulle ainoastaan Sinun Rakkaimman Poikasi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren, sielun ja jumaluuden puolestamme uhrattuna eteesi ja synnyttää sakaramentillinen yhteys meidän ja Sinun välille meidän ja koko maailman syntien sovituksen Alttarin sakramentissa ja ikuisen muistosi tähden, jonka salaisuuden olet jo kasteessa antanut, koska olet itse antanut meille kutsun täälle sovituksen alttarille kasteemme liitossa ja omassa käskyssäsi, jolla olet asettanut ehtoollisen lahjan meille leivässä ja viinissä syötäväksi, joka aika Sinun rakkautesi muistoksi! Me tunnustamme sen kautta Poikasi Jeesuksen täydellisen sovitustyön ja sen lunastuksen osallisuuden ja täydellisen anteeksiannon kaikista synneistä ja sen ainoan kertakaikkisen Poikasi antaman uhrin joka on yksin kelvollinen täyttämään kaiken sen mitä autuutemme vaatii! Me uskomme ja tunnustamme että Poikasi Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden ja noussut kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden ja että tässä ehtoollisessa hän antaa täydellisen sovituksen kautta meille ruumiinsa ja verensä syötäväksi ja juotavaksi tässä Lunastuksen salaisuuden ateriassa, me rukoilemme että täytät kaiken sen, puolestamme jota varten olet asettanut tämän aterian ja siunaat sakramentin salaisuuden yhteisen kommunion kaikkien niiden hyödyksi joita varten olet sen asettanut, niin että kommunion salaisuus julistaisi Herramme Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja sovituksen salaisuuden voittoa ja sen osallisuutta kaikelle maailmalle, sillä me uskomme ja tunnustamme että Sinun muistosi ja väkevä ja voimallinen lunastuksesi salaisuudessa ja vanhurskautesi tässä armossa meitä kaikkia kohtaan Täydellinen, joka saattaa armolliseen muistoosi kaikki lunastetut ja kasteessamme kutsutut. Tämä epikleesi muistuttaa Kirkolle ja sen tavalliselle kansalle siitä, että Kristuksen uhri on tullut aivan alas, tavallisten ihmisten keskelle ja Jumala mielistyy siihen että tavallinen kansa Hänen valmistamassa Kirkossaan näin osallistuu tähän Kristus-uhrin salaisuuteen ja antaa tämän kiitoksen pyhälle Jumalalle Hänen Pojastaan ja kaikesta siitä, mitä Hän on ihmisten puolesta tehnyt suuressa alennustilassa! Tämän jälkeen tulee seuraavat rukoukset!

Kunnia

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 

Uskon lisääminen

Jumalani, uskon vakaasti kaiken sen,
minkä sinä, iankaikkinen erehtymätön Totuus,
olet ilmoittanut ja pyhän kirkkosi kautta meille julistat.
Tässä uskossa tahdon elää ja kuolla.
Herra, lisää uskoani.

 

Toivon vahvistaminen

Jumalani, luotan vakaasti siihen,
että sinä suuren laupeutesi
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden
annat minun syntini anteeksi
sekä armon sinun tahtosi täyttämiseen,
jotta saavuttaisin iankaikkisen autuuden.
Tämän sinä itse olet luvannut.
Herra, vahvista toivoni.

 

Rakkauden sytyttäminen

Jumalani, rakastan sinua kaikesta sydämestäni ja yli kaiken,
koska olet Isäni ja suurin hyväntekijäni,
mutta varsinkin siksi, että olet korkein Hyvyys ja itse Rakkaus.
Sinun tähtesi rakastan myös lähimmäistäni niin kuin itseäni.
Herra, sytytä minuun yhä täydellisempi rakkaus.

 

Katumuksen herättäminen

Jumalani, kadun koko sydämestäni syntejäni,
koska niillä olen ansainnut vanhurskaan rangaistuksesi,
tuottanut Pojallesi Jeesukselle kärsimyksen ja kuoleman
ja loukannut sinua, korkeinta Pyhyyttä, jota nyt rakastan yli kaiken.
Tahdon lakata tekemästä syntiä ja välttää kaikkea, mikä voi minut siihen vietellä.
Publikaanin kanssa lyön rintaani sanoen: Jumala, armahda minua syntistä!


 

Ritarikunta muodostuu pitkälti kaikista

yhteiskuntaluokista ja yhteiskunnan jäsenistä,

mutta myös papistosta, sen tehtävä on tukea

toinen toisiaan veljeyden ja veljellisen rakkauden

hengessä sekä vaalia vastuuta lähimmäisistä ja

osallistua Vanha-Katolisen Agnus Dei-Kirkon

rakentamiseen ja kehittämiseen niillä lahjoilla joita

itsekullakin on. Ritarikunta toimii samaan tapaan

kuin Katolinen Opus Dei!

 

Mitä Suomen Vanha-katolinen -Agnus Dei-Kirkko

Tunnustaa- Kirkon Katolisen universaalisen

pietismin perusteita.

1. Tunnustamme ja uskomme ettei yksikään apostoli

perustaessaan kirkollista ja seurakunnallista

toimintaa

ole perustanut sitä Jumalan ilmoitussanan

yläpuolelle ja

että tässä mielessä jo alkuseurakunnalla oli tämä

kirjoitettu ilmoitus.

Oikeaa Jumalan sanan  Ilmoitusluonnon periaatetta

ei

ilmaise dogmaattinen välineellistymisen

selkeyttäminen

sinänsä vaan itse Golgata ja Golgatan tapahtumat 

joista

pyhissä Kirjoituksissa on opetusta ja ilmoitusta,

ilman

tätä evankeliumi välineellistyy väärin

ilmoitusperustein,

sekä menettää voimansa, siis kaiken tulisi johtaa

tuolle

Golgatalle josta yksin dispensoituu koko Armon

tarkoitus merkitys maailmalle ja ihmisille yleensä ja

koko maailman pelastusstoori Jeesuksessa

Kristuksessa

ja kaiken kirkollisen työn, suureen, pienen ja suuren

työn ja asian tulisi tästä saada syntymänsä ja

voimansa.

Tämä on Vanha-Katolisen Agnus Dei-Kirkon ja sen

Katolisen universaalisen pietisimin periaatteellinen

lähtökohta ja tästä kautta käy toteen pyhän Paavalin

sanoma, Evankeliumi on Jumalan voima.

 

 

2. Uskomme ja tunnustamme että Jumalan sana

 

asettaa säätämykset, tehtävät, virat ja siihen

perustuu kaikki sakramentit, jotka sitten Jumalan

sanan mukaisesti Kirkossa toimitetaan 

Evankeliumin merkityksen ja tarkoituksen

kirkastamiseksi, jossa sakramentti antaa voimaa kun

se uskoen omistetan luottaen Jumalan sanaan ja

Kristuksen käskyyn ottaa se vastaan Jumalan armon

kautta. Niinpä kun pyhä Paavali sanoo että Jumala

on vanhurskas, se merkitsee sitä ettei Jumala ilmaise

vanhurskauttaan sitä ilmentäen lupauksen mukaan

vaan että Hän on Vanhurskas ja vanhurskauttaa sen

jolla on usko Jeesukseen. Vanhurskas merkitsee

hyvin suurta Jumalassa, niinpä vastoin tuota suurta

vanhurskautta Jumala ei saata tuomita ketään, koska

Jumala vanhurskautta sen, jolla on usko Jeesukseen,

se merkitsee Jeesuksen tuntemusta siksi Herraksi

jonka täytyi kärsiä Golgatan kauhut ja suuret ja

käsittämättömät Jumalan tuomiotoimet, että Jumala

voisi vanhurskauttaa sen jolla nyt on usko tuohon

Jeesukseen, nyt tuo vanhurskauttaminen on aseman

muutos ja tekee täydelliseksi Kristuksen

vanhurskaudella Jumalan vanhurskauden edessä ja

täysin samankaltaiseksi vanhurskaudessa Jumalan

kanssa ja näin syntisellä on tämä

lahjavanhurskauden liinavaate. Niinpä mikään muu

ei ratkaise ihmiskunnan osaa täydellisesti kuin se

että Jumala itse on Vanhurskas ja tämä vanhurskaus

on suurempi kuin mikään ihmisten käsittämä

ilmoitusaivoitus mistään Jumala olemisesta tai

luonnosta miten hän suhtautuu siihen

pelastusilmoitukseen jota Jumalan sana opettaa,

sillä kaiken mitä ihmiskunnan autuudesta ja sen

lopullisesta kohtalosta voidaan sanoa sisältyy

itsessään tuohon ilmoitukseen, Jumala on

Vanhurskas siten Jumalan vanhurskaus on tämän

kaltaista. Tämä merkitsee kuitenkin sitä ettemme

saata päästä ohi Jeesuksen ja hänen kärsimystyönsä

ja sen hengellisen merkityksen ja Jumalan voiman

joka tulee tästä evankeliumista, kun kysymys on

tästä asiasta että Jumala on Vanhurskas ja

vanhurskauttaa sen, jolla on usko hänen Poikaansa

Jeesukseen. Eli jos kasteeliiton periaate ettei

lunastusta  kastettu voi lopullisesti menettää, on

ilmoituksen piiritä todistetta tämä lupaus kuuluu

suoraan käsitteeseen Jumala on vanhurskas ja sitten

myös se, että Hän Vanhurskauttaa sen, jolla on usko

Jeesukseen, jos sitten opetus ettei usko, toivo ja

rakkaus voi lopullisesti tyhjiin raueta kenenkään

kastetun kohdalla mitä vaiheita sen ilmenemiseen

lopulta Jumalan edessä tapahtuukaan

ylösnousemuksen salaisuudessa, jos tämä on

todistettavissa ilmoituksen piirissa, kuuluu tämäkin

lupaus suoraan siihen että Jumala on vanhurskas ja

vanhurskautta sen Kristuksen vanhurskaudella jolla

tämä usko Jeesukseen on, eli ajatus että Jumala

lopulta lunastaa kasteen liiton kaikkien kohdalla

merkitsee tätä uskon vanhurskautta, eli päättynyttä

ja toteutunutta vanhurskauttamista, siksi että Jumala

on vanhurskas eikä epävanhurskas ja että Jumalan

vanhurskaus merkitsee myös tämän kaltaista

liittouskollista ja oikeamielistä vanhurskautta. Niinpä

Jumalan ilmoitussanasta ymmärrämme sen,

että Jumala välttämättömyyden pakosta palauttaa

joskus kaikille kastetuille uskon ja Hengen sinetin,

mutta Jumala ei anna ilmoitusta siitä että Hän tekisi

sen kaikille selvästi tässä ajassa vaan osalle

ylösnousemus salaisuuden jälkeen, miten se

tapahtuu sitä emme tiedä, mutta  Jumala on

sanassaan niin antanut ilmoituksen ymmärrettäväksi

ja uskottavaksi ja on itse tässäkin asiassa Vanhurskas.

Nyt tämä vanhurskauttaminen ei kuitenkaan ole

tuomiotoimi prosessi vaan hyväksi luettu uskon

vanhurskaus eli Kristuksen täydellinen lahja

vanhurskaus armosta. Sitten emme tiedä siitä onko

Jumalalla tuomiotoimia eräitten kohdalla

ylösnousemuksen jälkeen mutta Hän on Luvannut

palauttaa kaikille kastetuille lopulta Lunastuksen

Liiton Täyden vanhurskautuksen ja antaa täydellisen

Kristuksen lahjavanhurskauden, yksin armosta, kuten

pyhä Paavali sanoo iäti pysyvät nyt nämä kolme,

usko, toivo ja rakkaus ja sanoo suurimmaksi

rakkautta, nämä kolme siis Jumala on ilmoittanut

sanassaan ymmärrettäväksi siten että Hän ikuistaa

ne lopulta kaikille kastetuille lupauksensa mukaan.

Tähän perustuu kastettujen jälleennäkemisen toivo ja

Jeesuksen sanat, on oleva yksi lauma ja yksi Paimen!

Niinpä Golgatan armopaita ja Kirkon pelastusstoori

ei

ole ujunut akateemisella suureella yhtään

suuremmaksi,

eikä pitemmäksi, sillä Jumala on muutenkin

Vanhurskas eikä yksikään ristiretki, kirkon työ ja

toimi ole saattanut Jumalaa enemmän ottamaan

huomioon Poikansa tähden, sillä Jumala on

Vanhurskas, sanoo Paavali eikä Jumalaa tarvitse

vanhurskaututtaa syntisten ja jumalattomien

autuudeksi eikä Hän tarvitse Kirkon lisukkeita!

Mitä sitten tulee vainajien puolesta

rukoilemiseen he kaikki ovat jo astuneet Kristuksen

tuomioistuimen eteen ja tunnustaneet että totisesti

Jumala on vanhurskas ja vanhurskaat, totiset ja

oikeamieliset ovat Hänen tuomionsa, yksikään

vainaja ei

saattaisi muuta todistaa jos hänen täytyisi jotakin

ilmoittaa Jumalasta maan päälle. Siksi rukous

vainajien

puolesta ei voi perustua mihinkään muuhun

opinkohtaan ja heitä on muistettava rakkaudella sillä

muuta uhria ei voida antaa ja Jeesus on jo kaiken

tehnyt!

 

3. Uskomme ja tunnustamme kolme sakramenttia ja

 

neljä sakraalia Jumalan todistusta, kaste ja

ehtoollinen, sekä Jumalan sana, sekä neljä sakraalia

todistusta, avioliitto, voitelu, vahvistus, eli virkaan ja

tehtävään vihkimys, rippi!

 

4. Uskomme ja tunnustamme viisi säätyä jota

Jumalan sanan mukaan voidaan pyhittää viideksi eri

apostolaatiksi eli tehtäväkentäksi kirkollisen ja

yhteiskunnallisen elämän yhteydessä, ne ovat:

Kirkollinen johtava sääty, kirkollinen palvelussääty,

nunnan ja munkin sääty, yhteiskunnallinen johtava

sääty ja yhteiskunnllinen palveleva sääty.

 

5. Uskomme ja tunnustamme sen kaltaista lapsen

kasteen liittoa, ettei lunastus ja sen osallisuus

lopillisesti lakkaa yhdenkään kastetun kohdalla vaan

Jumala on antanut lapsen kasteessa lupauksen että

jos kastettu menettäisi armon osallisuuden ei Jumala

salli sen olevan ikuista vaan palajaa lunastajana

kerran kastetun tykö ja antaa armonsa.

 

6. Uskomme ja tunnustamme että Neitsyt Marialla ja

Joosefilla oli yhteisiä lapsia Kirjoitusten mukaan ja

tämän vaikuttaa välittömästi Kristologiaan ja

Kolminaisuusoppiin, niin ikään uskomme ja

tunnustamme että Herran veljillä oli ainakin osalla

vaimot ja perhe, sekä Pietarilla vaimo

todennäköisesti myös lapsia.

 

7. Uskomme ja tunnustamme että Evankeliumi on

Jumalan sanan Hyvä sanoma Jeesuksesta

Kristuksesta kokonaan armon sanoma ja rakkauden

sanoma joka ei sekoitu tässä merkityksessä

ensinkään lain piiriin. Tästä sanomasta pelastus

tapahtuu yksin Jumalan armosta, yksin uskoen tuo

Evankeliumi, yksin Kristuksen täytetyn työn ja ansion

tähden. Tätä edeltää kääntyminen syynalaisen ja

syntisen ihmisen kääntyminen Jumalan ja Jeesuksen

puoleen jossa hän halajaa tätä armoa ja saa kuulla

synninpäästön Evankeliumin kautta, jossa hän sitten

saa Pyhän Hengen lahjan sinetin ja kasteen lahjat

elpyvät ja kasteen armo avautuu.

 

 8. Kuolleitten ylösnousemuksesta me opetamme ja

uskomme, että kuolleet nousevat tietoisina

kuoleman jälkeen Kristuksen tuomioistuimen eteen

ja heidät tuomitaan niin kuin kirjoihin on kirjoitettu,

uskomme myös että Jumala ottaa tuona

tuomionhetkenä huomioon kasteessa tekemänsä

liiton, eikä voi iäisesti kadottaa mutta kuitenkin

tuomita niin kuin kirjoihin on kirjoitettu oman

tuomiopäätöksensä mukaan, uskomme myös ettei

sitä, joka on ajassa ottanut Evankeliumin

syntienanteeksiantamuksen sanoman vastaan ja

nukkuu tässä uskossa tuomita syntienrangaistuksen

ja laiminlyöntien tuomiolla vaan sovitus on tullut

täydelliseksi, samoin vanhurskautus ja lunastus jo

tässä ajassa, kuitenkaan Jumala ei niitäkään, jotka

olivat tässä hänen liitossaan mutta eivät näin

uskoneet ja tulleet Jeesuksen tykö tässä päätöksessä

voi lopullisesti tuomita kadotukseen, sillä Jumalan

kasteessa tekemä Liitto on tämän kaltainen. Kun

ihmisessä, kenessä tahansa herää tämä tunto

riittämättömyydestä ja vianalaisuudesta Kristuksen

tuomioistuimen edessä, hänessä herää myös niin

sanottu monergistinen synergia, eli herätys, jossa

hän halajaa täyttä sovintoa Jumalan kanssa. Tällöin

Jeesus kirkastaa Henkesä kautta sitä tietä jossa tämä

sovinto voidaan ottaa vastaan ja saada kaikki synnit

anteeksi. Tämän jälkeen Pyhä Henki näyttää uutta

tietä Kristuksen Kirkon ja seurakunnan jäsenenä ja

Jumalan sana antaa ohjeet elämän vaellukselle

toisten kristittyjen yhteydessä.

Kun ihminen tietää rikkoneensa Jumalaa ja

lähimmäistä vastaan ja tuntee olevansa syyllinen

näihin majestettirikoksiin, hän voi tunnustaa

syntinsä Jumalalle ja etsiä sovitusta Kirkon

sakraalista toimesta mm. ehtoollispöydästä ja

uskoa anteeksianto ja syntien sovitus omalle

kohdalleen. Kun sitten tämä armo on näin todettu

omalle kohdalle, ei sakraali elämä ja kirkollinen

elämä eikä julistus ja opetus yleensä ole tämän

tosiasian ja armon jatkuvaa paikkailua, vaan sen

armon kokonaisvaltaista ilmentymistä ja johdatusta

sekä siinä vaeltamista ja rakentumista yhteiseen

Kirkon missioon. Tätä me sanomme Suomen

Vanha-Katolisen Agnus Dei-Kirkon Evankeliseksi

periaatteeksi ja keskeiseksi Alttarinjulistus

periaatteeksi. Niinpä kilvoitus kuten luostareissa ja

Jeesuksen rukouksessa opetetaan ilmenee ei tämän

jo omistavan armon, vaan kysyvän ja palvelevan

armon ja sen rakentumisen kontekstissa ja

jumalsynergiassa jossa hengellinen ihminen etenee

rakentumisen synegrian kautta salattua elämää

Kristuksessa eläen ja palvellen Kirkkoa sen työtä

annetuilla lahjoilla ja voimilla. Jumala saattaa myös

ottaa pois tuntuvan armon mm.

luostarikilvoittelijalta että Luostarielämän salatut

voimavarat ja lahjat pysyisivät elävinä ja tuoreina

sekä lisääntyisivät hedelmää kantaen Jumalalle.

Tästä syytä Suomen Vanha-katolinen Agnus

Dei-Kirkko toteuttaa luostareissa, myös luostareiden 

omaa kilvoituksenteologiaa että Luostareiden

tarkoitus Jumalan armon, lahjojen ja pyhityksen

salaisuuksien kantajana säilyisi elävänä ja

terveenä ja etteivät luostarit kuitenkaan armon

kannalta tulisi epäevankelisiksi!

Evankelisesta periaatteesta toteamme ettei synti

olennossaan perisyntiä ole ihmisen käsitettävissä

eikä tässä mielessä ihminen edes kykene

empiirisenä luomuksena sitä oikein tunnustamaan

saatika tekemään siitä parannusta, se käsittää

itsessään kaiken synnin olemuksen myös niin

sanotun kuoleman synnin sillä tämä todistus

tällaisesta synnistä ihmisen osassa on uskottava

yksin Jumalan sanan perusteella, että se on

olemassa. Niinpä on asetettu Evankeliumin Virka

joka evankeliumin mukaisesti julistaa lunastusta

synnin, ikuisen kuoleman ja perkeleen vallasta

Evankeliumin mukaan, niinpä Jumala sitten yksin

omaan armosta antaa kaikki synnit anteeksi, tämän

uskomalla ihminen on uskon kautta, yksin Jumalan

armosta vanhurskautettu eli luettu syyttömäksi

Jumalan edessä. Tämä on Evankeliumin Hengen

Viran päätehtävä meidän lunastuksemme uskon

synnyttävä ja tämän armon tuova

osallisuus, sen voimaan saattaminen Kristuksen

armotyön kautta

todelliseksi henkilökohtaisella tasolla, niin että

syntinen voi uskoa sen

omakseen siten että nyt käsittää Jumalan yksin

armosta sen antavan syntiselle kokonaisena ja

täydellisenä lahjana ilman lain tekoja ja omia

ansioita. Toinen Evankeliumin Hengen viran tehtävä

on rakentaa tässä armossa ja uskossa kristillistä

Kirkkoa ja yhteisöä Jumalan moninaisen armon

armotalouden hoitajana. Evankeliumi ei koskaan

joudu syihin siitä syystä että se julistaa kaikille

odottavilla haluaville ja kaipaaville täyden

Evankeliumin synninpäästön ja anteeksiantamuksen 

yleisesti kuultavaksi. Mutta koska skisma on

olemassa mm. erilaisissa suunnissa missä vaiheessa

tulisi julistaa tämä päästö ihmisille, on olemassa

Hengen virka joka ei ole näistä skismoista ja

armonjärjestyksistä riippuvainen jaa on Pyhän

Hengen virka kaikille evankeliumia tarvitseville

erotuksetta. Suomen Vanha-Katolinen Agnus

Dei-Kirkko opettaa ettei tuon Viran saamiseksi

tehtäväänsä välttämättä tarvita Kirkon niin sanottua

apostolista virkaseuraantoa, vaan Jumala asettaa

tuon Viran luotettavien kristittyjen kättenpäälle

panemisen kautta tai erityisellä kutsulla virkaan

ilmoittaen valintansa ja henkilön pätevyyden

tahtonsa  mukaan! Niin siis Suomen Vanha-

Katolinen

Agnus Dei-Kirkko uskoo, opettaa ja tunnustaa että

sillä

on oikeutettu ja täysi sovituksen rauha ja oikea

Evankeliumi

Jumalan ja ihmisten

edessä tässä Alttarinvalta kysymyksessä.

 

9. Suomen Vanha-Katolinen Kirkko Agnus Dei

opettaa ja uskoo sekä tunnustaa ettei ihminen

pysty lyhentämään syntivelkaa, karmavelkaa eikä

muutakaan tämän kaltaista velkaa, vaan

pikemminkin velkaantuu rajattomasti koko ajan

lisää, mutta Jumala sulasta armosta antaa joka

päivä ja joka hetki kaiken velkamme anteeksi myös

niin sanotun elämän karmaattisen velan ja saamme

aloittaa joka päivä puhtaalta pöydältä sulasta

armosta vastuun maailmasta, kirkosta,

luomakaunnasta ja lähimmäisestä. Näin

Kirkkomme hylkää jälleensyntymisopin ja

karmanlakiin perustuvan velanmaksujärjestelmän

kristillisen uskon, opin ja Jumalan sanan vastaisena

ja Kirkon opetuksen vastaisena.

 

10. Suomen Vanha-Katolisen Agnus Dei-Kirkon

käytännöllinen periaate on uusi Kirkon Viipale

maailmassa, joka merkitsee vastuuta 200

miljoonan orpolapsen huostaan ja huoltoonotosta

maailmassa, uusi vastuu kaikilla sektoreilla ja

Kirkolle suotuisa uus-bystanttinen yhteiskunnan ja

kirkon hallintosuunnitelma joka on suotuisa Kirkon

elämälle, vastuulle ja opetukselle maailmassa ja

yhteiskunnassa. Tämä on kirkkomme uusi

Uus-Bysanttinen maailmankirkkosuunnitelma!

Niinpä ei ole olennaista Katoliselle Kirkolle se, että

luotettavalta taholta on tullut dogmivoitto tai

teologinen voitto, joka reformoi Katolisen Kirkon

Vastuun suureen merkittäviin sfääreihin maailman

kartalla, sillä Jumala on asettanut Katolisen Kirkon

muutenkin Vastuun ja sen Rakkauden Kirkoksi ja

sillä on velvollisuus saattaa voimaan maailmassa

tuo Kirkon vastuun suure. Niinpä kuitenkaan Kirkko

ei katolinenkaan saisi olla hallinnoltaan ja

theokratialtaan sellainen virtasyöppö että koko

vastuu maailmassa on minikarikatyyri. Niinpä

vaikka tuo vastuu ja sen kantaminen ei ole mikään

erityinen kerskaus Kirkolle, ja pienetkin asiat ovat

kalliita ja yhtä tärkeitä, on Katoliselle maailman

kirkolle asetettu päämääräksi kuitenkin toteuttaa

tuota vastuun suuretta ihmiskunnassa ja

luomakunnassa. Niinpä Katolinen Kirkko on aivan

erityisesti maailmanssa myös Rakkauden Vastuun

Kirkko maailman Kirkkona ja se on velvollinen

tähän reformaatioon Jumalan edessä.Ihmisen

tuhoaminen on selvästi Jumalan sanassa kielletty ja

Kirkon rakkauden vastuu ja myös sen suure

asetettu, ellei se toteudu, eikä sitä toteuteta

Kirkossa on aloitettava tämä reformaatio!

Niinpä jos näissä merkeissä Kirkolla tulisi olla sen

kaltainen keskulämmityskattila että miljoonalla

motilla halkoja vuodessa lämpiää ja toimii

täydellisesti koko maailman Kirkko, niin nyt ei

tahdo koko Suomen metsät riittää edes yhteen

saarnaan ja siitä huolimatta sanoma on tuttavan

tuulinen. Tämä on se remontti ja uudistus jota

vaadimme Jumalan ja ihmisten sekä koko

luomakunnan edessä Kirkolta ja sen theokratialta!

Tästä kaikesta mitä Suomen Vanha-Katolinen Kirkko

vaikuttaa ja saa aikaan ihmisissä, luomakunnassa ja

maailmassa, Evankeliumin yleisen viran ja sen

Hengen työn lisäksi, emme voi sanoa muuta kuin

että Kirkko pitää yllä asiakirjoissaan ja katekeesissa

ilmaisemaa Jumalan aivoitusta jossa Jumala itse

toimii sitten niin kuin tahtoo!

 

 

Agenda 10/12 Uusi Kulttuuriuskonnollinen foorumi

 

Agenda 10/12 tarkoittaa hengellinen ja

yhteiskunnallinen tehtävä. Luku 10 kuvaa

yhteiskuntaa, luku 12 hengellistä toimintaa. Agenda

on tehtävä. Suomessa ja koko eruroopassa käydään

liian vähän keskustelua uskontojen ja eri kulttuurien

tehtävistä yhteiskunnassa ja yhteisessä hengellisessä

foorumissa. Agenda 10/12 on tämän kaltainen

kulttuurifoorumi, joka sisältää uudentyyppistä

vastakulttuuritoimintaa.

 

Foorumin Agenda on sosiaalisesti toisen ja

kolmannen luokan ihmisryhmät. Toisaalta aika on

kypsä tuoda esille myös se tosiasia, että myös

uskonnolliset ja muut vähemmistöt on otettava

keskusteluun ja foorumiin mukaan. Allekirjoittanut

näkee, että läpi euroopan on tapahtumassa uuden

läpimurtuminen, vanha aika on väistymässä ja on

uuden Agendan aika.

 

Yhteiset uskonnolliset, kulttuurilliset ja

yhteiskunnalliset kysymykset on nostettava

yhteiseen foorumiin, jossa on eri uskontojen ja

ihmisryhmien edustajia. Lisäksi on koottava uusi

potetiaali, älykköjä on, toiminnan ihmisiä on,

erialojen asiaintuntijoita on, on käytävä

kulttuurivallankumoukseen ja yhteiskunnalliseen

sekä hengelliseen murrokseen sisälle.

 

On myös löydettävä suvaitsevaisuutta ja liennytystä.

Mutta nyt on aika koota uusia kasvoja, uusia

vaikuttajia, uudistajia ja niitä, jotka tuntevat kipeästi

tarvetta vaikuttaa uuden ajan murrokseen, josta

olemme maksaneet jo liiankin kallista hintaa,

pystymättä koordinoimaan uutta aikakautta.

Toisaalta hengellinen universalismi on uuden

ajanjakson kristillinen vaikuttaja kaikkialla

euroopassa, kulttuuri- ja kansakunnanmurros myös

tarvitsee rakentajia ja rakennusaineita, paluuta

vanhaan ei enää ole ja allekirjoittanutkin on

joutunut jättämään vanhan ajan ja siirtymään

uuteen ja teologiassa tämä on otettava huomioon.

 

Jaakko Tuononen

 

 

Kuvahaun tulos haulle Kämppä

 

 

 

 

©2017 Corpus Christi in Christo - suntuubi.com